W TERENIE
aktualne obserwacje z terenu

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU / ROZMAITOŚCI / LINKI / CIEKAWE MIEJSCA / LISTA PTAKÓW / FORUM / WIEŚCI Z ISLANDII / KSIĘGA GOŚCI

>>archiwum obserwacji z 2006 r<<  >>archiwum obserwacji z 2007 r<<

 

28.12.08. ok. południa j. Mosąg + j. Orzełek (tj. rozlewisko na Łynie poniżej Mosąga) łącznie: łabędzie nieme 84 szt. (w tym 23 tegoroczne), krzyżówki - kilkadziesiąt, 11 gągołów, 1 kokoszka, 1 łyska (G. Myka)


27-28.12.08. Wąsatki w Grzybinach i na trzcinowiskach w Nidzicy. W obydwu przypadkach obserwowano parę ptaków, zwabionych nagraniem mp3 z telefonu. Podlatywały na odl. ok 1,5 m - bardzo dobra metoda (K. Szczepkowski, P. Szypulski)
16.12.08 Jez. Ukiel (plaża miejska): kormoran - 2, łabędź niemy - 11 ad, 13 imm, krzyżówka - 8 ♂, 6 ♀, gągoł - 5 ♂, 13 ♀ głowienka - 1 ♀, uhla - 2 ♀, nurogęś - 2 ♂, 7 ♀, łyska - ok. 115, duże mewy - ok. 10, mewa pospolita / śmieszka - ok. 570 (mniej - więcej 50% / 50%) (J. Czarnowski)
14.12.08. Sątopy: gęś zbożowa - 33, łabędź niemy - 2 ad, 1 imm, czapla siwa - ok. 65, krzyżówka - ok. 20, czajka - 6, kulik wielki - 1, bielik - 11 ad, 1 imm, myszołów - 1, duże mewy - ok. 10, wrona siwa - ok. 50, sroka - 2, pliszka siwa - 1, wąsatka - ok. 5, bogatka - kilka, modraszka - ok. 5, mazurek - kilka, szczygieł - 11, makolągwa - 7, dzwoniec - ok. 70, trznadel - kilka (J. Czarnowski)
12.12.08. Grzybiny (gm. Działdowo: górniczek - 12os. (R. Kołakowski, H. Spychalski)
11.12.08. Jez. Kortowskie: łabędź niemy - 2 ad, 3 imm, krzyżówka - 17, gągoł - 3 m, 2 f, łyska - 1, nurogęś - 1 m, 11 f, mewa pospolita - ok. 30, śmieszka - ok. 45, zimorodek - 1, wąsatka - 5. (J. Czarnowski)
06.12.06. Tylkówko: 1 duży staw spuszczony. kormoran - 2, łabędź krzykliwy - 2 ad, czapla siwa - 25, krzyżówka - cn. 330, nurogęś - ok. 90, bielaczek - 1 m, 1 f, myszołów - 1, bielik - 1 imm, 1 ad, śmieszka - ok. 60, mewa pospolita - ok. 35, duże mewy - cn. 7, wrona siwa - ok. 40, kruk - 1, sroka - 1, sójka - 3, dzięcioł duży - 1 m, 1 głos, dzięcioł czarny - 1 głos, zimorodek - 1 głos, strzyżyk - 1, 2 gł., jemiołuszka - kilka gł., raniuszek - ok. 10, sikora uboga - 3, czarnogółwka - 1, bogatka - kilka, modraszka - ok. 12, czubatka - 1 gł., 2, mysikrólik - kilka, kowalik - 2 gł., 1, grubodziób - 1, szczygieł - kilka gł., czeczotka - 5, 3, czyż - ok. 35, trznadel - kilka. (J. Czarnowski)
04.12.08.
Nidzica: krzyżodziób świerkowy - 2 ♂, 1 ♀ (K. Szczepkowski)

Kwiecewo: Łabędź niemy - 21 ad, 19 imm, czapla siwa - 3, myszołów - 2, jastrząb - 1 juv, srokosz - 1 , kwiczoł - ok. 60, kruk - 2, sójka - 1, sroka - 1, wąsatka - kilka (głosy z trzcin), modraszka - kilka, czeczotka - 5 (niepłochliwe, dały się podejść na 5 metrów). (J. Czarnowski)


03.12.08. Olsztyn. Jez. Ukiel (Plaża miejska): kormoran - 2, łabędź niemy - kilka, krzyżówka - kilka, łyska - ok. 40, gągoł - 1 ♂, 2 ♀, uhla - 1, mewy pospolite i śmieszki - cn. 200 (z przewagą śmieszki), duże mewy - 4. (J. Czarnowski)
01.12.08. Nidzica: ok. 1000 jemiołuszek (K. Szczepkowski)
27.11.08. Polder Bogdany (gmina Barczewo): łabędź niemy - 42 ad, 20 imm, łabędź krzykliwy - 8 ad, 3 imm, bewik - 2 ad, czapla siwa - 3, czapla biała - 6, krzyżówka - 153, gągoł - 1 m, 3 f; nurogęś - 4 (przelot), łyska - ok. 40, kruk - 4, myszołów - 1, krogulec - 2, bielik - 1 imm, 1 ad; sójka - 4, sroka - 9, kos - 4, kwiczoł - ok. 80, droździk - 4 + 5 słyszanych, zimorodek - 1, wąsatka - kilka (głosy z trzcin), dzięcioł duży - 4, dzięciołek - 1, dzięcioł czarny - 1 słyszany, raniuszek - kilka, bogatka - ok. 20, modraszka - ok. 13, sikora uboga - 3, czarnogłówka - 3, czubatka - 1 słyszana, mysikrólik - ok. 60, strzyżyk - 3 + 6 słyszanych (1 śpiewający), dzwoniec - kilka, czyż - ok. 50, czeczotka - ok. 10, gil - kilka, trznadel - ok. 5. (J. Czarnowski)
23.11.08.
Wschodnie obrzeża Nidzicy. Ogólnie mało ptactwa: kilka myszołowów, krogulec, pojedyncze czeczotki, kwiczoły szczygły, jemiołuszki itp. Najciekawszą obserwacją było spotkanie lerki - 1 os (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Na Jeziorze Ukiel (Olsztyn) w części miejskiej: łyski ok 100 os. perkoz dwuczuby 3 os., niemce ok. 30 os., mewy za daleko do oznaczenia, kormoran, malardy i para krakw. To na wodzie nad głową liczne jemiołuszki stadko ok 400 os., dalej czyże, czeczotki, sikory, raniuszki, myszak. Pogoda piękna - słońce, śnieg. Zima prawie w pełni...(S. Jakowszczenko)


22.11.08.
Nidzica.
Jemiołuszka ponad 700 os, raniuszek 21 os (P. Szypulski)

Olsztyn. Godz. 19:45 - przelot gęsi w kierunku zachodnim (G. Myka)


11.11.08.
Spotkanie w  Dolinie Mławki - bez spisywania liczebności - pełne odprężenie itp. Z tego co dało się spamiętać: krzyżówki, cyraneczki, siewki złote i czajki - mieszane stado ponad 1000 os, kilkanaście myszołowów - w tym jeden o bardzo jasnym upierzeniu, kilka m. włochatych, krogulec, kilka pustułek, bł. zbożowy - samiec, bażant, kilkanaście czapli siwych, kilka białych, śmieszki, m. pospolite i srebrzyste, zimorodek, kruki, czeczotki, potrzos i pełzacz który uznał Rafała za drzewo ale nie znalazłszy nic do jedzenia odleciał (K. Antczak, S. Jakowszczenko, R. Kołakowski, S. Skrobiński, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Lubawa: krogulec, myszołów-albinos (z upierzenia myszołowa miał tylko 2 czarne plamy na spodzie skrzydeł), dzwoniec-6, kwiczoł-26; codziennie obserwuję stado 40-80 jemiołuszek w rejonie Urzędu Miasta, gdzie obsiadają liczne w tym miejscu drzewa jarzębiny i jesionu  (S. Olender)


10.11.08. Stawy w Niedanowie. Pomimo ładnej pogody niewiele ptactwa: ł. niemy - 7 ad., 6 imm., świstun - 13, myszołów - 1, m. włochaty - 1, siewka złota - odgłosy, bekasik -1, strzyżyk-1, skowronek - 1 (P. Szypulski)
08.11.08. Grzybiny (gm. Działdowo). Kilka ciekawych obserwacji: nur rdzawoszyi - 1, gęś zbożowa ok.70, nurogęś - 5, błotniak zbożowy - samica -1, czeczotka ponad setka, wąsatka - 5, kilka jerów i zasłyszane 2 skowronki (P. Szypulski)
07.11.08. Okolice Nidzicy - pustułka lecąca nad polami (K. Szczepkowski)
05.11.08. Dziś na Piątkach (gm. Nidzica) jemiołuszki ok. 50 os (K. Szczepkowski)
02.11.08.
Stawy
stabilizacyjne: krzyżówka ok. 300 os., gągoł - 1 samiec, jastrząb - 1, myszołów - 1, św. łąkowy - 1, pliszka siwa -młoda - 1, kruk - 3 (P. Hojdeczko, A. Szeszel, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Myślęta (gm. Działdowo) - jemiołuszka - ok. 80 os. żerujących na jemiole. Działdowo ul. Grunwaldzka - jemiołuszka - ok. 60 os. żerujących na jemiole (R. Kołakowski)

Okolice Tomaszkowa: gęsi zbożowe i białoczelne 80 os., srokosz 1, myszołów 4, kwiczoły w  kilku stadach, gawrony, wrony, kawki i szpaki w jednym stadzie żerujące na łące, dzwońce, trznadle, raniuszki przelatujące po kilkanaście os., błotniak zbożowy - polująca samica (S. Jakowszanko)


01.11.08. Nidzica: dziś widziałem 2 razy jemiołuszki raz 50 i 3 sztuki oraz 1 kopciuszek (K. Szczepkowski)
31.10.08..
Dzisiaj "wszędzie" w Olsztynie stada żerujących na jarzębinie jemiołuszek: na ulicy Towarowej stado ok. 120 os., a na Zatorzu dwa stada w każdym ok. 20 os. A wczoraj na ul. Towarowej stado przelatujących raniuszków 20 os. W karmniku od tygodnia ruch: bogatki i wróble zżarły już całą kulę ziarnek z tłuszczem...(S. Jakowszczenko)

Działdowo ul. Grunwaldzka. Obserwacja ok. 70 jemiołuszek żerujących na jarzębinie (R. Kołakowski)

Nowe rekordy ilościowe dla Sątop: krzyżówka - 3200, cyraneczka - 675, bernikla białolica - 12, czajka - 8000, siewka złota - 4000 (D. Cząstkiewicz, A. Karczmarz, S. Menderski, A.Sereda)


26.10.08.
Nidzica:
jemiołuszka - 30 os,  okolice stawów stabilizacyjnych: raniuszki - 7 os (K. Szczepkowski)

Grzybiny (gm. Działdowo): błotniak zbożowy - 1m, kobuz -1os., siewka złota - 130os., gil - 8os., kruk - 21os. w jednym stadzie,
myszołów włochaty - 1os. bielik - 1os. (R. Kołakowski)

Samin (gm. Dąbrówno) czeczotka - 3 os (P. Szypulski)


21.10.08. Wypad w okolice Łysakowa (gm. Nidzica) w celu policzenia siewek: gęsi nieoznaczone - 3 os, myszołów zwyczajny - 1, myszołów włochaty - 1, czajka 38, siewka złota - 240, potrzeszcz ok. 40 os, szczygieł ok. 50 os, skowronki, świergotki łąkowe, zięby, jery i makolągwy (K. Szczepkowski, P. Szypulski)
19.10.08.
Grzybiny (gm. Działdowo). błotniak zbożowy - 1os. (R. Kołakowski)

Niedanowo (pow. Nidzica). Krótki wypad na obejście stawów. Niestety wielu wędkarzy i kilku myśliwych skutecznie przepłoszyło ptactwo, jednak nie wszystkie. Z ciekawszych obserwacji: kormoran - 2, ł. niemy - 4 ad., 6 imm, łyska - 11 os, kszyk - 2, krogulec - 1 , kobuz - 1 i wąsatka - 9 os (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


18.10.08.
Stary Olsztyn
(gm. Purda). Czapla siwa - 2os, czapla biała -1os, srokosz - 1os (R. Kołakowski)

Grzybiny (gm. Działdowo). Z ciekawszych: stado gęsi zbożowych i białoczelnych żerujące/spoczywające na polu ok. 1500 os, sokół wędrowny - 1, myszołów włochaty - 1, ponad 200 siewek złotych, czajka 130 os, z ciekawszych wróblaków duże ilości żerujących jerów (w stadach przekraczających setki os.), duże ilości przelatujących świergotków łąkowych i skowronków. (P. Szypulski)


13.10.08. Sątopy. Z najciekawszych obserwacji: bernikla białolica - 10, błotniak zbożowy - 1m, sokół wędrowny - 1, świergotek rdzawogardły - 2 (S. Menderski)
09.10.08. Nidzica. Przelatujący klucz żurawi - 11 os, a za nimi 7 siewek złotych (P. Szypulski)
08.10.08. Wieczorna pora nad Nidzicą, sądząc po odgłosach leciało pokaźne stado gęgaw (być może kilka kluczy), na "ucho" kilkaset osobników (P. Szypulski)
05.10.08.
Wschodnie obrzeża Nidzicy. Bez rewelacji ale godny uwagi jest liczny przelot świergotka łąkowego w sumie ponad 200 os, pokrzywnice przesiadujące w chaszczach 13 os, trochę skowronków w sumie ok. 50 os,  kilka pliszek siwych a z "miejscowych" gat. 7 kuropatw (P. Szypulski)

Stawy stabilizacyjne. Jak zwykle - krzyżówki poza tym 1 łabędź niemy ,2 samice rożeńców trzymające się samców krzyżówek, młoda kokoszka , lerka, kupa sojek, 1 czapla siwa, 2 żurawie i in. (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, A. Szeszel)


04.10.08. Podczas wędkowania nad jez. Orłowo Duże. Kormoran:  przelatujący klucz - 11 os, na jeziorze 3 os. Łabędź niemy -3 (2 ad, 1 imm), bielik - 1, myszołów - 1, czapla siwa - 1, dzięcioł duży - 5os, dzięcioł czarny - 2, dzięciołek - 1, zimorodek - 1, grzywacz - dwa przelatujące stadka w sumie 50 os. Z wróblaków świergotek łąkowy -5, skowronek - 1, dymówka - 4, kilka stad czyżyków, pliszka siwa - 1,kilkadziesiąt zięb, kowalik - 3, z sikor: bogatki, ubogie i czubatki, z drozdów 3 paszkoty, śpiewak - 2, kos - 2, kilka kwiczołów, a z krukowatych - 4 kruki, migrujące sójki i jedna orzechówka (P. Szypulski)

02.10.08. Sątopy. Bardzo wietrznie, ale ptaków dość dużo. Perkoz dwuczuby - 4, czapla biała - 4, kormoran - 53, gęś gęgawa - ok. 900, gęś białoczelna - ok. 400, gęś zbożowa - ok. 700, bernikla białolica - 2, krzyżówka - ok. 1000, gągoł - 2, cyraneczka - 28, świstun - 60, cyranka - 10, bielik - 1 ad, krogulec - 1, błotniak zbożowy - 1 f, kszyk - 3, łęczak - 1, batalion - 7, siewka złota - ok. 60, czajka - ok. 600, śmieszka - 5 (E. Kirejczyk, S. Menderski)


27.09.08 ok. 4 tej nad ranem - słyszałem pierwsze tej jesieni gęsi lecące nad Olsztynem (G. Myka)
26.09.08.
Sątopy: piękna pogoda na obserwacje i intensywny przelot ptaków; leciały gęsi: g. zbożowa - 3 klucze, razem 244 ptaki, g. gęgawa - 156; wróblaki: skowronki, świergotki łąkowe i drzewne, pokrzywnice, oknówki oraz z ciekawszych: wąsatki - 6, lerki - 2. Na polderze z siewek: czajka - ok 500, siewka złota - 7, siewnica - 10, biegus zmienny - 1, batalion - ok 200, kulik wielki - 1,kszyk - 6, sieweczka obrożna - 1. Poza tym rewelacyjne obserwacje młodego sokoła wędrownego. Mieliśmy okazje 3 razy obserwować nieudane próby zdobycia pokarmu m.in. długa pogoń tuż nad taflą wody za siewnicą. Sokół musi się jeszcze wiele nauczyć... Wypatrywaliśmy też wędrujących szponiastych. Udało się zaobserwować tylko 4 wędrujące myszołowy. Na wodzie poza tym bez rewelacji, troszkę różnej maści kaczek i kormoranów (D. Cząstkiewicz, E. Kirejczyk, S. Menderski)

26/27.08. Nidzica. Przeloty gęsi min 2 stada g. białoczelnych, jedno zbożówek i jedno gęgaw (P. Szypulski)


12.09.08. Sątopy - wietrznie i większość ptaków pochowana po trzcinach i zatoczkach. Czapla siwa - 4, czapla biala - 8
ł. niemy - 2, kormoran - 130, krzyżówka - 10, czernica - 4, cyraneczka - 6, świstun - 60, gęgawa - ok 120, siewka złota - 1
czajka - ok 80, batalion - 185, biegus zmienny - 15, krwawodziób - 1, kszyk - 1, bielik - 4, błotniak stawowy - 2, srokosz - 1
szpak - ok 200, żuraw - ok 900 (D. Cząstkiewicz, E. Kirejczyk, S. Menderski)
11.09.08. Kwiecewo: kormoran - 6, czapla biała - 13, czapla siwa - 2, łabędź niemy - 18, perkoz dwuczuby - 5, perkozek - 186, krzyżówka - ok 100, płaskonos - 4, świstun - 37, krakwa - 35, cyraneczka - 16, żuraw - 771, łyska - 96, kszyk - 16
łęczak - 3, kulik wielki - 2, batalion - 11, czajka - 64, śmieszka - 35, błotniak stawowy - 2, myszołów - 2, szpak - 200, dymówka - 65, potrzos - ok 40. Ruszyły już wróblaki. Z przelotów:, świergotek drzewny - 7, pokrzywnica - 3, modraszka - ok. 30 w jednym stadzie, pliszka siwa - 10, kapturka - 2 (S. Menderski)
31.08.08. Dolina Wkry ,okolice Działdowa. Gnojno -z ciekawszych 8 czapli białych. Stawy Niedanowo: rożeniec, błotniaki stawowe 2 juv.1F, myszołów - 4, orlik krzykliwy - 2 w tym jeden z żabą, kobuz 1ad. Brodowo: czajki ok.180 os. Mława - 1 jerzyk (K. Antczak)
24.08.08 Faltyjanki: przez całe popołudnie polujące na owady 2 kobuzy, duże stado dymówek i oknówek, trzmielojad 1, myszołów 1, dzięcioł czarny 2, rodzina kopciuszków na strecie drewna oraz kilka rodzin żurawi. Wieczorem żurawie zlatywały na nocleg na śródleśne bagno, a jaskółki w trzcinowisko (S. Jakowszczenko)
23.08.08. Nidzica. Para tokujących płomykówek na osiedlu "Konopnickiej" K. Szczepkowski
17.08.08. Sątopy - z ciekawszych gatunków: kulik wielki - 1, brodziec śniady - 1, siewka złota - 1, błotniak łąkowy - 1m
brzegówka - ok 500 (D. Cząstkiewicz, S. Menderski)
13.08.08. Sątopy: czapla biała - 16, czapla siwa - 18, gęś białoczelna - ok 80, kormoran - 218, ł.niemy - 4, perkoz dwuczuby - 15, krzyżówka - 141, krakwa - 37, czernica - 6, cyraneczka - 1, łyska - 60, żuraw - 3, r.białowąsa - 7, śmieszka - 5, m.srebrzysta - 5, czajka - 143, batalion - 1, kszyk - 2, piskliwiec - 1, pustułka - 1, bł.stawowy - 6 (w tym jeden waleczny samiec, który sprowokował dorosłego bielika do wypuszczenia upolowanej ryby!), bł.łąkowy - 1 m (typowy przelot), bielik - 2, przepiórka - 2, wąsatka - 2, remiz - 1, jerzyk - 4, szpak - ok 300 i najciekawsza obserwacja tego dnia: ok 1500 brzegówek + ok 100 dymówek i oknówek żerujących nad polderem! Prawdopodobnie nocowały w trzcinach (S. Menderski)
12.08.08.
Poligon Muszaki i najbliższe okolice: krzyżówka - 3, cyraneczka - 2, kszyk - 3, łęczak - 10, czapla siwa -1, żuraw - w sumie ponad 150 os - nadlatujące z rożnych stron na poligon i okoliczne tereny, myszołów - 1, bielik - 1, krogulec przeganiany przez dymówki, dz. czarny - 2, kruk -  w sumie ponad 30 os, dymówka - ok 25, gąsiorek - kilkanaście - w tym wiele młodych, wilga - 3, jerzyk - 2, potrzos - 2, oraz trznadle, dzwońce i kilka skowronków (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Stębark: kobuz polujący na dymówki, przelatująca samica łąkowiaka, samica krogulca przeganiana przez dymówki,  myszołów - 5,bociany białe w dwóch kominach powietrznych 26+24 (G. Kamiński)


11.08.08.  Kwiecewo: łabędź niemy - 25, cz.siwa - 12, cz.biała - 2, kormoran - 1, perkoz dwuczuby - 8, zausznik - 8, perkoz rdzawoszyi - 7, perkozek - 129!, cyraneczka - ok 70, krzyżówka - 271, krakwa - 2, łęczak - 15, kszyk - 29, czajka - 42, batalion - 1, r.białowąsa - ok 50, r.czarna - 12, łyska - ok 150, żuraw - ok 500, błotniak stawowy - 4, myszołów - 1, (S. Menderski)
10.08.08. Gnojno-wysoko szybujący orlik krzykliwy nad lasem. Łazy-samica krogulca przeganiana przez dymówki,1 łęczak,  łyska - 9, bocian biały - 2 ,  myszołów - 4, 2 samice i 3 młode błotniaka łąkowego krążące nad polem żyta (G. Kamiński)
09.08.08.
 Dzisiaj po południu koło Tomaszkowa na rżyskach w stadzie złożonym z kilkudzisięciu grzywaczy, siniaków, czajek i szpaków - 3 turkawki, z drapoli były błotniaki stawowe 2, myszołowy 2, pustułki 3 (S. Jakowszczenko)

Rumoka/Stawy - gęś białoczelna - 1os, błotniak stawowy - 3juv + 1samiec, krzyżówka - 2rodziny + 10 os, kormoran - 5os, łęczak 8os, piskliwiec - 6os, czajka ok 50os, łyska - 50os, łabędź niemy - 1rodzina (7juv) +20os, bocian biały - 1os, czapla biała - 13os, czapla siwa - 1os, myszołów - 1os, perkozek - 3os, nurogęś - 1samica. (R. Kołakowski, S. Menderski)


08.08.08.
Na lotnisku w Gryźlinach "tylko" dwa bociany białe i dwie pustułki krążące w jednym koninie, kilka gąsiorków i pokląskw (S. Jakowszczenko)

Grzybiny - kobuz - 3os, pustułka - 1os (R. Kołakowski, S. Menderski)


06.08.08. Sątopy: kormoran - 151, łabędź niemy - 3, czapla biała - 8, czapla siwa - 5, gęgawa - 13, perkoz dwuczuby - 11, łyska - 14, żuraw - 34, krzyżówka - 21, czernica - 1, cyraneczka - 2, kszyk - 17, łęczak - 14, kwokacz - 2, kulik wielki - 7, czajka - 21, śmieszka - 3, m.srebrzysta - 1, rybitwa czarna - 14, rybitwa białowąsa - 26, błotniak stawowy - 5 ad + 8 juv
błotniak łąkowy - 1 f , bielik - 1 ad, krogulec - 2, grzywacz - 32, kukułka - 1 (S. Menderski)
03.08.08. Popołudniowe obserwacje z polderu w Sątopach Samulewie i okolicznych pól. Na ściernisku duże stado żurawi ok. 400-500 szt., także tam kilkaset szpaków i kilka czajek - cóż można chyba już ogłosić początek ptasiej jesieni. Nad i na polderze: 1 bielik, 3 błotniaki stawowe, ok. 100 kormoranów, 6 czapli białych, kilka siwych, kilka perkozów dwuczubych, kilka dużych mew (poza skutecznym zasięgiem lornetki) podobnie jak rybitwy (G. Myka)
30.07.08. Byłem dzisiaj wieczorem sprawdzić dwa stanowiska lęgowe rybołowa (sukces w obu: 2 i 3 młode), przy jednym udało mi się sfotografować młodego przez lunetę.  Jest to młody w pobliżu gniazda na drzewie odpoczynkowym (S. Jakowszczenko)
28.07.08. Jezioro Dębno (Brodnicki Park Krajobrazowy): kania czarna-2, jastrząb-1, bielik-1, tracz nurogęś-11, perkoz dwuczuby-2+1 juv, głowienka-8, pełzacz leśny-1, kowalik-1,sikora uboga-6,kormoran-10, czapla siwa-2, samice krzyżówki-2 (S. Olender)
27.07.08. Łazy- przemykający między trzcinami wodnik a drugi wygrzewający się na słońcu, 2 łęczaki, trzciniak, samiec potrzosa, 12 łysek, 6 krzyżówek, 8 pliszek siwych i 5 żółtych, 1 myszołów. Bagenice Nowe-polujący nad ścierniskiem samiec pustułki, 1 lotny młody samczyk błotniaka łąkowego, 2 czaple siwe, 3 bociany białe, 4 żurawie (G. Kamiński)
26.07.08.
Jezioro Orłowo Duże (gm. Nidzica) czapla siwa - 4, kormoran - 2, para kani rudych, myszołów, łęczak - 2, dzięcioł czarny - 1, zimorodek - 1 (P. Szypulski)

Jez. Hartowieckie - zimorodek - 2os, perkoz dwuczuby - 1ad + 3juv, piskliwiec - 2os. (A. i R. Kołakowscy)


24.07.08. Sątopy. Nadal wysoki stan wody i brak dobrych żerowisk dla siewkusów skutkuje małą liczbą ptaków: kormoran - 104, łabędź niemy - 4, perkoz dwuczuby - 3 ad + 2 rodzinki, krzyżówka - 2, łyska - 12, gęgawa - 11, czapla biała - 1, czapla siwa - 2, rybitwa czarna - 5 ad + 13 juv (niestety nielęgowe na polderze), r.białowąsa - 5 ad, kwokacz - 1 łęczak - 14, czajka - 58, samotnik - 1, batalion - 1, mewa pospolita - 2, śmieszka - 14, błotniak stawowy - 2 f + 1m + 2 juv., bielik - 4 (imm, subad, 2 x ad) (S. Menderski)
21.07.08. Północne peryferie miasta Działdowo - błotniak łąkowy - 1 polujący samiec, srokosz - 1os,potrzeszcz - 4os, kuropatwa - 2os, mazurki, dzwońce, makolągwy, grubodzioby, grzywacze (A. i R. Kołakowscy)
20.07.08.
Jez. Mielno: para kani czarnych, bielik, nurogęś - 11 os (P. Szypulski)

Bagno/trzcinowiska pomiędzy Olsztynem a Klebarkiem Małym dwie rodziny błotniaków stawowych. Młode próbujące siadać na krzewach :i w lotach patrolowych oraz przeganiające się dwa samce nad polem. Łącznie obserwowałem osiem os. (S. Jakowszczenko)


19.07.08.
Lubawa: przelatująca czapla biała, Grabowo (Wzgórza Dylewskie): orlik krzykliwy, dzięcioł czarny (głos ptaka siedzącego i w locie), myszołów, w tym 2 młode i 1 dorosły, Malbork (zamek): pustułka (S. Olender).

Trzcinowiska: z ciekawszych - polująca para błotniaków łąkowych, krogulec, trzcinniczek - 3, rokitniczka - 2, świerszczak -1 (P. Szypulski)


17.07.08. Łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem (Łazy)-wodnik spacerujący po płaskim kamieniu w pobliżu stawu,9 łysek,7 krzyżówek, 1 czapla, duża ilość 2-3 cm rzekotek na stawie od strony Zalesia.Pola pomiędzy Zalesiem a Bagenicami i Straszewami (Wędoły)-3 samice łąkowiaka i 1 samiec latający w pobliżu, para błotniaków stawowych. Działdowo ul. J. Słowackiego-jerzyki gnieżdzące się pod dachem kamienicy (odgłosy młodych i samica przylatująca z pokarmem) G. Kamiński

16.07.08. Wieczorem wracając z "puszczy" wstąpiłem na stawy w Tylkówku, a tam: ok. 300 łabędzi niemych i między nimi tylko jeden łabędź krzykliwy, trochę krzyżówek, kormoranów, czernic, łysek, były też rybitwy rzeczne z młodymi, rybitwy czarne, czaple siwe i najciekawsze: przelatujące cztery kuliki wielkie. Z drapoli: polujący rybołów, który przyleciał za mną ;) młodociany bielik, orlik krzykliwy, myszołów, kobuz oraz srokosz i dudek (S. Jakowszczenko)


13.07.08. Kurhannik (drugoroczny) w Dolinie Mławki (K. Antczak)
09.07.08. Zalesie (Łazy)- łęczak, czapla siwa, para pokląskw, 4 łyski (G. Kamiński)
08.07.08. Zalesie: krzyżówka i 6 młodych próbująca przeprowadzić je przez płot do sąsiadów, lecące czaple, polujący samiec łąkowiaka na Łazach, Wędoły: nielęgowe łąkowiaki (9 samic i 7 samców) krążyły po niebie bez celu wraz ze stawowymi (3 samice i 2 samce) tworząc zbitą "kulę" - straszny widok, że tyle ptaków jest po stracie lęgów (G. Kamiński)
07.07.08. Trasa pomiędzy Gródkami a Przełękiem: krążący orlik krzykliwy. Zalesie (Łazy) nowość na łąkach polująca w trawie czapla siwa, intensywnie polująca samica błotniaka stawowego (w ciągu15 minut upolowała 2 gryzonie), lecący samiec łąkowiaka, krzyżówka i 6 młodych ,38 przelatujących  czajek, 7 łysek, 53 szpaki, 1 grzywacz, przelatująca samica pustułki, 2 bociany. Zalesie (Wędoły) godz. zlokalizowałem błotniaki łąkowe ze zniszczonej kolonii (7 samic i 4 samce) siedzące na polu uschniętej kukurydzy + 1 para gniazdująca;w jednym czasie zobaczyłem polujące 3 samce błotniaka stawowego; przelatująca czapla, 3 myszołowy (G. Kamiński)
03.07.08. Kania ruda na stawach w Rakowicach (S. Olender)
02.07.08. Zbiornik wodny po żwirowni przed Gnojenkiem przy Działdówce: 3 pary sieweczki rzecznej (1 para wodziła kilkudniowe pisklę) G. Kamiński
01.07.08. Jezioro Kownatki: samiec błotniaka stawowego przeganiający nad trzcinowiskami 3 wrony siwe. Komorniki, przelatujący nad jezdnią samiec błotniaka stawowego (G. Kamiński)
30.06.08. Zalesie (tzw. Wędoły): przelatujący samiec błotniaka łąkowego w pobliżu dużego stawu (G. Kamiński)
29.06.08.
Stawy  w Rakowicach
: kania czarna -1 w locie patrolowym i podczas polowania , czapla siwa- 10, czajka-2, gęgawa-6, trzciniak-2, wrona siwa-1, gromada śmieszek, łyska-2, łabędź niemy-2 (S. Olender)

Nidzica - trzcinowska: polująca samica błotniaka łąkowego (G. Derbin, P. Szypulski)


26.06.08. Januszkowo (gm. Nidzica), niewielki zbiornik wodny: czapla siwa - 6, gęgawa - 4 os, wodnik - głos, łyska 1 ad+1juv, błotniak stawowy - żerująca para+odgłosy młodych, perkozek-1, kormoran oraz liczne dymówki, oknówki i pliszki siwe posilające się i gaszące pragnienie nad stawem (P. Hojdeczko, P. Szypulski)
25.06.08. Grzybiny (gm. Działdowo) - rybitwa rzeczna - 2os, błotniak stawowy - 1samiec + 1samica + 2 juv-ki. czapla siwa - 2os, gąsiorek - 3 samce, dziwonia - 1 samiec, wodnik - 1 odzywający się, zimorodek - 1os.(R. Kołakowski, P. Szypulski)

23.06.08 - Komorniki (gm. Działdowo) żwirownia - 1 upupający dudek (R. Kołakowski )


21.06.08.
Dzisiaj w Faltyjankach przed ulewą - polująca na owady para kobuzów. Polowały bardzo widowiskowo przez kilkadziesiąt minut nad lasem, od razu w locie konsumowały złapany obiad (S. Jakowszczenko)

Pierławki: samiec łąkowiaka w tym samym miejscu co ostatnio - jedzący gryzonia, turkawka (moja pierwsza w życiu), zlokalizowałem  też gniazdo łąkowiaków (4 jaja), po chwili do samicy przyleciały 2 samce (G. Kamiński)


20.06.08. Myślęta (gm. Działdowo) zbiornik wodny przy gospodarstwie rolnym - perkozek - 1 samiec, krzyżówka - 6samców + 7samic, łyska - 2os, turkawka - 2os, piskliwiec - 2os, ok 1,5km na NW od Myśląt lecąca w kierunku Rapat pustułka z pokarmem. Grzybiny (gm. Działdowo) - błotniak stawowy - 2samce + 1samica + 2 juv-ki, kormoran - 110 os, dziwonia - 1 samiec, wąsatka? - 3os, srokosz - 1os, czapla siwa - 3os, żuraw - 2os, zielonka - 1 odzywający się os, bąk - 1os, krogulec - 1os przeganiany przez śmieszki, białorzytka - 1os, oraz potrzeszcze, trzciniaki, trzcinniczki, rokitniczki, brzęczki. (R. Kołakowski )
15.06.08. Z terenowych ciekawszych obserwacji: wczoraj koło Zgniłochy dudek, dzisiaj koło Brąswałdu pod mostem na Łynie para pliszek górskich (S. Jakowszczenko)
14.06.08. Zalesie-pola (tzw. Łazy)-14.30-samica błotniaka łąkowego przeganiająca grzywacza, 200 m od niej polujący dwuletni samiec. Staw pod Zalesiem-kolejna para polujących łąkowiaków (tym razem dorosły już samiec), para srokoszy,1 myszołów. Łąki pod Niechłoninem: 4 czajki, para błotniaków stawowych (samiec doleciał do Szramki), przelatująca samica łąkowiaka.  (G. Kamiński)
13.06.08. Łąki pod Niechłoninem-19.27-20.13-samica błotniaka łąkowego siedząca na wykoszonej łące w czasie deszczu (G. Kamiński)
12.06.08. Sątopy. Lęgowe czaple białe, z 1 gniazda 3 młode - które zostały zaobrączkowane, poza tym obserwacja 2 kolejnych zaniepokojonych par (D. Cząstkiewicz, E. Kirejczyk, S. Menderski)

05.06.08. Jez. Tarczyńskie (gm. Rybno) - dudek - głos 1 os, błotniak stawowy - 1 samiec polujący, czapla siwa - 3os, łabędź  niemy - 4os, łyska - 2 pary, perkoz dwuczuby - 3os, bączek - 1samiec, dzięcioł czarny - 2os, kukułka - 3os, krzyżówka - 5os.(R. Kołakowski)


01.06.08.
Lubawa, godz. 12.00: samiec błotniaka zbożowego (!) krążący nad miastem i oddalający się w kominie powietrznym w stronę zachodnią. Okolice Jeziora Szymbarskiego (Pojezierze Iławskie): gąsiorek-2, pokląskwa-1,żuraw-2, czapla siwa-2, wrona siwa-2,bocian biały-6, rybołów-1,myszołów-1,błotniak stawowy podczas przekazywania samicy zdobyczy, krogulec-1, kania czarna-1,perkoz dwuczuby-1, krakwa-2 ( S. Olender).

Pierławki: godz. południowa w tym samym miejscu co wczoraj wygrzewał się na słońcu samiec błotniaka łąkowego (ok. 40 min) G. Kamiński.


31.05.08. Pierławki: godz. wieczorna, na polu siedząca samica błotniaka stawowego, a 5m dalej samica błotniaka łąkowego, po drugiej stronie pola samiec stawowego przeganiający drugą samice łąkowiaka.(G. Kamiński)
27.05.08. Rezerwat Bagna Nietlickie: czapla biała - 1, bąk - 1, wodnik - głos, łyska - 1, żuraw - 80 + 1 ledwo żywy, ale bez obrażeń zewnętrznych, krakwa - 26, cyraneczka 3, cyranka - 19, płaskonos - 2, czajka - 16, rycyk - 2, krwawodziób - 3, rybitwa białoskrzydła - 2, rybitwa czarna - 30, rybołów - 1 polujący (z sukcesem!)  Ł. Meina, S. Menderski. Borki k. Bagien Nietlickich
błotniak stepowy - 1 f  (Ł. Meina)
25.05.08. Puchałowo (gm Janowo): myszołów - 5, orlik - 1, bocian - 2, wilga - 2, świergotek łąkowy - 1, pliszka siwa - 2, pokląskwa - 1, dymówka - 5, kilka skowronków. Róg (gm Janowo): dudek żer. na terenie gospodarstwa. Zachy (gm Janowo): turawka. Grzegórzki (gm Nidzica): błotniak łąkowy - samiec, ortolan. Robaczewo (gm Nidzica): żuraw - para z parą młodych, ortolan - 2 (P. Szypulski)
24.05.08. Zbiornik wodny po żwirowni przed Gnojenkiem przy Działdówce: 2 pary sieweczki rzecznej, gmina Działdowo- mała kolonia błotniaka łąkowego: 3 samce i 2-3 samice (G. Kamiński)
23.05.08. Łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem: 3 krzyżówki,1 cyraneczka, 2 kukułki, łyska na gnieździe, dużo pliszek żółtych, 3 czajki, 2 pary rycyków, samiec błotniaka łąkowego, para błotniaków stawowych (samiec przeganiany przez czajki), 1 myszołów (G. Kamiński)
22.05.08. Zbiornik wodny po żwirowni przed Gnojenkiem przy Działdówce (ryby nie brały, ale ptaki tak ;-) pierwszy raz w życiu widziałem orlika krzykliwego i 2 sieweczki rzeczne, poza tym 2 brzegówki, dużo dymówek, 4 łabędzie nieme, 1 bocian biały (G. Kamiński)
20.05.08. Jak już wcześniej anonsowałem poprzez krótką wiadomość tekstową na jez. Łańskim obserwowałem dzisiaj nura rdzawoszyjego (szkoda, że w szacie spoczynkowej), oprócz niego parę błotniaków stawowych, kilka gągołów, śmieszek, perkozów dwuczubych, łabędzi niemych, dorosłego bielika, a w lesie opodal jeziora przeleciała mi nad głową hajstra (S. Jakowszczenko)
18.05. 08. Wyprawa błotniakowa do Pierławek na pole rzepaku, ani śladu błotniaków łąkowych, jedynie: 2 śmieszki, 1 myszołów, para przepiórek spacerująca na drodze polnej, bardzo dużo pliszek żółtych wśród rzepaku. Droga polna pomiędzy Rutkowicami a Priomą; samiec błotniaka stawowego przeganiający ze swego terytorium samca błotniaka łąkowego, samica błotniaka stawowego przy gnieździe. Jezdnia na trasie Wysoka-Działdowo samiec łąkowiaka przelatujący nad jezdnią  kierunku pola rzepaku w Pierławkach, od strony pola wyleciała mu na spotkanie samica (G. Kamiński)
17.05.08. Łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem- polujący samiec błotniaka stawowego przeganiany przez 3 rycyki, 200-300 m, kolejna parka rycyków,3 łęczaki, 2 bociany białe, para łysek przy gnieździe, 2 cyraneczki, 3 krzyżówki, 7 dymówek, 9 szpaków, 1 kukułka, mnóstwo pliszek żółtych (G. Kamiński)
16.05.08.
Cały dzień (06:30 - 20:30) spędziłem w Kwiecewie. Bez rewelacji, ale i tak jestem zadowolony: rybitwy czarne i białowąse - po kilkadziesiąt (po ok. 50? - ciężko mi jest oszacować ile ich miej więcej było), śmieszka - cn. 120, perkoz dwuczuby - 4, perkoz rdzawoszyi - 3, zausznik - cn. 12, perkozek - cn. 7, łyska - cn. 73, krzyżówka - 7, świstun - 1m, cyraneczka - 1m, cyranka - 5 (4m, 1f), płaskonos - 3m, głowienka - 16 (15m, 1f), czernica - 6 (4m, 2f), krakwa - 31 (27m, 4f), gągoł - 5 (4m, 1f), kormoran - 3, łabędź niemy - 21, bocian biały - 3, żuraw - ponad 10, czapla siwa - 3, czapla biała - 1, gęgawa - 8, czajka - 3, łęczak - 5 (wieczorem przeleciało stadko 20 też najprawdopodobniej łęczaków), błotniak stawowy - 1 para, bielik - 1 juv, myszołów - 2 + 1 dość jasny, krogulec - 1, orlik krzykliwy - 1 (wolno leciał, obserwowałem go cn. 10 minut), rokitniczka - cn. 8, trzciniak - 3, trzcinniczek - 1, potrzos - 5, pliszka żółta - para + 1 najprawdopodobniej thunbergi (nie zdążyłem zrobić fotki), pokląskwa - para + 1m, świergotek łąkowy - 4, skowronek - ok. 10, świerszczak - 1, szpak - stadko ok. 20, dymówka - ok. 10, sroka - 1. Ponadto odzywające się: bąk, kukułka i przez chwile derkacz. Długo przeglądałem śmieszki i rybitwy, niestety mew małych jak i innych gatunków rybitw nie znalazłem. (J. Czarnowski)

Na skraju Zalesia (od strony Jabłonowa) samica pustułki na przydrożnej topoli (G. Kamiński)


11.05.08. Kolejna wyprawa rowerowo - błotniakowa do Pierławek-od godz 10.00 do 11.05 (kompletnie pustka), godz 11.05 nagle z łan rzepaku wyleciał samiec łąkowiaka (musiał tam siedzieć co najmniej 1h 5min), przeleciał 10 m nisko i wyleciał z rzepaku samica, zaczęły latać blisko siebie, samiec zaczął robić przeróżne akrobacje przed samicą wznosząc się coraz wyżej. Staw przy szosie między Zalesiem a Niechłoninem (bliżej Niechłonina) ok. godz.19.00-wysiadłem z auta i poszedłem zobaczyć co tam słychać u błotniaków stawowych, gdy nagle w odległości 15 m ode mnie zobaczyłem 2 ostrygojady (aż oczy przetarłem z wrażenia), obserwowałem je ok. 1 min, po czym poleciałem do auta po aparat, jednak jak już wróciłem nie było już po nich śladu (G. Kamiński)
10.05.08.
Załuski
/k. Nidzicy: bielik 2ad. siedzące na ambonie oraz 2 ad. latające w tym samym czasie nad lasem, jeden przeganiany przez wrony orlik  krzykliwy, poza tym to sporo świergotków łąkowych, pokląskw, potrzeszczy, skowronków (D. Cząstkiewicz)
Jez. Kielarskie/k. Rusi: perkoz dwuczuby-6, krzyżówka-1, śmieszka-1, rybitwa czarna-16, czapla siwa-1, kormoran-1, próbowaliśmy wyszukać w Lesie Warmińskim muchołówek białoszyich, ale ani jednej nie słyszeliśmy ani nie widzieliśmy, tylko jeden samiec gągoła na Łynie. Bartąg: derkacz-1, piskliwiec na Łynie-2. Olsztyn, okolice Brzezin: derkacz-6, brzeczka-6, świerszczak-9, słowik szary-15, kukułka-2, brak jeszcze strumieniówki (W. Rygielski, D .Cząstkiewicz)

Szydłowska Wola-samica błotniaka łąkowego, Bursz - samiec błotniaka łąkowego. Pierławki - duże pole rzepaku (ok.30-40ha) samczyk błotniaka łąkowego, zacząłem się już pakować, gdy nagle pojawiła się parka łąkowiaków (G. Kamiński)


6-8.5.08 - polder Sątopy. Poniżej maksymalne ilości gatunków ptaków siewkowych, jakie udało się zaobserwować w ciągu 3 dni: łęczak - ok 80, batalion - 10, brodziec śniady - 12, piskliwiec - 3, biegus zmienny - 1, biegus mały - 4, kszyk - 1 ostrygojad - 1, rybitwa białoskrzydła - 70 (szukały miejsca na nocleg), rybitwa czarna - 54 (S. Menderski, D. Cząstkiewicz)

06.05.08. Przed zachodem słońca w Kwiecewie w stadzie mew śmieszek dwie mewy małe. Oprócz nich dużo rybitw białoskrzydłych, trochę mniej czarnych, jedna białowąsa, dalej malejąco malejąco: łabędzie nieme, łyski, czernice, łęczaki, krzyżówki, głowienki, gągoły, płaskonosy, świstuny, krakwy, zauszniki, cyranki, cyraneczki, brodźce śniade, perkozy dwuczube i rdzawoszyje, potrzosy, rokitniczki, świergotki łąkowe, pliszki żółte, czaple siwe, myszołowy, czajki, brzęczki (S. Jakowszczenko)


04.05.08.
W drodze na MPPL: Nidzica - pierwszy świerszczak, 2 krętogłowy. Zagrzewo (gm. Nidzica) ortolan. Górowo Trząski (gm. Janowiec Kościelny)- pierwsza wilga. Nowa Wieś Dmochy (gm. J. Kośc.) - krętogłów. Smolany (gm. J. Kośc.): Dudek - 2, krętogłów - 2, potrzeszcz - 3, turkawka cn 2 odzywające się (P. Szypulski)

Łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem: 2 żurawie, 2 bociany białe, 4 łyski, 17 krzyżówek, parka błotniaków stawowych,4 myszołowy, parka rycyków (stali bywalcy zalanej łąki)+1, ok.25 prawdopodobnie łęczaków ,pliszka żółta,1 śmieszka,1 kruk, 7 kawek, 2 sroki, 2 szczygły (G. Kamiński)


01.05.08.
Trzcinowiska
: bł. łąkowy - 2 samce, 1 samica, bł staw. - para, kukułka, pierwszy słowik, brzęczka - 2, kilka rokitniczek i inne wróblaki (P. Szypulski)

Starorzecze Drwęcy w miejscowości Rodzone: żuraw -5 (w tym jeden na gnieździe), żerujący bocian biały-1, świerszczak-1, turkawka-1, paszkot-2, śpiewak-1,stadko oknówek , para krzyżówek (S. Olender)

Kozłowo-samiec błotniaka łąkowego przelatujący koło sklepu BIS w kierunku SE (G. Kamiński)


30.04.08. Jez. Tarczyńskie - kukułka - 1os, dudek - 1os, bąk - 1os, łabędź niemy - 1para, rybitwa rzeczna - 2os, gągoł - 2samce, krzyżówka - 3samce, kania czarna - 1os, bielik - 1os, czapla siwa - 2os, perkoz dwuczuby - 2 pary, kruk - 1os.(R Kołakowski)
28.04.08. Jez. Tarczyńskie (gm. Rybno) - czernica - 4pary, perkoz dwuczuby - 2pary, łabędź niemy - 1para + klucz 8os lecących na N, kukułka - 1os głos, błotniak łąkowy - samica przelatująca nad jeziorem w kierunku N, gągoł - 1para, krzyżówka - 3pary, krętogłów - 1os - głos, żuraw - 5os na NW, 1para, bielik - 1ad + 1juv (Kołakowski Rafał i Agnieszka)


27.04.08.
Działdowo
/Torfniaki - piecuszek - 8, pierwiosnek - 4, trznadel - 5, grzywacz - 1głos + 3os przelatujące, remiz - 2 ukończone gniazda, 1 dopiero zaczynane + 2os, potrzos - 4, rokitniczka - 8, podróżniczek - 3, brzęczka - 4, błotniak stawowy - 1samiec w locie z gałązką, piegża - 1, bąk - 1samiec, czajka - 6, łęczak - 2, krzyżówka - 4samce w locie, cierniówka - 2, czapla siwa - 4os krążące nad torfniakami, szczygieł - 2. obserwacje od gdz.11.00 do 13.00. (R. Kołakowski)

Poligon - Muszaki. Z ciekawszych 2 cietrzewie, dudek - 1, pierwsze pokląskwy i przepiórka oraz kukułka, trochę żurawi, ok. 24 cyraneczek i 2 cyranki, kszyk cn. 3 os i jeszcze inne bardziej pospolite ptactwo (G. Kamiński, P. Szypulski)


26.04.08.
Obchód trzcinowisk, dziś postanowiłem wszystko notować: bocian - 1, wodnik - para zaniepokojona, kszyk - 1,  i wróblaki: pierwiosnek - 5, piecuszek - 14, remiz - 5 w tym jeden przy budowie gniazda, pierwszych 5 cierniówek (A.D. 2008), piegża - 3,  brzęczka - 2, rokitniczka - 4, trzciniak - 1,  potrzos - 3, śpiewak - 2, sroka - 5. Poza tym z 5 saren i 1 szarak (P. Szypulski)

Robaczewo (gm. Nidzica) ortolan - 2 os, pierwsze świstunki (P. Szypulski)


25.04.08. Łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem: 1 cyraneczka, 9 krzyżówek,2 żurawie, 5 bocianów białych, 2 kruki, 3 łyski, para błotniaków stawowych, 1 pliszka siwa, 2 pary rycyków, 37 siewek złotych,14 szpaków,14 czajek, para grzywaczy, masa skowronków (G. Kamiński)
24.04.08. Łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem: para błotniaków stawowych (gniazdo), 7 myszołowów, 31 krzyżówek,11 cyraneczek na zalanej łące (pierwsza moja obserwacja na tym terenie), 7 dymówek, 5 łysek, 20 siewek złotych, para rycyków, ok.36 czajek, para pliszek żółtych, para grzywaczy,7 szpaków, 6 bocianów białych,1 żuraw + głosy kilku os. Zielona-polująca samica pustułki na skraju wsi (G. Kamiński)
21.04.08. Iławski Park Krajobrazowy: Jerzwałd, jez. Płaskie-mewa mała ok.70, śmieszka ok.200, łyska, perkoz dwuczuby-6, wyspa z kormoranami ok.40, para gęgaw z 3 młodymi.. Rez. Gaudy-mewa mała-4, krakwa-6, kormoran-9, krzyżówka-2, gagoł-8 (D. Cząstkiewicz)

Sątopy: kulik mniejszy - 1, kulik wielki - 8, czajka - 8, siewka złota - głos, brodziec śniady - 1, biegus zmienny - 1, batalion - 1f
kszyk - 2, krwawodziób - 1, kwokacz - 24, samotnik - 1, łęczak - 3, rybitwa czarna - 2, oraz perkoz rdzawoszyi - 1(D.Cząstkiewicz, S. Menderski)


20.04.08.
Nidzica:
pierwsza pleszka (wczoraj kapturka). Stawy stabilizacyjne: moje pierwsze dymówki, trzciniak, na wodzie zausznik (P. Szypulski)

Kanigowo. Jer - 20 os (P. Walendziak)


19.04.08. Komorniki - 1 bocian biały na gnieździe. Kozłowo - 1 bocian biały na gnieździe. Sątop - 1 bocian biały na gnieździe, pod Nidzicą- 2 bociany białe na gnieździe. Napiwoda - 1 bocian biały na gnieździe. Natać Wlk. - 1 bocian biały na gnieździe. Zgniłocha - 2 bociany białe na gnieździe, 1 bocian biały na gnieździe. Butryny - 5 zajętych gniazd przez bociany, żuraw - 1para, 1os żerujące na polu, gil - 1para, czajka - latająca nad polem. Stary Olsztyn - śródpolny zbiornik wodny (ok 2ha) - krzyżówka - 2 pary + 1 samica, krakwa - 3pary, łabędź niemy - 1para, czajka - 1os głos zaniepokojenia, potrzos - 1samiec, myszołów - 1os, czapla siwa - 1os, błotniak stawowy - 1samiec, bocian biały żerujący na polu, śródpolny zbiornik wodny (ok 0,5ha) - krzyżówka - 3samce + 1samica, łyska - tokująca para - grzywacz - stadko ponad 30 osobników kręcące się w pobliżu, klucz gęsi zbożowych - 23 os lecące na E (R. Kołakowski)

Okolice Nidzicy: błotniak łakowy-1f, orlik krzykliwy-1, pustułka-3, kania ruda-1, myszołów-2, kuropatwa-4, piegże, kapturki, cierniówki, piecuszki, pierwiosnki, potrzeszcze, zięby, mnóstwo skowronków i około 30, jerów w godówce  (D. Cząstkiewicz)


18.04.08. Olsztyn, jez. Kortowskie: kormoran-1, perkoz dwuczuby-8, gągoł 1m, krzyżówka-14, nurogeś-1m,3f i około 10 dymówek (D. Cząstkiewicz)
17.04.08. Lubawa: kulczyki śpiewają na całego! (S. Olender)
16.04.08.
Polder Kwiecewo. Krótka wizyta w celu sprawdzenia poziomu wody. Czapla siwa - 3, ł. niemy - 21, gęgawa - 2 (może będzie lęg?), perkoz rdzawoszyi - 2 pary budujące gniazd, krzyżówka - 14, świstun - 21, krakwa - 27, cyranka - 7, cyraneczka - 41, płaskonos - 27, czernica - 24, głowienka - 1, gągoł - 8, rożeniec - 2, łyska - 116, żuraw - 6, czajka - 4, śmieszka - 247, pliszka siwa - 1, piegża - 1, błotniak stawowy - para, jastrząb - nieudany atak na gołębie tuz przy, zaparkowanym samochodzie! Stan wody na łacie 1,98 m. (E. Kirejczyk, G. Madejska,  S. Menderski)

Działdowo/Torfniaki: podróżniczek - 2 samce, myszołów - 1os, sójka - 1os, krzyżówka - 2 samce, bąk - 1 samiec, grzywacz - 2 os, piecuszek - 4 os, potrzos - 2 os, pierwiosnek - 2 os, trznadel - 2, remiz - 1 os przy prawie wykończonym gnieździe, śpiewak - 1os, dymówka - 1os (Rafał, Agnieszka i Jaś Kołakowscy)

Sątopy: ostrygojad - 1, kszyk - 10, kulik wielki - 2, piskliwiec - 1, czajka - 20, rybitwa czarna - 1 (Iwona Ibron - Mirowska)  


15.04.08. Trzcinowiska pod Nidzicą: pierwsza brzęczka i wodnik (P. Szypulski)
14.04.08. Działdowo/Torfniaki: podróżniczek - 3 śpiewające samce, brzęczka - 2 śpiewające samce (R. Kołakowski)
13.04.08.
Grabowo (Wzgórza Dylewskie):- bielik -2, orlik krzykliwy-dwa udane polowania w  przeciągu 10 minut ( pierwszą zdobycz  skonsumował sam, drugą-wyglądało na padalca-zaniósł do gniazda), myszołów-2,mnóstwo skowronków, wrona siwa-1,śpiewający  potrzeszcz. Lubawa-obrzeża: pierwiosnek -1+1 głos,drozd-2, paszkot-1, kos-1,szczygieł-4,samiec czyżyka-1,rudzik-1+1 śpiewający, trznadel -2 (głosy nawołujące), kwiczoł-2, sikora uboga-1,modraszka-2, myszołów-1,szpaki-5,pliszka siwa-2,para grzywaczy, przelatujące czaple siwe-2, pliszka żółta-1,makolągwa-1, czajka-1 ,zięba (głosy), bociany białe-5,przelatujący samiec błotniaka stawowego, bogatki (głosy), bażant -na trawniku przy miejskim skrzyżowaniu (S. Olender)

Polder Sątopy: nur czarnoszyi - 1, bąk - głos, czapla siwa - 8, czapla biała - 5, łabędź niemy - 39, łabędź krzykliwy - 1 (z niebieską obrożą), gęś białoczelna - 11, gęś zbożowa - 130, gęgawa - 62, łyska - 4, krzyżówka - 57, cyraneczka - 561, cyranka - 58, świstun - 93, krakwa - 32, gągoł - 23, czernica - 111, głowienka - 66, rożeniec - 48, płaskonos - 68, perkoz dwuczuby - 20, bielaczek - 1 para, błotniak stawowy - 8, bielik - 1, myszołów - 1, śmieszka - 419, mewa pospolita - 13, rycyk - 2, kulik wielki - 160 żer + 21 przelot, batalion - 9, kwokacz - 6, biegus mały - 1, brodziec śniady - 1, samotnik - 1, czajka - 49, krwawodziób - 1, wrona siwa - 2
szczygieł - 20, pliszka żółta - 1, pliszka siwa - 3, dymówka - 2. Lutry: kania ruda - 1 (D. Cząstkiewicz, E. Kirejczyk, S. Menderski)

Nidzica i najbliższe północne okolice: bocian biały - 27 (w tym 2 na gnieździe w Robaczewie), bocian czarny - 1, orlik krzykliwy -15 - przeloty, bł. łąkowy - samica, myszołów włochaty - 1, zwyczajny - kilka, samiec krogulca z jakimś gryzoniem, pierwszy słyszany świergotek drzewny (P. Hojdeczko, P. Szypulski)


12.04.08.
Okolice Barczewa z ciekawszych 5 jemiołuszek, na jeziorze Kiermas  cieniutko kormoran-2, perkoz dwuczuby-4, nurogeś-2, bąk-2, wodnik-2,  tokujący kszyk, para błotniaków stawowych. Zalesie również bąk i para błotniaków stawowych. (D. Cząstkiewicz)

Jemiołuszki lecą! Dzisiaj w Faltyjankach obserwowałem 54 os. żerujące na jemiole w przerwie przelotu (S. Jakowszczenko)

Dziś mimo nie najlepszej pogody jednak odwiedziłem działdowskie orliki. Przy okazji trochę ciekawszych obserwacji z terenów Avelelka. Okolice Gnojenko - Księży Dwór: łąki - dudek 1, srokosz, kszyk 2 tok, czapla biała - 8, w olsie samotnik, prawdop lęgowy. Stawy na żwirowniach: sieweczka rzeczna 1 i 1 tok, cyraneczka - 2m, 1f, gągoł -1m, per. dwuczuby 1, białorzytka - 1m moja pierwsza w 2008, kuropatwa 1para. Las koło Gruszki - siniak- głos w olsie. Stawy k. Prusinowa - wysiadujący łabędź niemy i krakwa 1-2 pary. Pola koło Gródek - ok 300 zięb z jerami (P. Szczypiński)


11.04.08. Kwiecewo: świstun-ok.80, krakwa-ok.80, płaskonos-6, cyranka-10,cyraneczka-15, gągoł-ok30, głowienka-5, krzyżówka-ok.50, czernica-2, rożeniec-2, gęgawa-2, łyska-ok.60, łabedź-ok.30, perkoz rdzawoszyji-2, perkozek-3, śmieszka-ok.70, krwawodziób-3, czajka-ok.10, kszyk-3,  błotniak stawowy-para, żuraw-2, czapla siwa-10, brak czapli białych. W samej wiosce dwa gniazda bocianów zajęte. (A. Sereda, W. Rygielski, D. Cząstkiewicz)
10.04.08. Bagna Nietlickie. Marcinowa Wola: białorzytka - 3, mysikróliki zbierające materiał na gniazdo i szpaki z pokarmem wlatujące do dziupli. Paprotki: krzyżówka na gnieździe - 1 jajo (S. Menderski)
07.04.08.
Wysoka (gm. Działdowo) Obserwacja żerującego dudka na podwórku. (Piotr Radzki)

Łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem: 22 krzyżówki, polujący samiec błotniaka stawowego ,ok.50 czajek, ok. 1500 siewek złotych,8 przelatujących żurawi, 2 bociany białe, 3 nawołujące się nawzajem rycyki na zalanej łące (jeden w szacie zimowej)+1 przelatujący, ok. 60 szpaków, 3 myszołowy, 4 odpoczywające gęgawy, 2 gęsi białoczelne nad zalaną łąką, 2 pary grzywaczy,7 śmieszek, 4 łyski, 1 kruk (bez żadnej sterówki w ogonie), 36 gawronów żerujących na polu (G. Kamiński)


06.04.08.
Trzcinowiska
: z ciekawszych pierwsze piecuszki i tokujący kszyk - lubiący przesiadywać na izolatorze linii elektrycznej (P. Hojdeczko, P. Szypulski)

Dzisiaj nad J. Kielarskim: kormoran 13, śmieszka ok 50 os., łabędź niemy dwie pary, perkoz dwuczuby dwie pary, cyraneczka para, krzyżówka kilkanaście, na brzegu kilkanaście szczygłów, rudzik 3, srokosz, liczne szpaki, a w lesie śpiewające paszkoty, intensywny przelot zięb i grubodziobów, pierwsza kapturka i samotnik (S. Jakowszczenko)

Działdowo/torfniaki - pierwiosnek - 3, śpiewak - 6 (oprócz tych śpiewających pełno śpiewaków w krzakach, jakiś nalot chyba, rudzik - 1, krzyżówka - 1para, 1para, 3samce z 1 samicą, krakwa - 1para, łabędź niemy - 1para, 1para, 1para z gniazdem, 1para, 1ad, 3juv, potrzos - 2, bąk - głos samca, czajka - 4, jastrząb - 1, potrzeszcz - 2, grzywacz - 1samiec w locie tokowym, 1os (głos), sójka - 1para (R. Kołakowski)


05.04.08.
W Nidzicy zatrzęsienie rudzików, śpiewy ze wszystkich stron. Stawy stabilizacyjne - ok. setka śmieszek rezydująca już od kilku dni. Okolice Borowego Młyna: żuraw - 7, 2 zajęte gniazda bociana białego, czajka - 3 pary, słonka - 2, gęgawa ok 60, myszołów w sumie 6 w tym jeden odganiany przez krogulca, setki zięb, kupa skowronków, nieco mniej lerek, kilka strzyżyków i rudzików, rozśpiewane śpiewaki itp. itd... (P. Szypulski)

Lubawa: rudzik, samiec kopciuszka, kowalik, zięby, czyże i szpaki  naśladujące głosy myszołowa, wilgi i przepiórki. Okolice J. Gaudy (Pojezierze Iławskie): błotniak łąkowy (samiec). J. Ząbrowo (Pojezierze Iławskie): kos, sikora czarnogłowa ,łabędzie nieme  na  gniazdach, z kaczek tylko krzyżówki. (S. Olender)

Łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem: 1 zagubiona gęś białoczelna pasąca się na łące, ok. 100 czajek (8 par zajęło rewiry), ponad 1600 siewek złotych (liczone ze zdjęć), para rycyków-pierwsza obserwacja w życiu (mało płochliwe, odlatywały na 4-6 m), 33 krzyżówki, dużo skowronków (G. Kamiński)


04.04.08.
Sątopy:
Ptaków na polderze mało, szczególnie kaczek. Z ciekawszych: czapla biała - 18, gęś białoczelna - 690, gęś zbożowa - 315, świstun - 93, perkoz dwuczuby - 6, błotniak stawowy - 3, pozostałe kaczki pojedyncze (E. Kirejczyk, S. Menderski)
Działdowo - torfniaki - pierwiosnek - 2 samce, gil - 1os, czajka - 4 os, śmieszka - 2 - przelot, śpiewak - 6 os, dymówka - 1os,
łabędź niemy - 1 para, błotniak stawowy - 1 para, bąk - głos, potrzos - 2 samce (Agnieszka, Rafał i Jaś Kołakowscy)

03.04.08. Działdowo. ul. Zacisze. Obserwacja rudzika mój pierwszy w tym roku. (R. Kołakowski)
02.04.08.
Działdowo
. Ul. Zacisze - obserwacja 2 os pliszki siwej (A. i R. Kołakowscy)

Lubawa: nocny przelot dużego stada  zbożówek (głosy), sądząc po odgłosach na niskim pułapie (padający deszcz) S. Olender


01.04.08. W Nidzicy pierwsze kopciuszki, na trzcinowiskach pierwsze pierwiosnki i remizy (P. Szypulski)
30.03.08.
Działdowo
/Torfniaki - krzyżówka - 2 samce i 1samiczka, łabędź niemy - 2ad, potrzos - 3 samczyki, czajka - 4 os (głosy zaniepokojenia) + 1os, myszołów - 3 os, błotniak stawowy - 1 para (Rafał Kołakowski, Jaś Kołakowski)

Lubawa: śmieszka-30, myszołów-1, kruki-8 (w tym 2 pary w locie godowym). Drwęca w miejscowości Rodzone: myszołów-1, jastrząb-1, para czajek, żerująca para żurawi + 1 przelatujący. Dodatkowo: kuna leśna! Rezerwat "Jezioro Karaś"- bąk -2 (głosy  odzywających  się  samców w odległości ok.900m), 3  pary żurawi (w tym jedna w bezpośrednim sąsiedztwie  zabudowań gospodarskich), 1 przeraźliwie  kwilący żuraw z jedną nogą, a za nim 2  młode bieliki w locie, myszołów-2, na 7 zauważonych gniazd  bociana białego 3  gniazda  zajęte, 2 pary gili (w tym 1 samczyk wyjątkowo intensywnie  wybarwiony) S. Olender.

Muszaki - poligon: czapla biała - 2, bocian biały - 2, żuraw co najmniej 4 pary, kilkanaście krzyżówek, cyraneczka ok 100, cyranka - głos, rożeniec - 3 samce +1 samica, zbożówki - głosy, kszyk - 7, czajka - 15, słonka - 1, trochę łęczaków, myszołów - 6, kania czarna - 1, bł. stawowy samiec, trochę kruków, srokosz - 3, kilka paszkotów i inne wróblaki. Do tego trzeba dodać łysego brodacza obserwowanego podczas powiadamiania straży leśnej, której to zacietrzewiony (nawiasem cietrzewi brak) przedstawiciel niedługo potem się zjawił (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)


29.03.08.
Zbiornik przy trasie nr 7 między Rączkami a Frąknowem: gęgawa 4 sparowane + 7 w stadzie z 3 białoczelnymi, krzyżówka kilkanaście, świstun - para trzymająca się razem + 8 samców, cyraneczka - 6, łyska - 2, śmieszka ponad 20, czajka - 1, siewka złota - 45, bocian - 5, bł. stawowy - 1 samiec, myszołów - 3, kania czarna - 1, kilka potrzosów. Ok km dalej na podmokłej łące para gęgaw, i 3 pary zaniepokojonych czajek (P. Szypulski)

Lubawa  i  obrzeża: błotniak stawowy-1, para bocianów białych kołujących nad gniazdem, sójka-1,modraszka-2, dzięcioł  duży (głos), stado kwiczołów- 25, pliszka siwa-1, 4 makolągwy, bażant (głos) (S. Olender)

Niestoja (gm. Działdowo) - para bocianów na gnieździe,5 bocianów na polu, myszołów - 1os. Turza Wielka (gm. Działdowo) - ok. 60 czajek, myszołów włochaty - 1os. Gralewo (gm. Rybno) - 2 bociany na gnieździe. Żabiny (gm. Rybno) - 1 bocian w locie
Filice (gm. Działdowo) - 1 bocian na gnieździe. Jez. Tarczyńskie. (gm. Rybno) - kormoran - 3os., krzyżówka - ok. 30 os., gągoł - 8os, nurogęś - 7os. grzywacz - 16os., perkoz dwuczuby - 1os., łabędź niemy - 10 ad + 3 juv. (Rafał Kołakowski, Łukasz Kołakowski )

Wczesne popołudnie, Łąki Dymerskie (gm. Dźwierzuty): sokół wędrowny ad - w spokojnym przelocie na E, błotniak stawowy - 1 para i 1 samiec, srokosz, kulik wielki, kszyk - 3, droździk - cn 5. Prócz tego czajki, szpaki, żurawie, skowronki - jak to wiosną ;-). Pierwszy raz tam byliśmy, teren wydaje się godny polecenia, zwłaszcza że jest sporo ambon, więc jest gdzie zasiąść z lunetą. Żal tylko, że tak daleko od Ełku... (Hania i Sławek Michoń)


28.03.08
Lubawa-miasto: para grzywaczy, dzwońce-3, żuraw przelatujący nad miastem, 3  bociany białe lecące w kierunku północno-zachodnim. Obrzeża Lubawy:skowronki-3, śpiewające ze swoich terytoriów lęgowych, dwie pary czajek odbywające loty godowe nad polem bogatym w zalewiska, żerujące stadko  czyżyków-ok.15, bogatki przy wyłożonym paśniku dla saren-ok.10,intensywnie  wybarwiony  samiec trznadla + 2 głosy innych  trznadli, przepięknie śpiewający o zmierzchu drozd  śpiewak, zięba-1  samczyk. (S. Olender)

Działdowo ul. Grunwaldzka - 1 bocian biały na gnieździe (R. Kołakowski)

Kanigowo: błotniak łąkowy - samiec, oczyszczalnia - perkozek oraz 2ad+1juv niemego (P. Walendziak)


27.03.08.

Naglady (gm. Gietrzwałd): bocian biały:1 (K. Jankowski)

Kisiny (gm. Działdowo) - 1 bocian biały na gnieździe (R. Kołakowski)

Komorniki (gm. Działdowo) - 1 bocian biały na gnieździe (A. Kołakowska)


26.03.08.
Lubawa
, osiedle domków jednorodzinnych, siódma rano: szpaki-7, w tym 2 śpiewające , jeden naśladujący głos wilgi, " rywal" z sąsiedniego dachu -głos pokrzewki ogrodowej ( S. Olender)

Jez. Jędzelek na terenie Bagien Nietlickich (powiat Giżycko) błotniak zbożowy - 1 m (S. Menderski)


24.03.08.
Lubawa
-teren miasta: mazurki-8, strzyżyk -1 os przemykający w chaszczach ogródków na osiedlu domków jednorodzinnych, dzięciołek szukający "czegoś na ząb" na starej wierzbie płaczącej, mimo mroźnego poranka gwiżdżące na dachach szpaki (Sabina. Olender)

Działdowskie
torfniaki: bąk - głos jednego osobnika, krzyżówka - 1 para, potrzos - 1samczyk (R. Kołakowski)

Łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem niewielkie stado gęsi białoczelnych-2370 (tyle się doliczyłem ze zdjęć) pasących się na łące ze zbożówkami-ok.70  i gęgawami ok 200 (co ok.40 minut dolatywały kolejne liczne klucze i przyłączały się do uczty na łące) siewki złote-183,szpaki-ok. 2000, czajki-ok.600,skowronki-17,myszołów zwyczajny-2,sroki-3.(G. Kamiński)

Obrzeża Nidzicy: czajka ok 50,  krogulec- 2 samice, myszołów - 3, dzięcioł duży 6, kruk - 1, zięba stado ok 500, pełzacz leśny -1, ogrodowy - 1, potrzos - 3, lerka ok 10, świergotek łąkowy ok 30, w tym w jednym stadku ok 20 (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Ruś: bielik 2 ad i 1 imm. kania ruda 1 ad, srokosz 1, kszyk: 1 (K. Jankowski)


23.03.08. Bocian biały przelatujący nad moim blokiem na ul. Marchlewskiego w Działdowie (G. J. J. Kamińscy)

21.03.08
Polder w Sątopach. Prócz standardowego zestawu, z ciekawszych: błotniak stawowy - 1 m, płaskonos - 5, gęsi nieoznaczone (bardzo płochliwe) - ok 200 (S. Menderski)

Nidzica: pustułka nad zamkiem ganiająca się z kawkami (K. Szczepkowski)


20.03.08. Pierwsza pliszka siwa w Nidzicy ( P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)
18.03.08. Pomimo niesprzyjającej pogody (śnieżyca, grad, deszcz) udało mi się zaobserwować sporo ciekawych ptaków. Przełęk Kościelny-klucz 25 gęsi. Wawrowo-ok.80 szpaków. Zalesie-przelatujących ok.300-350 siewek złotych,ok.600 szpaków i 80 czajek, łąki pomiędzy Zalesiem a Niechłoninem: krzyżówka - 37+2+12, na zalanej łące ok 600 siewek złotych (liczone ze zdjęcia), czajki ok.200+1 martwa (nadjedzona, leżąca pod drzewem) moja skromna kolekcja piór powiększyła się o czajkę i siewkę złotą; szpaki ok. 400, kwiczoł - 7,  trznadle - 4,1 myszołów zwyczajny. Przełęk-2 kuropatwy (G. Kamiński)

Bocian biały - 1os. krążący nad E peryferiami Działdowa (R. Kołakowski)


16.03.07
Kwiecewo, myszołów - 3, perkozek - 4, łabędź niemy - 15, łabędź krzykliwy - 1 juv, gęś zbożowa - 2 klucze po ok 100
czapla biała - 5, żuraw - 8, łyska - ok 150, krzyżówka - ok 100, czernica - 22, krakwa - ok 20, cyraneczka - 14, rożeniec - 10
głowienka - 1, świstun - ok 40, czajka - 17 (przelot), batalion - 2, śmieszka - 44, mewa pospolita - 2, grzywacz - 2, oraz rozśpiewane wróblaki: skowronek - ok 10, świergotek łąkowy - 1, potrzos - ok 10, pliszka siwa - 2 (D. Cząstkiewicz, E. Kirejczyk, S. Menderski, A. Sereda)

Uszatka - 1os. siedzący na żywotniku przy ulicy Sportowej w Działdowie ok. gdz.23.00 (A. Kołakowska)
14.03.07. okolice Nidzicy: 1 bąk w locie; 1 ad bielik w locie (K. Jankowski)

13.03.07. Okolice Tomaszkowa: rozlewiska na polach: łabędź krzykliwy:12ad+4imm., wieczorem nad Olsztynem: głosy migrujących droździków  (K. Jankowski)


12.03.08.Czarny Róg nad Jeziorem Roś koło Pisza - las po wichurze sprzed kilku lat, odradza się. Na razie wszędzie rosną maliny: słonka 3, jemiołuszka ok. 200, kwiczoł ok. 50, droździk 10, lerka 2, skowronek 10, trznadel 20, raniuszek 2, dzięcioł czarny 1, dzięcioł zielonosiwy, 2, myszołów 1, gęsi białoczelne i zbożowe ok. 150. Kwitną już wawrzynki i wełnianki, owocują czarki. A ponadto ciekawe obserwacje ssaków: jeleń ok100, dzik 10 (S. Menderski)
10.03.08.
Nidzica: para pustułek (K. Szczepkowski)

Nidzica: bocian biały - 2 os (P. Hojdeczko)

Nidzica: grzywacze przy budowie gniazda, śpiewająca zięba (P. Walendziak)

Stawy stabilizacyjne: młody bielik w locie, klucz g. białoczelnych (P. Szypulski, P. Walendziak)


09.03.08.
Okolice Nidzicy: na stawach stabiliz. para świstunów. W dalszej kolejności: gęś zbożowa (w sumie) ok 260, gęś białoczelna - 4, żuraw - 4 pary w tym 1 tańczący, czajka ponad 160, myszołów - 1,  kruk ponad 20, lerka - 5, świergotek łąkowy - 6 (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Trasa w Olsztynie: rzeka Łyna od parku zamkowego w dół rzeki prawie do mostu Smętka w lesie miejskim: wiosenne ożywienie: śpiewające kowaliki, kosy, śpiewaki, szpaki, pełzacze leśne. W parku zamkowym tokujące nurogęsi (2 pary). Nad lasem przelatujące 2 żurawie i stado około 40 czajek. Wczesna muchołówka żałobna - 1 śpiewający samiec (K. Jankowski)

Tylkówko: świstun - 10 (7m, 3f), krzyżówka - ok. 50, gągoł - ok. 30, nurogęś - 14 (6 par + 2m), głowienka - 11 (9m, 2f), czernica - 5m, czajka - ok. 215, bielaczek - 5 (2 pary + 1m), łabędź niemy - 5, łabędź krzykliwy - 13, bewik - 7, śmieszka - ok. 120, bielik - 1 juv, cyraneczka - 6 (4m, 2f), wrona siwa - kilkanaście, czapla siwa - 2, żuraw - 1 para + głosy kilku gdzieś daleko, pliszka siwa - 6, potrzos - 3, skowronek - 3 + jeszcze kilka głosów, kwiczoł - 11, trznadel - kilka, sroka - kilka, szpak - stadko ok. 50, gęsi nieoznaczone - kilka stad, w sumie ok. 450 os., czubatka - 3, bogatki, modraszki, czarnogłówki, kowaliki, mysikróliki, sójki, dzięcioł duży (J. Czarnowski)


08.03.08.
Kanigowo: bocian biały  (P. Walendziak)

Piękny wiosenny dzień. Ptactwo rozśpiewane. W okolicach Nidzicy: żuraw-2, czajka - 1+27, słonka -1, myszołów - 1, potrzos -1, lerka 2 , kupa skowronków i trznadli, kilka makolągw (P. Hojdeczko, P. Szypulski)


06.03.08. Polder Sątopy. Pogoda paskudna, wiatr bardzo silny i opady deszczu. Mimo to ptaków dość dużo: łabędź niemy - 10, żuraw - 2, gęś zbożowa - 25, gęś białoczelna - 13, gęgawa - 36, czernica - 12, ogorzałka - 1f, głowienka - ok 120, krzyżówka - ok 3000, gągoł - 11, świstun - ok 200, rożeniec - ok 70, cyraneczka - ok 40, siewka złota - 29, czajka - ok 220, kszyk - 1, siniak - 1, bielik -2 ad + 1 juv, wrona siwa - 6, szpak - 14. Mimo bardzo silnego wiatru można było zauważyć także wróblaki: skowronek - 18, potrzos - 9, dzwoniec- ok 150, makolągwa - ok 30 (w stadzie z dzwońcami). Część skowronków leciała na południe, chyba wycofywały się ze względu na złą pogodę (K. Jankowski, S. Menderski)
05.03.08.
Olsztyn
: : nad miastem ganiający się z pospolitką jastrząb, wieczorem przelatujące nad miastem zbożówki (K. Jankowski)

Nidzica: płomykówka wieczorną godziną (P. Szypulski)


03.03.08. Nidzica: jemiołuszka - 19 os. (K. Szczepkowski)
01.03.08. Łąki w okolicach Niechłonina: Szpaki ok.400+ok.200+ok.400,czajki ok.400+ok.300+ok.100+ok.150, myszołów włochaty (G. Kamiński)
28.02.08.
Zalesie
-ok.80 szpaków, 1 myszołów zwyczajny, 1 kruk, 3 łabędzie nieme (G. Kamiński)

Okolice Morąga (dokładnie po prawej stronie wylotowej drogi z Morąga na Olsztyn):  ponad setka zbożówek na oziminie, wśród nich ze 2 stadka gęgaw, a na deser: 3 bernikle białolice żerujące wśród reszty na oziminie przy śródpolnym rozlewisku (szkoda, że z roboty wracałem i aparatu nie miałem (K. Jankowski)


27.02.08.
Pielgrzymowo
: czajka - 2, kuropatwa - 2, pustułka - 1, jastrząb - 1, grzywacz - 2, strzyżyk - 1, kos - 1, lerka - 1 (P. Walendziak)

Olsztyn (trawnik przy dworcu PKP): kuropatwa! (S. Menderski)

Ł±ki między Zalesiem a Niechłoninem: żurawie 2+2, 3 sroki, 1 myszołów włochaty, myszołów zwyczajny 1+1+1+1, 2 kruki, ok. 2 tys. szpaków i ok. 1-2 tys. czajek i innych nierozpoznanych siewkowatych przy wodopoju, kilkadziesiąt siewek złotych (G. Kamiński)


26.02.08.
Iście wiosenny dzień; na trasie Olsztyn - Nidzica: myszołów - 5, żuraw - łącznie 14 (w tym 4 pary latające nad polami). Nidzica: żuraw: 2 (nad miastem), kolonia gawronów przy szpitalu już pozajmowane gniazda i iście wiosenne ożywienie. Okolice Szkotowa: słychać i widać wiele skowronków, 2 świergotki łąkowe. Kozłowo: 23 zbożówki. Okolice Dorotowa: 1 pustułka (K. Jankowski)

Kanigowo: żuraw - 3, czajka - 19, kuropatwa - 2, skowronek ponad 40, paszkot - 1, srokosz - 1.  Nidzica : jemiołuszka - 9 (P. Walendziak)

Gnojno: ok. 100 czajek lecących; łąki między Zalesiem a Niechłoninem: klucze gęgaw 33+60, 3 żurawie, kruki 2+3, myszołowy zwyczajne 1+1+1, 26 dzwońców na drzewie, para łabędzi niemych z 3 młodych na zalanej łące, czajki, 350 gęgaw pasących się na łące z ok.2 tys. czajek, szpak 72+50-, 3 śmieszki. Zalesie-4 żurawie, 1 myszołów zwyczajny (G. Kamiński)


25.02.08. Zalesie-albinos myszołowa zwyczajnego (całkowite białe upierzenie), para łabędzi niemych na stawie, klucz 20 żurawi, para kruków przy gnieździe,3 sójki (G. Kamiński)
24.02.08.
W Kwiecewie i okolicach: krzyżówka ok. 80, czajka ok. 40, gęsi 32 (chciały usiąść na wodzie ale się rozmyśliły, a to co zdążyłem na 100% oznaczyć - gęgawy 2, białoczelna 1? i zbożówki), łabędź niemy 23, łabędź krzykliwy 5 i rodzina 2+4 młode, gągoł 12, skowronek 6, siniak 2, srokosz 2, żuraw 1 (strasznie się darł) a także sarna 16 i dzik 2. Wody na rozlewisku dużo. Mżawka i silny wiatr (S. Jakowszczenko)

Okolice Nidzicy (trasa ok. 12 km w północnej części): strzyżyk - 2 śpiewające, potrzeszcz o dziwo tylko jeden, rzepołuchy w stadzie (ok 200 os) min z trznadlami, trznadle- dziesiątki, niektóre podśpiewywały, skowronek - kilkanaście, gęsi w kluczach 8+11+9 - te ostatnie to gęgawy, żuraw - 1, czajka -2. mewa posp. - 3, myszołów 2+3+2+1 włochaty (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Kanigowo: skowronek - kilkadziesiąt, szpak - 1, mewa posp. - 1. Wysypisko: czajka - 6, myszołów - 5, gęgawa - 60, kruk - 30 skowronek - 5 (P. Walendziak)

Jez. Mikołajskie: Łabędź niemy: 5 ad; łyska: 112. Przelatuj±ce skowronki: 3, śmieszki, mewy pospolite i srebrzyste. Ożywiły się myszołowy: na trasie Olsztyn - Mikołajki - Olsztyn: przynajmniej 12 (K. Jankowski)

Malinowo/dolina Działdówki: srokosz - 1os., żuraw - głosy kilku os., nieoznaczony klucz gęsi lecący w kierunku S ok. 40 os
(Andrzej Grabowski )


23.02.08. Dzisiaj pomimo silnego wiatru na polach koło Tracka udało mi się zobaczyć: stadko dzwońców ok 30 os. kilkanaście trznadli, 2 myszołowy i 2 czajki. Na Jeziorze Trackim para łabędzi niemych (S. Jakowszczenko)
21.02.08.
Kanigowo
(gm. Nidzica): skowronek - 4, potrzeszcz - 1, g. białoczelna - 23 (P. Walendziak)

Nidzica: 150 przelatujących zbożówek (K. Szczepkowski)


19.02.08. Stawy stabilizacyjne: ł. niemy: 3 ad, 1 juv., krzyżówka - ok 300. Kanigowo (gm. Nidzica): kruki przy gnieździe, atak krogulca na stadko trznadli (ok 30). Siemiątki (gm. Nidzica): potrzeszcz - 1 (P. Walendziak)
17.02.08. Tylkówko: zimowa pustka, tylko 2 imm bieliki, 3 myszołowy, 2 ożywione terytorialne pary kruków, 1 ad i 1 imm., mewa pospolita, 42 krzyżówki na cieku okalającym stawy S i NW,  srokosz, no i stawowy standard czyli: wrony siwe i sroki. Dodatkowo na stawach na dobre zagościły bobry - 2 małe żeremia i tama na cieku okalaj±cym stawy małe. Na rz. Łyna w okolicy Ustrychu: 1 ad łabędź niemy, kos, zimorodek, przegląd sikor i raniuszki, czyli też w połączeniu z silnym wiatrem ostro zimowo (K. Jankowski)

Peryferie miasta Działdowo (na moim podwórku) 3 szpaki widziane :) (R. Kołakowski)


16.02.08. Na obrzeżach Nidzicy niewiele się dzieje, od dłuższego czasu oprócz mas trznadli czasem zdarzaj± się pojedyncze potrzeszcze lub stadach po ok 100 os. Tego dnia z ciekawszych obserwacji to czeczotka - 1 os (widziana w miejscu gdzie wyst. przez całą zimę), poza tym kwiczoł - 10, zięba - 1, trochę dzwońców, myszołów - 2 (P. Hojdeczko, P. Szypulski)
15.02.08.Torfniaki działdowskie-myszołów zwyczajny 1+2+1+1,38 dzwońców, 9 krzyżówek lecących w kierunku rzeki, 3 bogatki (G. Kamiński)
14.02.08. Koło Tomaszkowa w piękny słoneczny dzień: para bielików, krążące myszołowy 3+2, stado trznadli cn. 50 os. i sokół siedzący na kamieniu na środku dużego zaoranego pola. Niestety luneta została w domu i nie oznaczyłem gada (S. Jakowszczenko)
12.02.08.
Skowronek nad Kanigowem (gm. Nidzica) P. Walendziak

Ł±ki między Zalesiem, a Niechłoninem (pow. Działdowo): 30 jemiołuszek na drzewie, 13 srok-na drzewie, 1 łabędź niemy- lecący,1 krzyżówka-lecąca, 1 myszołów włochaty-poluj±cy, jastrząb-lecący, 92 czajek-lecących w dwóch grupach, 19 siewkowców na zalanej łące (nieoznaczone), 229 gęgaw-żerujących na podmokłej łące (policzyłem co do sztuki ze zdjęcia) (G. Kamiński)


11.02.08. około 8:00 nad Jarotami w Olsztynie 8 żurawi lecące w kierunku NE (K. Jankowski)
09.02.08.  Spacer w okolicach Tomaszkowa z jamnikami i swarkiem, a to co widziałem: 11 łabędzi niemych na śródpolnym rozlewisku, jednego myszołowa i stado a właściwie kilka mieszających się ze sobą stad wróblaków -  trznadli, dzwońców, makolągw, zięb, bogatek, modraszek i kilku jerów (od najliczniejszych do najmniej licznych) S. Jakowszczenko.
07.02.08. Spacer w okolicach Nidzicy: koło stawów stab. - 5 czapli siwych, krzyżówki i łabędzie zredukowane, kruk - 1; bliżej Nidzicy klucz gęsi zbożowych - 53 os. i 1 krogulec, o dziwo brak wróbaków (P. Szypulski)
05.02.08. Spacer po obrzeżach Nidzicy; pogoda zapowiadała się niezła ale zamgliło się znienacka. Na szczęście nie zboczyłem z obranej trasy i zobaczyłem stado trzeszczących potrzeszczy na linii energ.- ok. 100 os, nieopodal do 20 śnieguł (pierwsza obs. w życiu) żerujących na polu wraz z trznadlami (tych podczas wędrówki było kilkaset), makolągwa ok. 100 os, kruk - 1 (P. Szypulski)
03.02.08. Obrzeża Nidzicy: na stawach stab. standardowo, krzyżówka ponad 1000, kilkanaście łabędzi, nieopodal 8 kuropatw, następnie z ciekawszych 6 czeczotek, 1 kruk kupa sikor (najwięcej bogatek), w dalszej kolejno¶ci na działkach ok 100 czeczotek (P. Hojdeczko, P. Szypulski)
02.02.08. Olsztyn - Jez. Krzywe (Zatoka Kopernikowska): łyska - ok. 60, łabędź niemy - 27 (23 ad, 4 juv), bielik - 1 ad, mewa pospolita i śmieszka - ok. 50, g±goł - 31 (12 m, 9 f, reszty nie zdążyłem spłciować), krzyżówka - ok. 120, nurogęś - 4 (2 m, 2 f), głowienka - 1 m, wrona siwa - kilka. (J. Czarnowski)
01.02.08. Olsztyn, os. Mleczne; łapaliśmy dziś ptaki przy karmniku złapało się około 40 sikor oraz jeden nowy dla Olsztyna zimujący gatunek - samica kulczyka. Na Łynie przy karmniku siedziało parę krzyżówek i również nowy dla Olsztyna zimujący gatunek - cyranka. Na nieużytkach obok karmnika polował samiec pustułki. (D. Górecki, M. Cieszyński, W. Rygielski, D. Cząstkiewicz)
31.01.08. Nidzica: stadko gęsi 20 os. obserwowanych przez K. Szczepkowskiego
28.01.2008 - Polder Sątopy-Samulewo: żuraw - 7, czajka - 10, krzyżówka - ok 60 (Teresa Kit)
27.01.08.
Stawy stabilizacyjne:
krzyżówka - ponad 1000, ł niemy 10 ad, 13 imm, poza tym myszołów - 2, czeczotka - kilka, kuropatwa - 6, kilka kwiczołów (P. Hojdeczko, P. Szypulski)

Przed południem wybrałem się nad jez. Ukiel sprawdzić co przywiały nam na Warmię ostatnie silne wiatry. Jednak rezultat był taki, że raczej ptaki wywiało z jeziora. Ptaków w stałym składzie gatunkowym: łabędzie nieme, nurogęsi, krzyżówki, gągoły, mewy, ale np. łysek, było mniej niż zwykle i pochowane w zaciszne zatoczki.
Za to w piątek na j Plusznem obserwowałem przez lornetkę, ale trochę za daleko duże stado nurogęsi, co najmniej 100 os. Gdyby ktoą miał ochotę je poobserwować to najlepiej z ośrodka Perkoz. Może jednak coś ciekawego przywiało? (S. Jakowszczenko)


24.01.08. Stawy stabilizacyjne: krzyżówka -300, ł. niemy-12ad i 13 imm, czapla siwa - 1 w locie, myszołów - 1 (P. Walendziak)


13.01.08.
Obrzeża Nidzicy: potrzeszcz - 2, kwiczoł ok. 20, czeczotka - 20, czyż ok. 300, poza tym trznadle, dzwońce, mazurki, bogatki i modraszki. Na stawach stabilizacyjnych ponad 500 krzyżówek, łabędź niemy 17 imm., 13 ad i łyska, w górze myszołów i co jakiś czas przelatujące sójki (P. Hojdeczko, P. Szypulski)

Wczoraj koło wsi Molza gm. Łukta stado trznadli i mazurków co najmniej 200 os. żerowało na świeżo rozrzuconym końskim oborniku, a dzisiaj na Łynie poniżej elektrowni w Brąswałdzie obok rodziny łabędzi niemych żerowała para głowienek. Ktoś miał może zimujące głowienki w okolicy? (S. Jakowszczenko)


06.01.08.
Olsztyn
- jez. Krzywe (zatoka Kopernikowska): śmieszka - 23, mewa pospolita - 26, łabędź niemy - 76, łyska - ok 330
krzyżówka - ok 190, gągoł - 9, nurogęś- 9, uhla - 1 f (nadal), zimorodek - 1 polujący (z sukcesem), gil - 5 , czyż - ok 80, rudzik - 1, wrona siwa - 24, gawron - 5, sroka - 3, kawka - 12 (D. Cząstkiewicz, E. Kirejczyk, S. Menderski)

J. Mosąg w okolicy Barkwedy zamarznięte w 70-80% - na wolnej od lodu części od strony mostu drogowego i pod nim: ok. 150 łabędzi niemych, ok. 200 krzyżówek, 13 gągołów, 3 łyski i 5 traczy długodziobych. J. Orzełek praktycznie całkowicie zamarznięte.
Brak łabędzi krzykliwych a w poprzednich latach bywały (G. Myka)


05.01.08.
SE peryferie Działdowa - czyż - 16os + ok150os, kruk - 1os., poza tym kilka bogatek i 10 mazurków. Ogólnie ptasia cisza była + wiatr i mróz (R. Kołakowski)

Okolice Bukowca (pow. nidzicki) ok. 100 czeczotek przebywających od 30.12.07. (A. Boguniecki)


02.01.08. Wąsatka w Koszelewach (Krzysztof Główczyński)
01.01.08.
Olsztyn
, Kortówka okolice Brzezin: Srokosz-1, zimorodek-1 pochwycony (D. Cząstkiewicz, D. Górecki)

Olsztyn (Wilczyńskiego - os. Generałów) - 11:30 150-200 jemiołuszek, J. Krzywe (zatoka przy drodze na Mor±g) - sporo mew, kilka łabędzi a z ciekawszych 2 ogorzałki.. J. Mosąg i J. Orzełek - okolice Barkwedy - w okolicach mostu - na pierwszym ok. 50 łabędzi niemych, łącznie kilkadziesiąt krzyżówek, 1 gągoł (kaczorek); na drugim 35-40 łabędzi niemych. Wśród łabędzi ok.1/3 młode (G. Myka)

Olsztyn: w zatoce kopernikowskiej dzisiaj nie liczone ale liczne łabędzie nieme, krzyżówki, łyski, mniej liczne gągoły, m. srebrzyste, m. pospolite, śmieszki. Opodal stada gili, czyży i dzwońców. Już Dawid "wygadał" na forum, faktycznie dzisiaj w zatoce obserwowałem uhlę. Oprócz niej były jeszcze dwie ogorzałki. Na Pacyfiku zero ptaków chociaż duża cześć jeziora wolna od lodu. Gdzieś się schowały nurogęsi i perkoz (S. Jakowszczenko)