GŁÓWNA \ LISTA PTAKÓW \ W TERENIE \ FOTKI Z TERENU \ ROZMAITOŚCI \ LINKI \ CIEKAWE MIEJSCA

 


30.12.07. Obrzeża Nidzicy: potrzeszcz ok. 60, kilka rzepołuchów. Teren przy podmokłym lasku (Robaczewo) kilkaset zięb, kilkadziesiąt dzwońców i tyleż czyży, stadko ok. 50 makolągw, myszołów. Okolice lasu położonego nieopodal - kilka dzięciołów dużych, pełzacze leśne i w jednym miejscu wszystkie gat. sikor prócz sosnówki, na koniec pożegnały nas 3 czeczotki (K. Szczepkowski, P. Szypulski)
28.12.07.
Olsztyn
, jez. Krzywe: nurogęś-48, gągoł-42, krzyżówka-40, łyska-70, perkoz dwuczuby-1, ł.niemy-38, bielik-1ad, myszołów-1, ogólnie sporo mew siedziało na lodzie głównie śmiecha i m. pospolite pojedyncze srebrzyste (D. Cząstkiewicz)

 Północno - wschodnie obrzeża Nidzicy: większość drogi ptasia pustynia, ale pod koniec - mekka; w jednym miejscu w okolicach działek oprócz bogatek i modraszek czeczotki -2, rzepołuch - ok. 40 os. i potrzeszcz ok. 60 os. (P. Hojdeczko. P. Szypulski)


26.12.07. Jez. Zarybinek: łabędź niemy - 39os (w tym jeden z plastikiem 03CU), tracz nurogęś - 1 para. Jez. Rumian: łabędź niemy - 29os., krzyżówka - ok.250 os., bielik - 1ad., łyska - 49os., kruk - 9os. Jez. Dąbrowa Wielka: tracz nurogęś - 100os., łabędź niemy - 7os., zimorodek - 1os., kruk - 9os. (luźne stado), mewa srebrzysta - 14os., mewa pospolita- 4os., gągoł - 70os., łyska - ok. 1200os. głowienka - 82os., czernica -222, ogorzałka - 2os., krzyżówka - 67os., bielaczek - 2samice. Jez. Kownatki: bielik - 1ad, 1juv, 1 nierozpoznany, krzyżówka - ok 500os., klucz gęsi nierozpoznany ok. 10os. Sławka Wielka: myszołów włochaty - 1os. polujący (G. Kamiński, R. Kołakowski, S. Menderski)
24.12.07. Nidzica: 10 czeczotek i 45 jemiołuszek (P. Szypulski)
23.12.07.
Stawy stabilizacyjne:
krzyżówka ok 500 os, łabędź niemy - 6 imm, 5 ad, czapla siwa - 2, poza tym w okolicach Nidzicy 2 czeczotki, 10 gili i 1 krogulec (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Po drodze po wigilijnego karpia do Rusi na Łynie zimujące od paru sezonów 3 perkozki, łabędź krzykliwy-2, łabędź niemy-5 i trochę
krzyżówki. Barczewo: gołębiarz goniący sierpówkę która po chwili dopadł.  Zalesie/k. Barczewa jez. Orzyck: pusto, ani jednego ptaka. Olsztyn jez. Trackie również zero ptaków puściutko, praktycznie w 70% zamarznięte (D. Cząstkiewicz)


22.12.07. Jez. Ukiel (Krzywe)/zat. Kopernikowska: gągoł-15, ł.niemy-15, krzyżówka-18, śmieszka-2, m.srebrzysta-2, m.pospolita-2, zieba-1, czyż-300. Zat. Pacyfik (II akwen): gągoł-18, nurogęś-12, ł.niemy-12, krzyżówka-30, oraz nowy gatunek dla Olsztyna młody nur rdzawoszyi, którego później obecność potwierdził S. Jakowszczenko. Zat. Grunwaldzka: gagoł-2, nurogęś-35, łyska-100, p.dwuczyby-2, ł.niemy-3, śmieszka-25, m.pospolita-30, m.srebrzysta-30, m.siodłata-2. Jez. Długie: ł.niemy-3, śmieszka-150, m.pospolita-80, m.srebrzysta-30. Jez. Kortowskie: krzyżówka-50, śmieszka-40, m.pospolita-25, delawarki  brak (D. Cząstkiewicz)


21.12.07. Działdowo: jemiołuszka ok. 60 os. przy ul Grunwaldzkiej, mazurek - ok. 20 os żerujących na trawniku przy ul Hallera (R. Kołakowski)
18.12.07.
Jezioro Kortowskie: Delawarki brak. krzyżówki, ł. nieme, gągoł - 1 m, krakwa - 1 m,  wrony siwe, zimorodek (głos), mewy śmieszki i pospolite. (Łukasz, J. Czarnowski)
 
Olsztyn ul. Złota: Paszkot, trznadel - ok. 25 (kąpiące się w kałuży), pustułka - 1 m. (J. Czarnowski)
17.12.07. Stawy stabilizacyjne: pośród ok 300 krzyżówek znalazło się 8 łabędzi (4ad, 4 imm) i kokoszka, nieopodal na Wkrze polowały 2 czaple siwe i zimorodek  (P. Szypulski)
14.12.07. Tylkówko: Staw nadal spuszczony. Bielik - 1 juv, samotnik - 1, czajka - 1, wrony siwe, śmieszki i mewy pospolite - ok. 30, nurogęś - 2 m, łabędź niemy - 1 (lecący), czeczotka - 1, bogatki, modraszki, kowaliki, pełzacz sp., dzięcioł duży - 3, dzięciołek - 1, sroka, sójka. (M. Cieszyński, Łukasz, J. Czarnowski)
0812.07. Okolice Działdowa: czeczotki - 2, jemiołuszki ok. 120 (G. Kamiński)

07.12.07.
Mewa delawarska
nadal w Kortowie (D. Cząstkiewicz, S. Jakowszczenko)

Tylkówko: Jeden staw spuszczony. Nurogęś - 12 (w locie) oraz 21 (8 m, 13 f na wodzie), gągoł - 4 (2 m, 2 f), bielik - 4 (2 ad, 2 juv), czajka - 2, czeczotka - 6, wrony siwe, śmieszki i mewy pospolite - cn. 80, mysikróliki, kowaliki, bogatki, modraszki, sosnówka - 2, sroka - 2, sójka. (J. Czarnowski)


05.12.07. Mewa delawarska jest jeszcze w Kortowie. Jest na plaży lub na którymś z pomostów. Obserwowana dzisiaj z parą miłych nieznanych mi studentów. Nura czarnoszyjego nie było ale może jutro? (S. Jakowszczenko)
 

02.12.07. Jez. Zarybinek: ogorzałka - 4os, czernica - 42os, gągoł - 45os, krzyżówka - 746, łabędź niemy - 45os, czyż - 40os. jez. Dąbrowa Wlk: łyska - 2720os, nurogęś - 8os, mewa srebrzysta - ok 20os, mewa pospolita - ok 20os, krogulec - 1os, myszołów - 1os, kruk - 5os, głowienka - 25os, gągoł - 19os, łabędź niemy - 16, łabędź czarnodzioby - 4os, czernica - 9os, czeczotka - 12os, wrona siwa - 3os.(G. Kamiński, E. Kirejczyk, R. Kołakowski, S. Menderski)
01.12.07. Jezioro Kortowskie: mewa delawarska, krzyżówki, łyski, perkoz dwuczuby - 1, gągoł - 1 m, zimorodek - 1, czyż - ok. 200, jemiołuszki - 6 przelotnych, śmieszki, mewy pospolite, nur czarnoszyi - 1 juv. (M. Cieszyński, J. Czarnowski i inni)

30.11.07.
Olsztyn, jezioro Kortowskie godz.. 10-16: mewa delawarska, widziało ją potem jeszcze kilka osób (M. Cieszyński, J. Czarnowski, S. Menderski)

Tylkówko: Dwa duże stawy zamarznięte. kruk - 1, wrona siwa - ok. 30, gawron - ok. 10, samotnik - 1, czajka - 1, bielik - 1 ad, modraszki, bogatki, kowaliki, mysikróliki, sikora uboga - 1, strzyżyk - 1, srokosz - 1, łabędź - 6 lecące (nieoznaczone, za daleko leciały), czeczotka - cn. 15, śmieszki, mewa pospolita - kilka, mewa białogłowa - 1 ad, mewa srebrzysta - 1 ad, mewa romańska - 1 ad, trznadel - ok. 15, mazurek - 1. (Marek Cieszyński, Jakub Czarnowski)


29.11.07. Wycieczka w okolicach Nidzicy: stawy stabilizacyjne - ok. 400 krzyżówek, ł. niemy 1 ad + 4 imm i 2 ad + 1 imm, perkozek - 1 os, czapla siwa - 2 os, polująca pustułka - najprawdopodobniej ta którą od dłuższego czasu obserwuje Krzychu Sz., oprócz tego trochę czyży, grubodzioby, sikory: uboga, bogatka, modraszka; mysikróliki, pełzacze leśne, itp. itd. (P. Szypulski)
28.11.07.
Olsztyn - po godz.15tej w świetle zachodzącego słońca przeleciało 147 srok w kierunku zachodnim skrajem Lasu Miejskiego na Zatorzu. Obserwacja trwała 10 min. i prowadzona była przez okno - ciekawe? W mieście buszują też jemiołuszki - na lipie po drugiej stronie ulicy żerowało stado pow. 40 os. na jemiole oczywiście...(S. Jakowszczenko)

Olsztyn  ul. Złota: paszkot, krogulec, jemiołuszka - ok. 130 (przelotne stadka: 50, 80). (Jakub Czarnowski)

Nidzica: jemiołuszka - 13 os. (P. Szypulski)


26.11.07. Pustułka nadal koczuje na obrzeżach Nidzicy (od 22.10.07) K. Szczepkowski
24.11.07. Działdowo, ul Grunwaldzka: jemiołuszka ok. 100 os (R. Kołakowski)
23.11.07. Nidzica: jemiołuszka - 1 os (K. Szczepkowski)
20.11.07. Nidzica: czeczotka - 5 os, szpak - 1. Stawy stabilizacyjne: łabędź niemy - 3ad + 3imm, na drugim 2 ad, 3 imm, 12 krzyżówek i 2 czaple siwe (P. Szypulski)
19.11.07.
Nidzica
: jedna zbłąkana jemiołuszka (K. Szczepkowski)
17.11.07.
Nidzica
: jemiołuszka - 8 (K. Szczepkowski)

Kwiecewo - wody mało - częściowo zamarznięta, ptaków też niewiele: gęś białoczelna - 42, gęś zbożowa - 2, ł. niemy - 33 potrzos - 1. Sątopy - podobnie do jak w Kwiecewie, choć ptaków więcej, bo i lustro wody większe głowienka - 59, krzyżówka - 104, świstun - 7, gągoł - 1f, krakwa - 9, cyraneczka - 1, perkoz dwuczuby - 1, mewa srebrzysta - 1, wąsatka - 1 + głosy, dzwoniec - 20, rzepołuch - 16! gile i szczygły - głosy. (D. Cząstkiewicz, E. Kirejczyk, S. Menderski)


16.11.07. Olsztyn: jez. Ukiel, zat. Grunwaldzka: nurogęś-35, gągoł-2, łyska-40 ł.niemy-10, śmieszka -20, m.pospolita-20, perkoz dwuczuby-1, krzyżówka -5, zat. Kopernikowska: krzyżówka-15, kormoran-2, śmieszka-5. Jez. Kortowskie: gągoł-2, krzyżówka-30, kormoran-2, zimorodek-1 (D. Cząstkiewicz)
15.11.07. Nidzica: pustułka przebywająca w tym samym miejscu od 22.10.07, jemiołuszka ok. 30 os (K. Szczepkowski). Kuropatwa i ok. 60 jemiołuszek (P. Szypulski)
12.11.07.
Przykop: dzięcioł zielony -1 samica ad, jemiołuszka -11. Tylkówko: cz. biała - 2, kszyk-3, śmieszka ok.30, bewiki - 11, ł. krzykliwe-29, świstun - 12, szpak -10, wąsatka -1 samiec ad. glosy plus 1os., 2 stare gniazda remiza,   szczygieł -6,  (P. Janowicz)

Olsztyn  jez. Trackie: dwie ogorzałki f. (S. Jakowszczenko)


10.11.07.
Nidzica
: ok 40 jemiołuszek, w bliskich okolicach pustułka - obserwowana w tym miejscu już dłuższy czas (K. Szczepkowski)

Tylkówko: czapla biała -4 ad, cz. siwa -11 samotnik-2, mewa pospolita - 4, m. srebrzysta -2ad, bewik -15, ł. niemy -19, bielik -1imm.plus 1 os. świstun -12, szpak -4 (Piotr Janowicz)


08.11.07.
Nidzica. Jemiołuszki ok 30 os (K. Szczepkowski)

Nidzica. Pliszka siwa żerująca na trawniku, nieopodal lecąca samica krogulca wzbudzająca zamieszanie wśród kawek (P. Szypulski)


07.11.07. Koło Dorotowa (gm. Stawiguda) przy drodze nr 51 stado czajek ok 20 os. żerujących na oziminie i polujące dwie pustułki. Ponadto w Olsztynie codziennie widuję jemiołuszki w stadach od kilku do kilkunastu os. (S. Jakowszczenko)
06.11.07. W okolicach Nidzicy przelatujące rybołowy - 4 os, kilkanaście jemiołuszek (P. Walendziak)
05.11.07. Działdowo. Ul. Norwida: 14 jemiołuszek żerujących na jarzębinie (Agnieszka i Rafał Kołakowscy)


04.11.07.
Stawy stabilizacyjne i najbliższe okolice: łabędź niemy - 1 ad, 2 imm., perkozek i krzyżówki, czapla siwa - 2, myszołów - 1, zimorodek - 1, strzyżyk - 1, pliszka siwa - 1 (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Stawy Rumockie (gm. Lipowiec Kościelny, pow. Mława): srokosz - 3os, bielik - 1ad + 1imm, błotniak zbożowy - 1, samica, śmieszka - 56os,  mewa srebrzysta - 2os,  czapla siwa - 18os,  sroka - 11, wrona siwa - 16, czajka - 1os, siewnica - 1os, myszołów - 2os, strzyżyk - 1os mazurek - 20os czyż - ok40os pustułka - 1os (G. Kamiński, R. Kołakowski  S. Menderski)

Działdowo: ok. 60 jemiołuszek (G. Kamiński, R. Kołakowski  S. Menderski)


29.10.07. Nidzica: ok. 150 jemiołuszek (P. Szypulski)
28.10.07. Na zjeździe "avelelkowiczów" pogoda nie dopisała, gęsta mgła uniemożliwiła obserwacje, ale satysfakcja jest ze wspólnego spotkania no i udało nam się usłyszeć i zaobserwować ginący symbol poligonu w Muszakach czyli cietrzewia (P. Hojdeczko, S. Jakowszczenko, S. Menderski, K. Szczepkowski, P. Szypulski)
27.10.07. Mały spacerek w okolicach Nidzicy. Z ciekawszych 4 pustułki, ponad setka kwiczołów w okolicach Tatar, przy stawach stabilizacyjnych - czyż ponad 200 os, stado mieszane mysikrólików, sikor ubogich, bogatek z jedną sosnówką (K Szczepkowski, P. Szypulski)
24.10.07. okolice Gietrzwałdu: pierwsze stadko jemiołuszek: 26 os (K. Jankowski)
22.10.07. Obrzeża Nidzicy (Piątki): przeganiające się 2 pustułki. 23/24.10. W tym samym miejscu przebywa 1 osobnik (K. Szczepkowski)
20.10.07. Olsztyn\Jaroty, - 11 jemiołuszek (S. Menderski)
17.10.07. Działdowo ok. godz. 19, pierwszy słyszany droździk tej jesieni. (S. Menderski)
16.10.07. Muszaki - Poligon w : bielik - 1 ad i 2 imm, myszołów - 4, krzyżówka - 8 m 2 f, cyraneczka - 6, ł. niemy - 1 imm, z wróblaków najciekawszą obserwacją okazało się stado wąsatek - ok 30 os., poza tym kilka stad czyży po ok 10 - 15 os, wyraźnie migrujące modraszki w stadzie liczącym kilkanaście os, migrujące świergotki łąkowe pojedyncze i w stadach w sumie 26 os, srokosz - 3, kilka stad szpaków w sumie ok 150 os, paszkot - 9, kos - 2, śpiewak - 1, ok 8 kruków, kilka srok, pojedyncze skowronki, gile, szczygły, zięby, mysikróliki oraz dzięcioł duży co najmniej - 2, dzięciołek i dz. czarny (S. Menderski, P. Szypulski)
15.10.07
. Działdowo godz. 19 - głos przelatujących kulików wielkich. (S.Menderski)
15.10.07. Stawy stabilizacyjne: kilkanaście krzyżówek, samica świstuna, łabędź niemy - 3 dorosłe, 6 młodych, perkozek. Stawy rybne w Niedanowie: łabędź niemy - 2 dorosłe, 3 młode, głowienka - samiec, w górze ok 35 zbożówek, czapla siwa - 1 srokosz - 1, myszołów - 12, w tym 10 w jednym kominie (P. Szypulski)
14.10.07. Nidzica: przelatujące łabędzie krzykliwe (P. Szypulski). Jemiołuszka - 1 os. (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)


12.10.07. Kwiecewo: wyprawa na wieczorne zlotowisko żurawi, których przyleciało zaledwie 6 os., za to gęsi zleciało się co najmniej 300, o ile dobrze policzyliśmy bo było już ciemno i zlatywały na tle lasu co utrudniało obserwację. W większości były gęgawy, dalej zbożówki i białoczelne. Na wodzie, której stale przybywa, obserwowaliśmy łabędzie nieme ok. 40 os. krzyżówki, cyranki, głowienki, świstuny, cyraneczki, pojedyncze czernice i płaskonosy. Kaczki co chwila przylatywały lub zrywały się do lotu w mieszanych stadach, oblatywały polder i lądowały w jego innej części. Ruch jak na Marszałkowskiej. (D. CząstkiewiczS. Jakowszczenko)


10.10.07. Jemiołuszka - 1 os przelatujący nad osiedlem w Nidzicy ( P. Szypulski).

Sokół wędrowny: 1 imm. - trasa nr 7 pomiędzy Ostródą, a Małdytami (K. Jankowski)


07.10.07. Nad Łuktą przeleciało obok siebie kilka kluczy żurawi ok. 150 os. Nic nadzwyczajnego, ale jeden klucz klasyczny w kształcie litery V był złożony mniej więcej w połowie z gęsi i żurawi po ok. 20 os.  (S. Jakowszczenko)
05.10.07. Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą: łabędź niemy - 1 dorosły i 7 młodych, świstun - 1 samica, czernica - 1 samiec, kilkanaście krzyżówek, na rzece za stawami zimorodek (P. Szypulski)


01-02.10.07. Przelatujące zbożówki  nad Nidzicą (P. Szypulski)


29.09.07. Olsztyn (w nocy ok. 23:10): bąk (głos przelatującego nad miastem) K. Jankowski


28.09.07. Sarnianka nad Jeziorakiem (w nocy): bąk (głos przelatującego); głos przelatujących łabędzi krzykliwych (K. Jankowski)


27.09.07. Nidzica - cmentarz komunalny ok godz 21 odzywający się puszczyk (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


24.09.07. Polder Kwiecewo - pełno kaczek: świstuny, krzyżówki, cyraneczki, krakwy, głowienki kilka łysek, łabędzie nieme 24, czaple białe 9, tuż przed zachodem słońca zaczęły zlatywać się żurawie ok 400. Przelotem obok były drozdowate, szpaki 60, pliszki i zięby (S. Jakowszczenko)


22.09.07. Glinianki w okolicach Nidzicy: świstun - samica, krogul ganiający jaskółki, myszołów, poza tym kupa trznadli, kilka skowronków, czajka - w sumie ok 30 os (G. Derbin, P Szypulski)


20.09.07.W południe nad Kielarami: kobuz 1, myszołów 1, 2, 4, 7, 1, 1, kruk 18 - stado czarnych krążyło nabierając wysokości przeleciało w kierunku południowo-zachodnim (S. Jakowszczenko)


19.09.07. Dorotowo/gmina Stawiguda: Sowa błotna-1ad, ptak został znaleziony przez miejscowego leśnika, sowa przeżyła jakiś wypadek najprawdopodobniej zderzenie z liniami energetycznymi, w chwili obecnej znajduje się w Ośrodku rehabilitacji ptaków dzikich "Pierwiosnek" w Bukwałdzie (info:D.Czastkiewicz) śluza na Łynie między Brąswałdem a Barkwedą: pliszka górska-1, pliszka siwa-2, zimorodek-1, łabędź niemy-3ad(D.Cząstkiewicz)


12.09.07.
Okolice Bartąga/J.Kielarskie przelatujący orlik krzykliwy (S. Jakowszczenko)
Klebark Mały:
sierpówka-150, niewielkie rozlewisko między Silicami, a Skajbotami (gm.Purda): czapla biała-3, kokoszka-1, łabędź niemy-1, ponad 70 kaczek w tym krakwy, cyranki, cyraneczki, krzyżówki, kszyk-2, na okolicznych polach żuraw ponad 150, które gromadziły się tu również rok temu w nieco mniejszej liczbie (D. Cząstkiewicz)


10.09.07. Kwiecewo. Setki żurawi zlatywały się przed zachodem słońca na pola wokół stawów, a kaczki (krzyżówki, świstuny i krakwy) siadały na wodę obok 14 łabędzi niemych  i łysek. Z drapoli była samica błotniaka stawowego (S. Jakowszczenko)


08.09.07.
Stawy stabilizacyjne. ok 30 krzyżówek - większość samce, młoda kokoszka, czapla siwa, zimorodek, myszołów - 2, kupa sójek, kruk, duże ilości świergotków łąkowych i  inne wróblaki (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Nidzica. Udany atak krogulca na kwiczoła (P. Szypulski)


08.09.07. Dzisiaj nad trasą nr 7 pomiędzy Nidzicą, a Olsztynkiem błotniak łąkowy1 imm  (tegoroczny) K. Jankowski
04.09.07.
Nad Jeziorem Kielarskim k/Rusi: bielik 1, 3 (2 ad.) szybujące nad lasem, trochę bliżej myszołowy 1, 1, 6 - te sześć ganiało się nawzajem i robiło dużo hałasu, na krzakach nad wodą kormorany 21, na wodzie: kilka krzyżówek i śmieszek, perkoz dwuczuby 22, w tym jeden dorosły z młodym na grzbiecie! czaple siwe 3 i czapla biała 1. Oprócz tego dużo jaskółek w powietrzu i przelatujące nad polami stado szpaków cn. 40 os. (S. Jakowszczenko)  

Olsztyn. Jez.Kortowskie: piskliwiec-1 (D. Cząstkiewicz)


30.08.07.Dworzec PKS Mława - dzierlatka (K. Antczak)

28.08.07. godz. 14. Działdowo, okolice ul. Hallera: czapla biała przelatująca w kierunku NW (Ł. Matusik z mamą)


26-27.08.07. Jabłonka - ogólnie cisza, z ciekawszych - kilka pojawień kani rudej i bielika, na jeziorze coraz więcej krzyżówek, perkozy dwuczube, 1 kormoran i żerująca na wyspie przez prawie całą niedzielę czapla biała. Z innych to stada jaskółek - oknówek i dymówek, wszędobylskie sikory z których najwięcej było słychać ubogie, żerujące sójki, pliszki siwe itp. (M. Adamska, P. Hojdeczko, A. Szeszel, P. Szypulski)


19.08.07. Dziś podczas wyprawy na grzyby (Bartoszki, gm. Nidzica) zaobserwować się dało aurę odlotów. Setki oknówek na linii energ., nad polami stadka kwiczołów, szpaków i zięb, pojedyncze białorzytki, w tle odgłosy żurawi, w górze jastrząb. W lesie standardowo: sikory bogatki, sosnówki, modraszki i czubatki, kowalik, kilka dzięciołów dużych, jeden czarny, wrzeszczące sójki no i po 2 kilo kurek:) (P. Hojdeczko, P, Szypulski)


17.08.07. Nidzica - ok. 70 bocianów przelatujących nad miastem (P. Hojdeczko)


11.08.07. Działdowo - torfniaki. Ogólnie cisza. Większość wróblaków już odleciała. Rzucały się jedynie stadka szczygłów (do 30 os), oraz pojedyncze pliszki. Poza tym dorosłe błotniaki stawowe dokarmiały jeszcze 2 lotne młode. A na koniec niesamowita obserwacja zbierających się na nocleg jaskółek. Ptaki utworzyły stado ok. 500 osobników, na które polowały 2 kobuzy. W pewnym momencie jaskółki jak torpedy zapadły w trzciny i kobuzy obeszły się smakiem (S Menderski, Ł. Matusik)


05.08.07. Jabłonka: bł. stawowy - samiec i kania ruda  krążące nad polem. Nad jeziorem 2 kanie rude, rybołów, kormorany, czaple siwe, samica bł. stawowego, kilka perkozów dwuczubych, mewy pospolite i śmieszki, oraz nurogęś (M. Adamska, R. Hojdeczko, P. Szypulski)


04.08.07. Jabłonka, nad jeziorem Omulew: starcie bielika z kanią rudą, następnie z rybołowami, które atakowały go prze ok. 15 min., poza tym kania czarna, kilka czapli siwych, kilkanaście kormoranów. Na polu campingowym zagęszczenie kopciuszków i pliszek siwych, od czasu do czasu na sosenkę przylatywały dzięcioły duże (M. Adamska, R. Hojdeczko, P. Szypulski)


02.08.07. Dzisiaj byłem krótko, bo przejazdem na stawach w Tylkówku. Stan wody na wszystkich stawach wysoki. Ptaki pływające były na dwóch największych stawach, wszystkie łabędzie to ptaki dorosłe. Niewiele udało się zobaczyć przez ten krótki czas: łabędź niemy 106 + 140, łabędź krzykliwy 1+ 1, łyska 60, krzyżówka co najmniej 40, głowienka 34, czernica 26, gęgawa 2, czapla siwa 1, żuraw 2, bocian biały 1, czajka 24, kormoran 12, rybołów 1,  bielik 1 ad.  polujący z sukcesem na karpia. Były też kaczki i siewkowate (przelatujące w stadzie z czajkami), których nie udało mi się oznaczyć (S. Jakowszczenko)


28.07.07. Poligon Muszaki: z ciekawszych turkawka, czapla biała, dudek - co najmniej 3 os., masa gąsiorków dorosłych i młodych, rozlewisko suche, ale widać jakiś dźwig w okolicy sztucznej tamy, wiec podejrzewam że może zostanie ona rozbudowana - jeszcze się dowiem tego. Puchałowo: błotniak stawowy - samiec, bł. łąkowy - samica, myszołów - 3os, zagęszczenie wilg, kszyk (krasek brak). Muszaki - wieczorem słychać było pohukiwania puszczyka (P. Szypulski)


27.07.07. Muszki: płomykówki w otworze wentylacyjnym w jednym z bloków po jednostce wojskowej (P. Szypulski).


21.07.07.  Dzisiaj w Kwiecewie: żuraw ponad 200 bardzo mało młodych w tej grupie - ledwie 4, kormoran 1 i czapla biała 1. Stan wody podnosi się powoli, bo woda pochodzi wyłącznie z opadów. Stan polderu na załączonych fotkach (S. Jakowszczenko)


Relacja Krzysztofa Antczaka z żeglowania na Wielkich Jeziorach Mazurskich
08.07.2007
kania ruda 1os.- Napiwoda
pustułka - Str. Kiejkuty
uszatka (martwa na poboczu drogi ) - Babięta
błotniak stawowy 1os. - Babięta
08-14.07.2007 
rybitwa rzeczna ok.150 os., kania ruda i kania czarna ok.15 os. (z przewagą rudej ) między Rucianą Nida a Węgorzewem 
09.07.2007
hełmiatka: 2 samice , jedna z trzema ,druga z dwoma młodymi - jez. Tałty 
dziwonia - kanał Tałteński
bł. stawowy 1samiec rybitwa czarna 3-4os.- jez.  Tałtowisko
10.07.2007
gęgawa 6+12+6 lecące -  jez. Szymoneckie
mewa mała 10+3 os. - port w Giżycku
11.07.2007
jez. Mamry
rybitwa czarna ok. 10 os.
mewa mała -2os.
stada kormoranów, mewy pospolite, srebrzyste, perkozy dwuczube z młodymi, czaple siwe
łyski ok .100 w jednym stadzie przy wyspie Upałty
błotniak stawowy 1samica
głowienki 10 os.
12.07.2007
Węgorzewo
sieweczki rzeczne 2os.
jez. Mamry
mewa mała 2os.
bielik  1ad.+ gniazdo z dwoma młodymi
19.07.07. Krótka wycieczka rowerowa w okolicach Nidzicy, ptactwa jak na lekarstwo, najwięcej skowronków, gdzieniegdzie rodzinki pokląskw, przy Borowym Młynie kolonia brzegówek, nad stawami krążące stada dymówek i oknówek, z drapoli tylko 1 myszołów - ogólnie bieda (M. Adamska, P. Szypulski)


17.07.07.  W Faltyjankach obserwowałem zlatujące się na nocleg w pobliskich trzcinach jaskółki oknówki, było ich około 200. Polowały nad naszymi głowami ale były też celem - polował na nie kobuz. Pojawił się na krótko bielik imm. i trzy myszołowy (S. Jakowszczenko)


15.07.07. Glinianki pod Nidzicą: 3 dorosłe kokoszki i dwie młode (M. Adamska, P. Szypulski)


14.07.07. Wczoraj koło Dywit bedąc na spacerze z jamnikami na łące miałem interesującą obserwację nie ornitologiczną ale lepidopterologiczną: paź królowej. Obok w starym sadzie przy opuszczonym siedlisku śpiewał samiec wilgi, na łąkach były też gąsiorki, trznadle, żurawie i rodzina kruków (S. Jakowszczenko)
06.07.07.
Ciekawą obserwację miałem wczoraj rano na lotnisku w Gryźlinach: po starym zniszczonym pasie startowym pod lasem biegały sieweczki rzeczne z młodymi, oprócz tego były żurawie, białorzytki i inne pospolite ptaszory a mgła była taka, że drapoli nie było żadnych. (S. Jakowszczenko).


05.07.07. Miączyn Duży (powiat mławski, gmina Strzegowo) : przelatujący kulik wielki (S. Menderski)


04.07.07. Mława - stacja PKS - dzierlatka 1 os (Sylwia Kwiatkowska)


02.07.07.
Dzisiaj na lotnisku w Gryźlinach: polująca para pustułek i orlik krzykliwy, przelatująca w kierunku północnym para dorosłych bielików i hajstra w kierunku wschodnim. Ponadto pokląskwy i gąsiorki z młodymi, bocian biały i kilkanaście wron siwych spacerujących po skoszonym pasie lotniska i lis (S. Jakowszczenko)

Trękusek: Orlik krzykliwy:1 (K. Jankowski)


01.07.07. Okolice Miłomłyna: na śródpolnym oczku ok 20 krzyżówek, 6 czapli siwych, kilkanaście czajek, kilka sieweczek rzecznych i dwa bociany białe, a w pobliżu na pastwisku obok stada krów pasło się stadko 15 gęgaw! (S. Jakowszczenko)
29.06.07.
Przedpołudniowa obserwacja przez okno na olsztyńskim Zatorzu: nad Lasem Miejskim za krążącymi dwoma myszołowami wyleciał z lasu trzmielojad, wzniósł się na dużą wysokość i zaczął tokować potem śmignął w kierunku gdzie wcześniej zniknęły myszaki, czyli gdzieś nad centrum miasta...Przed zachodem słońca byłem w Kwiecewie. Z ptaków widziane: czaple, czajki, żurawie, bataliony, kwokacze, samotniki, sieweczki obrożne, brodźce śniade, brodźce piskliwe, łęczaki, rybitwa czarna, obok na łąkach świergotek łąkowy, rokitniczka, brzęczka, potrzos, rokitniczka, pokląskwa i głos przepiórki. Żadnych kaczek (S. Jakowszczenko)
27.06.07. W Gryźlinach pomimo porywistego wiatru udało mi się zaobserwować drapole które "rządziły" na lotnisku: pustułka po raz pierwszy obserwowana w tej okolicy, kania czarna, myszołów i srokosz, oprócz nich były też pokląskwy, białorzytki i najliczniejsze wrony siwe (S. Jakowszczenko)
25.06.07. Kolejna kolonia błotniaka łąkowego. Tym razem w powiecie działdowskim w gminie Iłowo. Szybka kontrola nie pozwoliła ustalić dokładnej liczby gniazd, ale można szacować liczebność na 4-6 par. (R.A.J. Kołakowscy, S. Menderski )
24.06.07.
Wielki sukces w poszukiwaniu błotniaków łąkowych. Dzięki nieocenionej pomocy Piotra Szczypińskiego udało nam się dziś namierzyć kolonię błotniaka łąkowego liczącą 7 par! Ptaki założyły gniazda w uprawie pszenżyta w powiecie mławskim w gminie Strzegowo (dokładnej lokalizacji nie podaję ze względów bezpieczeństwa ptaków). Gniazda znajdują się w odległości od 100 do 1000 metrów. Poza tym co najmniej 10 turkawek. (S. Menderski, P. Szczypiński)
23.06.07.
Poszukiwania błotniaków łąkowych - okolice Łysakowa i Rączek (gm Nidzica) zakończyły się obserwacją 3 przelatujących osobników. Tereny za to obfitujące w gąsiorki i potrzeszcze. Ciekawostką jest odkrycie gniazda pustułki (po kruku) na słupie wysokiego napięcia  (S. Menderski, P. Szypulski)

Poszukiwania rybołowa w dawnym miejscu gniazdowania (okolice jez. Omulew - gdzie przewróciło się drzewo z platformą) też nie przyniosły skutku, w lesie tylko odzywający się siniak (P. Hojdeczko, S. Jakowszczenko, S. Mendersko, P. Szypulski)

Jez. Omulew: co najmniej 2 pary kani czarnej, obserwacja gniazda kani (z drugiej strony jeziora - przez lunetę) w którym siedziały 3 młode w różnym wieku, poza tym kania ruda, bielik, i kobuz. Oczywiście popatrzyliśmy sobie na kolonie czapli i kormoranów (P. Hojdeczko, S. Jakowszczenko, P. Szypulski)


20.06.07.
Olsztyn: dolina Łyny koło Brzezin i os. Mlecznego: błotniak stawowy - para + 4 zaobrączkowane młode, oraz co najmniej 3 stanowiska kropiatki, która w Olsztynie w roku 2006 nie była stwierdzona (D. Cząstkiewicz, S. Menderski).

Olsztyn: Dolina Łyny koło Brzezin, wieczorem żerująca uszatka, która również w Olsztynie została spisana na straty, a tu proszę znowu się pokazała (D. Cząstkiewicz, S. Menderski, J. Nowakowski)


17.06.07.
Śluza na Łynie miedzy Barkwedą, a Braswałdem: Pliszka górska-1m, 1f (D. Cząstkiewicz)

Olsztyn, Liczenie pustułek w mieście; wyniki są następujące: pary lęgowe w budkach ul. Wańkowicza 16- 5 podlotów, ul. Murzynowskiego 14- 3 podloty, ul. Orłowicza 29- 3 podloty, Jeziałowicza 23- 6 podlotów, oraz pary, które gniazdowały w otworach wentylacyjnych i liczby podlotów nie policzono, Gałczyńskiego 3, Osińskiego 8, Warszawska-62, pustułek jest na pewno więcej, więc osoby które posiadają dane o lęgach prosimy o przesyłanie informacji (D. Cząstkiewicz, S. Jakowszczenko, S. Menderski)


16.06.07. Jabłonka (gm. Nidzica) jez. Omulew: kolonia czapli i kormoranów, w górze co jakiś czas krążyły na zmianę kania czarna i ruda (A. Szeszel, P. Szypulski)
13.06.07.
W Swaderkach (gm. Olsztynek) na rzece Marózka przy moście: stado dziewięciu pierzących się kaczorów, pliszka siwa 4, mój pierwszy w tym roku zimorodek i pliszka górska - samiec. To już druga pliszka górska w regionie. Ten samiec był wyjątkowo leniwy w porównaniu z tym k/Barkwedy, tylko stał na kamieniu i gapił się na mnie jak podchodzę do niego przez nurt rzeki. Woda ciepła ;-) (S. Jakowszczenko)

Śródpolny zbiornik wodny mocno zarośnięty, między Januszkowem a Michałkami (gm. Nidzica): bąk - 1os, gęgawa - 1para + 3młode, srokosz - 1para polująca, łyska - 1os, czapla siwa - 1os, błotniak stawowy - 1samiec, kraska - obserwacja niepewna przelatującego osobnika. (Kołakowski Rafał i Agnieszka, Wojnarowska Kasia, Krokowski Przemek)


12.06.07. Trasa Ostróda - Małdyty: błotniak stawowy -1m, bielik - 1 imm, kania czarna -1. Trasa Morąg - Olsztyn: orlik krzykliwy -1 (K. Jankowski)
10.06.07 Tumiany: standardowo dudek, na polach myszołów-6, błotniak stawowy-2 pary, oraz sporo niezidentyfikowanych drapoli w oddali, zbożowego dziś nie widzieliśmy ale te obserwacje które zgromadziliśmy mogą stanowczo świadczyć o jego lęgu w okolicy Tumian(D. Cząstkiewicz, L. Kleinschmitd)
09.06.07. Dzisiaj obserwowane drapole tuż przed południem, przez okno samochodu, w drodze z Olsztynka do Olsztyna: pomiędzy Gryźlinami a Zezujem orlik krzykliwy szybujący równolegle do drogi w kierunku Doliny Pasłęki, opodal dwa myszaki, dalej koło Tomaszkowa: intensywnie polujące trzy pustułki, a kolejne dwie pustułki ganiające się nawzajem w jednym kominie termicznym pomiędzy dwiema kaniami rudymi i jedną czarną. Niesamowity widok (S. Jakowszczenko)

Tumiany: dudek ponownie nas zbudził, na tym samym drzewie co dudek dzięcioł zielony, samiec błotniaka zbożowego widziany również parę razy raz widziana była tez samica na okolicznych polach błotniak stawowy-2pary, myszołów-1, orlik krzykliwy-1, nocą odzywający się wodnik (D.Czastkiewicz, L. Kleinschmitd), Stawy rybne w Bartołtach Wielkich: krakwa-2m,2f, gągoł-16, krzyżówka-około 10, głowienka-9, łyska-ponad 10, łabędź niemy-2ad + kilka pull przy stawach derkacz, a nad stawami błotniak stawowy-1m oraz bielik(D.Czastkiewicz)


08.06.07. Tumiany: dudka nie było ale za to samca błotniaka zbożowego widzieliśmy parę razy w ciągu dnia jak latał nam nad głowa, na pobliskich polach pogoda dla obserwacji drapoli wymarzona błotniak stawowy 2 pary, myszołów-3, trzmielojad-1, bielik-1, kobuz-1, nocne wabienie chruścieli nie dało żadnych rezultatów (D. Cząstkiewicz, L. Kleinschmitd i inni)
07.06.07.
Przed zachodem słońca na osuszonych (w sezonie lęgowym!!!) kilka dni temu łąkach w Kwiecewie - liczne: żurawie, czaple, krzyżowki, czajki, szpaki i śmieszki oraz mniej liczne: bociany białe, bataliony, kszyki, brodźce śniade, brodźce piskliwe, kwrawodzioby, łęczaki, kwokacze, sieweczki rzeczne, rybitwy czarne, krakwy, cyranki, cyraneczki, świstun, łyska, świergotki łąkowe, pliszki żółte, brzęczki (słyszane), rokitniczki, pokląskwy, przepiórki (słyszane). Na załączonej fotce widać jaki stan wody był przed jej spuszczeniem, teraz woda jest tylko w rowach melioracyjnych. Można się tylko domyślać ile lęgów zostało zniszczonych a skład gatunkowy porównać do tego np. sprzed miesiąca (P. Kwiatkowski i S. Jakowszczenko)

Puchałowo - krasek nie znaleźliśmy (nadzieja pozostaje), w ogóle mało ptactwa, z ciekawszych - trzmielojad. Okolice poligonu: turkawka, na samym poligonie cyranki - 8, cietrzew samiec - 1, derkacz i inne (M. Adamska, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Tumiany, 8 km od Barczewa: pobudkę zrobił nam dudek i przywitał nas samiec błotniaka zbożowego  widziany zresztą 2 razy w ciągu dnia, nad jeziorem Pisz: piskliwiec-2, samotnik-1(D.Cząstkiewicz, L. Kleinschmitd i inni)


05.06.07. Śluza na Łynie między Brąswałdem a Barkwedą: lęg pliszki górskiej potwierdzony, samica i samiec zbierający pokarm (D. Cząstkiewicz)
04.06.07. Okolice stawów w Borowym Młynie: bielik - 1 dorosły osobnik, rybitwa białoczelna - 2, ortolan - 3 os (P. Szypulski)
02.06.07. Dzisiaj przy jazie k/Brąswałdu - samiec pliszki górskiej, którego obserwował Dawid, piskliwiec i rybitwa rzeczna (S. Jakowszczenko)
01.06.07.
Czajki na polach w okolicach Nidzicy, kolonia Kanigowo: ortolan i na obrzeżach Nidzicy drugi - ostatnio coraz rzadszy ptak w naszych stronach; na stawach stabilizacyjnych para krakw i krzyżówka z co najmniej 4 pisklętami (P. Szypulski)

Stawy rybne koło Kurek (gm. Olsztynek): polująca para kań czarnych i przeganiające je wrony siwe, czapla siwa 3 i para cierniówek karmiąca pisklęta (S. Jakowszczenko)


31.05.07. Śluza na Łynie miedzy Brąswałdem, a Barkwedą, (gmina Dywity): samiec pliszki górskiej zbierający pokarm co wskazywałoby na prawdopodobny lęg (D. Cząstkiewicz)
30.03.07. Derkacz i kania ruda w Kanigowie (gm. Nidzica) P. Walendziak
29.03.07. Rybołów na obrzeżach Nidzicy lecący w stronę stawów rybnych w Borowym Młynie (K. Szczepkowski)
26.05.07.
Stary Olsztyn (gm. Purda) - Śródpolny stawek - łabędź niemy - 1para, stanowisko lęgowe, łyska - 1os, rokitniczka - 1os, czajka - 1os, kania czarna - 1 przelatujący osobnik. Jabłonka (gm. Purda) - kania ruda - 1os. (R. Kołakowski)

Trasa Olsztynek - Olsztyn, jakieś 1 km przed tablicą drogowskazu do wsi Zezuj, po lewej stronie, krążący na skraju las - łąka - orlik (M. Murawski ) P.S. Pozdrowienia dla Krzyska Jankowskiego - lornetka jeszcze trzyma się nieźle


25.05.07.
Jez. Szkotowo (gm. Kozłowo): kania ruda - 1os, łabędź niemy - 2ad + 6 pull, kormoran - 1os, dzięciołek - 1os, krzyżówka - 1 para, perkoz dwuczuby - 1os, trzciniak - 1os (R. Kołakowski, A. Kołakowska, P. Krokowski, K. Wojnarowska)

Nidzica. Derkacz - 1 os (K. Szczepkowski)


24.05.07.
Olsztyn, jez. Kortowskie: parę perkozów,  parę krzyżówek , parę śmieszek, nurogeś:1ad+6pull oraz piskliwiec:2 na głównej plaży (D. Cząstkiewicz)

Kisiny (gm. Działdowo): kuropatwa - 1os, potrzeszcz - 1os, grzywacz - 1os, kruodzina przy gnieździe na śródpolnej topoli - 2ad + 3 juv. Działdowo "Torfniaki" - dziwonia - 5os, remiz - 2os, krzyżówka - 1os, błotniak stawowy - 1para, kukułka - 3 os. (chyba taki okres jest bo wszystkie trzy widziałem w locie, a tak zawsze aby głos), grzywacz - 3os, gąsiorek - 1samiec, 1para, słowik szary - 7 samców, łozówka - 2os, trzciniak 1os,brzęczka - kilka, rokitniczka - kilka. (R. Kołakowski)

Para dorosłych bielików krążąca nad Nidzicą widziana 22.05. przez K. Szczepkowskiego oraz 23 i 24.05 przez P. Szypulskiego.


23.05.07. Komorniki - grzywacz - 2pary, potrzeszcz - 1os, dudek - 2os. Sarnowo - grzywacz 1os, pustułka - 1 polujący samiec. Krasnołąka - grzywacz - 1os, czajka - 1os, błotniak łąkowy - 1 samiec polujący (R. Kołakowski)
22.05.07.
Nidzica.
godz 2:20 słyszany puszczyk i przepiórka (K. Szczepkowski)

Malinowo - gąsiorek - 1 samiec + 1para, turkawka - 1os, dziwonia - 2 śpiewające samce. Działdowo "torfniaki" - dziwonia - 1 śpiewający samiec. Działdowo - Derkacz - 1os, przepiórka - 1os (R. Kołakowski)

Olsztyn, jez. Trackie: perkoz:14, krzyżówka:6 i rzadki gość (bodajże drugie stwierdzenie) w Olsztynie Bąk (D.Cząstkiewicz)


20.05.07.
Pierwsze dziwonie w Nidzicy ( K Szczepkowski, P. Szypulski)

Rez. Las Warmiński: zaowocował tylko pięknymi krajobrazami, z ptaków w lesie liczne gile, muchołówki żałobne, grubodzioby, sosnówki, kretogłów-1 nad jez. Łańskim, parę perkozów dwuczubych, łabędź niemy-10, gagoł-1para, kormoran-14, bielik-1 jez.Ustrych, gągoł-3m,4f, parę perkozów dwuczubych, kormoran-1, samotniki co najmniej trzy pary, (D. Cząstkiewicz)

Frąknowo (gm. Nidzica) przy trasie nr. 7 - łabędź czarnodzioby - późna obserwacja (P. Szypulski)

Mrągowo: kolonia lęg. perkoza dwuczubego: 24 gniazda + 2 gniazda łyski (przy pomoście w centrum miasta) K. Jankowski

Przy miejscowości Gródki przed Działdowem w starym lesie 2 odzywające się turkawki (M. Murawski)


18.05.07 Jez. Kiermas, k. Barczewa: Jak na to miejsce to bardzo ciężko: perkoz dwuczuby-2 pary, czapla siwa-1, bak-1, kormoran-4, błotniak stawowy- 1para, na szczęście honor zbiornika uratowała zielonka-1 i płaskonos-1para, niedaleko jeziora wilgi i kukułki w tym jedna w odmianie brązowej. Między Barczewem a Ruszajnami na śródpolnym rozlewisku:czajka-3pary z pisklakami, rybitwa czarna z gniazdem (D. Cząstkiewicz)

17.05.07.
Olsztyn - las Kortowski: muchołówka mała - 1!, tracz nurogęś - 1f + 6 pull, Olsztyn - dolina Łyny (Zatorze) dzięcioł średni - 1,(S. Menderski)

Nidzica. Derkacz - 1 os, Wysypisko śmieci pod Nidzicą - kania czarna (P. Walendziak)


14.05.07.
Olsztyn
Plaża miejska: rybitwa rzeczna - 3 (K. Jankowski)

Olsztynek: kania ruda latała dzisiaj nad centrum (S. Jakowszczenko)


13.05.07.
Działdowo "Torfniaki" - Rybitwa czarna - 8 przelatujących, rybitwa białoskrzydła - ok 80!przelatujących, bąk - 1, podróżniczek - 2, słowik szary - 7 ( A. i R. Kołakowscy, K. Wojnarowska , P. Krokowski)

Nidzica - Trzcinowiska: żuraw - 2, prawdopodobnie z młodymi bo bardzo zaniepokojone, musieliśmy się wycofać żeby ich nie płoszyć, tokujący kszyk, bł. stawowy - samiec, rybołów, poza tym słowiki, rokitniczki, brzęczka, itp. itd. (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Muszaki - Poligon: żurawie co najmniej ze 3 pary - zachowanie podobne jak na trzcinowiskach, wodnik - 1, czapla biała - 2, rybołów - 1, bł. stawowy - samiec, cietrzew - samica, kilka brzęczek, świerszczak, czajka - 1, rybitwa czarna - 3, poza tym widzieliśmy 3 lisy penetrujące teren (P. Hojdeczko, E. Jasztal, K Szczepkowski, P. Szypulski)


12.05.07.

Waplewo (gm Olsztynek): kania ruda. Rezerwat "Bagna Nadrowskie" (gm Olsztynek): para błotniaków stawowych, brzęczka, rokitniczki, łozówki, świerszczak, potrzosy itp, pogoda była paskudna, padał deszcz więc nie zaobserwowaliśmy za wiele. Astatyczny zbiornik przy trasie nr 7 (okolice Frąknowa gm. Nidzica): czajka, para głowienek, para krakw, para gęgaw z 1 pisklakiem, łyski z pisklakami, samica bł. stawowego, bielik, odzywające się perkozki (A. Boguniecki, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Sątopy Samulewo - polder i okolice bielik 1-2 ad., bocian czarny - 1, czapla biała - 2, kormoran łącznie cn. 80, czapla siwa cn 12, bak 1 - glos, perkoz dwuczuby 3-4 pary, krakwa 4 pary, świstun - samiec, krzyżówka - kilka, łyska - kilkanaście par, cyranka - samiec łabędź niemy 5 par, batalion - 1, łęczak - 1, remiz - głos z pobliskiego stawu, brzeczka - głos, brzegówka, rybitwa białoskrzydła -10 i 13, rybitwa czarna 5 i 10,  śmieszka -  nie liczona, żuraw - łącznie 43, czajka - 2, rokitniczka liczna, pokląskwa - liczna na łąkach przyległych, potrzos, kukułka, kuropatwa - 2,  słowik szary, pliszka żółta o niekoniecznie cechach podgatunku nominatywnego (M. Murawski)


11.05.07. Przed Olsztynem przelatująca na jezdnia kania ruda (Marek Murawski)
10.05.07. Kwiecewo: krakwa - 52!, świstun - 3, cyranka - 5, cyraneczka - 4, płaskonos - 2, głowienka - 1, biegus zmienny - 10, kwokacz - 1, krwawodziób - 1, łęczak - ok 100, rybitwa białowąsa - 4, mewa czarnogłowa - kilka,  kobuz - 1 (S. Menderski)
09.05.07.
Łąki przy Świętajnie: orlik krzykliwy 1, błotniak łąkowy 1m nad Spychowem: bocian czarny 1 (K. Jankowski)

Nidzica. Park im. Gregoroviusa: pierwszy zaganiacz (K. Szczepkowski)


08.05.07.
Wólka Orłowska (gm. Nidzica): trzciniak - 2, kormoran - 3, ł. niemy - 1, krzyżówka - 3, kukułka - 1, wszystkie 3 gatunki jaskółek nad jeziorem, para czajek, brodziec samotny, dzięcioł czarny. Jez. Bolejny: czapla siwa, żuraw, trzciniak, perkoz dwuczuby - para, bąk, krogulec, błotniak stawowy - samiec. Jez. we wsi Bolejny: perkoz dwuczuby - para , łabędź niemy, krzyżówka - 3 (A. Boguniecki, E. Jasztal, K. Szczepkowski)

Kwiecewo: mewa mała - 9, batalion - ok 20, łęczak - ok 200, krwawodziób - 1, krakwa - kilka par (S. Menderski)


07.05.09. Morąg: kolonia gawrona przy przychodni ul. Warmińska: 21 gniazd (K. Jankowski)
06.05.07.
Nidzica - pierwsza wilga i gąsiorek, nad szosą słychać było krętogłowa. Zagrzewo (gm. Nidzica) orlik krzykliwy - 1, na śródpolnym rozlewisku para krzyżówek + 4 samce, 2 pary czajek, i kilkanaście łęczaków (K Szczepkowski, P. Szypulski)

Jez. Pluszne koło Stawigudy: spora kolonia perkoza dwuczubego ponad 40os. , gagoł-2pary, czernica-3 pary, piskliwiec-1, poza tym kormorany, czaple, łabędzie, śmieszki, nad jeziorem kania czarna (D. Cząstkiewicz)


05.05.07.
Glinianki - kolonia Waszulki (gm. Nidzica): kokoszka - 2 pary?, trzciniak - 1 os, poza tym potrzeszcze, cierniówki, piegże, pokląskwy itp. W Nidzicy pierwsze słowiki (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Jez. Tarczyńskie/Kopaniarze: bielik - 1ad, kukułka - 1os, trzciniak - 3os, czapla siwa - 3os, tracz nurogęś - 1para, krzyżówka - do 10os, perkoz dwuczuby - 2pary, błotniak stawowy, łabędź niemy - 1os Działdowo" Torfniaki" - dziś rano słyszałem pierwsze słowiki (R. Kołakowski)

Olsztyn - "Sady" - dziś przyleciały oknówki. Ok. 23 z doliny Łyny słychać pierwszego (jak dla mnie) słowika (G. Myka)


04.05.07.
Olsztyn
, ul. Żołnierska: jeszcze jemiołuszka-15, dziś rano z okna słyszałem pierwsze słowiki (D. Cząstkiewicz)

Puszcza Borecka:
powierzchnia koło Jakunówka: wróciły na swoje stanowiska słowiki, cierniówki, lerki, krętogłowy, dymówki, kopciuszki, orlik krzykliwy, błotniak stawowy. Ponadto: kukułki, kaptórki, piegże, świstunki, pokląskwy, białożytka, muchołówki żałobne, muchołówka mała, grubodzioby, dzięcioł białogrzbiety, turkawka, tokujący kszyk oraz masa pospolitych gatunków uwijających się w różnych stadiach lęgówo. Ookolice Kalniszek: srokosz z mat. gniazdowym, świergotek polny. Okolice Boćwinki: srokosz, okolice rezerwatu "Borki": jarząbek: 1m, trzmielojad: 2, muchołówka mała: 3 terytoria. (Krzysiek Jankowski, Andrzej Jankowski)


03.05.07..
Zbiornik astatyczny za Rączkami
(gm. Nidzica przy trasie nr 7): w drodze pierwsze świstunki, oknówki i pliszka żółta w tym roku, na miejscu 3 tokujące łęczaki, para łabędzi niemych - lęgowa, kilka krzyżówek, para głowienek, gęgawa - 2, para bł. stawowych, para remizów - lęgowa, łyski, zausznik, trzciniak (też pierwszy w tym roku). Podmokły teren nieopodal: para żurawi, czapla siwa - 1, gęgawa - 8, czajka - co najmniej 3 pary, łęczak ok 20 os, łyski i odzywająca się rzekotka (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Nidzica. Pierwsze jerzyki w tym roku (P. Hojdeczko, E. Jasztal, K. Szczepkowski)

Nad Olsztynem: gęś zbożowa-40 (D. Cząstkiewicz)


02.05.07.
Olsztyn/doliny Łyny przy Brzezinach: noclegowisko pliszki siwej naliczyłem 32 os. ale był ich na pewno więcej (D. Cząstkiewicz)

Nidzica. Pierwsza pokląskwa (K. Szczepkowski)


01.05.07.
Olsztyn
, jez. Krzywe - zat. Grunwaldzka: dwie rybitwy rzeczne w stadzie 15 śmieszek, dwa łabędzie nieme z gniazdem, kormoran-2. Jez. Długie: łabędź niemy-31, krzyżówka-5, nurogęś-1m, gagoł-1m, kormoran-1, śmieszka na gnieździe, piskliwiec-1, pierwsze dwa trzciniaki (D. Cząstkiewicz)

Okolice poligonu w Muszakach: zawiesiliśmy na razie 6 budek dla krasek, na powierzchni ok 1,5 km kw., fotki i relacja na forum. Z ptactwa nędza, kiepska pogoda, najciekawszym chyba był błotniak łąkowy (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Nidzica. Pierwsze białorzytki (K. Szczepkowski)

Nidzica. Pierwsze cierniówki (P. Szypulski)

Pruski "Wapniaki": krzyżówka - ponad 10os, łabędź niemy - 3 gniazdujące pary , rybitwa rzeczna - 2 polujące, rybitwa czarna - 4 przelatujące. Jez. Tarczyńskie: bielik - 2os, tracz nurogęś - 2os, krzyżówka - ponad 10os. (R. Kołakowski )


29.04.07.
Tumiany/jez. Pisz: kormoran-1, perkoz dwuczuby-2,czapla siwa-1, śmieszka-2, krzyżówka-2, standardowo piskliwiec-2, bielik-1ad jez. Tumiańskie: rybitwa rzeczna-2, nurogęś-2f. Barczewo/staw więzienny został spuszczony, ładne miejsce na siewki ale siedział tylko jeden łęczak poza tym krzyżówka-3ad, 7pull (D. Cząstkiewicz)

Nidzica: 25 jemiołuszek (A. Boguniecki)

Trzcinowiska: pojawiły się błotniaki łąkowe - para, może pozostaną na lęgi? Stawowe są juz zdecydowane i kręcą się wokół miejsca stałego gniazdowania, a remiz intensywnie buduje... (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


28.04.07. Potwierdzam włochatkę w okolicy Nerwiku. W nocy z 27 a 28 czerwca podeszliśmy z mężem odzywającego się ptaka na kilka metrów. Było ciemno, ale wytypowaliśmy kilka drzew. Niestety musieliśmy wyjechać i nie mieliśmy czasu poszukać za dnia dziupli. Za tydzień, dwa poszukamy. A włochatkę słychać na dwa kilometry (D Pepłowska-Marczak, D. Marczak)

Kol. Ginter (gm. Kozłowo): potrzeszcz - 2os, bocian biały - 1para, i znowu deserek - paź królowej. Peryferie Działdowa: białorzytka - 1para (R. Kołakowski )

Spręcowo (pow. olsztyński): pierwszy jerzyk (D. Cząstkiewicz)


27.04.07.
Januszkowo
(gm. Kozłowo): błotniak stawowy - 1para + 1samiec, myszołów ganiający orlika krzykliwego, bąk - 1samiec, łyska - 1os, łabędź niemy - 1samiec, krzyżówka - 1kaczor i jeszcze na deser widziałem paź królowej! (R. Kołakowski, A. Kołakowska, K. Wojnarowska , P. Krokowski)

Olsztyn, ul. Grabowskiego: Jemiołuszka-15 (D. Cząstkiewicz)


26.04.07
W nocy z dnia 21 na 22 kwietnia w lesie w okolicy Nerwiku (pomiędzy Purdą a Barczewem) słuchałam głosu, który okazał się głosem włochatki. W piątek może potwierdzę jej obecność (D. Pepłowska-Marczak)

Nidzica - trzcinowiska. Pierwsza kukułka w tym roku, poza tym standard w postaci piecuszków, pierwiosnków, rudzików, kapturek, piegży, brzęczki, rokitniczki, potrzosy itp. itd.... jeszcze intensywnie tokujący kszyk (P. Hojdeczko, E. Jasztal, K Szczepkowski, P. Szypulski)


25.04.07.
Olsztyn
, okolice zamku, przy wodospadzie w pobliskim drzewie samica nurogęsi siedząca na jajach, oraz w tym samym czasie jedna samica nurogęsi lecąca nad Łyną od strony zamku w stronę lasu miejskiego, czyżby dwie pary lęgowe w parku podzamczym (D. Cząstkiewicz)

Nidzica. Park im Gregoroviusa: pierwsze podloty kwiczoła - dość wcześnie (K. Szczepkowski)

Kwiecewo, błyskawiczna wizyta nad zbiornikiem przy okazji transportu rzeczy na obóz siewkarski. Ptaków na wodzie sporo: pełen zestaw kaczek (cyranka, cyraneczka, rożeniec, płaskonos, świstun, krakwa, krzyżówka, czernica, gągoł, głowienka) - razem ponad 300, żuraw - ok 350, czapla biała - 2, kulik mniejszy - 1, batalion - 11, łęczak - głosy, samotnik - głosy. Zupełny brak perkozów, których zawsze był pełen przegląd. Stawiam na brak ryb ze względu na bardzo niski stan wody... coraz niższy co roku :( (L. Kleinschmidt, S. Menderski)


24.04.07.
Działdowo
"Torfniaki": krzyżówka - 1 samica i 4 samce, czajka - 3, remiz - 3, pierwiosnek - 3, piecuszek - 6, brzęczka - 5, błotniak stawowy - 1 para, makolągwa - 2, piegża - 1, potrzos - 2, śpiewak-2, podróżniczek - 3, bąk-1. (Rafał, Aga i Jaś Kołakowscy)

Z okolic Olsztyna: łąki przy Ługwałdzie (droga pomiędzy Spręcowem, a Dywitami) orlik krzykliwy - 1.  Łąki przy Gągławkach: żuraw - para z gniazdem (2 jaja) (K. Jankowski)

Olsztyn, okolice ul. Żołnierskiej: jemiołuszka -50, ciągle ich przybywa (D. Cząstkiewicz)


23.04.07.
Nidzica
: nawołujący puszczyk (godz. 02:30) od strony cmentarza komunalnego (K. Szczepkowski)

Olsztyn, okolice ul. Żołnierskiej: jemiołuszka -35 (D. Cząstkiewicz)


22.04.07.
Na trzcinowiskach pierwsza rokitniczka i brzęczka, poza tym samiec błotniaka stawowego, charakterystycznie krążący nad stałym miejscem gniazdowania, kilka remizów, rudzików, pierwiosnki, piecuszki, piegże kapturki itd. itp. (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Nowa kolonia czapli i kormorana pod Olsztynem. Pierwszą obserwację mam z końca marca. Przy wsi Klebark Wielki na wyspie na jeziorze Klebarskim jakieś trzy-cztery gniazda czapli siwej i ok. 15 gniazd kormorana. Ptaków siedzi sporo (D. Pepłowska-Marczak)


21.04.07. Peryferie Działdowa. Obserwowana para dzierlatek. (Łukasz Kołakowski)
20.04.07.
Nidzica
. Jemiołuszki siedzące na jesionie - 31 os (P. Szypulski)

Olsztyn. Okolice ul. Żołnierskiej: stado około-50 jemiołuszek (D. Cząstkiewicz)

19 i 20.04.07. Para gęgawy drugi rok przystępuje do lęgów w okolicy Nerwiku (powiat olsztyński) w ubiegłym roku nie miały sukcesu, więc liczę na to, że w tym będą pisklęta. Cały czas kręci się po okolicy również para łabędzia krzykliwego. W ub. roku wybrały sobie śródleśny staw, na którym siedziały cały sezon, w tym roku staw został spuszczony i ptaki nie mogą sobie znaleźć miejsca (D. Pepłowska - Marczak)

Dobre Miasto: muchołówka żałobna (K. Jankowski)


19.04.07.
No i wreszcie!! Olsztyn dorobił się swojego pierwszego lęgowego gawrona w XXI wieku, jedno gniazdo z ptakami przy szpitalu miejskim na ul. Niepodległości na ul. Żołnierskiej: jemiołuszka-29!!!(D. Cząstkiewicz)

Rano słyszałem krętogłowa w Działdowie, pierwszy raz. Do tej pory tylko w okolicznych lasach (R. Kołakowski)


18.04.07. Myślałem, że 13 Kwietnia to były ostatnie jemiołuszki w tym sezonie ale jeszcze dziś widziałem na ul. Grabowskiego w Olsztynie 7 jemiołuszek (D. Cząstkiewicz)
17.04.07.
Nidzica.
Pierwsza dymówka w tym roku (K. Szczepkowski)

Kanigowo (gm Nidzica) kania ruda (P. Walendziak)

Działdowo "Torfniaki". Pół godzinny spacerek rodzinny zaowocował takimi oto obserwacjami: podróżniczek - 4, brzęczka - 5, krzyżówka - 5, piecuszek - 1, pierwiosnek - 1, remiz - 1, błotniak stawowy - 1 samiec. (Rafał, Agnieszka i Jaś Kołakowscy). Dzisiaj słyszana także pierwsza piegża w Działdowie.


16.04.07.Olsztyn: pierwsza śpiewająca piegża na ul. Niepodległości (K. Jankowski)
15.04.07
Trzcinowiska: pierwsze piecuszki i remizy, błotniak stawowy - 2 samce. Nidzica pierwsza pleszka (K Szczepkowski, P. Szypulski)

Nidzica. Park im Gregoroviusa: siniak - samiec i śpiewająca kapturka (P. Walendziak)

W Miłomłynie śpiewający intensywnie samiec pleszki i tokujące stawarczyki. Tego samego dnia na rozlewisku w Morągu obserwowane przez krótką chwilę przez lornetkę: z ciekawszych - 6 stawowych 4M, 2F, samiec gołębiarza polujący na szpaki, kilkadziesiąt łabędzi niemych, bewików nie widziałem, ale było około 30 gęgaw w części wschodniej, żurawie, krzyżówki, perkozy dwuczube, łyski, czaple siwe (S. Jakowszczenko)


14.04.07.
Dzisiaj widziałem pierwszą dymówkę w Idzbarku k/Ostródy. Ale widzę, że nie byłem pierwszy... Chociaż pierwsza w regionie była widziana trochę na południe i pewnie dlatego dzień wcześniej;-)
Stawy w Łajsach: czernica ok 40 szt w dwóch stadach, kilka łabędzi niemych, krzyżówek, czapli siwych, perkozów dwuczubych, kormoranów, łysek i potrzosów, czyli nic specjalnego.
Jezioro w Sząbruku: 60 łabędzi niemych, 6 gęgaw, 4 perkozy dwuczube, 12 kormoranów, kilka par krzyżówek i łysek pochowanych w trzcinach, dalej kilka śmieszek i para bielaczków! (S. Jakowszczenko)

Stawy rybne w Tylkówku. Podobnie jak w Kwiecewie ładny przelot krakwy i płaskonosa. Poza tym z nie ptasich obserwacji łoś :), bocian czarny - 1,czapla siwa - 14, czapla biała - 1, łabędź niemy - 9, łabędź krzykliwy - 2 ad + 1 juv (dorosłe ptaki intensywnie przeganiały inne łabędzie, czyżby kolejna próba lęgu?), łabędź czarnodzioby - 2 ad, tracz nurogęś - 15, bielaczek - para
krzyżówka - 6, krakwa - 64, gągoł - 49, czernica - 127, świstun - 30, płaskonos - 13, cyraneczka - 6, głowienka - 39, perkoz dwuczuby - 2, kormoran - 1, śmieszka - ok 250, czajka - 3, samotnik - 1, żuraw - 8, myszołów - 4
błotniak stawowy - 1m. Z wróblaków zmasowany atak piecuszka! (D Cząstkiewicz, S. Menderski)


13.04.07.
Nidzica:
mewa siodłata,  jemiołuszka - 12, Kanigowo (gm. Nidzica) dymówka (P. Walendziak)

Nidzica: kapturka śpiewająca w parku Gregoroviusa (P. Szypulski)

Nidzica: młody bielik i samiec błotniaka stawowego (K. Szczepkowski)

Olsztyn: jeszcze 11 Jemiołuszek na ul. Żołnierskiej. Ruś - jez. Kielarskie: perkoz dwuczuby-16, krzyżówka-6, czapla-1, rybołów-1, bielik-1, myszołów-1, zimorodek-1 (D. Cząstkiewicz)


12.04.07.
Rybołowy właśnie przyleciały i dobudowują gniazda (S. Jakowszczenko)

Kwiecewo. Sporo kaczek - nowy rekord dla płaskonosa i nowy gatunek - sołtys ;), siewek prawie brak. Wietrzna pogoda sprawiła, że dużo ptaków chowało sie po zaroślach i wyniki liczenia na pewno niedoszacowane: czapla siwa - 4, żuraw - 74,       ł. niemy - 49, śmieszka - 119, łyska - 80, krzyżówka - 10 + 1 sołtys, rożeniec - 9, płaskonos - 21, cyraneczka - ok 150, cyranka - 7,
świstun - 39, czernica -28,gągoł - 25, krakwa - 67, głowienka - 1, gęgawa - 2, perkozek - 1, błotniak stawowy - 1f, czajka - ok 20, samotnik - 4, kszyk - 24 (D. Cząstkiewicz, S. Menderski)

Nowe Miasto Lubawskie: mała kolonia gawronów przy szpitalu powiatowym ul. Mickiewicza): 25 zajętych gniazd - stadium wysiadywania (K. Jankowski)


11.04.07. Morąg, mała kolonia gawrona przy szpitalu (ul. Dąbrowskiego): 12 gniazd zajętych (składanie jaj); kopulujące sierpówki. Masowy pojaw śmieszek na wszelkich zbiornikach śródpolnych. Łabędź mały - 2 ad na śródpolnym oczku przy drodze Morąg - Łukta (K. Jankowski)
08.04.07.  Jakoś fajnie się zgrało że w Działdowie i Nidzicy 8 kwietnia był dniem liczenia gniazd gawronich - może stanie się to tradycją?

Działdowo. Gimnazjum nr2. Ul Sportowa - 18g(świerk, klon zwyczajny, lipa) Ul. Św. Wojciecha - 21g (Aleja lip). Cmentarz parafialny przy ul Nidzickiej - 58g(świerk, lipa, sosna, klon). Ul.Leśna1 - 1g(topola). Park miejski. Ul. Wolność - 47g (sosna, klon, modrzew, brzoza, lipa). Plac Adama Mickiewicza - 4g(brzoza). Ul. Ogrodowa - 6g (topola). Ul. Księżodworska - 11g (klon, jesion). Kościół św. Krzyża - 12g (kasztanowiec, lipa, brzoza). Ul. Jagiełły - 2g (jesion). Ul. Boya Żeleńskiego - 2g (klon). Park przy ul. Jagiełły - 42g (jesion, klon, lipa). Ul.M.C.Skłodowskiej26 - 7g (klon). Ul. Skłodowskiej 37 - 7g (klon). Ul. Lidzbarska - 13g (klon, lipa). Ul. Łąkowa - 9g(topola) Razem: 260 gniazd (R. Kołakowski , S. Menderski )

Nidzica. Na cmentarzu komunalnym liczba gniazd waha się koło 500, chociaż na pewno dane są zaniżone ze względu na duże zagęszczenie kolonii na małej powierzchni, zaś na górce zamkowej  gniazd trochę mniej bo w granicach 480. Można śmiało stwierdzić iż w Nidzicy jest ponad 1000 gniazd. W okolicach jeziorka miejskiego stada kwiczołów ze śpiewającymi droździkami, nieopodal nad łąką kania ruda (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


07.04.07. Rez. Ostrów Tarczyński w Walskim Parku Krajobrazowym (gm. Rybno): gągoł - 6, żuraw - para, dzięcioł czarny - 1, czajka - 2 (zrabowany lęg), bielik - 1ad, myszołów - 1, dzięcioł duży - 1, samotnik - 2, jastrząb - 1, perkoz dwuczuby - 4, świstun - 7, pokrzywnica - 1, czubatka - 2. Jez. .Zarybinek (gm. Rybno): krzyżówka - 11, łyska - 28, łabędź niemy - 7, ogorzałka - para, gągoł - 14, perkoz dwuczuby - 9, kormoran - 1, świstun - 19, perkoz rdzawoszyi - 1, czernica - 26, czapla siwa - 2, krakwa - para, cyranka - 1. Jez. Rumian (gm. Rybno): świstun - 25, głowienka - para, czapla siwa - 2, krzyżówka - 14, perkoz dwuczuby - 8, tracz nurogęś - 2, łabędź niemy. Jez. Dąbrowa Wielka (gm. Dąbrówno): łyska - 44, perkoz dwuczuby - 15, śmieszka - 90, mewa pospolita - 3. Uzdowo(gm. Działdowo): kolonia gawronów licząca 165 gniazd. (R. Kołakowski, S. Menderski, G. Kamiński)


05.04.06. Koszelewy - stawy rybne: czapla biała - 15, kszyk - 8, błotniak stawowy - 1 para, czapla siwa - 29, bielik - 1ad, samotnik - 1, sieweczka rzeczna - 1, czajka - 4. Rez. Ostrów Tarczyński - czajka - gniazdo z dwoma jajkami, bielik - 1ad, bocian czarny - 1os, gągoł - 1 para, żuraw - głosy, świstun - 28, krzyżówka - 24, czernica - 1, kormoran - 15, perkoz dwuczuby - 4. (R. Kołakowski , S. Menderski)
04.04.07.
Nidzica:
Pierwszy kulczyk w Nidzicy (K. Szczepkowski)

Olsztyn: jez. Krzywe - zat. Grunwaldzka: śmieszka-21, m.pospolita-2, ł.niemy-2, kormoran-1; zat. Kopernikowska: śmieszka-30, kormoran-3, ł.niemy-3 w tym jeden z obrączką, łyska-38, perkoz dwuczuby-8; zat. Łabędzia Szyja: gągoł-10, ł.niemy-3, kormoran-1. Jez. Sgnitek: żuraw-1.Torfowisko na Dajtkach: błotniak stawowy-1f (D. Cząstkiewicz)


03.04.07.
Koło Tomaszkowa pierwszy w tym roku błotniak stawowy m (S. Jakowszczenko)

Działdowo "Torfniaki" - Błotniak stawowy, samiec. Dwa grzywacze w locie tokowym. Śpiewak 1os. Czapla siwa 1os. (R. Kołakowski)


02.04.07.
Nidzica: samica krogulca przepędzana przez 3 pliszki siwe (P. Szypulski),

Centrum Olsztyna ok. 30 ostatnich jemiołuszek (S. Jakowszczenko)


01.04.07.
Wyprawa do Niedanowa. Po drodze bociany na dawno nie zajmowanym gnieździe w Piątkach, 4 srokosze (okolice Pielgrzymowa), w Pielgrzymowie bocian na gnieździe, w samym Niedanowie nędza z ptactwem, bo stawy oblegane przez wędkarzy, ale za to uraczył nas widok lecących tuż nad głowami łabędzi niemych, a z nimi 1 bewik, niestety nie wylądowały na stawach, poza tym trochę potrzosów, co chwila lecące albo odzywające się żurawie, na łąkach przy stawach - czajki, na wodzie tylko 1 perkoz dwuczuby, a w okolicznych rowach miłosne uściski żab moczarowych. W drodze powrotnej stwierdziliśmy jeszcze boćki na gnieździe w Borowym Młynie (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Trzcinowiska: tokujący kszyk (A. Adamska, E. Jasztal, P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Barczewo: śpiewający kulczyk (D.Cząstkiewicz)

Kilka fotek z Lasów Iławskich z 01.04. Ruszyły zawilce i żaby moczarowe. Ostro śpiewają strzyżyki, mysikróliki, śpiewaki, kosy, lerki. Dzięcioły już wykuwają dziuple a myszołowy siedzą na gniazdach. W lasach niestety bardzo sucho! Na jeziorach gęgawy wyszukują miejsc na gniazda, tak samo gągoły i krzyżówki. Perkozów jeszcze mało (S. Menderski) 


31.03.07.
Jeziorany
: kolonia gawronów licząca jak na razie 29 gniazd.  Rez. Ustnik/k. Jezioran: łabędź niemy - 4, perkoz dwuczuby - 4, krzyżówka - 5, błotniak stawowy - 1f. Wipsowo/jez. Wipsowo: perkoz dwuczuby-10, krzyżówka-10, gągoł-4. Las miedzy Wipsowem a Zalesiem z ciekawszych bielik - 2, orzechówka - 3, dzięcioł czarny-2, śpiewające pierwiosnki (D. Cząstkiewicz)

Stawy stabilizacyjne - zero ptactwa, przed Borowym Młynem 4 czajki, zaś na stawach w B. Młynie z ciekawszych tylko 2 sieweczki rzeczne (P. Szypulski)

Nie mam ostatnio czasu na wyjazdy na ptaki, ale co jakiś czas udaje mi się coś zobaczyć podczas przemieszczania się po regionie autem: 23 marzec - okolice Kwiecewa - 5 łabędzi krzykliwych, 29 marzec - Ameryka - pierwsza kania czarna, 31 marzec - Gryźliny lotnisko - 5 myszołowów "świrujących" nad lotniskiem nieopodal jeszcze 2 myszaki oraz 3 srokosze przeganiające się zawzięcie i z wrzaskiem (S. Jakowszczenko)


30.03.07.
Działdowo. Ul. Grunwaldzka. Doleciał drugi bocian do gniazda na kominie, oraz widziane i słyszane dwa śpiewające kopciuszki.(R. Kołakowski)

Dobre Miasto: Bociania Baszta - zajęte gniazdo przez parę bocianów (K. Jankowski)

Nidzica. Pierwszy w tym roku pierwiosnek (P. Szypulski)


29.03.07 Olsztyn/dolina Łyny koło Brzezin: słonka-1, wyleciała z trzcin (D. Cząstkiewicz)
28.03.07. Komorniki (gm. Działdowo) - 1 bocian na gnieździe. Nidzica - 2 bociany na gnieździe, okolice Butryn (gm. Purda) - dwa gniazda, w każdym po jednym bocianie. Stary Olsztyn (gm. Purda) - przelatująca kania ruda, czajka - 1os ( R. Kołakowski)
27.03.07.
Pierwsze kopciuszki w Nidzicy (P. Szypulski)

Olsztyn. Kulczyk: 1 os (K. Jankowski)


26.03.07.
Nidzica:
pełzacz ogrodowy - 1, jemiołuszka - 13, gęgawa ok 200 i zbożówki - ilość nieznana (P. Szypulski)

Działdowo - odzywający się bąk na "torfniakach" po 22.00 (R. Kołakowski)


25.03.07
Poligon - Muszaki:
Cietrzew - 4 koguty, kruk ponad 30, kilka lerek, droździk - 1, kormoran - 27 - przelot, rudzik - 2, żuraw - 5, srokosz - 3, śpiewak - 3, jemiołuszka - 15, krzyżówka - 8, czajka - 6, cyraneczka - 23, łabędź niemy - 2, kszyk - 1; we wsi Muszaki jeszcze jeden srokosz i 2 pierwsze kopciuszki (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Kwiecewo:łyska-110, rożeniec-28, gągoł-40, cyraneczka-30, bielaczek-2, czernica-3, krzyżówka-130, świstun-26, krakwa-16, gegawa-2, łabędź niemy-27, perkozek-1, śmieszka-145, mewa żółtonoga-2, czajka-140, czapla siwa-3, żuraw-4, nad zbiornikiem: gęś zbożowa-31, gęś białoczelna-35, sporo potrzosów, pliszek siwych, skowronków i świergotków, piękna pogoda obszedłem cały zbiornik coś pięknego polecam! W samej wsi bocian na gnieździe. Łomy: bocian na gnieździe. Olsztyn /Gutkowo: bocian na łące Olsztyn/jez. Krzywe/zat. Kopernikowska: łyska około-100, łabedź-2, śmieszka-30(D.Cząstkiewcz)

Działdowo - 1 bocian na gnieździe (R. Kołakowski)


22.03.07. Szkotowo (pow. nidzicki) w trzech kluczach żurawi w sumie - 120 os, poza tym para bielików i 3 myszołowy (P. Hojdeczko)
21.03.07.
Śpiewająca makolągwa w Nidzicy (P. Szypulski)

Olsztyn: Bocian biały -2 os w locie (D. Cząstkiewicz)


20.03.07. Olsztyn jez. Kortowskie: gagoł-10, nurogeś-7, krzyżówka-20, śmieszka-100, łabędź niemy-2 tak poza tym na brzegu zbierające się na noclegowisko kawki-100, wrony-80, gawrony-30, szpaki-250 (D. Cząstkiewicz)
19.03.07 Olsztyn - Jez. Kortowskie: gągoł-3, nurogeś-19, bielaczek-1m,1f, krzyżówka-15, śmieszka-300, mewa pospolita-10, mewa srebrzysta-4 (D. Cząstkiewicz)
16.03.07
Stawy rybne w Tylkówku. Od środy przybyło dużo wody i pewnie za tydzień stawy będą napełnione: łabędź niemy - 5 ad,
łabędź krzykliwy - 7 ad + para wykazująca cechy terytorialnej, łabędź czarnodzioby - 34 ad + 5 juv, czapla siwa - 10, żuraw - 4, tracz nurogęś - 4, bielaczek - para, gągoł - 40, świstun - 91, głowienka - 53, cyraneczka - 9, krakwa - 2, czernica - 19, batalion - 7, samotnik - 1, kszyk - 1, czajka - ok 400, bielik - 2, jastrząb - 1, myszołów - 2, pliszka siwa - 6; poza tym klucze gęsi zbożowych i białoczelnych, z wróblaków czyże, świergotki łąkowe, potrzosy, krzyżodzioby świerkowe, droździki, masa szpaków (K. Jankowski, S. Menderski)

Olsztyn nad osiedlem Pojezierze: mewa żółtonoga: 1 ad wśród mew srebrzystych (K. Jankowski)


15.03.07. Dziś nad Nidzicą dla odmiany klucz gęsi zbożowych, bo tylko te białoczelne i białoczelne i czajki przy ulicy Górnej - tam gdzie kiedyś się regularnie gnieździły (P. Szypulski)
14.03.07.
Olsztyn
- Jezioro Kortowskie: świstun - 38 (S. Menderski)

Olsztyn - Pieczewo: kania ruda - 1 (J. Kędzia)

Szkotowo (pow. nidzicki) bocian biały - 2 os., ł. niemy - 14 os (P. Hojdeczko)

Witam serdecznie!!! Seba namawiał i namówił. Zaczynam wysyłać obserwacje. Wczoraj byłem na stawach rybnych w Tylkówku (gm. Pasym) Oto co siedziało i leciało: Łabędź krzykliwy: 2 (para), łabędź niemy: 2ad+4 imm, i 6 ad (3 pary), bielik: 2ad+2 imm, batalion: 6, czajka: około 460, głowienka: 16m+9f, czernica: 23m+18f, gągoł: 32m+18f, krzyżówka: 46m+32f, krakwa: 2m+1f, świstun: 1m+1f, nurogęś: 5m+3f, łyska: 4, grzywacz: 2, żuraw: 6 (na stawach), myszołów: 10 w migracji, bekasik:1 (wydeptany), czapla siwa. Ponadto: szpaki, śmieszki, mewy pospolite, srebrzyste, zięby, jery, czyże, skowronki, świergotki łąkowe, żurawie, gęsi białoczelne, zbożowe, ale też aspekt zimowy: 2 czeczotki (K. Jankowski)


12.03.07.
Pierwsza pliszka siwa w Nidzicy (K. Szczepkowski)

Olsztyn.  godz. 22:00 stado gęsi lecące na wschód (G. Myka)                           P.S. W Nidzicy też przeloty szczególnie G. białoczelne (P. Szypulski)


11.03.07
Stawy stabilizacyjne:
Krzyżówka - 50, cyraneczka - para, ł. niemy - 4ad, 1 - juv. Nieopodal 3 czaple siwe, ok 20 czajek na polu. Borowy Młyn: bielik - 2 ad, ciągle nękane przez kruki, których było w sumie ponad 20 na niewielkim obszarze, para żurawi, śmieszka - 13, m. pospolita - 11, kuropatwy. Poza tym świergotki łąkowe, droździki, mnóstwo szpaków i innych wróblaków, które pierzchnęły na widok krogulca (K. Szczepkowski, P. Szypulski, P. Walendziak, P. Hojdeczko)

Olsztyn, Jez. Kortowskie: Głowienka-7m, 5f, gągoł-15, nurogęś-13, krzyżówka-55, łyska-1, ł. niemy-2, śmieszka-60, m.pospolita-4, m.srebrzysta-1 (D. Cząstkiewicz)

Jez.Dąbrowa Wielka: łyska - 1134, mewa srebrzysta - 3, mewa pospolita - 1, mewa śmieszka - 14, wrona siwa - 3, krzyżówka - 112, gągoł - 34, tracz nurogęś - 2m,2f, bielaczek - 2f,1m, głowienka - 76, czernica - 2m, czajka - 2. Jez. Rumian: krzyżówka - 500, gągoł - 5m,6f, świstun - 58, tracz nurogęś - 10m,8f, czernica - 3m,3f, pliszka siwa - 3. Jez. Zarybinek: świstun - 4, krzyżówka - 150, mewa śmieszka - 11, tracz nurogęś - 12f,8m, gągoł - 17m,10f, czapla siwa - 4, czernica - 21m,6f. Jez. Jeleńskie: głowienka - 8, krzyżówka - 4, czernica - 1 (R. Kołakowski, S. Menderski )

Pola k/Tomaszkowa:  siniaki i grzywacze, czajki, szpaki i wrony siwe w mieszających się ze sobą stadach oraz myszołów włochaty, srokosz, pustułka, skowronki, żurawie. W kolonii kormoranów na Jez. Wulpińskim ostre latanie tym ostatnim i czaplom zorganizował bielik. I najciekawsza obserwacja pierwsza kania ruda! (S. Jakowszczenko)


10.03.2007.
Kwiecewo: czernica-10, gągoł-15, bielaczek-2, rożeniec-4, cyraneczka-4, świstun-31, krzyżówka-106, głowienka-4, gęgawa-1 śmieszka-10, m.srebrzysta-2, żuraw-6, ł. niemy-23, bielik-1, w górze klucz 60 gęsi zbożowych , pliszka siwa-1, czajka-4, poza tym potrzosy, skowronki, świergotki, lodu już praktycznie nie ma. Dobre Miasto: pustułka-1 (D. Cząstkiewicz, M. Bebłot)

Nidzica. Przelot ok 400 gęsi białoczelnych (P. Szypulski, P. Hojdeczko)

Nidzica. Młody bielik krążący na niewielkiej wysokości (K. Szczepkowski)

Las Miejski w Olsztynie: pierwsza zięba i duże stado grubodziobów, chyba zaczął się ich przelot, bo zimą było ich jak na lekarstwo, poza tym udany atak samca krogulca na sikorę bogatkę w pobliżu leśnego karmnika (S. Jakowszczenko)
 


09.03.07.
Nidzica: g. białoczelne ok 70, śpiewający strzyżyk w parku, pierwszy w Nidzicy grzywacz (K. Szczepkowski). Dziś 2 klucze białoczelnych i jeden zbożówek (P. Szypulski)

Kanigowo (gm. Nidzica): pierwszy bocian biały w okolicach (P. Walendziak)

Szkotowo (pow. nidzicki): para bielików, ok 400 gęgaw i 8 żurawi (P. Hojdeczko)

Olsztyn. 0:30 głosy niewielkiego stada lecącego na wschód (G. Myka)


08.03.07. Na trzcinowiskach: potrzos - 2 os śpiewające, 2 pustułki nad elewatorem - miejsce gniazdowania, czapla siwa - 1 i para żurawi lądująca w miejscu gdzie od kilku lat gniazdują (P. Szypulski, P. Hojdeczko)
07.03.07. Nidzica - śpiewająca lerka (K. Szczepkowski)
06.03.07.
Ok 70 gęsi białoczelnych nad Nidzicą (P. Szypulski)

Na trzcinowiskach od 3 dni słychać żurawie (wg relacji Z. Idźkowskiego) , być może zostaną na lęgi w miejscu gdzie od kilku lat się gnieżdżą (K. Szczepkowski)

Nad pd Olsztynem słychać lecące gęsi (G. Myka)


05.03.07.
Na lotnisku w Gryźlinach: szpak ok. 40, czajka 16, myszołów 4, kilka śpiewających skowronków, żuraw 5, srokosz i jastrząb gołębiarz a także kwiczoły, sroki i wrony siwe w kilku stadach. Trochę dalej na stawie k/Zezuja para bielików (bez obrączek) na lodzie i przebiegający opodal lis (S. Jakowszczenko)

Nidzica: gęgawa w locie ok 170, żuraw - 4 (P. Szypulski)


04.03.07. Dziś z ciekawszych obserwacji - potrzeszcz - 1 śpiewający na obrzeżach Nidzicy, poza tym standard w postaci bogatek, modraszek, szczygłów, trznadli, poza tym skowronki, szpaki i kilka myszołowów (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)
03.03.07.
Nidzica. Stado gęsi - 22 os., myszołów 8 os lecących w grupie - wszystko leci na wschód (K. Szczepkowski)

Kanigowo (gm. Nidzica) ortolan - 1 os. (P. Walendziak)

Trzcinowisko, Zalesie pod Barczewem: wodnik-3, pola między Barczewem, a Ruszajnami: żuraw-6, czajka-3, skowronek-15, gęgawa-2 (D. Cząstkiewicz)

Kwiecewo: ok. 30 czajek, lecą skowronki. Na pobliskim polu 3 żurawie. W samej wsi na stawie kilka łabędzi niemych. Na całym polderze jeszcze lód (G. Myka)


02.03.07. Dziś wielka fala skowronków, można liczyć na setki osobników, także pierwszy dzień aktywności i w sumie przylotu szpaków (K. Szczepkowski, P. Szypulski - obserwacje niezależne)
01.03.07.
Nidzica: Kilkanaście rozśpiewanych skowronków (K. Szczepkowski)

Nidzica. Pełzacz ogrodowy w parku przy jeziorku miejskim (C. Żuchowski)

Olsztyn - Dorotowo (trasa nr 7) 2 pustułki siedzące na linii energetycznej (pewno te o których pisał Sebastian Jakowszczenko), myszołów - 1, przed Olsztynkiem jastrząb (P. Szypulski)


28.02.07. Dwa żurawie nad Olsztynem (K. Jankowski)
26.02.07. Jez. Krzywe (Ukiel)/zatoka Kopernika: kormoran - 1, ł. niemy - 105, gągoł - 27 f + 12 m, krzyżówka - 65, czernica - 2m + 1f, łyska - 161, m. srebrzysta - 10, m. pospolita - 6, m. śmieszka - 11, bielik - 1ad. Zaobserwowałem ciekawą rzecz. Otóż łabędzie trzymały się razem z łyskami pasożytując na roślinach wyciągniętych przez pracowite łyski z dna jeziora! Jak tylko jakaś łyska wynurzyła się z pokarmem to od razu była nękana przez łabędzia w celu porzucenia zdobyczy. Zastanawiające jest to, że łyski wcale nie stroniły od łabędzi. Być może czuły się bezpieczne przy nich ze względu na polującego bielika? Jez. Krzywe/Pacyfik (drugi akwen) łyska - 6 ł. niemy - 5; uhla - BRAK (coś nie mam do niej szczęścia) S. Menderski.


23.02.07. Pustułka nad Nidzicą (P. Szypulski)
21.02.07.Olsztyn, jez. Ukiel / zat. Kopernikowska: łyska-135, krzyżówka-161, gągoł-36, nurogęś-8, łabędź niemy-91, czernica-6, krakwa-2m,2f, bielik-1ad, 2juv. Jez. Ukiel / drugi akwen: łyska-10, gągoł-10, krzyżówka-2, łabędź niemy-9, UHLA-1f (D. Cząstkiewicz)
20.02.07.
Działdowo. Obserwacja przelatujących skowronków 6 i 1, oraz 9 śpiewających potrzeszczy -  (R. Kołakowski)

Zalesie / k. Barczewa na trzcinowisku zimujące wodniki co najmniej 5 liczone po głosach (D. Cząstkiewicz)


19.02.2007 - Olsztyn, jez. Ukiel (Krzywe) zatoka Kopernika: tracz nurogęś - 10f + 2m, gągoł - 8f + 11m, czernica - 5f + 2m, krzyżówka - 134, łyska - ok 100, ł. niemy - 90, m. srebrzysta - 77, m. pospolita - 12, m. śmieszka - 18, uhli brak :( (S. Menderski)
18.02.07.
Pierwszy skowronek w Nidzicy (K. Szczepkowski, P. Szypulski, P. Hojdeczko)

Dzisiaj w okolicy Miłomłyna i Majdan Wielkich (pow. ostródzki) pierwsze skowronki 6 + 2 (S. Jakowszczenko)


17.02.2007. Olsztyn, jez. Ukiel / Zat. Kopernikowska: łyska - 260, łabędź niemy - 81, gągoł - 46, nurogęś - 23, krzyżówka -124, krakwa - 2m, 2f, czernica - 2m, 4f, kormoran -3, bielik - 1ad, myszołów -1. Jez. Ukiel / drugi akwen: łyska - 25, krzyżówka -70, łabędź niemy - 32, nurogęś - 3, UHLA-1f., oraz cztery łabędzie nieme z odczytanymi obrączkami; jeden odczytany był na jez. Kortowskim (23.09.2006), zaś na jez. Długim odczytany łabędź został zaobrączkowany na Węgrzech. (D. Cząstkiewicz)
16.02.07. Stawy stabilizacyjne: krzyżówka ok 100, łabędź niemy - 2 ad., łyska 2 (P. Szypulski)
15.02.07. Jez. Lidzbarskie - bielik - 1ad., kormoran - 4, gągoł - 2m,5f.; łabędź niemy - 5ad,3juv.; wrona siwa - 2, krzyżówka - 322. Jez. Zarybinek - łabędź niemy - 24ad,4juv. Koszelewy/krajobraz rolniczy - kruk - 24, myszołów - 3, czapla siwa - 3. Płośnica/krajobraz rolniczy - myszołów włochaty - 1, myszołów zwyczajny -1. Gruszka/krajobraz rolniczy - myszołów włochaty - 1. Gnojno - jemiołuszka - 22 (R. Kołakowski, S. Menderski)
14.02.07. Olsztyn -Kortówka: krzyżówka-190, rożeniec-1f (D. Cząstkiewicz)
11.02.07.
Park w Kortowie (Olsztyn): grzywacz-1, czyż-80. Jez. Kortowskie: łyska-3, gągoł-1m, nurogęś-2m, 1f. Kortówka: krzyżówka-190, zimorodek-2 (D. Cząstkiewicz)

W Olsztynie na jeziorze Krzywym w Zatoce Kopernikowskiej oprócz "stada podstawowego" był bielaczek 1M, krakwa 1F+1M, czernica 3F+1M. Stado podstawowe to łyski, krzyżówki, łabędzie nieme, nurogęsi, gągoły, mewy śmieszki, pospolite i srebrzyste (S. Jakowszczenko)

Stawy stabilizacyjne (Nidzica) : ponad 200 krzyżówek i 2 dorosłe łabędzie nieme (P. Szypulski)


10.02.07.
Rezerwat 'Źródła rzeki Łyny': krzyżodziób świerkowy - ok 10. Jez. Kownatki: krzyżówka - ok 700, cyraneczka - 3 m + 2 f, łyska - ok 1500, gęgawa - 24 (fotki). Jez. Dąbrowa Wielka: perkoz dwuczuby - 2, tracz nurogęś - 67, łyska - ok 2500, łabędź niemy - 22 (w tym dwa z obrączkami: Polak i Węgier!), krzyżówka - ok 60, ogorzałka - 15 m + 10 f, czernica - ok 70, głowienka - ok 90, bielaczek - 1 f, gągoł - 14, kokoszka - 1, mewa pospolita - 2, mewa srebrzysta - 2, bielik - 1 ad (pięknie płoszył całe towarzystwo), zimorodek - 1, zięba - ok 10, czyż - ok 40, szczygieł - 17. Droga z Dąbrówna do Nidzicy: myszołów - 7, gil - ok 10 (Ł. Matusik, S. Menderski, P. Szypulski)

Przez całą zimę jeżdżąc drogą 51 pomiędzy Olsztynem a Dorotowem, prawie codziennie  obserwuję od 1 do 4 pustułek polujących lub czatujących na drutach i słupach energ. w bliskiej odległości od drogi. Dzisiaj pierwsza była tuż po siódmej rano na miejscu polowania. Najprawdopodobniej są to ptaki  należące do lęgowej populacji pustułek w Olsztynie. Co roku jest ich więcej (S. Jakowszczenko)
PS Jeśli ktoś chce je zobaczyć to musi zwrócić uwagę na zachodnią stronę drogi.

Olsztyn. Łyna most Smętka: Bielik-1ad., który próbował upolować jedną z 90 krzyżówek gdyby nie przeszkodziła mu moja osoba. Na kulach z jedzeniem wykładanych dla ptaków żerowały bogatki, modraszki, czubatka-3, s. uboga, s. czarnogłówka, sosnówka-3, kowalik, sójka-8, czyże-80 jedna część czyży korzystała z pokarmu, a reszta korzystała z wodopoju w Łynie. Kortówka: krzyzówka-200, zimorodek-2, most na Łynie przy ul. Obrońców Tobruku: krzyżówka-17, kokoszka-1 (D. Cząstkiewicz)


04.02.07.
Stawy stabilizacyjne przy oczyszczalni: krzyżówka - 150, łabędź niemy - 1 młody, czapla siwa - 1, czyżyk ok 100, myszołów - 1 (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Stawy pomiędzy Unieszewem a Łajsami (pow. olsztyński) 16 łabędzi niemych, 1 myszołów, para bielików, 16 gili, 30 czyży i sporo innego drobiazgu w jednym dużym stadzie: mazurki, bogatki, modraszki, trznadle, dzwońce i szczygły. Siedziały na kilku krzakach czarnego bzu lub przelatywały z jednego na drugi i robiły straszny jazgot, tyle gatunków w jednym stadzie w ilości grubo ponad setkę.
(S. Jakowszczenko)


02.02.07.Stawy stabilizacyjne przy oczyszczalni :83 krzyżówki,2ad.łabędzia niemego (P. Walendziak)
01.02.07.
W Piszu na rzece Pisa: 56 łabędzi niemych w tym tylko 3 młode, 26 krzyżówek, w górze nad Pisą: 1 bielik i 4 bernikle kanadyjskie (S. Jakowszczenko).

Nidzica; teren stadionu od strony trasy nr 7: ok 50 kwiczołów +1samiec krogulca po udanym ataku z kwiczołem, 2 myszołowy   zwyczajne, 1 mysz. włochaty siedzący na murku przy tartaku (P. Walendziak)


31.01.07.
Błotniak zbożowy
pod Nidzicą - tuż za jez. miejskim (P. Szypulski)

Obrzeża Nidzicy - ok. 100 kwiczołów (K. Szczepkowski)


30.01.07. Rzeka Wel w miejscowości Tuczki (gorzelnia, gdzie ptaki korzystają z pozostawionej wolno kukurydzy): czyż - ok 100, zięba - 19, jer - 1, mazurek - ok 50, trznadel - ok 50, raniuszek - 12, sierpówka - 33, ł. niemy - 30 (zbierały się na noclegowisko na jeziorze Zarybinek), krzyżówka - ok 300, myszołów - 1, kruk - 3 (S. Menderski)

29.01.07. Nidzica osiedle na Konopnickiej: kwiczoł - 12, zięba - 1 samica, szczygieł - 4, dzwoniec - 4 samce i 1 samica (P. Walendziak)
28.01.07. Stawy stabilizacyjne: 225 krzyżówek, strzyżyk - 1, kos samiec- 1. Kanigowo: tokująca para kruków (P. Walendziak)
27.01.07.
Stawy stabilizacyjne - ok. 400 krzyżówek, 3 łabędzie nieme i czapla siwa (P. Szypulski) - foto

Olsztyn: Łyna na odcinku Brzeziny - Stare Miasto krzyżówka - 86, kokoszka wodna - 1 (w stałym miejscu zimowania, zeszłej zimy Dawid Cząstkiewicz widział tam kilka kokoszek) mewa pospolita - 9, mewa śmieszka - 7, kos - 2, sójka - 3, czarnogłówka - 1, strzyżyk - 1, sierpówka - 10 ,czyż - ok 95, jemiołuszka - ok 15, Olsztyn - Nagórki czapla siwa - 1, krogulec - 1 (S. Menderski)

Olsztyn. Łyna na odcinku Starówka - Redykajny: krzyżówka-samiec-261, samica-255, nurogęś-samiec-2, samica-2, gągoł-samica-1, samiec-3, myszołów włochaty-1, myszołów-4, czapla siwa-2, krzyżodziób świerkowy-8, pełzacz- 3, kowalik-12, dzięcioł czarny- 4, dzięcioł duzy-6, grubodziób-48, czyż-92, kos-4, krogulec-1, kwiczoł-1, raniuszek-10, wrona-3, sójka-6, łabędź niemy-dorosłe-11, młode-5 (D. Cząstkiewicz)

Działdowołdow. Ul. Nidzicka. Ok.250 Jemiołuszek siedzących na starym klonie. (R. Kołakowski )

Kanigowo (gm. Nidzica) Pryzma z kiszonką: kwiczoł - 32, trznadel - 30, mazurek - 20 i samica krogulca atakująca stada wróblacze. W górze przelatujący myszołów (P. Walendziak)


26.01.07.1.07.
Nidzica. Kwiczoł - 17, Jemiołuszka ok. 60, mewa pospolita - 1, zięba 2 samce (P. Walendziak)

Nidzic. Kos i kilka kwiczołów w okolicy parku im Gregoroviusa (K. Szczepkowski)

Stawy stabilizacyjne. Czapla siwa - 2, łabędź niemy -2 ad, 1juv., dziesiątki krzyżówek (P. Hojdeczko)

Kozłowozłowo. Ok 20 jemiołuszek na świerku (P. Szypulski)

Olsztyn - Kortowo (rzeka Kortówka) zimorodek - 2 krzyżówka - ok 80 bielik - 1 imm (nad klubem studenckim Rakor - wie co dobre;) (S. Menderski)


25.01.07.1.07.
Nidzica ponad 200 jemiołuszek (K. Szczepkowski, P. Szypulski) - foto

Nidzica. Park przy jez. miejskim: kwiczoł - 25, zięba samiec - 1, szczygieł 11, grubodziób - 2, ł. niemy 2 ad. Wysypisko śmiec: bielik - 2ad + 1 juv. atakowane przez 2 kruki (P. Walendziak)

Działdowołdowo. Cmentarz Parafialny przy ul. Nidzickiej: ok.100 kwiczołów oraz 1 szpak. (R. Kołakowski)


24.01.07.
Nidzica. Ok. 100 jemiołuszek (K. Szczepkowski)

Olsztynie ciekawa rzecz. Pojechałem do Parku Kusocińskiego w celu złapania kaczki. Od jesieni siedziało tam ponad 50 kaczek. Teraz - 0! Na Jarotach (drugi pewniak) - 0! Na Starym Mieście - 0! I jeszcze ostatnia próba, jezioro Kortowskie a tam 416 krzyżówek. Nagły mróz spowodował, że kaczki z większej części miasta (może z całego?) skupiły się w jednym miejscu. Bardzo ciekawa obserwacja (S. Menderski)


23.01.07.1.07.
Nidzica. Ok. 100 jemiołuszek (K. Szczepkowski)

Nidzica. Kwiczoł - 10, grubodziób - 11. Kanigowo (gm. Nidzica) kwiczoł -43 (P. Walendziak)


22.01.07.
Nidzica. jemiołuszki - 50 os., kwiczoł - 3. Wysypisko śmieci (pod Nidzicą) mewa srebrzysta - 2, pospolita - 3 (P. Walendziak)

Nidzica. Ok. 60 jemiołuszek (K. Szczepkowski)


20.01.07.
Nidzica
. Jemiołuszka - 1 os. (K. Szczepkowski)

Obrzeża Nidzicy od strony północnej. Rozśpiewany samczyk grubodzioba, stadko potrzeszczy - 14 os, dziesiątki trznadli, ok 80 mazurków przy gospodarstwie (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Olsztyn. Jez. Krzywe: krzyżówka-6, nurogeś-18f, 10m, kormoran-24, łyska-39, łabędź niemy-5, mewa srebrzysta-320, mewa pospolita-30, śmieszka-30. Jez. Długie-gągoł-1m,1f, kormoran-1, łabędź niemy-18, śmieszka-55, m.pospolita-25, m.srebrzysta-1, krzyżówka-12 (D. Cząstkiewicz)

Dziś odbyło się liczenie ptaków wodnych w Olsztynie. Nie spłynęły jeszcze wszystkie wyniki, więc moze coś ciekawego się trafi. Na odcinku Łyny Stare Miasto - Zatorze nic nadzwyczajnego: trochę kaczek, łabędzi. Z nie wodnych: krzyżodziób świerkowy -2, kos - 1f, myszołów - 1 oraz ślady sosnożernych bobrów. Na Jeziorze Krzywym stada gągołów, traczy nurogęsi, łabędzi, krzyżówek i kormoranów (!). Zatem styczniowa jesień trwa nadal (S. Menderski)

W okolicy Brąswałdu (gm. Dywity) stado srok 60 szt., 2 myszaki, 1 włochaty zagoniony do wsi przez sroki i wronę, 30 kwiczołów, 2 czaple siwe i 1 paszkot który próbował coś śpiewać... Na Jeziorze Mosąg: 1 kormoran, dwie rodziny łabędzi niemych w jednej 3 młode w drugiej 5 (S. Jakowszczenko)


19.01.07. Gryźliny: samotny od wielu dni, srokosz bujany wiatrem na drucie kolczastym ogrodzenia lotniska, a trochę dalej, z drugiej strony wsi pięknie szybująca niesiona silnymi podmuchami wiatru - para bielików połyskująca z daleka z słońcu białymi ogonami. Piękny widok jak takie duże ptaki radzą sobie z wiatrem (S. Jakowszczenko)
18.01.07. Nidzica: na działkach samiec kosa, pole oziminy - żerująca gęś zbożowa (P. Walendziak)
16.01.07.
Kozłowo
22 jemiołuszki siedzące na drutach linii elektrycznej tuż nad jarzębem (P. Szypulski).

Działdowo, przy ul. Grunwaldzkiej ok. 40 jemiołuszek siedzących na lipie. (R Kołakowski)                                                             A w Nidzicy brak


15.01.07. Działdowo.ul.Sportowa.30 jemiołuszek żerujących na jarzębinie. (R. Kołakowski)
13.01.07.
Dziś krótki objazd po Olsztynie. Wieje mocno i ptaki się chowają. Z nielicznych zaobserwowanych: jez. KortowskiePosorty - 1 jastrząb, jez. Krzywe - ok. 20 jemiołuszek, 1 paszkot i 20 łysek. To było wyjście bardziej krajoznawcze :-) (S. Menderski)

Działdowo. Cmentarz przy ul. Nidzickiej. Obserwacja 1 os. uszatki siedzącej na żywotniku. (R. Kołakowski)


11.01.07. Działdowo. ul. Grunwaldzka, obserwacja 32 jemiołuszek (R. Kołakowski )
10.01.07. Działdowo. ul. Grunwaldzka, obserwacja ok.450 jemiołuszek (R. Kołakowski )
09.01.07
Działdowo. Ul. Grunwaldzka ok.130 jemiołuszek siedzących na starych lipach. (R. Kołakowski )

Kozłowo. Ok. 50 jemiołuszek w locie. (P. Szypulski)


07.01.07.
Olsztyn: jez. Trackie: rodzina łabędzi niemych 2 dorosłe 3 młode, para krzyżówek, w pobliżu 3 myszołowy,  ok. 200 trznadli i 3 sarny...
jez. Długie

Tataryy (gm. Nidzica) 5 krzyżodziobów świerkowych (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)


06.01.07..
Muszaki. W drodze na poligon : myszołów - 1; kruk - 2; sójki, kilkanaście raniuszków,  paszkoty do 10 os, krzyżodziób świerkowy - 15; dzięcioł duży - 3; poza tym mysikróliki, sikory (bogatki i czubatki); kilkadziesiąt gili. Sam poligon raczej ubogi w ptactwo, z ciekawszych to stado czeczotek liczące ok. 250 os - fot. W samych Muszakach krogulec (P. Szypulski)


03.01.07.7. Działdowo. Ul. Grunwaldzka. Obserwacja ok.40 kwiczołów żerujących na jarzębinach. Niedaleko dworca PKP ok.370 jemiołuszek siedzących na liniach wysokiego napięcia. (R. Kołakowski)
02.01.07.
Działdowo.
Ul. Grunwaldzka. Obserwacja ok.300 jemiołuszek żerujących na jemiole i jarzębinie, godz.. 12.45 (R. Kołakowski)

Rozdroże (gm. Nidzica). Srokosz siedzący na linii energetycznej (P. Szypulski)