W TERENIE
aktualne obserwacje z terenu

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU / ROZMAITOŚCI / LINKI / CIEKAWE MIEJSCA / LISTA PTAKÓW / FORUM / KSIĘGA GOŚCI

>>archiwum obserwacji z 2006 r<<  >>archiwum obserwacji z 2007 r<<

>>archiwum obserwacji z 2008 r<<  >>archiwum obserwacji z 2009 r<<

    >>archiwum obserwacji z 2010 r<<  >>archiwum obserwacji z 2011 r<<      31 12 12
Jez Druzno
- bielik, dzięcioł czarny, szczygły, kwiczoły, czapla siwa, gile (M. Gawron)

30.12.2012.
Iława: Jezioro Iławskie:
nurogęś - 2f, 1m; krzyżówka: 29f, 38m; mewa siwa - 10, śmieszka - 11, ł. niemy 2 ad. Rzeka Iławka - odc. miejski: krzyżówka-w sumie 163f, 240m; ł. niemy-1imm, paszkot - 2, czyż ok 100, kowalik, pełzacz leśny, sporo bogatek. Mały Jeziorak: mewa siwa - 9, śmieszka - 29, na niezamarzniętym kawałku jeziora przy galerii: ok 300 krzyżówek, 18 ł. niemych w tym 3 imm tegoroczne i 1 zeszłoroczny (A. Laskowska, P. Szypulski)

Elbląg: stado szpaków, rudzik, jemiołuszki, dzięcioł średni (M. Gawron) nowe


29 grudnia 2012
Objazd kilku potencjalnie ciekawych miejsc w okolicy Giżycka:
Łajty:
bielik 1
myszołów włochaty 1
myszołów 1
srokosz 2
szczygły, dzwońce

Kanał Kula
nurogęś 1f
bielik 2

Bagna Nietlickie
bielik 5
myszołów 2
szczygły 25

Port w Giżycku
mewa siwa 33
obs. Szymon Czernek, Daniel Dąbrowski i Krzysztof Pawlukojć

Dolina Łyny Lidzbark Warmiński:
Krzyżówka ok 800 os w proporcji 60% samców 40% samic
Łabędz niemy 2 os w tym jeden zaobrączkowany w 2006 roku na Węgrzech jako samiec w 3 kalendarzowym roku życia. (Marek Bebłot)


28.12.2012.
Spacer od Nidzicy w stronę wysypiska śmieci przy Kanigowie:
po drodze sikory bogatki, ubogie, czubatka, kowaliki, pełzacze, zięby, trznadle, dzwońce itp. w locie myszołów. Na wysypisku kilkadziesiąt dużych mew, z których przynajmniej kilka to m. żółtonoga, reszta to typu srebrzystej (dorosłe i młode), 3 myszołowy, 1 krogulec, ok 20 kwiczołów, mazurki i inne drobne ptactwo oraz masa czarnuchów w postaci kawek i gawronów kilka kruków
(K. Szczepkowski, P. Szypulski)


27.12.2012.
Nidzica:
4 szpaki przy działkach ogrodowych. Stawy stabilizacyjne: tylko krzyżówki i 1 łabędź niemy, w pobliżu lądujące na Wkrze 3 kormorany, a w powietrzu 1 myszołów i stado ok 1000 czyży (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


26.12.2012
Wschodnie peryferie Barczewa: sokół wędrowny lecący nisko w kierunku NE. Zalesie k.Barczewa, kanał łączący jez.Orzyc z Pisa Warmińską: pluszcz-1, ptak przebywa tam dłuższy czas, świadczy o tym wiele odchodów na kamieniach i gałęziach. Poza tym parę krzyżówek i 6 czapli siwych. (D.Cząstkiewicz)


23.12.2012
Drwęca Warmińska na terenie Ornety, okolice oczyszczalni ścieków.
czapla siwa - 1
myszołów - 2
krzyżówki - ok. 70
kowalik - 2
czarnogłówka - 5
bogatka - 10
pełzacz leśny - 2
kwiczoł - 5
kos- 1
czeczotka - 10
sroka - 10
gil - 2
wrona siwa - 7
paszkot - 1
rudzik - 1. (Ż. Ataszkiewicz)

Barczewo, Staw Więzienny: krzyżówka-103m+66f.(D.Cząstkiewicz)


22.12.2012
Olsztyn, Stare Miasto, Łyna na odcinku, Młyn-Most Zakochanych: krzyżówka-111m+83f.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Iława: Jezioro Ilawskie: para gągołów, 2 łabędzie nieme oraz 6 mew siwych. Na Iławce - odcinek miejski: ł. niemy 3 ad, 1 imm, krzyżówki, w locie myszołów, krogulec i 12 łabędzi niemych. Na Małym Jezioraku: gęsto od krzyżówek na ostatnim niezamarzniętym kawałku jeziora, na lodzie kilkanaście mew siwych  i kilkadziesiąt śmieszek (A. Laskowska, P. Szypulski).


21.12.2012
Olsztyn, Kortowo, rz.Kortówka: krzyżówka-120m+80f.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Olsztyn: na Krzywym w piątek (21/12/2012) ostatni dzień z wodą wolną od lodu. Grążyc jeszcze więcej: ogorzałka: 28, głowienka: 15, czernica: 19, no i rodzynek: podgorzałka. Dodatkowo 27 gągołów, 76 łysek, 21 nurogęsi i in. (K. Jankowski)


16.12.12
okolice Kopanowa , Jegłownika, Wiktorowa: z ciekawszych dwa myszołowy włochate, pustułka. Elbląg - 21 jemiołuszek żerujących na jarzębinie w pobliżu stacji C P N (M. Gawron)


13.12.12.
Delawarka
nadal siedzi w Ostródzie. Podejrzewam, że jeszcze trochę posiedzi (aż lód zetnie jezioro). K. Jankowski


12.12.12
Nidzica:
drugi wieczór z rzędu zauważyłem nocujecie szpaki u mnie kolo roboty, na świerku. Pod wieczór zlatują się,  przesiadują na wysokich lipach a później, jak juz jest szarówka to dają nura w świerki. Jest ich 14 sztuk. Może uda im się przezimować (K. Szczepkowski)


11.12.2012
Ostróda - Jez. Drwęckie - Mewa Delawarska - osobnik znany z obserwacji olsztyńskich, i też dzisiejsze łowy bielasa z centrum Ostródy. Historia wyglądała tak. Z drugiego brzegu centralnie na mewy przyleciał bielas i zaczął polować na canusy. Wybrał najsłabszego, który nie poderwał się z wody i zaczął go atakować próbując podjąć z wody. Było około 8-miu ataków, przy ostatnim podjął canusa z wody i odleciał na drugi brzeg jeziora. Wiem, że bielasy często polują na różne ptaki wodne (kaczki, łyski, nawet gęsi, czaple siwe w czaplińcu), ale wyglądało to na zamierzone i widać było, że to nie jego pierwszy FOTO (K. Jankowski)


10.12.2012
Nidzica: 16 jemiołuszek (K. Szczepkowski)


09.12.12
Tolkmicko-Port dzięcioł zielonosiwy, Piastowo - z ciekawszych srokosz , słonka na oparzeliskach (M. Gawron)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: ŁUSKOWIEC-2m+8f/1zima m.(foto) Ptaki żerowały na skraju dużej śródleśnej polany na 20-30 letnich modrzewiach. Obserwowaliśmy je około 15-20min i odleciały na N. W tym roku jest nalot tych ptaków w Skandynawii, Dani, Łotwie, Estonii i Litwie. Dlatego też długo czekaliśmy na te ptaki w Polsce ale się doczekaliśmy:).(D. Cząstkiewicz, A.Sereda)

Iława: kilka paszkotów na jemiołach przy Iławce. Na Małym Jezioraku koło 300 śmieszek, ok 60 mew siwych i z ciekawszych jedna mewa żółtonoga
(A. Laskowska, P. Szypulski)


08.12.2012
Puszcza Romincka, rez. Mechacz Wielki: słonka-1. Ptak zerwał nam się z torfowiska wysokiego spod karłowatych sosen. Może by to nie było dziwne, ale jest grudzień i 15 cm śniegu:) (D. Cząstkiewicz, A. Sereda)


05.12.2012.
Barczewo,
ul.Lipowa : ok. 130 jemiołuszek odpoczywających (H. Pomorska)


04.12.2012.
Olsztyn: ok 40 jemiołuszek na ul Lubelskiej (H. Pomorska)

Lubawa: ok 80 przelatujących jemiołuszek (P. Szypulski)


01.12.2012.
Okolice Elbląga. Bielnik, z ciekawszych rzepołuchy ok 30 os, siewka złota 24 os., 1 srokosz. Pola uprawne w okolicy Wężowca: 7 siewek złotych,
1 łabędź krzykliwy, 2 bieliki, błotniak zbożowy, samica potrzosa, duży przelot gęsi gęgawy, kilkanaście kluczy po ok 100 os (M. Gawron)

Puszcza Romincka: słonka-1.(D. Cząstkiewicz)


29.11.2012
Nidzica:
ok 70 jemiołuszek (K. Szczepkowski)


28/11/2012
J
ezioro Kortowskie: śmieszka: 56; mewa siwa: 6; krzyżówka: 38; łabędź niemy: 2ad+1juv; kormoran: 1; gągoł: 2; nurogęś: 1m+3f.
Jezioro Krzywe: Zat. Kopernikowska: nur czarnoszyi: 1ad+1juv; krzyżówka: 33; gągoł: 14; łyska: 12; łabędź niemy: 7ad+4juv; kormoran: 1; nurogęś: 4m+6f; czapla siwa: 1.(K. Jankowski)


26/11/2012
Jezioro Drwęckie (Ostróda): Między innymi: mewa srebrzysta: 65; mewa białogłowa: 7; śmieszka: 140; mewa siwa: 90; łabędź niemy: 5ad (w tym ptak z duńską obrączką)+2juv; pliszka siwa: 1. Jezioro Kortowskie: śmieszka: 83; mewa siwa: 14; krzyżówka: 46. Jezioro Krzywe: Zat. Grunwaldzka: śmieszka: 6; mewa srebrzysta: 14; mewa siwa: 8; krzyżówka: 17; kormoran: 2; gągoł: 7; nurogęś: 3m+4f; łabędź niemy: 12a+9juv Zat. Kopernikowska: krzyżówka: 33; gągoł: 19; łyska: 8; łabędź niemy: 2ad+2juv; kormoran: 1; nurogęś: 4m+1f. (K. Jankowski) patrz też zaległe z 7,10,12,13,16,17,19,21,22,23 listopada oznaczone jako

Jez.Czarne, Pluszkiejmy: gągoł-24, nurogęś-2, krzyżówka-15, p.dwuczuby-2, ł.niemy-3.(D.Cząstkiewicz)


25 XI 2012.
Jezioro Gołdapiwo:
krzyżówka 305
gągoł 115
łabędź niemy 22
mewa srebrzysta 1
perkoz rogaty 2
uhla 15
czernica 55
nur czarnoszyi 3
łyska 60
perkoz dwuczuby 8
nurogęś 43
bielaczek 12
mewa siwa 7
śmieszka 4
krakwa 7

obs. Szymon Czernek


24 XI 2012
Dolina Gołdapy pod Grądami Węgorzewskimi.
Krótkie wyjście na łąki dało mi przyjemność wizualną w postaci dziesięciominutowego kontaktu wzrokowego z polującym i następnie konsumującym ofiarę błotniakiem zbożowym. Po około 30 minutach nastąpiło kolejne miłe przeżycie wizualno-dźwiękowe za sprawą przelatującej i podśpiewującej śnieguły (Szymon Czernek)


23.11.2012.
Nidzica:
14 jemiołuszek i kolo działek 2 kuropatwy (K. Szczepkowski)

23/11/2012
Jezioro Drwęckie (Ostróda): mewa srebrzysta: 55; mewa białogłowa: 10; śmieszka: 600 (w tym ptaki z obrączkami z Polski, Węgier, Niemiec, Litwy); mewa siwa: 240; łyska: 21; krzyżówka: 130; kormoran: 8; łabędź niemy: 5ad+5juv. (K. Jankowski)


22/11/2012
Jezioro Skiertag: dzięcioł zielony: 1 Rozlewisko Morąg: gągoł: 16; nurogęś: 12m+3f; krakwa: 14; czernica: 6; krzyżówka: 24; łabędź niemy: 7ad
Jezioro w Żabim Rogu: nurogęś: 1m+1f. Jezioro Narie (Kretowiny): nurogęś: 1m+1f; gągoł: 19; krzyżówka: 11. Jezioro Kortowskie: śmieszka: 64; mewa siwa: 15; krzyżówka: 43. Jezioro Krzywe: Zat. Grunwaldzka: krzyżówka: 21; kormoran: 8; gągoł: 8; nurogęś: 1m+1f; łabędź niemy: 2a+4juv
Zat. Kopernikowska: nur czarnoszyi: 1ad (prawdopodobnie ten sam ptak, co 19/11/2012); krzyżówka: 23; gągoł: 8; łyska: 8; łabędź niemy: 6ad; nurogęś: 1m+2f. (K. Jankowski)


21.11.2012.
Iława: jedna zbłąkana jemiołuszka (P. Szypulski)

Jezioro Drwęckie (Ostróda): mewa srebrzysta: 45; mewa białogłowa: 12; mewa siodłata: 1; śmieszka: 183 (w tym ptak z niemiecką obrączką); mewa siwa: 134 (w tym jedna z belgijską obrączką); łyska: 54; krzyżówka: 96; kormoran: 22; łabędź niemy: 5ad+5juv. (K. Jankowski)


20.11.2012
Tylkówko - stawy rybne (9.30-12.00): łabędź krzykliwy  5, świstun – 8 (2m ,6f), krzyżówka ok. 120, głowienka ok. 70, czernica – 7, gągoł – 4,
bielaczek – 4 (1m ,3f), nurogęś ok. 130, kormoran – 8, czapla siwa – 1, bielik – przelatujący 1 os, śmieszka – 7 przelatujących, zimorodek – przelatujący, dzięcioł czarny – głosy, bogatka – 10, srokosz – 1, sroka -2 przelatujące, kruk – 2 przelot (Dariusz Łapiński)


19.11.2012
Nidzica:
ok 50 jemiołuszek (K. Szczepkowski)

Jezioro Kortowskie: śmieszka: 86; mewa siwa: 16; krzyżówka: 95; gągoł: 4. Jezioro Długie: śmieszka: 92; mewa siwa: 8; mewa srebrzysta: 1; łabędź niemy: 2ad+1juv; krzyżówka: 73. Jezioro Krzywe: Zat. Grunwaldzka: krzyżówka: 36; śmieszka: 17; mewa siwa: 11; mewa srebrzysta: 2; gągoł: 7; perkoz dwuczuby: 2; nurogęś: 6m+5f; łabędź niemy: 5a+4juv Zat. Kopernikowska: nur czarnoszyi: 1ad; krzyżówka: 43; gągoł: 9; łyska: 22; łabędź niemy: 11ad+2juv; śmieszka: 37; mewa siwa: 4; mewa srebrzysta: 1 (K. Jankowski)

Stawy w Tylkówku: samica ogorzałki (D. Łapiński)


18.11.2012.
Iława:
Mały Jeziorak: kormoran - 2, łabędź niemy - 2 ad+ 2 imm, mewa srebrzysta - 2, mewa siwa - 20, śmieszka - cn 92, przelatujący paszkot (A. Laskowska, P. Szypulski)

Olsztyn, jez.Kortowskie: m.siwa-34, śmieszka-90, delawarki cały czas brak, jednak duża ilość mew wskazuje na to, że zaraz może się pokaże. Krzyżówka-60, ł.niemy-2ad+1juv, gągoł-5.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Zalew Wiślany, z ciekawszych, para błotniaków łąkowych, jastrząb, ujście Nogatu, ok 15 wąsatek ok 300 czajek i ok 150 siewek złotych (M. Gawron)


17.11.2012
Polder Sątopy-Samulewo:
udało mi się wypatrzeć ORLICĘ-1 imm (1.zima)(foto), ptak początkowo siedział sam i się czyścił, potem doleciały do niego śmieszki. Jak już byłem po kolana w błocie i około 100m od ptaka to ptak przeniósł się w większe błoto poza moim obiektywem. Tak poza tym ptaków całkiem dużo: czajka-trudna do policzenia bo stada były rozproszone, ale około 2500-3000, siewka złota- to samo co z czajka, ale około 1000-1500, batalion-co najmniej 1, biegus zmienny-cn.1, późne duże stado kulików wielkich-46, łabędź krzykliwy-6ad+3juv (w przelocie), bielik-26 zerwały się z noclegowiska na otwartym polu, zastanawia mnie czy to normalne miejsce do nocowania?, kruk-ok.30, wrona-ok.50. Jez.Luterskie: łyska-56, czernica-7, ł.niemy-2ad, krzyżówka-6, kormoran-2, p.dwuczuby-1.(D.Cząstkiewicz)

Okolice jez Drużno, Węzina: przelotne gęsi gęgawy, srokosz, 4 żurawie dwa ad. i dwa juv., żerujące na polu pokukurydzianym, czyże, myszołowy
(M. Gawron)

Laseczno (pow. iławski): ok 50 wron na polu. Jez Popówko (pow iławski): łabędź niemy - 92 ad, 4 imm; łabędź krzykliwy - 2 ad, rożeniec - 8, czapla biała - 8, mewa srebrzysta - ok 50 os. Jezioro Trupel: w okolicy myszołów, dzięcioł czarny i srokosz w locie 8 zbożówek, a na jeziorze ok 1000 kaczek - rozpoznane tylko krzyżówki (zła widoczność), perkoz dwuczuby - 6 os, cn 3 gągoły. Jez. Radomno - bez ptactwa (A. Laskowska, P. Szypulski)

Jez.Grądy (gm. Rybno) czapla biała-2, czapla siwa-1, śmieszka-3, nurogęś-14m, krzyżówka-50m+48f (Ł.Głowacki)

Jezioro przy wsi Kraplewo: krzyżówka: 450; gągoł: 4; nurogęś: 2m. Jezioro Drwęckie (Ostróda): Między innymi: mewa srebrzysta: 56; mewa białogłowa: 18; mewa siodłata: 2; śmieszka: 150 (w tym jedna z niemiecką obrączką); mewa siwa: 70 (w tym jedna z duńskimi obrączkami), gęś białoczelna: 1.
(K. Jankowski)


16.11.2012
Puszcza Romincka,
polana Hajnowiecka: dość późna słonka-1.(D.Cząstkiewicz)

Jezioro Dąbrowa Wlk.: nurogęś: 21m+8f; krzyżówka: 88; gągoł: 6; kormoran: 7; łyska: 350; łabędź niemy: 2ad. Jezioro Gardyny: Brak ptaków Jezioro Kownatki: krzyżówka: 60; nurogęś: 8m+3f; łabędź niemy: 5ad; gągoł: 4; kormoran: 1; łyska: 46. Jezioro w Szkotowie: krzyżówka: 36; kormoran: 1; łyska: 8. (K. Jankowski)


15.11.2012
Jez.Czarne, Pluszkiejmy:
krzyżówka-56, p.dwuczuby-2.(D.Cząstkiewicz)


13.11.2012
Jez.Czarne, Pluszkiejmy: krzyżówka-89, gagoł-4, p.dwuczuby-2.(D.Cząstkiewicz)

Iława: ok 20 przelatujących jemiołuszek (P. Szypulski)

Sąkieły k. Lasów Skaliskich: siewka złota - 61, błotniak zbożowy (fm) - 1, kwiczoł - ca. 200. Ołownik (staw): czapla biała - 10, czapla siwa - 4, cyraneczka - ca. 110, krzyżówka - ca. 80, krakwa - 4-5, gągoł - 5, łabędź niemy - 8, myszołów włochaty - 1, droździk - 1(głos) A. Sulej

Jez.Gołdap: uhla-1f (prawdopodobnie ten sam ptak co wcześniej widziałem go na zalewie), nurogęś-3, krzyzówka-15, kormoran-2, śmieszka-11, m.siwa-4, m.srebrzysta-1. Zalew w Gołdapi: gągoł-3, krzyzówka-4.Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka: drzemlik-1 w przelocie na S.(D.Cząstkiewicz)

Jezioro przy wsi Kraplewo: uhla: 2; krzyżówka: 300; gągoł: 17; nurogęś: 3m. (K. Jankowski)


12.11.2012
Smolajny
k. Dobrego Miasta: o godz. 9:30 stojąc przy Zespole Szkół Rolniczych obserwowałem samca błotniaka zbożowego lecącego "niebieską strzałką". O godz. 12 byłem w punkcie oznaczonym czerwoną kropką i obserwowałem lecące razem 2 dorosłe myszołowy i samca zbożowego. Mapka w załączniku jest mocno orientacyjna, ale myślę że zobrazuje sytuację. Niestety nie mogłem dłużej obserwować, bo byłem w pracy. Jakby ktoś chciał się tam wybrać to lepiej nie przechodzić ogrodzenia z siatki, bo właściciel dzwoni na policję. Gdyby trzeba było jestem chętny do pomocy.19.10.2012 pod Smolajnami koło Dobrego Miasta w godz. 9 -10 przeleciało nad Łyną 27 myszołowów. Obserwowałem z miejsca oznaczonego czerwoną kropką. Czerwona strzałka oznacza kierunek lotu myszołowów. Następnie przez kwadrans byłem przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach (niebieska kropka) i kolejne myszołowy leciały w kierunku oznaczonym niebieską strzałką. Zielone pole to terytorium pary myszołowów z jednym młodym. Terytorialne ptaki "krzyczały" na przelatujących migrantów, ale jakiejś szczególnej agresji nie okazywały. (Michał Wawirowicz)

Tatary (gm. Nidzica) dzięcioł czarny, śpiewający potrzeszcz, gile, trznadle, czyżyki, pełno drobnicy; młody błotniak zbożowy a w Nidzicy 5 jemiołuszek
(K. Szczepkowski)

Jez. Gołdopiwo (przejrzałem tylko południową część zbiornika): mewa trójpalczasta -1, mewa siwa - ca. 130, śmieszka - ca. 10, mewa duża (srebrzysta/białogłowa) - 2-3, gągoł - ca. 200, bielaczek - 7, uhla - 14, markaczka - 1, czernica - ca. 30, perkoz dwuczuby - 41, łabędź niemy - 4, łyska - 18 (A. Sulej)


12/11/2012
Olsztyn:Jezioro Trackie: mewa srebrzysta: 24; śmieszka: 2; mewa siwa: 7; krzyżówka: 19. Jezioro Długie: śmieszka: 76; mewa siwa: 2; krzyżówka: 78
Jezioro Kortowskie: śmieszka: 62; mewa siwa: 19; łabędź niemy: 2ad+2juv; krzyżówka: 39; kormoran: 1. Jezioro Krzywe: Zat. Grunwaldzka: krzyżówka: 26; śmieszka: 57; mewa siwa: 23; mewa srebrzysta: 2; kormoran: 2; gągoł: 4 Zat. Kopernikowska: krzyżówka: 9; gągoł: 15; łyska: 12; czernica: 30; śmieszka: 7; mewa siwa: 4 (K. Jankowski)


11 XI 2012
Jezioro Gołdapiwo:
gągoł 120
mewa siwa 46
perkoz dwuczuby 46
łabędź niemy 8
krzyżówka 112
czernica 43
łyska 6
bielaczek 2
głowienka 2
ogorzałka 1
śmieszka 17
markaczka 1
mewa białogłowa 2
mewa srebrzysta 1
mewa trójpalczasta 1
uhla 5
świstun 1
nur czarnoszyi 1
nurogęś 18
kormoran 1
obs. Szymon Czernek

Rozlewisko w Silicach: ł.niemy-2ad+6juv. Rozlewisko w Skajbotach: ł.niemy-3ad, krzyżówka-8, łyska-2. Jez.Kiermas: czernica-1, perkozek-1, kormoran-2. Jez.Bogdany: ł.niemy-15ad+8juv, gągoł-17. Olsztyn, jez.Track: śmieszka-25, m.srebrzysta-25, kormoran-2.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Jezioro Niegocin (zatoka w pobliżu miejscowości Rydzewo): łabędź krzykliwy - 4ad + 3 juv, 7ad + 2 juv, łabędź czarnodzioby - 2 ad + 5 juv, gągoł - 21, kaczka krzyżówka - 14 (K. Pawlukojć)


10.11.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, zat.Grunwaldzka: m.siwa-20, śmieszka-115, m.srebrzysta-1ad, czarnica-1, gagoł-1, nurogęś-1f, krzyżówka-6, ł.niemy-(2ad+7juv)+2ad+4juv. Zat.Kopernikowska: śmieszka-35, gągoł-12, krzyżówka-7, ł.niemy-15ad+3juv, kormoran-1. Zat.Pacyfik: krzyżówka-14, ł.niemy-2ad, kormoran-7.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz, K.Jankowski)

Jezioro Drwęckie (Ostróda) Między innymi: czapla biała: 5 w przelocie; mewa siwa: około 1300; mewa srebrzysta sensu lato: 250; śmieszka: 600 (w tym ptaki z obrączkami: z Polski, Litwy, Węgier), mewa siodłata: 3; kormoran: 26. (K. Jankowski)


09.11.2012
Północny brzeg jez.Mamry: głowienka-8, czernica-2, gągoł-26, ł.niemy-2ad.(D.Cząstkiewicz, S. Sereda)


08.11.2012
Zalew w Gołdapi: uhla-1f nadal obecna, gągoł-1f. Jez.Gołdap: krzyżówka-6, kormoran-1, śmieszka-3, m.siwa-2.(D.Cząstkiewicz)


07.11.2012
Zalew w Gołdapi: uhla-1f, gągoł-1f, ł.niemy-1juv, krzyżówka-12. Jez.Gołdap: śmieszka-1, krzyżówka-2, szpaki-180 zbierające się na noclegowisko. W samej Gołdapi mnóstwo jemiołuszek widziane już od co najmniej tygodnia. Największe stado jakie widziałem to narazie około 300 osobników.(D.Cząstkiewicz)

Jezioro Dąbrowa Wlk. nurogęś: 21; krzyżówka: 1300; cyraneczka: 6; kormoran: 38; czapla siwa: 2; łabędź krzykliwy: 7ad+4juv; łyska: 930; perkoz dwuczuby: 2; perkozek: 1;ogorzałka: 2; bielik: 1. (K. Jankowski)


06.11.2012.
Nidzica:
stadko jemiołuszek ok 50 os (K. Szczepkowski)


05.11.2012.
W Olsztynie jemiołuszki zawitały na dobre: w poniedziałek 5go listopada widziałem trzy stada na ul.Towarowej: 8 os., 18 os. i 22 os. Dwa pierwsze wkurzały paszkota strzegącego jemioły przy WORDzie. (S. Jakowszczenko)


03.11.12.
Zalew Wiślany:
z ciekawszych łabędzie krzykliwe, czaple białe i wąsatki (M. Gawron)


02.11.2012
Jezioro Gołdapiwo:
czernica 21
gągoł 82
krakwa 12
krzyżówka 97
ogorzałka 3
nur czarnoszyi 1
perkoz dwuczuby 41
zausznik 1
kormoran 1
łabędź niemy 22
łyska 36
śmieszka 1
mewa siwa 2
nieoznaczona kaczka 15
obs. Szymon Czernek


01.11.2012.
Skorzystałem z wolnego i wyruszyłem na "wody iławskie" z nadzieją że coś przywiało, ale bez rewelacji. Jezioro Iławske: ł. niemy - 2 ad +2 ad + 1 imm, śmieszka - 27, duże młode mewy - 3 (srebrzyste?) i krzyżówki. Odcinek Iławki za mostem kolejowym do Jez. Długiego (Iławskie Duże) zajęte przez ł. nieme - w sumie 7 ad i 4 imm. Rz. Iławka na odcinku miejskim: krzyżówka: 16+13+70; śmieszka - 15+30; łyska - 1. A na Małym Jezioraku oprócz krzyżówek i śmieszek, kilka mew siwych (cn. 3), i 2 kormorany (P. Szypulski)

Jez. Drużno: obserwowałem raniuszki ( 5 szt), dzięcioła czarnego , wodnika ,wąsatki , zimorodka i trzmielojada (Mirek Gawron)


30.10.2012
Jez.Śniardwy:
robiliśmy objazd po wschodnim brzegu jeziora i tak w Nowych Gutach: ogorzałka-7, nurogęś-3, gągoł-18, krzyżówka-54, ł.niemy-18ad+8juv, mewa siwa-55, m.srebrzysta-9, czapla siwa-2, p.dwuczuby-19. Na Kwiku: nur rdzawoszyi-1, nur czarnoszyi-4, czernica-5, gągoł-3, cyraneczka-4, krzyżówka-3, ł.niemy-2ad+4juv, ł.krzykliwy-2ad, p.dwuczuby-51. Na półwyspie Szeroki Ostrów staliśmy parę godzin, ptasi ruch nad wodą słaby, a na wodzie: nur czarnoszyi-1, czernica-2, gągoł-16, świstun-4, krzyżówka-7, ł.niemy-2ad, p.dwuczuby-72, m.siwa-31, m.srebrzysta-3, bielik-1juv. Jez.Białoławki: p.dwuczuby-5.(M.Podsiad, K.Jankowski, D.Cząstkiewicz)


29.10.2012
Olsztyn, jez.Kortowskie
: śmieszka-30 ( w tym jedna z plastikiem), m.siwa-6, krzyżówka-60, nurogęś-2, gągoł-2.Park Kortowski: dzięcił zielony-1, siniak-1, grzywacz-1, kilkanaście droździków Jez.Krzywe, zat.Grunwaldzka: śmieszka-60 (w tym jedna z plastikiem), m.siwa-23, m.srebrzysta-4, krzyżówka-1, gągoł-1m, nurogęś-5, kormoran-1, p.dwuczuby-1. Zat.Kopernikowska: śmieszka-35, m.srebrzysta-1, m.siwa-1, krzyżówka-4, ł.niemy-13ad+6juv, gagoł-8, nurogęś-8, kormoran-1 oraz nad jeziorem lądowało około 120 wron siwych. Zat.Pacyfik: krzyżówka-12, ł.niemy-2ad, kormoran-14, pustułka-1, myszołów-1.(D.Cząstkiewicz)


28.10.2012
Kanigowo
(gm. Nidzica): stado 70 żurawi w tym młode?) oraz świergotek łąkowy i kilka gili w trakcie przelotu (P. Walendziak)

Orneta - okolice cmentarza
mysikrólik - 5
czarmogłówka - 1
modraszka - 1
bogatka - 5
pełzacz leśny - 1
sójka - 2
dzięcioł duży - 1
(Ż. Ataszkiewicz)


27.10.2012
Gołdap ul. Sikorskiego 40 jemiołuszek (A. Sereda)

Drwęca Warmińska na terenie Ornety:
czeczotka - 200
szczygieł - 50
czapla siwa - 1
kruk - 1
kos - 1
kwiczoł - 5
sroki - 5
zimorodek - 1
krzyżówka - 5(m)
łabędź niemy - 1 juv.
bogatka - 5
modraszka - 2
uboga - 1
strzyżyk - 1
kowalik - 2
dzięcioł duży - 1
dzięcioł średni 1
(Ż. Ataszkiewicz i Ł. Głowacki)

Jez.Maróz, k.Swaderek: markaczka-6f/juv. (S.Kłusewicz, S.Niedźwiedzki)

Zdory k/Pisza - przelatujący dudek (Marta Podsiad)


25.10.2012
Stawy w Tylkówku: krzyżówka-175, głowienka-155, czernica-35, świstun-5, gągoł-4, bielaczek-4f, nurogęś-80, łabędź krzykliwy-rodzinka 2ad+2juv, perkoz dwuczuby-2, kormoran-31, śmieszka-25, m.siwa-1, wąsatka-10, jastrzab-1ad. Rozlewisko w Silicach: świstun-17, krzyżówka-2, ł.niemy-2ad+4juv. Rozlewisko w Skajbotach: świstun-20, gęgawa-8, ł.niemy-2ad+cn.1juv, srokosz-1.(D.Cząstkiewicz)


24.10.2012
Olsztyn, jez.Kortowskie: śmieszka-23 (w tym jedna z białym plastikiem oraz jedna miała nie do końca odczytaną metalową obrączkę z Litwy), mewa siwa-1ad, krzyżówka-88m+66f, głowienka-2m+1f, ł.niemy-2ad+1juv, p.dwuczuby-1 oraz w parku Kortowskim, dzięcioł zielony-1. Jez.Krzywe, zat.Miła: zero ptaków. Zat.Grunwaldzka: śmieszka-120(w tym jedne z białym plastikiem), m.siwa-33, m.srebrzysta-2ad, m.białogłowa-1ad, ł.niemy-ad+7juv, krzyżówka-7, kormoran-1, p.dwuczuby-3. Zat.Pacyfik: krzyżówka-8, ł.niemy-4ad, kormoran-8. Zat.Kopernikowska: śmieszka-31, m.srebrzysta-1ad, krzyżówka-6, czernica-1m+1f, gagoł-3, ł.niemy-12ad+1juv, kormoran-3. Jez.Długie: krzyżówka-25, śmieszka-25.(D.Cząstkiewicz)


23.20.2012
Barczewo 120 żurawi przelatujących nad miastem (A. Sereda)


22.10.2012
Okolice Gołdapi: ładnie leciały żurawie-130, 40, 20, 90 oraz myszołowy-42+2 mysz. włochate. Widzieliśmy również dwa samce błotniaka zbożowego w przelocie na SW, a w samej Gołdapi pierwsze jemiołuszki. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


21 10 2012
Jez Drużno:
słonka (M. Gawron)

Okolice Jeziora Kielarskiego (gm. Stawiguda), dwie uszatki (M. Zygmunt)

Lasy Skaliskie: Wyjście w teren w poszukiwaniu cennych siedlisk leśnych dało efekt w postaci nowego stanowiska sóweczki (S. Czernek,
D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

Iława: odgłosy przelatujących gęsi zbożowych (P. Szypulski)


20.10.2012
Puszcza Borecka
(z ciekawszych): słonka - 1, dzięcioł białogrzbiety - 2, orzeł przedni - 1 (juv) migrujacy, żuraw - 233 (80 + 150 + 3), myszołów (migrujące) - cn. 80, krogulec (migrujące) – 5 (A. Sulej)

Jez. Drużno; z ciekawszych obserwowałem: dzięcioła zielonego, puszczyka stado mieszane zięby z jerami oraz trzy zimorodki dn (M.Gawron)


18.10.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, zat.Grunwaldzka: ł.niemy-(2ad+7juv)+(2ad+7juv), krzyżówka-4, p.dwuczuby-4, m.srebrzysta-1ad, m.siwa-8, śmieszka-48. Zat.Pacyfik: krzyżówka-14, nurogęś-5, kormoran-3. Zat.Kopernikowska: ł.niemy-13ad+1juv, krzyżówka-8, kormoran-22, m.srebrzysta-1ad, m.siwa-1, śmieszka-30. Nad jeziorem niewielki klucz gęgaw (ok.30), plus ok.5 białoczelnych i jedna bernikla białolica (foto). Jest to pierwsze stwierdzenie w Olsztynie. (D. Cząstkiewicz)

Olsztyn ul. Niepodległości pierwsze jemiołuszki (A. Sereda)


15.10.2012
Puszcza Romincka, Hajnówek: dzięcioł zielonosiwy żerujący na deskach szczytowych domu. (D. Cząstkiewicz, A. Sereda, G. Osojca)

Jurkowo k. Puszczy Boreckiej: pierwiosnek – 1 (A. Sulej)


14.10.2012
Stawy w Białej Oleckiej: jeden ze stawków praktycznie spuszczony, duży staw tylko z odsłoniętymi brzegami. Mimo to ptaków bardzo mało i tak, śmieszka-160, m.siwa-3, wodnik-2, ł.niemy-5ad+6juv, bielik-1ad+1juv/imm oraz dużo śladów bekasików jednak nie udało nam się ich zobaczyć. Jez.Gołdap: śmieszka-3, m.siwa-2, kormoran-7, p.dwuczuby-11. Zalew w Gołdapi: krzyżówka-4.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Jez. Dąbrowa Wlk (widok od strony nasypu kolejowego): kormoran - 3, perkoz dwuczuby - 1, nurogęś - 2, gągoł i 5 łabędzi niemych (A. Laskowska, P. Szypulski)

Jeziorko na południe od Przerwanek k. Gołdopiwa: bielaczek - 1, świstun - 5, czernica - 2, krzyżówka – 7 (A. Sulej)


13.10.2012
Staw w Biskupcu: ł. niemy-2ad+5juv, perkozek-1. Rozlewisko w Bęsi: czajka-270, batalion-2, płaskonos-10, świstun-10, krakwa-30, krzyżówka-60, cyraneczka-10, łyska-30, cz.siwa-2, bielik-1ad. Stawy w Otrach: cz.biała-5, krzyzówka-190, cyraneczka-30. Jez.Widryńskie k.Łężan: łyska-57, p.dwuczuby-8, krzyżówka-60, czernica-1, gągoł-3, kormoran-1. Jez.Oświn: krzyżówka-30, bielik-1juv/imm. Staw w Ołowniku: ł.niemy-2ad, krzyżówka-7. Dolina Węgorapy, k.Zabrostu Wlk.: pusto, zero gęsi. Lasy Skaliskie: sóweczka-1, ptak znajdował się w południowo-wschodniej części kompleksu leśnego. Płci nie oznaczono ponieważ ptak się nie odzywał tylko przyleciał na wab. Jest to drugie stwierdzenie sóweczki w Lasach Skaliskich i nie wiemy czy nie dotyczy to tego samego stanowiska. (D. Cząstkiewicz, A. Sereda)

Rakowice: czapla siwa-13, czapla biała-3, żerujące stado płaskonosów-42 , żuraw w kluczu- 63 , zbożówki w kluczu-48+8 , kormoran-3, myszołów jasny-2, wrona siwa- 3, zięba jer-40 , duże mieszane stada zięb, trznadli, dzwońców, czajki- 60 (S. Olender)

Pola pod Uzdowem: około setki żurawi i kilkadziesiąt czajek w locie (A. Laskowska, P. Szypulski)

Bagna Nietlickie: kszyk -4 , dzięcioł zielonosiwy -2, bielik - 1ad, czapla biała - 3, czapla siwa - 3, gęgawa - 15, łabędź niemy - 5, kruk - 2 
(K. Pawlukojć)

Jeziorko na południe od Przerwanek k. Gołdopiwa: bielaczek -1, łabędź niemy - 3, gągoł – 4. Jez. Gołdopiwo: kormoran - 1, perkoz dwuczuby - 40, nurogęś - 7, gągoł - ca. 60, głowienka - 2, czernica - 21, rybołów - 1, czyż - ca. 250, dymówka - 5, łyska - 17, krzyżówka - 63, łabędź niemy – 3
(A. Sulej)


12.10.2012.
Iława:
Nad ranem głosy przelatujących gęsi (z rozpoznanych - zbożówki). Jezioro Iławskie: krzyżówka - 21, krakwa - 4m i 2f, śmieszka - 17. Rzeka Iławka: w sumie ok 106 krzyżówek, ł. niemy - 2 ad, 6 imm; łyska - 4, odgłosy żurawi, zimorodek - 1, sójka - 2, pełzacz ogrodowy - 1, kowalik - 2, bogatki i ubogie oraz rozśpiewane szpaki. Jeziorak Mały: krzyżówka - 48, ł. niemy- 5 ad., śmieszka - 21, m. siwa-4, mewa srebrzysta - 1, perkoz dwuczuby-7, perkozek - 1, łyska - 2 (A. Laskowska, P. Szypulski)

Rozlewisko w Skajbotach: na noclegowisku, żuraw-9, gegawa-33 oraz ł.niemy-3ad+2juv, świstun-16, krakwa-5, krzyżówka-10, płaskonos-13. Rozlewisko w Silicach: cyraneczka-15, płaskonos-4, perkozek-1. Jez.Silickie: czernica-6, m.siwa-5, śmieszka-10, krzyżówka-1. Staw rybny w Silicach: krzyzówka-60, nurogęś-1, p.dwuczuby-1, kormoran-1, ł.niemy-2ad+2juv, cz.siwa-2. Jez.Kiermas: cz.biała-1, cz.siwa-3, kormoran-32, krzyżówka-3, p.dwuczuby-3, bielik-1ad+1imm, śmieszka-2, kszyk-1. Staw w Bartołtach: bielik-1ad, kormoran-28, ł.niemy-7ad+14juv, krzyżówka-20, krakwa-5, łyska-2, p.dwuczuby-7, zimorodek-2, a nad stawami na niskim pułapie w przelocie na SW nury czarnoszyje-17. Jez.Tumiańskie: p.dwuczuby-21, kormoran-6, śmieszka-4. Jez.Bogdany: krzyżówka-3, bielik-1, perkozek-12, łyska-11, ł.niemy-9, cz.biała-1, żuraw-120(w przelocie). Jez.Track: m.srebrzysta-10, m.siwa-30, smieszka-30, p.dwuczuby-2, ł.niemy-2ad+3juv, kormoran-1.(D. Cząstkiewicz)


09.10.2012
Polder Sątopy - Samulewo:
czajka-10000-12000, siewka złota-1000-1200, siewnica-40-50, sieweczka obrożna-7, biegus zmienny-150-200, biegus malutki-1, biegus rdzawy-1, batalion-100-150, brodziec śniady-1, kszyk-cn.10, śmieszka-50-60, m.siwa-20, m.srebrzysta-10, m.siodłata-1juv, ł.niemy-3, gęgawa-30, g.zbożowa-4, bernikla białolica-2, krzyżówka-3000-4000, płaskonos-ok.30, rożeniec-ok.30, cyraneczka-500-1000, czapla biała-150-200, czapla siwa-50-100, zuraw-4, nur czarnoszyi-2 (ptaki w przelocie na S), myszołów-1, myszołów włochaty-1, jastrzab-1, bielik-cn.11, błotniak stawowy-1juv, sokół wędrowny-cn.1ad+1juv, dymówka-2. Okolice Polderu Satopy bliżej wsi Grzęda: sokół wędrowny-1juv spożywający siewkę złotą oraz samica drzemlika siedząca na polu.(K.Jankowskie, D.Cząstkiewicz)


07.10.2012
Polder Sątopy-Samulewo: czajka-9 000-10 000, siewka złota-5 000-6 000, siewnica-38-50, biegus rdzawy-1, piaskowiec-1, biegus zmienny-170-200, kwokacz-3, sieweczka obrożna-12, batalion-100-200, śmieszka-100-200, m.srebrzysta-1, m.siwa-3, czapla biała-85-150, czapla siwa-50-100, ł.niemy-1, gęś białoczelna-10-30, g.zbożowa-10-30, gęgawa-20-50, cyraneczka-100-500, krzyżówka-50-300, płaskonos-50-200, ohar-1ad, rożeniec-min.1, kormoran-20-30, kokoszka-3, wodnik-1, bielik-5, krogulec-4, b.stawowy-2, sokół wędrowny-1, dymówka-1 oraz pojedyncze wróblaki różnego gatunku. Wszystko to obserwowała grupa 22 osób uczestnicząca w Europejskich Dniach Ptaków 2012 organizowane przez Mazurską lokalną grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.


6.10.2012
Droga krajowa "15" na odcinku Lubawa -Ostróda: młody bielik przelatujący na niskim pułapie nad stacją benzynową "Bliska" w Lubawie (ze strony Wzgórz Dylewskich w kierunku Iławy) oraz dorosły osobnik bielika lądujący na polu między Kołodziejkami a Lipowem ( S.Olender)


05.10.2012
Skajboty,
gm.Barczewo: na noclegowisku, żuraw-44, ł.krzykliwy-6ad, ł.niemy-4ad, gęgawa-35, cz.biała-16, cz.siwa-6, płaskonos-8, świstun-3, krzyżówka-ok.20. Jez. Klebarskie: krzyżówka-50, ł.niemy-3ad, p.dwuczuby-5, kormoran-4. śmieszka-12 oraz w przelocie dość późna kania ruda.(D.Cząstkiewicz)

Fotonotes z obserwacji Mirka Gawrona z okolic Elbląga >>>


03.10.2012
Lasy Wipsowskie: sóweczki nadal obecne w swoim rewirze (foto), obserwowałem samiczkę oraz samca. Ponadto orzechówka-3 oraz ku mojemu wielkiemu zdziwieniu dzięcioł zielonosiwy w lesie gdzie 100% to sosna ze świerkiem. (D. Cząstkiewicz)


02.10.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, Zat.Grunwaldzka: śmieszka-86, m.siwa-5, m.srebrzysta-1ad, krzyżówka-3, ł.niemy-2ad+7juv, kormoran-1. Zat.Pacyfik: śmieszka-1, kormora-2, krzyżówka-12, nurogęś-3, p.dwuczuby-5. Zat.Kopernikowska: śmieszka-45, m.srebrzysta-1ad, krzyżówka-4, kormoran-5, p.dwuczuby-2. Jez.Kortowskie: krzyżówka-25, ł.niemy-2ad+3juv, śmieszka-3, p.dwuczuby-6, kormoran-1.(D. Cząstkiewicz)


30.09.2012.
Łysakowo
(gm. Nidzica), 12 żurawi w locie. Uzdowo: na polu ponad 1000 szpaków. Pola przed Dąbrównem: co najmniej 800 czajek, myszołow i kruk (w tym samym miejscu w piątek było ok 20 kruków). Jezioro Dąbrowa Wielka: krzyżówki, jedna samica gągoła, łyska, kilkanaście perkozów dwuczubych i ok 500 (albo i więcej) żerujących kormoranów (A. Laskowska, P. Szypulski)

Polder Sątopy: czajka >15 tysięcy, batalion >500, biegus zmienny ok 260, siewnica >60, siewka złota cn. 50, sieweczka obrożna - 8, biegus płaskodzioby! - 2, biegus krzywodzioby -1, szlamnik - 2, czapla biała -. 180, czapla siwa >50, bielik co najmniej 6, w tym 2 ad., błotniak stawowy, - 5 (fm), gęgawa+gęś białoczelna+gęś zbożowa - 800 (jedna gęś białoczelna i - chyba - gęgawa - z obrożami), bernikla białolica - 3, ohar - 1, rożeniec + świstun + cyraneczka; kacze dominanty - razem > 1000, sokół wędrowny - co najmniej 2, żuraw - 125 (w przelocie), wrona siwa - 10, krogulec - 4, kormoran >20, śmieszka - 200, mewa siwa >15, mewa srebrzysta - co najmniej 4, rybitwa, białowąsa - 1. Nad polami na zachód od polderu obserwowany był sokół przypominający raroga; najpierw w locie, potem skubiący ofiarę. Daleka odległość, silny wiatr i turbulencja powietrza w mocnym słońcu uniemożliwiały pewną weryfikację gatunku. Uwaga: liczebność wielu gatunków trudno oszacować ze względu na rozległość terenu i stałe przemieszczenie się ptaków. Być może inni obecni obserwatorzy zweryfikują i uzupełnią przedstawione tu dane (A. Sulej)


29.09.2012
Jabramowo, k.Gołdapi: drzemlik-1m.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Gołdap, nowo tworzony zalew: tylko krzyżówki-13. Jez.Gołdap: czapla biała-2, m.siwa-1, śmieszka-9, p.dwuczuby-10, nurogęś-2f, krzyżówka-3, na noclegowisko w trzciny zjawiło się około 800 szpaków i co najmniej 23 pliszki siwe. (D.Cząstkiewicz)


27.09.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, Zat.Grunwaldzka: śmieszka-72 (w tym jedna z plastikiem), m.siwa-1, ł.niemy-2ad+8juv, krzyżówka-10, kormoran-5. Zat.Pacyfik: śmieszka-1, ł.niemy2ad+7pull, krzyżówka-1, kormoran-12, p.dwuczuby-2, nurogęś-2f, pustułka-1m (żerujący ptak obserwowany już któryś raz z kolei). Zat.Kopernikowska: śmieszka-29, m.srebrzysta-2ad, ł.niemy-2ad, krzyżówka-10, kormoran-3, p.dwuczuby-6. Jez.Kortowskie: śmieszka-2, kormoran-3, p.dwuczuby-5, krzyżówka-17, ł.niemy-2ad+1juv.(D. Cząstkiewicz)

Iława - wieczorem słyszane przelatujące zbożówki (P. Szypulski)


25.09.2012
Polder Sątopy Samulewo (gmina Bisztynek): na spuszczanym zbiorniku ponownie mnóstwo ptaków, przez 5 godzin mojego pobytu zaobserwowałem: czajka-
9000-10000, siewka złota-1000-1500, siewnica-44-50, sieweczka obrożna-14, batalion-1500-2000, brodziec śniady-150-200, kwokacz-co najmniej 4, kulik wielki-13, kszyk-cn.2, szlamnik-4, biegus zmienny-300-350, biegus rdzawy-2juv, biegus krzywodzioby-cn.1, rybitwa białowąsa-1juv, śmieszka-45, gęgawa-800-900 (w tym jedna z czarną obrożą), g.białoczelna-40-50, g.zbożowa-60-70, ohar-1juv, ł.niemy-3ad, cyraneczka-1000-2000, krzyżówka-nie liczona, rożeniec-nl, płaskonos-nl, świstun-nl, czapla biała-170-200, czapla siwa-50-60, kormoran-35, p.dwuczuby-1, żuraw-ok.40, bielik-1ad+2imm, b.stawowy-1, rybołów-2juv, sokół wędrowny1juv, srokosz-1.(D. Cząstkiewicz)


22.09.2012 droga z Dywit do Bukwałdu
Kobuz 1 os
Pustułka 3 os
Myszołów 1 os
Bukwałd kolejny zaobrączkowany orlik krzykliwy kolorową obrączką. Tym razem uwieczniony przez TVP Olsztyn (Marek Bebłot)


21.09.2012
Skajboty-Silice: żuraw-170 na noclegowisku. (K.. Jankowski, D. Cząstkiewicz)


20.09.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, zat.Grunwaldzka: śmieszka-44, m.siwa-1ad, krzyżówka-8, nurogęś-4f, ł.niemy-2ad+7pull, piskliweic-1 (żerujący na plazy miejskiej), czapla siwa-2. Zat.Pacyfik: p.dwuczuby-7.Zat.Kopernikowska: śmieszka-30, m.srebrzysta-1ad, p.dwuczuby-2, kormoran-2, krzyżówka-2.(D. Cząstkiewicz)

 

Iława/Lubawa - dość licznie przelatujące skowronki poranną porą (P. Szypulski)


19.09.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, zat.Grunwaldzka: p.dwuczuby-1, śmieszka-43, m.srebrzysta-1ad, m.siwa-1ad, krzyżówka-1, nurogęś-2f, ł.niemy-(2ad+7pull), piskliweic-1 (zerujący na plaży miejskiej).Zat.Pacyfik: kormoran-1, p.dwuczuby-4, m.srebrzysta-1ad, ł.niemy-2ad+7pull, czapla siwa-1. Zat.Kopernikowska: śmieszka-7, p.dwuczuby-3, kormoran-2, krzyżówka-9.(D.Cząstkiewicz)


18.09.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, zat.Grunwaldzka: śmieszka-69, m.srebrzysta-2ad, kormoran-1, krzyżówka-4, ł.niemy-(2ad+7pull)+(2ad+7pull). Zat.Pacyfik: nurogęś-1f, kormoran-1, p.dwuczuby-3, śmieszka-1, krzyżówka-11, w przelocie: żuraw-33, orlik krzykliwy-1, myszołów-1. Zat.Kopernikowska: śmieszka-85, m.srebrzysta-1ad, krzyżówka-4, ł.niemy-4ad, nurogęś-1f, p.dwuczuby-4, kormoran-16, w przelocie żuraw-80.(D. Cząstkiewicz)


17.09.2012
Kwiecewo, rozlewisko jest osuszane w celu wybudowania wysp dla rybitw przez to na polderze dużo ptaków i ciężko je dokładnie policzyć: czapla biała-
160, cz.siwa-40, perkozek-20-40, p.dwuczuby-12, kormoran-5, ł.niemy-(1ad+5pull),(1ad+6pull),(1ad+4pull), 9juv, 14ad, gęś zbozowa-17, krzyżówka-1000-2000, krakwa-brak liczby, świstun-brak liczby, cyraneczka-150-200, śmieszka-90, m.siwa-3, rybitwa białowąsa-1ad+2juv, kszyk-200-300, batalion-ok.50, b.śniady-20-40, b.zmienny-30, łęczak-10-20, sieweczka rzeczna-1juv, siewnica-1, siewka złota-1, czajka-300-500, żuraw-ok.1400 (zerwały się z noclegowiska), łyska-ok.40, bielik-9juv/imm, b.stawowy-9, rybołów-1juv(polujący z sukcesem), myszołów-1. Rozlewisko na S od Głotowa: czernica-4, krzyżówka-15, płaskonos-6, cyraneczka-9, głowienka-1, łyska-6, żuraw-2, perkozek-7, ł.niemy-2ad+2pull, biegus mały-1, kszyk-4, w przelocie: bielik-2, myszołów-6, b.stawowy-1, krogulec-1, orlik krzykliwy-1.(K. Jankowski, D. Cząstkiewicz)


16.09.2012
Sątopy Samulewo (gmina Bisztynek) Duża część stawu jest spuszczona co jest rajem dla siewek. Bielik 1ad, Kulik wielki 21 os, Biegus zmienny około 80 os,
Biegus rdzawy 40 os, Czajka około 6000, Siewka złota 20 os, Płaskonos 2 os, Krzyżówka 60 os, Gęś zbożowa, Gęś białoczelna i Gęgawa około 5000 os, Błotniak stawowy 1 samica ad, Kobczyk 1 samiec, Czapla biała około 80 os, Czapla siwa 9 os, Kormorany 30 os, (Marek Bebłot i Michalina Kapela-Bebłot)

 

Jez.Śniardwy, obserwacje ze wschodniego brzegu: p.dwuczuby-ok.40, kormoran-ok.10, śmieszka-ok.80, m.srebzrysta-ok.30, m.siwa-ok.10, czapla biała-1. Na jeziorze całkowita flauta, bardzo mało ptaków. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda, A.Wilk)


15.09.2012
Rozlewisko śródpolne w Brożówce, gm. Kruklanki: 
biegus zmienny-1juv.(D. Cząstkiewicz)


12.09.2012
Iława:
bardzo wczesnym rankiem przelatujące nisko stado gęsi (P. Szypulski)


11.09.12.
Stawy w Kruklinie (gm. Giżycko): biegus zmienny - 2, biegus malutki - 3, kszyk -8 , łyska - 5, perkozek - 2, czajka-ok. 30, pliszka siwa-ok. 12, łabędź niemy - 2 (K. Pawlukojć)


09.09.2012
Gołdap,
nowo tworzony zalew: piskliwiec-cn.8, krzyżówka-5.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


Poligon Muszaki: przeloty paszkotów, dz. czarny i pustułka oraz myszołowy w kominach, gdzieś tam odzywający się kruk i dzięcioły duże. Na rozlewisku: perkozek - 7, krzyżówki, 2 płaskonosy, łabędź niemy - 2 dorosłe i 7 młodych i jedna czapla biała (P. Szypulski)


01.09.2012
Dągi, k.Dywit: w przelocie orlik krzykliwy-2, bielik-1ad przeganiany przez kruki, myszołów oraz nieoznaczony sokół. Olsztyn, Staw w Parku Jakubowym: kokoszka-1ad+3juv, perkozek-1, krzyżówka-64.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)


31.08.2012
Olsztyn,
Łyna k.os.Mlecznego: kokoszka-1juv.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


30.08.2012
Stawy w Tylkówku: ł.krzykliwy-2ad+3juv+1ad, ł.niemy-15ad, głowienka-30, czernica-5, płaskonos-2, gągoł-5, krzyzówka-16, kormoran-8, p.dwuczuby-8, śmieszka-49, kwokacz-1, samotnik-2, kszyk-2, zielonka-1, łyska-53, cz.biała-3, jastrząb-1juv oraz jeden z ostatnich jerzyków. Stawy w Pasymiu: ł.krzykliwy-2ad+1juv, krzyżówka-5, kormoran-3, czapla siwa-1, czajka-161, piskliwiec-1, batalion-3, kszyk-17, łyska-5, krążący orlik krzykliwy-2. Jez.Kemno Wielkie k.Purdy: tylko gągoł-2, ale wokoło jeziora piękny bór bagienny, polecam. (D.Cząstkiewicz)

Jez.Kemno Wielki: po jeziorze pływała para ł. krzykliwych, a zaraz przyleciał jeszcze jeden osobnik który został przegoniony. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz) nowe


29.08.2012
Dągi, k.Dywit: kruk-32 lecące na noclegowisko w strona Lasu Miejskiego w Olsztynie.(D.Cząstkiewicz)


28.08.2012
Kwiecewo: krakwa-540, krzyzówka-40, płaskonos-30, cyraneczka-20, świstun-30, ł.niemy-26, czapla biała-38, czapla siwa-10, łyska-600, brodziec śniady-4, łęczak-2, 
biegus zmienny-2, batalion-1, kszyk-11, kulik wielki-1, zielonka-2, krogulec-1, jastrząb-1, bielik-2.(D.Cząstkiewicz)


27.08.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, zat.Grunwaldzka- siedząc na pomoście plaży miejskiej, przeleciał mi 
kobczyk bardzo blisko, a zaraz za nim trzmielojad i krogulec, nagłe załamanie pogody zmusiło ptaki do zniżenia lotu. Śmieszka-44, ł.niemy-1ad, krzyżówka-ok.20. Zat.Pacyfik: kormoran-3, p.dwuczuby-2, b.stawowy-1f w przelocie wysoko. Zat.Kopernikowska: kormoran-3, p.dwuczuby-28, łyska-1, m.srebrzysta-7, śmieszka-90, krogulec-1 w przelocie.(D.Cząstkiewicz)


26.08.2012.
Okolice Miłomłyna przy szosie S7 obserwacja z samochodu błotniak zbożowy samiec (S. Jakowszczenko)


25.08.2012
Jabramowo, k.Gołdapi: trzmielojad-1, 
sokół wędrowny-1juv w przelocie na SW, błotniak łakowy-1f w przelocie na S oraz spory przelot świergotka drzewnego i jaskółek. Puszcza Romincka: w lesie pustki tylko dwa stanowiska jarząbków. Nowo tworzony zalew w Gołdapi: nurogęś-16, krzyżówka-30, śmieszka-3, rybitwa rzeczna-1. Jez.Gołdap: czapla biała-1, śmieszka-4, kormoran-1, krzyżówka-ok.15. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)


24.08.2012
Rozlewisko śródpolne w Brożówce, gm.Kruklanki: łęczka-2, batalion-9, kszyk-22, cyraneczka-4, gagoł-1, łyska-1(A.Sereda,D.Cząstkiewicz)

Okolice Lidzbarka Welskiego: trzmielojad - 1 os, orlik krzykliwey - lęgowego 3os.(M. Jaroszewski)


23.08.2012
Skajboty, gm. Barczewo: ł.niemy-3ad+5pull (w tym jeden odm. polskiej), gęgawa-2, krzyżówka-24, płaskonos-2, cyranka-1, kszyk-1, cz.biała-2, cz.siwa-1, kobuz-1, orlik krzykliwy-1(tego ptaka często tu widuje, więc pewnie gdzieś blisko jest lęgowy), żurawi-ok.80 po polach.(D. Cząstkiewicz)


22.08.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, zat.Kopernikowska: śmieszka-66, m.siwa-4, m.srebrzysta-3, m.białogłowa-1, łyska-4ad+1juv, p.dwuczuby-31(ad+juv+pull), kormoran-6, krzyzówka-12. Zat.Pacyfik: p.dwuczuby-2. (D. Cząstkiewicz)
Polder Kwiecewo: błotko się pokazuje w wielu miejscach, ptaki poukrywane i ciężko jest podać dokładną liczebność, więc większość podanych przez nas liczb jest pewnie zniżona. Kwokacz-4, łęczak-ok.40, kszyk-ok.20, batalion-5, czajka-ok.30, krakwa-ok.-300, krzyżówka-ok.100, płaskonos-ok.20, cyraneczka-ok.20, głowienka-1, czernica-1, p.dwuczuby-ok.20, łyska-ok.1000-1100, kropiatka-1, żuraw-ok.200, czapla siwa-ok.10, cz.biała-ok.60 (ptaki zebrały się na noclegowisku w jednym miejscu), b. stawowy-2, r.białowąse-ok.80, m.siwa-1, śmieszka-5.(A. Sereda, D. Cząstkiewicz)


21.08.2012
Olsztyn,
jez. Krzywe, Zat. Grunwaldzka: m.srebrzysta-4, ł.niemy-2ad+pull. Zat.Pacyfik: gągoł-1, p.dwuczuby-3, kormoran-2, m.srebrzysta-2, czapla siwa-2. Zat. Kopernikowska: p.dwuczuby- tylko 3, m.srebrzysta-10, piskliwiec-1, krzyżówka-16, ogólnie mnóstwo jachtów i motorówek, ptaki pochowały się po trzcinach. (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)


20.08.2012
Olsztyn,
jez. Krzywe, zat. Grunwaldzka: śmieszka-130 (w tym jedna z plastikiem), m.siwa-3, ł.niemy-1ad, 2ad+7pull, krzyżówka-20, kormoran-5, błotniak stawowy-1f. Zat. Pacyfik: śmieszka-5, m.srebrzysta-2ad, m.białogłowa-1ad, krzyżówka-8, gągoł-1, nurogęś-2, p.dwuczuby-2ad+3pull. Zat. Kopernikowska: śmieszka-92 (w tym jedna z plastikiem), m.siwa-5, m.srebrzysta-2juv+1ad, krzyżówka-10, łyska-1, kormoran-4, p.dwuczuby-30(ad+juv+pull), remiz-11(stadko w przelocie). (D. Cząstkiewicz)


19.08.2012.
Pola między Wierzbowem a Uzdowem: masa czajek - ok 1000, podobna ilość szpaków i 4 żurawie (A. Laskowska, P. Szypulski)

Natać Mała (gm. Nidzica) 3 czaple białe (K. Szczepkowski)


16.08.2012.
Jezioro Zawadzkie (gm. Janowo): czapla biała - 3+1, łabędź niemy 2 ad i 2 imm+1ad, po drodze odprowadzała nas kukułka (A. Laskowska,
P. Szypulski)


15.08.2012.
Natać Mała (gm. Nidzica): czapla biała - 2, bielik - 2 ad (K. Szczepkowski)


11.08.2012
Dagi,
k.Dywit: w przelocie, bocian czarny, bielik, kulik wielki-2, a na stawkach: perkozek-6ad+1juv, kokoszka-1ad, łyska-2ad, kormoran, czapla siwa, ł.niemy-2ad, krzyżówka-6.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


07.08.2012
Orneta
nad rzeką Drwęcą Warmińską w okolicach ulicy Elbląskiej para błotniaków stawowych z 2 młodymi (Żaneta Atasz)

Sobolewo
Łyska 68 ad+3 juv
Łabędź niemy 1
Czernica 5
Głowienka 3
Gągoł 7
Perkoz dwuczuby 3 ad 4 juv
Kulik wielki 1
Kulik mniejszy 1
Brodziec piskliwy 3
Krzyżówka 38
Świstun 1
Sieweczka rzeczna 2ad+2 juv
Śmieszka 17
Mewa siwa 30
Mewa srebrzysta+białogłowa około 135 (tylko kilka białogłowych). Szymon Czernek


05.08.2012
Gołdap, nowo tworzony zalew
: kwokacz-1, piskliwiec-1, m.siwa-1, śmieszka-ok.30, rybitwa rzeczna- łącznie około 120 ptaków zarówno młodych jak i starych, prawdopodobnie większość tych rybitw albo było lęgowe albo urodziły się na wyspie, która została zrobiona dla ptaków. Na wyspie tej jeszcze sporo nielotnych młodych, krzyżówka-ok.60, białorzytka-2ad+2juv.(D.Cząstkiewicz)

Obrzeża Iławy w okolicy jez. Iławskie "Duże"  trzmielojad - 1 osobnik w locie (A. Laskowska, P. Szypulski)


02.08.2012.
Sampława
(k.Iławy) żerujący samiec błotniaka stawowego (P. Szypulski)


31.07.2012
dk 16 na wysokości miejscowości Kozarek Wielki - czapla biała - 1, błotniak stawowy - 1m, 2juv. (A. Sereda)


30.07.2012
Olsztyn, Stare Miasto: przelatujący rybołów nisko nad miastem na E. Jest to bodajże 2 stwierdzenie w Olsztynie. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


29.07.2012.
Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą:
kormoran - 2, piskliwiec - 1 i krzyżówki, na drodze rozjechany młody gąsiorek i krętogłów a w górze myszołów (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Okolice Wierzbowa (gm Kozłowo) samiec błotniaka łąkowego i pustułka (A. Laskowska, P. Szypulski)


27.07.2012
Jez.Salęt Mały, k.Szestna:
kuliki wiekie-cn.3 w przelocie. (J.Łaźniewski, L.Kleinschmitd, S.Springer, A.Pobiedziński, S.Menderski, D.Cząstkiewicz)


26.07.2012
Jez.Salęt Mały, k.Szestna: wieczorem kwokacz-2 w przelocie oraz stadko piskliwców nad jeziorem i stado szpaków około 2000-4000 na nocelogowisku. (J.Łaźniewski, L.Kleinschmitd, S.Springer, A.Pobiedziński, S.Menderski, D.Cząstkiewicz)


25.07.2012
Kwiecewo: ł.niemy-(2ad+6pull)+(2ad+5pull)+(2ad+7pull)+(2ad+4pull), krzyżówka-47, krakwa-14, nieoznaczone kaczki-ok.190, cyraneczka-4, gęgawa-13, p.dwuczyby-(2ad+3pull)+(2ad+1pull)+(2ad+1pull)+(2ad+1pull)+(2ad+1pull)+4ad, perkozek-4, kormoran-8, łyska-cn.334, czapla siwa-1, cz.biała-3, bąk-1, bączek-1m, żuraw-2, śmieszka-2, r.białowąsa-ok.15, r.czarna-ok.10, r.rzeczna-2, siewka złota-1ad, czajka-ok.40, batalion-18, łęczak-10, kszyk-35.(A. Sereda, D. Cząstkiewicz)


24.07.2012
Olsztyn, elektrownia wodna na Łynie: nurogęś-1f, krzyżówka-1f+7pull, 2m, dzięcioł zielony - 1,  pliszki górskiej nie stwierdziłem W okolicach oczyszczalni ścieków, gąsiorek samiec, który siedział na asfalcie czając się na przechodzącą przez drogę ropuchę tylko zupełnie nie wiedział jak się do niej zabrać:).
(D. Cząstkiewicz)
Olsztyn, Jez.Krzywe, zat.Pacyfik: piskliwiec-1, m.srebrzysta-1, krzyżówka-8. (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)

 

Stawiska (gmina Węgorzewo):

- czapla siwa - 2 os

- kobuz - 1 os

- łabędź niemy - 2ad

- rybitwa białowąsa - 14ad + 8juv (młodych ptaków było zapewne więcej, ale były poukrywane za trzcinami i kępami roślinności)

- perkozek - 2ad + 2pull, 2ad + 5pull, 2ad + 6pull, 2ad + 4 pull

- łyska - ok. 25ad i 39 pull i juv (liczba przybliżona - ptaki chowały się w roślinności)

- sieweczka rzeczna - 4ad

 Krzysztof Pawlukojć


23.07.2012
Olsztyn,
jez. Krzywe, zat. Grunwaldzka: śmieszka-130 (w tym jeden odczytany ptak z plastikowa obrączką), m.srebrzysta-2ad+1juv, kormoran-9, ł.niemy-2ad+6juv, krzyżówka-9. Zat.Pacyfik: r.rzeczna-2ad, śmieszka-4, m.srebrzysta-1ad, kormoran-5, p.dwuczuby-2ad+3pull. Zat.Kopernikowska: śmieszka-67, m.siwa-2ad, m.srebrzysta-3ad+1juv, kormoran-4, p.dwuczuby-(2ad+2pull)+(2ad+1pull)+(2ad+2pull), (2ad+1pull)+(2ad+1pull)+(2ad+2pull)+(2ad+2pull)+(2ad+1pull)+(2ad+3pull)+(2ad+2pull)+(2ad+2pull)+(2ad+2pull)+(2ad+3pull)+(2ad+3pull)+(2ad+2pull).
W tym roku na całym jeziorze wyszło 16 par, a na jedną parę przypadały 2,00 młodego. Dla porównania w roku 2011 było 20par i przypadało 2,05 juv/parę. Łyna, Park Podzamcze: krzyżówka-1f+3pull.(D.Cząstkiewicz)

Olsztyn, os. Podgrodzie: gęgawa-36 w niskim przelocie nad miastem. Staw w Uniszewie: pustki oprócz 4 par perkoza dwuczubego i jednego ł. niemego. (D. Cząstkiewicz)


22.07.2012.
Iława: w zadrzewieniach przy Małym Jezioraku - dzięcioł zielony dorosły samiec. Na samym jeziorze mnóstwo młodych śmieszek, są też młode łyski, perkozy w różnym stadium, nawet pisklęta. Szałkowo (gm. Iława) jaskółki przeganiające kobuza (A. Laskowska, P. Szypulski)


21.07.2012.
Lidzbark
Welski: kobuz - 1 os (Maciej Jaroszewski)


20.07.2012.
Rodzone (gm. Iława) samiec błotniaka łąkowego - widziany tam drugi raz (P. Szypulski)


19.07.2012
Dzisiaj w południe nad Olsztynem w rejonie ulic Okrzei, Kolejowej i Żeromskiego przeleciał klucz 10 gęgaw. Obserwowaliśmy je razem z Piotrem K. (S. Jakowszczenko)


18.07.2012
Okolice Sorkwit: bocian biały-55, same dorosłe osobniki. Olsztyn, os. Podgrodzie: kania czarna przeganiana przez parę pustułek. (D. Cząstkiewicz)


17.07.2012
Iława:
na Jezioraku gągoł samica z 4 młodymi (A. Laskowska, P. Szypulski)


11.07.2012.
Lidzbark Welski: gadożer - prawdopodobnie 2 os. "
Jechałem samochodem przy uprawie. Ptak siedział na wysokiej, suchej sośnie. Podjechałem bliżej, zrobiłem kilka zdjęć i ptak odleciał. Kierowałem się na łąki oddalone o jakieś 200 metrów. Były koszone. Kiedy znalazłem się na środku zobaczyłem nadlatującego gadożera. Ptak przyleciał, nisko zrobił kilka kółek i poleciał w przeciwnym kierunku do tego, z którego przyjechałem. Po ok. 10 minutach okrążyłem łąkę i postanowiłem ponownie odwiedzić suchą sosnę, o której wcześniej wspomniałem. Gadożer na niej nie siedział. Zauważyłem go jakieś 30 metrów od sosny siedzącego na innym suchym drzewie. Zrobiłem jeszcze kilka zdjęć i ptak odleciał. Od 11.07.2012 nie widziałem gadożera na tym terenie. Po skonsultowaniu się ze specjalistą dowiedziałem się, że ptak ma 3 lata." (Maciej Jaroszewski)


08.07.2012.
Bystre k Giżycka 1 dzięciołek (O. Myka)


06.07.2012
Okolice Boćwińskiego Młyna: żuraw-70, same dorosłe osobniki (foto). (A. Sereda, A. Wilk, D. Cząstkiewicz)


04.07.2012.
w Giżycku przy dworcu ok.50 jerzyków, na małym stawiku w Bystrym k. Giżycka kokoszka z 4 pisklakami, zaś nad Niegocinem w Bystrym para rybitw rzecznych i samiec błotniaka stawowego (O. Myka)


02.07.2012
Olsztyn - dokładnie nad siedzibą Komitetu Ochrony Orłów (ul. Niepodległości) przelatująca kania czarna (M. Zygmunt)

Olsztyn, Park między Centrum Alfa, a mostem Jakuba: wójcik-1m. Ul. Grzegorzewskiej: wójcik-1m. Park Podzamcze: wójcika brak. (A. Sereda,
D. Cząstkiewicz)


01.07.2012
Na NW od Gołdapi: polująca kania ruda (A. Sereda, A. Wilk, D. Cząstkiewicz)

Jabłonka (gm. Nidzica): kania ruda, rybołów, kilka rybitw białowąsych, 4 rzeczne, "czynna" kolonia kormoranów i czapli siwej (P. Szypulski)


30.06.2012
Jabramowo, k.Gołdapi: kulik wielki-3 (w przelocie), trzmielojad-1. Zalew w Gołdapi: rybitw rzecznych przybyło, widać około 15 gniazd (D.Cząstkiewicz)


29.06.12
ok godz. 12 kania czarna w Olsztynie nad ul. Pana Tadeusza (Darek Górecki)

Łęknica k. Srokowa: kwokacz-kilka w przelocie. Niecka Skliska k. miejscowości Popioły: błotniak łąkowy-1m, zapadający z pokarmem w trzciny
(D. Cząstkiewicz)


28.06.2012
Gajnica: zaroślówka znaleziona przez K. Jankowskiego nadal obecna. Zbiornik w Kwiecewie: zaroślówka-1 (ptak śpiewał do około 10:30), Poza tym obchodziłem zbiornik głównie w celu liczenia ptaków lęgowych i tak: rybitwa czarna-28 gniazd, r.białowąsa-19gn.(19-22pary), r.rzeczna-3gn (5par), p.dwuczuby-7gn+8par, p.rdzawoszyi-2par+1p z pull, zausznik-3pary+1gn., perkozek-9par, zielonka-2m, łyska-240os. nielęgowych+lęgowe nieliczone, baczek-1m, cz.biała-7, cz.siwa-7, kulik wielki-12 (w przelocie), krzyżówka-75, krakwa-90, cyraneczka-1, cyranka-1, świstun-2m, gęgawa-7, ł.niemy-2pary z pull+5ad, kormoran-20, trzciniak-25-30par, bielik-1ad, kobuz-1 w wiosce 6 zajętych gniazd bociana. (D. Cząstkiewicz)

Iława: dopiero wykryłem że na budynkach hali sportowej i szkoły przy Małym Jezioraku są kolonie lęgowe śmieszki (P. Szypulski)


27.06.2012
Staw w Pieckach: śmieszka-210os., r.rzeczna-5os., łyska-5par, p.dwuczuby-3pary, krzyżówka-4 pary. (D. Cząstkiewicz)


25.06.2012
Olsztyn, Park między Centrum Alfa, a mostem Jakuba: wójcik-1.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


24.06.2012.
Jezioro Głębokie (gm. Iława) krążące: myszołów i bielik ad (A. Laskowska, P. Szypulski)


23.06.2012
Staw w Pieckach: śmieszka- 90-100par, r.rzeczna-2os., krzyżówka-4samice z pull, gągoł-7m, czernica-2f+3m, łyska-4pary z pull, ł.niemy-2ad+6pull, krakwa-1f, p.dwuczuby-4pary.(D.Cząstkiewicz)


22.06.2012
Olsztyn, jez. Krzywe, zat. Grunwaldzka: p.dwuczuby-3, ł.niemy-2ad+7pull i 2ad+5pull, krzyżówka-3m, śmieszka-8ad+2juv, kormoran-1. Zat.Pacyfik: kormoran-36, cz.siwa-4, śmieszka-10ad. Zat.Kopernikowska: p.dwuczuby: 12par z juv (pisklaki jeszcze za małe, żeby policzyć)+7 wolnych os., ł.niemy-2ad+5pull, krzyżówka-23m+3f, łyska-2ad+4pull, kormoran-3, śmieszka-8.Olsztyn, Park Podzamczewójcik nadal obecny. Park między Centrum Alfa, a mostem Jakuba: wójcika brak. Ul. Grzegorzewskiejwójcik obecny, ale ptak nie chciał się odzywać głosem godowym na wabienie jedynie pokazał się na chwilę odezwał się około 5 razy głosem kontaktowym i zniknął. (D.Cząstkiewicz)

Olsztyn. mały stawek obok hali Urania - kokoszka wodna osobnik dorosły z pisklakiem. A wspomnianą wcześniej kanię widziałem już kilkakrotnie w przeciągu ostatniego 1,5 miesiąca widywałem ją w takich miejscach jak park Kusocińskiego, Teatr Jaracza, Hotel Omega. A propos parku Kusocińskiego to warto wspomnieć że nocuje tu kilkaset kawek (Tomek Raczyński)


20.06.2012
Staw w Pieckach: r.rzeczna-3pary, śmieszka 70-80par, łyska-1para, p.dwuczuby-4pary, krzyżówka-5m+1f+1f z 12pull+1f z 4pull+1f z 4pull (jedna krzyżówka wodziła 4 młode swoje i 3 młode czernice, zapewne miała podrzucone jajka (foto). Może właśnie z takich przypadków zima biorą się niepłochliwe czernice z zimującymi krzyżówkami?). Jez. Stromek: r.czarna-10os., śmieszka-48os., łyska-1para, p.dwuczuby-6par, kormoran-2, jarzębatka-1.(D.Cząstkiewicz)


18.06.2012
Olsztyn, park między Centrum Alfa, a mostem Jakuba: wójcik-1m (Ptaka w kolejnych dniach już nie było) (A.Sereda)


17.06.2012.
No i wynik meczu okazał się konstruktywny :) Wkurzony wsiadłem w samochód i ruszyłem na nocną przejażdżkę :) Efektem stanowisko zaroślówki Acrocephalus dumetorum w okolicy Kwiecewa! (K. Jankowski)

Jabramowo, k. Gołdapi: kulik wielki-22 osobniki przelatujące na N (foto) oraz orliki, bielik, trzmielojady, myszołowy, błotniaki stawowe, rybołów, bocian czarny. Gołdap, nowo tworzony zalew: r.rzeczna-9-12gniazd, ptaki znikły z zalanej wyspy ale założyły gniazda na wyspie (co bardzo cieszy) która ma służyć docelowo ptakom, r. czarna-2, śmieszka-20, sieweczka rzeczna-1, krzyżówka-5m. Jez.Śniardwy przy miejscowości Such Róg: bączek-1.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


16.06.2012
Obrzeża Lidzbarka Warmińskiego:
Derkacz  1os ( głos )
Przepiórka 1os ( głos )
Zaganiacz 1 os ( głos )
Obserwacja Marek Bebłot


14.06.2012.
dziś rano jak wracałem z warmińskich pstrągów i poziomek w Olsztynie nad Posortami i Brzezinami znowu latała kania czarna.  prawdopodobnie mamy gdzieś w mieście lub najbliższych okolicach gniazdo. Stąd prośba żeby nawet w mieście popatrzeć czasem nad głowę;-) pozdrawiam (D. Górecki)

11.06.12
kania czarna nad Olsztynem (Jaroty – skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Wilczyńskiego – też nad stacją tyle, że Shella) K. Jankowski

Olsztyn: kania czarna - okolice cmentarza św. Jakuba (róg Artyleryjskiej i Wojska Polskiego) D. Górecki


10.06.12
w Olsztynie nad ul. Bałtycką w okolicy stacji Orlen – kania czarna  (K. Jankowski)

Rezerwat Kwiecewo: łabędź niemy - 15 ( 3 pary z młodymi), gęgawa - 4 ( z młodymi), głowienka - 2, krakwa - 45 os, krzyżówka - 52 os, płaskonos - 3 os, cyranka - 8 os, cyraneczka - 2 os, perkozek - 12 os, perkoz rogaty - 1 os, perkoz rdzawoszyi - 6 os, perkoz dwuczuby - 19 os ( 2 os razem z młodymi), zausznik - 5 os, kukułka, żuraw - 12 os, łyski - ok 100 ( z młodymi), kormoran – 20 os, bąk - 3 os ( głosy), czapla siwa - 6 os, czapla biała - 11 os, czajka - 16 os, śmieszka - 10 os, rybitwa czarna - 50 os ( wysiadujące w 3 koloniach), rybitwa białoskrzydła - 6 os, rybitwa białowąsa - 20 os ( wysiadująca w 1 koloni), rybitwa rzeczna - 2 os,  błotniak stawowy - para, myszołów - 6 os, gąsiorek - 1 os, remizy, skowronki, rokitniczka, łozówka, trzciniak ( obs. A. Hermański )


09.06.2012
Rezerwat Kwiecewo : perkoz rogaty -1 os ( foto), zausznik - 3 os, łęczak - 2 os, kormorany, łyski z młodymi, cyranki, krzyżówki, cyraneczki, czapla siwa, czaple białe, rybitwy czarne, białowąse i białoskrzydłe jeszcze wysiadują na gniazdach, perkoz rdzawoszyi, perkoz dwuczuby, błotniak stawowy, remizy, potrzosy oraz dużo drobnicy. ( obs. A. Hermański, G. Piłat)

07.06.2012
Olsztyn, jez. Skanda: głowienka-1m, krzyżówka-2m+1f, sołtys-1, łyska-2ad+4pull, p.dwuczuby-15, śmieszka-1. Olsztyn, : objeżdżaliśmy wszystkie dogodne dla wójcika parki i zadrzewienia w mieście, udało się wykryć jednego wójcika na ul. Grzegorzewskiej oraz potwierdzić wcześniej wykrytego wójcika z Parku Podzamcze. Jez. Kortowskie: ł.niemy-1ad+4pull, perkozy, krzyżówki i śmieszki (A. Sereda, D. Cząstkiewicz).

W nocy z 6/7.06.2012 r. stwierdziłem 4 samce zaroślówki: dwa, zastane już dwie doby wcześniej, w Przystani i kolejne, niespełna trzy kilometry od tego miejsca, w Stawkach koło Węgorzewa. Ptaki w Stawkach były aktywne głosowo do godzin rannych - śpiewały jeszcze po 5:20, gdy stamtąd odjeżdżałem. Załączam fotki i polecam stanowiska - są blisko dróg i nie trzeba specjalnie szukać. (Andrzej Sulej)


06.06.2012
Olsztyn, jez. Krzywezat.Grunwaldzka: nurogęś-1f, krzyżówka-2m+1f, p.dwuczuby-1, kormoran-1, śmieszka-2. Zat.Pacyfik: krzyzówka-1m+1f, ł.niemy-1ad., p.dwuczuby-2, kormoran-5, śmieszka-6. Zat.Kopernikowska: krzyżówka-16m+1f+1f z 6 pull., p.dwuczuby-16, kormoran-1, czapla siwa-1, śmieszka-10, łyska-2ad+2ad z 4pull.(D.Cząstkiewicz) Olsztyn, Park Podzamcze: wójcik nadal obecny jednak przeniósł się spod kręgielni do okolic Mostu Jana. (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)


05.06.2012
Olsztyn, dolina Łyny, odcinek Stare miasto-Oczyszczalnia: wycieczka nastawiona na wyszukiwanie wójcików, udało się znaleść jednego 
wójcika w parku Podzamcze (foto), następnie muchołówka mała, nurogęś z młodymi, zimorodek w okolicach mostu Justusa, w zakolu Łyny przy starym moście ł.niemy na gnieździe oraz tokujący kszyk (dość dziwne miejsce jak na ten gatunek), po drodze jeszcze trzy siniaki. Na koniec na elektrowni na Łynie pliszka górska-1m (foto).
Jez. Długie: śmieszka-3 gniazda (D. Cząstkiewicz)

Jonkowo - Porbady : kuropatwa - 3 os, bażant - 1 os, grzywacz - 42 os, kukułka, żuraw - 6 os, bocian biały - 15 os, czajka - 38 os, kszyk - 3 os, orlik krzykliwy - 1 os ( polujący na łące koło Jonkowa, foto), błotniak stawowy - 3 os, myszołów - 2 os, uszatka - 4 os ( 3 młode i dorosły, w tym samym zadrzewieniu śródpolnym), pustułka - 1 os, wilga - 2 os, gąsiorek - 2 os, srokosz - 1 os, sójka - 3 os, kruk - 2 os, rokitniczka, łozówka, piecuszek, pierwiosnek, kapturka, cierniówka, kos, kwiczoł, słowik szary, pokląskwa, białorzytka, pliszka siwa, świergotek łąkowy, zięba, dzwoniec, szczygieł, trznadel, potrzos (obs. A. Hermański) nowe


04/05.06.2012
W Przystani k. Węgorzewa, blisko jez. Mamry na polu rzepakowym przy drodze w kierunku Radziej 2 śpiewające samce zaroślówek, w odległości ok. 350 m od siebie. Poza tym podczas trzygodzinnych nasłuchów na 50. kilometrowej trasie ok. 15 łozówek,  3 rokitniczki, 4 trzciniaki,  2 świerszczaki, 3 strumieniówki, 5 derkaczy, odzywające się młode uszatki, 1 puszczyk. Nasłuchiwał: Andrzej Sulej 


03.06.2012
Ustnik (gm. Jeziorany). Warzęcha!!!: 1 os., . daleko latała skurkowana, potem poleciała na wschód w stronę jez. Bierdawy, jez. Luterskiego
(K. Jankowski)

Staw w Pieckach: czernica-3f+7m+1para, krzyżówka-1f+5pull, 1f+5pull, 1f+3pull, 1para, 3m, głowienka-1m, łyska-3pary, kokoszka-1para, p.dwuczuby-6par, śmieszka-50-60par, r.rzeczna-2pary. Skajboty, gm.Barczewo: ł.niemy-2ad+7pull, krzyżówka-5m+2f, krakwa-1para, bak-1m, czajka-1para.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Kwiecewo: łabędź niemy - 26 ( 3 pary z młodymi), gęgawa 4 dorosłe i 7 młodych, bernikla białolica - 1, cyranka - 3, płaskonos - 6, głowienka - 2, perkoz dwuczuby - 14, perkoz rdzawoszyi - 6, kormoran - 17, bąk - 3, czapla biała - 3, czapla siwa - 2, błotniak stawowy - 3, orlik krzykliwy - 2 ( jeden polujący koło miejscowości Różynka), łyska, żuraw, czajki, łęczak - 1, rybitwa czarna - 40, rybitwa białowąsa - 6, remiz, gąsiorek, jaskółki oknówki, dymówki, jerzyki około 200 ( polowały na meszki których było pełno), rokitniczka, potrzos, trzciniak ( obs. A. Hermański)

Porbady: uszatka lęgowa 1 dorosły osobnik polujący + 3 młode na poukrywane na drzewach ( obs. A. Hermański) 

02.06.2012
Lasy Wipsowskie: u znajomych sóweczek wykluły się młode. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


01.06.2012
jezioro Warnołty, poranna deszczowa wyprawa na chruściele dała:
-18 zielonek
-1 bączek
-22-25 par rybitw czarnych
-kilka par głowienek
-1 para czernic
-dużo śmieszek (Szymon Czernek)


31.05.2012
Olsztyn, dolina Łyny przy Brzezinach: zielonka, dwukrotnie, nisko w przelocie, przepiórka-1 (odzywający się samiec), derkacz-cn3.(D.Górecki, K.Jankowski, L.Kleinschmitd, S.Menderski, T.Raczyński, A.Sereda, D.Cząstkiewicz )


28.05.2012
Kwiecewo: Po opłynięciu kajakiem wyszło, b.śniady-1, łęczak-2, zausznik-3, p.rdzawoszyi-4pary, p.dwuczuby-16par, perkozek-4, zielonka-2, łyska-ok.90, ł.niemy-5par (dwie pary miały już pull.)+5ad., krzyżówka-40, krakwa-30, płaskonos-5, cyranka-2m, cyraneczka-2m, śmieszka-5, r.czarna-ok.45par, r.białowąsa-4pary, kormoran-10, bąk-2m, cz.biała-15, cz.siwa-6, b.stawowy-1f, orlik krzykliwy-1. (K. Jankowski, D. Cząstkiewicz)

 

Glaznoty ( Wzgórza Dylewskie)- na podmokłych nieużytkach: derkacz, gąsiorek, słowik, pierwiosnek, piecuszek, kukułka, żurawie-para, szpaki, kwiczoły (S.Olender)

 

Dągi (gm. Dywity) - orlik krzykliwy - 1, bielik - 1 imm. Pierwsze wyklute bociany. (M. Zalewska, A. Sereda)


27.05.1012.
Jezioro Popówko (powiat iławski). Krótki rekonesansowy wypad: na wodzie czapla biała - 1,  łabędź niemy - 32 ad, głowienka - 5 samców i cn.1 samica, płaskonos - 1 samiec, łyska ok 110, śmieszka - 36, rybitwa białowąsa - 4, czajka - para, łęczak - 1, błotniak stawowy - 1 samiec i 2 kukułki (A. Laskowska, P. Szypulski)

 

Kwiecewo gm. Dobre Miasto
Błotniak stawowy 1 para (obserwowałem transfer pokarmu, może uda się pisklęta zaobrączkować kol. obrączkami)
Bąk (głos)
Rokitniczki
Rybitwy czarne 8
Rybitwy białowąsa 3
Rybitwa białoskrzydła 4
Podaje tylko ciekawsze, bo byłem w drodze do Fundacji Albatros zaobrączkować kolorową obrączką pierwszego orlika krzykliwego w naszym województwie. (M. Bebłot)

 

Gołdap: w znanej koloni czapli siwej cn.18 zajętych gniazd. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)  

 

Faltyjanki z ciekawszych obserwacji: orlik krzykliwy (pierwszy raz w tym miejscu) przeganiany przez krogulca, jerzyk 2 i bielik, który wykonał kilkukilometrowy ślizg bez ruszania skrzydłami. (S. Jakowszczenko)


26.05.2012.
Lidzbark Warmiński - kania ruda obserwowana nad miastem (M. Bebłot)

 

Jabramowo, k.Gołdapi: z ciekawszych trzmielojad-2, bocian czarny-1. Puszcza Romincka: w dziupli sóweczki wykluły sięmłode bo pod drzewem leżały skorupki jaj, dorosłe ptaki pilnowały wylotu dziupli. Nowo tworzony zalew w Gołdapi: r.rzeczna-40gn.(na drugi dzień koloni już nie było, wyspa przestała istnieć:(, śmieszka-24, biegus malutki-1b.zmienny-2, łęczka-2,s.rzeczna-5, ł.niemy-5ad., krzyżówka-8.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


25.05.2012
Zatoka jez. Kiermas: p.dwuczuby-2pary, ł.niemy-1para, kormoran-1, cz.siwa-2, rybitwa białowąsa-1, r.białoskrzydła-1. r.czarna-38(D.Cząstkiewicz).Nowo tworzony zalew w Gołdapi: r.rzeczna-78os.(40 wysiadujących ptaków), krwawodziób-2, sieweczka rzeczna-3pary, bielaczek-1f, ł.niemy-5ad, śmieszka-23.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


24.05.2012
Olsztyn, jez.Krzywe, zat,Grunwaldzka: śmieszka-6+1gniazdo, kormoran-1, p.dwuczuby-2, ł.niemy-1ad. Zat.Pacyfik: ł.niemy-2, krzyżówka-2m, śmieszka-2, czapla siwa-1. Zat.Kopernikowska
nur czarnoszyi-1 (w szacie spocz.) pierwsze stwierdzenie na jez.Krzywym, p.dwuczuby-30, ł.niemy-3ad, krzyżówka-3m+1f, kormoran-1, łyska-6.(D.Cząstkiewicz)


20.05.2012.
Jezioro Omulew (Wykno) bocian czarny-1 rybołów-1, 1 kania ruda-1 kormorany i czaple w koloni (E. Jasztal-Szczepkowska, K. Szczepkowski, P. Hojdeczko)

 

Podczas rejsu po Jeziorze Kisajno z ciekawszych - pierwszy trzmielojad (A. Wilk, S. Czernek, A. i S. Sereda). 


18.05.2012.
Dziś, w okolicach Muszak odnalazłem dziuplę jednej z namierzonych włochatek (foto). W sumie, w okresie od 15 kwietnia do 3 maja udało mi się zlokalizować 7 stanowisk w południowej części puszczy. Duże zaskoczenie i ogromna satysfakcja (P. Szczypiński)


17.05.2012.
Jezioro Ryńskie - w koloni śmieszek 10 par mew czarnogłowych (K. Jankowski)


14.05.20122
Lasy Wipsowskie, w okolicach Barczewa: Udało się znaleźć
 dziuplę sóweczki, znajduję się ona na 10-11 metrach w ok.120 letniej sośnie, na borze bagiennym, który jest porażony prawdopodobnie grzybem Phelinus pini, co skutkuje tym, że praktycznie co 3 drzewo ma dogodną dla sóweczki dziuplę. Porażenie i dziuplę pokazuję załączona fotografia :). To stwierdzenie jest z kolei pierwszym udokumentowanym lęgiem na Warmii. (D. Cząstkiewicz)


 13.05.2012
 Olsztyn, jez. Krzywe, zat. Kopernikowska: p.dwuczuby-28, krzyżówka-3m+1f, kormoran-1, łyska-2, ł.niemy-2ad śmieszka-2 (w tym jedna na gnieździe) oraz kolejne stwierdzenie dzięcioła zielonosiwego-1. Zat. Pacyfik: p.dwuczuby-4, krzyżówka-4m+1f, ł.niemy-1imm+1ad. Zat. Grunwaldzka: śmieszka-6 (w tym jedna na gnieździe), piskliwiec-1, krzyżówka-5m.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Nidzica: pierwsza dziwonia w okolicy działek (K. Szczepkowski)

12.05.2012 Krasnolipie (gm. Braniewo) Błotniak łąkowy 1 para Błotniak stawowy 1 para (M. Bebłot, A. Homan) nowe


06.05.2012.
Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą - pierwszy derkacz (K. Szczepkowski)

Nidzica - park im Gregoroviusa - pierwszy zaganiacz (P. Szypulski)


05.05.2012.
Jezioro Orłowo Duże:
3 pary gągołów, kormoran - 5 os, w lesie głos zniczka i dz. czarnego a w powietrzu kania czarna (A. Laskowska, P. Szypulski)

 

Podsyłam obserwację z fajnego terenu rozlewiska koło Bęsi. Trochę spóźnione.. Teren ten jest zagrożony, bo dzierżawca z Grudziądza chce ten teren osuszyć. Ja jeździłem żeby napisać opinie ornitologiczną. Sprawa jest w RDOŚ w Olsztynie na policji i w prokuraturze. A oto obserwacje:

b. stawowy - 1 para, bąk -  1 os (głos), derkacz - 1 os ( głos), ł. niemy - 3, potrzos - 5, trzcinniczek - ok 8, rokitniczka - ok 5, trzciniak - 2, krzyżówka - ok 5, łyska - 6, perkoz dwuczuby - 1, remiz - 1 (M. Bebłot) nowe


04.05.2012
Puszcza Piska, nadl. Strzałowo:: sóweczka-1, ptak przebywa tuż za jedną z leśniczówek na dość sporej powierzchni boru bagiennego. Według leśniczego ptak ten przebywa tam już od jesieni 2011, słyszał go wielokrotnie wieczorami, słyszał go również tej wiosny. (D. Cząstkiewicz) 


03.05.2012
Kokoszewo, gm.Bisztynek: pierwsze derkacze-3, w tym dwa siedziały w monokulturze 20cm zboża, a jeden w rzepaku. Jeziorany: gawrony dobudowały kolejne gniazda, 34 w okolicach mostu przy kościele. Wozławki, gm.Bisztynek: gawron-23 gniazda przy kościele, na polu obok para kuropatw. Bisztynek: kolonie gawrona składająca się z 144 gniazd przy pomniku. Olsztyn, jez.Track: bąk-1m, krakwa-1m+1f, krzyżówka-2m, p.dwuczuby-7par, łyska-4pary, śmieszka-18.(D.Cząstkiewicz)

Nowa Wieś Dmochy (gm. Janowiec Kość) przelatujący dzięcioł zielony (A. Laskowska, P. Szypulski)

Okolice wsi Durąg (pow. ostródzki) - błotniak stepowy – 1 samiec (K. Jankowski)


02.05.2012
Olsztyn, jez. Krzywe, zat. Kopernikowska: piskliwiec-2, śmieszka-3, ł.niemy-2ad, krzyżówka-1, kormoran-16, p.dwuczuby-38, łyska-4. Zat.P acyfik: p.dwuczuby-6, krzyżówka-2. Zat. Grunwaldzka: p.dwuczuby-4, kormoran-3, krzyzówka-6, piskliwiec-1, r.rzeczna-1, śmieszka 4+jedna na gnieździe.(D.Cząstkiewicz)


01.05.2012.
Smolany (gm.
Janowiec Kościelny) - MPPL kwadrat polno - łąkowy. Z ciekawszych: kuropatwa - 2, błotniak łąkowy - 1, kobuz - 1, dudek - 1, kruki lęgowe, świergotek polny - 1, wilga - 2, potrzeszcz - 2 i inne. Kwadrat leśny zdominowany przez piecuszki, pierwiosnki, świstunki leśne, świergotki leśne - 2, ze 2 kapturki, kosy, śpiewaki, mysikróliki, sosnówki, bogatki, modraszki, czubatki, rudziki, kilka paszkotów, kukułka, głos krętogłowa itp. Poza liczeniem jeszcze słonka była w lesie a w okolicy Zagrzewa (gm Nidzica) pierwszy ortolan (P Szypulski)

Dzisiaj w nocy łozówka na Gutkowie (K. Jankowski)

Jabramowo, k.Gołdapi: z ciekawszych, polujący rybołów-1, bielik-1, w przelocie dudek-1, para białorzytek, gęgawa-2, m.żółtonoga-5, kulik wielki-2, na drutach siedział kobczyk-1f (foto) oraz pierwszy słowik szary-1, kolejne wilgi. Gołdap, nowo tworzony zalew: rybitwa rzeczna-21 (prawdopodobnie szykuje się kolonia na niewielkiej wyspie), śmieska-5, sieweczka rzeczna-5, piskliwiec-2, łęczak-1, krakwa-1m, krzyżówka-8, ł.niemy-37, pliszka żółta podgat.thunbergi-2 (foto) (prawdopodobnie para). (D. Cząstkiewicz)

Rakowice: wróciły rybitwy- wieczorową porą na jednym ze stawów żerowało 6 rybitw czarnych i 2 białowąse (S. Olender)


30.04.2012
Puszcza Romincka: w końcu udało się znaleźć dziuplę sóweczki (foto). Jest to pierwszy udokumentowany lęg po wojnie sóweczek na Mazurach. Dziupla znajduje się w sośnie na około 18-20m, ptak nie są płochliwe, samica wysiaduję, a samiec przynosi jej pokarm, podczas przekazania pokarmu raz kopulowały. Pokarm zjadają na stałym drzewie bo znaleźliśmy dużo resztek i wypluwek. W tym samym miejscu, jarząbek-2m, 1f, turkawka, kowalik podgat.europaea (zajęta dziupla). Gołdap: krętogłów-1.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda)


29.04.2012
Jez Omulew część NW
(gm. Nidzica). Kania ruda - 1, kania czarna - 1, błotniak stawowy - samiec, rybitwa rzeczna - 2, trzciniaki, pupający dudek od strony Jabłonki. Kormoranów w kolonii garstka, czapli brak (P. Szypulski)

Biskupiczki, Butowo - Gmina Kisielice:
sieweczka rzeczna- 1
łęczak - 4
brodziec śniady - 1
kszyk - 2
kwokacz - 1
krwawodziób - 1
brodziec pławny - 1
płaskonos - 4
rybitwa czarna - 2
błotniak stawowy - 2 pary
łabędż niemy - 2 gniazda
orlik krzykliwy - 1
trzciniak - głos
Kwiecewo
bąk- głos,
perkoz rdzawoszyi - para z gniazdem
błotniak stawowy - dwie pary
rybitwa czarna - 38
rybitwa białoskrzydła - 11
rybitwa białowąsa - 14
czapla biała - 1
batalion - 20
łęczak - 10
mewa mała - 2
orlik krzykliwy - para
bielik - 1 ad
i wiele innych (A. Kośmicki)

Urwitałt nad jez. Łuknajno: obudziła nas pierwsza wilga. Jez. Śniardwy od strony lasu  Łuknajniańskiego: kolejne trzciniaki. Las Łuknajniański: kolejna wilga i pierwsze muchołówki małe-2. Nowe Guty, jez. Śniardwy: pustki tylko gęgawa-15, r.rzeczna-2, ł.niemy-1.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Jezioro Luterskie - pierwszy słowik (K. Jankowski)

Gołdap: pierwsze jerzyki-2. Puszcza Romincka: znaleziona dziupla włochatki nadal zajęta. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


28-29.04.2012
Okolice Dziarnówka (gmina Iława)
 : na zarastającym kompleksie wodnym: gęgawa-10, żuraw-3 pary, cyraneczka-para, łyska-2, cyranka-1,krzyżówka-1, samotnik-1, głosy kokoszek, perkozków, intensywnie śpiewające piecuszki, trznadle, drozdy śpiewaki, głos cierniówki, gajówki, bogatki, kukułka-1, dzięcioł duży-1, grzywacz-2, bocian biały-1,dymówka-2 pijące w locie wodę ze stawu, czajka-2, bielik-1, myszołów-1, błotniak stawowy znoszący budulec na gniazdo do trzcinowiska i przekazujący w locie tokowym "prezent" samicy, łabędź niemy-para, głosy rzekotek( S. Olender)

Lubawa: intensywnie śpiewające piegże (S. Olender)


28.04.2012
Północny Skraj Puszczy Piskiej: pierwsza cierniówka i brzegówka. Jez. Łuknajnohełmiatka-2m+1f, m.siodłata-2, pierwszy trzciniak-1 oraz w Urwitałciekolejna muchołówka żałobna (D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

Nidzica: pierwsze jerzyki (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Kanigowo (cmentarz i okoliczne pola)
słowik-1 samiec
błotniak stawowy- 1 samiec
wilga-2 samce (przelot)


27.04.2012
Kokoszewo, gm.Bisztynek: Pierwsze kukułki-2, w pobliskim lesie muchołówka żałobna i świstunki leśne. Jez.Luterskie: rybitwa rzeczna-4, kormoran-33, ł.niemy-2ad, gągoł-7. Jeziorany: policzyłem gniazda gawronów i tak, przy cmentarzu 10gn., w parku 17gn., przy ul. Kajki 3gn.(D. Cząstkiewicz)

wysypisko śmieci (gm. Nidzica)
kania czarna-1 ad
błotniak stawowy-1 samiec
cmentarz Nidzica:
kapturka -1 samiec
kretogłów-1 ad (odzywał sie)
28.04.2012

Iława - krętogłów (P. Szypulski)


26.04.2012.
Dzisiaj po południu Faltyjanki gm. Milomłyn: bielik ad. 1, rybołów 1M,krogulec 1, dymówki liczne (S. Jakowszczenko)

Nidzica - pierwsza cierniówka (E. Jasztal, K. Szczepkowski, P. Walendziak)

Gołdapiwo: trzciniak, rokitniczka, mewa mała, zausznik, zielonka (Szymon Czernek i Andrzej Sulej)

Biskupiczki - Gmina Kisielice - Para bocianów czarnych, para orlików krzykliwych w rewirze (Andrzej Kośmicki)


25.04.2012.
Lubawa
 - oknówka - 1 os (P. Szypulski)

Nidzica: liczenie gniazd gawronów z 21.04.12 . W sumie 1156 gniazd.  Najwięcej na cmentarzu - 750, zamek - 368, park im Gregoroviusa - 30 i kościół im. św. Wojciecha 8 (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Bagna Nietlickie:
8 gęgaw odpoczywających na łące
około 200 żurawi
1 bielik
para orlików krzykliwych
para krwawodziobów na podmokłych łąkach
kilka dymówek i jedna oknówka
Szymon Czernek


24 IV 2012
okolice Sejn:
dudek dwukrotnie i świstunka leśna śpiewając w lesie
Żwirownia Sobolewo
2 brodźce piskliwe
1000 śmieszek
2-4 perkozy dwuczube
2 łyski
8 czernic
4 mewy srebrzyste
9 rybitw rzecznych
5 młodych dużych mew
Szymon Czernek

 

Iławajemiołuszki przy "lidl" - ok 50 os (P. Szypulski)

Puszcza Piska, rez. Krutynia: pierwsza muchołówka żałobna i łącznie 5 świstunek leśnych. Staw w Pieckach: Kolonia śmieszka, łącznie ptaków widać było około 500-600 par ale do oszacowania właściwej liczebności koloni można jeszcze poczekać. Poza tym czernica-8par, krakwa-3pary, gągoł-1para, p.dwuczuby-6par, łyska-6par, ł.niemy-1para, r.rzeczna-5os., piskliwiec-1, kolejne dymówki. Olsztyn, jez. Track: płaskonos-1m+1f, krakwa-2m+2f, p.dwuczuby-7par, łyska-7, śmieszka-ok.30, b.stawowy-1para. Jez. Krzywe, zat. Pacyfik: krakwa-1m+1f, krzyżówka-1m, zat. Kopernikowska: płaskonos-6m+4f, świstun-1m+1f, cyraneczka-5m+2f, czernica-4m+2f, krzyżówka-6, nurogęś-4m+4f, gągoł-8, ł.niemy-10, p.dwuczuby-41, łyska-17, cz.siwa-1 oraz małe przed noclegowisko pliszek siwych-15.(D.Cząstkiewicz)


23.04.2012.
Nidzica 
- przelatujący dzięcioł zielony nad działkami (K. Szczepkowski)


22.04.2012
Dziś rano w Olsztynie moja 4 letnia Weronika z okna (oś Mleczna) widziała latającego jerzyka. Ja tego nie widziałem ale mała jest "szkolona" w rozpoznawaniu ptaszorów prawie od urodzenia i dobrze "kuma" różnice pomiędzy jerzykiem i dymówką (D. Górecki)

 

jezWoszczelskie:
krwawodziób 1
krzyżówka 9
łyska 26
błotniak stawowy 1-2 pary
bąk 2
gągoł 7
łabędź niemy 47
śmieszka 29
krakwa 10
płaskonos 2
czernica 10
cyraneczka 1
cyranka 2
perkoz dwuczuby 25
gęgawa 1
rybitwa rzeczna 2
jez. Zdedy
krakwa 11
perkoz dwuczuby 16
cyraneczka 2
bąk 1
krzyżówka 5
gągoł 9
gęgawa 6
żwirownia Mołdzie
kopulująca para sieweczek obrożnych
samotnik 1
krwawodziób 1
gągoł 1
krzyżówka 5
poza tym koło Ełku przelotna brzegówka  obs. Szymon Czernek

Kwiecewo: perkoz dwuczuby - 12, rdzawoszyi - 6, perkozek - 5, kormoran - 15, bąk - 1 ( głos), czapla siwa - 7, łabędź niemy - 42, gęgawa - 15, krzyżówka - 35, płaskonos - 17, cyraneczka - 13, świstun - 19, cyranka - 3, głowienka - 5, czernica - 12, gągoł - 4, błotniak stawowy - 3 (2 samce / 1 samica), myszołów - 8, bielik - 1, łyska - ok 150, żuraw - 29, czajka - 7, łęczak - 3, śmieszka - ok 100, skowronki, rudzik - 1, piecuszek, remiz - 1 
(zbierający materiał na gniazdo), trznadel, potrzos ( obs. A Hermański)

Stawy stabilizacyjne k/Nidzicy: pierwsza kukułka, dymówka (K. Szczepkowski)

Jez. Zdręczno (gm Nidzica): na wodzie tylko para gągołów, w lesie - zniczek samiec i pierwsze świstunki. Radomin (gm. Nidzica) przelatująca kania ruda (A. Laskowska, P. Szypulski)

Olsztyn, jez. Krzywe, zat. Grunwaldzka: ł.niemy-2ad, krzyżówka-8, kormoran-1, m.siwa-2, śmieszka-40, m.srebrzysta-1. Zat.Pacyfik: nurogęś-1m, gągoł-1f, krzyżówka-para, kormoran-10, p.dwuczuby-4, na przybrzeżnych olszach siedział dzięcioł zielonosiwy-1m (kolejne stanowisko w Olsztynie).Zat.Kopernikowska: czernica-52 (największe stado tego gatunku na jez. Krzywym), płaskonos-3m+2f (drugie stwierdzenie tego gatunku na jez. Krzywym), krakwa-1m+1f, cyraneczka-1m+1f, cyranka-1m+1f(drugie stwierdzenie w Olsztynie, pierwsze na jez. Krzywym), nurogęś-2m+1f, ł.niemy-20, krzyżówka-2, łyska-17, cz.siwa-2, p.dwuczuby-23, potrzos-1, pierwsze dymówki-5. Olsztyn, ul. Artyleryjska: pierwszy kulczyk. (D. Cząstkiewicz, A. Sereda)

Torfniaki (gm. Działdowo) podróżniczek-1 (Ł. Głowacki)

Faltyjanki gm. Miłomłyn - pierwsze 4 dymówki, w Olsztynie jeszcze ich nie widziałem (S. Jakowszczenko)


21.04.2012
Kanigowo
 (wysypisko): kania czarna-1 ad. Nidzica: kania czarna- 1 ad, dymówka-1 ad. Stawy stabilizacyjne:przepiórka-1 samiec (P. Walendziak)

Las Miejski (1 km na N od Nidzicy): terytorialny orlik krzykliwy, pustułka - samiec, na łące pierwsza pokląskwa (A. Laskowska, P. Szypulski)

Rozlewisko w Więckach k. Węgorzewa:
2 cyraneczki
3 cyranki
5 krzyżówek
1 łęczak
2 perkozki
Dolina Węgorapy 
122 gęsi zbożowe
4 gęsi białoczelne
1 bernikla białolica
5 batalionów
2 czajki
poza tym w okolicy Buder pokląskwa i świergotek drzewny (S. Czernek)

Kurki k. Olsztynka, Kania czarna, ptak polował długi czas nad brzegiem jeziora Kiernoz Wielki przy samej wiosce (D. Górecki)

Porbady : kania czarna 1 ( obserwowana w tym rejonie 14 i 15 kwietnia), myszołów 5, pustułka 3, czajka 21, szpaki, bielik 1, błotniak stawowy 2( para), bażant 5, żuraw 8, kszyk 3 (loty godowe), grzywacz 12, dudek 1 , skowronki, dymówka 9, pliszka siwa 3, paszkot 1, piecuszek, pierwiosnek, srokosz 1, szczygły. Jonkowo: myszołów włochaty 1 (przelot, jakiś mocno opóźniony) (A Hermański)

Późne popołudnie Butryny gm. Purda - 12 bocianów białych kupą przelatujących nisko nad drogą na pole oziminy w poszukiwaniu kolacji 
(S. Jakowszczenko)


20.04.2012
Okolice Iławy - pierwsze dymówki (A. Laskowska, P. Szypulski)

19.04.2012
Jez. Krzywe, zat. Grunwaldzka: śmieszka-54, ł.niemy-1, krzyżówka-2m, kormoran-1. Zat. Kopernikowska: czernica-13m+6f, świstun-1m+1f, gągoł-2m+3f, krzyżówka-8, nurogęś-1m, ł.niemy-2pary, p.dwuczuby-29, kormoran-1, śmieszka-76, łyska-6. Zat. Pacyfik: p.dwuczuby-6, kormoran-3, cz.siwa-2, nurogęś-1para. Przy jeziorze pierwsza piegża. (D. Cząstkiewicz)

Gołdapiwo: z nowości: brzęczka i dymówki
na jeziorze:
19 gągołów
4 bielaczki
9 łabędzi niemych
34 czernice
7 płaskonosów
60 perkozów dwuczubych
144 śmieszek
1 mewa siwa
w czaplińcu zajętych około 20-25 gniazd w kolonii kormoranów zajęte 106 gniazd do tego w okolicy kormoranów zanosi się na kolonię śmieszek. Są tam
też 4 czaple białe, para gęgaw, 2-3 baków, 3 pary błotniaków st, płaskonos, 7 krzyżówek, 4krakwy i 2 cyraneczki. Poza tym pewnie całe mnóstwo ptaków, których nie widać w trzcinach i szuwarach. (Szymon Czernek)

Olsztyn, ul. Warszawska, szuwary przy NESTE, głos terytorialny bąka (M. Zygmunt)


18.04.2012
Bagna Nietlickie: pierwsze brzęczki-cn.3, pliszka żółta-3, sporo żurawi i gęgaw. Puszcza Piska: pierwsza pleszka. (D. Cząstkiewicz)


17.04.2012..
Nidzica
: pierwsza piegża (K. Szczepkowski)

Jez. Woszczelskie-wykoszono zimą kawał trzcinowisk i już jest para krwawodziobów, ciekawe czy będą lęgowe, poza tym:
łabędź niemy 40
perkoz dwuczuby 27
łyska 76
cyranka 5
krzyżówka 3
czernica 9
bąk 1
śmieszka 35
duża mewa 1
błotniak stawowy 1
Koło Nowej Wsi Ełckiej pojawiła się pliszka żółta i przelatujące na północ stado 6 mew żółtonogich (Szymon Czernek)

Puszcza Piska: kolejne kapturki, piecuszki, pierwiosnki. Jez. Łuknajno: ptaków sporo,  jak zwykle za daleko, żeby liczyć, ale z ciekawszych mewa żółtonoga-3.(D. Cząstkiewicz)


15.04.2012
W porcie w Giżycku pierwsze rybitwy rzeczne. We wsi Grodzisko pojawił się już krętogłów. (Szymon Czernek)

Gołdap: kolejna kapturka-1. Jez. Gołdopiwo: ł.niemy-9ad, krzyżówka-1m, czernica-22f+55m, świstun-4m+2f, gągoł-13m+13f, bielaczek-1m+1f, nurogęś-1m+1f, p.dwuczuby-43, kormoran-20, czapla siwa-5, śmieszka-37, błotniak stawowy-1f, kulik wielki-1(w przelocie). (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)


14.04.2012
Jez. Wery:
 (gmina Rybno): pierwszy głos bąka terytorialny (Ł. Głowacki)

Sumowo k. Sejn: Pierwszy błotniak łąkowy oraz 3 nury czarnoszyje lecące na północny zachód (Szymon Czernek)

Raczek (powiat iławski) : wysoki poziom Drwęcy, liczne rozlewiska na łąkach, żuraw- 2 pary, samotnik-3 pary, łabędź niemy-para, nurogęś-samiec, dzięcioł czarny-1, liczne śpiewaki, kosy, trznadle, zięby, modraszki , bogatki, czarnogłówki ( S. Olender)

Okolice Gołdapi: na śródpolnym rozlewisku siedziały, kszyki-10, bekasik-2, sieweczka rzeczna-1, samotnik-2, tuz obok na słupie wysokiego napięcia przez około dwie godziny siedział rybołów-1 i jadł dużą rybę, poza tym, pustułka-1m, błotniaki stawowe, jery-5 w przelocie. Nowo tworzony zalew w Gołdapi: sieweczka rzeczna-1, krakwa-1m, krzyżówka-7, ł.niemy-14, śmieszka-58.(D. Cząstkiewicz)

Nidzica: przelatujący dudek i pierwsza pleszka (E. Jasztal, A. Laskowska, K. Szczepkowski, P. Szypulski)


13.04.2012.
Jez. Gołdopiwo: ł.niemy-4ad, krzyżówka-6, świstun-2m+3f, czernica-19f+94m, gągoł-14nie ozn.+8f+10m, głowienka-4m+1f, bielaczek-5f+1m, kormoran-2, p.dwuczuby-48, czapla siwa-1, czapla biała-1, pierwsza kapturka i jemiołuszka-9, JezŻabinka- nurogęś -para. (D. Cząstkiewicz)


12.04.2012
Jez. Zarybinek
 (gmina Rybno): śmieszka-50, p.dwuczuby-10, krzyżówka-12, gągoł-25, czernica-40, ł.niemy-8, krakwa-4, świstun-30, potrzos-2, pierwszy śpiewający piecuszek (Ł. Głowacki)

Nidzica: ul. Warszawska: rybołow-1 ptak w trakcie przelotu (P. Walendziak)

Stawy stabilizacyjne pod Nidzica - samiec płaskonosa - nowy gat. (K. Szczepkowski)

Iława. Pierwsza pleszka (P. Szypulski)

Ostróda - pierwszy piecuszek (K. Jankowski)


11.04.2012.
Iława: ok 30 jemiołuszek na topolach przy lidl (P. Szypulski)


10.04.20012.
Iława -
 okolice lidl na jemiołach topolowych cn 20 jemiołuszek (P. Szypulski)

Okolice Lubawy - pierwsza dymówka (K. Jankowski)

Pielgrzymowo (gm. Nidzica): słonka-2, bocian biały-5 sztuk na łące poza tym nad brzegiem rzeki bóbr w stanie rozkładu (P. Walendziak)

Jez. Zarybinek (gmina Rybno) bielik-2, płaskonos-2m, gągoł-40, czernica-40, krzyżówka-10, łyska-100, śmieszka-200, p.dwuczuby-5, ł.niemy-3 
(Ł. Głowacki)

Okolice Gołdapiczarnowron-1, ptak obserwowany razem z wroną siwą, błotniak zbożowy-1f, czapla biała-4 (w przelocie). Puszcza Romincka: Z ciekawszych rybołów-1, ptak obserwowany w wschodniej części Puszczy (znane stanowisko jest w zachodniej), najpierw pokrążył i znikł, po około 20 min wrócił z rybą i znikł nam z pola widzenia (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)


09.04.2012.
Zagrzewo gm Nidzica 
(śródpolne mokradła)::
żuraw-1 para lęgowa
krzyżówka-samica (wysiadywała)
rudzik-8 ptaków buszowało po zaroślach
Kanigowo:
kulczyk-1 samiec
sosnówka-samica nosiła materiał (gniazdo w szczelinie miedzy dwoma konarami sosny na wysokości 2 m)
Tatary:
bocian-1 ptak na gnieździe w pobliżu drogi nr 7
P. Walendziak

 

Dzisiaj już w trzech miejscach miałem orliki krzykliwe w rewirach. Wzdłuż drogi wojewódzkiej 527 (Olsztyn – Pasłęk) około 40% gniazd bocianich już zajętych. Pierwsza kapturka - (gm. Rychliki) K. Jankowski

Sątopy- Samulewo:
żuraw – 1 os
błotniak stawowy – 1, 1p,
łabędź niemy – 2, 70 os.,
jastrząb – 1 os.,
gęś białoczelna – ok. 40 os.,
gęś zbożowa – ok. 30 os.,,,
gęgawa – ok. 30 os.,
krzyżówka – ok. 40 os.,
krakwa – 1p,
rożeniec – 4 os.,
płaskonos – ok. 20 os.,
świstun – ok. 70 os.,
cyraneczka – ok. 60 os.,
cyranka – ok.8 os.,
czernica – ok. 60 os.,
gągoł – ok. 80 os.,
bielaczek – 1p,
perkoz dwuczuby– 1, 3 os.,
kormoran czarny – 3 os.,
czapla biała – 1, 4 os.,
bielik – 1p, 1 os.,
łyska – ok. 10 os.,
siewka złota – 3 os.,
czajka – 10 os.,
batalion – 1, 7 os.,
kszyk – 1, 1, 1 os.,
śmieszka – ok. 20 os.
I z Bisztynka - płomykówka 1 osobnik (S. Sosnowski)

Puszcza Romincka: Nowe, piąte już stanowisko sóweczki. (D. Cząstkiewicz)


06.04.2012
Dk. 16 na wysokości miejscowości Parleza Wielka (gm. Biskupiec) - 8 krążących w kominie bocianów nad wytwórnią asfaltu STRABAG. Na wysokości miejscowości Nowe Marcinkowo (gm. Biskupiec) - błotniak zbożowy 1m (A. Sereda)

Kokoszewo, gm. Bisztyneksokół wędrowny-1ad., kuropatwa-1, bocian biały-20 w przelocie, śmieszki-ok.300, b.stawowy-1f. Polder Sątopy: ptaków jak na ten czas mało, cz.biała-3, cz.si-5, ł.niemy gęgawa-2, krzyżówka-21, krakwa-8, cyranka-2, cyraneczka-25, płaskonos-4, gągoł-36, głowienka-4, czernica-35, świstun-13, śmieszka-ok.140, łyska-43, kormoran-4, p.dwuczuby-6, b.stawowy-2m. Jez. Luterskiee: tylko gągoł-4, czernica-2. 
(D. Cząstkiewicz)

Stawy w Koszelewach (powiat działdowski): kruk-15, potrzos-1m, rudzik-2, kowalik-2, strzyżyk-1, myszołów-1, śmieszka-10, krzyżówka-8m+7f, ł.czarnodzioby-2 (ciekawe jak długo posiedzą) (Ł. Głowacki)

Bachorza (gm. Ryn) na śródpolnym rozlewisku sieweczka rzeczna (A. Sereda)


05.04.2012.
Puszcza Piska
: pierwszy orlik krzykliwy i kania czarna. Łuknajno: niesamowita ilość ptaków, nie do policzenia więc ograniczyłem się do tego co dało się policzyć: rybołów 1, bielik 2 :) S. Czernek

Rakowice: kania ruda-1 , 2 tokujące pary myszołowów ( jedna z par tylko krążyła nad terytorium głośno nawołując, druga para wzbijała się na imponujące wysokości ,gdzie ledwo można ją było dostrzec gołym okiem, przez lornetkę widać było jednak jak myszołowy pikowały pod kątem w dół , a następnie wznosiły się i znów pikowały, gdy jeden osobnik wznosił się , drugi opadał i tak na zmianę-piękny widok), przelatujące czajki-14, gęgawy-5( 2 przelatujące i 3 żerujące na polu), rudziki w lasku głogowym-4, pierwiosnek-3, wrony siwe-3, świstun-2, nurogęsi-18, żuraw-4, błotniak stawowy-samica, głosy kosów, zięb, modraszek, śpiewaków, trznadli, kozła sarny (S. Olender)

Dąbrowaa gmina Płoskinia: bocian biały 2 zajęte gniazda, czapla siwa 20 zajętych gniazd (Marek Bebłot Michalina Kapela-Bebłot)


04.04.2012
Bagna Nietlickie 
okolice Paprotek:
5 bernikli białolicych
30 kszyków
6 samotników
1 krwawodziób
10 czajek
5 czapli białych
trochę świergotków łąkowych
obs. Szymon Czernek

Okolice stawów stabilizacyjnych koło Nidzicy
śmieszka -30
krzyżówka-12
czajka-3(przelot)
zięba-około 300
potrzeszcz-3 samce (teren Kametu)
kopciuszek-1 samiec (Kamet)
2 nieokreślone czaplowate w trzcinach na terenie stawu bliżej Piątek(2 ciemne ptaki wielkości kury, zerwały sie razem z kaczkami-szybki przelot w pas wierzb nad rzeką) P. Walendziak

Frombork: gawron 22 zajęte gniazda (Marek Bebłot Michalina Kapela-Bebłot)


03.04.2012.
Nidzica
 - pierwszy pierwiosnek i błotniak stawowy - samica, w krzaczorach przy Jeziorku Miejskim samica bażanta (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


01.04.2012.
Faltyjanki 
(gm. Miłomłyn), dzisiaj po południu przeleciały w kierunku zachodnim: błotniak zbożowy 1m, myszołów zw. 2, bocian biały 1, zięby liczne. Krążyły 2 bieliki imm. w towarzystwie 3 kruków (S. Jakowszczenko)

Kwiecewo : perkoz dwuczuby - 7, perkoz rdzawoszyi - 18, kormoran - 3, czapla siwa - 1, łabędź niemy - 73, gęsi zbożowa , białoczelna - 2 stada ok 260, bernikla białolica - 2, gęgawa - 32, świstun - 41, krzyżówka - 27, krakwa - 15, rożeniec - 2, płaskonos - 17, cyraneczka - 8, głowienka - 12, czernica - 23, gągoł - 6, bielaczek - 2 ( 1f / 1m ), błotniak stawowy - 2 ( para ), myszołów - 9, bielik - 1, łyska - ok 200, żuraw - 31, czajka - 60, śmieszka - ok 70, grzywacz - 5, srokosz - 2, zięba - ok 100, rudzik - 1, skowronki, pliszki siwe, kos, bogatki, modraszki, szpaki, czyżyki, potrzos. Jonkowo - karmnik w ogródku ( sobota i niedziela, max ilości ) ) : dzwońce - 60 os ( jednorazowo ), bogatki - 5 os., modraszki - 3 os, czyżyki - 28 os, zięby - 9 os, wróble, mazurki, sroka ( co pewien czas przelatywała nisko nad karmnikiem i płoszyła stołowników nic sama nie jedząc i tak przez cały dzień ), rudziki - 2 os (jeden przesiaduje pod wiatą gdzie mam drzewo, a drugi siedzi w świerkowym żywopłocie ), szczygieł - 2 os, trznadel - 1 os, kawka - 2 os , kopciuszek - 1 os (A. Hermański )

Jez. Wery

(powiat działdowski):
perkoz dwuczuby-2, gągoł-2m+2f, ł.niemy-8, krzyżówka-1m+1f,kormoran-30; w pobliskim lesie: czubatka, sosnówka, pełzacz leśny, kowalik, grubodziób, mysikrólik, dzięcioł duży, żuraw-2
jez. Tarczyńskie (powiat działdowski):
gągoł-8m+8f, krzyżówka-9m+7f, świstun-10m+6f, głowienka-20m, czernica-3m+3f, ł.niemy-2, kormoran-8, perkoz dwuczuby-8, żuraw-2
jez. Gronowo (powiat działdowski)
łyska-2, ł.niemy-2, perkoz dwuczuby-2, gągoł-3m+2f
jez. Zarybinek (powiat działdowski)
łyska-50, śmieszka-4, gągoł-25m+15f, czernica-40m+10f, bielaczek-1m+1f
(Ł. Głowacki)

Łąki pomiędzy Niechłoninem a Zalesiem (gm. Dzialdowo) godz.16.00-17.00: siewka złota ok.1000 (część w szatach godowych), czajka ok.600, łęczak 30-40, szpak ok.500, myszołów zwyczajny 1, bocian biały 1+ fragmenty skrzydeł po martwym ptaku, kwiczoł ok.50, sroka 7, dużo skowronków. Wszystkie ptaki żerowały na rozległej łące. Polecam zobaczenie złociszy w szacie godowej:-) G. Kamiński

Jez.Gołdopiwo: czapla siwa-51, kormoran-18, gągoł-27, nurogęś-3, krzyżówka-2, p.dwuczuby-2, ł.niemy-9, śmieszka-6, m.siwa-1. Lasy Wipsowskie: znana sóweczka na swoim miejscu, pierwszy orlik krzykliwy. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz, T. Raczyński)

28.03-01.04.2012. W tych dniach odbyło się liczenie sów (główny cel to wykrycie p.uralskiego) w Puszczy Rominckiej, P.Boreckiej, Wzgórzach Klewińskich i Lasach Skaliskich. Szczegóły będą podane po podsumowaniu, ale zdradzę parę ciekawostek. Udało się wykryć jedno stanowiskoPUSZCZYKA URALSKIEGO w P.Rominckiej, 1 os. śóweczki w L.Skaliskich, 2 stanowiska sóweczki w P.Boreckiej oraz udało się wykryć kilka stanowisk włochatek w tym jedna znaleziona dziupla w P. Rominckiej (foto). Puszczyki i uszatki muszą jeszcze zostać posumowane, całe sprawozdanie wkrótce. (Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Ochrony Sów (łącznie ok.30os.), info:D. Cząstkiewicz)


31.03.2012
Lasy Skaliskie, Bagno Minta: cyraneczka-ok.20, cyranka-1f+1m, krzyżówka-ok.80.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


30.03.2012
Pluszkiejmy, jez. Czarne
: z ciekawszych, świstun-8, płaskonos-1m+1f.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz, T. Raczyński)


31.03.2012
Jeglia (gm. Rybno): samica kopciuszka w garażu. Na polach stado zięb (ok 500) z dużą domieszką jera (Ł. Głowacki)


29.03.2012.
W N-okolicach Nidzicy: myszołów włochaty przeganiany przez kruki. W Nidzicy w okolicach działek w stosie gałęzi przesiaduje juz od jakiegoś czasu pokrzywnica. Nadal lecą gęsi - słyszane białoczelne i zbożowe w jednym czasie (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Kwiecewo: łyska-100, czajka-200, perkoz rdzawoszyi-4, cyraneczka-1m+1f, czernica-4m, bielaczek-2m+2f, gęgawa-30, gęś zbożowa-300, ł.niemy-4, kormoran-1, pierwiosnek-1, bielik-1 (Ł. Głowacki)

Droga Grodzisko Kolonia - Jakonówko (gm. Banie Mazurskie) para dorosłych bielików siedząca przy stawie niedaleko drogi widziana wcześniej 25.03.2012 
(A. Sereda, T. Raczyński).

Okolice Gołdpapi: bocian biały-1, błotniak zbożowy-1fGołdap, nowo tworzony zalew: świstun-3, czernica-5, gągoł-12, nurogęś-7, ł.niemy-15, m.siwa-4, śmieszka-19.(D.Cząstkiewicz) 


28.03.2012..
Dzisiaj mój pierwszy bocian w Olsztynie - Gutkowo (S. Jakowszczenko)

Nidzica: 2 klucze gęsi - ok 150 os - słyszane zbożówki, pustułka przeganiana przez kawki, na obrzeżach miasta setki zięb, a z wiosennych przylotów - kilka remizów. Zawiesiliśmy też 2 budki w miejscu gdzie gniazduje muchołówka żałobna (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


27.03.2012.
Pierwszy kopciuszek w Iławie (P. Szypulski)


26.03.2012.
Nidzica:
 pierwszy bocian (K. Szczepkowski)

Iława: pierwsze perkozy na Jezioraku, przy Iławce pierwszy remiz, na topolowych jemiołach przy lidl- jemiołuszki - ok 60 os (P. Szypulski)

Nowa Wieś Ełcka:
4 błotniaki stawowe
1 błotniak zbożowy
1 krwawodziób
23 siewki złote
Ełk jezioro Ełckie: kilkaset śmieszek, wiele mew siwych, kilka mew srebrzystych i wśród nich jedna mewa żółtonoga ciemna (mewa Bałtycka).
Jezioro Woszczelskie - pełne ptaków jak zwykle:
6 gęsi białoczelnych
9 gęsi zbożowych
3 gęgawy
282 łyski
39 gągołów
2 łabędzie krzykliwe
28 czernic
7 nurogęsi
1 kormoran
33 głowienki
2 hełmiatki
30-40 łabędzi niemych
obserwacje: Szymon Czernek

Puszczy Romincka: pierwsze samotniki-2, zniczek-1, jarząbki całkiem dopisały. (D.Cząstkiewicz)


25.03.2012.
Stawy stabilizacyjne:
 czernica - 5 (3m, 2f) K. Szczepkowski

Na jez. Dąbrowa wielka (gm Dąbrówno): pierwsze perkozy (toki), setki łysek i ok 400 pływających w kupie gęsi (widziane białoczelne i zbożowe) A Laskowska, P. Szypulski

Kanigowo-Borowy Młyn (gm. Nidzica): paszkot-6, zięba-około60, polująca na drobnice samica krogulca, jastrząb-1 samiec w pobliżu gniazda, świergotek łąkowy-3, grzywacz-około 60 (w tym kilka siniaków), śmieszka-15(na stawach w Borowym Młynie-atakowały polującego dorosłego bielika), wrona siwa-2 ad (atak na przelatującym bieliku), bielik-1 ad (atakowany przez mewy i wrony siwe), kuropatwa- 1 para, słonka-1 ad (w młodniku w pobliżu rzeki), oraz stado saren(12) i martwy krogulec niedaleko kanału w pobliżu stawów (P. Walendziak)

Stębark: kania ruda-1 (Ł. Głowacki)

Jezioro Głębokie (Ostoja Radomno Natury 2000, nadleśnictwo Iława ): 3 samice gągoła+ 4 samce-tokujące, pełzacz leśny-2, kowalik-1, z sikor liczne bogatki, czubatka zbierająca na gniazdo mech z omszałego pieńka, sosnówka-1, kilka czarnogłówek, w tym jedna pijąca wodę z wgłębienia powstałego z rozwidlenia pnia drzewa, dzięcioł duży-2 , przelatujący bielik  (S. Olender)

Kwiecewo ( bardzo zimno i silny północny wiatr, sporo ptaków pochowanych w trzcinach których niestety jest na Kwiecewie coraz więcej ) : łabędź niemy – 74, gęś gęgawa – 12, gągoł – 5, głowienka – 10, czernica – 14, krakwa – 13, świstun – 50, krzyżówka – 8, płaskonos – 23, cyraneczka – 5, perkoz rdzawoszyi – 5, perkoz dwuczuby – 4, grzywacz – 17, żuraw – 58 ( Kwiecewo 24 os, pozostałe na trasie Kwiecewo – Jonkowo ), łyska – 80, kormoran czarny – 4, czapla siwa – 6, czajka – 8, mewa śmieszka – 20, błotniak stawowy – 3 ( 2 samice/1 samiec), krogulec – 1, bielik – 1, myszołów – 5, dzięcioł duży – 2, srokosz – 1, sójka – 6, wrona siwa – 5, kruk – 3, modraszka, bogatka, skowronek, kowalik – 1, szpak – 150, kos – 2, kwiczoł – 15, zięba, szczygieł, czyż, trznadel, potrzos. ( A. Hermański )

Jez.Gołdapbielaczek-1f, nurogęś-3, gągoł-8, krzyżówka-29, śmieszka-1. Gołdap, nowo tworzony zalew: krakwa-1m+1f, czernica-1m+1f, cyraneczka-1f, krzyżówka-71, gągoł-17, nurogęś-5, gęś białoczelna-1, ł.niemy-15, p.dwuczuby-1, łyska-21, śmieszka-15, m.siwa-2, m.srebrzysta-1.(D.Cząstkiewicz)


24.03.2012

Jez. Wery (Gmina Rybno): myszołów-2, gągoł-2f + 2m, mewa śmieszka-3, perkoz dwuczuby-2, błotniak stawowy-1m, krzyżówka-2f+1m, czyżyk-50, trznadel-10, gil-15, dzięcioł czarny-1, zięba-50 (Ł. Głowacki)

Rakowice: bielik z obrączkami ( prawdopodobnie srebrna i niebiesko czarna ale z powodu dużej odległości trudne do pewnego rozpoznania), żuraw-2 pary, śpiewające rudziki, trznadle, sikory, zięby, paszkot, wrona siwa-2 , na jednym ze stawów 3 samce gągoła tokujące przed jedną samicą, duże stado śmieszek , kilka lotnych przeobrażeń jętki wędrujących po wodzie (S. Olender)

Pola koło Porbad : pliszka siwa – 2, myszołów – 3, śmieszka – ok. 70 przelot, czajki – 30, pustułka – 1, szpaki, skowronki, kwiczoły, modraszki ( A. Hermański)
Puszczy Romincka
bocian biały-1 w przelocie. Nowe, już czwarte stanowisko sóweczki i to kolejnej pary oraz potwierdziliśmy obecność prawdopodobnie samca sóweczki z jesieni. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda, B.Wojtkowski, A.Grajewska, Ł.Kuberski)

Droga Grodzisko Kolonia - Jakonówko (gm. Banie Mazurskie) para dorosłych bielików siedząca przy stawie niedaleko drogi (A. Sereda).


23.03.2012.
Kanigowo: białoczelna (mało aktywne przeloty ale są 30+60+13), drozdzik-16, pokrzywnica-1, zieba-około 40 (P. Walendziak)


22.03.2012.
Nidzica:
 pierwsze pliszki siwe (K. Szczepkowski, P. Szypulski).

Poligon Muszaki: bez rewelacji ale i pora dnia późna: głosy zbożówek, przelatujące czajki -ok 150, głosy żurawi a w locie widziane 1+11+2, myszołów max 5, (w tym jeden ciekawie ubarwiony), poza tym przelatujące świergotki łąkowe, droździki, śpiewające lerki,  śpiewaki i kosy, paszkot - 4+2, srokosz - 1, jeden kruk patrolujący teren + banda 17 os krążących wysoko na niebie, teren opanowany przez trznadle. Dało się też słyszeć i widzieć sikory: czarnogłówki, ubogie, modraszki, czubatki i bogatki. W lesie od strony północnej poligonu nie znają sóweczki.  Zawady (gm Janowo): na jeziorze z ciekawszych gągoł - 16m, 10f , pliszki siwe i latający nad wodą i pijący wodę nietoperz. Na polu pod wsią ok 60 grzywaczy, kilkanaście wron i zaniepokojone czajki (P. Szypulski)

Dziś z samego rana na cmentarzu w Kanigowie: bielik-1ad (siedzacy na świerku i odzywający się), pokrzywnica-1(w stercie chrustu) P. Walendziak

Kwiecewo około południa: do 2000 gęsi, głównie białoczelne, kilkaset gęgaw, zbożowej najmniej – praktycznie niezauważalna. Minimum 3 bernikle białolice. Ponadto: łabędzie nieme, 4 czaple białe, sporo świstuna, pojedyncze rożeńce, krzyżówki, krakwy, cyraneczki (K. Jankowski)

Olsztyn 7:00 rano idąc do pracy przy centrum handlowym Alfa od strony ul. 22 Stycznia przy wjeździe na parking podziemny widziałam jak panowie sprzątający okoliczny teren zrzucili z dachu bodajże portierni martwą słonkę (A. Sereda).


21.03.2012
Spychowo 
Puszcza Piska: 5 czapli białych w szuwarach nad jeziorem (S. Czernek)

Iława: pierwsze pliszki siwe (A. Laskowska)

W okolicy wsi Dziadyk k/Ostródy w stadzie 2500 gęsi - 3 bernikle białolice (K. Jankowski)

Lubawa: pierwsze makolągwy ( S. Olender)


20.03.2012.
Iława: 
ponad setka jemiołuszek żerujących na jemiołach topolowych przy PKP. Dobrzyń (gm. Nidzica): srokosz - 1 os (P. Szypulski)

Kokoszewo, gm. Bisztynek: siewka złota-17, śmieszka-ok.400 na polu. Polder Sątopył.czarnodzioby-9, ł.niemy-90, gęgawa-4, gęś białoczelna-155, gęś-zbożowa-140, rożeniec-36, krzyżówka-150, świstun-20, głowienka-1, czernica-15, cyraneczka-49, krakwa-6, gągoł-49, nurogęś-5, bielaczek-4m+4f, kormoran-7, m.białogłowa-5, śmieszka-40, czapla biała-1, bielik-3 (D. Cząstkiewicz)


19.03.2012.
Kanigowo
pierwszy kopciuszek słyszany w wiosce (P. Walendziak)

Iława: 3 klucze gęsi - 220 os (w tym zbożówki), jemiołuszki na jemiole - kilkadziesiąt (P. Szypulski)

Pierwszy bocian pod Nidzicą >>>

Gołdap, las przy ul. Jeziorowej: mała kolonia czapli siwej tuż przy zabudowaniach, około 10-14 gniazd. Jez. Gołdopiwo: świstun-7, głowienka-1m. czernica-1m, gągoł-45, nurogęś-11, krzyżówka-102, łyska-9, śmieszka, m.siwa, ł.niemy-4ad.(A.Sereda, A. Wilk, D. Cząstkiewicz)


18.03.2012
Kanigowo
: białoczelna-30+40, żuraw-12, nurogęś-2samce+2samice(przelot), pliszka siwa-1(pierwsza w wiosce), rudzik-1(pierwszy w wiosce), paszkot-1(przelot), kwiczoł-około 70(przelot), drozdzik-16(żerowały na ściernisku) P. Walendziak

Kilka obserwacji fenologicznych: w Puszczy Rominckiej pojawiły się pierwsze śpiewaki i zięby. W Krasnogrudzie na Suwalszczyźnie śpiewająca lerka i pierwsza słonka. W Sumowie koło Sejn przelatujący rudzik (Szymon Czernek)

Jonkowo - Porbady: podmokłe łąki: żurawie 18 przelot + 6 na polu, gęsi sp. 1 klucz 52 os ( sporo słyszanych gęsi późnym wieczorem - przelot ), myszołów 6 os, kruk - 7 os, bażant - 1 os, szpaki, czajki, kwiczoły, błotniak zbożowy 1 os polujący (A. Hermański)

Iława: pełzacz ogrodowy przy Iławce (A. Laskowska, P. Szypulski)

Puszcza Romincka: Nowe stanowisko sóweczki, tym razem stwierdzenie dotyczy kopulującej pary (foto) z zachodniej części Puszczy. Poza tym śpiewaki, zięby, grzywacze, d.zielonosiwy, d.średnie, d.czarne (D. Cząstkiewicz).

Gołdap, nowo tworzony zalew: rożeniec-1m, cyraneczka-10, krzyżówka-62, gągoł-32, nurogęś-10, ł.niemy-28, śmieszka-19, m.siwa-1. Wieczorem (22.00) pierwszy w tym roku bąk w przelocie. (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)


17.03.2012.
Rozlewiska w pobliżu Szyman (gm. Kozłowo): białoczelna, gęgawa, zbożowa-około 1000 (duze mieszane stado gęsi przyleciało na nocleg), jastrząb-1 samiec, pliszka siwa-5, drozdzik-9 (żerowały na ściernisku), śpiewak-2 samce (P. Walendziak)

Dolina Węgorapy:
Żuraw 78
Czajka 108 (ale nie wszystkie policzyłem, było dobrze ponad 200)
Śmieszka 32
Kszyk 19
Bielik 2
Krzyżówka 430
Grzywacz 21
Myszołów 1
Łabędź niemy 153
Łabędź czarnodzioby (bewik) 10
Łabędź krzykliwy 6
Siewka złota 3
Gęgawa 13
Gęś białoczelna i zbożowa 1950
Bernikla białolica 2
Rożeniec 1
Świstun 2
Łyska 1
Krakwa 1
obserwatorzy: Mazurska Grupa OTOP

Iława: spacer po obrzeżach miasta: kilka kluczy gęsi (w tym białoczelne i zbożowe), bielik - 1 ad, dz. duży para, dz. czarny - głos, jemiołuszka przy PKP ok 50 (A. Laskowska, P. Szypulski)

Okolice Gołdapi: pierwszy świergotek łąkowy (D.Cząstkiewicz)


16.03.2012
Jezioro Gołdapiwo
 - jezioro zamarznięte prawie całe, jedynie skrawek bez lodu jest w ujściu Sapiny:
łabędź niemy 2
mewa siwa 3
gągoł 22
krzyżówka 18
nurogęś 2
bielaczek 1
port i kanał w Giżycku
mewa siwa 19
śmieszka 20
krzyżówka 459
łabędź niemy 7
świstun 1
pierwszy grzywacz (S. Czernek)

Kanigowo: białoczelna-około 50+120+70, gęgawa-30, czapla siwa-1(przelot), paszkot-1(przelot) P. Walendziak

Jonkowo - Porbady, podmokłe łąki : żuraw-4 os żerujące+ 12, przelot, skowronki, myszołów -3 os, sójka, kwiczoł, szpaki - na polu stado ok. 200 os. ale szpaków już jest wszędzie pełno, czajki - ok 50 os żerujące na łąkach, gęsi sp. - 3 klucze ok 250 os, kruki, wrona siwa, myszołów włochaty - 1 os. (A. Hermański)

Stawy stabilizacyjne: w drodze spłoszona para kuropatw, gęsi przelotne - 80+30+32+30 ( wśród nich słyszane zbożowe), zbłąkana 1 białoczelna, czajka-16, żuraw - 2,  na stawach oprócz krzyżówek - świstun - para, głowienka 6m, 1f; w okolicy na Wkrze - zimorodek, kruk - 3, zięby, kilka potrzosów (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Kozłowo - pola pod wsią - ponad 150 czajek (P. Szypulski)


15.03.2012.
Stawy stabilizacyjne: 
przelatujące gęsi w 3 kluczach (90os) - słyszane białoczelne, na stawach oprócz krzyżówek - samiec czernicy, 2 samce głowienki (nowy gat. na stawach), 1 ł. niemy. Na Wkrze zimorodek. Przelatujące 2 żurawie i 4 kruki. Pierwsze potrzosy i makolągwy (K Szczepkowski, P. Szypulski)

Kanigowo: białoczelna-około 150, jemiołuszka-9 (P. Walendziak)

Jezioro Ełckie - jezioro powoli rozmarza, jak na razie woda jest przy ujściu rzeki Ełk.
śmieszka 54
łabędź niemy 2
nurogęś 2
mewa siwa 67
mewa srebrzysta 1
Jezioro Woszczelskie:
łyska 2
łabędź niemy 93
łabędź krzykliwy 3
nurogęś 21
krzyżówka 76
świstun 8
cyraneczka 2 (S. Czernek)

Nidzica - wieczorową porą słyszane przelotne droździki (P. Szypulski)


14.03.2012.
Iława:
 ok 50 jemiołuszek koło stacji PKP (P. Szypulski)

Kolonia - Kanigowo: gęgawa - 15, żuraw - 3, lerka - 3. Stawy stabilizacyjne: kormoran - 2, czapla siwa - 1, rożeniec 2m, 1f; czajka - 3. Polna drogaTatary-Siemiątki: grubodziób-4, zieba-12, nieoznaczone gęsi-około 100. Kanigowo:żuraw-20, białoczelna-40, bielik- 2ad, kuropatwa-1ad (P. Walendziak)


13.03.2012.
Kolonia
 - Kanigowo (pole po kukurydzy opanowane przez przelatujące ptaki): białoczelna-34+70+100, gegawa-9, zbożowa- w stadzie z białoczelnymi (naliczono 14), żuraw-26, czajka-około 60, bielik-1 ad (udane polowanie na stado gesi-ofiara gęś białoczelna-bielik wyleciał znad lasu nisko nad ziemią, po ataku pole na długo
opustoszało), lerka-1 śpiewający samiec w trakcie przelotu zieba-6 sztuk na przydrożnych krzewach (P. Walendziak)

Iława: 25 przelatujących zbożówek, słyszane białoczółki i żurawie no i przelatujące skowronki (P. Szypulski)

Olsztyn, Łyna przed elektrownią wodną : kormoran 2 os. (13 os. w przelocie), nurogęś 11 os. (6 samców, 5 samic), gągoł 8 os. ( 5 samców, 3 samice), łyska 2 os., krzyżówka 21 os, łabędź niemy 10 os. w tym jeden z obrączką, śpiewający kos, pełzacz leśny i mysikrólik. M. Zygmunt


12.03.2012.
Iława
Mały Jeziorak: ł. niemy - 20 ad, 1 imm; krzyżówka - 144, śmieszka 22 - w up. godowym, m. pospolita 14 ad, 1 imm. Ilawka (odc. miejski): krzyżówka - 148, nurogęś - 1 f, gągoł - 2 m, 1 f, łyska - 1, śmieszka - 4. Jez. Iławskie: przelatujące 7 białoczelnych, na wodzie: markaczka - 1 para, świstun - 20 m, 7 f; gągoł - 11 m, 5 f (toki), krzyżówka - 88, nurogęś - 1 f, łyska - 7. W drodze słychać wszędzie w olszynach śpiewy czyży - często widziane w parach. Na jemiołach "topolowych" przy "lidlu" - ok 150 jemiołuszek (P. Szypulski)

Nidzica - zamek: grzywacz-1 samiec, pustułka-1 para, uboga-1 samiec (śpiewał przy dziupli), zięba-1 samiec. Stawy stabilizacyjne: krzyżówka-około 100, nurogęś-1 para, gągoł-1 para, kormoran-2 ad, żuraw- (odzywały się z łąk). Kolonia-Kanigowo: żuraw-12(przelot), białoczelna-słyszane (P. Walendziak)

Nidzica: ponad 1000 szpaków zbierających się na nocleg w N obrzeżach miasta (K. Szczepkowski)

Krupin (pow elbląski). Śnieżyca duża obserwowana w stadzie migrujących gęsi białoczelnych (K. Jankowski)


11.03.2012.
Stawy stabilizacyjne:
 krzyżówki, świstun 15 par, cyraneczka 7 par, gągoł 1 para, rożeniec samiec, nurogęś 1 para, na niebie bielik -1 dorosły, kania ruda - 1, czajka w 4 stadach ponad 100 sztuk, gęsi nieoznaczone w kilku stadach ponad 150 sztuk poza tym skowronki ,szpaki, trznadle (K .Szczepkowski P. Hojdeczko)

Rakowice: stawy jeszcze zamarznięte, ale wszędzie słychać głosy żurawi zajmujących swoje rewiry, przelatujący klucz zbożówek- 80, myszołów-1, sporo ożywionej drobnicy w postaci bogatek, modraszek, czarnogłówek, zięb i szpaków, duże, hałaśliwe i intensywnie żerujące na olszach stadko czyży-ok.50, odzywający się rudzik

Lubawa: od rana często słyszane skowronki (S. Olender)

Kanigowo (ściernisko i pole po kukurydzy): żuraw-10 (ptaki obserwowane w trakcie tańca godowego), białoczelna-46+23, szpak-około100, czajka-około 150
bielik-1 ad (atakowany przez gniazdującą w pobliżu parę kruków), kruki-1 para (odkryto nowe stanowisko legowe-gniazdo na świerku), łabędź krzykliwy-3 ad (żerowały na ściernisku) w trakcie podchodzenia ptaki poderwały się i poleciały w kierunku polnego rozlewiska około 400 m od krajowej 7-ki (P. Walendziak)


10.03.2012.

Jez. Wery (Gm. Rybno). Lód na jeziorze jeszcze gruby, ale ryb mało. Za to dopisały ptaki: myszołów- 1, kruk - 2, sójka - 2, ł. niemy - 4, czyżyk - 2 stada (ok 200) krzyżówka - 40, żuraw - 18 lecących + 2 pary na terytoriach, trznadel - 2 (głosy terytorialne) + 5 (przelotne), skowronek - 2, gęgawa - 100, gil - 2, niedużo bogatek i modrych (Ł. Głowacki)

Przełom rzeki Kirsny, k.Dobrego Miasta: d.zielonosiwy-1, d.śrdedni-1.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

Kanigowo (gm. Nidzica): gegawa-30 białoczelna-15, żuraw-13+5+1, czajka-9+2+7, czyżyk-14 (P. Walendziak)


09.03.2012
Lasy Wipsowskie
Sóweczka na swoim miejscu, przesunęła się trochę, pewnie ze względem na włochatkę, ale jest, ciekawe czy jest sparowana? Orzechówka-1, d.czarny-1, żurawie weszły do lasu. (D.Cząstkiewicz, A Sereda)

Kokoszewo, gm. Bisztynek: Ptaki ze względu na zmianę pogody i zimno wstrzymały przelot, gęgwa-6, g.zbożowa-1 i ł.niemy-2 cofały się na południe.
(D. Cząstkiewicz)


08.03.2012.
Stawy stabilizacyjne 
(gm. Nidzica) oprócz licznych krzyżówek były 4 świstuny (3 samce i 1 samica) P. Hojdeczko, P. Szypulski

Nidzica - pierwsze 2 grzywacze w parku miejskim (P. Szypulski)

Kolonia Waszulki (gm. Nidzica): para pustułek (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


07.03.2012
Rzeka Łyna Lidzbark Warmiński: czajka 7 os lecących, bogatka 8 os żerujących, gil  1 samiec (M. Bebłot)


06.03.2012.
Stawy stabilizacyjne
 (gm. Nidzica): na stwach prócz krzyżówek jeden łabędź niemy i samica cyraneczki, nieopodal spłoszona czapla siwa i 2 kuropatwy, w łąkach głosy żurawi. Borowy Młyn: myszołów 1+1+1, kuropatwa - 2, cn. 7 czajek, kruk 2+2+1, liczne skowronki. Kolonia Kanigowo: 2 kuropatwy. Z ssaków 2 sarny i 1 zając (P. Szypulski, P. Walendziak)

Nidzica - działki ogrodowe: przelot ok 150 szpaków, wieczorowa porą na łące toki kuropatw (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


05.03.2012. Trzcinowiska N - obrzeża Nidzicy: para żurawi obserwowana z pociągu. Waszulki -kolonia - moje pierwsze 7 czajek w tym roku (P. Szypulski)


04.03.2012
Las Warmińsk
i: dzięcioły bębnią na całego, dzięcioły duże, średnie, czarne, dzięciołki, nadal trwa przelot myszaka. (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)

Gołdopiwo: przelotne 20 gęsi zbożowych w Przerwankach kilkanaście szpaków w ujściu rzeki Sapiny kawałek rozmarzniętego jeziora a tam: 2 łabędzie nieme,
10 gągołów 1 łyska (Szymon i Kinga Czernek)

Stawy stabilizacyjne (gm. Nidzica): krzyżówka z 500 sztuk, 1 łabędź niemy 1 świstun - samiec, wiec juz cos się pojawia. Przy stawach para żurawi; na niebie skowronki i 5 gęgaw (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)

Wysypisko śmieci (gm. Nidzica):
siniak-6
grzywacz-1
mewa pospolita-1 ad
Kanigowo (gm. Nidzica):
skowronek-15
żuraw-3(przelot)
białoczelna-2(żerowały na polu po kukurydzy)
błotniak zbożowy-1 samica (polująca na ściernisku (P. Walendziak)

Łąki pomiędzy Niechłoninem i Zalesiem (pow. Działdowo) godz.12.00-12.30: ok.60 czajek, ok.30 szpaków, 4 myszołowy zwyczajne, 8 kwiczołów, 2 trznadle,
3 sroki, 5 słowików. Ogólnie łąki przeschły i wody prawie nie ma. Raczej nie będzie tam dużych przelotnych stad czajek, gęsi i szpaków (G. Kamiński)

Bratian (gmina Nowe Miasto Lubawskie) : podczas krótkiego wypadu nad rozlewiska Drwęcy stado 54 śpiących na polu gęgaw z rozstawionymi kilkoma czujkami , w stadzie gęgaw 1 białoczółka, w powietrzu małe mieszane klucze białoczółek i zbożówek, łącznie ok. 60 osobników, tradycyjnie w tym miejscu łabędzie nieme, kilka kwiczołów, słyszane skowronki, przekrzykujące się 4 myszołowy , nawołujący potrzos (S. Olender)

Iława: jemiołuszka - ponad 100 os żerujących na jemiole "topolowej" w pobliżu ujścia Iławki z Jezioraka (A. Laskowska, P. Szypulski)

Rezerwat Kwiecewo : łabędź niemy - 25 os, gęś gęgawa 6 os na polderze, gęś białoczelna, gęś zbożowa, gęgawa - 8 kluczy około 350 os, bernikla białolica - 1 os w kluczu, krzyżówka - 3 os, bielik- 2 os, krogulec - 1 os, myszołów - 5 os, pustułka - 1 os, żuraw - 9 os ( 2 os na polu, 7 os w przelocie ), czajka - 52 os ( 2 stada ), skowronek 2 os, kwiczoł - 6 os, kruk - 3 os,szpak - 10 os ( A. Hermański )


03.03 2012
Łąki i pola pod Kożuchami:
75 gęsi zbożowych przelotnych
28 gęgaw nad rozlewiskami
45 czajek
około 50-70 szpaków
1 skowronek
nad lasem krążący 1 bielik 
(Szymon i Kinga Czernek)

Przejście trasy Kanigowo-Borowy Młyn (gm. Nidzica) dało nastepujace wyniki:
skowronek-55
ł.niemy-8(3 ad+5 imm)
białoczelna-około 470
zbożowa-30
kos- 1 śpiewający samiec
kuropatwa-1 para
gegawa-84
myszoł.zwyczajny-9(w tym 1 tokował)
myszoł.włoczaty-1
nieoznaczone gęsi-około 100
czajka-30
jastrząb-1 samiec( tokował w pobliżu gniazda)
wrona siwa-1 ad nosił materiał
sroka-1 para( widziana przy budowie gniazda)
czapla siwa-4 (siedziały na polu ozimin w pobliżu stawów hodowlanych) i
ciekawostka 5 zajęcy widzianych w trakcie parkotu (P. Walendziak)

Trasa Piesza między Wipsowem, a Barczewem: bielik-3, myszołów-4, jastrząb-1, krogulec-2, pierwszy grzywacz-1, żuraw-3, klucze gęsi, stada czajek. Sóweczki brak w swoim miejscu, ale wieczorem jeszcze raz podjechaliśmy w to miejsce i w tym samym miejscu odzywała się włochatka, która reagowała na nasze gwizdanie głosu sóweczki, znała ten głos dobrze i była bardzo podniecona, oblatując nas. Barczewo, Staw Więzienny: krzyżówka-87m+65f, ł.niemy-2ad. 
(A. Sereda, D. Cząstkiewicz)

Iławka ok 1,5 km od wypływu z Jez. Iławskiego: zbożówki w kluczach 250+65, na wodzie nurogęś 5m, 7f; gągoł - 5m, 2f; ł, niemy - 2, 1 czapla siwa w locie, bielik 1 imm w locie, 2 paszkoty żerujące na topolowych jemiołach i pojedyncze skowronki (A. Laskowska, P. Szypulski)

Rezerwat Kwiecewo : łabędź niemy - 38 os ( 4 młode ), łabędź krzykliwy - 4 os, gęś zbożowa, gęś gęgawa - 3 klucze razem 176 os, krzyżówka - 4 os 
( 3 samce i 1 samica), bielik - 2 os, jastrząb - 1 os, myszołów - 3 os, żuraw - 4 os ( na polu koło polderu), czajka - 37 os ( żerujące na polu ), dzięcioł duży - 1 os ( las kolo polderu), skowronek - 5 os,  srokosz - 1 os, sójka - 1 os, kruk - 4 os, szpak - 18 os, szczygieł - 9 os, oprócz tego bogatki, modraszki i 2 wrony siwe i 2 os  nieoznaczone. Jez. Giedajskie i Linówka: łabędź niemy - 2 os, bielik - 1 os, myszołów - 2 os, dzięcioł czarny - 2 os, dzięcioł duży - 12 os, strzyżyk - 2 os, kos - 4 os, sikora uboga - 2 os,  czubatka - 6 os, modraszki, bogatki, kowalik - 3 os, pełzacz leśny - 1 os, sójka - 4 os, kruk - 2 os, czyż - ok 50 os (A. Hermański). 


02.03.2012
Olsztyn, jez. Krzywe, zat. Grunwaldzka
: jezioro jeszcze praktycznie w 100% pokryte lodem ale na lodzie, m.białogłowa-1ad., m.srebrzysta-3, m.siwa-39, śmieszka-19, ł.niemy-5ad., zat. Kopernikowska: m.siwa-6, ł.niemy-2ad., w niskim przelocie, gęgawa-6, żuraw-1 i przeleciało około 10 myszołowów
(D. Cząstkiewicz) 

Olsztyn, jez. Kortowskie: na lodzie siedziała, wrona siwa-114 i na okolicznych drzewach jeszcze około 40 kolejnych. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Kanigowo (gm. Nidzica): g. białoczelna - ok.100, bielik-1 imm paszkot-4, myszołów zwycz.-2, skowronek-16, makolagwa-3 (P. Walendziak)

Jezioro Iławskie: dwa klucze gęgaw - 75+37 os, ł. niemy - 2, krzyżówka - 230, gągoł - 4m, 3f; świstun - 5m, 1f; cn. jedna głowienka - samiec, nurogęś - 5m, 10 f; bielaczek - 1 m, łyska - 2. Iławka - odc. miejski z ciekawszych tokujące gągoły - 6m, 2f (A. Laskowska, P. Szypulski)

Nidzica: gęgawy - 7 i jeden szpak, w parku szaleje paszkot (K. Szczepkowski)


29.02.2012.
Tatary
 (gm. Nidzica): bielik imm., myszołów, krogulec polujący na mazurki śpiewający potrzeszcz, i kilka skowronków - głosy (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Nidzica: przelatujący żuraw (K. Szczepkowski, P. Walendziak)

Kanigowo (gm. Nidzica): bielik-1 ad, skowronek-1, nieoznaczone gęsi-70, jastrząb-1samica z łupem (chyba synogarlica) P. Walendziak

DK nr 16 na wysokości zjazdu do Tumian (gm. Barczewo) - krążący dorosły bielik (A. Sereda) 


27.02.2012
Dolina Węgorapy. Na Węgorapie około 40 krzyżówek i 4 nurogęsi. Rozlewiska pod Zabrostem Wielkim całkiem zamarznięte, w jednym miejscu 5
łabędzi niemych. Rozlewiska na łąkach Maczugi: 15 czajek, 5 przelatujących żurawi i 5 lecących na wschód łabędzi niemych. Myszołowy tokują. Przy drodze w krzaku na chwilę pojawił się jakiś nierozpoznany phylloscopus, wszędzie dużo wron siwych (S. Czernek)

Iława. Na jez. Iławskim: ł. niemy - 2 nurogęś - 7m, 10 f; gągoł - 6m, 1f, krzyżówka ok - 120, świstun - 3m, 2f; łyska - 2, w okolicy - 8 czeczotek. Iławkaok 1,5 km od wypływu z jez Iławskiego a przed ujściem do J. Iławskiego (dużego): ł niemy - 2+4, nurogęś - 3m, 7f; gągoł - 3m (P. Szypulski)


26.02.2012
Niecka Skaliska
, m. Popioły, gm. Budry, pow. węgorzewski: Piękne rozlewiska, dużo ptaków nie było bo tylko, czajka-6, szpak-6, ł.niemy-3ad.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Jonkowo - Porbady: bielik 1 os, myszołów 2 os, krzyżówka 32 os ( kanał trojański ), łabędź niemy 6 os w przelocie w kierunku południowym, czajka 15 os, szpak 70 os, trznadel 26 os, sójka 3 os,  srokosz 1 os, krogulec 1 os, oprócz tego bogatki, modraszki, sroki ( zapracowane, znoszące materiały do poprawienia gniazda)
A. Hermański

Ełk, rzeka Ełk:
nurogęś 6
mewa siwa 10
śmieszka 7
łabędź niemy 21 w tym 6 osobników z obrączkami, jedna z Węgier
krzyżówka ok 360
łyska 3
kaczka cynamonowa 1 (krzyżówka sołtys-pan karmiący kaczki był tak przekonywujący, że mu uwierzyłem więc niech to będzie kaczka cynamonowa :))
jezioro Haleckie
krzyżówka 284
perkozek 1
świstun 3
gągoł 8
łabędź niemy 5
bielik 2
mewa srebrzysta 2
mewa białogłowa 1
mewa siwa 7
jezioro Łaśmiady
łabędź niemy 68
krzyżówka 15
Z pierwszych oznak wiosny: 3 gęgawy lecące nad Nową Wsią Ełcką i jakby więcej szczygłów się pojawiło i kos drze się w niebo głosy w Kruklankach. 
(Szymon Czernek)


25.02.2012.
Stawy stabilizacyjne: same krzyżówki około 200, w sadzie niedaleko stawów 12 kwiczołów,1 skowronek na przelocie, na świerkach przy drodze do stawów stadko 5 mysikrólików + 2 czubatki; 1 włochaty. Kanigowo - 1krogulec przelatujący nad żywopłotem (P Walendziak)

Okolice Gołdapi: gęś zbożowa-1, czajka-1, szpak-1, m.włochaty-2 (D.Cząstkiewicz)


24.02.2012
Olsztyn
, Łyna na odcinku od Brzezin do „Zajazdu u Leszka” : srokosz 1, gągoł 5m, kruk 15, pełzacz leśny 1, sójka 1, dzięciołek 1, sporo krzyżówek, sikor oraz srok. M. Zygmunt

Polna droga kol. Kanigowo gm. Nidzica: słyszany przelatujący skowronek, pełno drobnicy: stado złożone z trznadli, dzwońców imazurków-tych naliczyłem 70 szt, sójka, przelatująca wrona siwa. Z drapoli - 5 mysich, oraz dorosła samica jastrzębia (P Walendziak)


23.02.2012.
Dzisiaj na Łynie przy moście w Redykajnch nadal obecny bielaczek, dalej na Jez. Orzełek: krzyżówka ok.250 os., łabędź niemy 106, nurogęś 24, perkozek 5, gągoł 2, czernica 1 (S. Jakowszczenko)

Barczewo: Pierwszy klucz żurawi (W.Pietrukaniec)

Kanigowo (gm Nidzica) w powietrzu zapachniało wiosną u niektórych ptaków też, po okolicy słychać rozśpiewane sikory, wróble też poćwierkują. W pobliżu pgr-u pokazały sie grubodzioby - stadko 6 sztuk-jeded z nich skończył jako obiad w szponach krogulca, pełno trznadli, kilka sójek i 2 wojowniczo nastawione kwiczoły, w okolicy para kruków w locie tokowym i polujący m. włochaty (P. Walendziak)


21.02.2012
Biskupiec, rz. Dymer
: krzyżówka-83m+66f+50nie ozn., sołtys-1.Tumiany, rz.Pisa Warm.: krzyżówka-57m+45f, ł.niemy-2ad+1juv, gągoł-1m, nurogęś-1f. Barczewo, Staw Więzienny: krzyżówka-100m+68f, ł.niemy-2ad (D.Cząstkiewicz)

Olsztyn, Łyna na odcinku Wiadukty-Redykajny: bielaczek1m, gągoł-10m+22f, nurogęś- 3m+3f, ł. krzykliwy- 2ad, ł. niemy- 10ad+1juv myszołów- 5, myszołów włochaty-1, s.czarnogłowa-2, dzwoniec-1, kruk-3, wrona siwa- 5 dużo bogatek, sójek, srok, krzyżówek-nie liczyłem dokładnie ile (Ł. Głowacki)


20.02,2012.
W terenie mało ptaków: cmentarz w Kanigowie (gm. Nidzica)- samica dzięciołka kująca w pniu wierzby, a przy karmniku sąsiada - bogatki i 2 ubogie oraz samica kosa na krzewie aronii. Na polach pustki (z saków jedynie 1 lis i stado 47 saren z 14 ładnymi kozłami) P. Walendziak

Olsztyn, Łyuna na odcinku Wiadukty-Redykajny: krzyżówka-166m+142f, cyraneczka-1m, ł.niemy-19ad+2juv, ł.krzykliwy-2ad+4juv, gągoł-6m+10f,bielaczek-1m, nurogęś-8m+3f, zimorodek-1, strzyżyk-2, grubodziób-ok.50.(D.Cząstkiewicz)

Lidzbark Warmiński: krogulec 2 os, puszczyk 1 para nawołująca (samica i podekscytowany samiec) M. Bebłot

Olsztyn, Łyna na odcinku Brzeziny-Wiadukty przy dworcu zachodnim: krzyżówka- 369m+275f, sołtys-2, śmieszka-1, ł. niemy- 3, krogulec-2 (Łukasz Głowacki)


17.02.2012.
Kanigowo 
(gm. Nidzica)Na podwórku u gospodarza w pobliżu obory około60 trznadli, śpiewający szpak w pobliżu obornika, rozśpiewany samiec bogatki oraz krogulec atakujący stado trznadli (P. Walendziak)


16.02.2012.
Bielik siedzący na przydrożnym drzewie na skraju miejscowości Iłowo-Osada w kierunku Działdowa (G. Kamiński)

Nidzica. Kuropatwa - 7 os. Ptaki przebywały/żerowały w miejscu, gdzie pod trawnikiem na osiedlu (Warszawska) biegnie instalacja ciepłownicza (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)


12.02.2012.
Iława. 
Na Małym Jezioraku tylko samica krzyżówki. Rz. Iławka na odcinku miejskim: perkozek - 3, ł. niemy - w sumie 15 ad w tym jeden odmiany polskiej i 1 imm, krzyżówka - w sumie 475 w tym 1 sołtys, krogulec - 1 samica, sierpówka - 10, paszkot - 1, kos - 1, trznadel - 6, dzwoniec - 41+25+7, mazurek - 17, bogatka - 5, uboga - 1, modra - 2, gawron - 5, kawka - 2, sroka - 6, sójka - 1. Jez. Iławskie: krzyżówka - 22 i para nurogęsi (A. Laskowska, P. Szypulski)


11.02.2012.
Olsztyn, Łyna przez os. Mleczna całą zamarznięta. Tylko pod mostem na al. obr. Tobruku małe oczko wody - tam gdzie 3.02 liczył Dawid Cz. siedziało: jeden ł. niemy (z blachą ale nie dał się odczytać, spróbuję jutro), 96 krzyżówek, 1 cyraneczka i plątało się trochę śmieszek. Na dzisiejszej Akcji Karmnik złapaliśmy za to 29 trznadli, 2 grubasy, 5 dzwonków, 10 modrych, 8 bogatych i czyża. Plus oczywiście kilkadziesiąt retrapów. Koło karmnika plątała się też czeczotka, odzywały gile, kowale, sójki, etc. Darek Achil Górecki

Iława - Jez. Iławskie: ł. niemy - 2 ad, 1 imm, nurogęś - 1 para, bielaczek - 1, łyska - 1. Nad Iławką ok 100 dzwońców, 5 grubodziobów i 1 jer (A. Laskowska, P. Szypulski)


10.02.2012.
Iława
: jemiołuszka - 50 os, dzwoniec ok 100 w stadzie, szczygieł - 20 os, sójka i paszkot. Na Jez. Iławskim bielaczek i 2 pary nurogęsi (P. Szypulski)


09.02.2012
Iława
Mały Jeziorak cały zamarznięty, na lodzie ł. niemy - 1 imm, w powietrzu czyże 60 +15, szczygieł - 15, bogatka - 1. Rz. Iławka na odcinku miejskim: perkozek - 1, ł. niemy - 11 ad i 2 imm, krzyżówka w sumie - 451, gągoł - 1 samica, śmieszka - 3 imm i 1ad, , sierpówka - 2, bogatka w sumie - 20, modraszka - 1, s. uboga - 1, czeczotka - 5, szczygieł - 3, czyż ok 60, paszkot - 1, mazurek - 15, sroka - 2, sójka - 1. Jez. Iławskie: krzyżówka ok 70,bielaczek - 1 samiec, nurogęś 2 samce i 3 samice, ł niemy 2 ad i 1 imm, kos (P. Szypulski)


06.02.2012
Kokoszewo
, gm. Bisztynek: temperatura -22 i wiatr spowodował, że prawie nic nie widziałem, jedynie stado 70-80 gili na drodze zrobiło na mnie wrażenie. Zaobserwowałem również ślady bytności około 3-4 kuropatw. Rz. Dadaj, na odcinku droga nr16-Młyn: Bardzo dobre miejsce na pluszcza, mnóstwo kamieni, bardzo wartki nurt, ale niestety nie było go tam, poza tym strzyżyk-3, grubodziób-40-50. Barczewo, Staw Więzienny: krzyżówka-130 (D. Cząstkiewicz)


04.02.2012
Olsztyn
, Łyna przy zamku: wśród 130 krzyżówek siedziała cyraneczka-1f.(A.Wilk, A .i S. Sereda, D. Cząstkiewicz)


03.02.2012
Olsztyn
, Łyna przy os. Mleczna zamarznięta tylko pod mostem na al.obr. Tobruku małe oczko wody gdzie siedziało, ł.niemy-1, krzyżówka-79, sołtys-1(kiedyś już go widziałem na jez. Skanda), niepłochliwa norka amerykańska. (D. Cząstkiewicz)


02.02.2012
Puszcza Borecka. Korzystając z zimowych wakacji częściej zaglądam do puszczy, głównie nasłuchując dzięciołów. Dzisiaj przy osiemnastostopniowym mrozie udało się wypatrzeć/wysłuchać:
- dzięcioł zielonosiwy – najpierw werblujący, potem obserwowana samica,
- dzięcioł czarny – 3 (para w rewirze + 1 kujący na olszach),
dzięcioł białogrzbiety – 1 osobnik o nierozpoznanej płci żerujący wysoko na zamierającej olszy (wczoraj była tu para),
dzięcioł trójpalczasty – para ptaków w swoim stałym rewirze żerujących blisko siebie na uschniętych olszach,
- dzięciołek – 1 samica żerująca na uschniętych świerkach,
- dzięcioł duży – 7 osobników, w większości rozkuwających szyszki w kuźniach.
Z innych ptasich niepospolitości – jeden strzyżyk  Poza tym gęsta sieć wilczych tropów na zamarzniętych bagnach (A. Sulej)


01.02.2012
Gołdopiwo. Jezioro zamarznięte całkowicie, a na lodzie cały czas siedzą łabędzie. Kilka dni temu było ich 59, potem 24, a teraz 17. Co jakiś czas przelatują stada łabędzi szukających wody i krążą nad jeziorem lub siadają na lodzie obok już siedzących ptaków. Mażańskie Bagno k. Kętrzyna-Wycieczka rekonesans po nieznanym mi dotychczas torfowisku dała efekt w postaci 2 samic dzięcioła białogrzbietego widzianych i jednego dzięcioła białogrzbietego słyszanego (możliwe, że samiec). Przypuszczalnie będą to dwa rewiry na przeciwległych brzegach bagna w olsach w okrajku. Do tego dołączyła samica dzięcioła czarnego i stado 25 modraszek wygrzewających się na słońcu. Mażany wysypisko śmieci. Kontrola wysypiska śmieci nie przyniosła ani jednej mewy, a tylko stado kawek, wron, kruków i jednego myszołowa (S. Czernek)


31.01.2012
Teren przy elektrowni wodnej w Olsztynie. Na nie zamarzniętym odcinku Łyny :zimorodek oraz dzięcioł czarny (M. Zygmunt)


30.01.12.
Dzisiaj w południe Jezioro Orzełek poniżej Jeziora Mosąg na Łynie: ok 200 krzyżówek, 58 łabędzi niemych, 2 krzykliwe, para gągołów, perkozek i nurogęś (S. Jakowszczenko)


29.01.2012
Kanigowo 
(gm. Nidzica) obchód okolicy nie dał nic ciekawego podczas obserwacji, z ptaków prawie nic (dorosły bielik na wysokości Szyman),1 włochaty w
pobliżu pgr-u, w tym miejscu tylko 4 trznadle,2 sójki i 1 sroka, na cmentarzu 2 kwiczoły i kilka bogatek. Na pobliskim polu 19 saren (w tym 3 kozły) oraz 2 goniące się lisy (chyba nadchodzi pora godów) P. Walendziak

Droga za Bartoszycami:
myszołów-1,1,1,1
kruk-2 os
sroka-1,1,1
dzięcioł czarny-os
gil-ok 20
S. Sosnowski


28.01.12. 
Olsztyn 14:00 na Łynie miedzy WDKiem a elektrownią było 8 perkozków, 6 nurogęsi (3 samce i 3 samice) 2 łabędzie nieme. Krzyżówek nie liczyłem, a było ich sporo Tomek Raczyński

Nidzica. W ogrodzie przydomowym 5 kuropatw (A. Laskowska. P Szypulski)

Gołdap, rz. Gołdapa: wśród krzyżówek, gęś białoczelna-1.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Bisztynek, droga do lasu:

bogatka,

modraszka,

trznadel,

grubodziób – 1 os.,

sroka – 8 os.,

kwiczoł – 1, 1, 1, 1 os.,

sójka – 1 os.,

krzyżodziób świerkowy – 3 os.(1M i 2F),

sosnówka - >5 os.,

czubatka – 1 os.,

kowalik – 2 os.,

pełzacz leśny – 1 os.,

dzięcioł duży – 1(M) os.

S. Sosnowski


27.01.2012.
Siemiątki
 (gm. Nidzica) śpiewający samiec potrzeszcza, oraz samiec kosa. W pobliżu wysypiska - przelatujący dorosły bielik (P. Walendziak)

Giżycko, kanał i port nad jez. Niegocin: krzyżówka-155+1leucystyczna, głowienka-1f, nurogęś-3, łyska-158, m.siwa-93, śmieszka-17, m.srebrzysta-3, m.białogłowa-1. Jez. Niegocin, k. miejscowości Bystry: ł.niemy-9, krzyżówka-325, świstun-1m, gągoł-3, nurogęś-34. Jez. Gołdopiwo: ł.niemy-36, krzyżówka-191, gągoł-12, nurogęś-36.(D.Cząstkiewicz)

Droga z Bisztynka na Troszkowo:

gil – 55 os.,

szczygieł – 5 os.,

Bisztynek, droga do lasu:

mazurek – 4 os.,

wróbel domowy – 1 os.,

zięba – 1 os.,

trznadel,

sroka – 5 os.,

bogatka,

modraszka

S. Sosnowski


26.01.12.
Rano obserwowałem w Puszczy Rominckiej w rejonie wsi Galwiecie, ogólnie słabo, a z ciekawszych:
-paszkot 2,
-strzyżyk 1,
-możliwy orzeł przedni-przez chwilę przy ścianie lasu obserwowałem sylwetkę orła. Ptak był jednak już daleko, a nie zdążyłem natrafić na niego lornetką, jednak moja Mama została jakieś 150 m za mną i ptak przeleciał dokładnie nad nią, z Jej opisu (białe nadgarstki, bardzo duży drapol, wielkości co najmniej bociana) i wskazanego przez Nią rysunku w Collinsie wynikało, że to juv. orzeł przedni. Tak że jak będziecie w okolicy to możecie tam wpaść, bo może to rzeczywiście był przedniak ;) O. Myka

 

Pola przy Jeziorze Klebarskim w Klewkach: bernikla białolica – 5 os (Samuel Sosnowski)


25.01.12.
Kanigowo 
(gm. Nidzica): myszołów włochaty - 1, myszołów zw. - 2, bielik - 1 ad, sierpówka - 9, dwa gołębie wyglądające na siniaki trzymające się sierpówek,  kruk - 2, stado trznadli. Wysypisko śmieci: parę setek kawek, kilkanaście gawronów, 21 wron w jednym stadku oraz 2 szpaki (P. Szypulski, P. Walendziak)


24.01.12. Obrzeża Nidzicy: z ciekawszych - srokosz przeganiający sojkę i skowronek (P. Szypulski)


21.01.12.
Iława
: z ciekawszych: nad Małym Jeziorakiem - ok 50 jemiołuszek i 3 paszkoty, na rz. Iławce jeden żerujący samiec gągoła, na jezIławskim gągoł - 4 samce, 1 samica (A. Laskowska, P. Szypulski)

Kanigowo (gm. Nidzica) teren w pobliżu pgr-u (pole po kukurydzy): mysz. włochaty - 2, stadko drobnicy: trznadle, mazurki, dzwońce oraz przybysze z północy-wreszcie coś bo 16 śnieguł w tym tylko 5 samców, 2 polujące srokosze, polujący samiec pustułki przeganiany przez 1 z 6 kruków oraz sójka i para srok a w alejce głogów samiec kosa jedzący ostatnie owoce głogu (P. Walendziak)


20.01.2012
Olsztyn, jez. Krzywe zat. Kopernikowska
: Jedyne wolne od zamarznięcia oczko na którym siedziało: głowienka-1m, gągoł-4f+2m, krzyżówka-133, ł.niemy-34ad+4juv, śmieszka-22, m.siwa-1 (D. Cząstkiewicz)


19.01.2011
Kokoszewo, gm. Bisztynek
śnieguła-2 oraz 5 szpaków na pobliskim wysypisku. Biskupiec, rz. Dymer: krzyżówka-161m+152f, sołtys-1. Tumiany, rz. Pisa Warm.: krzyżówka-140, ł.niemy-2ad, zimorodek-1 (D. Cząstkiewicz)


17.01.2011
Barczewo, Staw Więzienn
y: krzyżówka-103m+75f, sołtys-1. Rz. Łyna w Rusi: krzyżówka-42m+38f, śmieszka-2, zimorodek-1 (D. Cząstkiewicz) 

Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą mono-gatunkowe: ok 500 krzyżówek wśród nich 1 sołtys i nic poza tym (P. Szypulski)


16 I 2012
Rzeka Netta w Augustowie. Z ciekawszych: rudzik, szpak i bernikla kanadyjska obs. Agnieszka Grajewska

Jez. Gołdopiwo:
łabędź niemy 25
krzyżówka 332
gągoł 42
bielaczek 8
nurogęś 13
nur czarnoszyi 3
mewa siwa 1
do tego dość stałego zestawu ptaków obserwowanym na Gołdapiwie dołączył chyba pierwszy w tym roku skowronek. Ptak przeleciał nieśpiesznie nad jeziorem i poleciał na zachód. (S. Czernek)

Olsztyn, jez. Krzywe, zat. Kopernikowskaperkoz dwuczuby-1, czernica-1m, krzyżówka-120m+95f, ł.niemy-29ad+16juv, gągoł-29, nurogęś-26, śmieszka-35, m.siwa-10, m.srebrzysta-3. Zat. Pacyfik: głowienka-1m, ł.niemy-2ad, gągoł-6, nurogęś-9.eszta jeziora zamarznięta. Jez. Kortowskie: W całości zamarznięte ale na lodzie siedziały, ł.niemy-2ad, śmieszka-2. Rz. Kortówka: krzyżówka-194m+149f.(D.Cząstkiewicz)

Iława. Spacer po stałej trasie: na Małym Jezioraku jak zwykle do 100 krzyżówek, kilka łabędzi, ok 200 śmieszek i ok 70 pospolitek (siwych) jezioro w większości zamarznięte jeszcze cienkim lodem. Na Iławce tylko krzyżówki a na Jez. Iławskim oprócz krzyżówek - para gągołów (P. Szypulski)


15.01.2012. Jonkowo. Opady śniegu spowodowały większy ruch przy karmniku. Pośród bogatek , wróbli, mazurków, dzwońców ( niestety bez obrączek), modraszek pokazały się trznadle oraz szpak 1 os. (A. Hermański)


14.01.2012
Gołdap, przydomowy karmnik
: zięba-1(ptak posiadał narośl na nodze, pewnie dlatego też nie poleciał), dzwoniec-60-70, grubodzób-6, bogatki, modraszki, sierpówki, wróble, mazurki trznadle, istny meksyk! (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)

Przyszła zima trochę ptactwa się wysypało: Kanigowo (gm. Nidzica) ściernisko po kukurydzy przy e-7 liczba cukrówek około 100, mysich 6 ale tylko 1 włochaty, 8 kruków razem z kawkami i sójkami oraz dawno niewidziane 3 wrony siwe. Na cmentarzu nalot drobnicy (sporo sikor bogatek, modrych, kilka ubogich w tym 1 pełzacz i strzyżyk buszujący w chruście, oraz 3 kosy (2 samce i 1 samica) w pobliżu silosów na terenie pgr-u polujący na trznadle krogulec (P. Walendziak)


13.01.2012
Ostróda, jez. Drwęckie
, tyczy się tylko deptaka w mieście, po drugiej stronie jeziora siedziało około 200 nieoznaczonych kaczek. krzyżówka-190m+137f, ł.niemy-13ad+12juv, sołtys-1, łyska-25, śmieszka-ok.200, m.siwa-ok.250, m.srebrzysta-ok.50, m.białogłowa-cn.3, m.siodłata-3.(D. Cząstkiewicz). Jez. Szeląg Wielki, k Starych Jabłonek: nurogęś-4f+7m, gągoł-3m+1f, krzyżówka-10, ł.niemy-5ad+2juv.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz) 


12.01.2012
Jez
Luterskie: nurogęś-13f+5m, ł.niemy-8ad+2juv. Barczewo, staw Więzienny: krzyżówka-70m+487f, sołtys-1. JezKierzlińskie: krzyżówka-85m+26f, ł.niemy-8ad, kormoran-1. Jez. Kiermas: zero ptaków. (D. Cząstkiewicz)


06.12.2012.
Pochmurno, lekka mgiełka, bezwietrznie, temp. ok. 3 st. C. JezGołdopiwonur czarnoszyi - 4, nurogęś -11, bielaczek-5, uhla -3, krzyżówka ok. 85, gągoł ok 40, łabędź niemy - 14, mewa siwa - 1, mewa w typie srebrzystej - 1 (A. Sulej)

Rzeka Wkra na wysokości Borowego Młyna: 2 ł. nieme ad, 1mysi włochaty w towarzystwie 2 srok. Ściernisko po gryce w okolicach Kanigowa: 3sójki, stado łuszczaków około 50 os (trznadle i dzwońce) P. Walendziak

Iława: na Małym Jezioraku standard w postaci krzyżówek, łabędzi zaledwie kilka, dużo śmieszek, trochę mew pospolitych i srebrzystych. Na Iławcezimorodek oraz 2 dzięcioły duże (samiec i samica) bogatki, modraszki, ubogie, 2 kowaliki, 1 strzyżyk, sroki i sójki i szczur z kromką chleba (A. Laskowska, P. Szypulski)


04.01.2012
Okolice wysypiska pod Nidzicą: 3 mysz zwyczajne+ 1 włochaty, stadko 15 czyży, przelot około 40 synogarlic na polu po kukurydzy przy e-7 oraz 5 saren (P. Walendziak)


03.01.2012
Olsztyn, jez. Kortowskie
: ł.niemy-2, krzyżówka-70, nurogęś-2m+2f, śmieszka-13, m.siwa-7. Jez. Krzywe, zat. Grunwaldzka: ł.niemy-4ad+2juv, nurogęś-1m+1f, gągoł-1m+1f, śmieszka-61, m.siwa-19, m.srebrzysta-1. Zat. Kopernikowska: ł.niemy-26ad+11juv, krzyżówka-32, gągoł-21, łyska-2, śmieszka-45, m.siwa-4, czeczotka-13, sroka-20, kruk-2. Zat.Pacyfik: krzyżówka-6, nurogęś-1m+1f, myszołów-1.(D. Cząstkiewicz) 


02.01.2012
Jez. Gołdopiwo:
 nur czarnoszyi-2uhla-2fbielaczek-1m+1f, ł.niemy-17, krzyżówka-301, gągoł-39, nurogęś-6, m.siwa-1. Na niewielkim potoku wpływającym do jeziora w miejscu tzw. Kaczy Dołek, pluszcz-1, którego niestety nie wszyscy mieli okazje zobaczyć. (A.Sereda, A.Wilk, S.Czernek, K.Kustusch, D.Cząstkiewicz)

Jez. Niegocin, k. miejscowości Bystre: ł.krzykliwy-4ad+1juv, kormoran-4, krzyżówka-255, czernica-66, nurogęś-36, śmieszka-5.Jez.Niegocin, Port Giżycko: krzyżówka-49, łyska-90, śmieszka-41, m.siwa-237, m.białogłowa-11, m.srebrzysta-39 (A. Sereda, A. Wilk, S. Czernek, D. Cząstkiewicz)