W TERENIE
aktualne obserwacje z terenu

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU / ROZMAITOŚCI / LINKI / CIEKAWE MIEJSCA / LISTA PTAKÓW / FORUM / KSIĘGA GOŚCI

 

OBSERWACJE Z LAT:
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

czerwoną gwiazdką * oznaczono starsze obserwacje wprowadzone po ostatniej aktualizacji

31.12.2014
Rosochackie k.Olecka
: górniczek-43, trznadel-170.(D.Cząstkiewicz)


30.12.2014
Guty, g. Giżycko:
rudzik-1, kos - 5, sójka-6, dzięcioł zielonosiwy-2, dzięcioł duży-2, dzięcioł średni-3, sroka-1, grubodziób-2, kwiczoł-ok. 50 (K. Pawlukojć)
28.12.2014
Jez.Luterskie:
w 50% zamarznięte, łyska-65, krzyżówka-200, gągoł-1m, bielik-1imm.(D.Cząstkiewicz)
27.12.2014.
Okolice Elbląga:
krogulec, pustułka, kilkanaście nurogęsi, ł. niemych i gągołów, głos dz. zielonosiwego, dz. średni, dz. czarny, dz. duży, trznadle, dzwońce
(M. Gawron)

Jezioro Iławskie - na niezamarzniętej części przy wpływie Iławki: krzyżówka - 160, gągoł - para (samiec tokuje), śmieszka - 4, mewa siwa - 10,  w górze przelatujący dorosły bielik, poza tym czyże ok 100, gile (głosy), zięba - samiec, grubodziób, strzyżyk odzywający się w trzcinach, pełzacz leśny - 2, sójki, kwiczoły i liczne bogatki (P. Szypulski)


26.12.2014.
Jez.Kierźlińskie:
krzyżówka-127, gągoł-3f, 1m, ł.niemy-9ad. Jez.Kiermas: krzyżówka-10, nurogęś-1m, 1f, ł.niemy-1ad. Spory przelot kwiczoła, wydaje mi się, że w tym roku nie ma jemiołuszek ale jest nalot kwiczołowy. Klucznik: ł.krzykliwy-6ad w przelocie na S. Barczewo: sierpówka-75 w jednym stadzie. (D.Cząstkiewicz)

Giżycko: z ciekawszych obserwacji podczas spaceru po mieście: paszkot - 1, rudzik - 1, dzięcioł średni - 1, jer - 1 (w stadku dzwońców), krogulec - 1, łabędź krzykliwy - 7 (w przelocie na NW) ( K. Pawlukojć)


25.12.2014
Jez.Mamry (zat.Przystań): ogorzałka-2 m, 1f/imm, nurogęś-6, gągoł-2, krzyżówka-12.(D.Cząstkiewicz)
24.12.2014
Działdowo:
czapla siwa - 2 os. nad stawami przy ul. Brzozowej (P. Hojdeczko)

Jez.Pluszkiejmskie: nur czarnoszyi-1, nurogęś-1, krzyżówka-50.(D.Cząstkiewicz)


23.12.2014.
Iława:
jemiołuszka - przelatujące stadko ok 70 os (P. Szypulski)
21.12.2014.
Puszcza Romincka, rez.Boczki:
sóweczka-1m. Polana Hajnowiecka: orzeł przedni-1 rok, ptak krążył nad polaną, a następnie poleciał na NE. (D.Cząstkiewicz, K.Kustusch, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Stawy Tylkówko: łabędź krzykliwy -37 (5 juv.), łabędź niemy - 7, bielik - 5 , szczygieł -16, kwiczoł -159 (D. Łapiński)

Jezioro Popówko: łabędzie krzykliwe - 2 os, i rodzinka ł. niemych, w pobliskich zadrzewieniach stadko raniuszków. W okolicy Jez Trupel przelatujący bielik, na wodzie duża fala, widoczne tylko krzyżówki (A. Laskowska, P. Szypulski)


20.12.2014.
Iława:
jemiołuszka - ok. 20 os. żerujących na jemiole "topolowej" (P. Szypulski)
16.12.2014.
Nidzica:
zbłąkana jemiołuszka (K. Szczepkowski)
14.12.2014
Rosochate koło Olecka:
górniczek-1. Jez.Świętajno, pow.olecki: krzyżówka-310, czernica-1f, gągoł-5m, ł.niemy-2ad.(A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)
13.12.2014
Jez.Gołdopiwo: gągoł-195, czernica-23, bielaczek-6f/imm, nurogęś-25, krzyżówka-622, ł.niemy-41, głowienka-1m, czapla biała-1, śmieszka-1, m.siwa-3, nur czarnoszyi-1. Jez.Niegocin, objazd całego jeziora, poza portem w Gizycku: łabędź krzykliwy-174ad+35juv, ł.niemy-67, nurogęś-11, gągoł-146, głowienka-45, czernica-40, krzyżówka-48, kormoran-3, p.dwuczuby-1, bielik-1ad, 1imm, mewy-nieliczone. Jez.Wojnowo: krzyżówka-870, gągoł-1. Jez.Boczne: nurogęś-17, krzyżówka-43, ł.niemy-4, mewa siwa-21, śmieszka-1. Jez Dargin z SE brzegu: ł.krzykliwy-3ad, sporo mew zapadających na wodę, w tym co najmniej 4 mewy białogłowe. Banie Mazurskie: trznadel-170.(D.Cząstkiewicz)

Gołdap
: jemiołuszka-35 (A.Sereda-Cząstkiewicz)

Jez. Kalwa : gągoł -1, kormoran -17, łabędź niemy -11 (7 juv. ). Jez. Leleskie : kormoran -18, łabędź niemy- 9, krzyżówka- 17, gągoł - 36, uhla- 4, gil- 10, srokosz- 1, mewa siwa -38, śmieszka -17, zięba -, raniuszek -5, kwiczoł > 900  (D. Łapiński)


08.12.2014
Jez.Pluszkiejmskie (Czarne):
p.dwuczuby-1, nurogęś-4m, 1f, ł.niemy-5, krzyżówka-33. (D.Cząstkiewicz)
06.12.2014.
Jez.Niegocin
, objazd całego jeziora, poza portem w Gizycku: łabędź niemy-135, ł.krzykliwy-88, krzyżówka-204, głowienka-16, czernica-1, gągoł-70, nurogęś-36, kormoran-2, łyska-97, mewa siwa-3, m.białogłowa-1juv, śmieszka-1. Jez.Kirsajty: zamarznięte w 100%. Północny brzeg Jez.Dargin: ł.niemy-9ad, czernica-162, ogorzałka min.3f/imm, gągoł-50, głowienka-1m, mewa siwa-1ad. Jez.Przystań(Mamry): ogorzałka-3f/imm, 1m, uhla-1f/imm, głowienka-2m, czernica-2, nurogęś-4. Jez.Mamry: ł.niemy-41, ł.krzykliwy-6ad, 4juv, nur czarnoszyi-stadko 6os., krzyżówka-460, gągoł-24, nurogęś-14, zięba-1.(D.Cząstkiewicz, S.Czernek)

Tylkówko: krogulec- 1, wąsatka -7, zimorodek -1, bogatka -6, sikora uboga -2, modraszka -3, łabędź krzykliwy -3 (D. Łapiński)

Iława: Jezioro iławskie zamarznięte, tylko przy wpływie Iławki było trochę wody - siedziało ok 100 krzyżówek, para gągołów i cyraneczka. W trzcinach słychać było kilka strzyżyków. W okolicach dzięcioł duży, dz. średni, kowalik, bogatki, modraszki, sikory ubogie, paszkot, dzwońce, trznadle, sójki, sroki i zagubiona jemiołuszka. Rzeka Iławka (odc. miejski) w środkowej części zamarznięta: krzyżówka: 70 (w tym jeden sołtys),50,70,20,30; ł niemy - 2 ad, 4 imm,. Jeziorak Mały w całości zamarznięty, trochę wody przy galerii. Na lodzie pośrodku siedziało ok 150 mew siwych, przy galerii ok 200 krzyżówek i w powietrzu pojedyncze śmieszki (P. Szypulski)


*04.12.2014
Olsztyn - Kortowo: dzięcioł zielonosiwy przylatujący na słoninę (Ż. Ataszkiewicz)
01.12.2014.
Jez.Ełckie w Ełku: mewa delawarska. Info pochodzi ze strony: hhttp://www.garnek.pl/darekel/28769525/z-lekka-wkurzona obserwator to Dariusz Pełszyński. Wczoraj byłem zobaczyć czy nadal tam siedzi ale nie udało się jej wypatrzeć chociaż canusów było 600 do przeglądania w słabych warunkach świetlnych
(D. Cząstkiewicz)
29.11.2014
Jez.Kierźlińskie k.Barczewa:
uhla-1f/imm, nur czarnoszyi-1, krzyżówka-480, gagoł-13, nurogęś-2m +3f, ł.niemy-2ad+2juv, kormoran-7, jastrząb-1juv. Jez.Kiermas: nurogęś-1m+1f, krzyżówka-22, ł.niemy-2ad+2juv, kormoran-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
28.11.2014.
Jez.Mamry:
ł.krzykliwy-21ad+7juv, nurogęś-11m+10f, gągoł-25, ogorzałka-4f/imm, czernica-4, głowienka-1m, krzyżówka-34, kormoran-1, uhla-1f/imm, bielik-1ad. Jez.Rydzówka: ł.niemy-2ad+3juv, gagoł-12, krzyżówka-30, kormoran-2, mewa siwa-22.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz) Iława: pierwsze jemiołuszki - ok 20 os (P. Szypulski)
27.11.2014
Jezioro Gołdapiwo:
przybywa ptaków głównie krzyżówek, gągołów i czernic. Komplet traczy od dawna niewidziany na Gołdapiwie natomiast brak nurów i ciekawszych perkozów. Idzie ku końcówce migracji jesiennej.
czapla siwa 1
bielaczek 2
szlachar 4

nurogęś 7
czernica 94
krzyżówka 416
gągoł 291
perkoz dwuczuby 25
kormoran 4
łabędź niemy 17
łyska 10
śmieszka 13
mewa siwa 2
Na jeziorze Niegocin w Bystrym 16 łabędzi krzykliwych oraz około 50 krakw. Na Mamrach w Węgorzewie 2 łabędzie krzykliwe (S. Czernek)
25.11.2014
Jez.Gołdap:
nurogęś-1m+5f, krzyżówka-4, kormoran-15, p.dwuczuby-2, zimorodek-1.(D.Cząstkiewicz)
23.11.2014
Jez.Luterskie
: nur czarnoszyi-2, uhla-1f/imm, p.dwuczuby-15, kormoran-21, gągoł-21, ł.niemy-4ad, 3juv, łyska-310. Polder Sątopy-Samulewo: szlachar-3f/imm, nurogęś-42f, 7m, gągoł-9, bielaczek-3f, 2m , krzyżówka-851, krakwa-21, cyraneczka-244, rożeniec-1f, 1m, płaskonos-7, czapla siwa-21, cz.biała-138, bielik-2ad, czajka-260, siewka złota-60, śmieszka-12, mewa siwa-6, mewa białogłowa-6, mewa typu srebrzysta-68, kormoran-3, wąsatki-2 stadka, rzepołuch-9. Jez.Mamry (Zat.Przystań): ogorzałka-5f/imm, czernica-9, głowienka-1, gągoł-15, nurogęś-3m, 2f, krzyżówka-4, mewa siwa-4.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Ostróda: mewa delawarska nadal obecna na Jez. Drwęckim (M. Gawron i inni)

Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą: 2 czaple siwe , krzyżówki, 1 łabędź niemy, 2 myszołowy, jastrząb w locie atakujący samice krzyżówki - atak nieudany
(P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)

Nidzica: nad działkami para pustułek (K. Szczepkowski)

Ujście Pasłęki: gęś białoczelna 1, gęgawa ~250, czapla siwa 1, myszołów 3, myszołów włochaty 1, czajka ~100, mewa siodłata ~10, zimorodek 1, skowronek 1, szpak ~10, śnieguła 1 (M. Romanowski)


22.11.2014
Stawy w Tylkówku
łabędź krzykliwy 116
łabędź czarnodzioby 8
nurogęś 230
krakwa 38
głowienka 55
czernica 3
gągoł 7
czapla biała 8
świstun 6
bielik 1
raniuszek 9
myszołów 2
śmieszka 4
modraszka 5
bielaczek 8
czajka 2
krzyżówka >400
dzięcioł zielony 1
kormoran 60

Jezioro Leleskie
kormoran 36
raniuszek 9
gągoł 104
srokosz 1
D. Łapiński
19.11.2014
Jez.Łasmiady: nur czarnoszyi-1, nur rdzawoszyi-2, łabędź krzykliwy-1ad, ł.niemy-2ad, gągoł-41, krzyżówka-135, p.dwuczuby-22, mewa siwa-19, m.srebrzysta-1ad, łyska-90, bielik-1. (D.Cząstkiewicz)
15.11.2014
Giżycko :
pierwsza tej jesieni obserwacja jemiołuszek - 16 ptaków w stadzie (E. Witek - Pawlukojć, K. Pawlukojć)
13.11.2014
Jez.Łaśmiady
: nur czarnoszyi-4.(D.Cząstkiewicz)
12.11.2014
Gołdap
: pierwsza jemiołuszka - głos (A. Sereda-Cząstkiewicz)

Tylkówko: łabędź krzykliwy -95, ł.czarnodzioby -14, gągoł -2, bielaczek - 11, krakwa - 22, świstun -12, nurogęś -110, głowienka -24, kszyk -1,  czapla biała -15, czapla siwa -1, bielik -1, myszołów -2, zimorodek -1, dzięcioł zielony -1, czyż ok.250, szczygieł -17, kwiczoł >120 (D. Łapiński)


11.11.2014
Jezioro Niegocin, g. Giżycko : łabędź krzykliwy - 50ad + 16juv (K. Pawlukojć)

Stawy w Tylkówku: bielik -1, myszołów -2, wąsatka -2, łabędź krzykliwy -97, łabędź czarnodzioby -8, bielaczek -16, czapla biała -13, czapla siwa -7, kwiczoł >50 (D. Lapiński)


10.11.2014
Jez.Łuknajno:
mgła utrudniała obserwacje ale udało się wypatrzeć szlachary-2f.(D.Cząstkiewicz)

Jez. Śniardwy z Okartowa: markaczka-1f/imm, uhla-1f/imm, czernica-19, ogorzałka-12f/imm, gągoł-30, głowienka-1m, łyska-80. Jez.Miłkowskie: krzyżówka-440, kormoran-1. Jez.Niegocin w Bystrym: ł.krzykliwy-43ad+17juv, ł.czarnodzioby-10ad, gągoł-13, nurogęś-4, krzyżówka-66, krakwa-96, cyraneczka-1, p.dwuczuby-3, mewa siwa-46, śmieszka-6, m.białogłowa-1ad, kormoran-3. Jez.Gołdopiwo: nur czarnoszyi-6, nur rdzawoszyi-1, ogorzałka-1imm/f, czernica-93, gągoł-225, nurogęś-66, bielaczek-9f/imm, p.dwuczuby-26, krzyżówka-128, krakwa-4, łyska-12, kormoran-1, ł.niemy-3ad, 4juv, mewa siwa-18, m.srebrzysta-3.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Jezioro Niegocin + Jezioro Boczne, g. Giżycko : perkoz dwuczuby - 6, łabędź czarnodzioby - 3ad, łabędź krzykliwy - 5ad + 1juv, łabędź niemy - 3ad + 6 juv, kormoran - 16, zimorodek - 2, gągoł - 16, łyska - ok. 40 (K. Pawlukojć)


09.11.2014
Kadyny, Zalew Wiślany
- z ciekawszych zimorodek, dwa bieliki, kilka stadek po 8-15 os wąsatek, 18 śnieguł (M. Gawron)

Objazd Jez.Śniardwy: najwięcej ptaków w Nowych Gutach. Łącznie było: markaczka-6(3imm/f+3imm/f), uhla-2 imm/f, nur czarnoszyi-3, bielaczek-4imm/f, rożeniec-1m, ogorzałka-16 imm/f, czernica-103, krzyżówka-376, gągoł-103, nurogęś-10, ł.niemy-71, ł.krzykliwy-20ad, p.dwuczuby-12, śmieszka-60, mewa siwa-93, m.srebrzysta-16, m.białogłowa-1ad, łyska-205, wąsatka-głos stadka, pliszka siwa-1juv. Jez.Seksty: szlachar-1f, p.dwuczuby-6, gągoł-17,ł.niemy-7, krzyżówka-10. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz, B. i A.Włodarczak-Komosińska, M.Majchrzak)


08.11.2014
Jez.Łuknajno:
mgła utrudniała obserwacje, udało sie policzyć tylko łabędzie niemy-437, ł.krzykliwe-7, g.białoczelna-9 wąsatka-głos stadka, poza tym dominowała nurogęś i krzyżówka. Jez.Śniardwy od strony Łuknajna: wąsatka-głos stadka, gągoł-1 krzyżówka-2 poza tym tylko mgła.(K.Kustusch, A.Sereda-Cząstkiewicz, B. i A.Włodzarczak-Komosińska, M.Majchrzak, D.Cząstkiewicz)
07.11.2014
Jez.Niegocin, Bystre
: łabędź krzykliwy-40ad+15juv, ł.czarnodzioby-15ad+2juv, krakwa-38, czernica-215, nurogęś-3, krzyżówka-2, gągoł-1, kormoran-2, mewa siwa-100, śmieszka-100, p.dwuczuby-8, nieoznaczone kaczki-ok.200, wrona-36.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
06.11.2014
Jez.Gołdap:
uhla-3f/imm, nurogęś-4, gagoł-1, krzyżówka-23, kormoran-2, czapla siwa-1, dzięcioł zielonosiwy-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
05.11.2014
Jez.Pluszczkiejmskie(Czarne):
nury czarnoszyie-2, nadal obecne. Jez.Gołdap: uhla-2f/imm.(D.Cząstkiewicz)
04.11.2014
Jez.Pluszkiejmskie(Czarne):
nur czarnoszyi-1juv+1. Puszcza Romincka: dzięcioł zielonosiwy-1m.(D.Cząstkiewicz)

Jez.Gołdap: czapla biała-1, cz.siwa-1, gągoł-1, uhla-3f/imm.(A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)

Pielgrzymowo gm. Nidzica (zarośla olszynowe nad rzeką Wkrą):
słonka- 1
raniuszek-8
strzyżyk-1
P. Walendziak


03.10.2014
Nidzica:
kszyk siedzący na działce przy stawku (K. Szczepkowski)
01.11.2014.
Nidzica:
8 raniuszków (K. Szczepkowski)
31.10.2014
Puszcza Romincka: dzięcioł zielony.(D.Cząstkiewicz)

Tylkówko: łabędź niemy - 3, łabędź krzykliwy - 93, łabędź czarnodzioby - 9, krzyżówka > 300, krakwa > 30, świstun -16, nurogęś - 210, cyraneczka - 22, czernica - 5, gęś zbożowa - 3, gągoł - 4, bielaczek - 2f, głowienka - spore, niepoliczone stadko, czapla siwa - 8, czapla biała - 26, kwokacz -1, czajka - 36, bielik - 1, myszołów - 2, krogulec - 2, kwiczoł - 80, droździk -1, jer - ok.20, srokosz - 1, zięba - 4, kruk - 2, dzięcioł zielony - 1, trznadel - 2,   czyż > 40, sroka - 4,  zimorodek - 1,   kormorany > 80,  (D. Łapiński)


29.10.2014
Jez.Woszczelskie: łabędź krzykliwy-13, ł.niemy-69, kormoran-73, nurogęs-15, gągoł-4, krzyżówka-58, cyraneczka-4, krakwa-9, świstun-2, łyska-94, mewa siwa-1, m.srebrzysta-3.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
27.10.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
myszołów włochaty-1 w niskim przelocie na S, srokosz-1.(D.Cząstkiewicz)

Nidzica: w okolicach działek przy Warszawskiej - ok 30 raniuszków (K. Szczepkowski)


26.10.2014
Jez.Gołdopiwo:
uhla-5, nur czarnoszyi-1, ogorzałka-1f/imm, czernica-33, głowienka-1m, nurogęś-26, gągoł-209, krzyżówka-245, świstun-3, krakwa-3f, 1m, kormoran-13, łyska-55, perkozek-1, p.dwuczuby-109, ł.niemy-4ad, 4juv, śmieszka-16, m.siwa-5, m.srebrzysta-5ad, czapla biała-2, pliszka siwa-1. Banie Mazurskie: myszołów włochaty-1 w przelocie na S.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
25.10.2014.
Jez. Popówko
(gm. Iława): zbiornik lekko zamarznięty od brzegów: gęgawa - 1 w locie, ł. niemy - 21 ad, 6 imm; krakwa - 2, krzyżówka - ok 300, świstun ok 30, cyraneczka ok 260, nurogęś - 5, bielaczek - 1f, brodziec śniady - 8, mewa typu srebrzysta - 2, mewa siwa - 33, mewa mała - cn. 15, śmieszka - ok 30, odgłosy wodnika, czapla biała - 134, w przelocie kilka świergotków łąkowych i kruk (P. Szypulski)
24.10.2014
Gołdap, Zalew: bielaczek-1f/imm, gągoł-6, krzyżówka-80, czapla siwa-1 (D.Cząstkiewicz)
23.10.2014
Zalew w Gołdapi:
nur czarnoszyi-1, gągoł-7, krzyżówka-10, Jez.Gołdap: krzyżówka-8, cyraneczka-1, kormoran-13, p.dwuczuby-1, śmieszka-4. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: myszołów 5 na migracji, słonka-1 w przelocie, 1 spłoszona, kopciuszek-2, srokosz-1, błotniak zbożowy-1f/juv w przelocie. Jez.Pluszkiejmskie (Czarne): kormoran-65, p.dwuczuby-9, krzyżówka-34, gągoł-5, nurogęś-1, ł.niemy-1juv, sokół wędrowny-1ad. Puszcza Romincka: sóweczka-1m w znanym stanowisku. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
22.10.2014
Gołdap, Zalew
: ogorzałka-1m. Jez.Pluszkiejmskie (Czarne)-mewa srezbrzysta-2, nur czarnoszyi-1.(D.Cząstkiewicz)
21.10.2014
Jezioro Gołdapiwo:
nurogęś 16
czernica 88
gągoł 156 (znacznie przybyło)
głowienka 1 (samiec w stadzie czernic)
krzyżówka 19
lodówka 1 (samica, pierwsza obserwacja gatunku na Gołdapiwie)
perkoz dwuczuby 72 (ubyło połowę)
zausznik 1
kormoran 15
łabędź niemy 12
łyska 52
mewa srebrzysta 4
śmieszka 17
mewa siwa 5
nieoznaczone kaczki 7
Dolina Węgorapy i Gołdapy
myszołów 1
myszołów włochaty 2
bielik 1ad
krogulec 3
krogulec/jastrząb 1
srokosz 4
błotniak zbożowy 1f
czajka 270
siewka złota 724
Sapałówka
myszołów włochaty 2
obs. Szymon Czernek

Polder Sątopy-Samulewo: ł.niemy-1juv, ł.krzykliwy-4ad+4juv, gęś zbożowa-47, g.białoczelna-140, gęgawa-61, krakwa-105, cyraneczka-676, krzyżówka-2048, rożeniec-51, płaskonos-20, gągoł-5, nurogęś-16, perkozek-5, p.dwuczuby-4, kormoran-12, czapla biała-noclegowisko 250-300, cz.siwa-10, bielik-1ad, 1imm, myszołów-1, sokół wędrowny-1juv, wodnik-1, łyska-10, sieweczka obrożna-2juv, siewnica-8, siewka złota-1850, czajka-2560, biegus zmienny-19, batalion-43, kszyk-3, b.śniady-49, kwokacz-2, śmieszka-82, m.siwa-3, m.srebrzysta-128, wąsatka-2stadka, szpak-6000, sroka-2.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)


20.10.2014.
Las w pobliżu Iławy:
przelatujący samiec krogulca (P. Szypulski)
19.10.2014
Tylkówko
czapla biała 39
czapla siwa 10
łabędź krzykliwy 69
krzyżówka >150
nurogęś 103
czernica 9
świstun 8
gągoł 2
ogorzałka 1
kormoran -72
perkoz dwuczuby 2
śmieszka 34
mewa mała 2
kwokacz 1
brodziec śniady 5
kszyk 3
bielik 2
myszołów 44 (przelot)
krogulec 2
dzięcioł zielony 1
kruk 42
sroka 5
gawron >200
D. Łapiński

Tatary (gm. Nidzica): ok 100 czeczotek (P. Hojdeczko)

Gromoty (gm. Ilawa), przechadzka wzdłuż Drwęcy: błotniak zbożowy - 1 f, myszołów - 2, stadka przelatujących zięb i sikor (bogatki+modraszki), żerujące szpaki - ok 300 os, kruk - 1, wrona siwa - 5 żerujących, tu i ówdzie przelatujące sroki, trznadle i mazurki (A. Laskowska, P. Szypulski)


18.10.2014
Para żurawi na peryferiach Kozłowa. (E. Jasztal-Szczepkowska, K. Szczepkowski, A. Szeszel)
15.10.2014
Stawy w Białej Oleckiej:
Stawy spuszczone błotka dużo ale ptaków nie za wiele, czajka-480, biegus zmienny-4juv, śmieszka-19, mewa siwa-2, m.srebrzysta-2ad, kormoran-21, gęś białoczelna-1juv, ł.niemy-5ad+8juv, czapla biała-2, cz.siwa-13, czeczotka-1.(A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)
14.10.2014
Puszcza Romincka, Jurkiszki:
pierwsze 5 przelotnych droździków i kolejna czeczotka. (D.Cząstkiewicz)
13.10.2014
Puszcza Romincka, Galwieckie Łąki:
sóweczka-1m.(D.Czastkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
12.10.2014
Tylkówko:
bielik 1, nurogęś 45, śmieszka 12, czajka 250, brodziec śniady 4, kszyk 3, kormoran 70, łabędź krzykliwy 29, głowienka 60, cyraneczka 26, krzyżówka ok.100, krakwa 5, świstun 4, gęgawa 4, gęś zbożowa 10, gęś białoczelna 5, czapla biała 6, czapla siwa 2, szczygieł 5, myszołów 2 (D. Łapiński)

Puszcza Romincka: samiec sóweczki na stanowisku sprzed dwóch lat. Polana Hajnowiecka: samiec sóweczki nadal obecny. (A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)

Smolany (gm. Janowiec Kośc.): zasłyszane czeczotki w przelocie (P. Szypulski)


11.10.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: leżałem na leżaczku i obserwowałem ruch na niebie. Udało mi się zaobserwować nieoznaczone nury-9 w przelocie na NW, gęś zbożowa-10, komin myszołowów-17+ pojedyncze łącznie 15 os. krogulec-4 na migracji, kilkadziesiąt stad zięb pomieszane z jerami, sikor, kulczyk w przelocie na S.(D.Czastkiewicz)
10.10.2014
Puszcza Romincka, Jurkiszki: z rana przelotna na S bardzo wysoko dwa stada nieoznaczonych nurów jedno 60-70, drugie 66 osobników. Jez.Mamry, najwięcej ptaków siedziało w Zat.Przystań: czernica-112, ogorzałka-3f/imm, łyska-10, gągoł-12, ł.niemy-2ad,7juv, czapla biała-2. Jez.Kirsajty: łyska-600-650, czapla biała-2, ł.niemy-16. Jez.Łabap: p.dwuczuby-40. Jez.Dargin: 3 duże stada nieoznaczonych kaczek, ponieważ silnie drżało powietrze. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
09.10.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: przelotne na S mewy zółtonogie-1ad+2juv. Znane stanowisko sóweczki-1m.(D.Cząstkiewicz)
07.10.2014
Jez.Czarne (Pluszkiejmskie): czapla biała-1. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: bardzo późny świerszczak żerujący przez kilka sekund na żwirowej drodze, po spłoszeniu usiadł w turzycowisku. Również późny derkacz wypłoszony przez psa. (D.Cząstkiewicz)
06.10.2014
Jez.Gołdap: pustki, tylko p.dwuczuby-4. Jez.Czarne (Pluszkiejmskie): z ciekawszych tylko czapla biała-1. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza czeczotka (D.Cząstkiewicz)
05.10.2014
Woźnice
k.Mikołajek: żerujący błotniak zbożowy-1m. Jez.Śniardwy w Nowych Gutach: króciutka wizyta by sprawdzić czy płatkonóg jest obecny, niestety nie było go. czernica-5, ł.niemy-42, m.siwa-42, śmieszka-ok.30, m.srebrzysta-13, krzyżówka-nieliczona, łyska-nieliczona, świstun-4, czapla biała-1, makolągwa-60.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Jezioro Gołdapiwo
nurogęś 16
cyraneczka 1
czernica 33
gągoł 62
krzyżówka 9
ogorzałka 15
świstun 7
nur rdzawoszyi 1
perkoz dwuczuby 193
perkoz rdzawoszyi 1
zausznik 1
kormoran 19
łabędź niemy 9
łyska 81
mewa srebrzysta 7
śmieszka 40
mewa siwa 1
obs. Szymon Czernek

Kanigowo, (zasiewy ozimin):
świergotek łąkowy-około 20 ptaków
skowronek-około50
lekri słyszane
kopciuszek-1 śpiewający samiec
szpak-około 60-80 sztuk(żerujace na pozostałościach po jarzębinie i czarnym bzie)
stado mieszane drozdowatych; (kwiczoły,kosy,drozdziki i kilka paszkotów-ptaki żerowały na kruszynie i głogu)
srokosz-1 ptak
P. Walendziak

Jezioro Łąckie pod Iławą: czapla biała żerująca przy wypływie rzeczki (A. Laskowska, P. Szypulski)


04.10.2014.
Tereny wzdłuż Drwęcy w okolicach Gromot
(gm. Iława): w poszukiwaniu potencjalnych miejsc na siewki: gęsi białoczelne - 90 os w przelocie, myszołów - 2, siniak - 3, duże stada zięb z jerami, skowronków, szpaków, trznadli, dzwońce z makolągwami - mieszane stadko ok 120 os, poza tym bogatki, modraszki, droździki, śpiewaki, rudzik, głosy modraszek, bogatek, pierwiosnka, świergotków łąkowych, 2 wrony i 2 kruki (P. Szypulski)

Jez.Gołdopiwo: czernica-44, głowienka-1, świstun-8, gągoł-31, nurogęś-5, krzyżówka-9, łyska-211, kormoran-5, perkozek-2, p.rdzawoszyi-1, p.dwuczuby-207, mewa srezbrzysta-12, m.siwa-2, śmieszka-55, ł.niemy-5ad+11juv, wąsatka-głos stada. Jez.Guber: świstun-67, płaskonos-2, ł.niemy-49, krzyżówka-2, gęgawa-1, perkozek-1, m.srebrzysta-1ad, na polu obok czajka-ok.300. Rozlewisko w Silicach: łabędź krzykliwy-2ad, na nocleg zleciało się 65 gęsi gdzie zdecydowana większość to gęgawa ale słychać było też zbożowe, krzyżówka-ok.30, czapla siwa-2, wodnik-1, łyska-1, czajka-4, na polu obok stado 54 świergotków łąkowych oraz 60 skowronków. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Kanigowo (gm. Nidzica): bocian biały-1 kontuzjowany ptak żerujący obok 2 żurawi, białoczelna-słyszane 2 przelatujace klucze, liczne drozdziki w trakcie przelotu
(P. Walendziak)


03.10.2014.
Goldopiwo:
p.dwuczuby kilkadziesiąt, perkoz zausznik-2, perkozek-2, perkoz rdzawoszyi-3,  nuroges-10, glowienka-8, czernica-12, gagoly-40, mewa mala-1, lyska 90, bielik-1 (W.Marciniak)

Dolina Gołdapy i Węgorapy
myszołów 10
bielik 3 (2ad i 1 juv)
błotniak zbożowy 1m
krogulec 3
drzemlik 1m
srokosz 3
czapla siwa 2
czajka 563
siewka złota 55
gęś zbożowa 5
S. Czernek


01.10.2014.
Krótka wizyta nad Jez.Gołdopiwo z jednego punktu: z ciekawszych ogorzałka-7m+5f/imm, zausznik-1, perkozek-2.(D.Cząstkiewicz, S.Czernek)

Jez.Śniardwy w Nowych Gutach: PŁATKONÓG PŁASKODZIOBY-1 imm ptak żerował przy samym brzegu. Chcieliśmy policzyć całe jezioro ale płatkonóg pochłonął nam tyle czasu, że wyniki są nie kompletne. Nury (najprawdopodobniej czarnoszyje)-70-75 ptaki krążyły nad jeziorem i poleciały na W, czernica-162, ł.niemy-15, krzyżówka-ok.200, łyska-ok.200, kormoran-6, gęgawa-1, cyraneczka-5, m.srebrzysta-ok.30, śmieszka-ok.40, m.siwa-ok.20, gągoł-ok.20, czapla biała-1, rybołów-1, p.dwuczuby-ok.60. Na Szerokim Ostrowiu-uhla-2m w niskim przelocie nad jeziorem na W, mewa mała-2ad, czapla biała-1.(D.Cząstkiewicz, S.Czernek)

Puszcza Romincka i Jez.Śniardwy: cały dzień i noc leciały gęsi nie było momentu kiedy nie było słychać przelatujących gęsi. Prawdopodobnie przeleciała zdecydowana większość tych ptaków, (D.Cząstkiewicz)

Działdowo: w nocy przeloty gęsi,  na łąkach przy ul. Brzozowej 8 czapli białych, w powietrzu ok. 30 żurawi w kominie (P. Hojdeczko)

Iława: w nocy do rana - intensywny przelot gęsi białoczelnych i zbożowych (P. Szypulski)


28.09.2014
P
older Sątopy : czajka ok. 3200 (pewnie było więcej na polach, bo wciąż dolatywały), siewka złota – 94, siewnica – 3, biegus zmienny – ok. 190, biegus krzywodzioby – 1 (kontuzjowany), biegus malutki – 5, sieweczka obrożna – 7, kszyk – co najmniej 41, batalion - > 220, brodziec śniady – 2, mewa siodłata – 1 juv. (odlatująca z 4. dużymi w typie srebrzysta), kormoran – kilkadziesiąt, czapla biała – nie liczyłem, ale podobno ok. 140 (w tym jedna z intensywnie czerwonymi nogami i ciemnym dziobem - w szacie godowej - wzbudziła emocje), żuraw – co najmniej 800, mewa duża – ok. 10, śmieszka – kilkadziesiąt, mewa siwa – ok. 20, cyraneczka – kaczy dominant - > 200, krzyżówka – kilkadziesiąt, świstun – co najmniej 6, łabędź niemy – kilka, łabędź krzykliwy – 1 juv., bielik – 2, błotniak stawowy – 2,, jastrząb – 2 ( 1 ad. m i 1 juv fm.), perkoz rogaty – 1, perkoz dwuczuby – kilkanaście, świergotek rdzawogardły – 1 (przy moim upośledzonym słuchu i tak dobrze, że go usłyszałem;-), szpak – setki, skowronek – dziesiątki, kukułka 3 – 4, poza tym przelotne zięby, sikory, wrony siwe, kawki, grzywacze, …pewnie jeszcze sporo pominąłem (A. Sulej, R. Sievers)

Klejnowo (gm. Braniewo): gęś zbożowa – około 10; Różaniec (gm. Braniewo): bielik – 1, myszołów – 2, kszyk – 2, kulik wielki - 1, wąsatka – ok. 5, zięba – migrujące stada; Nowa Pasłęka (gm. Braniewo): gęsi – ok. 200 (zbożowe 50%, białoczelne 40%, gęgawy 10%), świstun – ok. 50, bażant – 1 samiec, czajka – ok. 500, mewa siwa – ok. 100, mewa srebrzysta – ok. 10, mewa siodłata – ok. 30 (M. Romanowski)

Po bałtyckich sztormach postanowiłem objechać kilka naszych większych jezior. Jez.Gołdopiwo: p.dwuczuby-222, p.rdzawoszyi-3, perkozek-2, łyska-144, kormoran-14, gągoł-20, krzyżówka-20, śmieszka-32, m.srebrzysta-14, m.siwa-2, ł.niemy-7ad, 6juv, czapla biała-1, czernica-14, nurogęś-5, zimorodek-1, gęś zbożowa-3 w locie na W. Bystre, Jez.Niegocin: z ciekawszych m.srebrzysta-19, p.dwuczuby-40, świstun-6, jastrząb-1. Jez.Dargin: pustki. Jez.Kirsajty: łyska-410, czernica-15, gagoł-28, kormoran-25, p.dwuczuby-1, śmieszka-5. Jez.Święcajty: pustka. (D.Cząstkiewicz)


27.09.2014
Puszcza Romincka:
sóweczka-1m, w miejscu gdzie wiosną była obserwowana dwa razy.(D.Cząstkiewicz, Ł.Fijałkowski)

Braniewo (obserwacje przy rzece Pasłęce): mewa siwa – ok. 50, dzięcioł średni – 1, pliszka górska – 1, migrujące sikory i raniuszki (M. Romanowski)

Stawy Tylkówko (1 godz. obserwacja): czapla biała -19, kormoran -59, łabędź krzykliwy - 7 (3 juv.) , wrona siwa -11, głowienka -19, nurogęś -12, bielik -1, śmieszka- 14, trznadel -2, żuraw -56, myszołów - 4, krzyżówka jak zawsze sporo, ale ukryta w trzcinach i zięba w przelocie - w sumie 110 (D. Łapiński)


26.09.2014
Polana Hajnowiecka:
derkacz wypłoszony z trawy przez psa (A.Sereda-Cząstkiewicz)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: samiec sóweczki nadal obecny (D. Cząstkiewicz, Ł. Fijałkowski)

Żywy gm. Kruklanki: czajka ok. 350, siniak - 34, grzywacz - 3, wrona siwa - 34, kawka - 6, mewa pospolita - 3, makolągwa  ok. 30, gęś białoczelna - 2,
srokosz-1, gąsiorek - 1, sroka - 6, myszołów - 2, trznadel ok. 10, żuraw - 2, paszkot - 5 (A. Sulej)


25.09.2014.
J.Goldopiwo:
nuroges-3,czernica- 8,p.dwuczuby-107(stado z mewami srebrzysta,pospolita.smieszka,p.rdzawoszyi-4),lyska-78,gagol-18,zimorodek- 1(W.Marciniak)
24.09.2014
Jez.Gołdopiwo: nur rdzawoszyi-3 w niskim locie nad jeziorem, perkoz rdzawoszyi-2, p.dwuczuby-301, gągoł-26, krzyżówka-3, krakwa-1m, 2f, czernica-15, łyska-124, ł.niemy-2ad, 5juv, kormoran-8, bielik-1ad, śmieszka-98, m.siwa-11, m.srebrzysta-19, m.białogłowa-2.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
23.09.2014
Rzeka Gołdapa przy ul. Sikorskiego w Gołdapi: zimorodek-1. Gołdap: przelot 300 żurawi nad miastem (A. Sereda-Cząstkiewicz)
22.09.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: sóweczka-1m, bąk-1 krążył nad polaną, kszyk-2.(D.Cząstkiewicz)
21.09.2014
Zalew Wiśl. kilka stadek wąsatek po kilkanaście os. trzy pary perkozków z młodymi, cz. białe, krakwy, świstuny, płaskonosy, bielik, błotniak stawowy, zimorodek, samiec zielonki (M. Gawron)

Nad Mazurskim Morzem (Jez.Śniardwy): nur czarnoszyi-3, cz.biała-3, cz.siwa-1, bielik-2ad, nurogęś-1.(Uczestnicy Mazurskiego Morza)

Okolice Olsztynka: kania ruda (K. Szczepkowski)


20.09.2014
Nad Mazurskim Morzem (Jez.Śniardwy): wydrzyk ostrosterny-2juv, nur czarnoszyi-28 pływających i 6 w locie, nurogęś-6, kwokacz-1, mewa mała-3ad+2juv+7juv+1ad+18, kokoszka-1, cz.siwa-2, siniak-1.(Uczestnicy Mazurskiego Morza)
19.09.2014
Nad Mazurskim Morzem (Jez.Śniardwy): z ciekawszych czapla biała-24, kukułka-1, czernica-1, krogulec-1, bielik-4, kszyk-1, kokoszka-1ad.(Uczestnicy Mazurskiego Morza)
18.09.2014
Nad Mazurskim Morzem (Jez.Śniardwy): z ciekawszych wydrzyk ostrosterny-4juv, nur czarnoszyi-14, mewa mała-17, drzemlik-1, kobuz-1, pustułka-1m, czernica-4, łyska-70, cz.biała-12, cz.siwa-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz, M.Gawron - uczestnicy Zlotu Ornitologów)

17.09.2014
Gołdap, Dolina Gołdapy: czapla biała-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)


16.09.2014.
Budry: samiec pustułki siedzący na drutach. Objazd Jez.Mamry: czapla biała-2, gęgawa-90 w locie, łyska-1, krakwa-7, nurogeś-8, p.dwuczuby-70, mewa srebrzysta-800-1000, m.siwa-100-200, śmieszka-ok.100, żuraw-110 na brzegu, wąsatka-4, kobuz-1, rybołów-1, bielik-1ad. Jez.Łabap: p.dwuczuby-ok.100, łyska-80, świstun-1, ł.niemy-1ad, mewy-nieliczone, z daleka było widać lądującą czaple biała na Jez.Dobskim. Jez.Kirsajty: łyska-325, głowienka-25, czernica-18, gęgawa-40, gagoł-5, ł.niemy-21, śmieszka-3, m.srebrzysta-1, m.siwa-1, krzyżówka-2, p.dwuczuby-2.(A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)

Jezioro Popówko (od strony Mózgowa):  świstun ok 60, cyraneczka - 108, krzyżówka - ok 95, krakwa - 155, głowienka - 2, gęgawa - 4, łabędż niemy - 15 ad+4 imm, perkoz rdzawoszyi - 1, perkozek - 7, żuraw - odgłosy z pola, łyska - 4, czapla siwa - 2, czapla biała - 30, mewa siwa - 1, śmieszka - ok 180, dzięcioł czarny - głos, remiz głos, wąsatka - 3 os, skowronki, pierwiosnki, dymówki i inne (P. Szypulski)


14.09.2014
Jez. Drużno 10 kobczyków (M. Gawron)

Łabapa, g. Węgorzewo : łęczak - 2, biegus zmienny - 2, czapla biała - 2, czapla siwa - 2, kobczyk - 2, krogulec - 1, żuraw - ok. 200, szczygieł - ok. 30
(K. Pawlukojć)


13.09.2014
Jez. Drużno 8 kobczyków
(M. Gawron)

Stawy Tylkówko: czapla biała - 39, czapla siwa - 6, łabędź krzykliwy- 6 (3 juv ),bielik - 2, kruk - 3, śmieszka -15, kormoran - 12, myszołów - 5, srokosz -1, głowienka - 9, perkoz dwuczuby - 7, sójka -1, dzięcioł duży -1, dzięcioł czarny - 1, łabędź niemy - 7, czajka -180, brodziec śniady - 6, łęczak -1, samotnik - 2, brodziec piskliwy -1, cyraneczka - 6, zimorodek -1 i około 300 żurawi po noclegowisku  (D. Łapiński)

Droga gruntowa Lubawa- Grabowo (gmina Lubawa): kobuz (S.Olender)


12.09.2014
Jez.Gierlądzkie, k.Sorkwit:: nurogęś-4, gagoł-3, kormoran-320, łyska-2, p.dwuczuby-68, czapla biała-3, mewa srebrzysta-9, m.siwa-4, śmieszka-24. Rezerwat Gązwa: trzmielojad-1juv, jastrząb-1 oraz samiec sóweczki. Jez.Gołdopiwo: perkoz rogaty-2, p.rdzawoszyi-1, p.dwuczuby-320, nurogęś-15, gągoł-23, łyska-89, kormoran-11, krzyżówka-2, czapla biała-2, mewa srebrzysta-32, m.siwa-26, śmieszka-198, rybitwa czarna-1juv, ł.niemy-3ad, czajka-180 na jednej z plaż, (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
11.09.2014
Jez.Kiermas: czapla biała-14. Dolina Rzeki Kiermas: czapla biała-3. Lasy Wipsowskie: sóweczki ze znanego stanowiska nie było. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
08.09.2014
Stawy w Łęgnie: czapla biała-17, cz.siwa-9, krzyżówka-45, ł.niemy-1ad, głowienka-4, cyraneczka-10, płaskonos-9, p.dwuczuby-40, perkozek-2, kormoran-30, śmieszka-60, m.siwa-1juv, biegus krzywodzioby-2, biegus malutki-2, batalion-33, kwokacz-1, piskliwiec-3. Pola w okolicach Kwiecewa: czajka-85. Polder Kwiecewo: nie liczyłem wszystkiego. Ptaków mnóstwo. perkozek-120, czapla biała-87, cz.siwa-13, kokoszka-1, brodziec śniady-8, batalion-8, biegus rdzawy-1juv, biegus mały-2, biegus malutki-1, kwokacz-1, kulik wielki-2, łęczak-4, kobuz-1. Stawy w Konradowie: czajka-220, biegus zmienny-2ad, batalion-2, kszyk-4, czapla biała-15, gagoł-6, perkozek-12, p.dwuczuby-2, ł.niemy-126, krzyżówka-ok.50, cyraneczka-ok.200, łyska-ok.90, śmieszka-6, kormoran-1, kokoszka-1.(D.Cząstkiewicz)
07.09.2014
Jez.Kiermas: czapla biała-12, cz.siwa-2, perkozek-1, p.dwuczuby-35, krzyzówka-26, kormoran-40, śmieszka-1, łyska-2. Rozlewisko w Silicach: żuraw-420 zleciało się nocleg, czapla biała-17, cz.siwa-2, czajka-40, batalion-5, kszyk-5, brodziec śniady-2, siewka złota-1, łęczak-2, samotnik-1, łyska-1, wodnik-2, krzyżówka-90, krakwa-4, cyraneczka-10, gęgawa-33(zlot na noclegowisko), perkozek-2, bąk-2 w przelocie, ł.niemy-1ad, wąsatka-minimum 2, szpak-400, siniak-8, a w pobliży w zadrzewieniach rodzinka puszczyków. (D.Cząstkiewicz)
05.09.2014
Przejazd z Korsz do Giżycka.
Korsze-Kętrzyn: Obszar wielkich pól to miejsce niesamowicie drapolowe. Bieliki, błotniaki stawowe, orliki, myszołowy, kania ruda, krogulec. Obszar wydaje się być bardzo ciekawy chociaż to tylko pusty zaorany bezkres pól. Tereny potencjalnie dobre na mornela, kurhannika i różne stepowo-pustynne
gatunki. Warto tam się pojawiać regularnie.Port w Giżycku: krzyżówka 76, kormoran 1, łyska 214, mewa srebrzysta 11, śmieszka 74, mewa siwa 49 (Szymon Czernek i Agnieszka Sereda-Cząstkiewicz)
04.09.2014.
Lubawa:
przelatująca czapla biała nad miastem (P. Szypulski)
01.09.2014.
Droga Iława - Sampława:
przelatujący rybołów nad lasem (P. Szypulski)
27.08.2014
Jez.Gołdopiwo:
łyska-95, p.dwuczuby-373 w tym jedno zwarte stado 142 ptaków, śmieszka-158, m.srebrzysta-38, m.pospolita-5, czernica-11, krzyżówka-6, gągoł-24, ł.niemy-2ad, 2ad+4juv, rybitwa rzeczna-1juv, czapla biała-1, piskliwiec-2, kormoran-11.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
26.08.2014
Nad Tuszewem znowu bociany czarne, tym razem 2 w bardzo niskim przelocie. Niedawno kolega także widział czarnego nad stawami w Montowie (Ł. Jabłoński)

Ilawa: jeden jerzyk (P. Szypulski)


24.08.2014
Białoszyce
(gmina Susz) : żurawie- 40 ptaków żerujące na polu przy drodze Kisielice-Susz ( S. Olender)
23.08.2014
Sampława:
(gmina Lubawa): kania ruda (S. Olender)
22.08.2014
Stawy w Uniszewie: czapla biała-2, p.dwuczuby-1 rodzinka, krzyżówka-14. Pola w okolicach Łajs i Pęglit: żuraw-70, czapla siwa-5, cz.biała-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
21.08.2014
Polder Sątopy-Samulewo: ł.niemy-64, gęgawa-1900, świstun-1, krakwa-12, cyraneczka-532, krzyżówka-520, płaskonos-8, głowienka-26, czernica-13, kaczki nieoznaczone-ok.150, gągoł-3, perkozek-15. p.dwuczuby-31, czapla biała-27, cz.siwa-5, bielik-1ad, 1imm, b.stawowy-7, wodnik-2, łyska-514, żuraw-1450, s.rzeczna-1juv, s.obrożna-10, czajka-520, biegus mały-3, biegus krzywodzioby-5, biegus zmienny-16, batalion-55, kszyk-28, kulik wielki-4, brodziec śniady-26, kwokacz-3, łęczak-5, jeden nieoznaczony płatkonóg, śmieszka-27, m.siwa-1juv, rybitwa czarna-1juv, r.białowąsa-1juv, wrona-2, szpak-1100, pliszka żółta-ok.20. Jez.Luterskie: ptaków sporo ale wibrujące powietrze uniemożliwiło obserwacje jedynie z rozpoznanych czapla biała-1.(A.Sereda-Cząstkiewicz, D. Cząstkiewicz)
17.08.2014.
Nerwik:
w lasach jesienne śpiewy pierwiosnków, aktywne orzechówki w leszczynach, krzyżodzioby w małych stadach po kilka, kilkanaście osobników, bocian czarny – przelot 5 os, w tym na pewno 2 młode. Ze szponiaków dorosłe bieliki (1, 1), myszołowy (kilka), krogulec 1. Na stawach śródleśnych młode perkozki, krzyżówki i kokoszki, czapla biała 1, siwa 1, zimorodek (D. Pepłowska-Marczak)

Klebark Wielki, gm.Purda, pow. olsztyński - ok.90 żurawi (H. Pomorska)


16.08.2014
Między Tuszewem a Mortęgami na polu siedziały bociany czarne (między 10 a 20 osobników) z kilkoma czaplami siwymi i jedną białą (Ł. Jabloński)

Tereny rolnicze pomiędzy Pasymiem a Sąpłatami: małe sejmiki bociana białego na polach – do 30 osobników (w sumie 104 os.), rodziny i zgrupowania żurawi od 3 do 20 osobników – liczne, co kilkaset metrów kolejna grupa (suma: 126) , czaple białe pojedynczo prawie na każdym oczku śródpolnym i jeziorku (suma: 19). Łabędź niemy 1, błotniak stawowy (2 M), czajka stado 48 os. Południowa zatoka jez. Kalwa od strony Tylkowa: perkoz dwuczuby: młode suma 21, kormoran 3 (D. Pepłowska-Marczak)

Pola pod Nidzicą: jaskółki przeganiające srokosza, 2 młode gąsiorki, kilka rodzin szczygłów, 2 żurawie i 2 myszołowy. Na Wkrze samiec mandarynki w upierzeniu spoczynkowym (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Nidzica-pole przy zjeździe w pobliżu Tatarowa przy krajowej e-7, bocian biały ok.-20 ptaków żerowało na oranym polu (P. Walendziak)


14.08.2014
Zabłocie Kozłowskie-
1 klępa z prawie dorosłym łoszakiem (P. Walendziak)

Trasa Marwald-Dąbrówno: 2 orliki krzykliwe krążące nad drogą (A. Laskowska, P. Szypulski)


13.08.2014
Giżycko:
bielik-3 ad., gegawa-około 20 ptaków na jeziorze w centrum miasta bocian biały - naliczono około 30 ptaków(na gniazdach i w pobliżu) P. Walendziak
12.08.2014
Polana Hajnowiecka: dzięcioł białogrzbiety-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
10.08.2014
Polana Hajnowiecka: rybołów-1, orlik krzykliwy-2, trzmielojad-2, myszołów-1 + kilka w wysokim przelocie. (S.Czernek, D.Cząstkiewicz)
09.08.2014
Jabłońskie k.Gołdapi: czapla biała-3, cz.siwa-1, bażant-1m. Wronki Wlk.: błotniak łąkowy-1m  (D.Cząstkiewicz)
08.08.2014
Puszcza Romincka: od kilku tygodni obserwuje nasilający się cały czas nalot krzyżodziobów i orzechówek związane jest to zapewne z urodzajem nasion świerka w tym roku. Warto notować wszystkie stwierdzenia tych gatunków. (D.Cząstkiewicz)
03.08.2014
Bogumiły k.Pisza: siniak-97 na polu, pustułka-1f, srokosz-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
02.08.2014.
Jez. Drużno -
z ciekawszych stadko 8 os. wąsatek, bielik przy upolowanej młodej gęgawie, para kszyków, kilkadziesiąt czapli białych i siwych, zimorodek, para błotniaków stawowych, gęgawy, krakwy, żurawie, rokitniczki, sieweczka rzeczna, bataliony, samotniki, łęczaki, b. piskliwe, wodnik, młoda zielonka, krogulec.

Rogity: (gm. Braniewo): trzmielojad - 1, błotniak stawowy - 1 f ad., pustułka - 1, żuraw - 2, brodziec piskliwy - 1 juv. (M. Romanowski)


31.07.2014
Zawiszyn: bocian biały-80 na polu.(D.Cząstkiewicz)  
30.07.2014
Polana Hajnowiecka: oknówka-ok.600.(D.Cząstkiewicz)
26.07.2014
Radzieje,
gm. Węgorzewo - śródpolne rozlewisko: łęczak - 6, brodziec zmienny - 1, kszyk - 4, czajka - 2, czapla biała - 8, czapla siwa - 2 (K. Pawlukojć)

Rogity: (gm. Braniewo): kania ruda - 1 ad., bielik - 1, błotniak stawowy - 2, błotniak łąkowy - 1 samica ad., kobuz - 1, żuraw - kilka, czajka - ca 10
(Marcin Romanowski)

Okolice Iławy: ok 100 bocianów białych na polu (Bogdan Jankowski)


20.07.2014
Okolice Barczewa:
moje pierwsze młode lotne gąsiorki i bociany białe. Szybka wizyta na Jez.Krzywym, zat.Kopernikowskiej w Olsztynie: nurogęś-1f z 4pull, 1f z 9pull, rybitwa rzeczna-1ad. Polder Sątopy-Samulewo: ł.niemy-97+3pary z pull, gęgawa-235, krakwa-107, cyraneczka-105, cyranka-5, krzyżówka-28+2f z pull, rożeniec-1f, głoweinka-4, czernica-12, kaczki nieozn.-ok.150, gągoł-9, perkozek-1ad, 1juv, zausznik-3ad, p.dwuczuby-21+9par z pull, kormoran-5, czapla biała-38, cz.siwa-2, bielik-1ad, 1imm, b.stawowy-2m, 3f, wodnik-głos z 4 miejsc, łyska-480, żuraw-450, czajka-485, biegus mały-1, biegus zmienny-2ad, kwokacz-2 +głos stada, krwawodziób-1, b.śniady-3, piskliwiec-2, batalion-37, łęczak-1, śmieszka-2ad, 1juv, rybitwa rzeczna-8ad, rybitwa białoczelna 1ad+1juv, r.białoskrzydła-2ad+1ad z pokarmem+1ad karmiący 1 juv, r.czarna-64, r.białowąsa-6, brzegówka-20, remiz-1rodzinka, sroka-1, wrona-2, szpak-30.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
18.07.2014.
Nidzica:
samiec mandarynki w upierzeniu spoczynkowym (K. Szczepkowski)
13.07.2014
Powiat Ełcki: Orlik krzykliwy, głos przepiórki i turkawki, dwie czaple białe  (M. Gawron)
12.07.2014
Powiat Ełcki: kobuz, trzy stanowiska lęgowe żołny (M. Gawron, A. Sulej)
08.07.2014.
Nidzica:
kania czarna znów krążyła kolo działek przy Warszawskiej (K. Szczepkowski)
07.07.2014
Jez.Pluszkiejmskie: piskliwiec-2, rybitwa rzeczna-3, śmieszki i perkozy. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)
06.07.2014.
Lipowo
: (gm. Kozłowo): czapla biała nad stawkiem we wsi (K. Szczepkowski)

Iława (dzika plaża): bączek - 1 osobnik przelatujący obok kąpiących się ludzi, przelatujące z krzykiem rybitwy rzeczne - 5 os. (A. Laskowska, P. Szypulski)


05.07.2014
Wronki Wielkie: przelatujący samiec błotniaka łąkowego. Surminy: kania ruda-1. Rozlewisko w Surwilach: gągoł-2, kormoran-1, czajka-4, krzyżówka-1f+4pull, kormoran-1, czapla biała-1, cz.siwa-3, perkozek-2ad+3pull. Staw w okolicach Kosakowa, gm.Srokowo: czapla biała-1, cz.siwa-1, rybitwa czarna-4ad+1juv/pull, ł.niemy-2ad, łyska-1p+pull. Garbno, gm.Barciany: czapla biała-3.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
03.07.2014.
Niedrzwica
: świeżo budowany staw bez wody ze sztuczną kamienną wyspą, a na wyspie lęgowa białorzytka. Jabłońskie: bażant-1m. Wiłkjcie: kuropatwa-1 z nieoznaczona płcią. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Nidzica: dziś kania czarna krążyła kolo mojego zakładu, możliwe że gdzieś w pobliżu miasta się gnieździ (K. Szczepkowski)

Ząbrowo: obrzeża wsi przy drodze na Babięty Wlk - przelatujący samiec błotniaka łąkowego. Łąka przy drodze (zakręt na Siemiany od strony Iławy): derkający derkacz (P. Szypulski)


01.07.2014.
Kamionek,
gm.Gołdap: czapla biała-4, cz.siwa-2. Suczki: bocian biały-70.(D.Cząstkiewicz)

J. Gołdopiwo (z jednego miejsca w okolicach Brożówki): brodziec piskliwy - 2, gągoł - ok. 30, perkoz dwuczuby - kilkanaście rodzinek, markaczka - 1 (ptak nadal obecny), łabędź niemy - 10 (ad.), śmieszka - ok. 10, kormoran - ok. 10, brzegówka - kilkadziesiąt, oknówka - kilkanaście, kania ruda - 1 (A. Sulej)


29.06.2014
Zalew w Gołdapi:
śmieszka-ciążka do oszacowania kolonia na wyspie, może byc nawet 100-150 par z dużą ilość lotnych młodych. Rybitwa rzeczna-równiez ciężka do oszacowania, 30-60 par w tym już dwa młode lotne, piskliwiec-1.(D.Cząstkiewicz)

Lubawa: pustułka polująca przy DK -15 obok Oczyszczalni Ścieków ( S. Olender )


28.06.2014
Droga krajowa DK-15 pomiędzy Lubawą a Byszwałdem : przelatujący przez drogę w kierunku wsi Losy bocian czarny ( S.Olender)

Nidzica: krążąca kania czarna nad skoszoną łąką (K. Szczepkowski)

Nowa Wieś (gm. Iława): przelatujące gęgawy - 5 os (P. Szypulski)


26.06.2014
Boćwinka,
gm.Kruklanki, warmińsko-mazurskie: zaroślówka - śpiewający w dzień samiec. Zalety małej wiejskiej szkółki - wychodząc z budynku szkoły słyszy się zaroślówkę. Można zawołać dzieci - członków kółka przyrodniczego - i przedstawić im na żywo tego rzadkiego, świetnego śpiewaka. Za chwilę rusza Rajd Polski. Samochody będą przejeżdżać i ryczeć przez kilka godzin 30 metrów od miejsca stwierdzenia. Ciekaw jestem jak ptak to zniesie (A. Sulej).
24.06.2014
Napromek
(gm. Lubawa): ortolan (S. Olender)

Stawy w Tylkówku: bielik - 2, łabędź krzykliwy - 17, łabędź niemy - 49 (+ 4 młode z dwóch par ), brzęczka (głos) - 1, rokitniczka - 3, potrzos - 2 , rybitwa rzeczna - 6, rybitwa czarna - 12, śmieszka - 39, pokląskwa - 3, pliszka siwa - 3, pliszka żółta - 1, kormoran - ok. 30, czapla siwa - 3, czapla biała - 2,dziwonia - 2, bocian czarny - 2, myszołów - 1, wrona - 4, sroka -5, młody jastrząb i sporo dymówek i oknówek (D. Łapiński)


23.06.2014
Puszcza Romincka: drugi w tym sezonie wójcik-1m.(D.Cząstkiewicz)
22.06.2014
Jezioro Iławskie:
bączek - dorosły samiec, buszujący w trzcinach. Na jeziorze tylko czapla siwa i śmieszka. Bardzo aktywne trzcinniczki (P. Szypulski)
20.06.2014
Nidzica: 
nad cmentarzem nisko lecąca kania czarna (K. Szczepkowski)

Rzeka Iławka na odc. miejskim: para łabędzi niemych z 8 pisklętami (4 zwykłe i 4 odm. polskiej) A. Laskowska, P. Szypulski


19.06.2014.
Martiany: rybitwa czarna-18, ł.niemy-2ad+5pull, krzyżówka-10n+1f z 2pull, łyska-2ad+3pull, gagoł-2f, cz.siwa-1, b.stawowy-1p, czajka-10. Jez,Kinkajmskie: p.dwuczuby-2 pary z pull+2ad, śmieszka-2, krzyżówka-1f z 2pull, terytorialna para sieweczek rzecznych. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Rzeka Wel okolicy Chełsty: były dwa osobniki pliszki górskiej, dorosły i młody. Drugiego miejsca nie sprawdzałem (R. Adamiak)


18.06.2014.
Puszcza Romincka: u znalezionych sóweczek wyleciało co najmniej 3 młode. (D.Cząstkiewicz)

Przy DK 15, w okolicach Sampławy, żerujący bocian czarny na wysychającym stawku (W. Węgłowski)


15.06.2014.
Probark:
srokosz-1. Rakowo Piskie: potrzeszcz-4m. Stawy w Białej Oleckiej: rybitwa rzeczna-13, śmieszka-1gn+6 przy wyspie i 45 na łące, ł.niemy-2ad, czapla siwa-2.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Na rzece Wel w okolicy miejscowości Chełsty w jednym miejscu widziałem dwa osobniki pliszki górskiej, dorosłego i młodego. Kilka kilometrów dalej w rezerwacie Piekiełko jednego osobnika (R. Adamiak)


14.06.2014
Polder Sątopy-Samulewo: płaskonos-16, krzyżówka-199+1f z pull+1f z 3pull, cyraneczka-18, krakwa-54+1f z 6pull, rożeniec-1para, czernica-7m+4p, świstun-2m, cyranka-1, głowienka-14, gęgawa-15+4pary z pull, ł.niemy-114ad+4im+2ad z 6pull+1ad z 6pull+2ad z 4pull+2ad z 5pull+2ad z 2pull+2ad z 7pull, perkozek-1, p.dwuczuby-16+1gn, cz.siwa-1, cz.biała-8 w szacie spocz.+7god., łyska-460+ 2p z pull, b.stawowy-1m+1f, batalion-10m, brodziec śniady-5, rybitwa białoskrzydła-4, r.rzeczna-14+2 wysiadujące na pryzmie, rybitwa białowąsa i czarna-nieliczona, kwokacz-1, czajka-2, kormoran-1ad, wąsatka-1głos, myszołów-1, remiz-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
13.06.2014
Jez. Szymoneckie: p.dwuczuby-8, r.rzeczna-2, śmieszka-6+1juv. Płw Kusnort: srokosz-3ad.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
10.06.2014.
Jez.Omulew
(gm. Nidzica)
krzyżówka-1 samica + 5 piskląt
per.dwuczuby- 2ad+ 3pisklaki
kania czarna-1ad patrol brzegu jeziora
kruk-1 ad +3 imm
Wyspa 'czapli"(odgłosy czapli i kormoranów, duży ruch ale brak sprzętu uniemożliwia lepsza obserwacje) w pobliżu wyspy latał 1 ad bielika+ 2 kanie czarne i kilka wron siwych
lasy w okolicy jez.Omulew
(gm. Nidzica)
dudek-1 ad (odzywał sie w okolicy ośrodka'Gawra")
trzciniaki i trzcinniczki (liczne w pasie trzcin przy jeziorze Omulew)
lelek- 1 samica( zarwała sie z pod nóg w trakcie przechodzenia przez las ) w gnieździe 2 jajka
kukułka-słyszany samiec
dzięcioł średni-1 ad z pokarmem +wyglądające 3 młode
żuraw -ptak słyszany od strony 'Mułów" okolice Nataci Małej
sroszosz-1 ptak w pobliżu fermy indyków na drutach linii energetycznej
szpak - w trzech naturalnych dziuplach + gniazdo pod dachówkami (późne młode do wylotu)
Napiwoda
(gm. Nidzica)
bocian biały- 1 ad + 2 młode(wielkości kury)
wrona siwa-2 ad+ 4 lotne młode na polnej drodze
łaka przy zjezdzie na Nibork
(gm. Nidzica)
bocian biały-12 ad (ptaki żerowały na koszonej łące)
pustułka -1 samiec(polował nad łąką)
P. Walendziak

Lasy Iławskie w okolicy Jerzwałdu (liczenie w ramach MPPL): z ciekawszych słyszane żurawie z leśnych mokradeł, dzięcioły duże + młode drące się z dziupli, dudek żerujący na skraju lasu-potem pupający nieopodal, kukułka - 1, turkawka - 1 stan, siniak - 1 stan, grzywacz - 3 stan, bardzo liczne zięby i świstunki leśne, kilka rudzików i strzyżyków, much.żałobna - 1 stan., pokrzywnica - 2 stan., odzywające się dość licznie sosnówki i modraszki, mniej licznie bogatki, ubogie i czubatki, dość liczne kapturki, 2 stan. gajówki i 1 jarzębatki, licznie przelatujące grubodzioby, kilka piecuszków i tylko 1 pierwiosnek, kilka kosów i śpiewaków, głosy kwiczołów i paszkota, 2 świergotki leśne, 2 stan. zniczka i 3 mysikrólika. Na jez. Gardzień (gm. Iława) zaniepokojona samica gągoła i odgłosy piskląt z trzcin (P.Szypulski)


09.06.2014
Puszcza Romincka: para orzechówek z młodymi. (D.Cząstkiewicz)
08.06.2014
Puszcza Romincka, Rez.Boczki: dzięcioł białogrzbiety-3, krzyżodziób-głos.(S.Czernek, D.Cząstkiewicz)

Jez. Drużno: BRODZIEC PŁAWNY, cyraneczki, płaskonosy, sieweczki rzeczne i obrożne, świstuny, siewnica, krakwy, czajki, cyranki M. Gawron)


Okolice Rakowa Piskiego: ortolan-1m, potrzeszcz-3m.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)
04.06.2014
Puszcza Romincka
: pierwszy w tym roku wójcik-1m.(D.Cząstkiewicz)

Jez. Gołdopiwo (krótka wizyta przed południem; z jednego punktu): markaczka - 1 (ptak obecny od ok. połowy maja), gągoł - 12, perkoz dwuczuby - 58 dorosłych (sporo ptaków z młodymi na grzbiecie), kormoran - 20, śmieszka - 8, łabędź niemy - 8, dziwonia -1 (A. Sulej)


03.06.2014
Puszcza Romincka: znalazłem dziuplę sóweczki. Dziupla znajduje się w starej osice. Jest to drugi pewny lęg w Rominckiej i trzeci pewny w Regionie (D.Cząstkiewicz)

Rostek, k.Gołdapi: bażant-1m, gniazdo b.stawowego w trzcinowisku. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)


02.06.2014
Stawy w Białej Oleckie:
rybitwa rzeczna-13-15 wysiadywanych gniazd, śmieszka-5par, bączek-1m, bąk-1m, czapla siwa-1, p.dwuczuby-1ad+1pull, płaskonos-2m+2f, cyranka-1f, krzyzówka-18m, ł.niemy-2ad, błotniak stawowy-1para z gniazdem, wąsatka-2m w tym jeden samiec z pokarmem zapadający w trzciny.
W parku przy pałacu turkawka-1m.(D.Cząstkiewicz)
01.06.2014
Polder Sątpy-Samulewo: żuraw-12, krakwa-21m+6f+3pary+106, cyraneczka-18, ł.niemy-164, głowienka-3p.+9m+1f, gęgawa-56+4 rodziny(6pull, 5pull, 3pull,
4pull), śmieszka-ok.200 wyspa+nieliczone ptaki na zbiorniku, cyranka-1f+2m+6, krzyżówka-296, rybitwa białoczelna-4, r.białowąsa-50-100, r.czarna-30-50, r.rzeczna-ciężka do oszacowania, czapla biała-4, p.dwuczuby-17+1ad z 3pull + 2gn., czernica-12m+4f+3p., piskliwiec-1, cz.siwa-2, b.stawowy-1f+2m, czajka-28, płaskonos-16m+1f, łyska-263+p. z pull(4pull, 1pull), kormoran-4, perkozek-2, zausznik-4, zielonka-1, kazarka-1f, bielik-1imm/juv, gągoł-3f, sieweczka rzeczna-1p., jerzyk-ok.200.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
31.05.2014
Jez.Stromek:
lęgowe rybitwy czarne-18, śmieszka-1, ł.niemy-2ad+6pull, krzyżówka-1p.+1f z pull, krakwa-1p., kormoran-1, zielonka-1, jarzębatka-1. Chmielówka: mała kolonia brzegówek-9 norek. Zabrodzie Dworzec: dwie kolonie brzegówek, jedna 3 norki, druga 60-70 norek. Rasząg: kolonia brzegówek-15 norek. Jez.Kiermas: lęgowe r.czarne-8os., czapla siwa-2, ł.niemy-2ad+3pull, p.dwuczuby-3p., krzyżówka-5, krakwa-1p., śmieszka-2, bielik-1ad.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
30.05.2014
Galwiecie:
zaroślówka-1, ptak odzywał się o godz.13. (D.Cząstkiewicz)

Jez.Szymoneckie: nielęgowe rybitwy czarne-22, rybitwa białoskrzydła-1, gęgawa: 2ad+3pull, 2ad+3pull, 2ad+2pull, p.dwuczuby-8, śmieszka-14, krzyżówka-1m, remiz-1. Probark: zajęte gniazdo kobuza i jarzębatka-1m.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)


29.05.2014
Zalew w Gołdapi:
rybitwa rzeczna-ok.60 wysiadujących osobników, śmieszka-ok.60 par, sieweczka rzeczna-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
26.05.2014
Jez.Rakówek, k.Galwieć: po wieczornym opłynięciu kajakiem, zielonka-4m, wodnik-2, brzeczka-2, błotniak stawowy-1gn, p.dwuczuby-1gn., ł.niemy-2ad+6pull, krakwa-1f, czernica-1m, głowienka-1m, bak-1m, śmieszka-2.(D.Cząstkiewicz)
25.05.2014
Jez. Kruklin
: kolonia lęgowa czapli siwych i białych. Z pobieżnego liczenia wynika, że na ok. 25 gniazd w 5-6. są czaple białe. Gniazda na drzewach, tj. na ok. 25- letnich sosnach (A. Sulej)
24.05.2014
Jez. Gołdopiwo (
5:15-5:50: markaczka – 1, gągoł >15, głowienka – 2m, czernica – 3m, rybitwa czarna – 10, śmieszka >30, kormoran – kilkadziesiąt, perkoz dwuczuby – kilkadziesiąt, zausznik – 2, czapla siwa – ok. 10, łabędź niemy – 11-12. Pietrasze, gm. Świętajno (śródpolne zalewisko bobrowe): cyranka – 1m, krakwa – 1para, gągoł – 1f, krzyżówka 5-6 (2f), perkozek – 3. Powiat ełcki: żołna 18; na trzech stanowiskach, niedaleko od siebie (do 3 km) . W każdym przypadku ptaki w pobliżu charakterystycznych norek wygrzebanych w piaskowych i piaskowo-żwirowych skarpach (A. Sulej)

Jez.Szymoneckie: po opłynięciu kajakiem jeziora, gęgawa-2ad+2pull, p.dwuczuby-6gn., krakwa-1para + 3m goniące 1f, głowienka-1m, krzyżówka-3m+1para, rybitwa czarna-1, rybitwa rzeczna-1, śmieszka-4, czapla siwa-1, odzywający się bączek-1m, brzęczka-5, strumieniówka-1, trzciniak-1, potrzos-3, remiz-2. Jez.Jędzelek: rybitwa czarna-dwie kolonie rybitwy czarnej w jednej naliczyliśmy ok. 30 gniazd a w drugiej latało ok.70os., rybitwa białoskrzydła-30 zaniepokojonych osobników, cyranka-3m+2f, krakwa-1para, ł.niemy-1, krwawodziób-1 terytorialna para, kobuz-1para, cz.siwa-1. Jez.Szymon: brak rybitw. Jez.Kotek: brak rybitw. Staw w Martianach: rybitwa czarna-26os w koloni, łyska-2 pary, płaskonos-1 para, krzyżówka-10, perkozek-1p. Jeziorki, k.Gołdapi: przelatujący samiec błotniaka łąkowego. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: sóweczka-1m ptak odzywał się sam, bez wabienia. Jez.Gołdopiwo: gągoł-56, ł.niemy-18, p.dwuczuby-82, śmieszka-11, kormoran-4, głowienka-1m.(D.Cząstkiewicz, G.Osojca)


23.05.2014
Polder Satopy-Samulewo:
kazarka nadal obecna.(A.Włodarczak-Komosińska, D.Cząstkiewicz)
22.05.2014
Stawy w Tylkówku:
bielik - 2, rybołów -1, błotniak stawowy -2, kobuz -1, czapla siwa -6, czapla biała -1, rybitwa rzeczna -4, rybitwa czarna -12, śmieszka -8, kormoran - 36, łabędź niemy -82, łabędź krzykliwy 2+ 4 pull., trzciniak -3, rokitniczka -4, wilga -1, gągoł -5, krakwa- 8, cyranka -4, krzyżówka - 32, głowienka- 13, czernica -4, potrzos -2, pliszka siwa -1, wrona siwa -2, żuraw 2+2 pull. (D. Łapiński)

Okolice Jazowej: dwa biegusy płaskodziobe, siewka złota w godówce, dwa rycyki, 4 sieweczki rzeczne, para płaskonosów , głos derkacza (M. Gawron)


21.05.2014
Kanigowo:
krętogłów-1 ad nadal nadaje; kwiczoł, mazurek, zięba - pierwsze podloty widziane u tych gatunków. Nidzica: gawron-1 dorosły ptak zbombardowany przez kwiczoły do tego stopnia ze nie mógł się poderwać derkacz-1 ad w pobliżu krajowej a-7 (P. Walendziak)
20.05,2014
Jez. Gołdopiwo
(z ciekawszych): markaczka – 1, bielaczek – 1f, zausznik - 5 (A. Sulej)

Nidzica: dziwonia koło działek przy ul Warszawskiej (K Szczepkowski)


19.05.2014
Gawliki Wielkie, gm. Wydminy:
rybitwa czarna – 16. Jurkowo, gm. Kruklanki: kuropatwa – 2 (A. Sulej)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza strumieniówka oraz muchołówka mała. (D.Cząstkiewicz)


18.05.2014
Jez. Gołdopiwo (pół godziny obserwacji, około południa): markaczka – 1, gągoł – 42 (5fm), perkoz dwuczuby – ok. 35, kormoran – ok. 40, bielik – 1 ad., śmieszka – 14, krzyżówka – 4, łabędź niemy – 14. Grodzisko gm. Banie Mazurskie (dwie godziny obserwacji ze szczytu wzniesienia): orlik krzykliwy – 6-7 (4 ptaki dwukrotnie kołujące w jednym kominie; dwa ptaki w pewnym momencie sczepiły się szponami i spadały przez kilka sekund), myszołów – 6-7, trzmielojad – 2, kania ruda – para nad rewirem lęgowym (pilnie przeganiająca zbliżające się do niego inne większe ptaki), krogulec – 1, błotniak stawowy – 2, żuraw – 12 (4+3+2+1+1+1), bocian czarny – 2, bocian biały- ok. 20, gąsiorek – 1 (mój pierwszy w tym roku), jerzyk – 2 i inne pospolite. Brożówka gm. Kruklanki: młody puszczyk, który spadł z drzewa gniazdowego (podsadzony tamże z powrotem). Żywki gm. Kruklanki: dziwonia – 1 (A. Sulej)

Baranowo, Park: dzięcioł zielony-1, siniak-1. Okolice Baranowa: derkacz-2, pierwsza muchołówka mała-2, turkawka-1, gąsiorki-kilka, błotniak łąkowy-1f, młode lotne raniuszki i dzięcioły duże, czajka dwa terytoria. Jez.Szymoneckie: p.dwuczuby-16, gęgawa-2ad+3pull, 2ad+2pull, gągoł-1m. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza para gąsiorków, pierwsza dziwonia, zaganiacz.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Lubawa- Złotowo- Losy- Lubawa: podczas wieczornego objazdu rowerem słyszane głosy: wilgi-1, drozdów śpiewaków-3, słowików-3, kosów-3, pokląskwy-1, piecuszków-5, dziwonii-1, strumieniówki-1, potrzeszczów-2, gajówki-1, kapturki -1, cierniówki-1, zięb-4, trznadli-5, potrzosów- 2, trzciniaka-1, nawoływanie gila-1, grubodziób- 1, pliszka żółta-3, dymówki-8, czajka-4, bocian biały-1, żuraw-1, skowronki-20, szpaki-16, dzięcioł duży-1, grzywacz-2, kruk-1, odzywająca się pustułka w otworze gniazdowym ( S.Olender)


17.05.2014
Puszcza Borecka
(z ciekawszych): dzięcioł białogrzbiety – samica z młodym żerujące poza dziuplą + 1 osobnik o nierozpoznanej płci bębniący, muchołówka białoszyja – 4 i dzięcioł duży plądrujący dziuplę jednej z par, muchołówka mała – 1, jarząbek – 2, bocian czarny – 2 (na gnieździe i przelatujący nad lasem), orlik krzykliwy – 3, w tym jedna samica wysiadująca (A. Sulej)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy derkacz. Jez.Szymoneckie: gęgawa-2ad+3pull, p.dwuczuby-16, krzyzówka-3, mewa białogłowa-3, śmieszka-10, czapla biała-1 w przelocie. pierwsza dziwonia, kolejna gajówka oraz para pliszek żółtych podgat. thunbergi. Młode kruki już latają. Łąki Łajty: śmieszka-300, czajka-ok.100. Jez.Kotek: r.rzeczna-1, ł.niemy-1, wodnik-1, śmieszka-2. Ławki Małe: kolonia czapli siwej-32-35 gniazd tuż przy samym gospodarstwie w 30-40 letnim d-stanie sosnowym, białorzytka-1m. Mioduńskie: kolonia brzegówek-5-10 norek. Żwirownia między Woźnicami a Mateuszekiem: brzegówka-20-30 norek. Jez.Szymon: r.rzeczna-1, śmieszka-150, krakwa-1m, czernica-2m, 1f, kormoran-190, ł.niemy-4, p.dwuczuby-nieliczony, b.stawowy-1m, cz.siwa-1. Jez.Łukanjno: gęgawa-10, ł.niemy-113, mewa mała-31, r.rzeczna-2, rczarna-1, r.białoskrzydła-1, czapla biała-1, bielik-2imm, kormoran-24. Na polu przy jeziorze śmieszka-10, rybitwa białoczelna-1 Płw.Kusnort: moja pierwsze pary gąsiorków, muchołówka szara-1, zaganiacz-3, jarzębatka-1, rybołów-1, bielik-1, orlik krzykliwy-2 tokujące. (D.Cząstkiewicz)

Jurkowo, gm. Kruklanki (kilkuhektarowy moczar, wieczorem): bąk – 1, zielonka – 2, trzciniak – 5-6, łabędź niemy – 1 (A. Sulej)

Okolice Pęciszewa (gm. Braniewo): dwa gąsiorki, świergotek drzewny, pokląskwy, głos pokrzewki jarzębatej, orlik krzykliwy (M. Gawron)

Nidzica: samiec mandarynki kreci się przy krzyżówkowej która ma 3 pisklaki, pilnuje cały czas i przy nich się trzyma (K. Szczepkowski)


16.05.2014
J.Goldopiwo: piskliwiec-4, gagol- 40, uhla-1.(Wlodzimierz Marciniak)
15.05.2014
Jurkowo, gm. Kruklanki:
kuropatwa – 2 (A. Sulej)
14.05.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
pierwsza w Puszczy łozówka i trzmielojad-2.(D.Cząstkiewicz)
11.05.2014
Jez. Drużno:
czajki, kamusznik, b. zmienne, 10 bielików (M. Gawron)

Jez. Kiermas: rybitwa białoskrzydła-15, r.czarna-2, czapla biała-1, ł.niemy-1ad, krzyżówka-5m+1p., krakwa-1m, p.dwuczuby-6, kormoran-2, bielik-2ad, pliszka żółta-8 oraz pierwsza łozówka. Jez. Pierwój: kormoran-155, gęgawa-5, czernica-1p., czapla siwa-13, śmieszka-40, ł.niemy-1gn., r.rzeczna-1, p.dwuczuby-1, krzyżówka-3, gągoł-1f. Jez. Piłakno: p.dwuczuby-10, kormoran-3, ł.niemy-1, gagoł-1, łyska-1p., śmieszka-2, bąk-1m oraz pierwszy trzmielojad. Jez. Gołdopiwo: ł.niemy-23, p.dwuczuby-74, kormoran-5, gągoł-35, łyska-1, śmieszka-11, cz.biała-1, bąk-1m.(D.Cząstkiewicz)

Kanigowo (gm. Nidzica)
kretogłów-1 ad na siatce ogrodzeniowej w ogródku
trznadel-4 pierwsze młode wylot przy kontroli
jastrzab-1 polujący samiec na sierpówki
bielik-2 ad (krążące nad polem)
kol.Kanigowo
przepiórka- 1 samiec
jerzyk-8 przelatujących sztuk
Siemiątki (gm. Nidzica)
brzegówka-6 sztuk
wilga-1 samiec
zaganiacz-1 samiec
P. Walendziak


10.05.2014
Jez. Drużno:
pliszka żółta, bataliony, kwokacze, b.śniade, piskliwce, krwawodzioby (M. Gawron)

Jez. Szymoneckie, gm.Ryn: gęgawa-5par z pull(4pull, 1pull, 2pull, 4pull, 4pull)+11 ad, czernica-7. głowienka-1m, p.dwuczuby-10, krzyżówka-6, krakwa-1p., rybitwa czarna-1, r.rzeczna-1, r.białoskrzydła-6. W okolicy jeziora pierwszy świerszczak i para kuropatw. Płw. Kusnort od Jez. Mikołajskiego: rybołów-1, łęczak-5, gęgawa-8, krakwa-1f, 2m, jerzyk-2. Jez. Mikołajskie: mewa mała-6, rybitwa rzeczna-1, r.czarna-1, śmieszka-30, kormoran-4. Barczewo: jerzyk-10(D.Cząstkiewicz)

Jez. Drużno: z ciekawszych, para podgorzałek, 9 kwokaczy, ok 30 batalionów (M. Gawron)


09.05.2014 r
Srokowo:
5 jerzyków i głos słowika szarego (Beata Beyer)

Jez. Drużno: nadal para hełmiatek (B. Więckowska, M.Gawron)

Iława: pierwsze jerzyki (P. Szypulski)


08 05 14
Jez. Drużno para hełmiatek
i 14 bielików (Michael Gannon)

Nidzica: derkacz koło ogródków działkowych - przy Warszawskiej (K. Szczepkowski)


07.05.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
pierwsze 2 jerzyki (A. Sereda).
06.05.2014
Gołdap:
słowik szary-1 (A. Sereda, A.Wilk, S. Sereda)

Gołdap, zalew: na wyspie 51 wysiadujących śmieszek, 12-15 wysiadujących rybitw rzecznych, batalion-8, a na samym zalewie piskliwiec-1, łęczka-4, para sieweczek rzecznych które najprawdopodobniej przystąpią do lęgu, krzyżówka-2.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)


05.05.2014
Sątopy - Samulewo:
kormoran -73, czapla biała - 12, czapla siwa -3, błotniak stawowy -3, łabędź niemy -103, żuraw -26, czajka - 11, śmieszka - ok.150, batalion - 180, gęś zbożowa- 78, gęgawa- 76, rybitwa białoskrzydła- ok.200, pliszka żółta -13, bielik -2, cyraneczka- 56, cyranka -19, perkoz dwuczuby -12, świstun -7, płaskonos -19, samotnik - 1, potrzos - 6, rokitniczka -3, pokląskwa -3, rycyk -6, kobuz -1, brodziec śniady -12, kukułka -1, łęczak -1, jerzyk -3, rożeniec -1, sieweczka rzeczna - 2, kania ruda -1, rybitwa czarna niepoliczona, podobnie krzyżówka, łyska, dymówki itp .Ogólnie dużo ptactwa siedzi w trzcinach lub w miejscach niewidocznych dla obserwatora od strony grobli. Liczby nie są więc rzeczywistym odzwierciedleniem stanu ilościowego poszczególnych gatunków (pewnie jak zawsze ) D. Łapiński
04.05.2014
Jez. Drużno-7 bielików w tym trzy ptaki z obrączkami dwa odczytane, jeden z wytartym metalem i czarnymi plastikami niestety nie odczytany, piskliwce, b. śniade, łęczaki, krwawodzioby, rycyk, krakwy, płaskonosy, cz. siwe (M. Gawron)

Polder Satopy-Samulewo: wizyta w celu zobaczenia kazarki-której nie było, ale zaobserwowaliśmy: ł.niemy-140, żuraw-170, gęgawa-152+ 2 pary z pull, gągoł-8, czernica-35, mewa mała-20, rycyk-1nieozn.+1f, kormoran-53, głowienka-9, rybitwa białoskrzydła-ok.220, czapla biała-6, zausznik-1p., rożeniec-1p. krwawodziób-1, biegus zmienny-1, biegus mały-1, sieweczka rzeczna-1, bielik-2ad+1imm oraz nieliczone płaskonosy, cyranki, cyraneczki, świstuny, krzyżówki, łyski, krakwy, r.białowąse, r.czarne, r.rzeczne, śmieszki, bataliony, łęczaki, b.stawowe, p.dwuczube. Jez.Kirsajty: gęgawa-28, czernica-18, mewa mała-2, płaskonos-4p., łyska-2, p.dwuczuby i ł.niemy nieliczone. Północny brzeg jez.Dargin: gęgawa-2ad+4pull, 2ad+4pull, 8ad, gągoł-10, (D.Czastkiewicz, A.Sereda)


03.05.2014.
Nidzica:
3 jerzyki (K. Szczepkowski)

Sątopy-Samlewo: ł.niemy-100 os., ł.krzykliwy 4 os., krakwa-25 os., cyranka-14 os.,cyraneczka-12 os., rożeniec 4 os., płaskonos-10 os., świstun- ok. 50 os., głowienka-20 os., czernica-12 os., gągoł-16 os., p.dwuczuby-20 os., zausznik-2 os., czapla biała-10 os., gęś zbożowa-120 os., gęgawa- 20 os., gęś białoczelna-1 os., kazarka rdzawa-1 os.(samica), sieweczka rzeczna-1 os., łęczak-40 os., brodziec piskliwy-4 os.+ 4 pisklęta, krwawodziób-4 os., brodziec śniady-20 os., sieweczka obrożna-1 os., batalion-60 os., mewa mała- 4 os., rybitwa białoskrzydła-kilkadziesiąt os., trzcinniczek-2 os., brzęczka-2 os., potrzos-5 os., makolągwa-10 os., błotniak stawowy-2 os. (Włodzimierz Marciniak i Alicja Sarosiek)


02.05.2014.
Nowy Harsz gm. Pozezdrze na zaoranym polu MORNEL 1 ad. f (Piotr Klukiewicz)

Lidzbark Warmiński: na zamku kopulująca para pustułek.(D.Czastkiewicz, A.Sereda)


01.05.2014.
Tylkówko:
bielik -3, błotniak stawowy -1, orlik krzykliwy - 2, krogulec -1, płaskonos - 15, świstun - 2, czernica - 32, cyranka - 4, głowienka -11, gągoł -34, krakwa -11, łabędź krzykliwy -11 (1 para lęgowa ), łabędź niemy - 44, żuraw - 6 (przelot), czapla siwa - 2, bąk - 1 (głos), kormoran - 8, śmieszka - 14, rybitwa rzeczna - 2, rybitwa białoskrzydła - 5, batalion - 28 , wrona siwa- 2, sroka - 2, kwiczoł -12, szpak - 8, dymówka - ok.50, skowronek - 2, trzciniak - 4, rokitniczka - 4, potrzos - 2, zięba - 8, pliszka siwa - 2, pierwiosnek -1(głos ), trznadel - 3, piegża -1, pokląskwa -3. Rozlewisko w Rezerwacie Kośno: cyraneczka -5, krzyżówka -ok .50, krakwa -13, śmieszka - ponad 200 (kilka par budowało gniazda ) ,czajka -2 ,gągoł - 21 ,czernica - 2 ,łabędź krzykliwy -2, łęczak -1, pierwiosnek- 1 ,zięba - 8 ,trzciniak -1 ,pliszka siwa - 2 ,kruk -1 ,błotniak stawowy -1 .(D. Łapiński)

Jez.Kruklin: piskliwiec-1, rybitwa czarna-1, r.rzeczna-2, bąk-2m, czapla biała-1, świstun-3m+1f, ł.niemy-nieliczony, p.dwuczuby-nieliczony, pierwsza wilga. Jez.Patelnia: krakwa-1p.+1f+2m. Jez.Harsz: rybitwa rzeczna-1, Jez.Kirsajty: ł.niemy-1gn., hełmiatka-1m, gęgawa-43, płaskonos-3m, czernica-16, głowienka-2m, krakwa-1p+2m, p.dwuczuby-nieliczony, p.rdzawoszyi-1p., kormoran-6, r.czarna-2. Północny brzeg jez.Dargin: ł.niemy-8, r.rzeczna-1. Jez.Kinkajmskie: biegus zmienny-1, sieweczka rzeczna-1, piskliwiec-1, zausznik-2, płaskonos-3m+2f, krzyżówka-1p., krakwa-2p., p.dwuczuby-16, kormoran-2, ł.niemy-4, łyska-4, cz.biała-1, r.rzeczna-2, b.stawowy-1p., bażant-1m. Okolice wsi Drawa: błotniak łąkowy-1m.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Brąswałd (gm. Dywity): nad lasem na wschód od Jeziora Mosąg tokujący orlik krzykliwy i śpiewająca pleszka na dachu stodoły (S. Jakowszczenko)

Smolany (gm. Janowiec kośc). Podczas MPPL z ciekawszych - kwadrat polny: kuropatwa - 2, czajka zaniepokojona, kukułka -2, dudek co najmniej - 2, siniaki w locie - 2, pliszki żółte, pokląskwy, dymówki, krętogłowy, dz. zielony, wilgi, słowik szary, potrzeszcz - 3, na końcu pojawił się błotniak łąkowy-samiec. Kwadrat leśny - bardzo liczne piecuszki, dość liczne pierwiosnki i świstunki leśne i mysikróliki, zniczek-1, kilka kapturek i gajówka, świergotek drzewny - 1 (P. Szypulski)


30.04.2014
Sątopy Samulewo:
batalion - 34, kwokacz - 2, łęczak - 7, szablodziób -1, brodziec śniady -7. Gęsi nie liczyłem bo brakło czasu ale na pewno ponad 200 zbożówki i gęgawy (z przewagą tej pierwszej). Było też kilkanaście czapli białych i sporo łabędzi niemych (D. Łapiński)

Juchnajcie: para białorzytek. Sapałówka: pustułka-1m.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Kanigowo: wilga-1 śpiewający samiec (P. Walendziak)

Radzieje, gm. Węgorzewo - śródpolne rozlewisko: łęczak - 4, brodziec pławny - 1, sieweczka rzeczna - 4, czajka - 2, płaskonos - 4 (2m+2f), krakwa - 4 (2m+2f), gągoł ( 1m+1f), cyranka (1m+1f) (K. Pawlukojć)


29.04.2014.
Polder Sątopy-Samulewo:
dzisiaj obserwowana była para SZABLODZIOBÓW!!!!!!! żerujących na rozlewisku na polu. Jest to najprawdopodobniej pierwsze powojenne stwierdzenie tego gatunku na Warmii i Mazurach (Ł.Głowacki, M.Wawirowicz, Ż.Ataszkiewicz, A.Zielińska)

Łąki pod Iławą: śpiewająca pokląskwa (P. Szypulski)


28.04.2014
Nidzica:
(łąki koło izomatu): słowik- 1 samiec, krętogłów-1 ad (P. Walendziak)
27.04.2014
Tylkówko:
bielik - 2, orlik krzykliwy - 2, błotniak stawowy - 2 (lęgowy ), płaskonos - 35, świstun - 11, czernica - ok.100, głowienka - 8, rożeniec - 2 , cyranka - 1, gągoł - 25, krakwa - 12 , perkoz dwuczuby -2, łabędź krzykliwy - 2, łabędź niemy- 34, żuraw - 2, czapla siwa - 3, bąk- 1 (głos), kormoran - 12, śmieszka - 10, rybitwa rzeczna - 8, rybitwa białoskrzydła - 46, wrona siwa - 2, kwiczoł - 2, dymówka - ok.50 , skowronek - 2 , trzciniak - 3, potrzos - 3, zięba- 3, pliszka siwa - 2, trznadel - 3, kos -1, śpiewak -1, piecuszek -1 (D. Łapiński)

Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą: 4 łęczaki, w okolicach - kukułka, słowik szary, pokląskwa i świstunka leśna (K. Szczepkowski)


26.04.2014.
Probark (gm. Mrągowo): dwie śpiewające pokląskwy. Jez. Łuknajno: łabędź niemy-168, kormoran-160, świstun-52, krakwa-15, krzyżówka-4, płaskonos-4, gągoł-1, śmieszka-30, brzęczka-1, bąk-1 (A. Sereda)

Brąswałd: we wsi dymówki, pierwsza kukułka w okolicy, śpiewająca kapturka w ogrodzie, wieczorem tokujący kszyk nad bagnem i głos bąka (S. Jakowszczenko)

Północna część Jez.Mamry: czapla biała-20, gęgawa-2ad+5pull, 2pary, gęsi w większości zbożowe-ok.400 (ptaki zerwały się do lotu i poleciały na N), bąk-1m, kormoran-300, śmieszka-300, ł.niemy-39, krakwa-1f+3m, gagoł-10, p.dwuczuby-nieliczony oraz na brzegu, gegawa-2, żuraw 2ad+1pull i dzięcioł zielony. Jez.Święcajty: gegawa-2ad+9pull, 1ad, ł.niemy-2ad, łyska-3 pary, rybitwa rzeczna-2, śmieszka-4, p.dwuczuby-nieliczony. Jez.Pozezdrze: gęgawa-2ad+3pull, r.rzeczna-2ad, ł.niemy-1gniazdo.(D.Cząstkiewicz)

Jez.Gołdopiwo: gągoł-38, ł.niemy-15, czernica-124, p.dwuczuby-71, śmieszka-50, czapla biała-19, krzyżówka-20, kormoran-146gn., uhla-4, gęś zbożowa-55, g.białoczelna-1, cz.siwa-2, krakwa-3p+8m, nurogęś-1p., łyska-20, gęgawa-11, zausznik-1p, płaskonos-3, m.srebrzysta-1, bąk-2m, wodnik-1, b.stawowy-1p, trzciniak-2, kobuz-1. Opływaliśmy również południowy brzeg Jez. Mamry i Jez.Kirsajty i na Mamrach zaobserwowaliśmy: kormoran-minimum 2000, gęgawa-2ad+5pull, 1, żuraw-27, krakwa-1p, p.rdzawoszyi-1p., dzięcioł zielonosiwy-1. Na Kirsajtach: gęgawa-4gn+20os, płaskonos-2p, p.rdzawoszyi-1p, rybitwa rzeczna-2, głowienka-10, czernica-80, cyranka-1p+1m, krakwa-4p. łyska i p.dwuczuby-nieliczone, kszyk-1 tokujący, b.stawowy-1p.(S.Czernek, D.Cząstkiewicz)


25.04.2014.
Okolice Kosewa i Baranowa (24-25.04 gm. Mikołajki): pierwsze świstunki leśne, pokląskwy, słowiki (A. Sereda)

Nidzica: przelatujący dudek (K. Szczepkowski)

Harsz.j Kirsajty.czernica-580, hełmiatka-1 (W.Marciniak)


24.04.2014
Jez.Pluszkiejmskie(Czarne): czapla biała-6, czernica-2m+1f,gagoł-1para, ł.niemy-2, p.dwuczuby-12. W okolicy jeziora pierwsza pokląskwa i świstunka leśna oraz dzięcioł zielonosiwy. Niewielkie rozlewisko śródpolne k.Galwieć: płaskonos-3m+3f, śwstun-6, krzyzówka-2, cyranka-2m, cyraneczka-2, łyska-4, perkozek-3.(D.Cząstkiewicz)
23.04.2014.
Jez.Kirsajty:
czernica-610, głowienka-10, ł.niemy-5, gęgawa-10, p.dwuczuby-17, łyska-1, kormoran-21, śmieszka-2, czapla biała-3, bąk-1, rybitwa rzeczna-2. Północny brzeg Jez.Dargin: gęgawa-7, p.dwuczuby-9, ł.niemy-1, m.siwa-1, łyska-2. Polder Sątopy-Samulewo: ł.niemy-144, ł.krzykliwy-2, gęgawa-85, g.zbożowa-6, ohar-1m+1f, świstun-80, krakwa-56, cyraneczka-78, cyranka-2m, krzyżówka-84, płaskonos-48, głowienka-15, czernica-86, gągoł-26, p.dwuczuby-35, zausznik-1+2pary, kormoran-39, bąk-1m, czapla biała-9, cz.siwa-2, bielik-1im, b.stawowy-1m+3f, zielonka-1m, łyska-110, żuraw-108, sieweczka rzeczna-3, s.złota-210, batalion-170, czajka-12, kszyk-5, b.śniady-2, krwawodziób-1, kwokacz-8, łęczak-12, piskliwiec-1, mewa mała-4, śmieszka-1000-1500, r.rzeczna-9, r.białowąsa-3, r.czarna-6, r.białoskrzydła-42, brzęczka-3, pierwszy trzciniak-1, trzcinniczek-1, wąsatka-1, remiz-1, sroka-1, wrona-2.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

J.Kirsajty: czapla biala-29,czernica-280, glowienka-10, gegawy-5, zausznik-1. J. Goldopiwo: perkoz dwuczuby-17 (W.Marciniak)


22.04.2014
Piękne Łąki k.Gołdapi: pustułka-1 polujący samiec, pierwsza kukułka i dzięcioł zielonosiwy. Rozległe bagna koło m.Jagoczany: krakwa-2pary lęgowe, zielonka-1m, bąk-1m, wodnik-2, kszyk-minimum 5 tokujących os., dzięcioł białogrzbiety-1, pierwszy trzcinniczek, ł.niemy na gnieździe. (D.Cząstkiewicz)
21 04 14
Ujście rz Nogat- Zalew Wiślany-
kilka krętogłowów, 7 bielików, wąsatka, siniaki, kszyki, para błotniaków stawowych i samica łąkowego, makolągwy, szczygły, pliszka żółta, remiz, strzyżyk, dymówki, rybołów w przelocie na E, zimorodek, pierwsza kukułka, dz. czarny, kilka żurawi, czapli białej i siwej, kokoszka ( głos), kilkadziesiąt mewy malej, gęgawy na polu, cyraneczki, kormorany (M. Gawron)

Kanigowo: kukułka-1 samiec (P. Walendziak)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsze krętogłowy-2, czajka-7.(D.Cząstkiewicz)


20.04.2014.
Gołdap:
pierwsza gajówka (D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

Dziś byłem na stawach stabilizacyjnych pod Nidzicą: łabędzie znowu maja lęg , moje 3 pierwsze dymówki, samiec mandarynki ciekawe czy to nie ten z nad rzeczki bo ich tam nie widać przez dłuższy czas,1 kania czarna (K. Szczepkowski)

Krótki wypad w teren (Kanigowo_Kamionka-kol.Kanigowo):
żuraw-2 ptaki w kominie
bocian biały-1 ptak w kominie
myszołów-2 ptaki w kominie
błotniak stawowy-1 samiec w kominie (atakowany przez 2 czajki)
kruk-1 ptak w kominie
zięba-pierwsze w tym roku gniazdo splądrowane przez sójki
czajka-po 4 latach nieobecności powrót na dawne tereny (3 pary legowe)
krwawodziób-1 ptak
na trasie e-7 na poboczu potracony przez samochód bóbr, poza tym w polu liczne parkoty zająca
Kanigowo
bocian biały-6 sztuk przeganiało sie nad gniazdem
pozatym słyszane samce piegży i cierniówek
P. Walendziak

Sapałówka (gm. Banie Mazurskie): na rowie melioracyjnym zatamowanym przez bobry pływa perkoz dwuczuby czym raczej przypomina perkozka, samotna gęś gęgawa od kilku tygodni pasie się na pobliskich łąkach i również nad zalewiskami bobrowymi znalazła schronienie. Nie jest to jak wcześniej przypuszczałem zapuszczająca się z pobliskiego gospodarstwa "domowa gęgawa". Nad łąkami poluje orlik krzykliwy i myszołów. W pobliskim lesie podczas kilkukilometrowego spacero-biegu pokazały się w dwóch miejscach jarząbki. (obs. Szymon Czernek)

Elbląg- pliszka górska, krogulec (M. Gawron)


19.04.2014
Rez.Mazury w P.Boreckiej: pierwsze muchołówki żałobne. Jezioro w m.Mazury: czapla biała-6, bąk-1m. Jez.Łaźno-bąk-1m.(S.Czernek, D.Cząstkiewicz)
18.04.2014
Stawy w Tylkówku ( około 5 godz. obserwacji): bielik -2, błotniak stawowy -2 (lęgowy ), krogulec -1, płaskonos - 47, świstun - 19, czernica - ok.100, cyraneczka - 11, cyranka- 4, gągoł -32, krakwa -12, krzyżówka -niepoliczona (ale dużo w trzcinach), gęgawa -1, łabędź krzykliwy - 4 (1 para lęgowa ), łabędź niemy- 6, żuraw - 4 (przelot), bocian biały- 7 (krążące w kominie ), czapla biała- 3, czapla siwa -2, bąk- 1 (głos), kormoran -5, śmieszka- 42, rybitwa rzeczna- 6, wrona siwa-7, sroka - 9, samotnik -1, dudek -2, paszkot -2, kwiczoł -37, szpak - ok.60, dymówka - ok.90, skowronek - 4, trzciniak- 2, potrzos -8, zięba- 8, pliszka siwa - 2 , piecuszek - 2, pierwiosnek -1, trznadel - 5 . Około 1 km od stawów lęgowa para orlika krzykliwego (D. Łapiński)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza oknówka. Samiec sóweczki z wczoraj nadal obecny. (D. Cząstkiewicz)


17.04.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
pierwszy terytorialny świergotek drzewny oraz nowe miejsce sóweczki-1m.(D.Cząstkiewicz)
16.04.2014.
Iława
: w godzinach porannych gwarno od piegż (P. Szypulski)
15 042014.
J.Goldopiwo
od strony zachodniej nur czarnoszyi 4, czapla biała 2, nadal odpoczywające stado gęsi zbożowej i stadko uhli na J.Swiecajty rybitwa rzeczna 2.(W.Marciniak)

Lubawa: pierwsza piegża, potrzeszcz śpiewający przy targowisku (ul. Dworcowa) P. Szypulski


14.04.2014
Probark:
pierwszy krętogłów oraz dzięcioł zielonosiwy, Jez.Łukanajno: bielaczek-2m+4f, gągoł-37, świstun-9, czernica-9, cyraneczka-2, krzyżówka-5, ł.niemy-131, gęgawa-3, g.białoczelna-18, śmieszka-4, kormoran-2, cz.siwa-1, bąk-2m, kolejna brzęczka i pierwsze dymówki-80-100. Jez.Niegocin w Wilkasach: p.dwuczuby-39, łyska-2, gągoł-1. Pólnocny brzeg jez.Dargin: płaskonos-12, świstun-21, krzyżówka-2, cyranka-1m, p.dwuczuby-2, bielaczek-1m+1f, gągoł-40, ł.niemy-5, śmieszka-270, m.siwa-4, bąk-1m, kormoran-2, nur czarnoszyi-6, bielik-1, b.stawowy-1. Jez.Kirsajty: hełmiatka-1m+1f, czernica-650, głowienka-42, gęgawa-29, ł.niemy-5 w tym jedna para na gnieździe, p.dwuczuby-18, kormoran-25, łyska-4, śmieszka-10, czapla biała-1. Rozlewisko śródpolne między Silecem a Surwilami: batalion-2m+1f, cyranka-3m, cyraneczka-3, świstun-3, krakwa-3, krzyżówka-9, gągoł-1m.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
13.04.2014.
Zalew Wiślany:
dwa kuliki wielkie w przelocie, ok 50 czapli białej, kszyki, samotniki, kilkanaście dymówek, kilkadziesiąt mewy malej, bieliki, samiec błotniaka stawowego, płaskonosy, rożeńce, cyraneczki, gęgawy (M. Gawron)

Las pod Iławą (okolice Jez. Silm): ogólnie gwarno, głos jastrzębia, dudnienie dzięcioła dużego, odgłosy sosnówek, 2 stanowiska zniczka, pełzacz leśny, grubodzioby, głosy kowalika, śpiewaków, kosów, pierwiosnków, kapturek i inne (A. Laskowska, P. Szypulski)

Jez.Kierzlińskie: czernica-3, łyska-5, gągoł-2m, p.dwuczuby-18, ł.niemy-1ad, śmieszka-2. Barczewo: pierwsza pleszka i kolejna w regionie piegża (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Jez. Gołdopiwo: ges zbożowa nie mniej jak 400 osobników odpoczywających na środku jeziora, uhla 9szt, czernica 75 szt, rybitwa rzeczna 1szt, glowienka 2szt, perkoz dwuczuby 18szt, gagol 8szt, nuroges 7szt, pelzacz ogrodowy 1szt.(Włodzimierz Marciniak)


12.04.2014
Okolice J. Leleskiego:
czyż -2, czubatka -1, czarnogłówka -2, pierwiosnek -3, zięba -6, pełzacz leśny - 1, pokrzywnica -2, kruk -3, kwiczoł -11, samotnik -1, kapturka -1, trznadel -5, żuraw -14, myszołów -1, łabędź niemy -2. Stawy koło Pasymia: łabędź krzykliwy -2 (jeden na gnieździe), łyska -2, krzyżówka -8, śmieszka -12 (D. Łapiński)

Olsztyn, park Podzamcze: pierwszy piecuszek oraz samica nurogęsi na jajach w znanej z poprzednich lat dziupli. Peryferie Barczewa: kolejne piecuszki. Okolice Barczewa w dolinie Pisy: pierwsza brzęczka. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)


11.04.2014
Nidzica: pierwsza pleszka i piegża (K. Szczepkowski)

Kanigowo (gm. Nidzica): dymówka-1 ptak w trakcie przelotu (P. Walendziak)

Puszcza Romincka:
dzięcioł białogrzbiety bębniący w rewirze
orzechówka
para bocianów czarnych
krążący nad lasem orlik krzykliwy
dzięcioł trójpalczasty w stałym miejscu (link z nagraniem bębnienia: http://www.xeno-canto.org/173819)
Lasy Skaliskie:
sóweczka w świerczynach na torfie w SW części lasu
S. Czernek


10.04.2014
Jez.Gołdap: cyraneczka-25, cyranka-1m, świstun-3m+1f, krzyżówka-ok.40, gągoł-4, p.dwuczuby-6, cz.siwa-3, bąk-1m, bielik-1im, śmieszka-3. Zalew w Gołdapi: na wyspie 41 śmieszek, świstun-1m, nurogęś-1f, krzyżówka-6.(D.Cząstkiewicz)
09.04.2014.
Działdowo:  od kilku dni (wieczorem i w nocy), zza okna, słychać odgłosy tokujących płomykówek (P. Hojdeczko)
08.04.2014.4.
Iława:
pierwsza kapturka (P. Szypulski)

Jez.Gołdopiwo: Ptaków bardzo dużo jak na jezioro bo łącznie siedziało około 1800 ptaków więc było na co popatrzeć. Czernica-390, świstun-345, płaskonos-38, cyraneczka-39, rożeniec-2m+2f, krakwa-2m+1f, krzyżówka-37, głowienka-17, gągoł-44, bielaczek-1m+1f, nurogęś-7, gęś białoczelna-2, g.zbożowa-450, ł.niemy-30, łyska-234, pierwsza zielonka-1, kormoran-5 żerujących plus ptaki w koloni nie liczone, perkoz dwuczuby-64, mewa siwa-3, śmieszka-74, pierwsza rybitwa rzeczna-1, czapla biała-9, cz.siwa-5, bąk-1m, bielik-1ad, błotniak stawowy-1para. W Jeziorowskich pierwsza piegża i kapturka. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Nidzica: wstępne liczenia gniazd gawronów jak na razie wykazały liczbę 1148 (kolonia cmentarna, zamkowa i parkowa) K. Szczepkowski


07.04.2014.
Wschodnia część Puszczy Rominckiej:
sóweczka-1m w znanym stanowisku. (D.Cząstkiewicz, P. Steller, A. Sereda, Z. i I. Maćko)

Iława: głosy przelatujących świstunów (ok godz 20:00) P. Szypulski


06.04.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
pierwszy rybołów w przelocie na SE.(D.Cząstkiewicz)

Puszcza Romincka (4-5-6.04.2014). Zniczek cn. 3 os. orzechówka, para gągołów, tokujące kszyki, samotniki, jarząbki, bocian czarny, sóweczka, orliki krzykliwe, bieliki, głos wodnika , bąka, płochacza pokrzywnicy, dz. czarny, kruki, krzyżodzioby świerkowe, gile, grubodzioby, raniuszki, s. czubatka, rybołów, jastrząb, krogulec, żurawie, siniaki, słonka (D. Cząstkiewicz , A. Sereda, Z. Maćko , I. Maćko, P. Steller , M. Gawron)

J.Tarczyńskie (gmina Rybno): świstun-1m, p.dwuczuby-2, czernica-4m+3f, ł.niemy-2ad, krzyżówka-4m. Stawy w Koszelewach: samotnik-1, śmieszka-20, świstun-12m+8f, nurogęś-1f, płaskonos-3m+2f, krakwa-3m+3f, czapla siwa-20, b.stawowy-1. J.Rumian (gmina Rybno): plaskonos-1m+1f, czernica-7m+7f, gągoł-3m+3f, ł.niemy-5juv, krzyżówka-2m+1f, p.dwuczuby-4, kormoran-2. J.Zarybinek (gmina Rybno): śmieszka-10, czernica-20m+14f, gągoł-1m+2f, łyska-20, czapla siwa-1, krzyżówka-2m+2f (Ł.Głowacki)

Kanigowo (gm. Nidzica)
czajka-7 w trakcie przelotu
mysz.zwyczajny-2 pary w kominie+ atakujący samiec krogulca
bocian biały-1 w trakcie przelotu
krogulec-1 samiec w trakcie ataku na mieszane stado drozdowatych (kwiczoł,kos,śpiewak,drozdzik)
pierwiosnek 3 słyszane samce
P. Walendziak

Jezioro Popówko: bąk - 2, czapla siwa - 1 w locie, gęgawa 14 na wodzie, 12 na polu, 3  w locie, cyranka - 14, cyraneczka -11, głowienka - 64, czernica - 12, gągoł - 14, płaskonos - para, świstun - para, krakwa - 4 pary, krzyżówka - 72, łabędź niemy - 25, perkoz dwuczuby - 7, zausznik - 1, śmieszka - ok 2000, mewa mała - 15? (trudna do policzenia wśród śmieszek), żuraw - głosy, łyska - 150, bielik - 1 młody, błotniak stawowy - 1 samica, kruk - przelot, pierwiosnki, remizy i potrzosy (A. Laskowska, P. Szypulski)


05.04.2014
W rejonie ujścia Pasłęki
(Nowa Pasłęka) w sobotni wieczór trafiła mi się ciekawa obserwacja – zwarte stadko bernikli białolicych – 32 ptaki. Poza tym łącznie ok 50 gęgaw (w rozproszeniu) i kilkanaście gęsi białoczelnych + 3 zbożowe. W przelocie na wschód para błotniaków łąkowych i kilka myszołowów i pojedyncze mewy.
(G. Myka)

J. Dąbrowa Wielka (gmina Dąbrówno):czernica-1m, głowienka-2f/imm, łyska-100, śmieszka-10, p.dwuczuby-38, krzyżówka-2m+2f.  J.Rumian (gmina Rybno): szlachar-1m+1f, cyranka-2m+1f, czapla biała-2, czapla siwa-2, krzyżówka-3m+3f, płaskonos-3m+3f, gągoł-2m+2f, kormoran-8, czernica-13m+7f, nurogęś-1m (Ł.Głowacki)

Okolice j.Leleskiego: bielik -2, strzyżyk -2, pokrzywnica -1, rudzik -2, samotnik -2, dzięcioł zielonosiwy -1, dzięcioł duży -1, kwiczoł -5, zięba - 8, pierwiosnek-2, pliszka siwa -4, kopciuszek -2, rudzik -2, kowalik - 2, czyż -1, gil -2. Stawy koło Pasymia: łyska -2 , krakwa- 2 , głowienka -1 i para łabędzi krzykliwych z zeszłorocznym młodym (jeden siedzący na gnieździe) D. Łapiński

Ostoja Wzgórza Dylewskie (grodzisko pruskie nad rzeką Gizelą oraz otoczenie zarastającego jeziorka Czerwona Woda): najliczniejsze głosy bogatek, czyżyków, kosów, zięb, rudzików, kowalików, na miejscu nieistniejącej już wsi Zakurzewo sporo trznadli i para myszołowów w locie tokowym, nad jeziorkiem dystroficznym dodatkowo 1 sikora uboga, 1 mysikrólik na wysokim świerku, 1drozd śpiewak, parka gili i dzięcioł zielony , z płazów żaby moczarowe (S. Olender)


04.04.2014.
Olsztyn
(park Podzamcze): moja pierwsza w tym roku kapturka (Ł. Głowacki)

Lubawa: samiec mandarynki na fosie pod murami zamku (P. Szypulski)


03.04.2014.
Jez. Probarskie:
krakwa-10, bąk-1, krzyżówka-9, perkoz dwuczuby-2, łyska-14, śmieszka-10. Staw w Pieckach: głowienka-10, perkoz dwuczuby-6, łyska-21, krzyżówka-16, czernica-18, łabędź niemy-3, gągoł-8, krakwa-23, świstun-20, rożeniec-1, kormoran-9, czajka-1, gęgawa-2, śmieszka-ok. 250. Ruciane-Nida: jemiołuszka-30. Szczepanki: orlik krzykwliwy-1 (A. Sereda).
02.04.2014
Olsztyn, Gutkowo:
dzięcioł zielonosiwy (K. Jankowski)
01.04.2014
Okolice Orzysza
– jeden ze znakowanych nadajnikami GPS orlików grubodziobych z Estonii o imieniu ITI przebywa na terenie regionu Warmii i Mazur – informacja ze strony: http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en (K. Jankowski)

Jez.Gołdap: bielaczek-1m+3f, gągoł-18, nurogęś-24, czernica-1m, świstun-3m+1f, rożeniec-1para, cyraneczka-6, krzyżówka-50, ł.niemy-2ad, czapla siwa-1, śmieszka-2. Zalew w Gołdap: na wyspie 33 śmieszki, które intensywnie tokują. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)


31.03.2014.
Jez.Gołdap:
świstun-11, czernica-9, gągoł-4pary, nurogęś-5, kormoran-2, p.dwuczuby-1, krzyżówka-ok.60, czapla siwa-2, ł.niemy-2ad.(D.Cząstkiewicz)
30.03.2014.
Jez.Gołdopiwo: bielaczek-10, gągoł-54, nurogęś-20, czernica-180, rożeniec-4, cyraneczka-4, głowienka-14, krzyżówka-20, świstun-1, ł.niemy-50, łyska-190, p.dwuczuby-35, śmieszka-53, m.siwa-5, duża mewa-2, bąk-1m, cz.biała-3, cz.siwa-2, błotniak stawowy-1m, bielik-wysiaduje. Jeziorowskie: dwie kuropatwy w środku wioski przy asfalcie. (A.Sereda, S.Czernek, Pan Włodzimierz, D.Cząstkiewicz)

Gołdap: samiec kuropatwy w na łąkach w centrum Gołdapi. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Las w pomiędzy jez, Łąckim a Głębokim (gm. Iława): na Jez. Łąckim 4 pary perkozów dwuczubych, na Jez. Głębokim para gągołów. W lesie: para żurawi na torfowisku, dzięcioł duży - 2 pary, pełzacz leśny - 2, kowalik - 3 terytorialne, zniczek - jeden pewny i prawdopodobnie drugi os, mysikrólik - 3 śpiew, rudzik - 3 śpiew, strzyżyk - 2 śpiew, śpiewak - 2 śpiew, liczne sosnówki i zięby, poza tym modraszki, bogatki, sikory ubogie i czubatki. Z gadów 2 żmije zygzakowate i zaskroniec (A. Laskowska, P. Szypulski)


29.03.2014.
Olsztyn, Gutkowo:
dzięcioł zielony: 1 (K. Jankowski)

W okolicy Brąswałdu nad lasem ok południa w jednym kominie termicznym krążyły: para gołębiarzy, pięć myszołowów i dwa kruki, a w ogrodzie śpiewał rudzik
(S. Jakowszczenko)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy pierwiosnek, kulczyk oraz dzięcioł zielonosiwy. (D. Cząstkiewicz)

Sapałówka: pierwszy orlik krzykliwy w przelocie na NE oraz kolejny pierwiosnek (D. Cząstkiewicz, S. Czernek)

Złotowo - Lubawa (na odcinku polnej drogi wzdłuż rzeki Sandeli): na polach śpiewające skowronki, z pozostałej drobnicy odzywające się trznadle i zięby, w nadrzecznych zadrzewieniach 2 drozdy śpiewaki ( jeden w Złotowie i jeden w Lubawie) ,bogatki, szpaki, kwiczoły, sójka, para grzywaczy ,myszołów, 5 czajek nad śródpolnym rozlewiskiem , 2 lęgowe pary żurawi na południe od wiatraka, w Lubawie kopulujące pustułki ( S.Olender)

Jez. Popówko od strony Mózgowa: perkoz dwuczuby - 4 pary, głosy żurawi cn 3 pary, łyska ok. 350 os, bąk - głos, gęgawa w sumie - 30 os, głowienka - 162, czernica - 73, gągoł - 49, świstun - 25, krakwa - 5 par, cyranka - 2, krzyżówka - ok. 30, terytorialne czajki - para, samotnik - 1, śmieszka - ok. 1000 os, mewa mała - do 30 os, bł. stawowy - samiec, śpiewak - 2, rudzik - 4, potrzos - 4, pliszki siwe, tokujące skowronki i świergotki łąkowe, pierwszy pierwiosnek i 2 remizy oraz zając (P. Szypulski)


28.03.2014
Dolina Gołdapy k.Bałupian:
pierwszy remiz, bociany białe nadal napierają na północ. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy bocian czarny. (D.Cząstkiewicz)

Kuligi (gm. Grodziczno): dwie nisko przelatująca gęgawy, kania ruda - 1, zajęte 2 gniazda bociana (P. Szypulski)

Nidzica: śpiewający kulczyk (K. Szczepkowski)

Nidzica (ul.Sprzymierzonych): gil-para ptaków w przydomowych żywotnikach i młodych świerkach (P. Walendziak)


27.03.2014
Bartoszyce,
zadrzewienia przy Zespole Szkół Budowlanych: gawron: kolonia 143 gniazda, okolice Łomów: krakwa: 1m+1f, gągoł: 1f, samotnik: 2 (K. Jankowski)

Galwiecie: przelot bociana białego na N-22, 15, 12 osobników ogólnie duża część gniazd zajęta. (D.Cząstkiewicz)

Lubawa: śpiewający potrzeszcz w okolicach "Swedwood" (P. Szypulski)


26.03,2014
Droga Olsztyn – Górowo Iławeckie,
rano około 5% gniazd bociana białego zajętych, w drodze powrotnej w godzinach popołudniowych co trzecie, miejscami co drugie gniazdo bociana białego zajęte (K. Jankowski)

Kanigowo (gm. Nidzica)
kopciuszek-1 samiec
Nidzica (ul. Sprzymierzonych)
żuraw-1 ad
kulczyk-1 samiec
białoczelna-około 40
P. Walendziak


25.03.2014
Olsztyn,
ul. Dworcowa: 2 bociany białe nisko w przelocie (K. Jankowski)

Puszcza Romincka: dwa pierwsze zniczki, a na Hajnowku pierwsza para kopciuszków (D.Cząstkiewicz)

Nidzica: przelatujące nisko 4 bociany (E. Jasztal-Szczepkowska, K. Szczepkowski)

Kuligi (gm. Grodziczno): bocian biały stojący na gnieździe. Sampława (gm. Lubawa): przelatujący jastrząb nad DK 15 (P. Szypulski)

Kanigowo (gm. Nidzica):
kopciuszek-1 śpiewający samiec
Nidzica:
gęś białoczelna-2 klucze(około60 sztuk)
bocian biały-3 ptaki w trakcie przelotu
Tatary (gm. Nidzica):
bocian biały-1 ad na gnieździe
szczygieł-12 ptaków na poboczu drogi
P. Walendziak

Dzisiaj w południe pierwszy (mój) bocian nad Olsztynem (S. Jakowszczenko)

J. Wulpińskie i najbliższa okolica (gmina Stawiguda): makolągwa-2, jer-1, lerka-3, dz. zielonosiwy-1, paszkot-1, zięba-50, kormoran-150 (kolonia, naliczone 60 gniazd), bielik-2ad, myszołów-1, ł.niemy-22ad, gągoł-20m+18f, nurogęś-3m+3f, krakwa-1m+1f, p.dwuczuby-7, czernica-25f+16m, łyska-84 (Ł.Głowacki)


24.03.2014
Olsztyn
(osiedle Gruszowe sady) pierwszy śpiewający kulczyk (Ł.Głowacki)

Nidzica: przelatujący bocian biały (K. Szczepkowski)


23.03.2014
Olsztyn, Gutkowo: dzięcioł zielonosiwy: 1, czeczotka: 1, pierwiosnek: 1 (K. Jankowski)

Nowe Batorowo: 1ostrygojad (Zbigniew Ostaniewicz)

Surminy: para bocianów białych na gnieździe. Jeziorki: bocian biały na gnieździe (D.Cząstkiewicz)

Jez.Gołdopiwo: nur czarnoszyi-1ad w szacie godowej, perkoz dwuczuby-10, kormoran-5+cała masa w koloni, gagoł-51, bielaczek-13, nurogęś-17, ł.niemy-32, krzyżówka-98, cyraneczka-4, świstun-58, krakwa-2, czernica-71, śmieszka-80, m.pospolita-1, łyska-23, czapla biała-7, cz.siwa-4, bąk-1m, bielik-2ad.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Jez.Niegocin: śmieszka-ok.900, czernica-8, nurogeś-4, gągoł-10, łyska-350, krzyżówka-nieliczona. Grodzisko, k.Bań Mazurskich: pierwszy kopciuszek, tokujący kszyk i kolejne samotniki. Rozlewisko w Wólce: gęś białoczelna-2.(D.Cząstkiewicz)


22.03.2014
Okolice Grajewa
(w granicach regionu): myszołów włochaty: 1, batalion: 37, 2 pierwsze moje tej wiosny samce błotniaka stawowego, jez. Bojtkowo: nurogęś: 1m+1f, gągoł: 2m+1f, świstun: 7m+4f, krzyżówka: 18, łyska: 6, perkoz dwuczuby: 4, Pisz, rz.Pisa: śmieszka: 115, łabędź niemy: 16, Ruciane Nida: kania ruda: 1, Zgon, jez. Mokre: krzyżówka: 14, perkoz dwuczuby: 8, łyska: 26, gągoł: 2m+1f  (K. Jankowski)

Jez Drużno: błotniak stawowy, 4 wąsatki, głos bąka, kilka par gągołów i głowienek, ok 100 łysek, kilkanaście gęgaw na wodzie i kilkadziesiąt w przelocie 2 pary żurawi, i kilkanaście w przelocie ,2 pary bielaczka, kilkanaście czernic, potrzosy, pliszki siwe, świstuny, perkozy dwuczube (M. Gawron)

Las przy jez. Leleskim (13.00-14.30 ): droździk -18, grubodziób -2, rudzik -2, pliszka siwa -1, modraszka -2 , gil -2, myszołów -1, żuraw -4 , gągoł -2, dzięcioł duży -3, dzięcioł zielonosiwy -2, srokosz -1, kwiczoł -5, śpiewak -1, kos -3 (D. Łapiński)

Południowa część Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej: 3 włochatki, 2 puszczyki, ciągi słonek, z rana gwarno od kosów, śpiewaków, zięb i rudzików. W okolicach samica błotnika stawowego, pokrzywnica, 4 kopciuszki, pliszka siwa i lerki. Dzień zdominowany przez przelatujące grubodzioby. Poligon w Muszakach: na rozlewisku ponad 200 cyraneczek, jedna cyranka, kilkanaście krzyżówek, para gęgaw, terytorialne i przelatujące żurawie, potrzosy (K. Szczepkowski,
P. Szczypiński, P. Szypulski)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy samotnik i pokrzywnica. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Sapałówka: bocian biały-2 w przelocie na N, pierwszy tokujący kszyk, śpiewak-80 w przelocie na NE.(S.Czernek, D.Cząstkiewicz)


21.03.2014
Stawy Tylkówko (5.30-8.00): bielik -3, gągoł -93, śmieszka-29, krakwa- 15, głowienka-69, czernica -60, krzyżówka - 41, świstun -6, dzięcioł zielony -1, żuraw -4, czapla siwa -1, łabędź niemy - 4, łabędź krzykliwy -3, wrona -6, zięba >70, potrzos -3, grzywacz- 3 i pierwszy kopciuszek. Stawy koło Pasymia: (8.30-9.00)łabędź niemy -3, łabędź krzykliwy -3, łyska -2, żuraw -12, zięba >100 ( w przelocie), śmieszka >300 (zaczynają się potyczki o miejsca lęgowe) D. Łapiński

Kanigowo (gm. Nidzica): g. białoczelna-2 klucze około 70 sztuk, świergotek łąkowy-9 sztuk. Kamionka (gm. Nidzica): bocian biały-1 ptak w okolicy
(P. Walendziak)


20.03.2014
Olsztyn, Gutkowo:
dzięcioł zielony: 1, dzięcioł zielonosiwy: 1 (K. Jankowski)

Jez.Gołdopiwo: świstun-110, czernica-1m, krzyżówka-34, gągoł-22, nurogęś-27, bielaczek-1m,1f, ł.niemy-38ad, łyska-1, kormoran-27, mewa siwa-8ad. Jez.Pozezdrze: czernica-25, gągoł-4, ł.niemy-2ad, śmieszka-1, kormoran-3. Północna część Jez.Dargin: czernica-9, głowienka-2, cyraneczka-2, krakwa-8, gągoł-50, bielaczek-1m+1f, nurogęś-12, krzyżówka-25, kormoran-1, gegawa-2, gęś zbożowa-4, czapla siwa-1, mewa srebrzysta-1. Jez.Kirsajty: czernica-240, głowienka-7, gągoł-11, łyska-41, nurogeś-2, gęgawa-3, ł.niemy-3ad, krzyżówka-5, śmieszka-5. Jez.Święcajty: nurogęś-5, gągoł-2, krzyżówka-9 ł.niemy-2ad, smieszka-200, m.siwa-90.(D.Cząstkiewicz, A. Sereda)

Rodzone (Gm. Iława): przelatująca kania czarna (P. Szypulski)


19.03.2014
Olsztyn, jez. Długie:
śmieszka: 140, mewa żłótonoga: 2ad, ul. Radiowa: dzięcioł zielony: 1 (K. Jankowski)

Prażmowo: 4 czaple białe w przelocie. Jez.Łuknajno: bielaczek-6f+9m, gągoł-465, czernica-470, nurogęś-25, świstun-20, krzyżówka-420, ł.niemy-25, anser sp.-68, perkoz dwuczuby-23, łyska-360, bielik-1im. Jez.Oleckie Wlk.: świstun-7, gągoł-9, nurogęś-1, krzyżówka-10. Jez.Gołdap: świstun-8, krzyzówka-170, nurogęś-16, kormoran-2, ł.niemy-2ad, czapla biała-1. Zalew w Gołdapi: świstun-3, krzyzówka-34, gagoł-1, nurogęś-12.(A.Sereda)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
pierwszy terytorialny potrzos i rudzik oraz dużo śpiewaków i zięb w przelocie. (D.Cząstkiewicz)

Kanigowo (gm. Nidzica):
paszkot-2
drozdzik-? ptak słyszany
gil-2 samce+ 4 samice
białoczelna-25 ( przelot)
nieoznaczona gęś-1 na przelocie
śpiewak-1 samiec nadawał z okolic cmentarza na zmiane z samcem kosa
pliszka-12( ptaki żerowały na świeżej stercie obornika)
P. Walendziak


18.03.2014.
Kanigowo
(gm. Nidzica):
kwiczoł-około 60 sztuk( stado zaatakowane przez krogulca-bez efektu)
białoczelna-około 200 w czterech kluczach
zbożowa -około 60
gęgawa-15
czajka-1
żuraw-7(w kluczu)
rudzik-1(ptak żerował w przydomowym ogródku)
szpak-widziana kopulacja ptaków
P. Walendziak

Puszcza Romincka: pierwszy świergotek łąkowy w przelocie na N oraz w końcu pierwszy terytorialny, śpiewający śpiewak. (D.Cząstkiewicz)

Nidzica: potrzos (K. Szczepkowski)


17.03.2014.
Olsztyn
, jez. Krzywe, Zat.Kopernikowska: śmieszka: 640, Jez. Długie: śmieszka: 330, staw ul. Radiowa: 135, ul.Pstrowskiego/Dworcowa: pustułka: 2
(K. Jankowski)

Lubawa: moja pierwsza pliszka siwa w tym roku (P. Szypulski)


16.03.2014.
Jezioro Popówko: pierwsze perkozy dwuczube - 5 os, żuraw - 2 na polu, łyska - 220 os,  gęgawa - 12 w locie i 14 na wodzie, głowienka - 67 os, krzyżówka - para, krakwa - 2 pary, gągoł - 38 os, świstun - 41 os, czernica - 93 os, l. niemy - 23, ł. krzykliwy - 2, czajka - ok 300 w locie. Jeziorak Mały - 3 pierwsze perkozy dwuczube i co najmniej 2000 śmieszek (A. Laskowska, P. Szypulski)
15.03.2014.
Stawy pod Pasymiem:
łabędź krzykliwy 3 dorosłe osobniki (stałe miejsce lęgowe), krakwa 2 pary, 1 F, łabędź niemy – para. Patryki: noclegowisko żurawi - 60 os. Zapadają w trzciny i na pola. Sapłaty - żuraw 35 os żer. na polu. Do tego licznie pojedyncze pary na polach, do 5 par/km2, okolice Sąpłat, Grzegrzółek, Pasymia.
(Danka Pepłowska-Marczak)
14.03.2014
Puszcza Romincka: samica sóweczki w znanym stanowisku oraz pierwsza słonka. (D.Cząstkiewicz, L. Kleinschmidt)

J.Rumian (gmina Rybno) szlachar-1m, bielaczek-2m+4f, rożeniec-10m+8f, gągoł-6m+5f, krzyżówka-12m+9f, ł.niemy-1ad, nurogęś-2m+8f, świstun-15m+11f (Ł.Głowacki)

Nidzica: pliszka siwa (K. Szczepkowski)

Stawy w Tylkówku: (po 16.00): bielik- 2, bielaczek -10 (4m /6f), głowienka -83, świstun -12, rożeniec -8, gągoł -42, łabędź niemy -9, łabędź krzykliwy -3, krzyżówka >100, czernica - 60, kormoran -23, trznadel -2, sroka -3, wrona- 9, gęgawa- 5 (D. Łapiński)

Lubawa: dzień przed nadejściem silnego wietrznego frontu : mieszany klucz gęsi zbożowych i białoczelnych -ok.80, 2 klucze gęsi białoczelnych -łącznie ok. 160-180 , w nocy około godz. 23 -ej słyszane 2 przeloty białoczółek (S.Olender)

Zalew w Gołdapi: czernica-7, gągoł-13, krzyżówka-85, ł.niemy-3ad, śmieszka-8 tokujących na wyspie. Czaple siwe też już siedzą w znanej koloni w Gołdapi.(D.Cząstkiewicz)

Nidzica: odzywająca się uszatka w okolicach zamku (K. Szczepkowski)

Nidzica (silosy przy Izomacie)
pustułka -2 pary
Kanigowo (gm. Nidzica)
grzywacz-10
białoczelna-2 klucze 9 około 120-150 ptaków)
zbożowa- 60 ptaków
lerka-5
paszkot- 1 ( przelot)
P. Walendziak

Iława: dwie ostatnie noce (z 13 na14 i 14 na15) intensywny przelot gęsi białoczelnej (P. Szypulski)


13.03.2013
Olsztyn –
wieczorne liczenie nocujących w Olsztynie śmieszek. Ptaki zlatywały się wieczorem z wielu stron i odległości na nocleg na jednej z hal Michelina. W sumie zleciało się ponad 5200 śmieszek (A.Włodarczak-Komosińska, A.Kowalczyk, S.Menderski, D.Górecki, L.Kleinschmidt, K.Jankowski)

Poligon Muszaki: odzywająca się uszatka (K. Szczepkowski)

Pasym - trzcinowisko wokół oczyszczalni ścieków: czapla siwa -9, żuraw - 12 (6 par), gawron -92, szpak - ok 300 (D. Łapiński)

Koniewo, zbiornik na Łynie (gm. Lidzbark Warm.): rożeniec - 3m+4f, krakwa - 1 para, ohar, cyraneczka - 7m+6f, świstun - 30m+25f, nurogęś - 1m+3f, gągoł - 8m, krzyżówka około 500 z przewagą samców (3/4), kormoran - 2, czapla siwa - 1. Koniewo, okoliczne pola: łabędź krzykliwy - 51 w tym 17 młodych, łabędź niemy - 7, stado żerujących gęsi ok. 4 tyś. (Ataszkiewicz Żaneta, Głowacki Łukasz, Wawirowicz Michał)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: mój pierwszy grzywacz. (D.Cząstkiewicz)

Lubawa - Mortęgi - na polach kilkanaście czajek i stado ok 2 tys. szpaków (P. Szypulski)


12.03.2013
Zalew w Gołdapi:
krzyżówka-60, gągoł-8, nurogęś-1para.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Stawy w Tylkówku: nurogęś -49 ,perkoz dwuczuby -2, krzyżówka >120 ,gągoł -31, rożeniec -34, łabędź niemy -5 , bielaczek -4 ,śmieszka - 21 ,płaskonos -2, krakwa -9 ,czernica -8 , głowienka- 3, gęgawa -5, kormoran -2 ,srokosz -1, czeczotka -4 ,świstun -6 ,sroka- 3 ,wrona -2 (D. Łapiński)

Nidzica
białoczelna- około 50 sztuk
Waszulki (gm. Nidzica):
lerka-1 śpiewający samiec
czyż -około 20 ptaków
Kanigowo (gm. Nidzica):
zbożówka-około 20 sztuk
P. Walendziak


11.03.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
pierwsze w tym roku terytorialne zięby-1para, oraz pierwsza pliszka siwa. Nad lasem 8 łabędzi krzykliwych w przelocie na N.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Droga Lubawa- Ostróda: nad polem przy drodze na południe od Morlin ok. 400 czajek w locie (S.Olener)


10.03.2014
Skocze, k.Gołdapi:
w przelocie na E sokół wędrowny-1ad.(D.Cząstkiewicz)

Kanigowo (gm. Nidzica):
ł. niemy-5 ad przelot
żuraw-1 ad przelot
czyż-4 przelot
białoczelne-? słyszane w trakcie przelotu
P. Walendziak


09.03.2014.
Polder Kwiecewo:
noclegowisko ponad 14 tysięcy gęsi (około 10000 białoczelnych + 4000 zbożowych), żuraw: 140, bernikla białolica: 2, śmieszka: 27, mewa siwa: 3, nurogęś: 2m, bielik: 1ad+1imm, kormoran: 2, krzyżówka: 1050, gągoł: 14m+36f, rożeniec: 23m+18f, świstun: 175m+125f, cyraneczka: 100m+43f, łabędź niemy: 36ad+1imm, gęgawa: 60, żuraw: 20, czajka: 119, łabędź czarnodzioby: 1ad, czapla siwa: 2, łabędź krzykliwy: 2ad, głowienka: 19m+3f, czernica: 3m+1f (D.Łapiński, K.Jankowski)

Iława: przelot gęsi w jednym kluczu, ok 90 os, większość to zbożowe, ok 10 - białoczelne. Jezioro Iławskie: kormoran - 1, łyska - 6, krzyżówka - 22, nurogęś -
1 f, ł. niemy - 2ad, śmieszka - 2, strzyżyk - 2 śpiew, kos - 2 śpiew. Rzeka Iławka odc. miejski: kokoszka - 1 ad, krzyżówka - w sumie - 193, ł niemy - 2ad, pierwszy potrzos - głos, głosy żurawi w locie, samiec zięby, paszkot - śpiew, pełzacz ogrodowy. Jeziorak Mały (prawie cały odmarznięty): śmieszka - ponad 400 os, nurogęś - 2f, krzyżówka - 111, ł. niemy - 12 ad; w locie ok 140 gęsi białoczelnych, 2 pełzacze leśne, poza tym masa czyży, dzwońce, dużo grubodziobów, coraz więcej szpaków, przelatujące skowronki, tokujące grzywacze i sierpówki (P. Szypulski)

Kanigowo (gm. Nidzica):
gęś białoczelna-2 klucze około 60 na przelocie
kos-1 śpiewający samiec
mieszane stado grzywaczy i siniaków z przewagą tego pierwszego (około 35-40 ptaków)
pustułka-1 samica przelatująca nad wioską oraz smutna ciekawostka, martwa sowa uszata na poboczu krajowej siódemki
(P. Walendziak)

Okolice jez.Kruklin: na polu gęgawa-30, dużo żurawi i czajek, pierwszy śpiewak i potrzos w przelocie. Jez.Kruklin: zamarznięte ale na lodzie siedziały 4 ł.krzykliwe (2ad+2juv).(A.Sereda, S., M., K., Czernek, D.Cząstkiewicz)

Jez.Gołdopiwo: krzyżówka-30, gągoł-30, świstun-20. W okolicach wsi Dunajek, nasza pierwsza lerka. Zalew w Gołdapi: krzyżówka-175, gągoł-9, ł.niemy-2ad.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Lubawa (dalsze obserwacje terenu w pobliżu wiatraka): duży klucz gęsi -ok.300 ( głównie zbożówki z domieszką białoczółki), 2 kosy przebywające w stadzie czyży w grupie świerków nad bagienkiem, kołujące żurawie-11+4, myszołów-1, kruk-2, sikory ubogie żerujące na sosnach, bogatki, słyszane kowaliki, śpiewające trznadle i skowronki, polujący krogulec , dzięcioł duży, czajki-2 ( S.Olender)

Tylkówko: bielik - 4, nurogęś - 2 , krzyżówka - 54, wrona siwa - 9, gągoł -17, świstun - 5, cyraneczka - 9, śmieszka - 4, kormoran -1, łabędź krzykliwy - 4, czeczotka - 7 (D Łapiński)


08.03.2014.
Gutkowo:
dzięcioł zielonosiwy: 1 samiec (K. Jankowski)

Jez.Gołdap: gągoł-17, nurogęś-14, ł.niemy-1ad. Zalew w Gołdapi: krzyżówka-310, świstun-4f+2m, gągoł-6. Dolina Węgrorapy. Mieduniszki: na polu łabędź krzykliwy-2ad+1juv, ł.niemy-4juv, 3ad, czajka-ok.300, Zabrost Wlk.: czapla biała-1, czajka-ok.40, w przelocie na N ł.krzykliwy-2ad. Niestety z braku rozlewisk to mało ptaków. Dąbrówka Polska: w niskim przelocie ok.350 gęsi głównie zbożowych, gniazdo kruka na słupie energetycznym. Jez.Gołdopiwo: jeszcze zamarznięte ale na wypływie Sapiny, krzyżówka-80, świstun-12, gągoł-22, ł.niemy-4ad, czapla siwa-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)

Kozłowo: ok 300 czajek (P. Hojdeczko)

Iława: ok 120 gęsi białoczelnych w 2 kluczach. Jezioro Iławskie (w całości odmarznięte) - 2 śmieszki. Na Iławce kokoszka - 1 ad. Maly Jeziorak - ok 100 śmieszek, w tym kilka siwych, połowa śmieszek już w upierzeniu godowym, krzyżówka - 19, ł. niemy - 21 (P. Szypulski)

Rezerwat Kośno: łabędź niemy -1, nurogęś - 6, gągoł - 19, pełzacz leśny - 3, dzięcioł duży - 2, czyż - 5, bogatki, ubogie. Staw (trasa Pasym - Grzegrzółki ):
łabędź krzykliwy - 3, łabędź niemy - 2, krzyżówka - 29, gągoł - 2, żuraw - 4 (D. Łapiński)

Kanigowo (gm. Nidzica):
białoczelna- 5 kluczy (około 250 ptaków- przelot)
łabędź niemy-5 ad (przelot)
gil-2 samce+ 3 samice
jastrząb- 1 samiec
żuraw-2 ptaki (przelot)
(P. Walendziak)

Lubawa (okolice wiatraka): srokosz-1 (siedzący na drzewie przy poboczu polnej drogi, potem również słyszany w okolicy żwirowni), skowronek-3, na brzegu lasku przy wiatraku: parka kowalików wyjadająca pożywienie spod kory sosen do 1,5 nad ziemią i w poszyciu leśnym , pełzacz-1, żerująca czubatka-1 i kilka bogatek, 6 żurawi kołujących nad terytorium lęgowym na północ od wiatraka, para myszołowów w locie godowym, sójka-1,trznadel-1,klucz gęsi zbożowych-160 , klucz przelatujących żurawi ( słyszany), przelot mysikrólików w 2 grupach- łącznie ok. 90 ( S.Olender)


07.03.2014.
Rozlewisko Morąskie:
m.in. gęgawa: 46, nurogęś: 2m+3f, żuraw: para budująca gniazdo w trzcinach (K. Jankowski)

Nidzica: 5 pustułek, 4 żurawie (P. Hojdeczko)

Rezerwat Kośno: Bielik -1, nurogęś - 6,  gągoł -7, łabędź krzykliwy - 5, łabędź niemy -2, dzięcioł duży -7, paszkot -1, czyż - 11, czubatka -2, bogatka - 6,
raniuszek -1, strzyżyk -1, sójka - 1, żuraw -14 (D. Łapiński)


06.03.2014
Lubawa:
pierwsze tej wiosny w mieście szpaki, przelatujące łabędzie krzykliwe w liczbie 9 osobników ,a wśród nich 1 gęgawa, klucz gęsi zbożowych- ok. 160, klucze żurawii-140+40, odzywające się głosem godowym dzwońce, polujący w okolicy Urzędu Miasta, krogulec, pustułka w ubiegłorocznym rewirze lęgowym 
(S.Olender)

Kanigowo]: białoczelna-1 samotna na przelocie, jastrząb-1 samiec podczas prawie udanego ataku na gołębia pocztowego (po krótkiej szamotaninie gołąb wyrwał się). Nidzica: grzywacz-1 samiec w trakcie lotu tokowego, żuraw-2 ptaki (P. Walendziak)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: w niskim przelocie na NE 7 śnieguł. (D.Cząstkiewicz)

Lubawa: gęsi zbożowe lecące w 2 kluczach - ok 250 os (P. Szypulski)


05.03.2014
Stębark
: żuraw: 42, Dąbrówno: dzięcioł zielonosiwy: 1, Frygnowo: siniak: 4 w przelocie, Gietrzwałd: żuraw: 24 (K. Jankowski)

Gołdap Zalew: krzyżówka-210, świstun-5m, 3f, czapla siwa-6, gągoł-2. Ogólnie nad Gołdapią widziałem kilka razy ganiające się czaple i słyszałem już krzyki w koloni. (D.Cząstkiewicz)


04.03.2014
Droga Ostróda – Lubawa:
2 klucze gęsi (głównie zbożowe z domieszką białoczelnej), czajka: 120 na rżysku, łabędź krzykliwy: 2ad+2imm w przelocie, kruk: 23 na pryzmie gnoju (K. Jankowski)

Gołdap, Zalew: świstun-2m+2f, nurogeś-2f+1m, gagoł-1para, czernica - 1 para, krzyżówka-110. Jez.Gołdap: jezioro jeszcze w większości zmrożone, ale na wypływie Jarki siedziało 9 gągołów, a w przelocie klucz gęsi-ok.70(D.Cząstkiewicz)

Okolice Tylkowa (gmina Pasym): myszołów - 11, gil - 4, skowronek - w sumie 27 (w przelocie ), czajka - 45, gil - 4, sroka - 8, srokosz - 1, kwiczoł - 7, żuraw - 2, szpak - 1, sikora uboga -2, sójka -1, gęsi w większości białoczelne -168 (w 2 kluczach) D. Łapiński

Iława: głosy lecących żurawi (P. Szypulski)


03.03.2014
Droga Dobre Miasto – Orneta:
wiele par żurawia przy drodze (prawdopodobnie ptaki w rewirach), gęsi białoczelne i zbożowe: 3 klucze w liczebności ponad 100 ptaków każdy, czajka: 17 i 30 lecące na wschód, wiele pojedynczych szpaków we wsiach, myszołów włochaty: 1 (K. Jankowski)

Kanigowo (gm. Nidzica)
pustułka-czatująca samica na topoli przy poboczu trasy e-7
pliszka siwa- 2 ptaki
gesi-2 klucze po około 30 sztuk (ptaki nieoznaczone)
rudzik- śpiewający samiec
Nidzica
żuraw-6 krążących ptaków
czajka-8 na przelocie
szpak-około 60 sztuk
grubodziób-1 śpiewający samiec
P. Walendziak

Lubawa: gęgawa w niskim przelocie - ok 260 os (P. Szypulski)


02.03.2014.
Rezerwat Kośno:
bielik -1, czyż - 7, bogatka - 9, dzięcioł duży - 2, mysikrólik - 4, gągoł - 7, łabędź niemy - 2, krzyżówka - 1, modraszka - 5, pełzacz leśny - 3, sójka 1 (D. Łapiński)

Jezioro Juno: krzyżówka-750, świstun-1para, cyraneczka-1f, gągoł-3. Jez.Kot: krzyżówka-80, nurogęś-10, gągoł-5. Zalew w Gołdapi: krzyżówka-530, nurogęś-2m+2f, gągoł-6.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)

Jezioro Iławskie - krótki rekonesans: w przelocie czapla siwa - 1 os i 35 gęsi białoczelnych, na wodzie krzyżówka - 260, świstun - 136 (płeć mniej więcej po połowie), nurogęś - 3m,3f; gągoł - 1m, kormoran - 1, łyska- 2 (A. Laskowska, P. Szypulski)


28.02.2014.
Nidzica:
śpiewający kos (K. Szczepkowski)

Kanigowo (gm. Nidzica): szpak-15 ptaków (zaatakowane przez samicę krogulca z dodatnim efektem dla drapola), czapla siwa-3 ptaki w trakcie przelotu, wreszcie oczekiwane prze zemnie gęsi (białoczelne-30 sztuk niski przelot zapewne od strony ścierniska po kukurydzy), dzięcioł czarny-1 odzywał się w trakcie lotu
skowronek (ptaki słyszane i widziane w trakcie przelotu) żuraw-1 para ptaków, grubodziób-6 ptaków (żerowały pod mirabelkami na terenie posesji) P. Walendziak

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: w przelocie błotniak stawowy. Mimo tego błotniaka wiosna trochę przystopowała i w lesie znowu cisza. (D.Cząstkiewicz, S. Czernek)


26.02.2014
Olsztyn – Gutkowo: jemiołuszka: 160 (K. Jankowski)
25.02.2014.
Dolina Gołdapy i Węgorapy

czajki w stadach 31, 50 i 130 osobników w towarzystwie 10 szpaków, 4 grzywacze i później jeszcze jeden, 2 bieliki, stado 9 gęsi zbożowych i jedna białoczelna oraz 170 zbożowych-wszystkie w locie, bardzo wyraźna migracja myszołowów (S. Czernek)

Okolice Barczewa: migrująca pustułka. Olsztyn - Gutkowo: szpak (K. Jankowski)


24.02.2014
Okolice Łężan: pierwszy w tym roku samiec zięby, okolice Korsz: grzywacz (K. Jankowski)

Iława: przelatujące gęsi białoczelne - wieczorem (P. Szypulski)

Nidzica (łąki koło izomatu):
żuraw-1 para
świergotek łąkowy-5
szpak-8 przelot
skowronek-ptaki słyszane w trakcie przelotu
P. Walendziak


23.02.2014
Sapałówka:
żurawie, skowronki i pierwsza lerka (S. Czernek)

Sapałówka: para żurawi. (A.Sereda)

Puszcza Romincka: kolejne nowe stanowisko sóweczki w zachodniej części Puszczy. Jarząbek-kilkanaście stanowisk, ptaki reagowały na wab ale same z siebie się nie odzywały. (D.Cząstkiewicz)

Okolice Wołowna: lecą skowronki, 9 żurawi w przelocie (coraz liczniejsze stadka), lecą myszołowy (K. Jankowski)

Elbląg- Bażantarnia dz.średni, dz.zielony, dz.duży, gile, s.czarnogłowa, s.uboga, s.modre, dzwońce, grubodziób, kowaliki, lerki, kruki, myszołowy zwycz.
(M. Gawron)

Okolice Pasymia: myszołów zw.-2 ,kruk -2 ,gawron -9 ,paszkot -4 ,dzięcioł duży -2 ,srokosz -1, łabędź krzykliwy -8 (4 imm), czyż -ok.50 ,żuraw -6 (3 pary w różnych miejscach ) ,skowronek- 1,czajka -3 ,bogatki ,sikory ubogie (D. Łapiński)

Olsztyn, Las Miejski, Łyna w okolicy mostu Smętka: czapla biała - 1 (J. Biedrzyńska)

Iława: Jez. Iławskie:
 krzyżówka ok.350, świstun - 24m, 19f; gągoł - 6m, 3f; nurogęś - 5f, ł. niemy - 2ad, łyska - 1, mewa siwa - 1, 3 śpiewające strzyżyki, szpak - 1 śpiewający, liczne grubodzioby i czyże - także rozśpiewane, zięba - samiec, w locie 20 gęsi. Iławka odc. miejski: krzyżówka w sumie ok. 400, nurogęś 2m, 4f (tokujące), gągoł 6m, 3f (tokujące), czernica - para, l. niemy - 2 ad (jeden odm polskiej z odczytaną obrączką), kokoszka - 1 ad, klucz zbożówek - 99 os, żuraw w locie, strzyżyk - śpiew, paszkot - śpiew, czyże - śpiewające. Mały Jeziorak: trochę odmarza od strony galerii: krzyżówka - ok 150, ł. niemy - 27 (dwa z odczytanymi obrączkami), śmieszka - 3, grzywacz - 1 (A. Laskowska, P. Szypulski)


22.02.2014
Puszcza Romincka:
przed domem dwie sóweczki, być może para. Jest to nowe stanowisko. (D.Cząstkiewicz)

Jez. Drużno- tokująca para bielików i kruków, żurawie, bewiki , krzykliwe i tysiące gęsi w przelocie, skowronki, dz. czarny, na rozmarzlinach kaczy mix za daleko na lornetkę aby określić gatunki (M. Gawron)

Kanigowo: skowronek-kilkanaście ptaków w trakcie przelotu, jastrząb - samiec w trakcie nieudanego polowania na gołębie pocztowe (coraz więcej rozśpiewanej drobnicy w wiosce) tokuje więcej samców synogarlic (gęsi w okolicy nadal brak) P. Walendziak

Iława: Mały Jeziorak: łabędź niemy - 20 ad, krzyżówka - 70 os (przebywające na lodzie przy galerii). Iławka odc. miejski: krzyżówka w sumie 350, czernica - para, gągoł 4m, 1f - tokujące, ł. niemy 2 ad (jeden odm polskiej), łyska - 2, w górze 9 żurawi, skowronki i krogulec, oraz rozśpiewana drobnica a najbardziej modraszki. Jez. Iławskie: krzyżówka - 475, nurogęś - 2m, 3f; świstun - 8m, 7f; gągoł 2m,1f; śmieszka 10, mewa siwa - 1, łyska  1 (A. Laskowska, P. Szypulski)


21.02.2014
Lotnisko na Dajtkach -
polująca pustułka, przeganiana przez wrony – nie mogła się skupić ;) M. Zygmunt

Puszcza Romincka: tokujący siniak-1. Przez cały dzień słyszałem około 40-50 skowronków przelatujących nad lasem oraz jedna para żurawi odzywała się na skraju Puszczy ale w lesie jeszcze ich nie widziałem. Z dzięciołów na razie tylko tokujące dzięcioły czarne. (D.Cząstkiewicz)

Morąg: w ciągu dnia obserwowane minimum kilkanaście skowronków migrujących nad miastem. Rozlewisko morąskie: minimum 26 gęgaw siedzących na lodzie.
okolice Stękin: 2 siniaki w locie (K. Jankowski)

Kanigowo (gm. Nidzica): skowronek-około 20 sztuk przelot, żuraw-3 ptaki żerujące na polu po kukurydzy + 2 przelatujące ptaki; poza tym rozśpiewane sikory, trznadle, tokują sierpówki, sójki, sroki. Nidzica: czajka-14 przelot grubodziób-1 śpiewający samiec (P. Walendziak)


20.02.2014
Kanigowo
skowronek-6 przelot
pustułka-1 polująca samica
Nidzica
skowronek-9 przelot
P. Walendziak

Grądy (gmina Rybno): Podczas łowienia podlodowego: skowronek-40 (2 tokowały), czyż-60, śpiewające wiosennie bogatki, kowaliki, trznadle itd, gęś zbożowa-20, myszołów-5 (krążyły w kominie i przelatywały na NE). Grunwald (gmina Grunwald): na okolicznych polach 14 żerujących żurawi (Ł. Głowacki)

Iława: przelatujące zbożówki wieczorową porą (A. Laskowska)


19.02.2014.
Iława:
klucz przelatujących zbożówek - 70 os (A. Laskowska, P. Szypulski)

Robaczewo (gm. Nidzica): żuraw-2 ptaki chodzące po łące (P. Walendziak)

Zakrzewo (gmina Działdowo): Brak mew na wysypisku, za to kruk-8, kawka-120, wrona siwa-4 Działdowo (plantacja nasienna modrzewia europejskiego): krzyżodziób świerkowy -4, sosnówka-20, gil-5, modraszka-8, czyż-32 (Ł. Głowacki)


18.02.2014
Jezioro Mosąg i okolice -
Łabedzie nieme, krzyżówki (podobnie jak dzień wcześniej), Młody Bielik, para Myszaków, kilka paszkotów i przelatująca czajka i nurogęsi ( 2 os.) S. Wręga

Bartążek – pustułka przesiadująca na drutach, 6 żurawi w przelocie (M. Zygmunt)

Waszulki (gm. Nidzica)
wrona siwa-2 ptaki
skowronek-3(przelot)
Kanigowo  (gm. Nidzica)
skowronek-3
szpak-1 śpiewający samiec
dzwoniec-1 śpiewający samiec
sierpówka-tokujacy samiec
P. Walendziak

Dzisiaj po południu na północ od Brąswałdu kilkanaście żurawi w rozlewisku Łyny (S. Jakowszczenko)

Iława: wieczorową porą słyszane (nieoznaczone) przelatujące gęsi (P. Szypulski)

Nidzica: skowronek i świergotek łąkowy (K. Szczepkowski)

Mortęgi (gm. Lubawa): 2 ł. krzykliwe i 1 czarnodzioby w przelocie (P. Szypulski)


17.02.2014
Jezioro Mosąg -
Świstun (2p), Nurogęś (2os.), około 100 krzyżówek, 24 łabędzie nieme, łyska, kormoran. Na północ od Mosąga wzdłuż Łyny: Srokosz, Dzięciołek, Bardzo jasny Myszołów, w tle odgłosy żurawi i dzięciołów czarnych (S. Wręga)

Kanigowo:
czajka-7 sztuk przelot
skowronek3-przelot
śmieszka-26 ad w szacie zimowej (przelot nad nieczynnym wysypiskiem)
pustułka-1 samica
szpak 4sztuki
(P. Walendziak)

Nidzica: mandarynki nadal obecne na Wkrze (P. Hojdeczko)


16.02.2014.
Kanigowo
(gm. Nidzica): skowronek- 10 pierwszych sztuk w trakcie przelotu; w zaroślach przy drodze stado 60-70 trznadli i mazurków, kruk-2 ptaki przy padlinie sarny (P. Walendziak)

Jezioro Iławskie: nurogęś 7f, 8m; gągoł - 1m+2 os (płeć nieznana) w locie , krzyżówka ok 260, łabędź niemy - 1 (A. Laskowska, P. Szypulski)


15.02.2014.
Pasłęka
koło Kalist: żuraw: głos, potem 1 ptak w locie, myszołów: w sumie 5 ptaków lecących na pułapie w kierunku NE, myszołów włochaty: 1, stado ponad 50 grubodziobów, jęczący dzięcioł średni oraz pióra - barkówki bekasika (zimujące ptaki w tym okresie pierzą się częściowo) K. Jankowski

Jezioro Iławskie: krzyżówka - 190, nurogęś - 3m, 3f; gągoł - 1m, śmieszka - 5, mewa siwa - 7, sroka - 13, paszkot - 2, kwiczoł - głos, strzyżyk - 1, bogatki, modraszki, czyże, dzwońce i kruk penetrujący teren. Nad jeziorem leżały szczątki łabędzia prawie w całości skonsumowane przez jakiegoś ssaka. Stąd pewnie i kruk kręcący się po okolicy (P. Szypulski)

Samborowo (gm. Ostróda): spacer wzdłuż Drwęcy od mostu do jez. Drwęckiego: z ciekawszych czapla biała -1, czeczotka - 17 (A. Laskowska, P. Szypulski)


11.02.2014.
Orneta, dolina Drwęcy Warmińskiej:
czapla siwa -1, jastrząb - 1, myszołów - 1, szczygieł ok. 40, dzięcioł duży - 1 (f), dzięcioł średni - 1, dzięciołek - 1 (f), raniuszek - 4 w tym jeden z czarna brwią (Żaneta Ataszkiewicz)
10.02.2014.
Nidzica:
mandarynki powróciły na rz. Wkrę (K. Szczepkowski)

Nidzica: odgłosy żurawi w okolicach stawów stabilizacyjnych (P. Hojdeczko)


09.02.2014.
NoweBatorowo -
18 bernikli białolicej (M. Gawron)

Grądy: (gmina Rybno) żuraw-2, gęgawa-4, dzięcioł czarny-1, dzięcioł duży-2, czyż-40, grubodziób-10, krzyżodziób świerkowy-1 (Ł. Głowacki)

Iława: Jez. Iławskie: na odmarzniętej części w wodzie i na lodzie ok 200 krzyżówek, nurogęś 2 m, 3f. Iławka na odc. miejskim: w sumie ok 400 krzyżówek. Jeziorak Mały: 1 mewa siwa (A. Laskowska, P. Szypulski)


08.02.2014.
Olsztyn,
las miejski: z ciekawszych 3 krzyżodzioby świerkowe na modrzewiach, nurogęś: 4m+2f, łabędź niemy: 2ad+4imm, krzyżówka: 11 (O. Jankowski,
K. Jankowski)

Elbląg- z ciekawszych, na niezamarzniętym kanaliku para zimorodków, na peryferiach miasta srokosz. Nowe Batorowo- skowronek polny. Jez. Drużno: dzięcioł czarny (M. Gawron)

Iława: południowe obrzeża miasta: rzepołuch cn 2 os, poza tym rozśpiewane bogatki, sosnówki, modraszki, dzwońce, aktywne kowaliki, mysikróliki, dzięcioły duże, sójki, kawki, kosy, grubodzioby itp. a najliczniejszym gat. dnia były czyże. Na Małym Jezioraku na lodzie 4 mewy siwe+jedna młoda nieoznaczona mewa
(P Szypulski)


06.02.2014.
Mrągowo:
wśród ok.150 krzyżówek głowienka (5 lutego wieczorem przeze mnie wykryta), pojedyncza śmieszka, kos i kilkanaście czeczotek na olchach. 9 odczytanych blach na kaczkach plus jedna kaczucha leucystyczna. (O. Myka)

Dolina Węgorapy i Gołdapy
Zimująca para żurawi nadal w dobrej formie! Nie odleciały jak mi się wydawało. Chodzą po ściernisku, dojadają resztki kukurydzy i wyglądają na w całkiem dobrej formie. Byłem przekonany, że wichura i mrozy jakie były w zeszłym tygodniu je wypędziły tam gdzie powinny teraz być, a tu niespodzianka. Teraz to chyba będą miały już z górki i doczekają do wiosny. Mapa obserwacji zimujących żurawi wygląda tak: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zayTIb1rDsLQ.kek6bXQ8AsJo
Wiem też, że w momencie nadejścia silnych wiatrów i mrozu obserwowano wycofywanie się żurawi na bardziej sprzyjające zimowaniu części Europy. Te z Budzewa są jednak twarde i nie przemieściły się dalej niż 500 m.
Poza tym w Dolinie Węgorapy:
4 myszołowy
2 myszołowy włochate
2 bieliki
1 srokosz
6 rzepołuchów
obs. Szymon Czernek

Kowalewko Małe pod Korszami: 3 bernikle białolice (Obs. Sebastian Menderski i Sebastian Wręga)

Stawy w Bartołtach Wielkich: łabędzie krzykliwe 15 (11 ad., 4 juv.), bieliki 2 ( para tokująca) D. Pepłowska-Marczak


05.02.2014
Koło Piecek w małym lasku modrzewiowym ok.10 krzyżodziobów świerkowych (O. Myka)

04.02.2014.
Lubawa
- przelatujący jastrząb przy ul Dworcowej (P. Szypulski)


03.02.2014.
Kośno.
Na rzece około 200 krzyżówek, 8 łabędzi niemych (4 imm.), 4 łabędzie krzykliwe, kruk - 3, jastrząb -1, sójka- 3, kwiczoł - 2, dzięcioł duży - 2, kowalik - 4, czyż -12, bogatka 2, pełzacz leśny - 1, perkozek -1 (D. Łapiński)

Iława: rudzik przy śmietniku, pustułka-głos (P. Szypulski)


02.02.2014
Jez. Drużno-
z ciekawszych dzięcioł czarny i zielonosiwy, stadko ok 30 os zięby i drugie w podobnej ilości czyży, 5 szpaków. Węzina- Dłużyna- myszołów włochaty, ok 20 trznadli, mazurki, sójka, kwiczoły, 15 synogarlic (M. Gawron)

Kośno: Bielik - 3 (2 ad./ 1 imm.), jastrząb -1 , kruk - 3 , łabędź niemy- 13 , łabędź krzykliwy - 6 , dzięcioł duży - 2, sójka - 4 , pełzacz leśny -1 ,kowalik - 2 , kwiczoł - 2 ,czyż - 12, szczygieł -1 , mysikrólik -2 ,sikora uboga - 3 , krzyżówka - ponad 100 (D. Łapiński)


01.02,2014.
Nerwik
: bielik 2 (para tokująca), kruk 2 (zaniepokojenie przy gnieździe), jer 20 os. + zięba 5 os. w stadzie Prejłowo: górniczek 12 os. (D. Pepłowska-Marczak)

Elbląg- na miejskim cmentarzu odzywające się puszczyki. Rz. Kumiela- strzyżyk, kwiczoły, krzyżówki, gile (M. Gawron)

Iława: Las przy jez. Silm:
dzięcioł duży - cn 3, pełzacz leśny - 2, modraszki, czubatki, bogatki, kowalik - 2, czyże, grubodzioby i sójki, ogólnie w lesie wesoło i gwarno. Jez. Iławskie - zero ptaków. Rzeka Iławka odc miejski: na niezamarzniętym odcinku: ponad 200 krzyżówek, łabędź niemy - 2 ad, nad brzegiem samiec zięby - 1, strzyżyk - 1, kąpiące się sójki - 3 os, i samiec kosa. Jeziorak Mały - na lodzie przy galerii ok 200 krzyżówek (P. Szypulski)


28.01.2014
Rzeka Kośna  (rezerwat Kośno):
Bielik -1, Łabędź niemy-13 , Łabędź krzykliwy -27 (8 młodych) , Sójka -1 , Kwiczoł -1 , Czyż -ok.50 , Dzięcioł duży -1 , Kowalik -2 , Sikora uboga -1 ,Strzyżyk -1 ,Krzyżówka - niepoliczona ,ale ok.150-200 (D Łapińki)
25.01.2014
Olsztyn,
las miejski: z ciekawszych 12 krzyżodziobów świerkowych na modrzewiach oraz 9 czeczotek (K. Jankowski)

Rzeka Kośna (rezerwat Kośno). Na wolnej od lodu rzece dużo krzyżówek, które nękane są z powietrza przez bielika a spod wody przez wydrę. Krzyżówka -ok.180, łabędź niemy -4, łabędź krzykliwy -6, kwiczoł -1, dzięcioł duży -1, bielik -1. (D.Łapiński)

Pola w okolicach Sapałówki, k.Bań Mazurskich: podczas kilku godzinnego spaceru na niezamarzniętym rowie udało nam się zaserwować kszyka. Jest to nasza pierwsza obserwacja w życiu kszyka przy 20 stopniowym mrozie.(S.Czernek, D.Cząstkiewicz)


23.01.2014
Elektrownia wodna na Łynie.
Przed elektrownią rzeka skuta lodem, to samo Wadąg. Natomiast za elektrownią w górę rzeki: zimorodek, pojedynczy samiec krzyżówki, strzyżyk, sporo raniuszków oraz sikor (Michał Zygmunt)

Kanigowo (gm. Nidzica): kwiczoł-2 ad (żerujące w alei głogów przy zabudowaniach), kos-1 samiec (jak wyżej), szczygieł-5 sztuk (żerujące na chwastach w przydomowym ogródku), kuropatwa- 2 ad, dzwoniec- para ptaków przy karmniku, grubodziób-3 ptaki (P. Walendziak)


21.01.2014.
Iława: Jezioro Iławskie
: prawie całe zamarznięte, na kawałku wody przy wejściu Iławki: para gągołów i 120 krzyżówek na lodzie. Iławka na odc. miejskim w większości zamarznięta, na niezamarzniętej części ok. 300 krzyżówek i łabędzie nieme (2 ad, 5 imm). Mały Jeziorak zamarznięty, ale na lodzie siedzące mewy śmieszki i siwe - nieliczone (P. Szypulski)
19.01.2014.
Jez. Krzywe (Zat. Kopernikowska): łabędź niemy: 54, łyska: 230 (w tym 1 z białą obrożą), krzyżówka: 120, czernica: 36, śmieszka: 11, mewa siwa: 2
(K. Jankowski)
18.01.2014
Lipowo pow.Piecki - ORZEŁ PRZEDNI. Ptak przyleciał do zanęty wyłożonej przed czatownią o godz 14:10 i był widziany do ok 14:35. Dzień był mroźny i słoneczny. W następnych dwóch dniach ptak się już nie pojawił. Wiek na podstawie załączonego zdjęcia określić można na 3 rok kalendarzowy a drugie upierzenie zimowe. Ptak nie miał obrączek (Karol Waszkiewicz)

Kanigowo: (przydomowy ogródek): kwiczoł- 4, kos-1 samiec, szpak- 1ad (ptaki zerowały na jabłkach pod jabłonią) P. Walendziak


17.01.2014
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: zimujący rudzik przy karmniku (ptak widziany również przez kilka następnych dni) A. Sereda, D. Cząstkiewicz
16.01.2013
Kanigowo:
kwiczoł-16 szt, paszkot-4 szt, jemiołuszka-3 szt (ptaki żerowały na jemiole) P. Walendziak

Nidzica: 8 jemiołuszek, mandarynki nadal obecne (K. Szczepkowski)


15 I 2014
Dolina Gołdapy i Węgorapy
Cała dolina pod Zabrostem Wielkim zalana jest wodą, zmrożona i pełna
ptaków:
krzyżówka 90
łabędź niemy 2
krogulec 1
bielik 1
kwiczoł ok. 200
szpak 5-6
dzierlatka 1
śnieguła 40-45
jemiołuszka 35
w pozostałej części terenu:
kuropatwa 5
zięba 4
myszołów 3
myszołów włochaty 1
srokosz 1
żuraw 2
obs. Szymon Czernek
14 I 2014
jezioro Gołdapiwo:

gągoł 147
czernica 180
bielaczek 10
nurogęś 27
łabędź niemy 23
uhla 6
ogorzałka 9
łyska 410
mewa siwa 1
krzyżówka 610
Agnieszka Sereda, Dawid Cząstkiewicz i Szymon Czernek
13.01.2014
Jez. Wulpińskie:
uhla-5, ogorzałka-1f/imm, czernica-50, krzyżówka-30, łyska-60, nurogęś-20m+18f, gągoł-15m+18f, ł.niemy-10ad+14juv, m.siwa-20
(Ł.Głowacki)
11.01.2014
Jez. Drwęckie
(Ostróda): krzyżówka: 463m(w tym 2 sołtysy i 1 w deseniu Australian Spotted Duck)+329f(w tym 2 leucystyczne), łabędź niemy: 11ad+7juv, świstun: 1m, gągoł: 3m+2f, nurogęś: 2f, kokoszka: 1, łyska: 58, śmieszka: 104, mewa siwa: 218, mewa srebrzysta: 36, mewa romańska: 1ad+1imm, mewa białogłowa: 8, mewa delawarska: 1ad, piżmówka amerykańska: 1 (K. Jankowski)

Jezioro Kośno: łabędź krzykliwy -2, łabędź niemy -12, krogulec -1, dzięcioł duży -1, kwiczoł -3. Jezioro Leleskie: modraszka -3, raniuszek -ok.15, bogatka -6, uboga -4, myszołów -1, trznadel -ok.40, dzięcioł duży -1 i stadko wróbli. Stawy rybne koło Pasymia: łabędź niemy -5 (1 młody), łabędź krzykliwy -3 (1 młody) D.Łapiński


09.01.2013
Stawy w Tylkówku: bielik -1, łabędzie krzykliwe -17 ( dwa młode), krzyżówka (niepoliczona, pochowana w trzcinach), bielaczek - 2, trznadel -3,  bogatka- 3, sroka -2, gągoł -2. (D. Łapiński)

Iława: mieszany klucz gęsi, ok 30 os - białoczelne i zbożowe (P. Szypulski)


08.01.2014
W Ostródzie razem ze Sławkiem Niedźwieckim i Sławkiem Kłusewiczem-delawarki brak,ale z ciekawszych-na bulwarze wokół jeziora głos dzięcioła w typie syryjczyka. Nie potwierdziliśmy, więc warto zwracać tam uwagę na te dzięcioły. Zaś tego samego dnia na jeziorze Maróz ok.200 czernic,5 par gągoła,1 czapla siwa i para nurogęsi (O. Myka)
07.01.2014
Jezioro Gołdopiwo:
uhla-6, ogorzałka3m+7f/im, czernica-121, gągoł-205, nurogęś-10, bielaczek-2f/im, głowienka-1f, krzyżówka-460, ł.niemy-3ad, łyska-390, nur rdzawoszyi-1, nur czarnoszyi-2, mewa siwa-1ad.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda)
06.01.2014
Olsztyn:
przy ul. Poprzecznej obok Cmentarza Komunalnego stado ok.300 jemiołuszek żerujących na jemiołach (Hanna Pomorska)

Dolina Gołdapy i Węgorapy
myszołów 6
myszołów włochaty 1
bielik 6
krogulec 1
żuraw 2
czapla siwa 1
srokosz 2
Sapałówka k. Bań Mazurskich: dzięcioł białogrzbiety (S. Czernek)

Stawy w Tylkówku: bielik -3, łabędź krzykliwy - 9, gągoł - 5, wrona siwa - 3, sroka - 7, trznadel -1, krzyżówka - ok.50, myszołów - 1, bogatka - 2 , raniuszek - 5, bielaczek - 2 (D. Łapński)

Nowe Batorowo- w stadzie mew siwych trzy kuliki wielkie (Zbigniew Ostaniewicz)


05.01.2014
Pola między Jedzbarkiem a Odrytami:
łabędź krzykliwy-27ad+13juv. Jez.Kierzlińskie: krzyżówka-420, ł.niemy-5ad. Jez.Kiermas i Jez.Orzyck: zero ptaków. (A.Sereda, D.Cząstkiewicz)
04.01.2014
Stawy w Tylkówu
(godzinny spacerek): wrona siwa -2 , bielaczek -2 , krzyżówka -56 , gągoł -5, łabędź krzykliwy - 5, dzięcioł czarny - 1 , bogatka -2 , modraszka -2 .(D. Łapiński)

Ostróda, jez.Drwęckie: mewa delawarska nadal obecna. Jez.Ruskie: ł.niemy-19. Jez.Gil: uhla-22, nurogęś-5, gagoł-10, ł.niemy-5ad, p.dwuczuby-2, łyska-nieliczona. Jez.Narie: uhla-3f/im, nurogęś-50, gągoł-30, krzyżówka-35, ł.niemy-26, łyska-170, nur czarnoszyi-2, nur rdzawoszyi-2, p.dwuczuby-5, mewa siwa-5.(Ż.Ataszkiewicz, D.Cząstkiewicz, Ł.Głowacki, K.Jankowski, A.Sereda, A.Włodarczak-Komosińska)

Iława. Jez. Iławskie: ł. niemy - 2 ad+4imm i 2 ad w locie, krzyżówka - 24, gągoł - para, krogulec-1samiec. Iławka odc. miejski: krzyżówka - 201, ł. niemy 2 ad+5imm, łyska - 2, pełzacz ogrodowy, czyże, paszkot i gile. Mały Jeziorak: ł. niemy - 4 ad, krzyżówka - 143, śmieszka - 196, m siwa - 12, jemiołuszka ok 60 os (P. Szypulski)


03.01.2014
Jezioro Mamry: objeżdżaliśmy jezioro od strony E i od N, łabędź krzykliwy-5ad, ł.niemy-4ad, nurogęś-20, gagoł-15, krzyżówka-10, perkoz dwuczuby-2, mewa siwa-3, m.srebrzysta-1ad. Jez.Rydzówka: nurogęś-1, ł.niemy-8, gągoł-11.(A.Sereda, D.Cząstkiewicz)
02 01 2014
Jez. Isąg:
krzyżówka: 430, perkoz dwuczuby: 8, uhla: 1, mewa siwa: 2. Jez. Narie: czapla biała: 1, uhla: 8, gągoł: 23, krzyżówka: 34, perkoz dwuczuby: 5, łabędź niemy: 16ad+4juv, łyska: 175, nur rdzawoszyi: 2imm, nurogęś: 10m+6f, jastrząb: 1juv. Jez. Gil: gagoł: 19, łabędź niemy: 14ad+1juv, uhla: 9, krzyżówka: 10, łyska: 40 (K. Jankowski)

Jezioro Niegocin: krzyżówka-293, nurogęś - 14m+7f, łabędź niemy - 2ad+2juv, ogorzałka - 4f/im+3m, łabędź krzykliwy - 2ad, gągoł - 2ad, (K. Pawlukojć)

Czekałem całą jesień i doczekałem się dzisiaj. Mewa delawarska znowu jest w Ostródzie! Prawdopodobnie ten sam ptak co w poprzednich latach bywał w regionie, bo w locie widziałem czerwony plastik. Ptak niestety siedział dość daleko wśród mew i słabe foty wyszły. Ale coś tam widać. Posiedzi pewnie aż lód skuje jezioro, Poza tym: śmieszka: 120, mewa siwa: 700, mewa srebrzysta: 110, mewa białogłowa: 20 (P. Kwiatkowski, K. Jankowski)

Stawy Tylkówko: (2-godzinny obchód stawów): łabędź niemy -1, krzyżówka -52, sroka -6, wrona siwa -36, sikora uboga- 4, kruk -2, kwiczoł -56, dzięcioł czarny -1, krogulec -1, czyż -ok 150,  gągoł -4, bielik -1, czeczotka -5, bielaczek -2 (D. Łapiński)


01 01 2014
Jez. Drużno-
20 rzepołuchów , myszołów zwycz. s. uboga, zięby, trznadle, mazurki, kruki, gęsi gęgawy kilka kluczy, dzwońce, makolągwy, pełzacz leśny, strzyżyk, raniuszki, kwiczoły, na jeziorze kaczy mix z przewagą krzyżówki, kilkanaście nurogęsi, cztery bielaczki, kilkanaście czernic (M. Gawron, B. Więckowska)

Nidzica: para mandarynek  na rz. Wkrze. Ptaki były bez obrączek, więc może jakieś urodzone na wolności? (K. Szczepkowski)