W TERENIE
aktualne obserwacje z terenu

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU / ROZMAITOŚCI / LINKI / CIEKAWE MIEJSCA / LISTA PTAKÓW / FORUM / KSIĘGA GOŚCI

>>archiwum obserwacji z 2006 r<<  >>archiwum obserwacji z 2007 r<<

>>archiwum obserwacji z 2008 r<<  >>archiwum obserwacji z 2009 r<<

    >>archiwum obserwacji z 2010 r<<  >>archiwum obserwacji z 2011 r<<      

>>archiwum obserwacji z 2012 r<<

czerwoną gwiazdką * oznaczono starsze obserwacje wprowadzone po ostatniej aktualizacji

29.12.2013
Na polu pod Odrytami, gm.Barczewo, żerujące łabędzie krzykliwe ( 6 ad. , 8 juv. ) Hanna Pomorska
28.12.2013
Stawy Tylkówko:
myszołów -1 , sroka - 2 , krzyżówka - 42 , bielaczek -1 , śmieszka -7 , bogatka - 1  (D. Łapiński)

Jez Drużno w przelocie ok 1000 gęgaw na E w kilku kluczach, na polderach miejscowy srokosz, kwiczoły, trznadle, mazurki, kruki, myszołów zwycz.
W Kadynach-
nadal 4 śnieguły, kilkadziesiąt mew siwych, tracz nurogęś, krzyżówki (M. Gawron)

Dolina Gołdapy i Węgorapy
3 myszołowy
1 myszołów włochaty
1 bielik
370 kwiczołów
2 żurawie
3 srokosze
Szymon Czernek

Karaś (gm. Iława): na okolicznych polach 3 kruki, w powietrzu dorosły bielik i myszołów. Udało się też zobaczyć kawałek wody w południowym akwenie - było tylko 17 łabędzi niemych (P. Szypulski)


27.12.2013
Jez.Gołdopiwo:
ptaków dużo jednak wszystkiego nie policzyliśmy bo byliśmy już za późno i się ściemniało. Ale z ciekawszych, bielaczek-3m+3f, nur rdzawoszyi-1ad, ogorzałka-kilka.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
26 12 13.
Na stawach stabilizacyjnych
lipa nawet 1 krzyżówki nie było, z ciekawostek tylko przelatujące stadko 24 nieoznaczonych gęsi (K. Szczepkowski) *

Pola w okolicach Odryt: łabędzie krzykliwe nadal obecne jednak zostało już tylko 38 osobników w tym 10 młodych, reszta albo odleciała albo rozleciała się na okoliczne pola bo nie podejmowaliśmy się poszukiwań. Wśród nich siedziały nadal dwie gęgawy i jedna gęś zbożowa. Jez.Kieźlińskie: nadal to samo, krzyżówka-390, ł.niemy-4ad.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Kadyny (gm. Tolkmicko): z ciekawszych 16 śnieguł w trzech stadkach, głos dzięcioła zielonosiwego (M. Gawron)


25.12.2013
Zalew w Gołdapi:
krzyżówka-45 (A.Sereda, E. Daszkiewicz) *

Jezioro Popówko - od strony Mózgowa: ł niemy 16 ad, 4imm. Droga Mózgowo - Gulb (gm. Iława): drzemlik - 1 os. (samica lub młody). Iława ok 150 jemiołuszek (P. Szypulski)

Jez. Kieźlińskie: krzyżówka-390, ł.niemy-4ad.(D.Cząstkiewicz)


24.12.2013.
Jez. Iławskie: krzyżówka - 19, gągoł - 2m,4f; ł. niemy - 1 ad, śmieszka - 9. Iławka - odc. między jez. Iławskim a jez. Dół (Iławskie Duże): ł. niemy: 1 ad, 5 imm, ok 3 km dalej 2 ad, 4imm; gągoł - 3m, nieoznaczony perkoz, w okolicy krogulec. Iława: na cmentarzu komunalnym paszkot przeganiający jemiołuszki z jemioły (P. Szypulski)
23.12.2013
Jez.Kieźlińskie, k.Barczewa:
krzyżówka-630, nurogęś-15, ł.niemy-11, czernica-2, przy jeziorze dzięciol zielony-1. Jez.Kiermas: ł.niemy-2, mewa siwa-1, bielik-1juv. Pola Miedzy Jedzbarkiem, a Odrytami: gęgawa-2, g.zbożowa-1, łabędź krzykliwy-82 w tym 24 juv/im, ptaki żerowały na polu gdzie wcześniej rosła kukurydza.(D.Cząstkiewicz)
22.12.2013.
Jezioro Gołdopiwo:
gągoł-152, bielaczek-15f/im+3m, nurogęś-39, markaczka-1f/im, czernica-106, ogorzałka-13f/im+5m, krzyżówka-715, nur czarnoszyi-3, nur rdzawoszyi-1ad, perkoz dwuczuby-1, łyska-300, ł.niemy-12ad+16juv, mewa siwa-1ad.(D.Cząstkiewicz)

Iława: 5 żerujących grzywaczy (2 ad, 3 imm) A. Laskowska, P. Szypulski


21.12.1013.
Rudzienice
k. Iławy, nad "16"tką polująca kania czarna w towarzystwie 2 myszaków (D. Górecki)

Stawy Tylkówko: (stawy pokryte lodem). Łabędź niemy - 3 (1 juv.) , łabędź krzykliwy - 3 (1 juv.) , sroka -7, wrona siwa -2 , kwiczoł -ok.40 , grubodziób -1, myszołów -1 , bogatka - 2 (D. Łapiński)

Iława: jemiołuszka ok 150. Jez. Iławskie: ł. niemy - 2ad, 5 imm, gągoł - para, krzyżówka - 1, śmieszka - 2. Rz. Ilawka odc miejski: ł. niemy - 2 ad, 5 imm, krzyżówka - w sumie 163, łyska - 4, śmieszka - 9, strzyżyk - 1. Mały Jeziorak: krzyżówka - ok 70, ł. niemy - 2 ad, śmieszka ok 100, mewa siwa cn 20
(P. Szypulski)


20.12.2013
J. Wulpińskie:
nur czarnoszyi-2ad, uhla-5, nurogęś-100, krzyżówka-400, głowienka-4, łyska-80, p.dwuczuby-2, gągoł-40, ł.niemy-20ad+8juv, czernica-10 (Ł. Głowacki)

Jezioro Gołdap: gągoł-8, krzyżówka-7.(D.Cząstkiewicz)


19 XII 2013
Jezioro Gołdapiwo:
łabędź niemy 25
gągoł 156
kormoran 2
czernica 99
ogorzałka 14
krzyżówka 363
perkoz dwuczuby 1
nurogęś 10
czapla biała 1
łyska ok. 320
bielaczek 13
obs. Szymon Czernek

Jez.Gołdap: gągoł-3, krzyżówka-48. Zalew w Gołdapi: krzyżówka-108, nurogęś-1m.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Gołdap: bielik-1 w przelocie na SW.(A.Sereda)


18.12.2013
J. Dadaj:
krzyżówka-20, bielik-1 (Ł. Głowacki)
15.12.2013.
Ujście rz. Elbląg
z ciekawszych, kilkanaście rzepołuchów, para błotniaków zbożowych (M. Gawron)

Nidzica:
 7 jemiołuszek (K. Szczepkowski)
15.12.2013.
Jez. Kortowskie
– krzyżówka-60, łabędź niemy-2, gągoł-2m, zimorodek-1, śmieszka-25, krogulec-1 (M. Zygmunt)

Jezioro Dąbrowa Wielka: 120 łysek, w dali kilka łabędzi i kilkanaście nurogęsi. Ptactwo jakieś daleko siedziało ale nie do oznaczenia od strony Dąbrówna (za daleko) P. Szypulski


14.12.2013
Jez. Gołdopiwo:
łabędź niemy -11-12 (6 ad), krzyżówka – ok. 550, czernica – ok. 95, ogorzałka – ok. 15, markaczka – 1, uhla – 5, gągoł – co najmniej 280, bielaczek – 17 (7 m), nurogęś – 78, nur rdzawoszyi – 1, nur czarnoszyi – 3, perkoz dwuczuby – 8, czapla biała – 1, kokoszka – 1, łyska – co najmniej 400, pełzacz leśny – 1, modraszka – 1, czyż – co najmniej 750 (A. Sulej)

Okolice Nidzicy. Stawy stabilizacyjne: ze 2 setki krzyżówek i rodzina łabędzi 2ad, 3imm. W drodze powrotnej - myszołów włochaty, samiec pustułki i srokosz i jer ze stadkiem zięb (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


11.12.2013
Jez.Gołdap:
praktycznie w 95% zamarznięte, krzyżówka-120, nurogeś-3, gągoł-6.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)
10.12.2013
J.Kortowskie (
zamarznięte w 100%): śmieszka-18, m.siwa-10. J.Wulpińskie: kokoszka wodna-1, srokosz-1, myszołów-2, nur czarnoszyi-1juv, p.dwuczuby-15, czernica-51, ogorzałka-2m/juv, kormoran-1juv, krzyżówka-190, nurogęś-24+35f, gągoł-, ł.niemy-59ad+10juv, m.siwa-6, śmieszka-4, czapla biała-2, gągoł-28m+42f, strzyżyk-2 (Ł.Głowacki)

Las Miejski w Olsztynie, Łyna w okolicy mostu Smętka: bielik - 1, czapla siwa - 2 (J. Biedrzyńska)


09.12.2013
Jez. Gołdopiwo
[bez lunety:-( ]. Z ciekawszych: jedna uhla przy brzegu (A. Sulej)

J. Wulpińskie:
nur czarnoszyi-1ad+3juv, perkoz rogaty-3, uhla-2f, łyska-60, czapla biała-1, ł.niemy-4ad+6juv, nurogęś-8m+8f, gągoł-10m+14f, krzyżówka-200, czernica-14, mewa siwa-5, p.dwuczuby-20. J. Dąbrowa Wielka: łyska-450-500, bielik-1juv, błotniak zbożowy-1f, jastrząb-1, ł.niemy-40ad+12juv, czernica-1, nurogęś-9m+8f, gągoł-4m+6f, perkoz dwuczuby-3. J. Rumian: nur czarnoszyi-1juv, bielaczek-1m, mewa siwa-1, gągoł-1m, krzyżówka-250, ł.niemy-2ad+4juv, czernica-2, kormoran-3. J.Zarybinek: nurogęś-40m+59f, krzyżówka-180, mewa siwa-16, ł.niemy-4ad, czapla siwa-1, czapla biała-1, czernica-14, gągoł-2m+4f. J. Grądy: uhla-1f, gągoł-10m+15f, krzyżówka-140, ł.niemy-16ad+24juv, czernica-17, kormoran-8, bielik-3juv
(Ł.Głowacki)

Jez.Gielądzkie, k.Sorkwit: nurogęś-12, gągoł-3, krzyżówka-120. Jez.Ryńskie w Rynie: bez rewelacji krzyżówki, śmieszki, mewy siwe, jeden kormoran i jemiołuszki. Jez.Niegocin: w Giżycku w porcie mew nie za wiele tylko jedną śmieszkę udało mi się odczytać, a W Bystrym, jak zawsze jest tam sporo ptaków tak teraz zero. Jez.Gołdopiwo: jak zwykle nie zawiodło, nur czarnoszyi-1, bielaczek-2f/im, gągoł-215, nurogęś-12, czernica-90, ogorzałka-13f/im, krzyżówka-206, ł.niemy-16ad+14juv, perkoz dwuczuby-1, łyska-200, m.siwa-17, a po krzakach przelatywało 10 zięb (D.Cząstkiewicz)

Jez.Gołdap: bielaczek-3f+3m, nurogęś-45, krzyżówka-20, m.siwa-3.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


08.12.2013.
Kwiecewo:
czajka-20, gęgawa-3, gęsi nieoznaczone-8, śnieguła-8, szczygieł-1, myszołów-2, czapla siwa-2, kaczki-150 (dominacja krzyżówki, pojedyncze krakwy), ł.niemy-76ad+22juv (P.Radek, Ł.Głowacki)

Jezioro Niegocin: łabędź krzykliwy - 6ad+5imm, krzyżówka - ok.200, gągoł - 2m, nurogęś - 30, łabędź czarnodzioby - 2ad, czapla siwa - 3, myszołów - 3, dzięcioł czarny - 1. Jezioro Boczne: gągoł - 1m+2f, krzyżówka - 6m+8f, nurogęś - 1m+1f, łabędź niemy - 6ad+1imm. (K. Pawlukojć)

Elbląg- kilka stadek mieszanych kwiczołów z droździkiem po kilkadziesiąt osobników żerujących na głogach, dz. średni, myszołów zwycz. sójki, kruki, dwa rudziki (M. Gawron)

Zalew w Gołdapi: krzyżówka - 66, gągoł - 1. Jez. Gołdap: krzyżówka - 104, gągoł - 3, śmieszka - 9 (A. Sereda, A. Wilk, S. Sereda)

Jezioro Popówko (od strony Mózgowa)- w całości zamarznięte, na przeciwległym brzegu 48 łabędzi niemych, w powietrzu mieszany klucz 46 gęsi - zbożówek i białoczelnych,  "banda" 22 kruków i 1 jastrząb. Jezioro Trupel gm Kisielice, (część środkowa jeziora - najszersza): perkoz rogaty - 1, gągoł 17f, 10m; nurogęś - 31, bielaczek - 3f, czernica - 2m, krzyżówka - 320, łyska ok 80, czeczotka - ok 100 (P. Szypulski)

Iława, J. Iławskie: ł. niemy - 2 ad, 4 imm, krzyżówka - 104, gągoł - 2m, 2f; śmieszka - 10. Rz. Iławka odc. miejski: krzyżówka - w sumie - 263, gągoł - 1m, 1f; czernica - 1m,  ł. niemy - 2 ad, 5 imm; łyska - 2, śmieszka - 14, bielik i jastrząb nękany przez kruka, głosy paszkotów. Mały Jeziorak: krzyżówka - 170, mewa siwa - cn 24, śmieszka - cn 45, paszkoty - głosy (A. Laskowska, P. Szypulski)

Tylkówko (stawy pokryte lodem): bielik -1 , jastrząb -1, myszołów 3 ,łabędź krzykliwy -7, łabędź niemy- 5, kwiczoł-12, bogatka-3, trznadel-6, kruk-2, wrona siwa 3, sroka -1,sójka -2 (D. Łapiński)

Jez. Gawlik (zlodzenie ok. 1-2%) krótka popołudniowa obserwacja z jednego miejsca w Gawlikach Wlk.: krzyżówka - ok. 150, nurogęś - 7, czapla siwa - 1, perkoz dwuczuby - 6, łabędź niemy - 2 ad, mewa siwa - 1, grzywacz - 1, wrona - 8, kawka - 6 (A. Sulej)

Olsztyn, Jez.Kortowskie: mewa siwa-36, śmieszka35, gagoł-3, krzyżówka-ok.110, przy Rektoracie w Kortowie, zerujące krzyżodzioby i przelotne czeczotki. Jez.Kieźlińskie, k.Barczewa: ogorzałka-1f/im, czernica-29, nurogęś-1m+1f, gągoł-10, krzyżówka-185, ł.niemy-6, kormoran-8. Jez.Kiermas: w większości zamarznięte, tylko gągoł-1, krzyżówka-5.(D.Cząstkiewicz)


07.12.2013
Barczewo, Staw Więzienny: krzyżówka-120-140, ł.niemy-2ad+2imm.(D.Cząstkiewicz)
06.12.2013
Polder Sątopy-Samulewo: LODÓWKA-2f+1m,
ohar-2, ł.niemy-25ad+4imm, ł.krzykliwy-3ad, cyraneczka-3m+1f, rożeniec-1f, krzyżówka-32, gagoł-3f, bielik-1ad+1imm, mewa srebrzysta-25ad+1juv, m.białogłowa-1ad, m.siwa-1imm, śmieszka-1ad. Jezioro Luterskie: uhla-2f, gągoł-6, krzyżówka-40, kormoran-1, ł.niemy-2ad, łyska-120.(D.Cząstkiewicz)
05.12.2013
Jezioro Gołdopiwo: uhla-2f, bielaczek-10f+3m, gągoł-250, nurogęś-9, krzyżówka-70, ogorzałka-25f/imm+1m, czernica-55, ł.niemy-4ad, perkoz rogaty-4, p.dwuczuby-1, łyska-290, kormoran-2, mewa siwa-1, m.srebrzysta-5 (D.Cząstkiewicz)
04.12.2013
Kanigowo
: słonka-1 ptak (P. Walendziak)
03.12.2013
Jez. Luterskie: nur czarnoszyi - 1, mewa siwa - 9 (S.Menderski)

Jez.Czarne w Pluszkiejmach: nurogęś-35, krzyżówka-90, gągoł-2, ł.niemy-7.(D.Cząstkiewicz, G.Osojca)


02.12.2013
Jez. Zarybinek:
uhla-1m, perkoz rogaty-1, łabędź niemy-8ad, łabędź krzykliwy-10ad+20juv, świstun-1f, krzyżówka-30, krogulec-1, nurogęś-10m+3f. Jez. Rumian: nur czarnoszyi-1, markaczka-1, kormoran-35, mewa siwa-3, śmieszka-2, mewa srebrzysta-3, krzyżówka-80 (Ł.Głowacki)

Jez. Dąbrowa Wielka: nur czarnoszyi-1, uhla-9, łyska-450, gągoł-15m, nurogęś-1m+3f, perkoz dwuczuby-3, czernica-50, łabędź niemy-25ad, bielik-1juv, myszołów-1, krzyżówka-20 (D.Sawicka, Ł.Głowacki)

Jez.Gołdopiwo: krzyżówka-101, czernica-15, ogorzałka-30, uhla-2f, gągoł-175, bielaczek-1f, nurogęś-49, ł.niemy-10ad, 2imm, nur rdzawoszyi-1ad, perkoz dwuczuby-7, mewa siwa-15.(S.Czernek, A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


01.12.13.
Iława: Jezioro Iławskie:
krzyżówka - 5, krakwa - 1f, gągoł 4m, 5f; śmieszka - 4, zięba i sójka. Rz. Iławka - odc. miejski: krzyżówka  w sumie - 241, gągoł -1m, ł. niemy - 2ad, 5 imm, łyska - 7, śmieszka - 27, strzyżyk i paszkot. Mały Jeziorak: krzyżówka - ok 70, ł. niemy - 2 ad, śmieszka - ok 160, mewa siwa cn 30 os (P. Szypulski)

Zbiornik wiejski w Saminie: krzyżówka - 95m+100f. Jez. Rumian: nur czarnoszyi-2, kormoran-50, krzyżówka-320, nurogęś-1m+1f, gągoł-3m+5f, myszołów-1 (praktycznie cały biały, z małymi czarnymi elementami). Jez. Zarybinek: czapla biała-5, czapla siwa-1, nurogęś-20m, krzyżówka-50 (Ł.Głowacki)


29.11.2013
Ilawa:
kormorany - 13 os, przelatujące (w godzinach porannych) od strony jez Iławskiego na Jeziorak (P. Szypulski)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowicka: jemiołuszka-30, żuraw-5 w wysokim przelocie na N.(D.Cząstkiewicz)


28.11.2013.
Sampława (pow. iławski) przelatujące nisko stado ok 30 os nieoznaczonych gęsi (P. Szypulski)

Jez.Gołdap: tylko jedna mewa siwa. (D.Cząstkiewicz, K.Kustusch) 


26.11.2013
Niecka Skaliska:
z ciekawszych błotniak zbożowy-1M ad. (S.Czernek, D.Cząstkiewicz)

Zalew w Gołdapi: gęś białoczelna-1juv, krzyżówka-21, nurogęś-2m. Jez.Gołdap: nurogęś-1m, gagoł-1m+1f, krzyżówka-11. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: na padlinie bielik-3, kruków naliczyłem minimum 89 ale mogło być nawet 100. Pluszczy we wczorajszych miejscach brak. (D.Cząstkiewicz)


25.11.2013
Jezioro Gołdopiwo:
bielaczek-2m, gągoł-250, nurogęś-43, krzyżówka-53, czernica-29, ogorzałka-14, p.dwuczuby-30, łyska-215, ł.niemy-7ad+5juv, m.siwa-11, duże nieozn. mewy-4. Sapałówka: w przelocie stado mieszane łabędzi, ł.niemy-5ad, ł.krzykliwy-13ad, ł.czarnodzioby-1ad.(S.Czernek, D.Cząstkiewicz)

Rzeka Gołdapa przy m.Kosmidry: pluszcz-1. Zalew w Gołdapi: krzyżówka-23, pluszcz-1 na jazie na Gołdapie. Jez.Gołdap: krzyżówka-45.(D.Cząstkiewicz)

Duże stado żurawi bardzo wysoko nad j. Łańskim i okolicami (Darek Górecki)


24.11.2013.
Ilawa: Jez. Iławskie: perkozek - 3, gągoł - 2m, 1f; krzyżówka - 7, krakwa - 1m, łabędź niemy - 2ad, 5imm; śmieszka - 7. Rz. Iławka odc. miejski: łyska - 11, krzyżówka - 233, ł. niemy - 2 ad, 5 imm; śmieszka - 24, mewa siwa - 1, czyże, dzwońce, 2 dzięcioly duże i sójka. Jeziorak Mały: perkoz dwuczuby - 1, krzyżówka - 76, ł niemy - 2 ad, śmieszka - 119, mewa siwa - 9, głos pełzacza ogrodowego (A. Laskowska, P. Szypulski)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: jemiołuszka-2, również sporo czeczotek się kręci w okolicy. (D.Cząstkiewicz) 


23.11.2013
Jez. Gołdopiwo
(w południe mgła jak mleko -zero widoczności, po południu nieco lepiej, ale widoczność ograniczona do ok. 100m): krzyżówka >300, gągoł - ok. 85, czernica - ok. 30, ogorzałka - 3, perkoz dwuczuby - 8, nur czarnoszyi - 1, mewa siwa - ok. 75, wrona - 1. Brożówka gm. Kruklanki: srokosz - 1, paszkot - 1 (A. Sulej)
22.11.2013
Olsztyn, osiedle Redykajny: jemiołuszka: 3. Naglady: bielik: 2ad tokujące. Ostróda, jez. Drwęckie: m.in. mewa białogłowa: 32, mewa srebrzysta: 19, mewa siwa: 54, śmieszka: 70, mewa siodłata: 1juv. Ruś k. Łukty, jez. Ruskie: gągoł: 82, czernica: 16, kormoran: 2, łabędź niemy: 2ad, ogorzałka: 5f, krzyżówka: 12. Jez. Gil: ogorzałka: 1m+7f, łyska: 19, głowienka: 9m+4f, gągoł: 26, łabędź niemy: 6ad+1juv, krzyżówka: 17, kormoran: 49. Jez. Narie: łyska: 71, gągoł: 63, łabędź niemy: 11ad, nurogęś: 76, kormoran: 6, nur rdzawoszyi: 1ad +1juv, nur czarnoszyi: 1, uhla: 1m+1f, mewa siwa: 1ad. Jezioro w Żabim Rogu: nurogęś: 1m. (K. Jankowski) 
21.11.2013
Sołtmany, gm. Kruklanki (pola kukurydziane): zięba - ok. 400, w tym ok. 5% jerów (część ptaków w kąpieli w kałużach na drodze), bogatka - ok. 10, krukowate - ok. 150: głównie kawki, rzadziej wrony i gawrony, kruk - 1 (A. Sulej)

Jez.Gołdap: nurogeś-6m+5f, gągoł-3f+1m, p.dwuczuby-3, m.siwa-1ad. Zalew w Gołdapi: krzyżówka-23, gęś białoczelna-1juv. Gołdap: jemiołuszka-54.(A.Sereda D.Cząstkiewicz)

Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łabędź niemy: 15ad, łyska: 38, czernica: 3, głowienka: 2, krzyżówka: 37, kormoran: 3. Hala Urania: śmieszka: 66, mewa siwa: 7, mewa srebrzysta: 2 (K. Jankowski)


20.11.2013
Jabramowo, k.Gołdapi:
śnieguła-1, kuropatwa-7. Okolice Kowal Oleckich: myszołów włochaty-1, srokosz-1. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: komin 22 myszołowów. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Ostróda, jez. Drwęckie: m.in. mewa białogłowa: 36, mewa srebrzysta: 21, mewa siwa: 70, śmieszka: 130, piżmówka amerykańska: 1, gęś białoczelna: 1juv, mewa żółtonoga: 2juv, perkoz dwuczuby: 1, kormoran: 14, łyska: 51, łabędź niemy: 7ad+3juv, krakwa: 1. Kraplewo: nurogęś: 3m+6f, krzyżówka: 360, głowienka: 1f, perkoz dwuczuby: 1. Górka, jez. Sement Mł.: nic. Ruś k. Łukty, jez. Ruskie: gągoł: 59, czernica: 39, kormoran: 2. Jez. Gil: ogorzałka: 1m+7f, łyska: 33, głowienka: 2m+2f, gągoł: 9m+9f, łabędź niemy: 8ad, krzyżówka: 21, kormoran: 54, perkoz rogaty: 4. Jez. Narie: łyska: 48, gągoł: 35, łabędź niemy: 2ad, perkoz dwuczuby: 3, szlachar: 1f, nurogęś: 7m+5f, kormoran: 8, nur rdzawoszyi: 1ad (szata zimowa). Jezioro w Żabim Rogu: nic
(K. Jankowski)


19.11.2013
Kikity, jez. Luterskie: nur czarnoszyi: 1, mewa siwa: 90, mewa białogłowa: 1juv, duże mewy z grupy L.argentatus: 10, łyska: 60, dzięcioł średni: 2. Polder Sątopy-Samulewo: łabędź niemy: 26ad+11juv, czajka: 5000, siewka złota: 6000, wąsatka: 3, duże mewy z grupy L.argentatus: 21ad+13juv (w przelocie), błotniak zbożowy: 1m, czapla biała: 5, mewa srebrzysta: 7ad+4juv (w przelocie), mewa siwa: 2ad (w przelocie), krzyżówka: 124, świstun: 5, krakwa: 6, makolągwa: 60, rożeniec: 3, ohar: 3, gągoł: 3, łabędź krzykliwy: 1ad, żuraw: 10 (w przelocie), cyraneczka: 320, kormoran: 1juv, łyska: 45, jastrząb: 1, kobczyk: 1, rzepołuch: 4, czeczotka: 45, nurogęś: 24, bielik: 2ad, biegus zmienny: 8, perkozek: 2 (K. Jankowski)
18.11.2013
Staw w Pieckach:
krakwa-2, krzyżówka-110, ł.niemy-2ad, gagoł-11, czapla siwa-1. Jez.Seksty, odnoga Śniardw: szlachar-1m, bielaczek-2m+13f, gągoł-74, nurogęś-10, krzyżówka-90, czernica-131, kaczkie nieoznaczone-ok.50, nur czarnoszyi-2juv, perkoz dwuczuby-4, kormoran-12, łabędź niemy-4ad, 1 juv, mewa siwa-10, myszołów-1. Jez.Śniardwy, łączna liczba ptaków obserwowanych z płw Szeroki Ostrów, Kwiku i Nowych Gut: MEWA TRÓJPALCZASTA-1juv ptak obserwowany w stadzie około 50 mew siwych i kilku srebrzystych, nur rdzawoszyi-1juv, nur czarnoszyi-2ad+2+3+1ad, nur nieoznaczony-1(ptak w niskim locie nad wodą jak usiadł to nie odnalazłem go), bielaczek-1f, gągoł-65, nurogęś-3, p.dwuczuby-49, ł.niemy-11ad, krzyżówka-42, czernica-20, głowienka-5m, mewy nie liczone ale około 300-400 w 90% mewa siwa, najmniej liczna śmieszka, mewa mała-12ad. Jez.Białoławki: zero ptaków.  Jez.Miłkowskie w Miłkach, niewielkie jeziorko a siedziało: krzyżówka-ok.920. Jez.Niegocin z m.Bystre: szlachar-1f, nurogęś-29m+11f+22, gągoł-7, świstun-5, czernica-2, krzyżówka-190, łabędź krzykliwy-2ad. Jez.Gołdopiwo: szlachar-3f, nurogęś-98(w tym jedno stado miało 93os.), gągoł-180, czernica-1, krzyżówka-26, nur czarnoszyi-1, perkoz dwuczuby-11, mewa siwa-34, śmieszka-6, łyska- 190, zimorodek-1.(D.Cząstkiewicz)

Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Łabędzia Szyja: gągoł: 1, bielik: 1. Stare Jabłonki, jez. Szeląg Wlk.: łabędź niemy: 1ad, gągoł: 3, krzyżówka: 2. Ostróda, jez. Drwęckie: m.in. duże mewy z grupy L.argentatus: 350 (białogłowa >70%), mewa siwa: 600, śmieszka: 550, mewa siodłata: 1juv, mewa żółtonoga: 1ad+4juv, piżmówka amerykańska: 1, gęś białoczelna: 1juv, czeczotka: około 50. Naglady: bielik: 1 (K.Jankowski)


17.11.2013
Piszewo, k.Jezioran: błotniak zbożowy-1juv lub F(ptak szybko sie schował za górkę). Jez.Luterskie: szlachar-3f, nur czarnoszyi-2, krakwa-58, krzyżówka-18, czernica-11, gągoł-19, kormoran-6, mewa siwa-25. Jez.Dadaj (objazd od zachodniej strony): krzyżówka-156, świstun-2, gągoł-3, nurogęś-8, perkoz dwuczuby-16.(A.Włodarczak-Komosińska, K.Jankowski, D.Cząstkiewicz)

Jez.Kierzlińskie: krzyżówka-155, krakwa-5, czernica-17, świstun-2, nurogęś-3m+5f, kormoran-43. Jez.Kiermas: kormoran-2, ł.niemy-3ad, gągoł-1, krzyzówka-2. Jez.Orzyck w Zalesiu: p.dwuczuby-2 oraz w samym Zalesiu dzięcioł zielonosiwy. W dolinie Pisy Warm. miedzy Zalesiem a Barczewem: dzięcioł zielony-1.(D.Cząstkiewicz)

Gołdap: jemiołuszka-ok.100 w przelocie na E.(A.Sereda)

Nowe Batorowo- srokosz, 3 myszołowy zwycz, 5 bielików, ok 20 grzywaczy, 26 łabędzi krzykliwych, ok 1000 gęgaw w tym kilkadziesiąt zbożowej i ok 20 bernikli białolicej, krogulec, jastrząb, szczygły, ok 250 czajek (M. Gawron)


16.11.2013
Jez.Kierzlińskie
od strony Krupolin: krzyżówka-320, krakwa-8, czernica-17, świstun-1, gągoł-5, bielaczek-1f, nurogęś-1m+4f, ł.niemy-3ad, kormoran-35 obok jeziora srokosz-1. Jez.Kiermas: gągoł-8, ł.niemy-3ad, kormoran-8. Jez.Pisz: kormoran-1. Studzianek: dzięcioł zielony-1.(D.Cząstkiewicz)
15.11.2013
Polder Sątopy-Samulewo: nurogęś-40, gągoł-15, czernica-35, krakwa-8, krzyżówka-30, cyraneczka-10, płaskonos-2, ohar-2ad+1juv, łabędź czarnodzioby-2ad+1juv, ł.krzykliwy-5ad, ł.niemy-12ad+6juv, łyska-17, kulik wielki-z noclegowiska po ciemku zerwało się spore stado po głosach mogło być około 50-200 ptaków, piaskowiec-7, biegus zmienny-14, czajka-ok.4500, siewka złota-ok.800, perkozek-3, kormoran-4, mewa siwa-6, bielik-3ad, kruk-3, rzepołuch-4, śnieguła-1, wąsatka-kilka, po głosie (D.Cząstkiewicz). Dodatkowo po liczeniu wykaszaliśmy pryzmy na polderze i zaobserwowaliśmy: czapla biała-2, cz.siwa-3, kszyk-1, krogulec-1, błotniak zbożowy-1ad F, wąsatka-7.(A.Włodarczak-Komosińska, M.Wawirowicz, Ł.Głowacki, S.Menderski, D.Cząstkiewicz)

Pleśno: jeden rzepołuch w stadzie ok.30 szczygłów. Jez.Luterskie: nur czarnoszyi-3, mieszane stado śmieszki i mewy siwej około 300, ł.niemy-2ad, kormoran-23, gągoł-2.(D.Cząstkiewicz)

Ostróda, jez. Drwęckie: m.in. mewa białogłowa: 42, mewa srebrzysta: 7, mewa siwa: 34, śmieszka: 100, piżmówka amerykańska: 1, gęś białoczelna: 1juv.
Olsztyn, Sortownia: śmieszka: 28, mewa srebrzysta: 22, mewa siwa: 6, mewa białogłowa: 3 (K.Jankowski)


14.11.2013
Jez.Gołdap:
nurogęś-7m+8f, perkoz dwuczuby-1, mewa siwa-43, śmieszka-5, m.srebrzysta-1ad, krzyżówka-11 oraz na brzegu stadko jemiołuszek.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Iława: głos przelatujących żurawi (A. Laskowska)

Ostróda, jez. Drwęckie: m.in. mewa białogłowa: 70, mewa srebrzysta: 15, mewa siwa: 25, śmieszka: 80, piżmówka amerykańska: 1, krakwa: 1. Kraplewo: nurogęś: 5m+6f, krzyżówka: 320, gągoł: 1m (D.Sawicka, Ł.Głowacki, K.Jankowski)

Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: krzyżówka: 22, łyska: 35, czernica: 2, głowienka: 2, gągoł: 13, śmieszka: 14, mewa siwa: 2, łabędź niemy: 16ad+3juv, kormoran: 3 (Ł.Głowacki, K.Jankowski)


12.11.2013.
Nidzica:
ok 20 jemiołuszek (K. Szczepkowski)

Skraj Puszczy Rominckiej: błotniak zbożowy-1ad m w wysokim przelocie na SW. (D.Cząstkiewicz)

Piszewo, gm. Jeziorany: srokosz: 1ad o cachach ssp. homeyeri (K.Jankowski)


11.11.2013
Łasmiady
, k.Ełku: błotniak zbozowy-1juv. czeczotka-150 Jez.Ułówki: perkoz dwuczuby-3, nurogęś-3f, mewa srebrzysta-3ad, m.siwa-8, śmieszka-2, ł.niemy-2juv. Jez.Łaśmiady: p.dwuczuby-7, nurogęś-16, gągoł-7, krzyżówka-174, głowienka-4m, świstun-8, ogorzałka-1f/imm, ł.niemy-8ad, łyska-76, mewa siwa-36, m.srebrzysta-4ad, wąsatka-głos. Jez.Woszczelski: łabędź niemy-138, ł.krzykliwy-2ad, gągoł-24, krzyżówka-2, krakwa-58, głowienka17, czernica-4, ogorzałka-14 f/imm, świstun-2, kormoran-3, łyska-25, mewa siwa-12, m.srebrzysta-8, śmieszka-50. Jez.Gołdopiwo: ł.niemy-5ad, 1juv, gągoł-230 (praktycznie w jednym stadzie), nurogęś-72(jedno stado), krzyżówka-56, czernica-8, ogorzałka-6f/imm, łyska-162, mewa białogłowa-1juv, m.siwa-18, m.srebrzysta-3ad, śmieszka-10. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: jemiołuszka-8.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Kanigowo: słonka - 1 ptak (P. Walendziak)

Nidzica: ok 20 jemiołuszek (K. Szczepkowski)

Jez. Drużno-samica błotniaka zbożowego, zimorodek, bieliki, myszołów zwyczajny, makolągwy, szczygły, zięby . Bielnik- ok 2000 tyś gęsi białoczelnej wraz z zbożową, czajki, Nowe. Batorowo- bernikla białolica, kormorany, mewy srebrzyste , siodłate, siwe, śmieszki . Nowakowo- bieliki, sokół o sylwetce i wielkości drzemlika (M. Gawron)

Polder Sątopy-Samulewo: ohar: 9, rożeniec: 63, czajka: 5000, siewka złota: 7500, nurogęś: 51, batalion: 1, czernica: 21, łabędź niemy: 49ad+12juv, biegus zmienny: 12, błotniak zbożowy: 1juv + 1ad m, wąsatka: 5, kormoran: 15, wrona siwa: 4, krzyżówka: 140, świstun: 42, cyraneczka: 1100, łyska: 10, śnieguła: 2, czapla biała: 1, śmieszka: 7, mewa siwa: 2, mewa białogłowa: 1ad, mewa srebrzysta: 1juv, duże mewy z grupy L.argentatus: 2, pliszka siwa: 1, gągoł: 1m, bielaczek: 4f, czeczotka: 9, płaskonos: 10, gęś zbożowa: 9, myszołów: w sumie 22 (w przelocie), krakwa: 3, kulik wielki: 18, bielik: 2ad+1juv. Piszewo, gm. Jeziorany: srokosz: 1ad o cechach ssp. homeyeri (obserwacja w trakcie weryfikacji Komisji Faunistycznej), (A.Włodarczak-Komosińska, K.Jankowski)


10.11.20133
Kanigowo
(gm. Nidzica): świergotek łąkowy-3 ptaki, kuropatwa-10, kopciuszek-1 samiec. Nidzica: jemiołuszka około 30 ptaków (P. Walendziak)

Dąbrówno, Jezioro Dąbrowa Wielka: ptaków mało, ok 150 łysek, kilka łabędzi niemych i mewy nieoznaczone latające po przeciwnej stronie jeziora
(P. Szypulski)

Kwiecewo: śmieszka: 12, czeczotka: ponad 6 w przelocie, czapla biała: 59, bielik: 2ad+1imm, krakwa: 1245, krzyżówka: 561, łyska: 322, czernica: 71, czapla siwa: 10, kormoran: 57, gęś białoczelna: 450, gęś zbożowa: 50, gęgawa: 100, bernikla białolica: 1, cyraneczka: 144, gągoł: 13, głowienka: 1f, rożeniec: 22, płaskonos: 102, łabędź niemy: 85ad+9juv, wąsatka: min. 13, świstun: 155, nurogęś: 1m+4f, szpak: 800, perkozek: 5, srokosz: 1, myszołów włochaty: 1, myszołów: 1. Stawy Konradowo: czapla biała:10, czajka: 160, śmieszka: 84, łabędź czarnodzioby: 6ad, brodziec śniady: 1, łabędź niemy: 15ad+7juv, kormoran: 14, gęś zbożowa: 6, mewa siwa: 1ad, mewa białogłowa: 1ad (K. Jankowski)


09.11.2013
Jez.Gołdap: nurogęś-3, krzyżówka-9, śmieszka-1, m.siwa-1. Zalew w Gołdapi: nurogęś-2.(D.Cząstkiewicz)

Okolice Nidzicy: z ciekawszych - 1 świergotek łąkowy (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


07.11.2013.
Lubawa:
jemiołuszka - głosy, jeden osobnik widziany  (P. Szypulski)

Hajnówek w Puszczy Rominckiej: kopciuszek-2.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Polder Sątopy-Samulewo: m.in. śnieguła: 1, łabędź niemy: 11ad+1juv, ohar: 2ad+7imm, biegus malutki: 2juv, biegus zmienny: 1imm, biegus krzywodzioby: 1imm, czajka: 7000, siewka złota: 3500, krogulec: 2, myszołów: 1, bielik: 1imm+1ad, czeczotka: łącznie około 58 w przelocie, krzyżodziób świerkowy: 3 w przelocie, siewnica: 1 (K. Jankowski)


06.11.2013
Okolice Kowal Oleckich:
dość późne świergotki łąkowe-2, ewidentny nalot czeczotek w tym sezonie, wszędzie latają niewielkie stadka. Dzięgiele, gm.Gołdap: raniuszek czarnobrewy europaeus (foto) w stadku 5 raniuszków podgatunku caudatus. Jabramowo: śnieguła-2(foto), ptaki kręciły sie po polu skoszonej kukurydzy, a potem poleciały na SW, kszyk-2 ptaki na polu, świergotek łakowy-3 w przelocie na SW, błotniak zbożowy-2f, kuropatwa-2, myszołów-8 w kominie. (D.Cząstkiewicz)

Polder Sątopy-Samulewo: dzięcioł czarny: 1, czeczotka: 70, czajka: 10000-11000., siewka złota: 5000, błotniak zbożowy: 2m w przelocie, ohar: 2ad+7imm, gągoł: 1, rożeniec: 245, krzyżówka: 389, cyraneczka: 276, nurogęś: 3m+11f, biegus malutki: 2juv, czapla biała: 11, kormoran: 6, łyska: 172, biegus zmienny: 14, szpak: 10000, perkozek: 12, łabędź niemy: 9ad+1juv, bielik: 2imm+2ad, wodnik: 1, kulik wielki: 134, siewnica: 1, świstun: 126, kszyk: 1, krogulec: 1, gęś zbożowa: 1, mewa białogłowa: 1, płaskonos: 27, krakwa: 204, rzepołuch: 15, zimorodek: 1, czapla siwa: 2 (K. Jankowski)


05.11.2013
Kwiecewo
: krakwa: 1365, krzyżówka: 640, łabędź niemy: 73ad+10juv, perkozek: 12, szpak: 3500, świstun: 240, rożeniec: 22, łyska: 245, czernica: 13, kormoran: 31, płaskonos: 100, cyraneczka: 94, gęś zbożowa: 6, bielaczek: 1f, czapla biała: 18, czapla siwa: 10, nurogęś: 1m+6f, głowienka: 3, myszołów: 1, mewa siwa: 3, myszołów włochaty: 1, błotniak zbożowy: 1, śnieguła: 1 (Ł.Głowacki, K.Jankowski)

Ostróda, jez. Drwęckie: m.in. mewa żółtonoga: 2ad+2juv, duże mewy z grupy argenatatus (mewa srebrzysta/białogłowa): 400 (ponad 70% stanowiła białogłowa), mewa siwa: 320, śmieszka: 300 (K. Jankowski)


04.11.2013
Jez.Seksty odnoga Śniardw:
świstun-1, gągoł-14f, 1m, krzyżówka-4, kormoran-1, p.dwuczuby-9, łyska-31, m.siwa-18. Jez.Śniardwy w m. Nowe Guty: czernica-126, krakwa-1m, krzyżówka-67, gągoł-75, ł.niemy-20ad, p.dwuczuby-3, mewa białogłowa-2, m.siwa-15, szpak-11.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

03.11.2013
Ostróda, jez. Drwęckie:
m.in. (zgrubne szacunki) duże mewy z grupy argenatatus (mewa srebrzysta/białogłowa): 120 , mewa siwa: 60, śmieszka: 400, gęś białoczelna: 1juv, piżmówka amerykańska: 1 (A.Sereda, A.Włodarczak-Komosińska, D.Cząstkiewicz, S.Menderski, K.Jankowski)

Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: krzyżówka: 21, łyska: 57, czernica: 5, głowienka: 1, gągoł: 26, śmieszka: 32, mewa siwa: 2, czapla siwa: 1, łabędź niemy: 18ad+3juv, kormoran: 3  (K. Jankowski)


02.XI 2013
Sapałówka
koło Bań Mazurskich: górniczek (S. Czernek)

Lasy Wipsowskie: sóweczka-1m, udało się w końcu ponownie potwierdzić ptaka w znanym stanowisku ale w oddaleniu około 1km od wcześniejszych stwierdzeń. Poza tym, słonka-1, komin 7 myszołowów. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Jezioro Iławskie: ł. niemy - 2ad, 1imm; krzyżówka - 12, śmieszka - 1. Rz. Iławka/odc miejski: łyska - 13, krzyżówka w sumie 136, gągoł - para, ł niemy - 4 ad, 4 imm; śmieszka - 60, paszkot - 2. Jeziorak Mały: perkoz dwuczuby - 2, śmieszka - 150, mewa siwa - 14, ł. niemy - 2 ad, krzyżówka 70
(A. Laskowska, P. Szypulski)

Olsztyn, jez. Kortowskie: śmieszka: 30, przelotne czeczotki, dzięcioł zielony: 1. Skwer przy dworcu PKP (Olsztyn Główny): śmieszka: 12. Hala Urania: śmieszka: 38, mewa siwa: 5, mewa srebrzysta: 2. Sortownia: śmieszka: 36, mewa srebrzysta: 14, mewa siwa: 7, mewa białogłowa: 2. Jez. Długie: śmieszka: 14, mewa siwa: 2. Jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: krzyżówka: 41, łyska: 51, czernica: 11, głowienka: 1, gągoł: 16, śmieszka: 80, mewa siwa: 15, krzyżodziób świerkowy: 5 w przelocie, łabędź niemy: 11ad+1juv, kormoran: 3, pierwiosnek: 1, czeczotka: 6 (K. Jankowski)


01.11.2013.
Iława
: Jezioro Iławskie - pustki tylko 1 śmieszka, w okolicy śpiewający kopciuszek. Mały Jeziorak: perkoz dwuczuby - 3, ł. niemy - 2 ad, krzyżówka - 59, śmieszka - 121, mewa siwa - 24 (P. Szypulski)

Nidzica: żuraw- 2 klucze (około 90 sztuk), skowronek-1 ptak na polu przy trasie e-7 (P. Walendziak)

Nidzica: płomykówka o godzinie 18 latała sobie kolo "stalmotu" (K. Szczepkowski)

Barczewo: przelot 43 żurawi w kierunku NW.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Jez. Drużno z ciekawszych, samiec błotniaka zbożowego, srokosz, bieliki, na samym jeziorze kaczy,, miks"" ok 1000 , czaple białe i siwe, gęsi, łabędzie nieme, czajka (M. Gawron)

Olsztyn, Hala Urania: mewa siwa: 5, śmieszka: 27 (K. Jankowski)


31.10.2013
Jez.Łaśmiady, w m. Malinówka, k.Ełku: łyska-130, krzyżówka-430, p.dwuczuby-12. Polder Sątopy-Samulewo: krzyzówka-760, krakwa-47, cyraneczka-564, płaskonos-40, rożeniec-33, świstun-58, gagoł-2, nurogęś-17, ohar-2ad+7juv, gęś zbożowa-75, ł.niemy-16ad+2juv, perkozek-1, łyska-106, kormoran-6, kulik wielki-60, biegus mały-1, b.zmienny-3, siewka złota-1810, czajka-3900, siewnica-3, kszyk-1, mewa srebrzysta-1ad, czapla biała-4, cz.siwa-2, bielik-1imm, 1juv, myszołów-2, drzemlik-1, rzepołuch-6. Jez.Luterskie: krzyżówka-190, łyska-10, kormoran-62, mewy w tym głównie siwe i śmieszki-320, gągoł-20.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Ostróda, jez. Drwęckie: m.in. mewa żółtonoga: 1ad+1juv, duże mewy z grupy argenatatus (mewa srebrzysta/białogłowa): 200 (ponad 50% stanowiła białogłowa), mewa siwa: 300, śmieszka: 300 (K. Jankowski)


29.10.2013
Gołdap
: kopciuszek - 1 (A. Sereda)
27.10.2013
Jez. Popówko
pod Iławą: czapla biała - 7, czapla siwa - 1, łabędź krzykliwy - 5, ł. niemy - 14 ad, 5imm; krzyżówka - 15, świstun - 2, inne kaczki nieoznaczone ok 10 os, mewa typu srebrzysta - 19, krogulec - przelatująca samica, kruk, kilkanaście trznadli, modraszki buszujące w trzcinach, srokosz i wąsatki - cn 8 os (P. Szypulski)

Iława, stawy koło wodociągów: zimorodek, przelatujące czeczotki, na budynku śpiewający kopciuszek (A. Laskowska, P. Szypulski)


26.10.2013
Kanigowo
(gm. Nidzica): słonka-3 ptaki, bielik-1 imm atakowany przez myszołowa zwyczajnego, kwiczoł i szpak- około 80 ptaków żerujących na jarzębinie
(P. Walendziak)

Ostróda, jez. Drwęckie: liczebności podobne jak 25.10.2013, z ciekawszych: mewa żółtonoga: 1ad (A.Włodarczak-Komosińska, K.Jankowski).


25.10.2013
Ostróda, jez. Drwęckie: mewa siwa: 45, duże mewy z grupy argenatatus (mewa srebrzysta/białogłowa): 130 (duży udział białogłowej), śmieszka: 200, łyska: 46, krzyżówka: 130, kormoran: 63, czeczotka: 2 (w przelocie), krzyżodziób świerkowy: łącznie 14 (w przelocie na NE). Nadal siedzi piżmówka amerykańska (K. Jankowski)
23.10.2013
Olsztyn, jez. Kortowskie: łabędź niemy: 2ad+4juv, śmieszka: 94, mewa siwa: 5, perkoz dwuczuby: 2, kormoran: 1.Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łabędź niemy: 9ad, perkoz dwuczuby: 1, kormoran: 2, łyska: 82, śmieszka: 100, mewa siwa: 1, krzyżówka: 14, zimorodek: 1. Zat. Pacyfik: kormoran: 8, krzyżówka: 4, myszołów: 1, żuraw: 42 (w przelocie nad Gutkowem) K. Jankowski
22.10.2013
Lubawa ( Łazienki Miejskie): dzięcioł średni ( S.Olender)

Kwiecewo: gęś białoczelna: 550, gęś zbożowa: 50, gęgawa: 221, szpak: około 8000 na noclegowisku, czapla siwa: 1, czeczotka: łącznie 5 migrujących, rożeniec: 22, perkozek: 16, łyska: 351, krzyżówka: 1066, łabędź niemy: 60ad+13juv, płaskonos: 38, wodnik: 4, krakwa: 603, cyraneczka: 249, świstun: 173, czapla biała: 3, czernica: 18, czajka: 28, kormoran: 17, myszołów: 1, bielik: 1ad, srokosz: 1 (M.Wawirowicz, K.Jankowski).

Okolice wsi Kwiecewo (stawy wędkarskie): kormoran: 19, perkoz dwuczuby: 6, krzyżówka: 17, krogulec: 1, myszołów: 1. Ostróda, jez. Drwęckie: m.in.: mewa siwa: 610, mewa srebrzysta: 65 (w tym dorosła z żółtym plastikiem – Finlandia), mewa białogłowa: 40, duże mewy z grupy argenatatus (mewa srebrzysta/białogłowa): 300 (jedna juv. z zielonym plastikiem – Niemcy), śmieszka: 600. (K.Jankowski)


21.10.2013
Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łabędź niemy: 9ad+1juv, kormoran: 3, łyska: 82, śmieszka: 93, mewa siwa: 3, krzyżówka: 16, gągoł: 14. Zat. Pacyfik: kormoran: 6. (K.Jankowski)
20.10.2013
Jez.Śniardwy w m. Nowe Guty:
ł.niemy-25, krzyżówka-212, czernica-14, gągoł-3, nurogęś-1, łyska-330, śmieszka-10, m.siwa-1, m.srebrzysta-6, perkoz dwuczuby-20.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Polder Sątopy - Samulewo: stado mieszane czajki z siewką złotą ok 7-8 tysięcy, kilka oharów, gęgawy, batalion, świstuny, cyraneczki, krzyżówki, 13 czapli białych, łyski, na polu szczygły, dzwońce, dwie pary bielików . (M. Gawron i M. Betlejewicz)


19.10.2013
Kanigowo:
słonka-1 ptak  (P. Walendziak)

Siemiany (gm Iława): skowronek - głos, w lesie głośno od dzięciołów dużych, (jeden czarny); sikor i mysikrólików (P. Szypulski)

Stawy Tylkówko: gągoł 4 , szpak 40, wrona siwa 5, sroka 3, trznadel 4, czapla siwa 3, czapla biała 5, kormoran 36, śmieszka 9, krzyżówka ok.150, łabędź krzykliwy 5 (2 juv), łabędź niemy 3 (1 juv.), bogatka 2, myszołów 5, krogulec 2, łyska 6, kszyk 2, świstun 16, krakwa 23, płaskonos 2, kruk 1, cyraneczka 9, kos 1, sójka 1 , bielaczek 1, żurawie ponad 400 (w przelocie). D. Łapiński


18.10.2013
Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka:
dość późny kulczyk-1. Jez.Gołdopiwo: czernica-45, gągoł-88, krakwa-3, nurogęś-6, krzyżówka-7, łyska-60, kormoran-12, ł.niemy-4ad, p.dwuczuby-48, m.siwa-4, śmieszka-3, duża mewa-1, zimorodek-1. Jez.Seksty, odnoga Śniardw: czernica-14, głowienka-16, świstun-4, gągoł-29, krzyżówka-2, ł.niemy-1ad, p.dwuczuby-9, śmieszka-33, m.siwa-3, bielik-1ad. Śniardwy z płw. Szeroki Ostrów: wiatr bardzo silny wiał prosto w nas co bardzo utrudniało obserwację, udało nam się jedynie zaobserwować kilka setek mew siwych, śmieszek pojedyncze duże mewy i mewy małe. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Puszcza Romincka: jarząbek w locie, orzechówki, gile, grubodzioby, krzyżodzioby świerkowe, mysikróliki, czubatki, myszołów zwycz. (M. Gawron)


17.10.2013
Olsztyn, jez. Kortowskie: łabędź niemy: 2ad+3juv, śmieszka: 27, mewa siwa: 2, krzyżówka: 71, gągoł: 2m, wodnik: 1, zimorodek: 1. Kraplewo: krzyżówka: 77, gągoł: 2m, głowienka: 3m+1f. Ostróda, jez. Drwęckie: mewa siwa: 85 (wśród nich jedna dorosła z czerwonym plastikiem–zaobrączkowana w lutym 2011 w Gdańsku, stwierdzana w sierpniu 2011 na Litwie), śmieszka: 92, mewa białogłowa: 21, mewa srebrzysta: 9, duże mewy z grupy argenatatus (mewa srebrzysta/białogłowa): 67, kormoran: 22, perkoz dwuczuby: 4, krzyżówka: 140, łyska: 14, łabędź niemy: 6ad+3juv, czernica: 1f (Ł.Głowacki,K.Jankowski).
16.10.2013
Jabłonka,
(okolice jeziora Omulew, gm. Nidzica): żuraw-około 80 sztuk w tym sporo młodych (ptaki na podmokłej łące w pobliżu Nataci Małej), mewa siwa-2 ad, śmieszka-1 ad, gil- 14 sztuk (żerowało na dzikiej róży), skowronek- 5 ptaków (przelot nad jeziorem), ogólnie nad jeziorem pustki i w lesie jest tak samo (P. Walendziak)
15.10.2013
Kanigowo
i okolice (gm. Nidzica): kopciuszek- 1 śpiewający samiec, białoczelna- około 30 ptaków ( przelot), rudzik- 2 ptaki żerowały prawie pod nogami
(w trakcie zbierania grzybów), , bielik-1 ad w trakcie przelotu, myszołów zwyczajny-3 ptaki w kominie( 3 odmiany barwne) P. Walendziak

Olsztyn, sortownia: śmieszka: 140, mewa siwa: 30, mewa srebrzysta: 5, mewa białogłowa: 1, krążący dorosły bielik i migrujący myszołów włochaty. Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łabędź niemy: 5ad, perkoz dwuczuby: 5, kormoran: 1, łyska: 68, śmieszka: 75, czernica: 7, głowienka: 1 (K.Jankowski).


13.10.2013
Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka:
czeczotka-8, spory przelot już chyba ostatnich żurawi (D.Cząstkiewicz)

Jez Drużno - słonka, 3 bieliki, wodnik, srokosz, 4 kszyki, kilkaset żurawi i gęsi w przelocie, dięciołek, stada zięby (M. Gawron)

Iława: przelatujące 2 czeczotki i klucz 80 gęgaw. Siemiany (gm. Iława): klucz ok 50 żurawi, głosy cn. dwóch bielików (P. Szypulski)

Faltyjanki: żurawie w przelocie, klucz ok. 100 os, (S. Jakowszczenko)

Ostróda, jez. Drwęckie: kormoran: 52, łabędź niemy: 4ad+3juv, śmieszka: 1000 (na noclegowisku, potem rozleciały się po okolicy), łyska: 17, krzyżówka: 160, mewa siwa: 150, duże mewy z grupy argenatatus (mewa srebrzysta/białogłowa): 150, perkoz dwuczuby: 11, mewa żółtonoga: 1ad+1juv, krakwa: 1f, jeszcze pisklak w gnieździe sierpówki (A.Włodarczak-Komosińska, K.Jankowski).


11.10.2013
Jez.Łuknajno:
łabędź niemy-217, gągawa-1, krzyżówka-320, świstun-114, cyraneczka-11, płaskonos-8, krakwa-23, czernica-4, gągoł-3, nurogęś-13, p.dwuczuby-14, śmieszka-55, m.siwa-2, m.białogłowa-cn.3, duża mewa-19(za duże odległości na oznaczanie), jedna z ostatnich dymówek. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Kwiecewo: wodnik: 4, gęś białoczelna: 420, gęś zbożowa: 63, gęgawa: 127, łabędź niemy: 62ad, czapla biała: 12, kormoran: 5, perkozek: 46, łyska: 407, krzyżówka: 917, świstun: 309, krakwa: 485, rożeniec: 35, płaskonos: 49, cyraneczka: 225, perkoz dwuczuby: 1, czernica: 4, czapla siwa: 3, , gągoł: 3, biegus zmienny: 1imm, kszyk: 1, czajka: 34, bielik: 2ad, myszołów: 1, wąsatka: 5, krogulec: 1. Okolice wsi Kwiecewo (droga na Łęgno): na polu gęś białoczelna: 122, bernikla białolica: 1, w przelocie świergotek rdzawogardły: 1, błotniak zbożowy: 1juv. Olsztyn, jez. Kortowskie: łabędź niemy: 2ad+3juv, śmieszka: 63, mewa siwa: 2, perkoz dwuczuby: 5, kormoran: 2. Jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łabędź niemy: 6ad, perkoz dwuczuby: 5, kormoran: 7, łyska: 73, śmieszka: 82, mewa srebrzysta: 1ad, krzyżówka: 7. Zat. Pacyfik: kormoran: 3, perkoz dwuczuby: 2, krzyżówka: 4. (K. Jankowski)


10.10.2013
Jez. Gołdopiwo
[jak zazwyczaj, jesienią nie rozczarowuje]: perkoz rogaty4 (1+1+2 - wszystkie blisko brzegu), perkoz dwuczuby – 100-120, krzyżówka – ok. 60, czernica – ok. 83, ogorzałka – 4, bielaczek – 1, markaczka – 2, gągoł – ok. 126, łyska – ok. 400, mewa siwa – ok. 120, śmieszka – ok. 40, mewa w typie srebrzysta/białogłowa – ok. 15, mewa mała – 1 juv., łabędź niemy – 11 (2ad. + 2 ad. + 2 ad. + 2ad. i 3 juv. Obserwacje popołudniowe. Ptaków było więcej, ale mgiełka ograniczała widoczność do kilkuset metrów (A. Sulej)

Giżycko: jemiołuszki-7.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Polder Sątopy-Samulewo: gęś białoczelna: 439 (na polach: 80), gęś zbożowa: 50 (na polach: 200), gęgawa: 730, bernikla białolica: 22, czapla biała: 32, czapla siwa: 3, bielik: 2ad+1imm, siewka złota: 290, czajka: ponad 3000, kszyk: 11, rożeniec: 38, cyraneczka: 255, świstun: 447, krzyżówka: 530, kulik wielki: 100, ohar: 1ad+8juv, błotniak stawowy: 1juv, płaskonos: 16, czernica: 45, perkozek: 6, perkoz dwuczuby: 8, krogulec: 1, kormoran: 52, łabędź niemy: 12ad, wodnik: 3, łabędź czarnodzioby: 4ad, szpak: ponad 11000 na noclegowisku, głowienka: 18, ogorzałka: 1imm/F, krakwa: 62, łyska: 13, mewa siwa: 1, gągoł: 1 (M.Zygmunt, Ł.Głowacki, D. Łapiński, K.Jankowski).


09.10.2013
Jez. Gołdap:
p.dwuczuby-7, kormoran-2, śmieszka-6, m.siwa-1, krzyżówka-14. Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka: pierwsza czeczotka tego roku, dzięcioł zielonosiwy-1.(D.Cząstkiewicz)
08.10.2013
Stawy w Tylkówku:
czapla biała 11, czapla siwa 2, rybołów 1, bielik 1, krzyżówka ok.120, śmieszka 11, kormoran ok.80 krakwa 27, czajka 37, kruk 2, myszołów 1, wrona siwa 10, bogatka 8, zimorodek 1, sroka 12, perkoz dwuczuby 5, szpak ok.150 , sójka 5, gągoł 2, świstun 1, łabędź niemy 3, perkozek 6, łyska 6, dzięcioł zielony 1,kwiczoł 7, błotniak zbożowy 1 (D. Łapiński)

Ostróda, jez. Drwęckie: kormoran: 16, łabędź niemy: 6ad+2juv, śmieszka:28, łyska: 31, krzyżówka: 156, mewa siwa: 21, mewa białogłowa: 24, mewa srebrzysta: 10. Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łabędź niemy: 3ad, perkoz dwuczuby: 5, kormoran: 6, łyska: 76, śmieszka: 70, mewa siwa: 3ad
jez. Kortowskie: śmieszka: 77, mewa siwa: 2, łyska: 2, perkoz dwuczuby: 9, krzyżówka: 75. (K. Jankowski)


07.10.2013
Jez.Gołdap: mewa mała-1juv, śmieszka-2, m.siwa, p.dwuczuby-12, gagoł-1, kormoran-1.(D.Cząstkiewicz)
06.10.2013.
Droga Nidzica-Siemiątki - liczne zięby na polach, w krzakach kilka strzyżyków i rudzików, w górze krogulec. Okolice wysypiska: myszołów włochaty i krogulec (wysypisko nieczynne wiec i ptactwa już nie ma), na drodze jeszcze leniwie pełzała grzebiuszka ziemna, w Nidzicy młody bielik (K. Sczepkowski,
P. Szypulski)

Odcinek z Braniewa -do ujścia rz. Pasłeki:. juv. sokół wędrowny, kilkadziesiąt siewek złotych, ok 1000 gęgaw, w tym zbożowe i białoczelne, dwa m. włochate, kilkadziesiąt jerów w stadzie mieszanym z ziębą, mewy siodłate i srebrzyste, para kopciuszków, dz. duży, grzywacze, cz. siwa, czajki, b. śniade,
b. krwawodzioby, świstuny, krzyżówki, czernice, kormorany, kruki, świergotki łąkowe, dzwońce, czyże, szczygły, makolągwy, trznadle, mazurki, pliszki siwe, kilkaset szpaków (M. Gawron,  M. Bebłot, A.Zienkiewicz)

Tumiany: dzięcioł zielony-1głos.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Ostróda, jez. Drwęckie: kormoran: 14, łabędź niemy: 12, śmieszka:86, łyska: 56, krzyżówka: 252, mewa siwa: 53, perkoz dwuczuby: 12, mewa białogłowa: 33, gęś białoczelna: 1 młoda (niepłochliwa), mewa srebrzysta: 20, dzięcioł zielonosiwy: 1, siedzi nadal piżmówka. Siedzą dwie niemieckie śmieszki z białymi plastikami oraz łyska z niemieckim, żółtym plastikiem. (K. Jankowski)

Tolkmicko (prywatne stawy rybne ): czapla nadobna - 1 os  (Zbyszek Ostaniewicz)


05.10.2013
Rozlewisko w Skajbotach: na noclegowisku tylko 5 żurawi, perkozek-3, ł.niemy-2ad+4juv, krzyżówka-2. Rozlewisko w Silicach: na noclegowisku gęgawa-84, g.zbożowa-7, krzyżówka-110, krakwa-26, cyraneczka-4, świstun-4, płaskonos-5, ł.niemy-2ad+2juv, wodnik-1. Jez.Kiermas: ł.niemy-2ad, kormoran-4, p.dwuczuby-6, gągoł-2, krzyżówka-2, czapla siwa-2, śmieszka-25.(D.Cząstkiewicz)

Okolice Szczepkowa Borowego (gm. Janowiec): przelatujące dymówki cn 5 os, lecące żurawie - głosy (P. Szypulski)


04.10.2013
Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łyska: 70, śmieszka: 54, perkoz dwuczuby: 8, kormoran: 6, czernica: 3, krzyżówka: 12, łabędź niemy: 4ad, gągoł: 5, głowienka: 5. Zat. Pacyfik: perkoz rogaty: 1, kormoran: 6, krzyżówka: 2, perkoz dwuczuby: 4 (Ł. Głowacki, K. Jankowski).

Jez.Seksty, odnoga Śniardw: głowienka-3m, czernica-18, gągoł-14, krzyżówka-4, ł.niemy-3ad, łyska-218, p.dwuczuby-32, m.siwa-3, śmieszka-3, wodnik-1. Jez.Śniardwy z płw. Szeroki Ostrów: ptaków mało, jedynie łyska-ok.60, p.dwuczuby-ok.150, m.siwa-ok.300, śmieszka-ok.40.(D.Cząstkiewicz, A.Wilk, A.Sereda)

Tylkówko: krzyżówka 167, krakwa 8, srokosz 1, kormoran 87, śmieszka 13, nurogęś 27, czapla biała 1, głowienka 29, świstun 1, dymówka 1, sójka 1, perkoz dwuczuby 3, sroka 1, łabędź krzykliwy 1, cyraneczka 2, szczygieł 2, kwiczoł 17  (D. Łapiński)

Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łabędź niemy: 3ad, perkoz dwuczuby: 4, kormoran: 5, łyska: 72, śmieszka: 71, mewa srebrzysta: 1ad, mewa siwa: 3ad, głowienka: 5, krzyżówka: 22. Zat. Pacyfik: kormoran: 3, perkoz dwuczuby: 1, łabędź niemy: 3ad, śmieszka: 1, dzięcioł zielony: 1 (K. Jankowski)


03.10.2013
Ostróda, jez. Drwęckie: śmieszka: 140, mewa siwa: 90, duże mewy z grupy L. argentatus: ponad 200 (w tym 40% mewa białogłowa – 1 z ukraińską obrączką), mewa żółtonoga: 1juv, 1imm (2cy), 1imm (3cy), perkoz dwuczuby: 27, kormoran: 43, czapla biała: 1, łabędź niemy: 9ad (w tym 2 z polską obrączką – stali bywalcy), łyski i krzyżówki nie liczono, 1 łyska z żółtym plastikiem (z Niemiec), jest piżmówka amerykańska i zimorodek - 1 (K. Jankowski)
02.10.2013
Dymówka w okolicy Brąswałdu. Małe a cieszy. Oprócz tego w Olsztynie na Zatorzu pod koniec września zdaje mi się był przelot kopciuszków i rudzików, bo widywałem te ptaki niezależnie przez kilka dni w jednym miejscu (S. Jakowszczenko)

Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łyska: 53, śmieszka: 62, perkoz dwuczuby: 4, kormoran: 4, czernica: 3, krzyżówka: 4, łabędź niemy: 4ad, krogulec: 1, gągoł: 1. Zat. Pacyfik: łabędź niemy: 2ad, kormoran: 5, krzyżówka: 4 (K. Jankowski)

Polder Sątopy-Samulewo: perkozek-3, p.dwuczuby-7, kormoran-38, krzyżówka-250, cyraneczka-500, krakwa-52, płaskonos-2, głowienka-3, świstun-75, czernica-14, ohar-8juv+2ad, gęgawa-600, g.białoczelna-34, g.zbożowa-5, bernikla białolica-37, ł.niemy-9ad, nurogęś-15, brodziec sniady-3, kwokacz-1, kszyk-1, szlamnik-2, kulik wielki-122, siewnica-7, siewka złota-40, czajka-2310, biegus zmienny-60, wodnik-1, łyska-130, żuraw-980 w przelocie na W, brak ptaków na noclegowisku, czapla siwa-14, cz.biała-70, myszołów-1, jastrząb-1, krogulec-1, bielik-3juv, b.stawowy-1juv.(D.Łapiński, Ł.Głowacki, D.Cząstkiewicz)


01.10.2013
Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łyska: 82, śmieszka: 56, perkoz dwuczuby: 5, kormoran: 4, czernica: 4, głowienka: 2, krzyżówka: 17, łabędź niemy: 4ad, Zat. Pacyfik: łabędź niemy: 2ad, kormoran: 7, myszołów: 1, krzyżówka: 9. Jez. Podkówka: krzyżówka: 60, perkozek: 12 (K. Jankowski)
30.09.2013
Kanigowo: białoczelna-około 100 (przelot), dymówka-2 żerowały nad oziminami, lerka-1 śpiewający samiec, skowronek-około 20 sztuk (P. Walendziak)
29.09.2013
Jez.Gołdap:
mewa mała-2ad+2juv, śmieszka-14, m.siwa-1, p.dwuczuby-12, krzyżówka-6, zimorodek-1.(D.Cząstkiewicz)

Jezioro Gołdapiwo: 5 nurów czarnoszyich w wysokim przelocie na S, czernica 55, gągoł 57, głowienka 2, krzyżówka 3, perkoz dwuczuby 119, perkoz rogaty 1, kormoran 11, łabędź niemy 3, łyska 377, mewa srebrzysta 6, śmieszka 26, mewa siwa 16, mewa mała 3, dzięcioł zielony w na skraju jeziora
(S.Czernek i D.Cząstkiewicz)

Obrzeża Działdowa: 4 czaple białe (P. Hojdeczko)


28.09.2013
Jez.Gołdap:
mewa mała-3ad+1juv, m.siwa-1ad, śmieszka-12, p.dwuczuby-16, krzyżówka-15, czapla siwa-1, zimorodek-1, nad jeziorem 12 gęsi białoczelnych. Zalew w Gołdapi: pustki tylko 12 krzyżówek. (D.Cząstkiewicz)
27.09.2013
Jabramowo,
k.Gołdapi: dzięcioł białogrzbiety-1.(D.Cząstkiewicz)

Zielonówek, gm.Olecko: dość późny trzmielojad, Sedranki, gm.Olecko: rybołów-1.(A.Sereda)


25.09.2013
Jez.Gołdopiwo: perkoz rogaty-2,
p.dwuczuby-280, łyska-380, nurogęś-10, gągoł-30, czernica-21m+8f, krzyżówka-8, gęgawa-21, ł.niemy-3ad+4juv, kormoran-9, śmieszka-20, m.siwa-7, m.białogłowa-2, m.srebrzysta-15, m.żółtonoga-1ad, m.mała-2juv+2ad oraz nad jeziorem pierwszy myszołów włochaty, kilkanaście kluczy żurawi i gęsi, myszołowy, błotniak z typu łąkowy/stepowy/zbożowy i nie oznaczony sokół. (A.Sereda, A.Sulej, D.Cząstkiewicz)

Kanigowo (gm. Nidzica): białoczelna-około 70 sztuk(przelot), dymówka-3 ptaki, kopciuszek-1 śpiewający samiec (P. Walendziak)

Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łyska: 68, śmieszka: 35, perkoz dwuczuby: 7, kormoran: 4, czernica: 5, głowienka: 2, krzyżówka: 13, łabędź niemy: 4ad, Zat. Pacyfik: śmieszka: 2, mewa siwa: 1, kormoran: 3 (K. Jankowski)

Kruklanki: pierwsze w tym roku jemiołuszki-ok.10.(A.Sereda)


24.09.2013
Kanigowo
(gm. Nidzica): białoczelna-3 klucze w trakcie przelotu(12,17 i około 40 ptaków), pliszka siwa-9 sztuk, oraz niewielkie stada skowronków i lerek (P. Walendziak)

Tłokowo: czapla biała: 1, ruszyły gęsi (gęgawa, zbożowa i białoczelna). Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łyska: 64, łabędź niemy: 2ad, śmieszka: 31, mewa siwa: 17, perkoz dwuczuby: 4. Zat. Pacyfik: perkoz rdzawoszyi: 1juv, kormoran: 2, perkoz dwuczuby: 1, łabędź niemy: 2ad (K. Jankowski)


23.09.2013
Kanigowo
(gm. Nidzica): białoczelna-37 szt (klucz w trakcie przelotu), dymówka-9 szt- (chyba ostatnie już ptaki w wiosce), żuraw-4 ptaki w kominie, kopciuszek-śpiewajacy samiec (P. Walendziak)

Olsztyn, Gutkowo: ładny przelot żurawia, w godzinę poleciało około 500 (K. Jankowski)


22.09.2013
Jez.Gołdopiwo:
p.dwuczuby-240, gągoł-32, czernica-18m+3f, ł.niemy-1ad, kormoran-4, mewa białogłowa-15, m.srebrzysta-31, m.siwa-3, śmieszka-49, łyska-365. Rozlewisko w Wólce, k.Bań Mazurskich: czapla biała-1(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

19-22.09.2013
Jez. Śniardwy z półwyspu Szeroki Ostrów: w dniach tych odbyła się terenowy zlot Ornitologów Warmii i Mazur, przez który przetoczyło się 34 osoby (w tamtym roku przez 2 dni było 15 osób). Spotkanie było bardzo owocne zarówno pod względem towarzyskim jak i ptasim, udało nam się przez 4 dni zaobserwować: RYBITWA CZUBATA-9ad (jest to największe stado na śródlądziu w Polsce), nur czarnoszyi: jedno stado 200-250 OSOBNIKÓW, nieoznaczone co do gatunku WYDRZYKI-3, mewa ,żółtonoga-30 (największe stado 27os.), mewa mała-przelot łączny 200 ptaków, sokół wędrowny-1, kobuz-3, trzmielojad-1, krogulec-3, pustułka-1, bielik-3, myszołów-2, błotniak stawowy-1, rybołów-1, łyska-90, kormoran-ok.1000, gęgawa-2, ł.niemy-9, czernica-34, głowienka-12, gagoł-25, krzyżówka-21, czapla biała-1, cz.siwa-3, rybitwa rzeczna-4, Chlidonias sp.-1, śmieszka ponad 100, mewa srebrzysta-ok.30, m.siwa-ok.300, m.białogłowa-ok.10, kwokacz-1, p.dwuczuby-12. Kto odwiedził to miejsce to wie co to jest Mazurskie Morze inni mogą się tylko domyślać albo sprawdzić w przyszłym sezonie 2014, bo na pewno zlot będzie kontynuowany.(Uczestnicy Mazurskiego Morza 2013)


21.09.2013
Nidzica:
przelatująca nisko czapla nadobna (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)

Jez. Popówko (pow. Iława): czapla biała - 74, czapla siwa cn - 9, żuraw - kilkadziesiąt os  zrywające się z okolicznych pól, wodnik - głos, gęgawa - 1 w locie, ł. niemy - 28 ad, 8 imm, krzyżówka - ok 500, krakwa - cn 13, świstun cn 23 i wiele kaczek nieoznaczonych, krwawodziób - 1, brodziec śniady - 2, czajka ok 70 przelatujących, śmieszka ok 250, mewy typu srebrzysta - 17, liczny przelot dymówki, pojedyncze oknówki, skowronki i świergotki łąkowe
(P. Szypulski)


20 /21.09.2013
Jez. Popówko
(pow. Iława): dwa juv. ohary, dwa kszyki, kilka raniuszków, jeden drzemlik, świstuny, para łabędzi krzykliwych, bielik, kilkanaście czapli białych, dwa wodniki i dwa odzywające się, piecuszek, sójki, samica błotniaka stawowego, pliszki siwe, czaple siwe, gęgawy, żurawie, czajki w przelocie, łyski, krzyżówki, odzywający się b. piskliwy, rybitwy zwyczajne, śmieszki, łabędzie nieme z młodymi, cyraneczki (M. Gawron)
18.09.2013
Rozlewisko przy drodze Pogorzel-Kowale Oleckie: czapla biała-1.(A. Sereda)
17.09.2013..
Kałduny:
(gm Iława): dwie przelatujące kanie rude (P. Szypulski)

Polder Sątopy-Samulewo: ł.niemy-9ad, gęgawa-1200, ohar-4juv+1ad f, świstun-85, krakwa-130, cyraneczka-2000, krzyżówka-1560, rożeniec-10, płaskonos-2, głowienka-19, czernica-10, kaczki nieoznaczone-ok.500, nurogęś-6, p.dwuczuby-21, kormoran-2, czapla biała-160, cz.siwa-16, b.stawowy-2, jastrząb-1ad, kobuz-1, łyska-100, żuraw-2100, sieweczka rzeczna-1, s.obrożna-11, siewka złota-40, siewnica-2, czajka-8500, piaskowiec-4, biegus krzywodzioby-1, b.zmienny-59, batalion-300, rycyk-1, szlamnik-2juv, kulik wielki-121, brodziec śniady-15, krwawodziób-1juv, kwokacz-8, łęczak-30, śmieszka-320, m.siwa-13.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)


16.09.2013
Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: łyska: 44, śmieszka: 31, perkoz dwuczuby: 14 (w tym para z 1pull.), mewa siwa: 2ad, kormoran: 1, czernica: 3, głowienka: 1m, krzyżówka: 16, łabędź niemy: 3ad, Zat. Pacyfik: śmieszka: 1, mewa siwa: 1ad, kormoran: 3, perkoz dwuczuby: 1 Półwysep przy Zat. Kopernikowskiej i Zat. Pacyfik: w krzakach: kapturka: 3, gajówka: 1, sikory, drozdy, jakiś Acrocephalus, 1 juv błotniak stepowy w przelocie (pierwsze stwierdzenie dla Olsztyna), gąsiorek i kukułka. (K. Jankowski)
15.09.2013
Okolice Pielgrzymowa (gm. Nidzica): jer-około 40 sztuk na ściernisku po gryce, kruk-około 60 ptaków żerujących na polu po kukurydzy, czapla siwa-4 ptaki - przelot, jastrząb-1 ptak polujący na skraju lasu na żerujące grzywacze. Stawy stabilizacyjne: łabędź niemy-2 ad + 4 imm (para lęgowa w tym roku na stawach) P. Walendziak

Okolice Lubomina: bardzo ładna migracja, leciały zięby, pliszki siwe i ostatnie żółte, świergotki łąkowe i drzewne, kosy, śpiewaki, paszkoty, po krzakach kapturki, piegża, cierniówka, pierwiosnki, piecuszki, mysikróliki, pleszki. Ze szponiastych: 3 rybołowy, 9 trzmielojadów, 12 błotniaków stawowych, kobuz i myszołowy (K. Jankowski)


14.09.2013
Brożówka, gm. Kruklanki, pow. giżycki:
szpak – ok. 500, zięba – ok. 1000 (na skraju lasu), grzywacz – 8, białorzytka – 1, żuraw – 2, krzyżówka – 13, czapla siwa - 1. Jezioro Gołdopiwo: łyska – 325, gągoł – ok. 40, czernica – ok. 10, nurogęś – 5, mewa żółtonoga – 11 (10 ad. i 1 juv.), perkoz dwuczuby – ponad 400, ale dokładnie policzyć się nie dało, mewa w typie białogłowej  >20, śmieszka – kilkadziesiąt (mewy, podobnie jak perkozy pływały/polowały daleko, po stronie jeziora, gdzie nie ma dobrego punktu do obserwacji),  czapla biała – 1, łabędź niemy – 3, pokląskwa – 1, dymówka - wiele. Przerwanki gm. Pozezdrze, pow. giżycki: kobuz – 6 ad. (ptaki polowały przy pochmurnej dżdżystej pogodzie na owady nad rozległym moczarem), sójka – 7 (co chwila nękały przysiadające na olszach kobuzy), gąsiorek – 1, pliszka siwa – 4, dzięcioł duży – 1-2, dzięcioł średni – 1,  dymówka – ok. 200, myszołów – 2, czapla siwa – 1, szpak – ok. 700 (daleko na polach), grzywacz – ok. 15, krzyżówka – 1 (A. Sulej)

Dolina Gołdapy i Węgorpy
myszołów 10
orlik krzykliwy 3
bielik 3
błotniak stawowy 6
błotniak zbożowy 1
krogulec 1
kobuz 1-2
pustułka 1
czapla biała 1
żuraw 976
czajka 37
kulik wielki 5
S. Czernek


13.09.20133
Jez. Kielarskie
k.Rusi: kszyk-6, rybitwa czarna-1juv, śmieszka-3, kokoszka-1ad+1juv, łyska-4, cyraneczka-25, krzyżówka-2, kormoran-19, czapla siwa-1, p.dwuczuby-27 w tym kilka par jeszcze z małymi pull., bielik-1ad, 1juv.(D.Cząstkiewicz)

Jezioro Gołdapiwo:
czapla siwa 3
czapla biała 3
czernica 12
gągoł 38
perkoz dwuczuby 255
kormoran 14
łabędź niemy 5
łyska 275
mewa żółtonoga 1 juv
mewa srebrzysta 36
śmieszka 71
mewa siwa 8
S. Czernek


12.09.2013
Jezioro Gołdopiwo:
perkoz dwuczuby – ok. 440, mewa w typie białogłowej – ok. 30, śmieszka – ok. 80, mewa siwa – ok. 8, mewa czarnogłowa – 1, łyska – 270, gągoł – ok. 50, czernica – 12, krzyżówka – 6, kukułka – 1. Jeziorowskie, gm. Kruklanki, pow. giżycki: na polach - czajka – ok. 480, szpak – ok. 600, śmieszka – ok. 30, grzywacz – 70, pliszka siwa – 5, żuraw – 2, na śródpolnych rozlewiskach: krzyżówka – 86, cyraneczka – 2, w powietrzu: dymówka – ok. 250. Pogoda dżdżysta, ale ciepło, bezwietrznie (A. Sulej)

Olsztyn, Jez.Kortowskie: w niskim przelocie brodziec śniady-1, śmieszka-4, p.dwuczuby-22, nurogęś-1, krzyżówka-15.(D.Cząstkiewicz)


11.09.2013
Polder Sątopy-Samulewo: krzyżówka: 4660, żuraw: 168, biegus zmienny: 5ad+51juv, biegus krzywodzioby: 1ad+7juv, czapla siwa: 11, siewnica: 1, rożeniec: 27, świstun: 102, krakwa: 8, cyraneczka: 632, brodziec śniady: 49, szlamnik: 3, rycyk: 3, siewka złota: 3057, kszyk: 700, mewa białogłowa: 2juv, śmieszka: 46, batalion: 720, czajka: 9700, kwokacz: 3, mewa siwa: 1ad+2juv, łęczak: 7, remiz: 23, cyranka: 1, ohar: 7juv, sieweczka obrożna: 26, sieweczka rzeczna: 7, biegus mały: 7, biegus malutki: 10, kormoran: 18, łabędź niemy: 9ad, gęgawa: 1730, czapla biała: 180, błotniak stawowy: 2juv, bielik: 2ad+1juv, perkozek: 11, perkoz dwuczuby: 55, czernica: 9, głowienka: 11, gągoł: 3, płaskonos: 2, piskliwiec: 1, rybitwa czarna: 1, łyska: 122, kamusznik: 1juv, wrona: 5, kulik wielki: 1, płatkonóg szydłodzioby: 2juv, kukułka: 1, myszołów: 2, kaczki nieoznaczone: 400, wodnik: 1 (D.Cząstkiewicz, K.Jankowski)
10.09.2013
Tęgutu k.Tuławek: polujące trzy pustułki. Polder Kwiecewo: biegus malutki-1, biegus zmienny-4, brodziec śniady-4, sieweczka obrożna-1juv, kszyk-20, batalion-4, siewka złota-1, czajka-2, rybitwa biołowąsa-1juv, śmieszka-30, krakwa-310, krzyżówka-430, cyranka-2, cyraneczka-170, płaskonos-23, czernica-3, gągoł-5, świstun-11, rożeniec-5, głowienka-2, gęgawa-103, ł.niemy-30ad, perkozek-43, p.dwuczuby-4, łyska-310, kormoran-6, czapla biała-14, cz.siwa-4, wodnik-3, kropiatka-1, błotniak stawowy-1juv, myszołow-2, jaskólki-500-600, pliszka siwa-31.(D.Cząstkiewicz)

Olsztyn, jez. Krzywe, zat.Kopernikowska: łyska-10, kormoran-8, p.dwuczuby-21, nurogęś-1, ł.niemy-5ad, śmieszka-31, m.srebrzysta-1ad, Zat.Pacyfik: nurogęś-3, krzyżówka-3, kormoran-3, śmieszka-4, p.dwuczuby-1.(K.Jankowski, D.Cząstkiewicz)


09.09.2013
Staw w Bartołtach Wielkich:
kormoran-1, łyska-2, p.dwuczuby-6, śmieszka-5.(D.Cząstkiewicz)
08.09.2013
Pielgrzymowo
(gm. Nidzica): orlik krzykliwy-1 imm dalej przebywa w okolicach gniazda, błotniak łąkowy-1 samica. Kanigowo (gm. Nidzica): kukułka-1 ptak w trakcie przelotu nisko nad oziminami (przysiadł na skraju młodnika brzozowego-2 razy dał się blisko podejść), żuraw-4ad+3imm(na skoszonej łące), myszołów- 5 ptaków w" kominie"+ 3 kruki i 1 krogulec (P. Walendziak)

Ząbie k. Kurek - jedna przelatująca czapla biała (D. Górecki)

J. Zarybinek (gm. Rybno): czapla biała-6, świstun- 6m, cyraneczka-8, krzyżówka-20, śmieszka-3, mewa siwa-2, perkoz dwuczuby-6ad + 5juv, ł.niemy-2ad +2juv. J. Rumian (gm. Rybno): czapla biała-2, nurogęś-1f, kormoran-120, perkoz dwuczuby-12ad + 10juv, ł. niemy-2ad +4juv. J. Popówko (pow. iławski): czapla biała-120, kaczki nieoznaczone-200, łęczak-3, czajka-100, bielik-2, kania ruda-1. Stawy w Rakowicach:czajka-130, piskliwiec-1, kormoran- 20, b.stawowy-1f, bielik-1, czapla siwa-6, perkozek-1, krzyżówka-4 (Ł. Głowacki)

Rozlewisko w Skajbotach: z noclegowiska poderwało się około 190 żurawi, czapla biała-5, cz.siwa-1, krzyżówka-10, cyraneczka-2, wodnik-3, kszyk-1, bielik-2ad. Rozlewisko w Silicach: cyraneczka-15, krzyżówka-20, krakwa-4, czapla biała-4, cz.siwa-2, na okolicznych polach stado 24 siniaków. Jez.Kiermas: żerujące na osoce bataliony-10, śmieszka-17, mewa srebrzysta-1ad, wodnik-1, łyska-4, p.dwuczuby-15, perkozek-8, kormoran-41, cyraneczka-2, krakwa-2, krzyżówka-16, ł.niemy-2ad+5juv, cz.siwa-1, nieoznaczony mały sokół w przelocie, kania ruda w przelocie. Barczewo, okolice stawu więziennego: dzięcioł zielony-1. Lasy Wipsowskie: sóweczki brak mimo silnej reakcji wróblaków na wab ale w stanowisku sóweczki dwa dzięcioły zielone. (D.Cząstkiewicz)


06.09.2013
Polder Sątopy-Samulewo: szpak: 15000, łabędź niemy: 36ad, gęgawa: 2200, ohar: 3juv, świstun: 26, krakwa: 30, cyraneczka: 1208, krzyżówka: 406, rożeniec: 48, płaskonos: 36, głowienka: 22, czernica: 46, kaczki nieoznaczone: 2000, perkozek: 40, perkoz dwuczuby: 67, kormoran: 21, czapla biała: 170, czapla siwa: 5, bocian biały: 1 (wspólnie z żurawiami przyleciał na zlotowisko), bielik: 2ad, błotniak stawowy: 1m+1f+3juv, jastrząb: 1, myszołów: 1, sokół wędrowny: 1juv, wodnik: 1, łyska: 47, żuraw: 3000 (zlotowisko), sieweczka rzeczna: 5, sieweczka obrożna: 27, siewka złota: 2800-3000, siewnica: 2ad, czajka: 14000-16000, biegus malutki: 4, biegus mały: 2, biegus krzywodzioby: 1ad+6juv, biegus zmienny: 1ad+23juv, batalion: 674, kszyk: 310, kulik wielki: 5, brodziec śniady: 20, krwawodziób: 1, kwokacz: 2, samotnik: 1, łęczak: 11, piskliwiec: 5, płatkonóg szydłodzioby: 2juv, śmieszka: 600, mewa siwa: 1ad+2juv, rybitwa czarna: 4juv, remiz (A.Sikora, K.Jankowski)

05.09.20133
Puszcza Romincka,
rozlewisko bobrowe: czapla biała-1, cz.siwa-1.(D.Cząstkiewicz)

Okolice Lubomina: ładny przelot szponiastych, z ciekawszych: orlik krzykliwy: 5, trzmielojad: 10, kobuz: 1 (K. Jankowski)


04.09.2013
Olsztyn, jez.Krzywe, Zat. Kopernikowska: łabędź niemy: 4ad, perkoz dwuczuby: 17, kormoran: 14, łyska: 7, śmieszka: 23, mewa srebrzysta: 3ad, mewa siwa: 2ad, myszołów: 1, świstun: 2, nurogęś: 2. Zat. Pacyfik: kormoran: 7, perkoz dwuczuby: 4, sieweczka obrożna: 1 (w locie), nurogęś: 1, krzyżówka: 4, mewa srebrzysta: 1ad, śmieszka: 4, krogulec: 1juv.
(K. Jankowski)
03.09.2013
Sątopy:
m.in. sokół wędrowny: 1ad+1juv, rybołów: 1, błotniak stawowy: 3juv, 2f, 1m, bielik: 2ad+1juv, ohar: 10juv, szlamnik: 3, rycyk: 2, kamusznik: 1juv, siewnica: 1ad, gęgawa: 2800, czapla biała: 96, czapla siwa: 28, myszołów: 1, jastrząb: 1juv, sieweczka obrożna: 51, sieweczka rzeczna: 2, siewka złota: 140, czajka: 4500, biegus zmiany: 5juv, biegus krzywodzioby: 3juv, łęczak: 40, piskliwiec: 1, krwawodziób: 1, kwokacz: 7, brodziec śniady: 27, kszyk: 80, płatkonóg szydłodzioby: 1juv, batalion: 700, śmieszka: 70, mewa siwa: 1ad+1juv, mewa białogłowa: 1juv, żuraw: 1200, przepiórka: 1, rybitwa białowąsa: 3ad+4juv, perkozek: 7, kormoran: 12, mewa srebrzysta: 1ad+1juv. (K. Jankowski)
02.09.2013
Kwiecewo: żuraw: 140, czapla siwa: 9, czapla biała: 25, bielik: 1ad, perkozek: 153, łabędź niemy: 64ad, krzyżówka: 599 (w tym 1 sołtys), świstun: 71, cyraneczka: 477, krakwa: 592, łyska: 326, rybitwa białowąsa: 4ad+3juv, piskliwiec: 1, gęgawa: 13, błotniak stawowy: 1juv, rożeniec: 24, płaskonos: 81, sieweczka rzeczna: 1, sieweczka obrożna: 1, biegus mały: 1, biegus zmienny: 1juv, śmieszka: 2ad+2juv, gągoł: 5, łęczak: 3, kszyk: 7, czajka: 21, myszołów: 1, batalion: 4, czernica: 3, cyranka: 14, perkoz dwuczuby: 3juv (K. Jankowski)
01.09.2013
Braniewo
(pola na NW skraju miasta): bielik 1 juv., siewka złota cn. 4, czajka cn. 270, batalion cn. 28, mewa siwa cn. 100.Rogity (gm. Braniewo): sieweczka obrożna 1, biegus malutki cn. 1, kszyk cn. 10, łęczak 1 (M. Romanowski)
31.08.2013
Rogity
(gm. Braniewo): sieweczka obrożna 3, biegus malutki 2, kszyk cn. 12, łęczak 1, srokosz cn. 1 (M. Romanowski)

Jez Drużno: trzy bieliki, głosy wąsatek, juv. zielonka, wodnik z młodym, zimorodek, ok 150 gęgaw, 4 czaple białe, dwie siwe, krakwy, kokoszka , rybitwy
białowąse, czarne, rokitniczki, łozówki, b. piskliwy, b. zmienny, perkozy dwuczube, kormorany (M. Gawron)


30.08.2013.
Piecki
(gm. Piecki): Stado ponad 300 żurawi na polach w okolicach Piecek (Ł. Głowacki)

Polder Satopy-Samulewo: ł.niemy-9ad, gęgawa-1200 w tym udało nam się odczytać biała obrożę, ohar-9juv, świstun-36, cyraneczka-2115, krzyżówka-510, rożeniec-4, cyranka-2, płaskonos-113, głowienka-28, czernica-32, kaczki nieoznaczone-200, gągoł-3, p.dwuczuby-73, 1p+2pull, kormoran-2, czapla biała-180. cz.siwa-15, bielik-1ad, 1imm, b.stawowy-3juv,1m, łyska-550, żuraw-1550, sieweczka obrozna-43, siewka złota-31, siewnica-2, czajka-9900, biegus malutki-6, b.mały-1, b.krzywodzioby-3, b.zmienny-32, batalion-760, kszyk-470, rycyk-1, kulik wielki-12, brodziec śniady-20, krwawodziób-4, kwokacz-10, samotnik-1, łeczak-40, piskliwiec-2, PŁATKONÓG SZYDŁODZIOBY-1, mewa czarnogłowa-1juv, śmieszka-65, rybitwa białowąsa-1ad,3juv,1p+1pull.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

Kokoszewo: kobczyk: 1juv, kobuz: 1ad+1juv, siewka złota: 80, czapla biała: 1 w przelocie. Wozławki: orlik grubodzioby: 1, kulik wielki: 23, prawdopodobnie migrujący bardzo wysoko myszołów włochaty (K Jankowski)

Ujście rz. Nogat - muchołówka mała, dz, średni, duży, czarny, dzięciołek, jastrząb, trzy samice błotniaka stawowego i jeden samiec, czaple białe, kormorany,  gęgawy, mewy siodłate, rybitwy czarne, para bielików, trochę kaczego miksu (M. Gawron)

Jezioro Seksty, odnoga Śniardw: głowienka-5m+2f, czernica-1m, krzyżówka-8, łabędź niemy-8ad, łyska-35, perkoz dwuczuby-23, kokoszka-1, mewa srebrzysta-1, m.siwa-16, śmieszka-5, czapla biała-2, zimorodek-2, bielik-1ad. Jez.Śniardwy z płw.Szeroki Ostrów: ptaków stosunkowo mało, około 200-300 mew zarówno małych jak i dużych, kormoran i perkozy pojedyncze, innych kaczek niż krzyżówka brak, piskliwiec-1.(D.Cząstkiewicz, A. i S.Sereda, A.Wilk)


29.08.2013
Nidzica
(ul. Sprzymierzonych): szpak-poranny przelot około 60 ptaków, czapla siwa-2 ptaki lecące na stawy koło 'Isorocu". Kanigowo (ściernisko przy e-7) grzywacz-około 100 ptaków na linii energetycznej i zerujące na ściernisku  (P. Walendziak)
28.08.2013.
Okolice Działdowa:
z ciekawszych kobczyk: 1juv, pustułka: 10, świergotek polny: 1 migrujący, ortolan: 1 migrujący, błotniak łąkowy: 1m (2cy). Szczupliny, jez. Rumian: perkoz dwuczuby: 72, kormoran: 24, płaskonos: 9, śmieszka: 17, łabędź niemy: 2ad+2juv. Kownatki, jez. Kownatki: śmieszka: 11ad+6juv, mewa siwa: 2ad+1juv, mewa srebrzysta: 2, kormoran: 18, łyska: 70, perkoz dwuczuby: 36, czernica: 6, krzyżówka: 14 (K. Jankowski)

Siemiątki gm. Nidzica (polny staw): jerzyk-1 ptak w towarzystwie dymówek, pił w locie (P. Walendziak)


27.08.2013
Staw w Kośmidrach
k.Gołdapi: czapla biała-1, rybołów-1ad.(D.Cząstkiewicz)

Wysoka w pow. działdowskim: kolejny tego roku  kobczyk 1juv (P. Szczypiński)


26.08.2013.
Orneta, dolina Drwęcy Warmińskiej: pliszka górska - 3 (ptaki trzymają się jednego miejsca, gdzie znacznie obniżony jest stan wody), zimorodek - 1, czapla siwa - 1, myszołów -1, raniuszek - 2, strzyżyk - 1, pierwiosnek - 1, (Żaneta Ataszkiewicz, Łukasz Głowacki)

25.08.2013
W okolicach wsi Sławka Mała k/Nidzicy  kurhannik 1os. (K. Antczak, R. Adamiak).

Jez,Ułówki, w miejscowości Lasmiady, poj.Ełckie: mewa białogłowa-12, m.srebrzysta-10, m.siwa-14, smieszka-6, kwokacz w wysokim przelocie. Jez.Seksty, odnoga Śniardw: m.srebrzysta-8, m.białogłowa-1, m.siwa-24, śmieszka-4, perkoz dwuczuby-28, czapla siwa-1, krzyżówka-8, ł.niemy-2ad, łyska-4, bielik-1ad. Jez.Śniardwy z płw.Szeroki Ostrów: mew ogólnie około 1000, ciężkie do przejrzenia bo żerowały głównie pod drugim brzegiem ale udało nam się wypatrzeć mewa mała-9, piskliwiec-1, świstun-3, kormoran-pojedyncze, ogólnie poza mewami ptaków mało. Zachodnia część Puszczy Rominckiej: sóweczka-2m, ptaki odzywały się ze znanego stanowiska. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

W okolicy Nowego Kawkowa i Pupek dwa bociany białe, jeden stojący na gnieździe drugi żerujący na rżysku (S. Jakowszczenko)


24.08.2013
Jez. Popówko
(pow. iławski): kormoran - 11, czapla biała - 140, czapla siwa - 4, żuraw - 3 w locie+odgłosy z różnych stron, łyska - ok 170, kszyk - 11, biegus zmienny - 6, biegus malutki - 2, łęczak - 1, kwokacz - 1, sieweczka obrożna - 1, krwawodziób - 4, śmieszka - 50, ł niemy 43 w tym 11 juv, krzyżówka ok 450, krakwa - 1, bł. stawowy - samica. Ogólnie gatunkowo na pewno więcej tego było ale nie wszystko dało się oznaczyć i dostrzec
(P. Szypulski)

Las w pobliżu Pielgrzymowa (gm. Nidzica): orlik krzykliwy-1 imm czatujący na sośnie na skraju lasu w pobliżu ścierniska, bocian biały 3 ptaki żerujące na ściernisku. Kanigowo (gm. Nidzica): kuropatwa- para z lotnymi młodymi na polu gryki (9 ptaków), nieoznaczone gesi-6 szt. Przelot, czapla siwa - 3 ptaki na prywatnym stawie na terenie kol. Kanigowo (P. Walendziak)


23.08.2013
Olsztynek-obwodnica (S51): kobczyk: 1juv (nadal obecny) K. Jankowski

Jabramowo (gm. Gołdap): 16 bocianów białych w przelocie (A. Sereda)


22.08.2013
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
trzmielojad-10, myszołów-10, orlik krzykliwy-2, bocian czarny-2, odzywający się jarząbek, sójki noszą już żołędzie, z rana kreci się sporo sikor i zięb (D.Cząstkiewicz)

Jezioro Gołdapiwo:
nurogęś 6
czernica 1
gągoł 49
krzyżówka 4
nur czarnoszyi 1
perkoz dwuczuby 375
kormoran 62
łabędź niemy 3
łyska 44
mewa białogłowa 4
mewa srebrzysta 26
śmieszka 313
mewa siwa 7
duża mewa nieoznaczona 16
łącznie 911 ptaków na wodzie
(S. Czernek)

Olsztynek-obwodnica (S51): kobczyk: 1juv;. Okolice Działdowa: migracja muchołówki żałobnej trwa – w wielu miejscach obserwowano je w krzakach, błotniak stawowy: 1f+5juv+1m, błotniak łąkowy: 1f, myszołów: 12, orlik krzykliwy: 1, pustułka: 2, jerzyk: 1, kulik wielki: 5;. Okolice Kozłowa: błotniak łąkowy: 1juv, kania czarna: 4, myszołów: 1, kania ruda: 1, błotniak stawowy: 1juv, kulik wielki: 7 (K. Jankowski)

Polder Kwiecewo: czapla biała: 20, cyraneczka: 272, perkozek: 444 (rekord w regionie, jedno z najliczniejszych koncentracji w kraju!), łabędź niemy: 49ad+1juv, rybitwa białowąsa: 12ad+16juv, czajka: 70, krakwa: 77, łyska: 618, krzyżówka: 419, piskliwiec: 2, błotniak stawowy: 1juv4, batalion: 14, kwokacz: 4, rycyk: 1, orlik krzykliwy: 1, szpak: 1500, kszyk: 6, łęczak: 1, płaskonos: 9, brodziec śniady: 2, krwawodziób: 1, śmieszka: 1ad+4juv, kulik wielki: 4, żuraw: 600, gęgawa: 194, rożeniec: 2, głowienka: 3, świstun: 40, kokoszka: 2, perkoz rdzawoszyi: 3, perkoz dwuczuby: 6, czernica: 4, rybitwa czarna: 7, gągoł: 5, czapla siwa: 6 (M.Wawirowicz, K.Jankowski).

Pogorzel (gm. Gołdap): 120 czajek w przelocie (A. Sereda)


21.08.2013
Mażucie
(powiat gołdapski). Nad oranym polem i na polu:
4 kanie rude
1 kania czarna
1 myszołów
300 czajek
grzywacze i szpaki
(S. Czernek)

Piotrkowo (gm.Susz) kobuz polujący na jaskółki (P. Szypulski)

Okolice Bisztynka (objazd po polach): łącznie: błotniak stawowy: 4m+3f+11juv, kania ruda: 1, myszołów: 9, orlik krzykliwy: 3, jastrząb: 1, błotniak łąkowy: 1f+3juv, krogulec: 3, bielik: 1juv+2ad, gęgawa: 800 (rżyska nad Sajną), rycyk: 1, kulik wielki: 1, szpaków na tysiące, leciały siewki złote i czajki;
(K. Jankowski)

Polder Sątopy (szybka wizyta, nastawiona na siewkowe): przepiórka: 1, bączek: 1, czapla biała: 80, czapla siwa: 16, bielik: 1ad, błotniak stawowy: 1m+2juv, kobuz: 1, żuraw: >1200, sieweczka rzeczna: 1, siewnica: 1juv, siewka złota: 1ad+1juv, czajka: 4000, biegus zmienny: 2ad, biegus krzywodzioby: 4ad+1juv, biegus mały: 2, samotnik: 7, łęczak: 50, piskliwiec: 7, krwawodziób: 1, brodziec śniady: 1ad+2juv, kwokacz: 2, kulik wielki: 20, kulik mniejszy: 1, kszyk: 40, batalion: 300, śmieszka: 62, mewa mała: 1ad, rybitwa białowąsa: 7ad+9juv, rybitwa czarna: 6juv, szpak: >20000, ponadto rosnące w siłę noclegowisko jaskółek i pliszek. Odnośnie blaszkodziobych to jest tam obecnie kacza zupa (kaczek na tysiące) i ponad tysiąc gęgawy (A.Jarzębska, A.Pobiedziński, S.Menderski, K.Jankowski)


20.08.2013
Kwiecewo: wodnik 1 ad+1juv, samotnik 1, łęczak 4, czapla siwa 6, czapla biała 17, łabędź niemy 5, perkoz dwuczuby 3, kszyk 6, myszołów 1, perkozek 23, czajka 150-200, łyska nie liczona, krzyżówka nie liczona, krwawodziób 2, gęgawa 8, błotniak stawowy 3 (M. Zygmunt)

18.08.13
Jez. Drużno: kropiatka, rybitwy białowąse, czaple siwe, głosy wąsatek i kulików wielkich, ok 100 gęgaw (M. Gawron)

Okolice Lubomina: min. ortolan: 1 migrujący, wilga: 1, krzyżodziób świerkowy: 1, błotniak łąkowy: 1 (K. Jankowski)


17.08.2013
Dziś w Wierzbowie i szerokich okolicach: 16 ad mornel, 2 juv kobczyk. Pod Brodowem k.Działdowa samiec subbad błotniaka stepowego (P. Szczypiński)

Bielnik k/ Elbląga z ciekawszych: 9 łęczaków, 3 kszyki 15 kulików wielkich (M. Gawron)

Las pomiędzy Iławą a Smolnikami - zniczek głos (P. Szypulski)


16.08.2013
Dziś we Wierzbowie już 12 morneli, wszystkie stare (P. Szczypiński)

Jezioro Popówko (pow. iławski): czapla biała - 83, czapla siwa - 11, żuraw - odgłosy cn 2 par, łyska - 130, wodnik - 2 ad1 pull, krzyżówka - 380, ł. niemy - 26 ad, 9 imm (cztery rodziny:2+2+2+3imm), krwawodziób- 1, brodziec śniady - 2, łęczak cn 12, biegus krzywodzioby - 1juv, śmieszka - 27, młody bielik i samica bł. stawowego (P. Szypulski)

Puszcza Romincka, osada Boczki: w przelocie kulik wielki-1.(D.Cząstkiewicz)

Jez.Czupowskie, k.Bań Mazurskich: na tym niewielkim jeziorku siedziało 16 piskliwców. (S. i A.Sereda, A.Wilk, D.Cząstkiewicz)

Droga Kanigowo – Kozłowo (plus pola w okolicach Kozłowa): łącznie: błotniak łąkowy: 4m+3juv+5f, błotniak stawowy: 1m+2f+5juv, pustułka: 6, myszołów: 5, kania czarna: 2, kania ruda: 1, orlik krzykliwy: 5, ponadto czajki, szpaki, białorzytki, gąsiorki i srokosze (K. Jankowski)

Kowale Oleckie: 12 bocianów białych siedzących na dachu kościoła (A. Wilk, A. Sereda)


15.08.2013
Dziś na polach pod Wierzbowem koło Działdowa min. 4 dorosłe mornele i polujący samiec kobczyka (P. Szczypiński)

Ząbie k. Kurek. (gm. Olsztynek): przez ostatni tydzień praktycznie co dzień dorosły kobuz polujący na jaskółki we wsi, czasem po kilka razy dziennie.
(D. Górecki)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: w wysokim przelocie nieokreślone co do wielkości stadko kwokaczy, rybołów-1, trzmielojad-4pary, bocian czarny-4, orlik krzykliwy-2.(D. Cząstkiewicz)


12.08.2013
Nidzica: odgłosy płomykówki w okolicach zamku (K. Szczepkowski)
11.08.2013.
Rogity (gm. Braniewo) z ciekawszych:
bocian czarny - 2
bocian biały - ca 20
błotniak stawowy - co najmniej 2
batalion - co najmniej 2
kszyk - 3
kulik wielki - 5
brodziec piskliwy - cn. 3
łęczak - cn. 3
krwawodziób - 1
Marcin Romanowski (fotki tutaj - http://zuton.wordpress.com/)

Pod Działdowem przelatujący młody kobczyk (P. Szczypiński)

Puchałowo/łąki, pastwiska (gm. Janowo): myszołów - 1, orlik krzykliwy - 1, krogulec przeganiający się z pustułką, dz. czarny - głos, siniak - głos, czapla siwa -1, jerzyk - 2,  kruk cn -2, świerszczak - 1, gąsiorki - cn 4 rodziny, srokosz 1+1, białorzytka - 2, świergotki łąkowe, skowronki i bardzo liczne dymówki
(K. Szczepkowski, P. Szypulski)


10.08.2013
Jeziorowskie, gmina Kruklanki
(zaorane pola uprawne w charakterze monokultury z dużą pryzmą obornika): czajka > 1000, kwokacz – 15, kszyk – 21, sieweczka rzeczna – 1, łęczak – 1, szpak ok. 300, mewa siwa - ok. 150, śmieszka – ok. 80, mewa w typie srebrzysta/białogłowa – ok. 30, bielik – 3, błotniak stawowy – 2, krogulec – 1, oknówka – ok. 700, srokosz -1, kruk – 3, grzywacz > 30, żuraw ok. 25, cyraneczka >20, krzyżówka – 26, dymówka, pliszka siwa, pliszka żółta (Andrzej Sulej, Marcin Wierzbicki)

Brożówka, gm. Kruklanki (śródpolne rozlewisko już zmeliorowane, ale jeszcze z błotem i odrobiną wody): gęgawa – ok. 55, łęczak – 6, brodziec śniady – 3, czajka - ok. 500, czapla biała – 2, bocian biały – 2, kszyk – 1, szpak – ok. 200. Ptaków było więcej, ale coraz silniejszy deszcz uniemożliwił liczenie. (Andrzej Sulej)

Jez. Śniardwy, obserwacje z płw.Szeroki Ostrów: kormoran- 1000-1100, mewa żółtonoga-5ad, 1imm, m.siodłata-1ad, śmieszka-1000-1500, m.siwa-300-500, m.srebrzysta/białogłowa-200-300, piskliweic-1, bielik-1ad,1juv. gągoł-pojedyncze, krzyżówka-pojedyncze, p.dwuczuby-nieliczony. Jez.Seksty: krzyżówka-17, ł.niemy-7ad, kormoran-2, łyska-1, wodnik-1, m.srebrzysta-15ad, 1juv, m.siwa-19, śmieszka-3, rybitwa rzeczna-1ad, p.dwuczuby-2p+pull, 1p+3pull, 1p+1pull, 1p+5pull, 1p+1juv, 1p+2pull, 1p+2pull, 1p+2pull, 1p+2pull, 2ad, kszyk-1przelot.(D. Cząstkiewicz)


09.08.2013
Puszcza Borecka:
wizyta poranna; z ciekawszych – dzięcioł trójpalczasty – 2 krótko bębniące kontaktowo, dzięcioł białogrzbiety – 2-3 (żerująca samica z młodym), siniak – 2 ptaki, w tym samiec tokujący. Jabłonowo, skraj Puszczy Boreckiej: orzeł przedni 1 (ptak w 4-5 roku życia), orlik krzykliwy – 9 (w tym jeden młody w pierwszych próbach lotu), trzmielojad – 4, myszołów – 6, błotniak stawowy – 3, kobuz – 2, żuraw – 5, czajka – 22, grzywacz – 14, bocian biały – ok. 40 (ptaki wielokrotnie skupiały się w stada, szybując w kominach powietrznych), bielik – 3 (2 ad. i 1 juv). (Andrzej Sulej)
8 VIII 2013
Dolina Gołdapy i Węgorapy:
myszołów 1
trzmielojad 2
orlik krzykliwy 5
bielik 2
kobuz 1-2
pustułka 1
krogulec 1
błotniak stawowy 4
czapla biała 1
czapla siwa 2
żuraw 53
czajka 354
kwokacz 1
kulik wielki 1
gawron 50
wrona siwa 5
kawka 10
Szymon Czernek
07.08.2013
Nad drogą S7 w okolicach Małdyt: stado ponad 120 bocianów białych lecące na południe (K. Jankowski)

05.08.2013
Droga Kanigowo – Kozłowo: błotniak łąkowy: 1juv, pustułka: 1juv. (K. Jankowski)

04.08.2013
Okolice Radoszy
gm.Barciany: czajka na polach około 300-350, batalion-1, kszyk-3, niewielka kolonia brzegówek. Polder Sątopy-Samulewo: krzyżówka-630+1f z 3pull+1f z 5pull, krakwa-40+1f z 5pull, cyraneczka-330, cyranka-1, świstun-11, płaskonos-2, czernica-13, głowienka-1, gągoł-8, sołtys-1, gęgawa-350, łabędź niemy-38ad, kormoran-27, perkozek-24, zausznik-1juv, perkoz dwuczuby-6ad+1a z 1 pull, czapla biała-20, cz.siwa-6, bączek-1m, łyska-730, żuraw-85, śmieszka-10, rybitwa rzeczna-3, r.białoczelna-1ad+1juv, 2ad; r.czarna-27, r.białowąsa-5, kszyk-20, batalion-1m+1f, łęczak-12, kwokacz-3, brodziec śniady-4, piskliwiec-1, kulik wielki-20, czajka-400-500, bielik-2ad+1juv, błotniak stawowy-1p+2juv, b.łąkowy-1m, rybołów-1ad z metalowa obrączką na lewej nodze, krogulec-1, jastrząb-1juv, wrona-2, przepiórka-2.(S.Czernek, D.Cząstkiewicz)
03.08.2013
Puszcza Romincka, Galwieckie łąki:
rzadki w tych stronach dzięcioł zielony. Niecka Skaliska, pola k.Zakałcza Wielkiego: siewka złota-3ad, czajka-17, orlik krzykliwy-1, trzmielojad-2, myszołow-1, kuropatwa-1f+1juv, Okolice Mieduniszek Dużych: błotniak łakowy-1f, b.stawowy-1m+2juv, bielik-3ad, orlik krzykliwy-1.(D.Cząstkiewicz)
02.08.2013
Sampława
(gm Lubawa), krążąca kania czarna (P. Szypulski)
31.07.2013.
Wójtowo koło Olsztyna:
czapla biała - 5, czapla siwa - 4, bocian biały - 10, pustułka - 2, myszołów - 1, pliszka siwa -3, pliszka żółta -1, krwawodziób - 5, łęczak - ok. 40, kszyk - ok. 30, krzyżówka -10, brodziec samotny - 4, czajka - ok. 60, śmieszka - 8, (Ż. Ataszkiewicz, Ł. Głowacki)
30.07.2013
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
nieokreślonej wielkości stadko kulików wielkich w wysokim przelocie. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
29.07.2013
Wschodnia cześć Puszczy Rominckiej:
sóweczka-1m, raczej ptak ze znanego stanowiska. (D.Cząstkiewicz)
28.07.2013
Srokowo:
kulik wieki-1 w wysokim przelocie. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)
27.07.2013
Olsztyn, jez.Krzywe, zat.Pacyfik:
gągoł-1f+7juv, piskliewiec-2, śmieszka-ok.30, nad jeziorem tokujące dwa trzmielojady. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
26.07.2013.
Lubawa:
(małe rozczłonkowane połacie lasków w postaci zielonych wysepek wśród pól ze zbożem w okolicy wiatraka) : poranną porą słyszane głosy kapturki, wilgi, bogatki, żurawi, kos, myszołów, jastrząb , na krzakach malin znalazłam dwie rzekotki, z motyli czarne kratkowce z II pokolenia oraz karlątki leśne (S. Olender)
25.07.2013
Jez.Seksty,
odnoga Śniardw: bączek-1m, mewa mała-2ad, m.siwa-18, śmieszka-25, m.srebrzysta-2, rybitwa rzeczna-6ad+1juv, r.czarna-1, kormoran-4, perkoz dwuczuby-(2ad+2pull), (2ad+1pull), (2ad+2pull), (2ad+3pull), (2ad+2pull), (2ad+2pull), (2ad+3pull), (2ad+2pull), 6ad, ł.niemy-2ad, wodnik-1, krzyżówka-9, 1f+3pull, błotniak stawowy-1f+2juv, kobuz-1, remiz-1. Jez.Śniardwy z Szerokiego Ostrowia: z ciekawszych mewa siodłata-1, piskliwiec-1, setki kormoranów, śmieszek, ponad to perkozy, mewy siwe, srebrzyste, pojedyncze gągoły. Staw w Pieckach: rybitwa rzeczna około 30 dorosłych ptaków, na wyspie lęgi w rożnie zaawansowanym stopniu, zarówno puchowe kulki jak i prawie lotne ptaki, sieweczka rzeczna-1ad, łyska-ok.40, ł.niemy-2ad, p.dwuczuby-1p+pull, pojedyncze śmieszki.(A.Sereda, G.Osojca, D.Cząstkiewicz)
24.07.2013
Rozlewisko przy drodze Pogorzel-Kowale Oleckie: czapla biała-2.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)
21.07.2013.
Dzisiaj w Faltyjankach
pięć razy K: kruk 2, kobuz, krogulec, kurzaj (jastrząb) i kopciuszek z rodziną i dalej też rodzinnie: dymówki, oknówki, pliszki siwe, mazurki, trznadle, myszołów i rybołów (S. Jakowszczenko)
20.07.2013
Laśmiady, k.Ełku:
kwokacz w przelocie. Jez.Seksty, odnoga Śniardw: bączek-1m, p.dwuczuby-1p+2pull, 1p+2pull, 1p+1pull, 1p+2pull, jak na tak duże jezioro bardzo mało par tego gatunku, kormoran-4, krzyżówka-1f+4pull, ł.niemy-2ad, bielik-2, orlik krzykliwy-1, b.stawowy-1f, myszołów-1, trzmielojad-1, m.srebrzysta-2ad, m.siwa-17, śmieszka-31, r.rzeczna-6, wodnik-1głos.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda)
19.07.2013
Puszcza Borecka: bocian czarny - w dwóch (z trzech sprawdzonych) gniazdach po 5 młodych na wylocie. Mazury wschodnie: bocian biały (wyniki blisko 200 skontrolowanych gniazd): nie zajęte - 16%, zajęte, ale bez sukcesu lęgowego - 18%, z jednym młodym - 5%, z dwoma młodymi - 13%, z trzema młodymi - 26%, z czterema młodymi - 19%, z pięcioma młodymi - 3%. Przeciętnie przypadają 3 młode na parę z sukcesem, albo 2,38 młodego/ zajęte gniazdo. W tej części Polski na pewno jest to bardzo dobry rok dla bocianów (A. Sulej)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: odzywająca się kropiatka-1.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


17.07.2013
Powiat ełcki: żołna - 4 pary
karmiące młode w norkach (A. Sulej)
16.07.2013.
Iława: Jeziorak Mały:
cn. 4 pary perkozów z pisklakami, dwie tegoroczne śmieszki z lęgów na dachu zabudowań przy jeziorze (A. Laskowska, P. Szypulski)
15.07.2013.
Iława:
rybitwa rzeczna - przelatujące 8 os nad mostem łączącym Jeziorak mały z dużym, piskliwiec - 1 os (A. Laskowska, P. Szypulski)
14.07.2013
Gołdap, jez.Gołdap:
kilka rybitw czarnych oraz rzecznych, Zalew w Gołdapi: śmieszka-60os w tym około 40% juv, rybitwa rzeczna-ok.40 w tym 40% juv oraz kilka pull na wyspie.(A.Sereda, T.Raczyński, D.Cząstkiewicz)

Galwiecie: w końcu udało nam się zaobserwować pierwszy raz młodego derkacza, który przebieg nam niezdarnie drogę. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Iława: krążący bielik na wysokim pułapie (A. Laskowska, P. Szypulski)


11.07.2013
Puszcza Romincka: sóweczka-1m, jest to prawdopodobnie koczujący samiec, po stratach, albo ptak, który zaleciał z rosyjskiej strony, ponieważ ta cześć drzewostanu była prze zemnie bardzo często kontrolowana. Nad polana Hajnowiecką kulik wielki-1 w wysokim przelocie. (D.Cząstkiewicz)

Sampława (gm Lubawa) polująca samica błotniaka stawowego - obserwowana kilkakrotnie (P. Szypulski)


10.07.2013
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: kulik wieki w przelocie. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)
09.07.2013
Żytkiejmy: nieokreślone co do wielkości stadko kulików wielkich w przelocie. (D.Cząstkiewicz)

Wolisko,Puszcza Borecka:
-dzięcioł białogrzbiety 3(w tym 1 para)
-dzięcioł trójpalczasty 2-3(w tym 1 młody)
-kropiatka 1m
Ponadto fajna obserwacja pływającego po śródleśnym bagienku bobra, w okolicy też odchody wilka.
Jabłonowo,gm.Kowale Oleckie
-myszołów 2
-trzmielojad 2
-rybołów 1-2
-bielik 1
-orlik krzykliwy 3
-błotniak stawowy 1m
-kania ruda 1 dla mnie życiówka, u nas na Płn.Podlasiu bardzo rzadka
-bocian czarny 5
(O. Myka, A. Sulej, i M. Wierzbicki)


07.07.2013.
Faltyjanki
: (popołudnie): bielik 1, tokujący(?) myszołów, krogulec - amator świeżej jaskółczej dziczyzny, przeganiany przez stado oknówek i dymówek, no i ta drobnica co zawsze: gąsiorek, pleszka, kopciuszek i śpiewający trznadel na murku (S. Jakowszczenko)

Suchawa, k.Barcian: samiec bażanta, Kolkiejmy: kolejny samiec bażanta. Wilczyny, k.Srokowa: błotniak łąkowy-1f. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


06.07.2013
Garbno k.Sępopola: zaniepokojona samica bażanta. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
04.07.2013
Jabłonowo gm. Kowale Oleckie: [z ciekawszych] aquila sp. (orzeł stepowy ?) rybołów – 3, bocian czarny 6-8, orlik krzykliwy – 5, trzmielojad – 2-3, błotniak stawowy – 3, myszołów – 3, krogulec – 1 (polujący na młode jaskółki), jastrząb 2, bielik – 1 (A. Sulej, M. Wierzbicki)  

Szeska Góra gm. Kowale Oleckie: [z ciekawszych] rybołów – 3, kania ruda – 1, bielik – 2 (jeden, młody osobnik atakowany przez rybołowy), trzmielojad – 2, myszołów – 4 - jeden z ptaków ubarwieniem przypominał gadożera, błotniak stawowy – 3, derkacz -1 (A. Sulej, R. Sievers)

Wolisko Puszcza Borecka: dzięcioł białogrzbiety – 1(2) - bębniąca co jakiś czas samica; wydaje się, że blisko był też ptak młody, dzięcioł średni – 1, dzięcioł duży – 1: oba gatunki przywabione przez samicę białogrzbieta (A. Sulej, A. Minkiewicz z rodziną)


05.07.2013
Polder Sątopy-Samulewo:
ł.niemy-53ad, gęgawa-47, świstun-46, krakwa-55, cyraneczka-185, krzyżówka-72, cyranka-4, płaskonos-7, czernica-7+1f z 6pull, perkozek-2, p.dwuczuby-18, zausznik-1, kormoran-7, cz.biała-13, cz.siwa-3, bielik-2ad, błotniak stawowy-1m, łyska-194, żuraw-2, sieweczka rzeczna-2, czajka-1260, batalion-11m, 8f, kszyk-1, rycyk-1, brodziec śniady-9, kwokacz-7, samotnik-1, łęczak-70, piskliwiec-2, kulik wielki-1, śmieszka-117, mewa siwa-1, rybitwa rzeczna-24ad+3juv, rybitwa białoczelna-9 w tym co najmniej 4 ptaki wysiadujące na wyspie, r.białowąsa-4ad+2juv, r.czarna-62ad+13juv, sroka-2, wrona siwa-2.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda)
30.06.2013.
Dzisiaj w Faltyjankach "rajskie ptaki" - dudek i wilga (S. Jakowszczenko)

Okolice Jez. Giedajskiego: kowalik podg. S.e.europaea (A. Hermański)

Weklice k/ Bogaczewa: przepiórka, głos derkacza, błotniaki stawowe, bielik, myszołów zwyczajny (M. Gawron)


28.06.2013.
Biskupiec (Gm. Biskupiec): perkozek - 2ad + 3pull (Ł. Głowacki)
26.06.2013
Tatarska Góra k.Gołdapi:
jarząbek-1m, ptak śpiewał w mało "jarząbkowym" lesie. Orlik krzykliwy-terytorialna para. Kilkanaście stawów, małych, dużych i bardzo dużych w okolicach miejscowości Zatyki, Pietrasze, Wilkasy: praktycznie na każdym stawie od 1-3 rybitw rzecznych po upolowaniu ryby od razu obierają kurs na kolonię w Gołdapi. Wniosek też z tego, że ptaki latają nawet do 20 km w linii prostej od koloni. Problem pojawia się przy interpretacji danych w koloni, gdzie ilość par określamy po ilości latających dorosłych osobników, ponieważ większości ptaków nie widzimy bo są porozlatywane na żerowiska. Zjawisko podobne obserwowałem w Kolniszkach na SE od Gołdapi gdzie ptaki regularnie leciały rano i po jakimś czasie wracały z pokarmem tą sama trasą. Stawy w Białej Oleckiej: koloni rybitwy rzecznej brak, wyspa gdzie była kolonia jest zdecydowanie mniejsza niż w zeszłych latach, ale jest. Czapla biała-4, kormoran-2, p.dwuczuby-2pary w tym jedna z gniazdem, śmieszka-3, błotniak stawowy-1gniazdo.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda)
25.06.2013
Gołdap, wyspa na zalewie: rybitwa rzeczna-15+pull, śmieszka-12 jeden ptak siedział na gnieździe. (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)
23.06.2013.
Lubawa:
dwie młode pustułki (S Olender)

Jez.Kiermas: rybitwa czarna-14os w tym cn.3gniazda z pull, r.rzeczna-1, śmieszka-13+2młode słabo lotne, cyraneczka-2, krzyżówka-5f+pull oraz około 15m i f, ł.niemy-2ad+7pull, kormoran-6, czapla siwa-2, łyska-1para, p.dwuczuby-3pary na gniazdach +1p z pull. (D.Cząstkiewicz, A. Sereda)


22.06.2013.
Dzisiaj w Faltyjankach obserwowałem żerującego dudka, trzykrotnie po południu zalatywał, łapał owady i wracał w tym samym kierunku. Pierwsza obserwacja tego gatunku w tej okolicy po wielu latach. Był jeszcze krogulec przeganiany przez dymówki i oknówki, było też kilka jerzyków
(S. Jakowszczenko)

Olsztyn, ul.Grzegorzewskiej: wójcik nie obecny, ale turkawka nadal śpiewa.(D.Cząstkiewicz)


21.06.2013
Jez.Stromek, k.Mojtyn:
rybitwa czarna-4, r.białowąsa-1, r.rzeczna-1p+pull, śmieszka-18+pull, czernica-1f, krzyżówka-1f+pull, ł.niemy-2ad, p.dwuczuby-3pary, kormoran-8, bielik-1ad, b.stawowy-1f.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
19.06.2013.
Orneta, dolina Drwęcy warmińskiej:
błotniak stawowy 1(m), szpak 4, mazurek 5, dzięciołek 1(f), grzywacz 1, łozówka 3, krzyżówka 8m+1f, zimorodek 1, (Ż. Ataszkiewicz)
18.06.2013
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
wójcik-1m nadal obecny. W środkowej części Puszczy nowe stanowisko wójcika-1m, to już piąte stanowisko. Po puszczy zaczęły juz biegać małe kurczaki jarząbka (D.Cząstkiewicz)
17.06.2013.
Kaborno (gm. Purda) – bocian czarny, bocian biały, kruki, myszołowy (M. Zygmunt)
16.06.2013
Kolniszki, k.Gołdapi:
bocian czarny-3, orlik krzykliwy-6, bielik-1, myszołów-6, rybitwa rzeczna-7 ptaki latały z pokarmem do koloni w Gołdapi.(D.Cząstkiewicz)
15.06.2013
Jez.Seksty:
wodnik-1, bąk-1m, perkoz dwuczuby-5par z pull+34os, rybitwa rzeczna-13, r.czarna-1, m.srebrzysta-1ad, m.siwa-2, śmieszka-60, błotniak stawowy-2pary, kania czarna-1, bielik-1ad+1imm, kormoran-12, łyska-1p. Jez.Śniardwy, płw.Szeroki Ostrów: hełmiatka-1f, nurogęś-1f+3pull, kormoran-80, rybitwa czarna-15, r.rzeczna-20, śmieszka-400-500, m.mała-1imm, m.srebrzysta-3ad, p.dwuczuby-20-30par z pull, na samym półwyspie 2 stanowiska jarzębatki. Jez.Gołdopiwo: gągoł-1f+8pull+9f+5m, p.dwuczuby-9 par z pull+59, śmieszka-46, r.rzeczna-1. Grabowo, k.Gołdapi: kuropatwa-1. Objazd w ramach AKCJI DUMETORUM, Botkuny-Kolniszki-Górne-Marlinowo-Czarne-Zawiszyn-Galwiecie, 21km, 23 punkty nasłuchowe: derkacz-26, świerszczak-4, strumieniówka-5, brzeczka-1, słowik szary-1, łozówka-13, rokitniczka-2, trzciniak-1.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)
14.06.2013
Puszcza Romincka:
wójcik ze środkowej części Puszczy nadal obecny, na Polanie Hajnowieckiej dziś nie śpiewał, ale nadal odzywała się kropiatka(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
13.06.2013.
Okolice Jonkowa: trzmielojad - 1 os (A. Hermański)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: wójcik-1m nadal obecny, kropiatka-1m.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda)


12.06.2013
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: wójcik-1m ptak nadal obecny. (D. Cząstkiewicz, A. Sereda)
11.06.2013
Orlik krzykliwy polujący przy budowanej DK16 w miejscowości Borki Wielkie (Ł. Głowacki)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: wójcik-1m ptak nadal obecny. (A, Sereda, D. Cząstkiewicz)


10.06.2013
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: wójcik-1m ptak nadal obecny. (D. Cząstkiewicz)
09 06 13
Rogity gm Braniewo- 4 turkawki, wilgi , błotniak stawowy, pokląskwa, siniak, ruda odmiana kukułki, głos przepiórki, makolągwy (M. Gawron)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: wójcik powrócił na swoje stanowisko, nie wiem czy to nowy ptak czy ptak milczał bo nie słyszeliśmy go przez parę dni.( D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Zachodnia część Puszczy Rominckiej: sóweczka nadal obecna. (A. Sereda, M. Pasiecznik, R, Krupa, D. Cząstkiewicz)


07.06.2013
Olsztyn, Park Podzamcze:
wójcik-1 (Ł. Głowacki)

Puszcza Romincka: wójcik-1m nadal obecny. Jez. Mamry: kormoran-170 (jedno stado), ł.niemy-9, p.dwuczuby-2pary, śmieszka - nieliczona(D.Cząstkiewicz)

Polder Sątopy-Samulewo: brodziec sniady-64, krwawodziób-1, samotnik-3, rycyk-2, kwokacz-1, czajka-150, piskliwiec-1, sieweczka rzeczna-5par, s.obrożna-2, batalion-3m, biegus zmienny-1ad, rybitwa białoczelna-2, r.rzeczna-20os( w tym cn.5gn), r.białoskrzydła-3, r.czarna-3, r.białowąsa-2, śmieszka-250+70gn, mewa mała-1 imm, ł.niemy-150, krakwa-100, krzyżówka-570(w tym 99% to samce), cyranka-8m+2f, cyraneczka-70, czernica-25, świstun-20m+5f, płaskonos-40m+8f, p.dwuczuby-12(ptaki nielęgowe), zausznik-3, kormoran-20, bąk-1m, czapla biała-52(w tym jedna z żółtą obrączką), czapla siwa-6, łyska-100, zielonka-1m, żuraw-25, wąsatka-1, remiz-2st., orlik krzykliwy-1, bielik-3, b.stawowy-2, wrona-3, sroka-1, przepiórka-2m.(A.Włodarczak-Komosińska, K. Jankowski, A. Sikora, D. Cząstkiewicz)


06.06.2013
Puszcza Romincka: wójcik-1m nadal obecny. (D. Cząstkiewicz)

05.06.2013
Puszcza Romincka:
nowe stanowisko wójcika-1m. Nowe stanowisko sóweczki w zachodniej części Puszczy, ptak ten prawdopodobnie był lęgowy w tamtym roku około 1km od tego miejsca. Polana Hajnowiecka: jarzębatka-1m.(D.Cząstkiewicz)
04.06.2013.
Olsztyn:
2 pustułki: jedna polowała nad C.H. Alfa, druga przy Orlenie na wyjeździe na Olsztynek (Ł. Głowacki)
03.06.2013
Olsztyn:
wójcik (Phylloscopus trochiloides): 3 samce, dolina Łyny i w lesie miejskim (A. Sikora, K. Jankowski).
02.06.2013.
Jez.Gołdopiwo: perkoz dwuczuby-65, zausznik-2, kormoran-co najmniej 67 gniazd jednak liczebność mocno zniżona, ponieważ wiele gniazd znajduję się bardzo nisko, ł.niemy-1ad, gągoł-1f+16pull, rybitwa czarna-3, czapla biała-3, bak-1, śmieszka-nie liczyliśmy. Gołdap, zalew: na wyspie co najmniej 11 wysiadujących ptaków jednak jest to liczebność być może dwukrotnie zaniżona, śmieszka-17, piskliwiec-1.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

01.06.2013
Pęciszewo gm. Braniewo puszczyk, jarzębatka, gąsiorki, derkacz (M. Gawron)

Rozlewisko w Silicach: rybitwa białoskrzydła-2(ptaki przelotne), czapla biała-4(1w godówce), krakwa-1para+1m, krzyżówka-2m, żurawie-15. Rozlewisko w Skajbotach: ł.niemy-1para na gnieździe, kormoran-3, krzyżówka-4m, czajka-1, łyska-1para, w okolicy przepiórka. Jez.Kiermas: rybitwa czarna-15os.(w tym cn.4gniazda), p.dwuczuby-5p., ł.niemy-1para na gn., krzyżówka-3, śmieszka-3, kormoran-5, cz.siwa-1, zielonka-1, bielik-1ad z upolowaną rybą. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


31.05.2013
Olsztyn, ul.Grzegorzewskiej:
wójcika brak ale śpiewała turkawka w środku miasta. Zbiorniki w w Sętal: spędziliśmy tu około 2 godzin, kolonia śmieszki licząca 250-300par, brak mewy czarnogłowej, bączek-1m, czernica-3m, krzyżówka-2m,1f, p.dwuczuby-1p, kormoran-2. Na zbiorniku obok: perkoz rdzawoszyi 2ad+2pull, łyska-2d+4pull, na kolejnym zbiorniku: ł.niemy-1, p.dwuczuby-2pary. Olsztyn, elektrownia wodna na Łynie: zimorodek-1, śmieszka-2. Jez.Kortowskie: p.dwuczuby-5, tylko dwa ptaki wyglądały na sparowane, ogólnie obserwuję, że mało perkozów przystąpiło w tym roku do lęgów, często obserwuje nielęgowe osobniki. Łyska-1para przy pomoście. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Weklice k/ Elbląga: przepiórka intensywnie odzywająca się w samo południe, na przemian z derkaczem , w Nowinie kolonia brzegówek, i zaniepokojona sieweczka rzeczna, pliszka żółta, pokląskwa, derkacz (M. Gawron)


30.05.2013.
Dzisiaj w Olsztynie wójcik w stałym miejscu, czyli park Podzamcze w okolicy mostu Jana (K. Jankowski)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: wójcik nadal obecny. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Jez.Seksty: po opłynięciu jeziora, zielonka-1m, bielik-2, w przelocie czapla biała w upierzeniu godowym. Jez.Śniardwy, płw.Szeroki Ostrów: spędziliśmy parę godzin na obserwacji i siedziało m.in., mewa siodłata-1 w szacie 3-zimowej, m.białogłowa-1ad, m.srebrzysta-4ad, m.siwa-1ad, m.mała-11, śmieszka-ciężkie do określenia ale łącznie mogło siedzieć nawet do 1000 ptaków. kormoran-ptaki ciągle przelatywały w dużych kluczach gdzie nie gdzie siedziały małe stada ale jedno największe liczyło 450-500 ptaków, gągoł-kilka stad od 10-20, p.dwuczuby-pojedyncze osobniki, bielik-2, bączek-1 głos samca, cz.siwa-3, gęgawa-12. Jez.Piłakno: p.dwuczuby-3pary, kormoran-2, śmieszka-1, kania czarna-1. Jez.Stromek k.Mojtyn: rybitwa czarna-1para, rybitwa rzeczne-2gniazda, śmieszka-16os(w tym 7gn.), łyska-1para, krakwa-1p, czernica-1m, kormoran-2, ł.niemy-1p, p.dwuczuby-3gn, kania ruda-1, trzmieojad-1.(A.Sereda, G.Osojca, D.Cząstkiewicz)

Radomin gm Nidzica - dudek (K. Szczepkowski)

Góra Dylewska: najliczniejsze kosy, świstunki, kapturki, bogatki, słyszane także rudzik, drozd śpiewak, pierwiosnek, kowalik, pełzacz, zięby, muchołówka szara, muchołówka żałobna, muchołówka mała, nad J. Francuskim - samotnik (S. Olender)


29.05.2013.
Kolniszki k.Gołdapi: z ciekawszych dudek w przelocie na E oraz duża rzadkość w tych stronach śpiewający samiec potrzeszcza. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: wójcik nadal obecny do tego w środkowej części puszczy znalazłem kolejne dwa śpiewające samce. Wszystkie trzy stanowiska znajdują się w starej świerczynie na torfie z olszami i sosnami. (D.Cząstkiewicz)
28.05.2013.
Rozlewisko w okolicach Tereszewa
(pow. nowomiejski), nie miałem zbyt czasu i sprzętu, rozejrzałem się co nieco i było ok. 30 rybitwy czarnej, cn. jedna białoskrzydła, gęgawa, ł. nieme, krzyżówki i inne kaczki/perkozy, trzciniaki, potrzosy, łozówki itp. (P. Szypulski)

Kozłowo, para terytorialna błotniaka łąkowego (K. Jankowski)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: wójcik-1m, ptak śpiewał po chwili przemieścił się kilkaset metrów na S gdzie dalej śpiewał. Wieczorem już go nie słyszeliśmy. (D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

Gołdap, zalew: rybitwa rzeczna-na wyspie około 10-20 gniazd, ciężko określić ilość par ponieważ trawa na wyspie ma już wysokość około pół metra. Śmieszka-5-10 gniazd, sieweczka rzeczna-1para, p.dwuczuby-3, krzyżówka-2pary.(D.Cząstkiewicz)


27.05.2013
Na polu pod Łęgajnami,
gm. Barczewo , 13 żurawi (H. Pomorska)

Biskupiec (gm. Biskupiec). Dwie lęgowe pary sieweczki rzecznej (Ł. Głowacki)


26.05.2013
Pod Odrytami,
gm. Barczewo , stadko 8 łabędzi krzykliwych (w marcu w tym samym miejscu było 14 osobników ). Poza tym bocian biały, 7 samców krzyżówek (H. Pomorska)

Olsztyn jez.Krzywe, zat.Grunwaldzka: ł.niemy-1gniazdo, śmieszka-2gn+11os, krzyżówka-1m. Zat.Kopernikowska: p.dwuczuby-26, krzyżówka-1m, ł.niemy-9, kormoran-3, śmieszka-1. Zat.Pacyfik: nurogęś-1f+pull, krzyżówka-4, p.dwuczuby-2, smieszka-4, kormoran-6, czapla siwa-1.
Staw w Pieckach: czernica-30, głowienka-1m, krzyżówka-30, gągoł-16, krakwa-4pary, rybitwa rzeczna-4, śmieszka-kolonia nie liczona, kormoran-3, bączek-1m, sieweczka rzeczna-1para z gniazdem, ł.niemy-1para, łyska-nieliczona.
Jez.Seksty
(odnoga Śniardw): bąk-3m, wodnik-1, gęgawa-1para, kulik wielki-1 w przelocie na SE. Jez.Kaczerajno (odnoga Sekst): mała kolonia rybitw czarnych, naliczyliśmy maks 6 osobników. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Staw w Pasymiu: łabędź krzykliwy: 1 para lęgowa, krakwa: 4 pary, cyranka: 1m, błotniak stawowy: 1 para, czernica: 1 para, łyska: 3, dziwonia: 1m, śmieszka: ok.350 par, rybitwa rzeczna: ok. 80 par. Dźwierzuty: błotniak łąkowy: 1m, nurogęś: 1f z dziuplą. Staw w Pieckach: śmieszka ok. 160 par (w tym roku na 2-ch wyspach), rybitwa rzeczna: 2 pary, łabędź niemy: 8ad, krakwa: 11 par, 2m, 1f, czernica: 34m, 7f, gągoł: 5m, 11f, kormoran: 6, krzyżówka: 7m, 1f, głowienka: 1m, perkoz dwuczuby: 5, sieweczka rzeczna: 1 para lęgowa. Nowe Kiejkuty: kania czarna: 1. Stawy w Nerwiku: krzyżówka: 22m, 1f, czajka: 4 pary, derkacz: 1, śmieszka: 1, żuraw: 1 para z gn., orlik krzykliwy: 1, bielik: 1ad. Staw Skajboty/Silice: rybitwa czarna: 4, perkoz dwuczuby: 2 pary (2gn.).
Silice: żuraw: do 100 nielęgowych, grzywacz: ok. 60, rybitwa czarna: 2. Okolice Skajbot: brzegówka: ok. 180 norek. Jez. Bogdańskie: łabędź niemy: 5ad, rybitwa czarna: 2, bąk: 1, czapla siwa: 1, krzyżówka: 5m, krakwa: 1 para (K. Jankowski)

Polder Satopy-Samulewo: biegus płaskodzioby - cn. 8, piaskowiec - 1, siewnica - 2, biegus krzywodzioby - 2, biegus malutki - 1, biegus mały - 1, biegus zmienny - cn. 35, sieweczka rzeczna - cn. 1, sieweczka obrożna - 8, krwawodziób - 1, kwokacz - 1, czajka - obecna, rybitwa czarna - obecna, rybitwa białowąsa - 2, rybitwa białoskrzydła - 1, ohar - 1, czapla biała - kilka, czaple siwe, śmieszki, kormorany, łabędzie nieme, krzyżówki, krakwy, rożeńce, płaskonosy, świstuny, cyranki, cyraneczki, czernice, łyski, gęgawy, żuraw - ok. 20, błotniaki stawowe, wodnik - cn. 3 głosy, derkacz - 2, strumieniówka - 1, dziwonia cn. 3, brzęczka i inne. Leśniczówka Zazdrość (niedaleko Olsztyna): słonka - 1 (J. Czarnowski)


25.05.2013
Barczewo:
środek osiedla domków jednorodzinnych-dziwonia-1m śpiewający na lini telefonicznej. Olsztyn: brak wójcików na stałych stanowiskach tj.Park Podzamcze i ul.Grzegorzewskiej. Na Łynie w Parku Podzamcze samica nurogęsi, zachowująca się jak w pobliżu gniazda. Do tego samica krzyżówki w pół otwartej dziupli w wierzbie przy samej rzece. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Kwiecewo: sieweczka rzeczna - 2, krwawodziób - 1, czajka - 1, rybitwa rzeczna - 21, rybitwa białowąsa - 1, rybitwa czarna - nie liczona, śmieszka - ok. 30, perkoz dwuczuby - 7, perkoz rdzawoszyi - 11, perkozek - słyszane w 3 miejscach (2 widziane), bąk - 1, czapla siwa - 3, bocian biały - 2, żuraw - 2, gęgawa - ok. 10, błotniak stawowy - 1m, 1f, gągoł - 2, krzyżówka - kilkadziesiąt, krakwa - kilka, cyraneczka - kilka, cyranka - kilka, świstun - ok. 7, płaskonos - ok. 10, czernica - 8, łyski, w powietrzu pełno jerzyków, dymówek, brzegówek i oknówek, świerszczak - 1, brzęczka - 1, pliszki żółte, pokląskwa i inne
(J. Czarnowski)


24.05.2013
Polder Satopy-Samulewo:
biegus płaskodzioby-11, biegus krzywodzioby-5, biegus mały-1, biegus zmienny-23ad, sieweczka rzeczna-3pary, sieweczka obrożna-13, krwawodziób-1para, kwokacz-1, batalion-2m, czajka-50, rybitwa białoczelna-1, r.czarna-6, r.białoskrzydła-2, r.rzeczna-5par, śmieszka-60par+60 os nielęgowych, mewa białogłowa-1, bąk-3m, czapla siwa-10, czapla biała-25, kormoran-95, ł.niemy-62, krzyżówka-600-700(w tym 99% samce), płaskonos-5f, 20m, krakwa-12par+90os., rożeniec-1f+3m, świstun-2pary+3m, cyranka-8f, 20m, cyraneczka-15, czernica-8m+4f, głowienka-3m, gągoł-1m, ohar-1m, gęgawa-115(w tym jedna odczytana obroża szyjna), wodnik-4stanowiska, zielonka-3m, łyska-50, żuraw-1para+3, bielik-2ad, b.stawowy-6para, kobuz-1, brzęczka-7m, trzciniak-31stanowisk, remiz-3st., dziwonia-5m, jerzyk-300-500, jaskółki-1500-2000(90% to dymówki), wrona-6, sroka-2.(A.Sereda, A.Sikora, K.Jankowski, D.Cząstkiewicz)

Olsztyn - Kortowo: muchołówka żałobna - 1 śpiew. Tomaszkowo (pola koło Olsztyna): czajka - 1, samotnik - 1, błotniak stawowy - 1m, dudek - 1, jarzębatka - 1 i inne. Bartąg (pola koło Olsztyna): kszyk - 1 tokujący, orlik krzykliwy - 1, kania ruda - 1, błotniak stawowy - 1m, świerszczak - 1, świergotek łąkowy - 2, pokląskwy, pliszki żółte, łozówki i inne. (J. Czarnowski)


23.05.2013
Żwirownia Grzybiny k/Uzdowa: śmieszka: kolonia 46 gniazd, jarzębatka: 1m, dudek: 1 z pokarmem (K. Jankowski)

22.05.2013
Stawy w Warlitach Wlk.: Krakwa: 2m+1f, gągoł: 2f, łabędź niemy: 4ad, rybołów: 1, bielik: 1imm, śmieszka: 67, krzyżówka: 1 para, kormoran: 1
(K. Jankowski)

21.05.2013
Łęgno: m.in. perkoz dwuczuby: 12 (6gn.), perkoz rdzawoszyi: 2 (1gn.), łyska: 8, krakwa: 1 para, krzyżówka: 1 para, łabędź niemy: 2ad, błotniak stawowy: 1 para. Sętal: kolonia śmieszki (do 200 par), w kolonii dorosła mewa czarnogłowa, czernica: 2 pary, krzyżówka: 1 para, łyska: 4.(K. Jankowski)

Jez Drużno: para krętogłowów, kilka bielików, gąsiorków, biegusy małe, pełzacz leśny (M. Gawron)


20.05.2013
Powiat ostródzki, gmina Łukta
: Zaroślówka: 1 śpiewający samiec, nagrany śpiew można posłuchać na mojej stronce: http://www.apus.mazury.pl/
(K. Jankowski)

19.05.2013
Okolice Linowa nad jez. Sasek Wielki, (
gm. Dźwierzuty)- na wodzie: para łabędzi niemych, 15 perkozów dwuczubych ( w tym 2 tokujące), 17 śmieszek. W okolicach jeziora : cierniówka, piegża, dymówki, 2 żurawie, bocian biały w gnieździe, skowronki, trznadle, zaganiacz, wilga, kos, sójka, pleszka, pierwiosnek, szpaki, zięby, para muchołówek żałobnych przy budce lęgowej, krętogłów, kukułka, para kwiczołów gniazdujących, sikora uboga, bogatka, wrona siwa przeganiana przez kwiczoły z ich gniazda, modraszka, para kapturek. (H. Pomorska)

Nidzica: łąki za cmentarzem 4 samce derkacza, dziwonia, pokląskwy, przy kamieniu tatarskim para jarzębatek, gąsiorki i 2 pary kuropatw (K. Szczepkowski)

Żwirownie w Kronowie k.Barczewa: nie obchodziliśmy dokładnie żwirowni ale udało nam się zaobserwować tylko jedna sieweczkę rzeczną i samca białorzytki. (K.Jankowski, D.Cząstkiewicz)

Barczewo: na Pisie Warmińskiej samica gągoła z 8 świeżo wyklutymi pisklętami, niestety ptaki płynęły prosto do elektrowni wodnej i nie wracały już, nie wiem czy przeżyły. W Barczewie przy samej drodze nr 16 samica kobczyka siedząca na drutach. (D.Cząstkiewicz)

Gołdap, zalew: rybitwa rzeczna-16, na jez.Gołdap: r.rzeczna-4, sieweczka rzeczna-1.(A.Sereda)


18.05.13
Jez Drużno
- 7 bielików , para sieweczek rzecznych, błotniak stawowy, pliszki żółte, gąsiorek, odzywający się derkacz, piskliwce, cierniówka (M. Gawron)

Wschodnie okolice Nikielkowa gm. Barczewo: dzięcioł czarny , gil (H. Pomorska)

Nidzica: kolo działek turkawka i 2 samce derkacza (K. Szczepkowski)

Uczestniczyliśmy w V ogólnopolskim rajdzie ptasiarzy. Zabawa polegała na zobaczeniu jak największej ilości gatunków w ciągu 24 godzin. Udało nam się zaobserwować i usłyszeć 132 gatunki. Zrobiliśmy około 500 km. Nie obyło się bez przygód, które spowodowały, że nie daliśmy rady zaliczyć wielu wieczornych gatunków, a do tego ta wieczorna burza:(. Niestety większość miejsc nie policzyliśmy, ale podamy ciekawsze obserwacje:
Polder Sątopy-Samulewo:
KAMUSZNIK-1ad, rycyk-2, krwawodziób-2, biegus mały-1, biegus zmienny-4, łęczaki, sieweczki i większość kaczek bez rożeńca. Okolice jez. Rydzówka: błotniak łakowy-1m. Północny brzeg jeziora Mamry: kobczyk-1m. Przez cały dzień nie udało nam się znaleźć lerki, krętogłowa i nurogęsi. W Puszczy Rominckiej nie mogliśmy znaleźć jarząbka, z dzięciołów mieliśmy tylko dużego, średniego i czarnego. Myślimy, że w przyszłym roku wystartujemy ponownie, bo było to bardzo miłe spędzenie czasu. Zachęcamy do stworzenia swoich drużyn i wystartowaniu w przyszłym roku! (A.Sereda, S.Czernek, K.Jankowski, D.Cząstkiewicz)


17.05.2013.
Okolice Białej Piskiej - rycyk (M. Zygmunt)

Okolice Jezioran: Błotniak łąkowy: 1m (K. Jankowski)


16.05.2013
Zachodni brzeg jeziora Czarnego k.Pluszkiejm: srokosz-1, na jeziorze: rybitwa rzeczna-3, śmieszka-2, nurogęś-1m, gągoł-1para+6m, p.dwuczuby-nieliczony, ł.niemy-1para, bąk-1m, czapla siwa-3. Puszcza Romincka: orzeł przedni-2, nie określiłem wieku, ptaki krążyły wysoko razem z trzema myszołowami i dwoma błotniakami stawowymi. Obok krążyły dwa bociany czarne i trzy żurawie. Na Polanie Hajnowieckiej krążyły nisko dwa trzmielojady.(D.Cząstkiewicz)

Sedranki, gm. Olecko: jarzębatka (S. Czernek, A. Sereda)

Okolice Olecka: trzmielojad - 1. Pogorzel, gm. gołdapski: kania czarna - 1 (S. Czernek, A. Sereda)


15.05.2013
Biskupiec
(gm. Biskupiec): sieweczka rzeczna lęgowa przy DK16 (Ł. Głowacki)

Radzieje, g. Węgorzewo - śródpolne rozlewisko: łęczak - 8, biegus mały - 2, sieweczka rzeczna - 6, czajka - 4, łyska - 4, pliszka żółta - 6, pliszka siwa - 2, płaskonos - 2 (1m+1f), krakwa - 4 (2m+2f), krzyżówka - 4 (2m+2f), gągoł - 1m, (K. Pawlukojć)


14.05.2013
Okolice Działdowa:
błotniak łąkowy: 1m+2f+1imm. Rogóż: dwa pierwsze trzmielojady.  (K. Jankowski)

Południowe okolice Gołdapi: kania ruda-1, przepiórka-1. Gołdap, zalew: na wyspie 14 rybitw rzecznych. Ogólnie ptaków w okolicy więcej bo widać je kręcące się w całej okolicy Gołdapi. (A.Sereda)

Kolniszki, k.Gołdap: pierwszy trzmielojad, orliki krzykliwe, bociany czarne, bielik, myszołowy błotniki stawowe, w przelocie najpierw 2 dorosłe mewy żółtonogie potem jeszcze jedna. (D.Cząstkiewicz)

Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka: kolejne dziwonie. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Nidzica: ul.Olsztyńska (silosy)-1 para pustułek, ul.Sprzymierzonych-1 derkacz (P. Walendziak)

Olsztyn, Las Miejski, Strzelnica LOK, głos dudka. (Mirek Biedrzyński)


13.05.2013
Gołdap, łąki w centrum miasta: derkacz-3, pierwsza strumieniówka-1, gąsiorek-1m, 1f.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
12.05.2013.
Orneta, dolina Drwęcy Warm
ińskiej:
błotniak stawowy - 2(m+f), kania ruda - 1, cierniówka -3, strumieniówka - 5, pliszka siwa - 4, piegża -2, modraszka - 4, kowalik - 1, jastrząb -1, kukułka -2, pokrzewka ogrodowa - 3, kapturka -4, krzyżówka 5m+2f (w tym sołtys), bocian biały - 5 (Ż. Ataszkiewicz,
Ł. Głowacki)

Rakowice: rybitwa czarna-6, rybitwa rzeczna-1, mewa śmieszka-ok.30, czapla siwa- 16, łabędź niemy- 7, brodziec piskliwy-2, brodziec samotny-1, wrona siwa-3, wilga-1, kos-1,dzięcioł duży-2, kapturka-2, gajówka-1, zięba-2, pierwiosnek-3, żuraw-4, dziwonia-1, pliszka siwa-2, cierniówka-2, zaganiacz-1, trzciniak-1, potrzos-1, świstunka-1, dymówka-25, sikora czarnogłowa-1, sójka-1, jerzyk-1, kormoran-1, z kaczek wyłącznie krzyżówki ( S. Olender)

Nidzica: pierwszy derkacz i dziwonia w okolicach działek ogrodowych przy Warszawskiej (K. Szczepkowski)

Łąki Dymerskie - gęgawy - 4, kilka sójek, słowik szary - 1, skowronki, gąsiorek - 1, czajka - 4, piecuszek, trzciniak, trznadel, potrzos, błotniak stawowy - 1m, kukułka, brzęczka, sroka, żuraw - 5, krzyżówka - 1m, jerzyk - 2, szpak - 2, dymówki, cierniówka, bocian biały - 1,wrona siwa -1. (H. Pomorska)

Okolice Miłakowa: jarzębatka: 1m, turkawka: 1. (K. Jankowski)

Obrzeża Puszczy Rominckiej: pierwsze dwa samce dziwoni. (D.Cząstkiewicz)

Dudek na Słonecznym Stoku w Olsztynie (Ania Shaqs Zielińska)


11.05.2013
Gołdap, zalew:
szybka spojrzenie na wyspę, 10 rybitw rzecznych, ptaki siedzą na wyspie, przeganiają się ale nie widać, żeby wysiadywały. (D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

Wzgórza Dylewskie na odcinku Glaznoty- Wysoka Wieś- Klonowo- Wólka Klonowska: wilga-2, kos-4, trznadel-2, kapturka-3, gil-2, skowronek-2, bocian biały-3, potrzeszcz-3, zięba-4, żuraw-2, piegża-1, dymówka-9, kwiczoł-1, w Wólce Klonowskiej -pustułka ( S. Olender)

Polder Sątopy - gęgawy 2 , czajki ok.40, pliszka żółta-1, skowronki, dymówki, bąk - głos, rokitniczka, trzciniak, potrzos, kukułka, rybitwy czarne - 6, czaple białe - 3, krzyżówki - 5, perkoz dwuczuby, łabędź niemy, czernica- 4 ( 3m,1f ), łyski - 5, czapla siwa, błotniak stawowy - para, bielik - 2, żuraw, kormorany -23, śmieszki - 17, brzęczka - głos, sieweczka rzeczna - 2. Polder Kwiecewo - rybitwa białowąsa - 1 , rybitwa białoskrzydła - 4, rybitwa rzeczna - 8, gęgawa - 3, perkoz rdzawoszyi - 2, kszyk - 2,,czernica - 6, trznadel, łabędź niemy - 3, płaskonos - 6, czajki - 5, krakwy - 19, żuraw - 4, cyranki - 3
( 2m,1 f), pokląskwa - 2, krzyżówki - 9, rybitwa czarna - ok. 100-150, perkoz dwuczuby - 2, trzciniak, błotniak stawowy - 1m, pliszka żółta, łyski - 8, kukułka, myszołów ,czapla biała -1.(Dariusz Łapiński i Hanna Pomorska)

Okolice Pęciszewa (gm. Braniewo)- z ciekawszych wilgi, świergotki łąkowe, pokrzewka jarzębata, gąsiorki, krętogłów, kania ruda, orlik krzykliwy, derkacz, pokląskwa, dzięcioł czarny i zielony ( głos), łęczak (M. Gawron)


10.05.2013
Wronki, k.Gołdapi: pierwsza łozówka-1.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Polder Sątopy-Samulewo: bąk-2m, czapla siwa-8, czapla biała-25, perkoz dwuczuby-21, perkozek-1, zausznik-2, łyska-75, zielonka-7m, wodnik-2 stanowiska, żuraw-250, derkacz-2m, nur czarnoszyi-1ad, kormoran-10, łabędź niemy-36, gęgawa-60, krzyżówka-160-170, krakwa-50, płaskonos-20, cyraneczka-20, czernica-10m+4f, cyranka-1, świstun-1para, mewa mała-1, m.żółtonoga-1, m.siwa-3, śmieszka-130, rybitwa rzeczna-10, r.czarna-100, r.białowąsa-8, r.białoskrzydła-150, sieweczka obrożna-7, s.rzeczna-2, piskliwiec-6, krwawodziób-2, brodziec śniady-5, kwokacz-8, batalion-60, łęczak-200-250, biegus mały-8, biegus zmienny-4, piaskowiec-1, czajka-29, kszyk-1, błotniak stawowy-9-10par, sokół wędrowny-1ad, bielik-4, wrona siwa-8, sroka-2, szpak-5000, wąsatka-1, trzciniak-30m, brzęczka-5stanowisk, świergotek rdzawogardły-2, remiz-1, dymówka-500-600 oraz przy zbiorniku pierwsze świerszczaki. (A.Sereda, A. Sikora, K. Jankowski, D. Cząstkiewicz)

Okolice Bisztynka: kobczyk: 1f  (K. Jankowski)


09.05.2013
Lubawa: w Parku Gminnym - grzywacz-2, świstunka -3, zaganiacz-1, zięba-4, kapturka-2, kos-1, myszołów-2, popołudniową porą nad Urzędem Miasta- kania ruda ( S. Olender)

Droga woj. Nr 541 (pomiędzy Tuszewem, a Montowem): ortolan: 1 stanowisko. (K. Jankowski)


08.05.2013.
Nidzica:
cztery pary pustułek: jedna na ul Sprzymierzonych - teren w kolo wysokich drzew gdzie są stare gniazda srocze; druga przy ulicy 1-Maja - blokowiska, trzecia - teren zamku, czwarta - ulica Olsztyńska - silosy zbożowe (K. Szczepkowski)

Lubawa: śpiewający zaganiacz (P. Szypulski)

Gołdap-zalew: sieweczka rzeczna-2, rybitwa rzeczna-8 w tym 4 siedzące na wyspie, śmieszka-3. Puszcza Romincka: kolejna muchołówka szara na stanowisku, również dwa rewiry gąsiorka zajęte przez samce. W Puszczy nad jeziorem Gołdap dziupla zajęta przez gągoła. (D.Cząstkiewicz)

Ząbie k. Kurek: śpiewające kulczyki w oprócz tego standard w w trzcinach szaleństwo acro-locustelowe (D Górecki)

Okolice Nidzicy: dudek: 2 stanowiska, 1 w locie, pierwsza łozówka, ortolan: 2 stanowiska. (K. Jankowski)


07.05.2013.
Nidzica
: zaganiacz-1 samiec. Kanigowo: kania ruda-1 ad, błotniak łakowy-1 samiec, muchołówka szara-1 samiec (P. Walendziak)

Puszcza Romincka, dolina rzeki Jarki: pierwszy derkacz i zaganiacz. Puszcza Romincka: kolejna turkawka, dzięcioł białogrzbiety-1m, zniczek-2 stanowiska. Polana Hajnowiecka: pierwsza muchołówka szara-1.(D.Cząstkiewicz)

Okolice Działdowa: gąsiorki, pierwszy zaganiacz, ortolan: 6 stanowisk, błotniak łąkowy: 1 para, świergotek polny: 2 stanowiska, podróżniczek: 1, rybitwa białoskrzydła: 1 i 9 zleciały z nieba z dużej wysokości i żerowały nad oziminą, rybitwa białowąsa: 2, dudek: 1. (K. Jankowski)


06.05.2013.
Kania czarna na stałe obecna nad jeziorem Kiernoz Wielki k. Kurek, a na jez. Święte, też k. Kurek, łabądek krzykliwy - może jakieś legi będą? ponadto na Świętym szaleją zielonki, w Ząbiu nocą hałasuje puszczyk a w dzień krętogłowy (Darek Górecki)

Okolice Olecka, śródpolne rozlewisko: łęczak 5, perkozek 2, sieweczka rzeczna 2 pary. Sedranki, gm. Olecko: moja pierwsza wilga. Jezioro Oleckie Wielkie: łabędź niemy 1, krzyżówka 6, perkoz dwuczuby 5, gągoł 3, trzciniak 1, krętogłów 1 (A. Sereda)

Okolice Małdyt: gąsiorek: 1m. (K. Jankowski)


05.05.2013
Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka:
pierwsza wilga-1m, klucz gęsi białoczelnych, jeszcze resztki jemiołuszek-6.(D.Cząstkiewicz)

Jez.Gołdap: piskliwiec-10, r.rzeczna-3, śmieszka-2, gągoł-1para, p.dwuczuby-1para, krzyżówka-7, bąk-1m, w przelocie 69 gęsi zbożowych. Gołdap, zalew: piskliwiwec-3 (dwa ptaki były bardzo terytorialne), sieweczka rzeczna-2, śmieszka-3, rybitwa rzeczna-5 (dwa ptaki siedziały na wyspie ale jeszcze nie wysiadywały), nad Gołdapią jeszcze 78 gęsi zbożowych w przelocie. Boćwinka k.Gołdapi: pierwszy gąsiorek-1f. Obrzeże Puszczy Boreckiej k.Grodziska: białorzytka-1m, orliki krzykliwe, żurawie.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Okolice nad jez. Sasek Wielki od strony Linowa : bąk - odzywający się, kania ruda , pleszka, żuraw, sójka, kwiczoł, pierwiosnek, zięba, kukułka, skowronki, wrona siwa, trznadel, kilka śmieszek, piegża, piecuszek, muchołówka żałobna, grzywacz, kos, szczygieł, sroka, modraszka, szpaki, dzwoniec,
4 łabędzie nieme, 11 kormoranów, gąsiorek, bogatka, dymówka, pliszka siwa, kruk. (H. Pomorska)

Bieńkowo k/ Żelaznej Góry: turkawka, samiec odzywał się. W okolicach DZIERZBA CZARNOCZELNA i ok 200 żurawi na polu (M. Gawron)

Trzcinowiska pod Nidzicą: rokitniczka, brzęczka, remizy, kos, słowik, kukułka, kruk, para bł. stawowych, pustułka latająca nad elewatorem, krogulec - samica (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Linowo ,gm.Dźwierzuty: kania ruda (H. Pomorska)


04.05.2013.
Orneta, dolina Drwęcy Warmińskiej: pierwsze wilgi - 2, błotniak stawowy - 2(1m+1f), błotniak łąkowy -1m, gągoł - 3(2m+1f), piegża - 4, dzwoniec - 1, modraszka - 2, bogatka - 2, brodziec piskliwy - 1, krzyżówka - 4m, kapturka - 4(2m+2f). No i kaczka piżmowa, która musiała komuś uciec
(Ż. Ataszkiewicz)

Gołdap, zalew: rybitwa rzeczna-8, śmieszka-3, piskliwiec-1, p.dwuczuby-1.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Kanigowo (gm. Nidzica): wilga-1 samiec (P. Walendziak)

Okolice Nowego Miasta Lubawskiego: kolejna wilga w tym roku (K. Jankowski)

Obrzeża Puszczy Rominckiej: moje pierwsze rokitniczki i trzcinniczki. (D.Cząstkiewicz)

Ujście rz. Pasłęki: z ciekawszych 4 piskliwce i dwa ohary. (M. Gawron)

Smolany (gm. Janowiec Kość): z pola i z lasu, z ciekawszych: kukułka, wilga, pokląskwa, srokosz, potrzeszcz, błotniak łąkowy 1m, gajówka, zniczek - 2 stanowiska, jer - samiec, dz. czarny (A. Laskowska, P. Szypulski)


03.05.2013
Olsztyn, las miejski:
(okolice ul. Radiowej): pierwsza moja w tym roku muchołówka mała (K. Jankowski)

Okolice Mrągowa: orlik krzykliwy 1 odzywający się z lasu, kszyk 3 tokujące (M. Bebłot)

Olsztyn, Track (01 i 03.05) – dudek: 1 terytorialny ptak. Siedlisko bardzo dobre na dudka. Sam zresztą tam dudka widziałem bodajże 2 lub 3 lata temu, ale z góry założyłem, że to był ptak przelotny. Warto sprawdzić to miejsce. Jeżeli czas pozwoli, to sam się wybiorę w nadchodzącym tygodniu. (K. Jankowski)

Korsze: mój pierwszy słowik szary. (A.Sereda)


02.05.2013
Okolice Nidzicy:
pierwsza wilga (K. Jankowski)

Zalew Wiślany: wąsatki, rybitwy czarne, rybołów, para błotniaków stawowych , piskliwce, łabędzie krzykliwe, bielik, żurawie, gęsi gęgawy, czernice, trzciniaki, trzcinniczki, rokitniczki, łozówki, potrzosy (M. Gawron)

Okolice Żelaznej Góry (gm. Braniewo)
Błotniak stawowy 1samiec
Orlik krzykliwy 2 rewiry lęgowe
Kukułka 1 os
Czajka 6 par
Kszyk 2 tokujące
Żuraw około 50 os
(M. Bebłot)

Puszcza Romincka: pierwsza turkawka. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Siemiany (pow. Iławski) z lasu ciekawsze: turkawka, 2 siniaki odzywające się, zniczek - 1, mysikrólik - 2, pokrzywnica, pleszka, paszkot - 2 i standard w postaci świstunek leśnych, pierwiosnki, piecuszki, rudziki, kos, sójka pełzacz leśny, sosnówki itp (P. Szypulski)

Gryźliny - pierwsze jerzyki (G. Górecki


01.05.213.
Okolice Srokowa: kukułka, błotniak stawowy, pokląskwa  (B. Beyer)

Kolniszki, k.Gołdapi: pierwszy słowik szary-1, orliki krzykliwe, bieliki, bociany czarne, krogulce, myszołowy. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: kolejny słowik szary-1.(D.Czastkiewicz)

Baranowo (gm. Mrągowo) rybitwa białowąsa-1 (Ł. Głowacki)


30.04.2013
Nidzica ul.Sprzymierzonych:
jerzyk-3 ptaki, kukułka-1 widziany i słyszany ptak, słowik-1słyszany samiec, pustułka-1 para (P. Walendziak)

Okolice Srokowa: oknówka, pleszka, piegża, kapturka, jerzyk (B. Beyer)

Polder Sątopy: Liczebność łączna z polderu: żuraw: 220, bielik: 5, czernica: 43m+20f, głowienka: 2m+1f, łyska: 128, krakwa: 6par, łabędź niemy: 23ad (w tym 6 par), krzyżówka: 20m+10f, świstun: 182m+107f, rybitwa czarna: 80, rybitwa rzeczna: 6, płaskonos: 13m+10f, cyraneczka: 76m+51f, piskliwiec: 9, czapla biała: 13, łęczak: 42, brodziec śniady: 5, gęś zbożowa: 14, gęgawa: 23 (w tym 2 pary), kormoran: 12, błotniak stawowy: 5par, batalion: 21m+6f, rożeniec: 3pary, czajka: 61, perkoz dwuczuby: 11, duże mewy w deseniu mewy srebrzystej (L.argentatus sensu lato): 2ad, czapla siwa: 2, śmieszka: 37, kwokacz: 4, sieweczka rzeczna: 2, ostrygojad: 1, rycyk: 1, kszyk: 2, kobuz: 1, żuraw: 1para z gniazdem, perkozek: 1, ponadto: wrony siwe, kruki, sroki, dymówki, brzegówki, pliszki żółte, 3 moje pierwsze jerzyki w tym roku, potrzosy, rokitniczki i inna masa nienotowanej drobnicy (K. Jankowski)

Gołdap, las przy ul. Jeziorowej: mała kolonia czapli siwej, co najmniej 18 zajętych gniazd w tym jedno gniazdo położone jest na drzewie przy samej drodze i 10 metrów od zabudowań. Gołdap, zalew: gągoł-1para, sieweczka rzeczna-1.(D.Cząstkiewicz)

Srokowo: moja pierwsza kukułka-1m.(A.Sereda)


29.04.2013.
Stawy koło Grotowa (gm. Górowo Iławeckie)
Orlik krzykliwy 1 para
Łabędz niemy 2 os
Łabędz krzykliwy 6 os
Świstun 20 os
Bielik 1 ad
(M. Bebłot)

Północna część jez.Mamry (jez.Przystań): pierwsza rokitniczka, mewa mała-18. Mały staw w Trygorcie, k.Węgorzewa: śmieszka-ok.50, ł.niemy-9, cyranka-1para, krzyżówka-1. Okolice jez. Rydzówka: kania czarna-2, piskliwiec-1 w przelocie. (A.Sereda)


28.04.2013.
Dziś na stawach stabilizacyjnych (pod Nidzicą): łabędź niemy na gnieździe, pierwszy trzciniak i rokitniczka 4 pliszki żółte, kretogłów. Nidzica: 1 jerzyk,
1 jemiołuszka (K. Szczepkowski)

Jez. Drużno - pleszka, pierwszy brodziec samotny, piskliwce, pliszki żółte, dwa bieliki, grubodziób, sieweczki rzeczne, remiz (M. Gawron)


27.04.13.
Okolice Elbląga- Nowakowo- pierwsza rybitwa czarna, pliszki żółte. błotniak łąkowy, 2 bieliki. Elbląg -Bielnik- na polu mieszane stado mewy małej ok 500 szt z śmieszką tej ok 50 szt (M. Gawron)

Torfniaki (gm. Działdowo)pierwsze świerszczaki, rokitniczki, trzcinniczki, zielonka, bąk, stadko batalionów oraz łęczaków (Ł. Głowacki, Ż. Ataszkiewicz)

Długotrwała obserwacja bociana czarnego w pobliżu Orzechowa k. Kurek oraz kania czarna nad basenami pstrągowymi w samych Kurkach (D. Górecki)

Puszcza Napiwodzko-Ramucka: tylko ciekawsze podczas długiego marszu po puszczy, łabędź krzykliwy (lęgowe?) 2, rybitwa rzeczna 4, samotnik 4, brodziec piskliwy 5, bielik 2, zimorodek 2, błotniak stawowy 2, zniczek 1, kukułka 6 (Michał Zygmunt)

Nidzica: pierwszy jerzyk (K. Szczepkowski)

Kwiecewo.Liczebność łączna z całego polderu: gęsi: 450 (w >80% białoczelna, reszta zbożowa), krzyżówka: 24m+9f, płaskonos: 20m+8f, świstun: 22m+13f, cyraneczka: 27m+23f, cyranka: 3m+3f, krakwa: 16m+14f, perkoz dwuczuby: 4, perkoz rdzawoszyi: 10, perkozek: 2, zausznik: 9, kormoran: 1, bielik: 1, łęczak: 57, brodziec śniady: 1, batalion: 12, krwawodziób: 2, łyska: 54, kokoszka: 1, wodnik: 1, zielonka: 4, błotniak stawowy: 2 pary + 1m, łabędź niemy: 5par, żuraw: 6, dymówka: 430 (noclegowisko), brzegówka: 7, trzciniak: 6, śmieszka: 42, głowienka: 1m+1f, czernica: 3m+1f, gęgawa: 92 (w tym 10 par terytorialnych), rybitwa czarna: 1, piskliwiec: 1, czajka: 8, bąk: 2, mewa siwa: 1, czapla siwa: 1, słowik szary: 1, ponadto: trzcinniczki, rokitniczki, pokląskwy, potrzosy i lokalna pospolita drobnica (K. Jankowski)


26.04.2013
Puszcza Romincka:
kolejny zniczek oraz niektóre muchołówki żałobne już na swoich stanowiskach. (D. Cząstkiewicz)

Gołdap, zalew: tylko gągoł-1para, krzyżówka-4. Jez.Gołdap: czapla biała-2, cz.siwa-8, nasza pierwsza rybitwa rzeczna-1, śmieszka-4, kormoran-13, gągoł-2pary, krzyżówka-20, ł.niemy-2ad, p.dwuczuby-4, polujący bielik-1ad, para błotniaków stawowych i jeden myszołów. (A. Sereda, D. Cząstkiewicz)

Bagno w okolicach Galwieć, k. Gołdapi: bąk-1m.(G.Osojca)

Kacze Bagno (gm. Nowe Miasto Lubawskie) pierwszy słowik szary (Ł. Głowacki)

Elbląg -nadal siedzi na gnieździe samica jastrzębia, pierwszy słowik szary. (M. Gawron)


25/04/2013.
Okolice Działdowa:
z ciekawszych: podróżniczek: 1 śpiewający samiec, świergotek polny: 2, dudek: 2 terytorialne, pierwsze oknówki w stadkach, największe około 35 ptaków, lerka: 2, błotniak łąkowy: 1m, rybitwa rzeczna: 1 w przelocie, pierwsza kukułka, kobuz i cierniówka (K. Jankowski)

Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka: pierwsza brzęczka. (D.Cząstkiewicz)

Jez.Czarne, k.Pluszkiejm: płaskonos-14, świstun-16, czernica-6, krzyżówka-nieliczona, p.dwuczuby-nieliczony, gągoł-nieliczony, piskliwiec-1 oraz w okolicy pierwsza kukułka. Małe rozlewisko w okolicach Marlinowa: piskliwiec-1, samotnik-1, kwokacz-1.(G.Osojca, D.Cząstkiewicz)

Trygort, śródpolne rozlewisko: mewa zółtonoga-1, śmieszka-54, mewa siwa-1, krzyżówka-1. Jezioro Mamry, zat.Przystań: piskliwiec-1, krzyżówka-2, p.dwuczuby-5, kormoran-2, śmieszka-19, mewa siwa-4. Srokowo: kania ruda-1, orlik krzykliwy-1. Jegławki: ł.niemy-6, krzyżóka-4, smieszka-4, łyska-1.(A.Sereda)

Kolniszki k.Gołdapi: w nocy kwokacz w przelocie. (G.Osojca)


24.04.2013
Mrągowo
(gm. Mrągowo): mój pierwszy samiec błotniaka łąkowego oraz pokląskwy w tym roku. (Ł. Głowacki)

Elbląg- w mieście samica jastrzębia na gnieździe, pliszka górska na swoim terytorium lęgowym , i śpiewająca piegża (M. Gawron)

Pluszkiejmy, jez.Czarne: bez lornetki udało mi się tylko wypatrzeć jednego nura czarnoszyjego pływającego blisko brzegu. (D.Cząstkiewicz)


23.04.13.
Nidzica
ul.Sprzymierzonych(1samiec kulczyka). Kanigowo-w pobliżu plebani 7 oknówek, słyszana cierniówka na terenie cmentarza (P. Walendziak)

Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka: pierwsza kropiatka. (A.Sereda, G. Osojca, D. Cząstkiewicz)

Gołdap: dwa błotniaki łąkowe w przelocie na SE. (G.Osojca)


22.04.2013
Okolice Małdyt:
pierwsza pokląskwa. Ostróda, jez. Drwęckie: z ciekawszych śmieszka: 300, czernica: 7m+6f, rybitwa rzeczna: 4 (K. Jankowski)

Kolniszki, k.Gołdapi: pierwsza kapturka, pleszka oraz rzadki w tej okolicy dzięcioł zielony. Przelot sójek-70.(D. Cząstkiewicz)


21.04.2013.
Orneta, Dolina Drwęcy Warmińskiej:
krętogłów - 1, pliszka siwa - 3, pleszka - 1(m), błotniak stawowy - 1(f), dzięciołek - 2, kapturka - 3, gągoł - 1(m) Ż. Ataszkiewicz, Ł. Głowacki

Dziś w Olsztynie na Mlecznym śpiewająca piegża i śmigająca nad Kortowem dymówka, na Kortowskim 2 pary dwuczubego, parka łabądków, trochę krzyżówek i resztki śmieszek. A w ubiegły czwartek orlik krzykliwy nad DK 16 tuż przed Wipsowem (od strony Olsztyna). D. Górecki

Objazd rozlewisk w ostoi Lasy Skaliskie. Dużo wody pod Zabrostem ale ptaków mało, podobnie pod Rapą, Mieduniszkami i Dąbrówką Małą. Ptaki skoncentrowały się ponownie na rozlewiskach Gołdapy pod Budzewem i Popiołami. Łącznie w kilku punktach udało się policzyć:
gęsi białoczelne i zbożowe około 60
bernikla białolica 13
krzyżówka 69
cyraneczka 77
płaskonos 77
łabędź niemy 47
cyranka 13
śmieszka 19 (liczebność zaniżona, było więcej)
pliszka żółta 2
rożeniec 33
świstun 273
głowienka 4
gągoł 14
czernica 46
gęgawa 5
czapla biała 8
perkozek 1
krakwa 38
kormoran 1
czajka 40
łęczak 1
batalion 1
rycyk 1
kwokacz 7
obs. Szymon Czernek

Okolice stawów w Rakowicach: dzięcioł duży-1, dzięcioł czarny-1, czapla siwa-2, kania ruda-1, samiec błotniaka stawowego-1, krogulec-1, żuraw-5, łabędź niemy-2, kapturka-4, pierwiosnek- 6, trznadel- 7, wrona siwa- 6 (jedna staczająca w powietrzu walkę z krukiem), gęgawa-6, z innych głosy żab jeziorkowych, kumaków nizinnych i żab moczarowych , oskub myszołowa ( S. Olender)

Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: perkoz dwuczuby: 55, perkoz rdzawoszyi: 1, łyska: 3 pary, śmieszka: 28, mewa siwa: 2, krzyżówka: 4m+1f, kormoran: 5 i 14 w locie, czernica: 1 para, gągoł: 6m+4f, nurogęś: 2m, krakwa: 3m+2f, pleszka: 1 para. Zat. Pacyfik: nurogęś: 2m+4f, gągoł: 2 pary + f, perkoz dwuczuby: 2, rybitwa rzeczna: 1 w locie w stronę Zat. Łabędzia szyja. (K. Jankowski)

Puszcza Romincka: pierwszy zniczek. (A.Sereda, P. Steller, M. Gawron, T. Baraniecki, D. Cząstkiewicz)


20.04.2013.
Kwiecewo: noclegowisko gęsi: szacunkowo 12 tysięcy gęsi. Niestety mimo tej samej pory (4:30) było zdecydowanie jaśniej niż dzień wcześniej, a sporo gęsi już było w powietrzu. Ptaki grupami odlatywały na NE w stronę okolicznych pól. Około 3-4 tysiące przeniosło się na przyległe do polderu pole przy wsi Kwiecewo. Niestety ptaki długo nie posiedziały, bo zdenerwowany rolnik wjechał VW polo na pole i przepłoszył odpoczywające gęsi. Na okolicznych polach stwierdziliśmy tylko małą część ptaków z noclegowiska. Może być, że ptaków z dnia na dzień będzie znacznie ubywać. W stadzie obserwowano tym razem minimum 19 bernikli białolicych. Ponadto z ciekawszych na polderze stwierdzono: żuraw: 21, świstun: 50, cyranka: 15, płaskonos: 20, cyraneczka: 15, krakwa: 10, krzyżówka: 30, perkoz dwuczuby: 10, perkozek: 2, perkoz rdzawoszyi: 4, bielik: 2, łyska: 30, parę błotniaka stawowego, odzywał się bąk i piegża. Filmik: http://www.youtube.com/watch?v=OV0K6-B7pEg&feature=youtu.be. Głotowo, okoliczne rozlewisko: łabędź niemy: 1ad, błotniak stawowy: 1f, rożeniec: 3m+2f, płaskonos: 3pary, głowienka: 3m+1f, czernica: 2m+1f, gągoł: 5m+6f, śmieszka: 6, łyska: 26, perkoz rdzawoszyi: 2, krzyżówka: 3m, cyraneczka: 2m+1f, żuraw: 1para z gniazdem, bocian biały: 4, kormoran: 3. (A. Włodarczak-Komosińska, K. Jankowski)

Olsztyn, Gutkowo: śpiewająca kapturka i piegża (K. Jankowski)

Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka: pierwszy krętogłów oraz kolejna muchołówka żałobna. (A.Sereda, P. Steller, M. Gawron, D. Cząstkiewicz)

Stawy Tylkówko: pierwiosnek-1, rybitwa rzeczna -2; krzyżówka -12 ; kormoran -6; śmieszka -7; czernica -9; czapla siwa -1; łabędź niemy -2; samotnik -1 .
Sątopy -Samulewo: kuropatwa -2; błotniak stawowy -3; bielik -4 ; świstun - ok.250; perkoz dwuczuby -32; łyska - 41; rożeniec -ok.100; czapla biała -1; czapla siwa -2; cyranka -5; cyraneczka -9 ; batalion -1; kwokacz -1; sieweczka rzeczna -2, rybitwa czarna -1; brodźce w przelocie (prawdopodobnie krwawodziób ) -12 ;trzy klucze gęsi nieoznaczone -ok,120 szt (D. Łapiński)


19.04.13.
Kanigowo-od kilku dni w pobliżu krajowej-7 na polu po kukurydzy na powstałym rozlewisku nadal koczują białoczelne i zbożowe -  kilka setek (cmentarz w Kanigowie-1 piegża. Okolice Pielgrzymowo: -jemiołuszka 20 na przelocie, orlik krzykliwy odzywał się w pobliżu gniazda (P. Walendziak)

Kwiecewo: noclegowisko gęsi: szacunkowo 18 tysięcy gęsi (dominowała w 70% gęś białoczelna). Dzień wcześniej Lucjan Kleinschmidt miał podobne stado. Ptaki zaczęły się rozlatywać około 5:15, o godzinie 5:40 praktycznie nie było śladu po nocującym stadzie. Wszystkie poleciały w kierunku NE, jak się potem okazało na okoliczne pola, gdzie wieczorem obserwował je Lucjan Kleinschmidt, jak również zlatujące się na noclegowisko na polderze Kwiecewo.
W stadzie obserwowano minimum 15 bernikli białolicych. Ponadto z ciekawszych na polderze stwierdzono: perkoz rdzawoszyi: min. 3, zausznik: 4, bielik: 2, łabędzie nieme, świstuny, cyraneczki, krakwy, płaskonosy, odzywał się bąk i pierwsze trzciniaki. Filmik: http://www.youtube.com/watch?v=FWTsKCBDR3Q
Olsztyn, Gutkowo: śpiewająca kapturka. Jez. Krzywe, Zat. Kopernikowska: płaskonos: 6m+4f, świstun: 60m+42f, rożeniec: 2m+1f, gągoł: 10m+4f, nurogęś: 1para, perkoz dwuczuby: 27, cyraneczka: 2pary, głowienka: 4m+2f, czernica: 6m+9f, kormoran: 6, śmieszka: 23, perkozek: 2, krzyżówka: 4m+3f, łyska: 6, pierwsza pleszka (K. Jankowski)

Sedranki, k.Olecka: pierwszy piecuszek. Jez. Oleckie Wielki: pierwsza świstunka leśna, nurogęś-8, p.dwuczub-8, płaskonos-8, krzyżówka-4, czernica-4, łyska-1.(A.Sereda)

Wschodnia część Puszczy Rominckiej: sóweczka-1m.(A.Sereda, P. Steller, M. Gawron, D. Cząstkiewicz)


18.04.2013
Biskupiec (gm Biskupiec): na odcinku budowanej DK 16: 2 pary sieweczki rzecznej, śpiewający i żerujący samiec dzięcioła zielonego (Ł. Głowacki)

Nidzica: pierwsza pleszka (K. Szczepkowski)

Puszcza Romincka, Osada Boczki: pierwsza piegża oraz ostatnie jemiołuszki- 4 w przelocie. (D. Cząstkiewicz)

Gołdap, Zalew: czernica-2, gągoł-14, nurogęś-5, krzyżówka-4, p.dwuczuby-6, śmieszka-4.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Pieczonki (k. jez. Kruklin w gminie Giżycko) na zalanych łąkach: łabędź niemy – 2, krzyżówka – 32, krakwa – 9, świstun – 36, płaskonos –3 pary, rożeniec – 1 para, cyranka – 10, cyraneczka – 44, gęś zbożowa i białoczelna - ok. 500 w proporcji 50/50% (nie udało się dokładnie policzyć, bo ptaki coś spłoszyło i odleciały), gęgawa – 5 par (ptaki stacjonarne), perkoz dwuczuby – 1, perkozek – 6, śmieszka – 36, mewa żółtonoga – 4, rybitwa czarna – 1, kulik wielki – 1, kszyk – 1, błotniak stawowy – 2, myszołów – 1, bąk – 2 (buczące nad jeziorem), pierwiosnek-1, licznie śpiewające i przeganiające się skowronki. Dodatkowo zając – 7. Jurkowo (gm. Kruklanki): kapturka – 1, orlik krzykliwy – 2: jeden kołujący z dwoma samcami błotniaka stawowego, drugi polujący (A. Sulej)

Sątopy -Samulewo: łyska 36, perkoz dwuczuby 35, gęś białoczelna 12, czernica 7, rożeniec ok.100, świstun ok.100, głowienka ok. 40, cyranka 8, cyraneczka 6, płaskonos 2, pliszka żółta 3, żuraw 8, skowronek 2, czapla biała 1, czapla siwa 1, błotniak stawowy 1, potrzos 4, wrona siwa 9, łęczak 1
(D. Łapiński)

Rozlewisko Sajny na północ od polderu Sątopy (okolice wsi Janowiec): rożeniec: 300, świstun: 180, płaskonos: 50, krzyżówka: 100, cyraneczka: 180, krakwa: 50, bielik: 1ad, czapla biała: 8. Olsztyn, Track: orlik krzykliwy: 1 latający nad torem motocrossowym. Olsztyn, Gutkowo: w nocy mocno cisnęły świstuny, kuliki wielkie (K. Jankowski)

Puszcza Romincka, osada Boczki: pierwsza piegża i jeszcze 3 jemiołuszki. (D.Cząstkiewicz)


17/04/2013
Okolice Działdowa: z ciekawszych: siewka złota - 2800, batalion: 3, 2, krwawodziób: 1, myszołów włochaty: 2, pierwsza białorzytka i świergotek drzewny (K. Jankowski)

Nidzica: pierwsza piegża (K. Szczepkowski)

Giżycko, jez. Niegocin: rybitwa rzeczna – 3 na lodzie (A. Sulej)

Kolniszki k.Gołdapi: pierwsze świergotki drzewne-3, pokląskwa-1m, białorzytka-1m, pliszka żółta-1 oraz siewki słote-17 w przelocie. Puszcza Romincka: pierwszy kulczyk-2m i jeszcze 3 jemiołuszki. (D.Cząstkiewicz)


16.04.2013.
Iława:
pierwszy kopciuszek (P. Szypulski)

Olsztyn, sortownia: śmieszka: 500 (na sortowni i na jez. Trackim), mewa srebrzysta: 2, mewa białogłowa: 1, mewa żółtonoga: 6 (w tym jedna „jasnopłaszczowa”), mewa czarnogłowa: 1 (A. Włodarczak-Komosińska, K. Jankowski).

Okolice Elbląga- siniak i czapla biała (M. Gawron)

Puszcza Romincka: pierwsza muchołówka żałobna-1, jeszcze jemiołuszki-4.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


15.04.2013
Kobułty
(gm Biskupiec): Bocian czarny żerujący na rozlewiskach przy drodze (R. Dela, Ł. Głowacki)

Biskupiec (gm Biskupiec): Na odcinku budowanej Dk 16: 2 sieweczki rzeczne (Ł. Głowacki)

Dziś w okolicy Srokowa (pow.Kętrzyn) zaobserwowałam 3 śpiewające rudziki, kanię czarną w locie patrolowym, wilgę (śpiew), krętogłowa (głos), pierwiosnki (śpiew), dymówkę w locie, 3 grzywacze. Poza tym dzięcioł zielonosiwy, samiec grubodzioba, kilka zięb i dzwońców oraz 3 makolągwy a także kilka kluczy gęsi i 5 łabędzi niemych w przelocie (Beata Beyer)

Okolice Małdyt: z ciekawszych: w dalszym ciągu silny przelot gęsi (zaczyna dominować białoczółka) i zięby, lecą droździki, siewka złota: 2, orlik krzykliwy: 1,1, kania czarna: 1, kania ruda: 2, 1, dalej ładnie leci błotniak stawowy: łącznie 12, pierwszy kulczyk. Ostróda, jez. Drwęckie: liczebność i skład gatunkowy podobny do wczorajszych obserwacji (14/04/2013). Z ciekawszych: cyraneczka: 1m+1f, czernica: 6m+9f, śmieszka: 200, mewa siwa: 7, kormoran: 13, krakwa: 7m+7f. Rozlewiska na polach zlokalizowane na zachód od polderu Uniszewo: samotnik: 3, myszołów włochaty: 1, orlik krzykliwy: 1, kania ruda: 1, błotniak stawowy: 1m, cyraneczka: 80, krakwa: 40, świstun: 140, krzyżówka: 250, płaskonos: 3m+3f, czajka: 150, szpak: 200, śmieszka: 16, łabędź niemy: 23ad+4imm, łabędź krzykliwy: 1ad, pliszka żółta: 6, dymówki, potrzosy, pliszki siwe, świergotki łąkowe i inne wróblaki. Olsztyn, Gutkowo: piecuszek: 1
(K. Jankowski)

Kanigowo: rozlewisko na polu kukurydzy, białoczelna-około150, zbozowa-około 100, cyranka-6, świstun-1 samiec (P. Walendziak)

Rezerwat Kośno: krzyżówka 12, samotnik  2, zieba 40+ ,łabędź niemy 4, żuraw 4, nurogęś 3, łyska 1, rudzik 3, kwiczoł 5, kos 1, bogatka 7, nur czarnoszyi , krakwa 1,świstun 1 (D. Łapiński)

Mały Jeziorak - ok 15 par perkozów - pięknie tokują i walczą ze sobą, szczególnie widowiskowo od strony ul Mickiewicza (P. Szypulski)

Puszcza Romincka: błotniak stawowy, pierwsza pokrzywnica. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Zalew w Gołdapi: gągoł-17, ogorzałka-1, świstun-9, krzyżówka-4, śmieszka-22, p.dwuczuby-3. Niecka Skaliska, dolina Węgorapy i Gołdapy k.m.Popioły: krzyżówka-245, świstun-242, czernica-30, rożeniec-12, gągoł-18, krakwa-10, cyraneczka-10, gęgawa-3, ł.niemy-4, głowienka-5, płaskonos-14, perkozek-3, p.dwuczuby-11, czapla biała-2, cz.siwa-1, śmieszka-2, orlik krzykliwy-1. Niecka Skaliska, dolina Węgorapy i Gołdapy k. m. Zabrost Wielki: świstun-281, krzyżówka-73, czernica-27, głowienka-9, cyraneczka-16, ł.niemy-6, ł.krzykliwy-4, p.dwuczuby-32, perkoz rdzawoszyi-1, perkozek-2, łyska-24, nurogęś-2, śmieszka-102, m.siwa-4, sieweczka rzeczna-1, kszyk-13, błotniak stawowy-1, dymówka-40. Niecka Skaliska, dolina Węgorapy i Gołdapy k. m. Budzewo: około 700-800 gęsi ptaki nie przeglądnięte bo było już za ciemno. (A.Sereda, A.Sulej, D.Cząstkiewicz, Kuba i Kasia)


14.04.2013.
Giżycko (jezioro Niegocin + Kanał Giżycki):  mewa śmieszka - 80, mewa żółtonoga - 12, mewa siwa - 1, rybitwa rzeczna - 1, gągoł - 13m+7f, świstun - 4m+4f, czernica - 1m, łabędź niemy - 10, krzyżówka - 41m+21f, perkoz dwuczuby - 2, łyska – 26 (K. Pawlukojć)

Rozlewisko w Szymanach (gm. Nidzica):  białoczelna- około 300, zbożowa-około 100, żuraw-30, słonka-1, bielik-1 ad (przelot) P. Walendziak

Ostróda, jez. Drwęckie: śmieszka: 300, mewa siwa: 12, mewa żółtonoga: 7ad, łyska: 220, krakwa: 2m, głowienka: 2m+1f, czernica: 6m+9f, kormoran: 84, perkoz dwuczuby: 12, łabędź niemy: 16ad+6imm, gągoł: 2m+2f, krzyżówka: 130m+95f, mewa srebrzysta: 1, mewa białogłowa: 4. Rozlewisko na polach między Ornowem, a Brzydowem: świstun: 3m+2f, żuraw: 4, samotnik: 6. Pola pomiędzy Kraplewem, a Dziadykiem: bocian biały: 12, kszyk: 15, błotniak stawowy: łącznie w przelocie 5m i 1f, kilkaset przelatujących kaczek (w większości krzyżówki), cyraneczka: 1m+1f, gęsi odpoczywające na polu: 1800-2000 (nie określono liczebności w podziale na gatunki ze względu na brak możliwości podejścia i obserwacji całego stada), srokosz: 2.  Uniszewo (polder): gągoł: 6m+4f, czernica: 2m+2f, głowienka: 3m+1f, świstun: 8m+8f, śmieszka: 26, gęgawa: 4, łabędź niemy: 6ad+1imm, czapla siwa: 4, nurogęś: 1m+1f, żuraw: 2, krzyżówka: 16m+11f, krakwa: 8m+8f, perkozek: 1, bielik: 2ad+1imm, pierwiosnek: 1, dymówka: 1. Rozlewiska na polach na zachód od polderu Uniszewo (liczebność kaczek szacunkowa – ptaki obserwowane z dużej odległości): łabędź niemy: 20, cyraneczka: 20, świstun: 50, krakwa: 20, krzyżówka: 350, błotniak stawowy: 1f, gęgawa: 2, żuraw: 2, czajka: 20, łabędź krzykliwy: 4ad+1imm (A. Włodarczak-Komosińska, K. Jankowski).

Lubawa: para pustułek zmieniła „parafię” i przeniosła się na wieżę innego kościoła w Lubawie. Dzisiaj atakowana przez kawki zasiedlające przeciwległą stronę wieży ( S. Olender)

Okolice Linowa nad jez. Sasek Wielki, gm. Dźwierzuty : gęś białoczelna - ok.310 w 4 kluczach, makolągwa, piecuszek, skowronki, dzięcioł czarny, dzięcioł zielony, dzięciołek, kowalik, 2 droździki, paszkot, żurawie na przelotach i żerujące, rzepołuch, 2 grzywacze, potrzos, kos, para kopciuszków, wrony siwe, liczne, zięby żerujące, 4 kormorany, gile, para rudzików, mysikrólik, trznadel , 2 łabędzie nieme, dzwońce, liczny szpak , 1 pokrzywnica, wróble , 4 krzyżówki ,3 nurogęsi .  (H. Pomorska)

Zalew Wiślany- zielonka. Nogat - 4 czaple białe, 1 siwa, 2 kapturki, na polach siniaki, myszołów, żurawie, gęsi gęgawy, łabędzie nieme (M. Gawron)

Jezioro Iławskie: czernica - 12 (6m,6f), krzyżówka - 5m, 3f; gągoł - 1 para, ł. niemy - 1 ad, perkoz dwuczuby - 10, łyska - 11, śmieszka - 7, śpiew rudzika i spiewaka. Na jemiołach pry Lidl cn 30 jemiołuszek (A. Laskowska, P. Szypulski)

Gołdap: pierwszy pierwiosnek. Zalew w Gołdapi: gagoł-20f+13m, krzyżówka-12, mewa żółtonoga-2, śmieszka-40, łyska-1. Jez.Gołdap: kormoran-100.(A.Sereda, S.Sereda, A.Wilk)

Jez.Juno, k.Mrągowa: jezioro zamarznięte ale wypływający kanał rozmroził niewielka część jeziora. Siedziało: krzyżówka-80, cyraneczka-6, krakwa-2, gągoł-35, nurogęś-10, łyska-6, perkoz dwuczuby-5, mewa srebrzysta-2, m.siwa-2, śmieszka-19. Ogólnie po drodze między Olsztynem a Gołdapią dużo śródpolnych rozlewisk z ptakami, przy jednym koło miejscowości Muławki pod Kętrzynem się zatrzymałem i było: krzyżówka-90, rożeniec-12, świstun-12, krzkwa-2, cyraneczka-6, śmieszka-10. Niecka Skaliska, dolina Węgorapy i Gołdapy: ptaki siedziały na ogromnych rozlewiskach koło m.Zabrost Wielki oraz Popioły: ostrygojad-1, kulik wielki-15, samotnik-2, gęś zbożowa-tylko 4, ł.niemy-15, krzyżówka-430, płaskonos-88, krakwa-6, rożeniec-15, świstun-110, cyraneczka-54, gągoł-83, czernica-28, łyska-30, perkoz dwuczuby-166, głowienka-4, nurogęś-2, śmieszka-230, dymówka-30.(D.Cząstkiewicz) Puszcza Romincka: bocian czarny-1(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


13.04.13.
Okolice Ławic
(gm. Iława), spacer po dolinie Drwęcy: czajka - 5 (wyraźnie zaniepokojone), orlik krzykliwy - 1, błotniak stawowy - samica -1, g. białoczelne -14, 80, zbożowe - 200, 90, 35, gęsi nieoznaczone - 110, 160, 30; żuraw - 5 w locie(+2+2+2 terytorialne)+3 w locie, jemiołuszka - głosy, liczne świergotki łąkowe i skowronki, paszkot - 1, pierwsze pierwiosnki i piecuszki i makolągwa - śpiew, śpiewak - śpiew+8 w przelocie, myszołów włochaty, bocian biały, młody błotniak stawowy, potrzosy, kszyk cn 4, droździk - 5, grzywacz w sumie  15, dymówka  2, kwiczoł ok 50 os w 2 stadach, pliszka siwa - 1
(A. Laskowska, P. Szypulski)

Nidzicaa: dymówka- 1, pierwiosnek - 1 (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)

Kanigowo: podmokły las w pobliżu pgr-1 słonka zerwała się z pod nóg (P. Walendziak)

Orneta, dolina Drwęcy: pierwsze pierwiosnki - 2 oraz śpiewający kopciuszek - 1, czapla siwa - 1, szpaki - 10, trznadel - 1, bogatka – 7 (Ż. Ataszkiewicz)

Jeglia (gm Rybno): w stadzie zięb 4 samce jera, na rozlewisku na polu krzyżówka-10m+10f, rożeniec-1m+1f, na okolicznej łące samica błotniaka zbożowego (Ł. Głowacki)

Lasy Skaliskie: kilka godzin w borealnych śwerczynach nie zaowocowało poszukiwanym dzięciołem trójpalczastym. Były natomiast:
dzięciołek
dzięcioł duży
dzięcioł czarny
dzięcioł zielonosiwy
oraz samotniki już na miejscu podobnie jak kszyki
W dolinie Gołdapy w ostoi Lasy Skaliskie:
106 żurawi
około 800 gęsi białocz. i zbożowych
krzyżówka około 70 (ale było więcej tylko za trzcinami)
cyraneczka około 25
świstun 65
cyranka 1
mewa siwa 1
śmieszka 30
płaskonos 2
czajka 90
batalion 30
błotniak zbożowy 1m
białorzytka
Pod Zabrostem Wielkim pustki
:
łabędź niemy 13
czapla siwa 2
czapla biała 1
krakwa 1
krzyżówka 10
mewa siwa 1
śmieszka 1
duża mewa 1
obserwacje: Szymon Czernek

Jez. Drużno- wiosna na całego, prawdziwy koncert bębniących trzech dzięciołów dużych w trzy rodzaje pni przez co ptaki uzyskały świetny efekt :) ponadto- ok 30 droździków, czyże, rudziki, zięby, drozdy śpiewaki, sójki, potrzosy, kilka pierwiosnków, 4 bociany, kilkanaście żurawi, para kokoszek, głos dz. zielonego i zielonosiwego, dzięciołek,  głowienki, czernice, krakwy, świstuny, łabędzie krzykliwe, płaskonosy, cyranki, cyraneczki, tracze nurogęsia, 2 czaple białe, 2 bieliki, tokujące gągoły i perkozy dwuczube, łyski, gęsi białoczelne i gęgawy (M. Gawron)

Olsztyn, Gutkowo: dymówka: 1, 2, pierwiosnek: 1, w karmniku tłoczno od sikor i zięb (dwie sikory z obrączkami z Belgi). Wieczorem ul. Bałtycka na Likusach: słonka: 1 lecąca w stronę jez. Krzywego (K. Jankowski)

Ogonki (jezioro Święcajty), gmina Węgorzewo: łyska - 23, perkoz dwuczuby - 17, czernica -  4m+2f, świstun - 8m+6f, nurogęś - 8m+5f, wrona siwa - 1, myszołów - 1, krzyżówka - 8m+7f, gągoł - 7m+4f, bielaczek - 2m+1f, kormoran - 2, gęś gęgawa - 7, rożeniec - 5m+4f, pliszka siwa - 2, rudzik - 1, makolągwa - 2, czapla siwa - 1, żuraw - 28 przelot (K. Pawlukojć)

Kanigowo: podmokły las w pobliżu pgr-1 słonka zerwała się z pod nóg (P. Walendziak)  

Pola za Kierzlinami , gm.Barczewo - piecuszek, skowronek, lerka - śpiewająca, trznadel, stadko ok. 20 zięb, przelatujące stado ok.60 czajek, 3 bociany białe- przelatujące, 2 grzywacze, kwiczoł, dzięcioł duży. (H.Pomorska)

Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka: pierwszy kopciuszek-1, bocian czarny-1, dymówka-2 oraz tokujące orlik krzykliwe. (A.Wilk, A. Sereda)


12.04.13.
Orneta, sady przy dolinie Drwęcy Warmińskiej: mimo deszczowej pogody stado złożone z zięb - 15, grubodziobów - 10, dzwońców - 3, oraz jerów - 4 żerowało na rozkładających się jabłkach. Do tego: rudzik - 1, stado szpaków - 30, pokrzywnica - 1, gągoł - 1 (m) (Ż. Ataszkiewicz)

Ostróda, jez. Drwęckie: perkoz dwuczuby: 11, gągoł: 2m+1f, perkozek: 1, łyska: 70, łabędź niemy: 36ad+7imm, kormoran: 37, czernica: 1m+2f, krzyżówka: 210m+130f, cyraneczka: 1m+1f, mewa żółtonoga: 24ad (w tym 1 jasnopaszczowa), mewa siwa: 30 (w tym jeden z białym plastikiem z Estonii), śmieszka: 250, mewa srebrzysta: 6, mewa białogłowa: 2, pierwszy pierwiosnek śpiewający w parku. Ponadto wiele kluczy gęsi, żurawie, kormorany, zięby, skowronki, pliszki siwe, błotniaki stawowe cisnące po niebie na północny-wschód. (A. Włodarczak-Komosińska, K. Jankowski)

Nidzica:
kopciuszek-2 samce(1 na ul.1-go Maja + 1 na ul.Sprzymierzonych)
nieoznaczone gesi-15(przelot)
skowronek-około 30(przelot)
kwiczoł-stado około 40(przelot)
Kanigowo rozlewisko na oziminach w pobliżu krajowej 7:
śmieszka-około 40
czajka-około 30
kania ruda-1 ptak w trakcie patrolu nad rozlewiskiem (leciał w kierunku wysypiska)
pliszka siwa-(?) ptaki widziane i słyszane podczas żerowania na zalanym polu
żuraw-4
bocian- naliczono 14 ptaków nad rozlewiskiem
dymówka-1 śpiewający samiec w trakcie przelotu nad krajowa 7 w pobliżu gospodarstwa
kuropatwa- 1 para
świergotek łąkowy-słyszano odzywające się ptaki
kos-1 śpiewający samiec
dzwoniec-2 tokujące samce i 1 samica (P. Walendziak)

Nidzica: 2 świergotki lakowe, ok. 60 czajek w dwóch stadach, 24 gęgawy, 6 żurawi (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)

Rozlewisko na polu koło Wawrowic (gmina Nowe Miasto Lubawskie): gęgawa-12, zbożowa-4, białoczelna-2, kszyk-25, krwawodziób-1, czajka-250, śmieszka-60, szpak-80 krzyżówka-45m+40f, cyraneczka-10m+8f, cyranka-1m+1f, świstun-50m+45f, rożeniec-5m+3f. Babalice (gm. Biskupiec Pomorski)
czajka w przelocie-100, gęsi-500, myszołów-2, błotniak stawowy-1m, bażant-3f, przepiórka-2, kszyk-15, potrzeszcz-1, skowronek-5, pliszka siwa-4, sójka-5. Tylice (gm Nowe Miasto Lubawskie): na polach czajka-150, szpak-100 (Ł. Głowacki)

Żółtonogie z Jeziora Ełckiego w zdecydowanej większości odleciały - zostało 10 ciemnopłaszczowych. Znacznie ubyło śmieszek - dziś 140 do 150, siwe i w typie srebrzystej - w ilościach śladowych. Z kaczek tylko nieliczne gągoły. Łysek już około 50, do tego 2 bieliki na lodzie i w powietrzu. W dwa dni trzy nowe gatunki dla ujścia rzeki i miasta - wczoraj zielonka, dziś piskliwiec i kokoszka (S. Michoń)

Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka: pierwszy rudzik, śpiewaki wróciły oraz sóweczka-1.(A.Sereda)


11.04.2013.
Dziś na Jeziorze Ełckim obok ujścia rzeki 98 ciemnopłaszczowych mew żółtonogich, 32 perkozy dwuczube, pierwsze 4 pary płaskonosów i samiec głowienki. Mocno przybyło łysek. Odczytane 2 fińskie (chyba) plastiki na fuscusach - jeden z wtorku, drugi dziś. A zlodzenie w zasadzie bez zmian. Rano w Baranach pod Ełkiem pierwszy śpiewak - 3 tygodnie później niż w zeszłym roku...(Sławek Michoń)

Dzisiaj w okolicach Bisztynka: samiec śnieguły , 30 mew żółtonogich w przelocie na NW. Praslity: orlik krzykliwy: 1 (K. Jankowski)

W drodze z Kanigowa do Nidzicy: droździk - ptaki w trakcie porannego przelotu. Nidzica: Cmentarz - puszczyk-głos odzywającego się ptaka, skwerek zielenii przy'baszcie' : rudzik-śpiewający samiec, grzywacz-1 samiec gruchał w świetle lamp, ul. Sprzymierzonych: czajka-13 sztuk (przelot).  Kanigowo:
gil-12 sztuk(7 samców+5 samic) żerowały na krzewach mirabelek, pliszka siwa-8 sztuk (przy kałuży na terenie posesji), grubodziób-3 ptaki żerowały na ziemi pod krzewami mirabelek, cmentarz w Kanigowie: zięba -1 śpiewający samiec (P. Walendziak)

Kanał Kula, gmina Giżycko: nurogęś - 9m+6f, krzyżówka - 28m+11f, nur czarnoszyi - 1, gągoł - 7m+3f, czernica - 2m+1f, perkoz dwuczuby - 10, świstun - 1m+1f, rożeniec - 3m+2f, łabędź niemy - 3ad, szlachar - 3m, gęgawa - 2, łyska - 1 (K. Pawlukojć)

Nidzica: 4 kanie rude i 1 bocian biały (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)

Serdanki: pierwsze dymówki-5.(A.Sereda, S. Czernek)


10/04/2013
Okolice Działdowa, z ciekawszych: dymówka: 1, 1, kulik wielki: 1, myszołów włochaty: 3, sokół wędrowny: 1, błotniak zbożowy: 1m, błotniak stawowy: w sumie 6 samców w przelocie, drzemlik: 1m, orlik krzykliwy: 1. Znaleziono również szczątki uszatki błotnej. Sławka Wlk.: orlik krzykliwy: 1 wspólnie z myszołowem włochatym. Olsztyn: błotniak stawowy: 1m. Olsztyn, Gutkowo: kopciuszek: 1 (K. Jankowski)

Iława, Mały Jeziorak: śmieszka ok 700, mewa siwa - cn 10, mewa żółtonoga 12, na odmarzniętym kawałku jeziora 22 ł nieme w tym 1 imm, na wierzbie grzywacz dobudowujący gniazdo (P. Szypulski)

Kolniszki: orlik krzykliwy-3, lerka-5, samotnik. (A. Sereda)


09.04.2013
Barczewo,
7.30 - stado ok.80 odpoczywających szpaków w jednym z przydomowych ogródków, (H. Pomorska)

Gołdap, zalew: śmieszka -130 (wszystkie w szacie godowej), mewa siwa -1ad, mewa żółtonoga -1ad, łabędź niemy -5ad, ogorzałka -1f, pliszka siwa -1ad, gęsi -40 w przelocie. Gołdap, ul. Sikorskiego: pliszka siwa -1ad (A. Sereda)

Puszcza Augustowska: słonka, błotniak stawowy, kania czarna. Bardzo intensywny przelot szponiastych i bocianów białych. (S. Czernek)

Śmieszka ostro ruszyła. Dzisiaj na Sortowni w Olsztynie ostry przemiał, przez cały czas grube setki do 1500 mew, przy dużej wymianie ptaków. Udało się odczytać 17 ptaków, w tym 4 metale. Każdy odczyt musiał się odbywać od razu, bo ptaki nagle znikały i już się nie pojawiały (oprócz jednego plastiku), co potwierdza wymianę ptaków. Generalnie jarmark Europa, ptaki z obrączkami z UK, Szwecji, Litwy, Łotwy, Danii, Belgii, Holandii, Chorwacji no i oczywiście miejscowe Polaki :) Na osłodę przynajmniej 2 fajne mewy żółtonogie o jaśniejszym płaszczu i dorosła czarnogłowa. Dodatkowo: mewa siwa: 100, mewa żółtonoga: 8, mewa srebrzysta: 2, pliszka siwa: 2, bocian biały: 22 (K. Jankowski)


08.04.2013
Biskupiec
(gm. Biskupiec). Na odcinku budowanej DK 16:myszołów-2, kruk-1, sroka-3 czajka-25, żuraw -5(lecące na N), stadko zięb przy drodze, intensywny przelot ptaków wróblowych (Ł. Głowacki)

W drodze z Kanigowa do Nidzicy słyszane w trakcie przelotu białoczelne i droździki
Nidzica (ul.Sprzymierzonych)"
białoczelna-około 20
czajka-6
pliszka siwa-1
Kanigowo(okolice wysypiska):
nieoznaczone gesi-około 30
pliszka siwa-5
mewa śmieszka-30
mewa srebrzysta-2
mewa siodłata lub żółtonoga-4
na poboczu przy krajowej 7 sporo łuszczaków(trznadle,zięby,4szczygły,8 makolągw oraz para zięb i około 15jerów) na polu po kukurydzy około 30 grzywaczy+ siniaki zaatakowane przez jastrzebia, para tokujących myszołowów zwyczajnych (P. Walendziak)

Jezioro Gołdopiwo ( na odmarzniętym fragmencie, gdzie wpływa rzeka): nurogęś – 4 pary, łabędź niemy – 22 (ad.), gągoł – 1 para, krzyżówka – 3m + 2 fm, wrona siwa – 2, pliszka siwa – 1. Jurkowo: na pryzmie kiszonki: szpak > 60, zięba – 13, pliszka siwa – 3, potrzos – 2, trznadel – 15, mazurek – ok. 60, wróbel – ok. 10, kos – 1, sójka – ok. 25, sroka – 2 (nocą też regularnie stada jeleni, przeważnie 22 łanie z cielakami). Po południu w przelocie: orlik krzykliwy – 1, krogulec – 1, myszołów – 4, bocian biały – 4, gęś białoczelna – 23, kormoran – 18, żuraw – 10, grzywacz – 12, szpak – 14, paszkot – 4, kruk - 2 (A. Sulej)

Dziś na zamarzniętym Małym Jezioraku na "gołe oko" ok 1500 śmieszek (P. Szypulski)

na Jeziorze Ełckim przy ujściu rzeki od 4 kwietnia grupa fuscusów, wydawało się, że jest ich 22. 5 i 6 kwietnia było co najmniej 27. Dziś 19 odpoczywających oraz spory ruch w powietrzu w bliższych i dalszych okolicach, poza tym pierwsze rożeńce i świstuny. (Sławek Michoń)

Okolice Małdyt, od wschodu słońca do południa zimowy front z silnymi opadami śniegu. Bardzo intensywna migracja na cofce w kierunkach zachodnich. Leciały skowronki, szpaki, gęsi, czajki, kormorany, grzywacze, stadka kosów, kwiczołów, zięb, pojedyncze śpiewaki, potrzosy, pliszki siwe, z ciekawszych pierwsze pojawy tej wiosny: błotniak stawowy: 1 samiec, świergotek łąkowy: 2, samotnik: 2, kszyk: 1, 4, drzemlik. Olsztyn, jez. Krzywe, Zat. Grunwaldzka: śmieszka: 850 (w tym 1 dorosła leucystyczna), mewa żółtonoga (L.f.fuscus): 2ad, mewa siwa: 50. Olsztyn, dach Hali Urania: śmieszka: 400, mewa siwa: 70, mewa żółtonoga: 3ad (2 dorosłe podgatunku fuscus, 1 dorosła jasnopłaszczowa w deseniu heuglini/intermedius/graellsii) K. Jankowski)

Kanigowo: bocian biały -para kopulowała na gnieździe i była atakowana przez 4 inne ptaki (P. Walendziak)

Puszcza Romincka: potrzos -1, grzywacz -5, szpak -15 przy karmniku (A. Sereda)

Olsztyn: stado ponad 20 bocianów białych kołujące nad miastem , żuraw-3. Trasa Lubawa- Olsztyn: czajki -20+15 w okolicach Rożentala i  Kołodziejek,  duże stada szpaków, myszołów zwyczajny w Morilnach -4, żuraw- 5 w okolicach Gietrzwałdu ( S. Olender)


07.04.2013
Kanigowo (gm. Nidzica):
skowronek-około 30
nieoznaczone gęsi-2 klucze (100+50)
białoczelna-około 50 sztuk na polu po kukurydzy
grzywacz+siniak-około 30
lerka-1
bocian-3 (przelot)
mewa srebrzysta-1 ad (przelot)
myszołów włochaty+ zwyczajny (w kominie)
żuraw-2
kuropatwa-1 para
czajka-przelot ptaków skokami ( naliczono ogółem 132 ptaki)
teren wysypiska:
zięba-5 samców+3 samice
czajka-ogółem(69 sztuk)
białoczelna-kilkanaście kluczy(ogółem około 300 ptaków)
żuraw-5
wrona siwa-para ptaków obserwowana w trakcie noszenia materiału
szpak-około 100
mazurek-około 50
włochaty-1
gil-3 samce
nieoznaczone gęsi-około 200
zbożowa-około 30
grzywacz-7
kuropatwa- 1para
P. Walendziak

Laseczno i Mózgowo (gm. Iława) po 1 bocianie na gnieździe. Z rana przed opadnięciem mgły masa skowronków na polach. Jezioro Popówko: na odmarzniętej części i na lodzie gęgawa  75, ł. niemy - 2 ad, 3 żurawie, w trzcinach 2 potrzosy, w locie ok 150 gęgaw, 2 bociany białe, 3 czajki, w okolicy glos potrzeszcza. W okolicy jeziora, na polu 11 ł. niemych, 2 żurawie, w przelocie liczne klucze gęsi, 20 czajek. Stradomno: moja pierwsza pliszka siwa. Jezioro Iławskie: kormoran - 5, perkoz dwuczuby - 8, łyska - 17, świstun - para, gągoł - 3m, 3f; krzyżówka - 9m, 2f; śmieszka 10, m siwa - 3, m. żółtonoga - 3, pliszka siwa - 1 (P. Szypulski)

Jez. Giławskie , gm.Pasym: - gęś białoczelna 51 os.w 2kluczach, gęgawa 42 os. w 1kluczu z białoczelnymi, bocian biały 2os. przelatujące, żuraw 5 os.
w kluczu, czajka 22os. przelatujące w stadzie, dzięcioł czarny-odzywający się, 3 raniuszki żerujące,2 sikory ubogie żerujące, kowalik, 2 bogatki żerujące, modraszka śpiewająca, 3 sójki przelatujące, 2 kruki przelatujące, szpak 1 os.odpoczywający, 4 gile ( 2pary ). Okolice Jedzbarka, gm.Barczewo - na polu
9 żerujących żurawi, 5 czajek przelatujących w stadzie, śpiewający skowronek :) - H. Pomorska

Sapałówka pow. gołdapski: w lesie odzywa się siniak, nad lasem kania ruda, przed lasem na łące odpoczywają świergotki łąkowe i grzywacze. Wiosna eh
(obs. Szymon, Kinga i Maciek Czernek)

Olsztyn – dach Hali Urania: śmieszka: ponad 4500 o zachodzie słońca (udało się odczytać 3 białe plastiki i jeden czarny – prawdopodobnie z Litwy). Jeden biały plastik z ciekawą historią. W grudniu 2010 śmieszka zaobrączkowana metalem w Holandii, w maju 2011 dołożono jej plastik w kolonii na jeziorze Ryńskim. Zima 2011/12 siedziała w Holandii w tym samym mieście. Maj 2012 kontrolowana na lęgowisku na jez. Ryńskim. Obecnie w Olsztynie w drodze na lęgowisko.Film kiepski z tymi mewami, bo komórką: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6bu-qGMpfu8 (K. Jankowski)

Dziś w Olsztynie na oś mleczna mewa żółtonoga w dużym stadzie śmieszek cały dzień ostry przelot gęsi, skowronków i żurawi (Darek Górecki)

Jurkowo – skraj Puszczy Boreckiej: (podobnie, jak w całym pewnie regionie, od rana ruch na niebie) żuraw w sumie ok. 200 – najczęściej w niewielkich stadkach; sporo ptaków krzyczących z zajętych już rewirów, gęś zbożowa – 150, łabędź niemy – 5, kormoran – 13, bocian biały – 28, bielik – 3, myszołów – 7, krogulec – 1, czajka – 41 (lecące w różnych kierunkach małymi grupkami), śmieszka – 2,  siniak – 1, grzywacz – 51, skowronek – 6, szpak – ok. 50. Poza tym „stacjonarne”, głównie przy pryzmie z kiszonką kukurydzianą: sójka – ok. 30, szpak –ok. 20, mazurek – ok. 60, wróbel – ok. 15, trznadel – ok. 30 (tych zdecydowanie ubywa), kos – 1, zięba – 3. Puszcza Borecka (przy półmetrowej pokrywie śniegowej tegoroczny monitoring dzięciołów to niezłe wyzwanie): dzięcioł białogrzbiety – 2, dzięcioł duży – 3, dzięcioł średni – 4, dzięciołek – 2, dzięcioł czarny – 1 + tzw. drobnica, czyli sikory, pełzacze i inne (A. Sulej)

Puszcza Romincka, w trakcie ok 2 godzin obserwacji ze schodów domu: czajka -5, gęsi - 40, bocian biały - 3, kormoran - 3, szpak - 2, zięba -1, czeczotka -1, czapla siwa -7, orlik krzykliwy -1. Ponadto żurawie w całej puszczy zajmujące terytoria i liczne stada w przelocie na NE (A. Sereda)

Okolice Kronowa (gm. Ryn): dzięcioł białogrzbiety (Szymon Czernek)


06.04.2013
Olsztyn, rzeka Łyna – od elektrowni wodnej ok. 1 km w górę rzeki:
1 bielaczek, 1 perkoz dwuczuby, 1 czapla siwa, 1 perkozek, 1 myszołów, 3 kruki,
8 nurogęsi, 6 gągołów, 10 łabędzi niemych, 14 kormoranów, ok. 30 krzyżówek w tym jeden sołtys dodatkowo sikory, raniuszki, dzięcioły oraz sójki
(M Zygmunt)

Iława: Jezioro Iławskie: kormoran - 9, łyska - 13, perkoz dwuczuby - 5, czapla siwa - 1, gągoł - 1m, krzyżówka - 4m i 1f,  ł. niemy - 2 ad, śmieszka - ok 350 os, w górze tokujący grzywacz. Iławka - odc. miejski: łyska - 11,1,3,1; kokoszka - 1, gągoł - 1m+2m; krzyżówka - 13,70,5,19,8,52,65; łabędź niemy - 2 ad, śmieszka - 42, m. siwa - 6, m. żółtonoga - 1, polujący zimorodek. Mały Jeziorak (odmarznięty fragment przy galerii): krzyżówka - ok 200 s, ł. niemy - 32 ad+1imm, przez cały czas słyszane skowronki (A. Laskowska, P. Szypulski)

Nidzica: kania ruda i 2 skowronki nad miastem (K. Szczepkowski)

Kanigowo (gm. Nidzica) masowy przelot skowronka,1 bocian biały na gnieździe (P. Walendziak)

Olsztyn – dach Hali Urania: śmieszka: 440 (w tym 9 białych plastików, większość miejscowych z Olsztyna, jedna obrączkowana w grudniu 2012 w Ełku, kilka dni potem była już w Niemczech, obecnie jest w Olsztynie; dwie były obrączkowane w kolonii śmieszki na jez. Ryńskim – pierwsza w zeszłym roku jako dorosły ptak, druga w 2010 roku jako pisklę; widać że już wracają na lęgowiska), mewa siwa: 80, mewa żółtonoga: 2ad (wieczorem było już 9ad)
K. Jankowski
 

Rubno k/ Elbląga- z ciekawszych mewa żółtonoga, mewa siwa z plastikową żółtą obrączką, mewa śmieszka i srebrzysta z obrączkami , łącznie pięć odczytów, kilkanaście bocianów, kruki , szpaki, skowronki.. Nowakowo - kokoszka (M. Gawron)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: skowronek- 1m, gęgawa - 5 (przelot na E), grzywacz - 2 (w przelocie na NE) (A. Sereda)


05.04.13.
Kanigowo
(gm. Nidzica) - okolice wysypiska: żuraw 6 ,grzywacz 7,kuropatwa 4 (P. Walendziak)

Gołdap: pierwsze dwa bociany. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Odcinek między Srokowem, a Leśniewem: pierwsza moja w tym roku kania ruda-1 w przelocie na NE. Jez.Juno k.Mrągowa: krzyżówka-147, nurogęś-1m+1f, gągoł-11, ł.niemy-10ad. Barczewo Staw Więzienny: krzyżówka-82m+67f, śmieszka-4ad, nurogęś-1f+2m.(D.Cząstkiewicz)

Bociany w coraz większej ilości gniazd, obserwowane m.in. w Kronowie (1 na gnieździe), Lutrach (2 na gnieździe), Wozławkach (1 na gnieździe), Grzędzie (1 na gnieździe), w okolicy Sątop dalej gęsi przesiadują na polach (tym razem pomiędzy miejscowościami Sątopy, a Grzęda): gęgawa: 50, gęś zbożowa: 500, gęś białoczelna: 300, łabędź niemy: 9ad, w stadzie jedna gęś białoczelna z odczytaną czarną obrożą na szyi. Wieczorem na Gutkowie 2 bociany białe na łące.
(K. Jankowski)

Iława Mały Jeziorak (odmarznięty fragment przy galerii): śmieszka - ok 60 os, mewa żółtonoga - 6 ad+1 os tej samej wielkości w szacie młodocianej
(A. Laskowska, P. Szypulski)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: dzięcioł białogrzbiety - 1m (A. Sereda)


04.04.2013
Gołdap, zalew: pliszka siwa-2, ogorzałka-1(nadal obecna), ł.niemy-13ad, krzyżówka-6, gągoł-3m+2f.(A.Sereda. D. Cząstkiewicz)

Olsztyn, Lubelska (Sortownia): mewa żółtonoga: 4ad, śmieszka: 250 (w tym odczytany biały plastik, metal z Białorusi), mewa siwa: 30 (jedna odczytana z Estonii), mewa srebrzysta: 10, mewa białogłowa: 2, bocian biały: 28, pliszka siwa: 3, ponadto krukowate, szpaki, trznadle (A. Włodarczak-Komosińska, S.Menderski, K.Jankowski)


03.04.2013.
Cmentarz w Nidzicy: grzywacz -1 tokujący samiec, kwiczoł -1 samiec w locie tokowym. Kanigowo (teren wysypiska): 20 mew śmieszek w szacie godowej, 2 bociany białe. Kanigowo: 1 rudzik żerujący na odśnieżonym poboczu drogi przy zabudowaniach (P. Walendziak)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: dzięcioł białogrzbiety-1f, żuraw w przelocie-13.(D. Cząstkiewicz)

Olsztyn, Gutkowo: w przelocie: żuraw: 5, gęgawa: 3. Kwiecewo: z ciekawszych: żuraw: 3 pary terytorialne, gęgawa: 2 pary terytorialne, bocian biały: 1 na gnieździe w Kwiecewie, czajka: 2, uszatka: 1 (przy stacji pomp), łabędź niemy: 3, bielik: 1, myszołów: 1, myszołów włochaty: 1 dzięcioł średni: 1 jęczący z Kwiecewa, ponadto skowronki, potrzos, szpaki i inna drobnica w krzakach Olsztyn, Lubelska (obok sortowni): śmieszka: około 600, mewa siwa: do 100, mewa żółtonoga: 4ad, bocian biały: 3 (K Jankowski)  


02.04.2013.
Nidzica:
dziś na balkonie miałem pliszkę siwą pierwsza tej "zimy" (K. Szczepkowski)

Jeglia (gm. Rybno): szpaki- 20. Jez. Grądy (gm. Rybno): krzyżówka-15m+14f, gągoł-2m+1f, nurogęś-2f, wrona siwa-2, czapla siwa-4, żuraw-13 lecące na NW. Na 100m odcinku łączącym Jez. Grądy z Jez. Tarczyńskim zimujący ł.niemy-35ad + 30 juv (Ł. Głowacki)

Nidzica (czapla siwa 1-przelot,łabędz niemy 3 ad przelot,3 tokujące samce kwiczoła w parku miejskim + 16 jemiołuszek żerujących na jemiole w koronie topoli ). Kanigowo (2 bociany białe żerujące na wysypisku, 9 żurawi na łące, około 30 mew śmieszek, około 30-40 sztuk szpaków żerujących przy psiej misce,1 kania ruda nad wysypiskiem) P. Walendziak

Gołdap, zalew: moja pierwsza w tym roku pliszka siwa-1, ogorzałka-1f, gągoł-1m+1f, krzyżówka-8, ł.niemy-3ad, czapla siwa-1, mewa siwa-1ad. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: myszołów włochaty-1, w przelocie: gęsi (stado mieszane)-39 na NE, żuraw-3 stadka po 5-15 ptaków na N, gęgawa-3
na W w niskim przelocie. (D. Cząstkiewicz)

Las w okolicach Regieli, gm.Gołdap: dzięcioł białogrzbiety-1m, żuraw-10, bocian biały-5 w przelocie. (A.Sereda, S. Czernek)


01.04.2013.
Jezioro Iławskie:
kormoran - 18, perkoz dwuczuby - 5, głowienka - 3m, gągoł - 4m i 2f, krzyżówka - 14, ł. niemy - 2 ad, czernica (głowienka?) samica - 1, łyska - 19, w trzcinach - 2 pierwsze potrzosy, w powietrzu stadko raniuszków (A. Laskowska, P. Szypulski)

W Olsztynie mimo intensywnych opadów śniegu dwa stada żurawi napierające na NE (10 i 23 ptaki). Ponadto na dachu hali Urania: śmieszka: 100, mewa srebrzysta: 17, mewa siwa: 28, mewa białogłowa: 7, mewa żółtonoga: 1ad. (K. Jankowski)

Gołdap, zalew: nurogęś-3m+3f, gągoł-1m+1f, ł.niemy-3ad.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda.)


31.03.2013.
Kanigowo-Borowy Młyn-Ważyny-Kamionka
(gm. Nidzica): skowronek-ptaki w trakcie przelotu, żuraw-27 sztuk w trakcie przelotu,1 śpiewający samiec kosa, tokująca para jastrzębi, 4 gile(3 samce+1 samica) dzięcioł duży, dzięcioł czarny, stadko około 20 raniuszków, głosy żerujących mysikrólików,
2 kowaliki i sporo sikor w pobliżu zerowania dzięcioła (P. Walendziak)

Bocian biały krążący nad Barczewem wokół ul. Warmińskiej. (H. Pomorska)

Gronowo Górne k Elbląga uszatka 6 osobników, bocian biały. Jez Drużno- mieszane stado gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne ok 2000 szt, żurawie 4 tokujące na polderze i kilka kluczy po kilkanaście szt (MJ. Gawron)

Lusajny (gm. Łukta): bocian biały -1 os. Orneta: na wylocie do Elbląga dzięcioł zielonosiwy (Ł. Głowacki)

Gołdap: jemiołuszka-1(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


30.03.2013.
Pierwszy bocian nad Orneta już przymierzał się do oblężenia gniazda (Żaneta Ataszkiewicz)

Kanigowo(1 czajka- przelot), teren wysypiska(2 bociany białe na łące w towarzystwie gawronów i kawek+ około 15 mew śmieszek) P. Walendziak

Węzina k/Elbląga gęgawy, krogulec, myszołów włochaty (M. Gawron)

Jeglia (gm. Rybno): bocian biały-1, sierpówka-2, bogatka-4, sroka-17 (Ł. Głowacki)


29.03.2013
Kania czarna dłuższy czas latająca nad basenami pstrągowymi w Szwaderkach k. Kurek w niedzielę i poniedziałek szpaki nad Ząbiem k. Kurek
(2 pochwycone i zablachowane) no i przelatujące w niedzielę nad Ząbiem stado 21 żurawi. Ogólnie pogoda sprawiła że przy świątecznym karmniku było gęsto jak w ulu. co zaowocowało masowym obrączkowaniem (3 x sikory, czyże, trznadle, dzięcioł duży, szpaki, wielkanocne mazurki) D. Górecki
28.03.2013
Puszcza Romincka:
na polanie Hajnowieckiej para dzięciołów zielonosiwych, a nad lasem myszołów włochaty, skowronek i żurawie. (D. Cząstkiewicz)

Biskupiec: myszołów- 3, bocian- 1, szczygieł- 1 (Ł. Głowacki)

Kanigowo: ponowny przylot skowronków-6 sztuk, krążący nad wioską bocian biały, śpiewający samiec szpaka (P. Walendziak)

Nidzica: przelatujący bocian biały (K. Szczepkowski)

Polder Sątopy: gęś zbożowa: 450, gęś białoczelna: 250, gęgawa: 150, krzyżówka: 6m+5f, łabędź niemy: 107ad+3imm, żuraw: 13, dzięcioł zielonosiwy: głos z parku, skowronki i potrzosy. Lutry: bocian biały: 1 na gnieździe (K. Jankowski)

Okolice Karbowa (pod Ornetą): Stadko ok 30 żurawi zbierało się na nocleg na pobliskim polu dosyć blisko drogi (Żaneta Ataszkiewicz)

Olsztyn (os. Brzeziny): dzięcioł zielonosiwy przy pętli autobusowej (Ł. Głowacki)


27.03.13.
Iława: Śpiewający śpiewak na cmentarzu parafialnym (P. Szypulski)

Śpiewający rudzik w Olsztynie na oś mleczna (D. Górecki)


26.03.2013.
Kol. Kanigowo
(gm. Nidzica):7 grzywaczy, stado zięb żerujące na dnie lasu (P. Walendziak)

Okolice Działdowa: zięba: 1, kopciuszek: 1, potrzos: 2, rzepołuch: 181, myszołów włochaty: 2, żuraw: 2. Szkotowo: krzyżówka: 36m+24f. Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): śmieszka: 32, mewa siwa: 4, mewa srebrzysta: 1 (K. Jankowski)

Pierwszy grzywacz w Iławie (P. Szypulski)

Stadnica, k.Bań Mazurskich: pierwsza kania ruda. (A. Sereda)


25.03.2013.
Kanigowo
(gm. Nidzica): para kuropatw, 9 żurawi na polu po kukurydzy (P. Walendziak)

Parking przy trasie Olsztyn -Ostróda przy jeziorze Szeląg Wlk. - 6 lecących bocianów białych w kierunku NE (D. Łapiński)

Kwiecewo: żuraw: 2, myszołów: 1, siniak: 8 w przelocie (K. Jankowski)


24.03.2013.
Polder Sątopy-Samulewo:
gęś zbożowa-430, g.białoczelna-40, gęgawa-80, ł.niemy-74ad+3imm, krzyżówka-2m+2f, żuraw-19, myszołów-2, bielik-1ad, oraz pierwsze potrzosy-1m+1f. Reszel: gawrony ruszają z budowa koloni. Korsze: jak na razie 11 gniazd gawronów. Parys: gniazda gawronów są ale ptaków brak. Barciany: na cmentarzu na razie 52 gniazda gawronów, a w parku w centrum, 3 gniazda. Jegławki, między Barcianami a Srokowem: pierwszy grzywacz na polu. (D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

Iława: przelatujące żurawie-2 widziane+odgłosy, strzyżyk buszujący nad Małym Jeziorakiem. (A. Laskowska, P. Szypulski)

Elbląg -17 żurawi (M. Gawron)

Ostróda, jez. Drwęckie: pliszka siwa: 1 (A. Włodarczak-Komosińska, K. Jankowski)


23.03.133
Kamionka gm. Nidzica - bocian biały od 7 marca (P. Walendziak)

Iława: Jez. Iławskie: gęgawa - 2, gągoł - 2 pary+1f, krzyżówka - 30, ł. niemy - 2 ad, pierwsze perkozy dwuczube - 3 (P. Szypulski). Nad Małym Jeziorakiem: paszkot, pełzacz ogrodowy i liczne czyże zajadające tak namiętnie, że jeden z nich dał się złapać w rękę (A. Laskowska, P. Szypulski)

Jez Drużno- kilka dzięciołów dużych, para dz. średnich, dz. czarny trzy dz. zielonosiwe, czyże, zimorodek, gągoły, łabędzie nieme i krzykliwe, gęsi gęgawy i zbożowe, para nurogęsi. Elbląg - dzięcioł zielony, dz. średnie, dz. duże, dz. zielonosiwy (samica), jemiołuszka, sikory uboga i czarnogłowa, modre, bogatki, trzy raniuszki, zięby, kowaliki (M. Gawron)


22.03.13.
Kanigowo gm Nidzica: słyszane żurawie (P. Walendziak)

Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): śmieszka: 57 K. Jankowski)


21.03.2013
Rozdrobnione niewielkie laski na S od m.Kolniszki, k.Gołdapi: dzięcioł białogrzbiety-1 para, samiec bębnił, a na jego bębnienie odpowiadał ok.1km dalej kolejny dzięcioł, prawdopodobnie białogrzbiety. Poza tym słyszałem daleko żurawie. (D.Cząstkiewicz)

Ostróda, jez. Drwęckie: łabędź niemy: 52 ad (1 odmiany polskiej)+9imm, krzyżówka: 492m+276f, łyska: 5, gągoł: 1m, kormoran: 8ad (K. Jankowski)


20.03.2013.
Iława: pierwsze szpaki (P. Szypulski)
19.03.2013.
Nidzica: pierwsze szpaki - ok 40 os (K. Szczepkowski)
18.03.2013
Puszcza Romincka, polana Hajnowiecka:
sóweczka-1m, prawdopodobnie ten sam ptak został stwierdzony całkiem blisko tego miejsca 5 lutego 2013.(A.Sereda)
17.03.2013
Olsztyn, rz.Łyna
na odcinku Elektrownia-zakole koło zwalonego mostu: ł.krzykliwy-2ad+2juv, ł.niemy-14, kormoran-10, krzyżówka-6, gagoł-1m+1f, nurogęś-3m+2f. W lesie dzięcioły bębnią na cąłego odzywały się też 2 dzięcioły średnie. (D.Cząstkiewicz)

Barczewo, Staw więzienny: krzyżówka-78f+80m, ł.niemy-1ad. Jez.Juno, k.Mrągowa: krzyżówka-135, gągoł-1m.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Sapałówka (gm. Banie Maz.) Krótki spacer z psem na łąkę oczywiście z lunetą i lornetką no i:
4 siniaki
4 żurawie
2 dzięcioły duże
1 dzięcioł średni
1 myszołów
1 krogulec
20 czyży
2 trznadle (pięknie śpiewające) (obs. Szymon Czernek i pies Jukon)

Kruklanki: nad wsią żurawie (obs. Kinga Dąbrowska-Czernek)

Jez Pierzchalskie- przy drodze 506 ok 20 sójek, ptaki żerują na poboczu zbierając żołędzie , w lesie dz. duże. dwa myszołowy zwyczajne , sikora czubatka, mysikróliki, pełzacze leśne, gile, kruki, jezioro zamarznięte, na rozmarźlinie przy zaporze ok 50 krzyżówek, głos dz. zielonosiwego. Elbląg - dz czarny (M. Gawron)

Jez. Iławskie: krzyżówka - 38, ł. niemy - 2 ad, śmieszka - 2 w up. god., kormoran - 8 (A. Laskowska, P. Szypulski)


16.03.2013
W okol. wsi Gołogóra w gm. Świątki - krążące nad lasem dwa kruki i kania ruda, kilka chwil później młody bielik (Sebastian Wręga)
15.03.2013
Gołdap, zalew: praktycznie cały zamarznięty, tylko ł.niemy-3ad. Jez.Juno, k.Mrągowa: krzyżówka-75, gągoł-1m+1f, ł.niemy-1. Tumiany, Jez.Pisz: kawałek odmarzniętego jeziora. Krzyżówka-35, ł.niemy-2ad, nurogęś-1m+1f. Barczewo, Staw Więzienny: krzyżówka-65m+63f.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Lubawa: przelatujące jemiołuszki - 15 os (P. Szypulski)

Sątopy: gęś zbożowa: 900, gęgawa: 200, gęś białoczelna: 400, łabędź niemy: 96ad+6imm, krzyżówka: 2m+2f, cyraneczka: 2m+1f, bielik: 1ad, srokosz: 1
ponadto około 1000 gęsi na polach wokół polderu (K. Jankowski)


14.03.13.
Iława:
5 przelatujących jemiołuszek (P. Szypulski)

Frygnowo: zięba: 1m (K. Jankowski)


11.03.13.
Barczewo:
Dzięcioł średni. (H. Pomorska)
10 III 2013
Szpak we Wróblu :) (Wróbel koło Bań Mazurskich)  (Szymon Czernek)

Jez Drużno z ciekawszych 4 bieliki, srokosz , szczygły, gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne. Bielnik k Elbląga makolągwy ok 50 szt, dzięciołek (M. Gawron)

Orneta, Drwęca Warmińska: gągoł 2 (1m+1f), kowalik 5, gil 14, myszołów 1, czyż ok. 20 (Żaneta Ataszkiewicz)

Polder Sątopy-Samulewo: zbiornik w większości zamarznięty, ale na dużym odmarzniętym oczku siedziały: krzyżówka-115, świstun-5, gągoł-10, ł.niemy-43ad+4juv, a z noclegowiska zerwało się: gęś zbożowa-310, gęgawa-220, g.białoczelna-90(policzone jak usiadły na polu na żerowanie). Drogosze, park podworski: dzięcioł średni-1, dzięcioł zielony-1 ogólnie przepiękne miejsce z potężnymi drzewami! Surminy, k.Bań Mazurskich: siniak-4, siedzące na lini energetycznej. (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


09.03.2013
Olsztyn, os.Mleczna:
ł.krzykliwy w niskim przelocie na W, a potem z powrotem na E. (A.Sereda)

Barczewo, Staw więzienny: krzyżówka-117m+112f, nurogęś-2m+2f, samce walczyły o terytorium i tokował, może będą lęgowe w Barczewie? (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)

Jez. Kroninek (gm. Pasym): Dzięciołek -1; łabędzie krzykliwe - 3 (przelatujące); kruk - 2; czyż -3. Rezerwat Kośno (gm. Purda):: Łabędź niemy -8 (1 juv.) ;gągoł -3 (1m,2f); kowalik -1; kruk - 4 (D. Łapiński)

Chyba pierwszy bocian nad Olsztynem, przelatywał znad Brzezin nad Posortami i dalej na północny wschód (Darek "Achil" Górecki)

Jez. Popówko (gm. Iława): w zdecydowanej większości zamarznięte, na lodzie i na brzegu ok 120 gęgaw-które zostały spłoszone przez młodego bielika, na kawałku odmarzniętym było 11 ł. niemych, 10 krzyżówek, 5 gęgaw, w powietrzu przelatujące 2 pary kruków, słychać skowronki a na pobliskich drzewach stadko gili. W drodze do Szwarcenewa nad jezioro Trupel (gm. Biskuiec) - 1 srokosz przelatujący. Jezioro Trupel zamarznięte jeszcze. W okolicach Karasia 2 klucze nieoznaczonych gęsi. Iława, Jez. Iławskie: 2 pary gągołów+2 samice i 2 samce "luzem"; nurogęś - 1 samica, krzyżówka - 72 os, ł.niemy - 2 ad, łyska - 2, nad jeziorem w przelocie czapla biała, w okolicy na starej wierzbie para dzięciołów dużych i 1 dz. średni (A. Laskowska, P. Szypulski)


07.03.2013.
Rezerwat Kośno:
na wodzie 9 łabędzi niemych .Jedna z par prezentowała się w pięknym tańcu .Żałuję ,że nie nagrałem . 5 gągołów (3m,2f ) tokujące .Poza tym raniuszek -12;sosnówka -3;czyż-ok.30;sójka-1;czarnogłówka 2 (D. Łapiński)

Puszcza Romincka: śpiewak-1. Zalew w Gołdapi: ogorzałka-1f, gągoł-6m+3f, krzyżówka-2, ł.niemy-30ad+1juv. Jez.Gołdap: jezioro jeszcze skute lodem ale na wypływie i wpływie rzek, ł.niemy-5ad. oraz żuraw w przelocie na NW (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Okolice Bisztynka: Kania ruda: 1 (K. Jankowski)


06.03.2013
Puszcza Romincka:
śpiewak-2 w dwóch miejscach, skowronek-2, żuraw-2 siedzące w lesie, czajka-1 w przelocie. Zalew w Gołdapi: ł.niemy-27, nurogęś-2, gągoł-10, krzyżówka-4 (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Lubawa: para pustułek w miejscu gniazdowym, odbywająca tokowe akrobacje w powietrzu i przeganiająca gawrony ze swojego terytorium lęgowego ( S.Olender)

Na trzcinowiskach (obrzeża Nidzicy) odżywające się żurawie, a po godzinie 19 od strony lasu miejskiego odzywający się puszczyk (K. Szczepkowski)

Cztery czajki w locie nad Prątnikiem k. Braniewa (Darek "Achil" Górecki)

Okolice Działdowa: gęsi białoczelne: 12 w locie, żuraw: 2, 2 (K. Jankowski)


05 .03. 2013.
Barczewo: 2 żurawie przelatujące. Od kilku dni stadko ( 11 szt. ) czyży żerujące na modrzewiu (H. Pomorska)

Jezioro Kroninek (trasa Pasym -Grzegrzółki): Srokosz -2 , Czyż -42 , Dzięcioł czarny-1, Dzięcioł średni -2 , Dzięcioł duży -1 , Sikora uboga -2 , Sójka -2 , Myszołów-1, Bogatka-3 (D. Łapiński)

Biskupiec (gm Biskupiec) żuraw-1 (Ł. Głowacki)

Nidzica: dziś pierwszy skowronek i z 200 białoczółek (K. Szczepkowski)

Lasy między Lidzbarkiem Warmińskim a Ornetą: puszczyk - 5, włochatka - 2 (Ż. Ataszkiewicz, M. Bebłot, Ł. Głowacki)

Puszcza Romincka: pierwszy śpiewający śpiewak-1, skowronek-3 w przelocie. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


04.03.2013
godz.10.15 nad Barczewem przeleciało 8 łabędzi krzykliwych (H. Pomorska)

Pod Kanigowem (gm. Nidzica): 15 siniaków. Koło stawów stabilizacyjnych: żurawie -5 os, głos skowronka (P. Walendziak)

Kwiecewo: skowronek: 3. Sarnowo: bielik: 1, siniak: 4. Rz. Łyna w okolicy wsi Łaniewo: czapla siwa: 1. Lasy okolic Poborowa, gm. Lidzb. Warm.:
jarząbek: min.3, słyszane żurawie, włochatka: 1, puszczyk: 1 (A. Sikora, K. Jankowski)


03.03.2013
Okolice jez. Serwent - 1 żuraw - przelatujący i odzywający się. Okolice wsi Odryty, gm.Barczewo - 12 łabędzi krzykliwych ( 8 ad. + 4 juv.). Okolice wsi Jedzbark , gm. Barczewo - 2 żurawie żerujące na polu (H. Pomorska)

Iława: Jezioro Iławskie: stadko tokujących gągołów (4m, 2f), dodatkowo były jeszcze 1m i 3f, nurogęś - 3m, 2f; krzyżówka - 66 os, ł. niemy - 2 ad, czapla siwa - 2 os, łyska - 1 (A. Laskowska, P. Szypulski)

Zalew Wiślany-kormorany, 3 bieliki, gągoły, gęsi gęgawy, czernice, czaple siwe, tracze nurogęsi, ł krzykliwe , głosy wąsatek z trzcinowisk , oraz pierwsze w tym roku - 4 CZAJKI (M. Gawron)

Kwiecewo: ad bielik, 1 myszołów włochaty, 1 srokosz, 1 żuraw, 2 kruki. Ogólnie polder skuty lodem (M. Zygmunt)

Kanigowo: 5 żerujących zurawi,7 szpaków (P. Walendziak)

Barczewo, Staw Więzienny: krzyżówka-103f, 147m, ł.niemy-2ad. Jez.Juno, k.Mrągowa: krzyżówka-14, nurogęś-5, gągoł-1. Na NE od Kętrzyna: pierwsze kormorany w godówce w przelocie-5 (A.Sereda, D. Cząstkiewicz)


02.03.2013
Jez Drużno: ok 150 gęsi gęgawy w tym kilkadziesiąt zbożowej i 4 bernikle kanadyjskie, żurawie, 8 gili, bieliki. Jez Pierzchalskie: od godz 18 do 22 stwierdzono kilka par puszczyków w okolicy jeziora ptaki reagowały na wab (z rąk) i przylatywały niemal nad głowę (M. Gawron)

Kanigowo: 2 klucze białoczelnych, około 50 os (P. Walendziak)


01/03/2013
Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 110, mewa siwa: 60, śmieszka: 220, mewa białogłowa: 40 (K. Jankowski)
31.02.2013
Jez.Juno, k.Mrągowa: krzyżówka-190.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)
28/02/2013
Okolice Małdyt: skowronek: 1 słyszany w przelocie na wysokim pułapie. Ostróda, jez. Drwęckie: m.in.: łabędź niemy: 14 ad, kokoszka: 1, krzyżówka: 450 (3 sołtysy), łyska: 4, perkozek: 1. Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 115, mewa siwa: 30, śmieszka: 220, mewa białogłowa: 50
(K. Jankowski)
27/02/2013
Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 60, mewa siwa: 20, śmieszka: 300, mewa białogłowa: 60 (K. Jankowski)
26/02/2013
Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 17, mewa siwa: 7, śmieszka: 150, mewa białogłowa: 12 (K. Jankowski)
23.02.2013
Węgorzewo,
kanał przy zamku: krzyzówka-110m+90f.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)
22.02.2013
Działdowo. Jemiołuszka 24 osobniki (R. Kołakowski)
16 02 13
Elbląg - Las Bażantarnia
z ciekawszych zięby ,grubodziób, paszkoty, sójki, sikory ubogie, czarnogłówki, dzięcioły duże 4 szt dzięcioł średni 3 szt, samica dzięcioła zielonosiwego, dzięcioł czarny i odzywał się dzięcioł zielony (M. Gawron)

Iława: Jezioro Iławskie: oprócz krzyżówek łabędź niemy - 2 ad, czernica - 1m, łyska - 2. Iławka: ł. niemy - 2 ad, kokoszka - 1 imm (A. Laskowska, P. Szypulski)


15.02.2013
Wschodnia część Puszczy Rominckiej: pojechaliśmy na puszczyka uralskiego, ale na wab urala odzywały się tylko włochatki. Włochatki były na pewno dwie, być może trzy bo wydawało się, że dwa ptaki odzywają się z tego samego kierunku. Zwieńczeniem wyprawy były wyjące wilki, który rozwyły się z czterech kierunków. (A.Sereda, K.Kustusch, G.Osojca, D.Cząstkiewicz)
14.02.13.
Iława:
ok 25 jemiołuszek (P. Szypulski)
12.02.2013
Puszcza Romincka:
sóweczka-1 (foto), ptak ze znanego stanowiska w środkowo zachodniej części. Poza tym dzięcioł białogrzbiety-1m na skraju rezerwatu Boczki.(D.Cząstkiewicz)

Puszcza Borecka: Łuskowce w oklicach Jurkowa nadal obecne. Jest to grupka 14 ptaków. Dzisiaj po raz pierwszy były obserwowane kilkaset metrów od swojego stałego miejsca. Żerowały na modrzewiach nieco młodszych i co ważne, nieco niższych. W związku z tym jest nadzieja na wykonanie lepszych fotek.
(Andrzej Sulej, Marcin Wierzbicki, Krzysztof  Bolechowski)

Jurkowo, skraj Puszczy Boreckiej (głównie przy karmniku): dzięcioł zielonosiwy -1 fm, dzięcioł średni - 1, dzięcioł duży - 2-3, trznadel - ok. 80, mazurek - ok. 95, wróbel - ok. 8-10, modraszka - 2, bogatka - ok. 20, sikora uboga - 2, kos - 1 m, kwiczoł - 3, paszkot - 6, zięba - 1, sroka - 4, sójka - ok. 22, bielik - 1, kruk - 5, krogulec - 1 (Andrzej Sulej)

Nidzica:  ok. 30 jemiołuszek (K. Szczepkowski)


11.02.2013
Puszcza Romincka:
łuskowców cały czas brak. Ale udało się potwierdzić w końcu sóweczkę, prawdopodobnie jest to ptak obserwowany w styczniu. Ptak tym razem był około 1-1,5km od poprzedniego stwierdzenia, w okolicach rezerwatu Boczki.(D.Cząstkiewicz)

Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 9, mewa siwa: 13, śmieszka: 57, mewa białogłowa: 9 (K. Jankowski)


10.02.13.
Iława, Jezioro Ilawskie: czernica - samiec, gągoł-1m, 2f; krzyżówka - 68, łabędź niemy - 3 ad, łyska - 2, śmieszka - 1, mewa siwa- 1, czyż ok 50, żerujące modraszki w trzcinach (A. Laskowska, P. Szypulski)

Elbląg jak co roku para dzięciołów zielonosiwych , paszkoty, sikory sosnówki, ubogie i czarnogłowe,na karmisku w okolicy Elbląga trznadle, kruki, sójki (M. Gawron)

Lubawa ( Park Gminny): głos godowy puszczyka słyszany późnym popołudniem , tuż po zapadnięciu zmierzchu( S.Olender)


09.02.13.
Iława, Jezioro Ilawskie:
czapla siwa - 1, czernica - samiec, nurogęś-1m, 3f; gągoł-2m, 3f; krzyżówka - 72, łabędź niemy - 2 ad, łyska 2, śmieszka - 1, mewa siwa - 1, paszkot odgłosy, modraszka - 3, sikora uboga - 1 (A. Laskowska, P. Szypulski)
07.02.2013
Lubawa:
21 jemiołuszek objadających owoce jemioły przy Urzędzie Miasta (S. Olender)
05.02.2013
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: łuskowiec-4, ptaki w przelocie brak dokumentacji foto, ale udało mi się zobaczyć w lornetce jednego ptaka i był to ptak w upierzeniu samicy. Wieczorem na spacerze udało mi się usłyszeć samca sóweczki, który śpiewał z rezerwatu Mechacz Wielki i jak narazie do 11 lutego nie udało mi się jej potwierdzić. Jest to kolejne, nowe stanowisko i stwierdzenie z Puszczy.(D.Cząstkiewicz)
06.02.13.
Orneta, dolina Drwęcy Warmińskiej:
zimorodek - 1
czapla siwa - 3
myszołów - 1
sójka - 3
sroka - 5
czyż - 15
gil - 20
trznadel - 6
kwiczoł - 7
łabędź niemy - 1 juv
raniuszek - 14
Żaneta Ataszkiewicz

04/02/2013
Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 220, mewa siwa: 120, śmieszka: 315, mewa białogłowa: 70, nad Olsztynem w sumie około 3000 mew (w tym >1500 śmieszki) K. Jankowski


3.02.2013
Olsztyn,
okolice elektrowni wodnej na Łynie (około 1km w górę rzeki od elektrowni i około 2km w dół rzeki): Byliśmy od 7 rano i to zaowocowało obserwacją pluszczy i to 3 osobników! Ptaki siedziały przy samej elektrowni. Poza tym nurogęś-28f+24m, gągoł-1, czapla siwa-2, ł.niemy-28, bielik-1, perkozek-1, krzyżówka-20, a na zbiornikach oczyszczalni ścieków krzyżówka-ok.80 i cyraneczka-1m.(A.Sereda, K.Jankowski, D.Cząstkiewicz)

Olsztyn, os.Mleczne, rz.Łyna: cyraneczka-1f przelatująca nad rzeką. (D.Cząstkiewicz)

Rezerwat Kośno 11.30-13,00 : Raniuszki 11; sikora uboga 3; łabędź niemy 8 ( 6 juv. ) ;kruk 4 ; kowalik 4 ; czubatka 1; sójka 2; myszołów 1 (D. Łapiński)

W Puszczy Boreckiej - 12 łuskowców: 2 w upierzeniu samców i 10 w szacie samic lub osobników młodocianych. Ptaki żerowały na pączkach okazałych modrzewi, rosnących na wzniesieniu blisko skraju lasu w Jurkowie (S. Czernek, A. Sulej)

Iława, Jezioro Iławskie: samiec czernicy, para gągołów, krzyżówka - 98, ł niemy - 1 ad+szczątki martwego. Rzeka Iławka odc. miejski: krzyżówka - w sumie - 363 os, ł. niemy - 2 ad, 1 imm; odgłosy paszkotów (cn. 2 os), czyż ok 150 os, przelatujący kruk. Jeziorak Mały (na niezamarzniętej części przy galerii): Ł. niemy 14 ad (2 z obrączkami odczytanymi), 3 imm; krzyżówka ok 120 os, śmieszka - 3 (A. Laskowska, P. Szypulski)


2.02.2013
Olsztyn,
Park Kusocińskiego: krzyżówka-ok.60.(A.Sereda)
01.02.2013.
Orneta, dolina Drwęcy Warmińskiej
pliszka górska - 1
czapla siwa - 2
łabędź niemy - 1 juv.
gil - 4 (2f+2m)
kwiczoł - 6
pełzacz leśny - 1
kowalik - 2
Żaneta Ataszkiewicz

Ostróda, jez. Drwęckie: m.in.: łabędź niemy: 26, kokoszka: 1, krzyżówka: 640 (3 sołtysy), łyska: 1, mewa siwa: 21, śmieszka: 2 (K. Jankowski)


31.01.13.
Nidzica:
jemiołuszki -7 os (K. Szczepkowski)

Polana Hajnowiecka- dzięcioł zielonosiwy żerujący na deskach szczytowych domu, a potem na pobliskim drzewie. Na tym samym drzewie też dzięcioł średni. I to by było na tyle z tych stron, bo niestety pogoda nie pozwoliła na więcej... (Oliwier Myka)


30.01.13.
Nidzica:
dziś jemiołuszki 9 sztuk (K. Szczepkowski)
29.01.2013
Nidzica dziś jemiołuchy około 30 sztuk; żerowały najpierw na jabłkach później przeniosły się na jemiołę i z powrotem na jabłka (K. Szczepkowski)
28.01.2013
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: Ponownie doleciały do nas łuskowce-2m+4f/1zima m. Ptaki dały się już trochę dłużej poobserwować ale w gorszych warunkach niż wcześniej, żerowały na pączkach modrzewi na skraju śródleśnej polany. (A.Sereda, A.Wilk, D.Cząstkiewicz)
25.01.2013
Olsztyn,
elektrownia wodna na Łynie: 1 – czapla siwa, 1 – kruk, 2f –gągoł, 1f – nurogęś, 10 – łabędź niemy (plus pozostałości po jednym tegorocznym młodym), 1ad – bielik, 1m – krzyżówka, 1 – pluszcz (M. Zygmunt)

Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 70, mewa siwa: 7, śmieszka: 78, mewa białogłowa: 37 (K. Jankowski)


24.01.13.
Dolina rzeki Wałsza (powia Pieniężno):
zimorodek 1os
strzyżyk 5os
rudzik 2 ad i juv
krzyżówka stadko do 50os
kruk 1 para
kowalik 6 os
gil 2 samce (M. Bebłot,  Michał Wawirowicz)

Elblag: dzięcioł czarny, krogulec, nadal żerujące na krzewach berberysu jemiołuszki ok 150 szt (M. Gawron)


23.01.13.
Nidzica:
ok 70 jemiołuszek (K. Szczepkowski)

Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): śmieszka: 125 (K. Jankowski)


22.01.2013
Puszcza Romincka,
Polana Hajnowiecka: orzeł przedni-1ad. Ptak czatował na padlinę znajdującą się w lesie, jednak siedząc na czubku wysokiego świerka, zrezygnował i poleciał w kierunku S. (D. Cząstkiewicz)
20.01.2013.
Samborowo
(gm. Ostróda): na Drwęcy tylko kilkanaście krzyżówek i 5 łabędzi niemych (od mostu kolejowego po jez. Drwęckie). Po drodze myszołów - 2, dzięcioł czarny-1,  jemiołuszka cn 4 os, trznadel ok 70 w stadzie, dzwoniec - 8 w grupie, 13 sójek w grupie, na koniec spotkaliśmy stadko raniuszków cn 10 os w tym 1 os z czarną brwią  (Ae.c. europaeus) A. Laskowska, P. Szypulski

Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): śmieszka: 45 (K. Jankowski)


19.01.2013.
Węzina - Dłużyna
(gm. Elbląg): z ciekawszych myszołów włochaty, pustułka, bielik, zięba jer (M. Gawron)

Bagna Nietlickie: Kilka godzin w ciekawym terenie postanowili spędzić członkowie Mazurskiej Grupy OTOP. Wybór (słuszny) padł na Bagna Nietlickie gdzie udaliśmy się w cichym przekonaniu spotkania sowy jarzębatej. Niestety nie udało się zaobserwować tej północnej sowy lecz wrażeń ornitologicznych mieliśmy sporo. Z samego początku pokazały się bieliki prawdopodobnie koncentrujące się wokoło padliny. Ostatecznie doliczyliśmy się pięciu osobników. Późniejsze obserwacje zaowocowały m.in. takimi gatunkami jak srokosz, jastrząb, myszołów, kruki, wrony. Nic z wymienionych gatunków nie było i pewnie nie będzie w stanie przebić przez dłuższy czas tego co zerwało się z lodu i nie dało się obejrzeć dokładniej. Niewielki ptak za trzecim spłoszeniem i naszym podejściem przez chwilę pokazał się pomiędzy kępami traw i dał się fotografować. Dopiero po analizie zdjęć i przy pomocy fachowców oznaczono go jako siwerniaka. Wg. Dawida Cząstkiewicza to pierwsza obserwacja gatunku w regionie. W miejscu gdzie obserwowaliśmy siwerniaka swoje tropy na cienkiej warstwie śniegu pokrywającej lód pozostawił wodnik. Taki oto był efekt wspólnego wyjścia w teren Agnieszki Seredy, Dawida Cząstkiewicza, Andrzeja Suleja, Krzyśka Pawlukojcia i Szymona Czernka oraz Pliszki Ogoniastej Czterołapej.


18.01.2013.
Nidzica:
16 jemiołuszek (K. Szczepkowski)
17/01/2013
Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 270, mewa siwa: 74, śmieszka: 300 (w tym jedna z czerwonym plastikiem z Węgier), mewa białogłowa: 24, mewa żółtonoga: 1juv (K. Jankowski)
16.01.2013
Lidzbark Warmiński:
Jemiołuszki 25 os (M. Bebłot)

Elbląg: myszołów włochaty-1, ok 150 jemiołuszek w centrum miasta (M. Gawron)

Puszcza Romincka: nowe stanowisko sóweczki. Tym razem stanowisko to znajdowało się w środkowo-zachodniej części Puszczy. Nie określiłem płci ponieważ ptak przyleciał na wab ale nie wydawał głosu. Poza tym po Puszczy kręci się sporo bielików a to głównie, że tej zimy sporo padliny leży w lesie głównie dzików. (D. Cząstkiewicz)

Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 97, mewa siwa: 65, śmieszka: 110, mewa białogłowa: 14 (K. Jankowski)


15/01/2013
Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 10, mewa siwa: 10, śmieszka: 33, mewa białogłowa: 2 (K. Jankowski)
14 I 2013
Sapałówka:
Pluszcz na Gołdapie w Sapałówce przy starym młynie. Za młynem znajdują się resztki mostu i fragmenty drewnianych przęseł obecnie zastępujących Pluszczowi kamienie (S. Czernek)

Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 44, mewa siwa: 26, śmieszka: 107, mewa białogłowa: 4 (K. Jankowski)


13.01.2013
Węgorzewo Węgorapa i okolice:
krzyżówka - 422 (230m + 192fm), łabędź niemy - 5 (4 ad), śmieszka - 1, perkozek - 1, pluszcz - 1, jemiołuszka - 1, kwiczoł - 11, kos - 1, paszkot - 1, dzwoniec - 25, sierpówka - 1, bogatka -15, kuropatwa - 7, krukowate (kawka, gawron, wrona, sroka) - 300, raniuszek - 7, myszołów - 1 (Sz. Czernek, A. Sulej)

Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 215, mewa siwa: 28, śmieszka: 42 (w tym jedna z czerwonym plastikiem z Węgier), mewa białogłowa: 25, mewa żółtonoga: 2juv (K. Jankowski)


12.01.2013
Olsztyn,
ul. Iwaszkiewicza: Jemiołuszka - 15 (Ż. Ataszkiewicz)

Iława: Jezioro Iławskie: perkozek - 1, nurogęś - 2m,1f; gągol - 1f, krzyżówka 34, ł. niemy - 1 ad, czyżyk - ok 100 os. Rz. Iławka, odc. miejski: krzyżówka - w sumie ok 320 os, ł. niemy - 3 ad, zimorodek - 1, strzyżyk - 2, dzwoniec - 20, czyżyk - 80, kwiczoł - , paszkot - 2. Jeziorak Mały: krzyżówka - ok 300, ł. niemy - 4 ad, 1 imm; śmieszka - 13, mewa siwa - 14 (A. Laskowska, P. Szypulski)

Elbląg - przelotna nad lasem Bażantarnia uszatka błotna, ptak leciał z S na N , grubodziób, strzyżyk, myszołów zwyczajny, dzięcioł średni, dzięcioł duży, kwiczoły (M. Gawron)

Nidzica: jemiołuszka - 34 os (K. Szczepkowski)


11.01.2013
Jez. Juno,
k.Mrągowa: krzyżówka-290, m.srebrzysta-1, m.siwa-1.(A.Sereda, D. Cząstkiewicz)
10.01.20132.
Nidzica:
nad rzeczka od kilku dni od strony działek zimuje jedna czapla siwa (K. Szczepkowski)

Lubawa: 50 jemiołuszek objadających jemiołę na jesionach przy Przedszkolu Miejskim. W pobliskim ogródku samotny kwiczoł objadający rajską jabłonkę z małych rajskich jabłuszek ( S. Olender)

Ujście Pasłęki: około 100 mew (srebrzysta, siodłata, śmieszka), Krzyżówka do 100 os, Łabędź niemy 3 ad 5 juv (M. Bebłot)


09/01/2013
Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 86, mewa siwa: 32, śmieszka: 46, mewa białogłowa: 9, mewa żółtonoga: 2juv (K. Jankowski)
08.01.2013.
Nidzica:
24 jemiołuszki (K. Szczepkowski)

Olsztyn, os. Kormoran (dach Hali Urania): mewa srebrzysta: 3, mewa siwa: 17, śmieszka: 60 (K. Jankowski)


7.01.2013
Jeglia
(gm. Rybno): jemiołuszka - 17, kwiczoł - 5 (Ł. Głowacki)
06.01.2013
Kwiecewo
: czapla siwa -1 os w przelocie, łabędź niemy - 3 os, krzyżówka - 8 os, myszołów - 3 os ( oprócz tego na odcinku od Jonkowa do Kwiecewa 12 os), bielik - 1 os, pustułka -1 os, jemiołuszki - 45 os, kwiczoł - 13 os, czarnogłówka - 1 os, srokosz - 2 os, sójka - 1 os, kruk - 3 os, szczygieł - 11 os, potrzos - 4 os oraz modraszki , bogatki, gile -słyszane ( obs. A. Hermański)

Iława: ok 100 żerujących jemiołuszek (A. Laskowska, P. Szypulski)


05/01/2013
Ostróda, jez. Drwęckie: z ciekawszych: mewa siwa: 24, śmieszka: 16, bielik: 1ad+1imm, cyraneczka: 1m (K. Jankowski)
04/01/2013
Ostróda, jez. Drwęckie: mewa siwa: 22, śmieszka: 16 (liczono tylko mewy) K. Jankowski
01.01.2013.
Olsztyn, Łyna, ul. Tuwima: kokoszka - 1, krzyżówka - 30m + 25f, śmieszka 20 (Ż. Ataszkiewicz, Ł. Głowacki)

Pożary (gm. Działdowo)-Obserwacja 3 łabędzi krzykliwych żerujących na oziminie (Rafał Kołakowski)

Łąki Jonkowo - Porbady: myszołów - 5 os, myszołów włochaty - 1 os, łabędź niemy - 2 os, łabędź krzykliwy - 5 os, bielik - 1 os, pustułka - 1 os, kruk - 7 os, kwiczoł - 80 os, gil - 4 os, dzięcioł duży - 2 os, bażant - 3 os oprócz tego bogatki, modraszki, szczygły oraz 25 sarenek (obs. A. Hermański)