W TERENIE
aktualne obserwacje z terenu

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU / FORUM / KSIĘGA GOŚCI

 

OBSERWACJE Z LAT:
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

czerwoną gwiazdką * oznaczono starsze obserwacje wprowadzone po ostatniej aktualizacji
 

31.12.2015.
Jezioro Śniardwy:
ł. niemy - 112, ł. krzykliwy - 24, mewa siwa - 14, krzyżówka - 252, bielaczek - 97, gągoł - 100, nurogęś - 119, mewa srebrzysta - 38, łyska - 200, czernica - 20, bielik - 3 (S. Czernek, W. Marciniak)
24.12.2015
Iława,
pola pomiędzy osiedlem ostródzkim a jez. Dół: kruk - 1, liczne sójki, w trzcinach nad jeziorem odzywający się strzyżyk, poza tym gile, bogatki, modraszki, sikory ubogie, stadko kwiczołów- ok 50 os, liczne trznadle żerujące w zagrodzie z kurami, wróblami, mazurkami i sierpówkami; zając i 2 sarny (P. Szypulski)

23.12.2015
Nidzica:
pustułka - 1 os (K. Szczepkowski)

20.12.2015
Iława. Jezioro Iławskie: śmieszka - 20, ł. niemy - 2 ad, 5imm. Iławka (odc. miejski): ł. niemy - 2 ad, 4 imm, krzyżówka - ok 120. Poza tym: krogulec w locie, dzięcioł średni, kowalik, bogatki, gile i czyże (A. Laskowska, P. Szypulski)

Jez.Śniardwy, objazd całego jeziora: bielaczek-22f/imm w tym jedno stadko 21 os., bielik-3ad, 1imm, czapla siwa-1, czernica-76, gągoł-246, głowienka-7m, krzyżówka-1286, ł.krzykliwy-11ad, 3juv, ł.niemy-116ad, 12juv, mewa białogłowa-1, m.romańska-1imm, m.siwa-15ad, m.srebrzysta-5, nurogęś-63, śmieszka-7, wąsatka-6, zimorodek-1, błotniak stawowy-1juv ptak latał nad trzcinowiskami Śniardw w m. Suchy Róg! Jez.Białoławki: gągoł-30, strzyżyk-1. Nowe Guty: czeczotka-3. Niedźwiedzi Róg: jemiołuszka-1, czyż-120. Jez.Łuknajno: łabędź niemy-510, nurogęś-230, gęgawa-24, mewa duża nieoznaczana-28, mewa siwa-4, śmieszka-1, gągoł-2, krzyżówka-2, strzyżyk-1. Jez.Bełdany: cz.siwa-2.(R.Locman, D.Cząstkiewicz)


19.12.2015
Iława: głosy grupy wąsatek dobiegające z trzcinowiska na Dużym Jezioraku (S. Olender)

14.12.2015
Tylkówko:
czapla siwa 13
czapla biała 1
bielik 3
myszołów 2
krogulec 1
wrona 11
nurogęś 46
mewa siwa 20
mewa białogłowa 2
krzyżówka 260
trznadel 133
bielaczek 1
szczygieł 9
dzięcioł zielony 1
gągoł 4
głowienka 2
krakwa 6
cyraneczka 7
łabędź krzykliwy 135
łabędź czarnodzioby 19
D. Łapiński

12.12.2015
Jez.Kierźlińskie: kormoran-22, nurogęś-1m, 2f, gągoł-3m, 4f, krzyżówka-80, ł.niemy-7ad, 4juv.(D.Cząstkiewicz) 
11.12.2015
Jez.Mamry, zat.Przystań:
p.dwuczuby-1.(D.Cząstkiewicz)

09.12.2015.
W drodze do Warszawy w miejscowości Strzegowo w powiecie mławskim w pobliżu Wkry (pogranicze woj war-maz) przelatujący żuraw (S. Jakowszczenko)
08.12.2015  
Gołdap: jemiołuszka-10.(D.Cząstkiewicz)
06.12.2015
Jez.Gawlik: gągoł-11, mewa siwa-30, krzyżówka-70, bielik-1ad. Jez.Wydmińskie: krzyżówka-620, nurogęś-2m, sołtys-2. Jez. Grajewko: nurogęś-45, mewa siwa-120. Jez.Niegocin:
 łabędź czarnodzioby-16ad, ł.krzykliwy-6juv, 5ad, 2ad+4juv, 2ad+4juv, ł.niemy-9ad, 2juv, gągoł-5, czernica-1, m.siwa-17, śmieszka-3. Jez.Święcajty: gągoł-6, ł.niemy-6. Jez.Mamry: ł.niemy-2ad, 1juv. Okolice Węgorzewa: kwiczoł-130. Niecka Skaliska: śnieguła-7, myszołów włochaty-1, błotniak zbożowy-1f/juv, kwiczoł-130.(R.Locman, D.Cząstkiewicz)
05.12.2015
Gołdap, Zalew: ogorzałka-1f, krzyżówka-110. Jez.Gołdap: nurogęś-28, krzyżówka-28.(D.Cząstkiewicz)

Nidzica: jemiołuszka - ok 30 os (K. Szczepkowski)

Tylkówko:
mewa siwa 24
łabędź krzykliwy 118
łabędź czarnodzioby 21

bielaczek 1
śmieszka 32
bielik 2
wrona siwa 16
czajka 22
mewa białogłowa 2
gągoł 6
krzyżówka 300
kormoran 2
raniuszek 5
czapla siwa 4
cyraneczka 4
nurogęś 82
myszołów 1
zimorodek 1
Stawy Pasym:
łabędź niemy 4
krzyżówka 6
kwiczoł 350
myszołów 1
D. Łapiński


04.12.2015.
Nidzica:
jemiołuszka - ok 50 os (K. Szczepkowski)
03.12.2015.
Lubawa: Na ul. Dworcowej stado kawek z gawronami przeganiające krogulca (P. Szypulski)
02.12.2015.
Nidzica: jemiołuszka - 8, pustułka - 1 (K. Szczepkowski)

28.11.2015.
Braniewo, miejski odcinek Pasłęki: łabędź niemy - 2 ad. i 3 imm., krzyżówka ~150, sierpówka - 4, mewa siwa ~20, mewa srebrzysta - 2, mewa siodłata - 1, czapla siwa - 1, krogulec - 1, dzięcioł duży - 1, zimorodek - 1, sójka - 2, gawron - 2, zięba - 1, kowalik - 1, paszkot ~3, kos - 1, z nie liczonych: sroki, kawki, wrony siwe, czyże, modraszki, bogatki. (Marcin Romanowski)
21.11.2015
Tylkówko:
wrona siwa 39
łabędź czarnodzioby 19
łabędź krzykliwy 129

zimorodek 1
czajka 139
bielik 1
czapla biała 10
czapla siwa 12
gęgawa 18
D. Łapiński

15.11.2015
Polder Sątopy-Samulewo: bernikla białolica-10, gęś zbożowa-190, g.białoczelna-30, gęgawa-16, krzyżówka-2000, cyraneczka-240, świstun-30, płaskonos-4, rożeniec-5f, 1m, gagoł-1m, nurogęś-9, kormoran-5, czernica-7, czapla biała-54 na noclegowisku, cz.siwa-4, śmieszka-ok.30, m.siwa-ok.15, m.srebrzysta-13, czajka-2620, siewka złota-3850, ł.krzykliwy-6ad, 4juv, ł.niemy-22, wąsatka-w 3 miejscach, śnieguła-1, późny świergotek łąkowy-1, czeczotka-1, bielik-1imm.Kolonia Nisko: siewka złota-1000, czajka-200. Pola w okolicach Kraskowa: myszołów włochaty-1, myszołów-4, srokosz-1, czajka-30. Pola i głogi między Barcianami a Radoszami: kwiczoł-3500 a w nich pojedyncze śpiewaki i droździki oraz nieoznaczony sokół. Jez.Dargin: ł.niemy-21, czapla biała-1, mewy-nieliczone. Jez.Kirsajty: ł.niemy-20, łyska-25, gągoł-1, krzyżówka-3, kormoran- 3 stare gniazda na wyspie. Jez.Niegocin: ł.krzykliwy-39ad, 6juv, ł.niemy-2ad, 2juv, nurogęś-8, gągoł-15, czernica-100, p.dwuczuby-1, krzyżówka-70, kormoran-2, wrona-30, w porcie w Giżycku śmieszka-200-300, m.siwa-ok.50, m.srebrzysta-ok.10, łyski, krzyżówki i czernica-1m. Siedliska, k.Wydmin: myszołów włochaty-1. Jez.Gawlik: nurogęś-42, gągoł-14, kormoran-60, krzyżówka-nieliczona, ł.niemy-6, p.dwuczuby-18.(R.Locman, D.Cząstkiewicz)
14.11.2015
Jez. Popówko od strony Mózgowa (gm. Iława): czapla biała - 2, cyraneczka - 7, mewa srebrzysta - 14. Jezioro Trupel: czapla biała -1, kormoran - 3, łabędź niemy - 1, krzyżówka - około 1400 kryjące się przed wiatrem, poza tym stada czyży, trznadli, kilka par kruków oraz stadko 15 kruków przeganiających 2 młode bieliki, myszołów - 1 (P. Szypulski)
13.11.2015.
Ełk:
-delawarka obecna
-gęś białoczelna 1juv.
-łyska 2
-dzięcioł średni 1
-świstun chilijski
A nad Jez.Toczyłowo perkoz dwuczuby, gągoł 1f, dzięcioł czarny 1m i cn.6 śnieguł (O. Myka)
11.11.2015
Objazd całego Jez. Śniardwy: bielaczek-2f/imm, bielik-1ad, czernica-15, gągoł-150, gęgawa-12, głowienka-1m, kaczki nieoznaczone-200, krakwa-1, krzyżówka-1152, ł.krzykliwy-14ad, 2juv, ł.niemy-69-ad, 3juv, łyska-1, mewa nieoznaczona-40, mewa siwa-30, mewa srebrzysta-18, nurogęś-91, p.dwuczuby-19, sołtys-2, śmieszka-11, wąsatka-głos stadka. Jez.Łuknajno: ptaków bardzo dużo, nie liczyliśmy wszystkiego. Policzone to nurogęś-51, ł.niemy-446, ł.czarnodzioby-8ad, gęgawa-90, czapla biała-1.(R.Locman, D.Cząstkiewicz) 
09.11.2015
Nidzica: jemiołuszka - 1 os, pliszka siwa - 1 os (K. Szczepkowski)

Olsztyn: kopciuszek na ulicy Wańkowicza (S. Jakowszczenko)

Boczki: jemiołuszka-1.(D.Cząstkiewicz)


08.11.2015
Jez.Kinkajmskie: czapla siwa-3, bielik-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
07.11.2015
Jez.Wyręba: ł.krzykliwy-2ad+5juv, świstun-1para, krzyżówka-ok.100. Burkarty: błotniak zbożowy-1f.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
04-05.11.2015
Nidzica: samica czernicy na jeziorku miejskim (K. Szczepkowski)
01.11.2015
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: myszołów włochaty-1 w przelocie na NE Staw w Wólce k.Bań Mazurskiech: krzyżówka-140, cyraneczka-14.(D.Cząstkiewicz)
31.10.2015
Jezioro Leleskie:
ogorzałka 6
kormoran 136
gągoł 55
głowienka 3
czernica 24
łyska 1
mewa siwa 3
Tylkówko:
łabędź czarnodzioby 36
łabędź krzykliwy 154

gęś zbożowa 29
bielaczek 6

nurogęś 210
czajka 17
brodziec śniady 3
głowienka 9
krakwa 21
czapla siwa 6
czapla biała 7
świstun 30
kwokacz 1
kormoran 16
myszołów 1
D. Łapiński

Ełk, rz.Ełk: mewa delawarska nadal obecna, świstun chilijski-1m i gęś białoczelna-1juv. Jez.Haleckie: gągoł-23, nurogęś-5, łyska-6, kormoran-1, krzyżówka-6, ł.niemy-13ad, czapla biała-2, mewa siwa-26, m.srebrzysta-1ad. Jez.Łaśmiady: perkoz rogaty-1, p.dwuczuby-34, ogorzałka-3f/imm, krzyżówka-284, gągoł-15, ł.niemy-2ad, bialik-1ad, czapla biała-3.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Rogity (gm. Braniewo): gęsi nieoznaczone ok 300 (prawdopodobnie mieszane stado zbożowych i białoczelnych), myszołów włochaty - 1, kruk - 3, zięby, czyże, szczygły, gile, trznadle, skowronek - 2 i inne (M. Romanowski)


29.10.2015
Jez.Pluszkiemskie (Czarne
):gągoł-7, p.dwuczuby-2, kormoran-10. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsze jemiołuszki-3 (D.Cząstkiewicz).
28.10.2015
Tylkówko:
krakwa 54
łabędź krzykliwy.  64
gęś zbożowa 5
gęś białoczelna 39
brodziec śniady 2
wodnik 2
czajka 300
zimorodek 2
nurogęś 110
łabędź czarnodzioby 41/ w tym 4 juv
srokosz 1
mewa siwa 4
głowienka 32
żuraw 2
D. Łapiński

27.10.2015
Jez.Pluszkiemskie (Czarne
): nur rdzawoszyi-3juv, żuraw-1 w przelocie na W (D.Cząstkiewicz).
26.10.2015
Jez.Pluszkiejmskie (Czarne): nur rdzawoszyi-4juv, nur czarnoszyi-1ad, p.dwuczuby-4, kormoran-2, krzyżówka-9, mewa srebrzysta-8.(D.Cząstkiewicz)
25.10.2011
W centrum Olsztyna skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Armii Krajowej siedzą szpaki na słupie energetycznym dość wysokim i plują na chodnik owocami czarnego bzu. Są tam codziennie w różnej liczbie od 20 do 50 os.W okolicach Brąswałdu i Dywit też koczują bo prawie codziennie je obserwuję - są na przydrożnych drzewach. Lecą też myszołowy, wczoraj trzy a potem kolejne dwa w kierunku zachodnim prześlizgnęły się nad lasem w okolicy Brąswałdu (S. Jakowszczenko)

Olsztyn, Jez.Kortowskie: tylko krzyżówki i 3 śmieszki, czeczotka-1. Jez.Track: krakwa-17, świstun-2, ł.niemy-13, czapla siwa-2, m.srebrzysta-52, m.białogłowa-1ad, 1imm, m.siwa-20. Jez.Mamry, zat.Przystań: tylko p.dwuczuby-1. Leśniewo k.Srokowa: myszołów włochaty-1 (D.Cząstkiewicz) Jez. Kierźlińskie: ł.niemy-2ad, gagoł-6, krzyżówka-12, kormoran-12, p.dwuczuby-4.(A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)


24.10.2015
Jez.Luterskie:p.dwuczuby-88, kormoran-39, ł.niemy-2ad, krzyżówka-15, gągoł-9, łyska-10, m.siwa-13, śmieszka-6, m.białogłowa-1imm, czeczotka- krzyżodziób św w przelocie. Jez.Dadaj: p.dwuczuby-43, ł.niemy-2ad, 2juv, krzyżówka-15, gągoł-2m, m.siwa-15, m.srebrzysta-15, zimorodek-1, kormoran-850 2 przelocie na S w kilku kluczach.(D.Cząstkiewicz)

Nidzica: śpiewający kopciuszek i 30 gęgaw (K. Szczepkowski)

Iława. Osiedle piastowskie: poranną godziną widziane stado szpaków - ok 700 os, śpiewający kopciuszek (P. Szypulski)


23.10.2015
Tylkówko:
gęgawa 4
zbożowa  i białoczelna 131
brodziec śniady 2
cyraneczka 8
łabędź czarnodzioby 9
bielik 1
czajka 400
świstun 28
głowienka 49
nurogęś 89
łabędź krzykliwy 102
czapla biała 27
wąsatka 1
myszołów 1
srokosz 1
Jezioro Leleskie:
gągoł 36
mewa siwa 13
srebrzysta 4
Jezioro Kośno:
perkoz rogaty 2
D. Łapiński

Jez.Pluszkiejmskie (Czarne): nur rdzawoszyi-15(4juv, 11ad), nur czarnoszyi-1ad, p.dwuczuby-30, kormoran-4, ł.niemy-2, krzyżówka-20. Jez.Mamry: z ciekawszych ł.krzykliwy-4ad, 4juv, czapla biała-2,ogorzałka-3f/imm, migrujący późny błotniak stawowy-1m. Jez.Rydzówka: p.dwuczuby-53 Jez.Ruskowiejskie: krzyżówka-780, Jez.Salęt Mały: krzyżówka-200.(D.Cząstkiewicz)


19.10.2015
Jez.Gołdap: szlachar-2m, krzyżówka-12.(D.Cząstkiewicz)
18.10.2015
Rozlewisko bobrowe na obrzeżu P.Rominckiej
: bekasik-1, dymówka-1(D.Cząstkiewicz) 
14.10.2015
Jez.Niegocin, Giżycko: dymówka-1.(D.Cząstkiewicz)
13.10.2015
Jezioro Niegocin: łabędź krzykliwy -  2ad, ogorzałka 2m+4f, gągoł - 1, krzyżówka - 12  (K. Pawlukojć)
11.10.2015.
Jezioro Niegocin : łyska - 353, kormoran - 155, łabędź niemy -  5ad +7juv, perkoz dwuczuby - 18, krzyżówka - 68, mewa srebrzysta - 12, mewa śmieszka - 107, mewa siwa - 6, gągoł - 4, czernica - 1, bielik - 1ad, brodziec piskliwy - 1  ( K. Pawlukojć)

Nidzica: kulczyk - ponad 20 os (K. Szczepkowski)

Iława: osiedle piastowskie - odzywające się 2 kopciuszki (P. Szypulski)


10.10.2015
Jez.Gołdopiwo: gągoł-73, czernica-5, krzyżówka-32, ł.niemy-7ad, kormoran-16, p.dwuczuby-119, mewa siwa-48, śmieszka-41, m.srebrzysta-3, mewa nieozn.-8, zimorodek-2, późna dymówka-1.(D.Cząstkiewicz)
09.10.2015
Obrzeże Puszczy Rominckiej: drzemlik-1. Jez.Gołdap: świstun-15, p.dwuczuby-4, krzyżówka-20.(D.Cząstkiewicz)

07.10.2015
Puszcza Romincka, środkowo-wschodnia część: sóweczka-2m.(D.Cząstkiewicz, R.Locman, M.Kubrak)

06.10.2015.
Iława: wieczorem zasłyszany przelot gęsi białoczelnych (P. Szypulski)
04.10.2015.
Tylkówko
makolągwa 9
łabędź krzykliwy 94 (w tym 11 juv.
łabędź niemy.   3
gęś zbożowa 12
czapla biała.   29
czapla siwa.  2
szczygieł 22
czajka 400
bielik 1
śmieszka. 23
głowienka 61
świstun 17
mewa srebrzysta 1
płaskonos 4
nurogęś 79
wąsatka 7
kormoran 39
perkoz  dwuczuby 2
zimorodek 2
siniak 3
biegus zmienny 4
kwokacz 1
brodziec śniady 6
kruk 12
krogulec 1
D. Łapiński
 
Jez.Mamry: z ciekawszych gęgawa-150, p.dwuczuby-70, cz.biała-2. Jez.Rydzówka: z ciekawszych wąsatka-6.(D.Czastkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Las pomiędzy Iławą, Smolnikami i Katarzynkami: Jez. Łąckie - perkoz dwuczuby. Jez. Głębokie (2 gągoły). W lesie najwięcej słychać "kłótnie" kowalików, które zbierają nasiona do spiżarni, poza tym sójki i dzięcioły duże oraz zaskroniec i padalec. Mały Jeziorak: ok 200 śmieszek (dorosłe i młode), ok. 100 krzyżówek i 1 łyska (A. Laskowska, P. Szypulski)


03.10.2015.
Nocą zasłyszane przeloty gęsi (S. Jakowszczenko)

29.09.2013.
Nad Brąswałdem klucz ok 400 żurawi lecący w kierunku zachodnim (S. Jakowszczenko)
26.09.2015.
Jezioro Popówko od strony Mózgowa (gm. Iława): żuraw - 3 na polu+odglosy, łyska - 1, krzyżówka - ok 250, krakwa - ok 100 os, cyraneczka - ok 80, głowienka - 1, łabędź niemy - 21, brodziec śniady - cn 8 os, kszyk - 8 w locie, czajka - 34+duże stado w powietrzu (niepoliczone), śmieszka - 75, mewa typu srebrzysta - 27, czapla biała - 71, w locie kruk, skowronki, świergotki łąkowe a w trzcinach odzywające się wąsatki. Iława: przelatujący klucz żurawi - ok. 170 os. (P. Szypulski)
24.09.2015
Objazd całego Jez.Śniardwy: bielik-1ad, cyraneczka-6, czapla biała-21, cz.siwa-1, czernica-211, gągoł-140, gęgawa-1, głowienka-2, ogorzałka-1m, 1f, kaczki nieozn.-30, kormoran-24, krzyżówka-424, ł.niemy-73ad, 2juv, łyska-1352, m.białogłowa-35, m.mała-2juv, m.siwa-110, m.srebrzysta-43, duża mewa nieozn.-110, nur czarnoszyi-jedno zwarte stado 73os +4os.+13os, nurogęś-2, perkoz dwuczuby-582, śmieszka-533, świstun-8, wodnik-1, wydrzyk ostrsterny-1imm, zimorodek-1. Jez.Gołdopiwo: (niestety nie policzyłem wszystkich ptaków) p.dwuczuby-472, łyska-65, świstun-9.(D.Cząstkiewicz) 
21.09.2015
Rez.Ustnik: noclegowisko żurawi-36 (w tym 4juv), biegus krzywodzioby-2juv, b.zmienny-4juv, batalion-1, czajka-46, czapla biała-8, cz.siwa-6, cyraneczka-42, krakwa-16, krzyżówka-ok.50, śmieszka-1, zimorodek-1. Olsztyn-Kortowo, rz.Kortówka: pliszka górska-1juv. Jez.Mamry, zat.Przystań: cz.biała-1.(D.Cząstkiewicz)
20.09.2015
Nad Mazurskim Morzem
(Jez.Śniardwy): wydrzyki nadal obecne, nur czarnoszyi-4, mewa mała-16.(Uczestnicy Mazurskiego Morza)
 
Rozlewisko w Dobrągu przy DK16: czapla biała-2. Rozlewisko w Skajbotach: na noclegowisku 142 (na 110 przejrzanych 4juv), gęgawa-34, siniak-6.(D.Cząstkiewicz)
19.09.2015
Nad Mazurskie Morzem (Jez.Śniardwy): wydrzyki nadal obecne, nur czarnoszyi-1, gęgawa-33, mewa siodłata-1ad, m.żółtonoga-1ad, m.mała-2ad, wąsatka-10, świstun-1, cz.biała-5, czarnowron nadal obecny w stadzie 60 wron siwych, czernica-110, gągoł-90.(Uczestnicy Mazurskiego Morza)
18-19.09.2015.
Sątopy- polder. Obserwacje prowadzone z czatowni .
Czajka ok.4200 szt. (liczenie syst.20-tkowym)
Gęś gęgawa ok.120 szt.
Żuraw nie posiadam dokładnych danych ale szacuję w dwóch miejscach noclegowych pow.3000 szt.
Czapla biała ok.50 szt
Kormoran czarny dwa stada ok.40 szt.
Kulik wielki 1 szt
Spore ilości kaczki Krakwy (nie policzono)
Biegus zmienny (obserwowane jedno stanowisko) ok.20 szt.
Krwawodziób (zaobserwowanych) 13 szt.
Łęczak 2 szt
Cyraneczka (nie policzono)
Wodnik 7 głosów w obrębie 100m2 + jedna szt. martwa (brak obrączki)
Bekas kszyk 9 szt.
Harrysly 
18.09.2015.
Nad Mazurskim Morzem (Jez.Śniardwy): wydrzyki nadal obecne, płaskonos-1, głowienka-7, bielaczek-1, gęgawa-35, czapla biała-9, zausznik-1, śmieszka-3000-3500 (jedno stado), ł.niemy-24, bielik-2ad, nurogęś-1, czernica-60, bąk-1 w nocnym przelocie, b.stawowy-1m,1juv, siniak-1 w przelocie, krzyżodziób świerkowy-5, mewa mała-3ad., złapała się muchołówka białaoszyja-1juv (Uczestnicy Mazurskiego Morza)

Iława: (północna granica miasta): bielik - os. dorosły krążący nad krawędzią lasu i Jezioraka (A. Laskowska, P. Szypulski)


17.09.2015.
Nad Mazurskim Morzem (Jez.Śniardwy): wydrzyk ostrosterny-1ad, 1imm, czarnowron-1, czapla biała-5, zausznik-1, b.stawowy-1m, załapała się muchołówka mała-1juv.(Uczestnicy Mazurskiego Morza)

Iława: orlik krzykliwy w kominie, nad nim jakiś duży, nierozpoznany ptak. Nad Iławką z ciekawszych zimorodek (P. Szypulski)

Nidzica: jerzyk - 2 os (K. Szczepkowski)


15.09.2015.
Nidzica: jerzyk - co najmniej 12 os (K. Szczepkowski)

Krajewo-Kawęczyno (gm. Janowiec Kościelny): przelot ponad 200 żurawi z żerowiska (prawdopodobnie na noclegowisko), kobuzowaty sokół w przelocie (P. Szypulski)


14.09.2015
Jez.Gołdopiwo
: p.dwuczuby-410, perkozek-1, kormoran-5, nurogęs-1f, gągoł-31, czernica-9, głowienka-1f, świstun-4, ł.niemy-2ad, krzyżówka-25, mewa mała-1ad, 1juv, śmieszka-448, m.siwa-20, m.srebrzysta-24, łyska-54, zimorodek-1.(D.Cząstkiewicz, Sz.Czernek) 

13.09.2015
Rozlewisko w Dobrągu przy DK16: czapla biała-1, cz.siwa-1. Jez.Kirsajty: gągoł-45, głowienka-4, czapla biała-3, ł.niemy-12, łyska-236, p.dwuczuby-4, m.srebrzysta-6, kormoran-160. Jez.Dargin: czapla biała-12. Rozlewisko w Wysiece: cz.biała-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
12.09.2015
Staw w Uniszewie: ł.niemy-45, czapla biała-2, krzyżówka-6, p.dwuczuby-3. Pola w okolicy Łajs: dzwoniec-ok.200, siniak-45, bielik-2ad, kruk-20, krzyżówka-220, szpak-2000, myszołów-4, b.stawowy-1, żuraw-24 (D.Cząstkiewicz)
09.09.2015
Rez. Ustnik: żuraw-340 na noclegowisku. (D.Cząstkiewicz)

Polder Kwiecewo: nie liczyliśmy wszystkiego z ciekawszych, biegus malutki-1, b.zmienny-2, sieweczka obrożna-4juv, batalion-40, kwokacz-1, kropiatka-1. Na okolicznym polu gryki około 200 szczygłów. (M.Wawirowicz, D.Cząstkiewicz)


08.09.2015
Tylkówko
łabędź krzykliwy 64
czapla biała 16
czapla siwa 7
mewa srebrzysta 4
głowienka  31
świstun  27
batalion 3
kwokacz 1
łęczak 5
bielik 2
żuraw 32
D. Łapiński

05.09.2015
Rozlewisko w Skajbotach: noclegowisko żurawi-460, czapla biała-2, krzyżówka-120, krakwa-10, cyraneczka-2, kszyk-1, wodnik-1, łyska-1, szpak-ok.3000. Na okolicznych polach gęgawa-53, siniak-4 w stadzie grzywaczy, czajka-160. Staw w Silicach: czapla siwa-3, śmieszka-13, m.siwa-4, m.srebrzysta-1, p.dwuczuby-3, zimorodek-1, wodnik-1. Jez.Kiermas: czapla biała-2, krzyżówka-17, ł.niemy-3, kormoran-1, p.dwuczuby-15, krakwa-1m, 1f, perkozek-1, jeden z ostatnich jerzyków. Peryferie Barczewa: orzechówka-2 żerujące na tarninie. (D.Cząstkiewicz)

01.09.2015
Za Brąswałdem: ostatnio regularnie obserwuję orlika czegoś szukającego na łące, łazi tam i z powrotem. W lesie dwa dzięcioły zielonosiwe, jeden dzięcioł duży przesiadujący na szczycie świerka, górą przelatujący kobuz. A w żywotniku trzeci lęg dzwońców, młode jeszcze chwila i wylecą (S. Jakowszczenko)

Nidzica: 2 jerzyki (K. Szczepkowski)


31.08.2015
,podsyłam obserwacje z sierpnia z Jez.Rajgrodzkiego, niestety większości dokładnych dat nie zapisywałem, więc będzie ogólnie:
-przepiórka 1 głos przelatującego ptaka (07.08)
-cn.1000 dymówek nocujących na małej trzcinowej wysepce koło wyspy Sacin (cały sierpień), jednokrotnie atakowane prze jakiegoś sokoła
-samica nurogęsi z cn.6 młodych (jw.)
-para łabędzi niemych z 5 młodych w tym jeden rodzic zaobrączkowany-zimuje w Trójmieście, obrączkowany tamże przez Micha w 2006r.,obrączka mocno wytarta (jw.)
-1-2 ślepowrony (raczej 2 ptaki) migrujące nocą 29.08
-migrujące bąki (pojedyncze ptaki,m.in.29.08)
-puszczyk 1 ♂ rozpoczął jesienną aktywność 06.08
-brodźce piskliwe (~10),bielik 1 ad., rybitwy rzeczne (~5),dzięcioły czarne, dzięciołki
-przepływająca jezioro wiewiórka (!)
-kilka bobrów, w tym 1 żeremie
Oliwier Myka

30.08.2015.
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: dziś patrzyłem kilka godzin w powietrze, ruch nie za duży ale zaobserwowałem, bielik-2imm, 1ad, orlik krzykliwy-3ad, trzmielojad-1juv, myszołów-łącznie11, jastrząb-1, krogulec-1, rybołów-2, nieoznaczony sokół-1(prawdopodobnie wędrowny), a wieczorem sóweczka-1m.(D.Cząstkiewicz)

Jez. Druzno: 6 brodźców śniadych, 8 łęczaków, biegus zmienny, 4 piskliwce cn. 10 wodników, kropiatka, cyraneczki, krakwy, błotniak stawowy samica (M. Gawron)

Iława: stawy przy wodociągach: zimorodek, 2 kruki, co chwila przelatujące stada czyży, z lasu odgłosy dzięciołów dużych i kowalików (A. Laskowska, P. Szypulski)


29.08.2015
Poldery jez. Drużno: polujący min. na kuliki wielkie,( bez sukcesu ) krogulec ale udało mu się upolować szpaka , 9 kulików wielkich  (M. Gawron)

Jez. Gołdopiwo: śmieszka-544, m.srebrzysta-37, m.białogłowa-5, m.siwa-21, perkoz dwuczuby-610, kormoran-2, ł.niemy-7ad, 1juv, łyska-81, gągoł-19.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)


28.08.2015
Jez. Gołdap: głowienka-1m, krzyżówka-ok.20, p.dwuczuby-1ad, 1juv, śmieszka-4, pliszka siwa-23.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
23.08.2015
Jezioro Drużno: łęczaki, piskliwce, wodniki, wąsatki, kaczy mix, kropiatka, zielonka, kszyki, rokitniczki, trzcinniczki, jastrząb, bielik, czapla siwa, błotniak stawowy samica (M. Gawron)
22.08.2015
Stawy w Rudziach - Pietraszach k. Gołdapi: z ciekawszych czapla biała-7, czapla siwa-3, samotnik-1. Pola w okolicach Wronek: kania czarna-1ad(polująca), myszołów-1, b.stawowy-1m. Pola w okolicach Botkun: kobczyk-1juv, białorzytka-1f, bocian czarny-1ad, srokosz - 2, pliszka siwa-ok.40-60, pliszka żółta-ok.20.(D.Cząstkiewicz)
21.08.2015.
Iława, odcinek wzdłuż Iławki od jez. Dół do jez. Iławskiego: dzięciołek, kilka dzięciołów dużych, gąsiorki, na polach liczne makolągwy, mazurki i trznadle, pokląskwa - 2, ortolan - 2, słyszane żurawie z pola, nad rzeką buszujące trzciniaki w zaroślach, czapla biała - 2, kszyk - 2, ł. niemy - 2 ad + 2 ad z 6 juv., wodnik - głos, kormoran - 3. Jezioro Iławskie: perkozek - 2, perkoz dwuczuby - 3 juv, kokoszka - 1, kilka łysek i krzyżówek, śmieszki, nad wodą ok 40 grzywaczy (młode z dorosłymi), stada kwiczołów i szpaków (co niektóre szpaki podśpiewują), dzięcioł duży - 2 i inne ptactwo (P. Szypulski)
19.08.2015.
Iława (osiedle piastowskie): samiec białorzytki (P. Szypulski)
17.08.2015.
Jezioro Woszczelskie
- łabędź niemy cn. 100
- czapla biała 21
- czapla siwa 11
- krzyżówka 250
- cyraneczka 50
- cyranka1
- krakwa 30
- batalion 30
- łęczak 8
- czajka cn. 500
- kszyk 8
- kulik wielki głos
- mewy pospolite 8
- śmieszki nl
- rybitwy rzeczne
- wąsatki
Jezioro Straduńskie (obserwacje z Sikor Juskich i Malinówki oraz Piasków):
- perkoz dwuczuby 210 ( czego 90 % ad)
- rybitwa rzeczna 39
- śmieszki,
- łyski cn. 150
- kokoszka wodna
- myszołów 2
Wojdy okolice Rajgrodu (ale to już chyba woj. podlaskie): rybołów.
Dawid Kozłowski

15.08.2015.
Rogity: (gm. Braniewo): turkawka – 1, żuraw – 2, czapla siwa – 1, błotniak stawowy – 1f/juv., krogulec – 1, myszołów – min. 1 (M. Romanowski)

Jabłonka (gm. Nidzica): 2 czaple białe, sokół wędrowny próbujący zaatakować siedzące na wodzie śmieszki, ale na tyle były cwane ze się nie poderwały z wody tylko krzyku narobiły (K. Szczepkowski)


08.08.2015.
Gardzień
(gm. Iława): przelatujący nad drogą samiec dzięcioła zielonego (A. Laskowska, P. Szypulski)
04.08.2015

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
samiec sóweczki obserwowany w ogródku przydomowym około godz.20:30. Ptak obserwowany jeszcze przez kilka dni (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
02.08.2015.
Nidzica: przelatujący samiec kobuza (K. Szczepkowski)

Dzierzgoń: lęgowa para płomykówek z cn. dwoma młodymi w centrum miasta (M. Gawron)


01.08.2015

Objazd całego jez.Śniardwy:
biegus zmienny-1ad (ptak z białą obrączka), bielik-1, czapla biała-5, duża mewa nieozn.-221, gągoł-209, kormoran-25, krzyżówka-154, ł.niemy-9, łyska-142, mewa białogłowa-142, mewa srebrzysta-52, mewa siwa-157, nur czarnoszyi-1(ptak w szacie spocz.), rybitwa białoskrzydła-6, r.czarna-122, r.rzeczna-19, śmieszka-181. (D.Cząstkiewicz)
31.07.2015
.
Sampława
(gm. Lubawa): bielik przeganiany przez bociana białego (P. Szypulski)
22.07.2015
Puszcza Romincka: ogólny zastój w ptasim życiu, dziś jedynie trochę bardziej drapolowo, kilka orlików, trzmielojadów i jeden rybołów. (D.Cząstkiewicz)
21.07.2015
Gołdap: 2 przelatujące łęczaki na E.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
18.07.2015
Przy drodze do Leśnictwa Zielonki k/ jez. Litygajno głos turkawki, dz. czarny. Droga od wsi Leśny zakątek- Kruklanki: słonka siedząca na drodze, na polu trzmielojad, przy drodze furkot podrywającego się jarząbka (M. Gawron)

Iława: samica krogulca na osiedlu piastowskim sprawiła zamieszanie wśród oknówek, jerzyków i gołębi domowych (P. Szypulski)


15.07.2015
Jez. Łaźno: w skupisku ok 150 żerujących perkozów dwuczubych  (M. Gawron)
10.07.2015
Tylkówko
czapla biała 9
czapla siwa 2
łabędź niemy  72
łabędź krzykliwy 19
rybitwa czarna   45 (28 ad/17 juv.)
rybitwa rzeczna 2
śmieszka 12
kormoran  5
głowienka  24
świstun  7
dzięcioł zielony 1
pokląskwa 1
żuraw 2
bielik 1
rybołów 1
D. Łapiński

04.07.2015
Objazd całego Jez.Śniardwy: bączek-1m, bielik-imm, 2ad, b.stawowy-1para z gn., czapla biała-15, cz.siwa-5, gągoł-139, 2f z pull, gęgawa-19, kormoran-41, krzyżówka-47+3f z pull, ł.niemy-23ad+2 pary z pull, łyska-1+2ad z 6pull, m.białogłowa-2, m.srebrzysta-26, m.siwa-37, p.dwuczuby-132 pary z pull + 330, rybitwa czarna-189ad, r.rzeczna-19ad, śmieszka-327, wąsatka-dwa stanowiska, wodnik-1, zimorodek-1. Jez.Warnołty: kolonia kormorana ma się bardzo dobrze, ciężka do oszacowania, czapla biała-1.(D.Cząstkiewicz)
27.06.2015
Jez. Trzcinowe (gm. Nidzica)
kormoran-2 ad
kania czarna-1 ad
łabędź niemy-2 ad + 4 pisklęta
perkoz dwuczuby-2 ad+6 młodych
czapla siwa-3
kukułka-1 samiec
siniak-słyszany tokujący samiec
rokitniczka-1 ad z pokarmem + 3 podloty
dzięcioł czarny-1
z saków:1 lis pijący z brzegu jeziora, chmara jeleni(1 byk+ 5 łań i 3cielaki) P. Walendziak

21.06.2015
Kanigowo - kolonia (gm. Nidzica): jastrzab-zaniepokojona samica +3 młode około 100m od gniazda, białorzytka-1 samiec+2 lotne młode, błotniak łąkowy-1 samiec w trakcie lotu patrolowego czajka-12 sztuk w trakcie przelotu (P. Walendziak)

Iława: samiec białorzytki na osiedlu piastowskim (P. Szypulski)


18.06.2015.
Jez. Omulew (gm. Nidzica): nurogęś-3 samce, kania czarna-1 ad, błotniak stawowy-1 samiec, dudek-2 ad (od strony "Gawry"), perkoz dwuczuby-2 ad
poza tym sporo krzyżówek, czapli, kormoranów, mew śmieszek. Nidzica (jeziorko miejskie): kokoszka- (1ad + 2pisklęta) P. Walendziak

05.06.2015
Jez. Kisajno od COS-u: orlik krzykliwy -1ad., siniak -3 przel., wilga -1m, pliszka siwa -3, trzciniak -1, rybitwa rzeczna -2, śmieszka- 14, MEWA DELAWARSKA -1ad. (Piotr Klukiewicz)
03.06.2015
Jez.Gołdopiwo: p.dwuczuby-35+2pary z pull, kormoran-22(żer), ł.niemy-28ad, krzyżówka-4, gągoł-24, nurogęś-3f, łyska-3, śmieszka-80, rybitwa białoskrzydła-3.(D.Cząstkiewicz)

Nidzica. Stawy za "Izomatem"
ł.niemy-1 ad wysiaduje+1 w pobliżu gniazda
krzyżówka-4 samce
dziwonia-1 samiec
rokitniczka-2 ad
wodnik-1 słyszany ptak
Las miejski
dziecioł czarny-1 "bębnący"ad
siniak-1 tokujacy samiec przy dziupli w buku
zięba-4 imm do wylotu na brzegu gniazda
paszkot-1 ad + 2 imm
P. Walendziak


02.06.2015
Las Zagrzewski-Jagarzewo (pow. nidzicki)
grzywacz-około 40 sztuk na zasiewach gryki
srokosz-1 ad zaniepokojony
żuraw-3 ad na zasiewach gryki
Zdrojek
modra-obserwowano samodzielny wylot 7 młodych
strzyżyk-gniazdo z pisklakami (sterta gałęzi świerka po wycince)
Ulesie
kruk-1ad + 2 imm
żuram-słyszany
kania czarna-2 przelot
dudek-1 ad
kuna leśna-1 polująca między sosnami
Jagarzewo
bocian biały-2 pary (pisklęta-?)
Muszaki
bocian biały-1 para (pisklęta?)
P. Walendziak

31.05.2014
Iława:
Jezioro Iławskie i okolice: wilga - samiec, zaganiacz - 2, piegża - 1, pleszka - para, łozówka, trzciniak - 3, trzcinniczek - 2, rokitniczka - 2, na jeziorze perkoz dwuczuby i kilka krzyżówek. Na Iławce (odcinek miejski) kilka śmieszek i para łabędzi niemych z 9 pisklakami (w tym 2 odm polskiej), trzciniak - 3, trzcinniczek -1, kilkanaście pierzących się samców krzyżówek (P. Szypulski)

Kanigowo: jastrząb-gniazdo obsadzone ponownie po 2 latach nieobecności ptaków (obserwowano samca z pokarmem dla samicy-pod gniazdem odchody) w budce lęgowej dla sikory modrej-lęgowisko gacka wielkoucha 7 samic i tyle samo młodych (P. Walendziak)


29.05.2015
Kanigowo (gm. Nidzica)
wrona siwa-3 juv zdolne do wyjścia
kruk-martwe młode w stanie rozkładu pod gniazdem
czajka-2 pary+5 podlotów
krwawodziób-2 pary+ 1 pisklę
błotniak łąkowy-1 samiec
kobuz polujący na szpaki łowiące chrabąszcze majowe
krzyżówka-1 samica +6 jajek
kuropatwa-2 pary
pustułka-1 samica
P. Walendziak

27.05.2015

Staw w Pieckach: ł.niemy-32+2ad z 6pull, czernica-2m+2pary, gągoł-1f, 1f z 3pull, krakwa-19m, 1f, 6par, krzyżówka-6, 2f z pull (9, 20pull), kormoran-2, łyska-67, 2pary z pull, bąk-1m, p.dwuczuby-7, 2 pary z pull (D.Cząstkiewicz)
26.05.2015

Jez.Kiermas:
czapla biała-1, cz.siwa-2, p.dwuczuby-1para, ł.niemy-2ad+6pull, krakwa-3m, 1f, krzyżówka-3m, rybitwa czarna-1, r.rzeczna-2, śmieszka-4, r.białowąsa-2 w wysokim przelocie na N.(D.Cząstkiewicz)

24.05.2015
Stawy w Białej Oleckiej: rybitwa rzeczna-6 osobniki prawdopodobnie nie lęgowe, krakwa-para, ł.niemy-6.(D.Cząstkiewicz)

Nidzica: derkacz koło działek przy ul Warszawskiej (K. Szczepkowski)


23.05.2015.

Koszone poldery jeż Druzno,
kania czarna, kania ruda, błotniaki stawowe, błotniaki łąkowe, orliki krzykliwe cn. 9 os. bocian biały ok 70 os. kilkanaście bielików, krukowate, żurawie czaple siwe, kilkanaście myszołowów zwycz. (M. Gawron, B.Więckowska )

Jezioro Drużno: słowik rdzawy (M. Gawron)


22.05.2015
Stawy w Białej Oleckiej: rybitwa rzeczna-6 osobniki prawdopodobnie nie lęgowe, krakwa-para, ł.niemy-6.(D.Cząstkiewicz)

Nidzica: dziwonia na działkach przy ul Warszawskiej (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)


21.05.2015

Puszcza Romincka:
pierwsza muchołówka mała-1. Polana Hajnowiecka: tokujący dudek, nie obserwowano go w następnych dniach. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)
20.05.2015
Jez. Niegocin - szlachar 1f+11pull (P. Klukiewicz)

Rosochackie: dwa migrujące trzmielojady. Jez.Dudeckie: kolonia kormoranów-ok.40gn., czapla biała-1, bąk-1m. Spuszczone rozlewisko k. Dąbrowskie, k.Olecka: łęczak.ok.15, krwawodziób-1, sieweczka rzeczna-3, samotnik-1, batalion - 5f, czajka-3 pary z pull, sołtys-1 (cały biały z żółtym dziobem).(R.Locman, D.Cząstkiewicz)


19.05.2015
Puszcza Romincka: pierwsze dziwonie i turkawka. Kontrolowałem też dwa rewiry rybołowa i jeden zajęty. (D.Cząstkiewicz)
16.05.2015.
Karaś (gm. Iława): krótka wizyta w rezerwacie. Z tego co się dało zaobserwować: 2 rodzinki gęgaw w jednym stadku (jedne pisklęta juz dość duże - szare, drugie dopiero co wyklute - żółte), para krzyżówek, łyska z pisklakami, głos bąka, 3 pary błotniaków stawowych, dudek - 1, kukułka - 1, liczne jerzyki krążące nad jeziorem, słowik-1, trzcinniczki i trzciniaki, rodzina raniuszków (w sumie ok 10 osobników, w tym cn. 4 os dorosłe i młodziaki/podloty), kapturka -1, piecuszki, trznadel -1, dymówki i wrona (P. Szypulski)

Dziarnówko -stawy (gm. Iława) : żerujący bocian czarny ( S. Olender)


15.05.2015
Sampława (gm. Lubawa): polująca kania czarna (P. Szypulski)
14.05.2015
Rosochackie, k.Olecka: pierwsza łozówka i para srokoszy (D.Cząstkiewicz)
Lubawa: pierwszy zaganiacz w tym roku (P. Szypulski)
12.05.2015
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy derkacz (A.Sereda-Cząstkiewicz)
11.05.2015

J. Ryńskie
(kolonia mewy śmieszki): helmiatka-2f, mewa czarnoglowa-1, mewa bialoglowa-2, czernica-12, rybitwa rzeczna 12 (W.Marciniak) 

Puszca Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy trzmielojad (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)


10.05.2015
J.Goldopiwo: czapla biała 3, czernica-2 samice adorowane samcami gągoła, zausznik-2  (W.Marciniak)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza w tym roku muchołówka szara-1para. Gołdap: pierwszy zaganiacz i jerzyk oraz para krętogłowów. Kowale Oleckie: kolejne jerzyki. (D.Cząstkiewicz)

Waplewo, Jezioro Myślice: bielik zbierające martwą rybę z jeziora, krakwa - 3 ad, gągoł - para, łabędź niemy - para + 5 os w przelocie, wilga - 2m, kukułka - 1m, trzciniak, świerszczak, kormoran - 2 ad (P. Walendziak, P. Hojdeczko, P. Markowski)


09.05.2015
J. Śniardwy: mewa mala-64, śmieszka -320, cyranka-4, czapla biala-6, perkoz dwuczuby-110, rybitwa czarna-4, mewa srebrzysta-12, rybitwa rzeczna-10, błotniak  stawowy-5, bak-5. (W. Marciniak, S. Czernek)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy gąsiorek-1m.(D.Cząstkiewicz)

Iława, Jezioro Iławskie i okolice: pierwszy trzcinniczek i słowik poza tym krętogłów, trzciniak, potrzosy, wilgi, dużo śpiewających piegży i modraszek, ogólnie gwarno (P. Szypulski)


08.05.2015

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka
: pierwsza na polanie rokitniczka, trzcinniczek i trzciniak. (D.Cząstkiewicz)

Nidzica (park im Gregoroviusa): pierwszy zaganiacz (K. Szczepkowski)


07.05.2015
Rosochackie k.Olecka: nasza pierwsza w tym roku przepiórka i dwa trzmielojady na migracji, po za tym z ciekawszych błotniak łąkowy-1m, pustułka-1.(A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz))

Kanigowo (gm. Nidzica): słonka z dwoma podrośniętymi pisklętami (P. Walendziak)

Iława:  pierwsze jerzyki (P. Szypulski)


06.05.2015
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza w tym roku kropiatka-1m.(D.Cząstkiewicz)

Otry g.Kolno: łeczak-67, krakwa-2, kwokacz-2, sieweczka obrozna-3, samotnik-1, batalion-4, perkoz zausznik-4. Satopy-Samulewo: ges zbozowa-40,batalion-30, łeczak-40, b piskliwy-7, czapla biała, krakwa, świstun, rybitwa czarna-400, gęgawy, glowienka-20, rybitwa białowąsa.(W.Marciniak)


05.05.2015
Jabramowo: pierwsze słowiki szare-3, na pobliskim rozlewisku 2 pary łysek. (D.Cząstkiewicz)

Litwinki (gm. Nidzica): bielik - 1imm, orlik krzyliwy - 2ad (P. Walendziak)

Nidzica: pierwsze jerzyki - 5 os (K. Szczepkowski)


03.05.2015

Puszcza Piska:
sóweczka-1m ze znanego stanowiska, orzechówka-1. Jez.Łuknajno: gęgawa-13ad+2ad z pull, ł.niemy-322, krzyżówka-2, świstun-26, rożeniec-2pary, cyraneczka-3, płaskonos-2pary, batalion-7, rybitwa czarna-50, r.białoskrzydła-200, śmieszka-550, kormoran-1, p.dwuczuby-2, bąk-1m, kolejny trzcinniczek-1, b.stawowy-1f, bielik-1ad. Kolonia Szymonka: gęgawa51+1para z pull. Stawek w Mikołajkach: perkozek-1para, kokoszka-1para, łyska-2p. Jez.Gołdopiwo: śmieszka-261, mewa mała-59ad, 1imm, rybitwa czarna-1, mewa siwa-9imm, kormoran-7, p.dwuczuby-75, perkoz rogaty-5ad, zausznik-11ad, gągoł-27, ł.niemy-19, czernica-6, krzyżówka-5, bąk-2m, łyska-54, czapla siwa-1, głowienka-2m, kolejny trzcinniczek-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

02.05.2015.
Puszcza Piska: pierwszy trzcinniczek. Szałstry: pierwsza oknówka i dzięcioł zielony. Łąki koło Wrzesiny: kszyk-1para, błotniak łąkowy-1f, białorzytka-1m.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Południowe obrzeża Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej: zasłyszana sóweczka, odzywała się przez parę minut w godzinach porannych  (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


01.05.2015.
Staw w Pieckach: ł.niemy-62, krakwa-27m, 20f, czernica-34m, 13f, krzyżówka-4, świstun-1m, łyska-24, b.stawowy-1m, p.dwuczuby-9, śmieszka i r.rzeczna-nieliczona. Jez.Piłakno: łyska-2p., b.stawowy-1gn, bąk-1m, bocian czarny-tokująca para (A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)

Lasy Iławskie w okolicy Siemian: z ciekawszych muchołówka żałobna, świergotki drzewne, kapturki, rudziki, świstunki leśne, pokrzywnica i pierwsza wilga (P. Szypulski)


30.04.2015
J.Goldopiwo: mewa smieszka-100, czapla biala-6, czernica-120, bielaczek-4, gagol-50, perkoz rogaty-3, zausznik-6, czapla siwa -4 (W. Marciniak)

Okolice Pluszkiejm: pierwsze cierniówki i pokląskwy. Para sieweczek rzecznych o zachowaniu terytorialnym na żwirowej drodze. Niewielkie rozlewisko koło Galwieć: krakwa-2pay+1m, gagoł-1p., krzyżowka-3m, cyranka-1m, perkozek-1para, czajka-1p. w okolicy kuropatwa-1p.(D.Cząstkiewicz)


28.04.2015.
Nidzica: pierwszy słowik (K. Szczepkowski)

Puszcza Romincka: pierwsze świstunki leśne. (D.Cząstkiewicz)


27.04.2015
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
pierwszy krętogłów i muchołówka żałobna. (A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)

26.04.2024.
Puszcza Piska, okolice Strzałowa: pierwsza kukułka. Jez.Gardyńskie: świstun-2m, rybitwa rzeczna-2, śmieszka-25, pierwsza zielonka-2, bąk-1m, ł.niemy-3ad, pierwsza brzęczka (D.Cząstkiewicz)

Jez.Gołdopiwo: p.dwuczuby-139, p.rdzawoszyi-1, kormoran-18 (w koloni nie liczony), płaskonos-7m, 4f, krzyżówka-11, gągoł-34, nurogęś-1f, 1m, bielaczek-6f, 5m, świstun-4m, 2f, czernica-225, krakwa-8m, 4f, gęgawa-głos+1os, ł.niemy-23ad, 4imm, łyska-85, mewa mała-15ad, śmieszka-260, pierwsze rybitwy czarne-13, m.siwa-1im, r.rzeczna-2, bąk-2m, czapla biała-30, cz.siwa-2, żuraw-2 na trzcinach, b.stawowy-1f pierwsze trzciniaki-2, brzęczka-1, zielonka-1, kukułka-1. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza brzęczka i oknówka. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Iława: Jezioro Iławskie: łęczak, pierwszy trzciniak i rokitniczka. Rzeka Ilawka (odc. miejscki): kilka krzyżówek, łabędź niemy na gnieździe, słyszane 3 krętogłowy. Jeziorak (od wypływu Iławki do Małego Jezioraka): pierwszy trzciniak i 2 rokitniczki. Na osiedlu przy Królowej Jadwigi słychać od kilku dni bębnienie i odgłosy dzięciołka (P. Szypulski)


25.04.2015
Puszcza Piska, okolice Babięt: pierwszy krętogłów, Jez.Krawno Mł.: nurogęś-1para, gagoł-2pary.(D.Cząstkiewicz)

Paprotki, g. Miłki : kszyk - 8, łęczak - 12, brodziec śniady - 1, krwawodziób - 1, sieweczka rzeczna - 3, czajka - ok. 20, orlik krzykliwy - 1, krogulec - 1f, żuraw - 3, kukułka - 1, przepiórka - 1, krzyżówka - 3m+2f, krakwa - 1 para (K. Pawlukojć)

Nidzica: słyszane 2 krętogłowy. Gawrony: zamek 289 gniazd, cmentarz ok.800 , park 13 (K. Szczepkowski)


24.04.2015.
Puszcza Piska, okolice Krutyni: nowe stanowisko sóweczki-1m, pierwsze kilka świstunek leśnych oraz muchołówka żałobna (D.Cząstkiewicz)

Nidzica: pierwszy krętogłów (A. Laskowska, P Szypulski)


23.04.2015

Kozin, Jez.Jagodne:
łyska-3gn. Prażmowo, łąki nad Jez.Jegodne: gęgawa-3 pary z pull (6,7,?)+1para+1os., Kolonia Szymonka, łąki nad Jez.Jagodne: gęgawa-2pary z pull+44os.(D.Cząstkiewicz)

22.04.2015
Puszcza Romincka: pierwsze piecuszki i piegża, pierwszy terytorialny świergotek drzewny (D.Cząstkiewicz)

20.04.2015
Niewielkie rozlewisko śródpolne k.Galwieć:cyranka-2m, 1f, krakwa-4pary, krzyżówka-8p., cyraneczka-1p., perkozek-1p., polująca pustułka-1m. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: rybołów z rybą w przelocie na NE.(D.Cząstkiewicz)

19.04.2015.
Rosochackie: kolejne pliszki żółte, sieweczka rzeczna w przelocie na SW. Jez.Olecko Wlk.: mewa mała-1ad, p.dwuczuby-18, gągoł-2p.+2f, 1m, łyska-2pary, pierwsze kilka oknówek, kolejne pleszki. Staw w Rogówku: perkoza rdzawoszyjego brak, d.dwuczuby-2, łyska-1p., ł.niemy-1gn. oraz kolejna piegża. Kowale Oleckie: pierwszy kobuz w przelocie na E.(D.Cząstkiewicz)

Jezioro Popówko: gęgawa - ok 40, w tym 2 pary z pisklakami (4 i 8 piskląt.), płaskonos - 24, cyranka - 16, cyraneczka - 105, gągoł - 5, świstun - 2 samce, krzyżówka - do 10 os, łabędź niemy - 74, kormoran - 15, perkoz dwuczuby - 2, bąk - głos, czapla biała - 7, czajka - 3 pary, sieweczka rzeczna - para, kszyk - 28, śmieszka - ok 500, rybitwa białowąsa - 1, wodnik - 2 (glosy), łyska - ok. 100, żuraw - w okolicy w sumie 6, błotniak stawowy - para, dudek - głos, pierwsze dymówki i brzęczka, poza tym potrzosy, piecuszki, świergotki łąkowe i śpiewak (P. Szypulski)


18.04.2015.
Puszcza Romincka: pierwsza kapturka i rybołów nad Polana Hajnowiecką (A.Sereda-Cząstkiewicz)

Korsze: mewa żółtonoga-11ad w niskim przelocie na W, pierwsza pleszka, kapturka, piegża, piecuszek i białorzytka. Staw w Błogoszewie: krakwa-1p., krzyżówka-1p, łyska-1p. Pola w Okolicach Błogoszewa - Kraskowa: sokół wędrowny-1imm (ptak polujący), kulik mniejszy-1 w niskim przelocie na N, błotniak zbożowy-1f, grzywacz-300-350, pierwsza pliszka żółta. Staw w Smokowie: tylko łyska-5par, krzyżówka-8. Rozlewisko w Radziejach: cyraneczka-32, płaskonos-2pary, krakwa-6, krzyżówka-1p., świstun-2m, 1f, ł.niemy-2ad, czajka-1p., łyska-1p. Spuszczone Rozlewisko w Stawiskach: łeczak-7, sieweczka rzeczna-5, czajka-2, cyraneczka-1p., krzyżówka-5, czapla siwa-1. Jez.Dargin: śmieszka-660, mewa mała-2ad, 1imm, pierwsze rybitwy rzeczne-2ad, cyranka-1p., płaskonos-2p., p.dwuczuby-5p., krzyżówka-8. dymówka-kilka setek. Jez.Kirsajty: gęgawa-51, czernica-680, głowienka-16, ł.niemy-5, kormoran-36, łyska-220, czapla biała-3, cz.siwa-1, p.dwuczuby-36, prawdopodobnie lęgowa para mew białogłowych. mewa srebrzysta-2imm. Rozlewisko w Nowym Harszu: krakwa-15, cyraneczka-2pary, świstun-3m, perkozek-2p., łyska-4p., krzyżówka-6, płaskonos-1p., czajka-1gn., siniak-12 na polu. Jez.Stręgiel: gęgawa-28, razem z gęgawami na łące kulik wielki-2, kormoran-90, gągoł-5, krzyżówka-8, rybitwa rzeczna-2ad, śmieszka-80, mewa mała-2ad, m.siwa-20, m.srebrzysta-10, p.dwuczuby-2, czajka-1p., dymówka-kilka setek. (D.Cząstkiewicz)

Iława (Mały Jeziorak): mewa żółtonoga na pomoście przy galerii Jeziorak (P. Szypulski)


17.04.2015.
Jez.Rakówek: czapla biała-1. Jez.Łaśmiady: nur czarnoszyi-5ad., p.dwuczuby-35, łyska-10, czernica-25, cyraneczka-2pary, ł.niemy-6ad, czapla biała-2, czapla siwa-1, kolejne dymówki-11. Jez.Woszczelskie: ł.niemy-60, rożeniec-7, cyranka-8par, świstun-2, płaskonos-1p., krakwa-6, czapla biała-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Iława:  pierwszy kulczyk i piecuszek. Lubawa: pierwszy kulczyk (P. Szypulski)


16.04.2015
Niewielkie rozlewisko śródpolne k.Galwieć: płaskonos-2pary, cyranka-2p., cyraneczka-10p., krakwa-10p., gągoł-1p., krzyżówka-1p., perkozek-1p. Puszcza Romincka: pierwsza dymówka w przelocie na SW.(D.Cząstkiewicz)

15.04.2015.
Nidzica: pierwsza pleszka (K. Szczepkowski)

14.04.2015

Jez.Gołdopiwo:
nur czarnoszyi-6ad, bielaczek-17f, 14m, gągoł-58, czernica-252, krakwa-4, płaskonos-2m, 1f, świstun-5, głowienka-14, ł.niemy-6ad, krzyżówka-4, perkozek-1ad, p.dwuczuby-134, łyska-292, kormoran-6, śmieszka-126, m.siwa-18, czapla biała-9, bąk-1m, pierwsza dymówka. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Działdowo: w godzinach nocnych słyszane płomykówki - przy ulicy Brzozowej (P. Hojdeczko)

Nidzica: pierwsza piegża (K. Szczepkowski)

Iława: pierwsza pleszka (P. Szypulski)


13.04.2015
Puszcza Romincka: pierwsze pierwiosnki w Puszczy. (D.Cząstkiewicz)

12.04.2015
Bartąg (gm. Stawiguda): kania ruda -2, błotniak łąkowy - 1, czapla siwa - 2, bogatka - 1 (F, P, M. Jaczun)

Zalew Wiślany: kulik wielki w przelocie, wąsatki, bieliki, potrzosy (M. Gawron)

Nidzica: pierwszy kulczyk (K. Szczepkowski)

Puszcza Romincka, okolice rez.Dziki Kąt: sóweczka-1m, puszczyk-3, włochatka-1m, w przelocie wodnik-1, łyska-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz, Noc Sów organizowana przez Ptaki Polskie)


11.04.2015
Guty, (gm. Giżycko): siniak - 2, pełzacz leśny - 1, pokrzewka czarnołbista - 1, pierwiosnek - 1, sosnówka - 1, sikora uboga - 2, bogatka - 6, zięba - 2, rudzik - 6, kos - 2, drozd śpiewak - 1, sroka - 2, myszołów - 1, sójka - 4, mysikrólik - 2, szpak - ok. 30 ( K. Pawlukojć)

Nowakowo k. Elbląga: pierwsza kląskawka - śpiewający samiec. Zalew Wiślany: rożeńce, cyraneczki, wąsatki, bieliki (M. Gawron)


10.04.2015
Barczewo: pierwsza pliszka siwa (H. Pomorska)

Harsz, (gm. Pozezdrze): płaskonos - 5m+2f, świstun - 2m+2f, cyraneczka - 3m+1f, krzyżówka - 1m+1f, gęgawa - 4, łyska - 5, perkozek - 4, dymówka - 2, pliszka siwa - 3 (K. Pawlukojć)

Zbiornik w Rogówku, k.Kowali Oleckich: perkoz rdzawoszyi-1, łyska-3pary. Jez.Haleckie: płaskonos-2pary, krakwa-4pary, cyraneczka-4m, 2f, świstun-3, gągoł-13, łyska-38, czernica-45, krzyżówka-8, ł.niemy-2ad, b.stawowy-2m, bąk-1m, p.dwuczuby-11, śmieszka-36, kormoran-2.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

09.04.2015
Paprotki, (gm. Miłki) : kszyk - 5 (w lotach tokowych), batalion - 10, sieweczka rzeczna - 3 (loty tokowe), czajka - ok. 30, bielik - 1ad, myszołów - 1, krogulec-1m (udane polowanie na trznadla), łęczak - ok 10, czapla siwa - 1, żuraw - 4, pliszka siwa - 2 ( K. Pawlukojć)

Rozlewisko w Galwieciach: bąk-1m, b.stawowy-2m, 1f, pierwszy pierwiosnek. (D.Cząstkiewicz)


08.04.2015
Jez.Gołdap: krzyżówka-20, nurogęś-9, gągoł-6, świstun-9, łyska-2, p.dwuczuby-30, śmieszka-41, m.siwa-11, bielik-1imm, pierwszy remiz-1. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: sóweczka-1m ptak sam się odzywał o godz.12:50, pierwszy błotniak stawowy-1m.(D.Cząstkiewicz)
07.04.2015
Rosochackie: żuraw-175, pierwszy bocian czarny-1 w przelocie na N. Jez.Białoławki: gęgawa-3pary, łyska-60, inne nie liczone. Objazd Jez.Śniardwy: bąk-4m, bielaczek-1m, 2f, bielik-1ad, b.stawowy-2m, cyranka-1, czapla biała-32 (jedno stado), cz.siwa-2, czernica-240, gągoł-269, gęgawa-20, kormoran-269, krzyżówka-49, ł.niemy-20, łyska-25, m.siwa-34, m.srebrzysta-6, m.żółtonoga-2ad, nur nieoznaczony-1, nurogęś-13, p.dwuczuby-137, p.rdzawoszyi-1, rożeniec-1para, śmieszka-71, świstun-12, wodnik-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

06.04.2015
Lasy Wipsowskie: sóweczki brak, samotnik-2 stanowiska, gagoł-2pary, mewa żółtonoga-2ad w przelocie na N. Barczewo: pierwszy pierwiosnek-1m, jemiołuszka-8. Rozlewisko w Surwilach: świstun-10, cyraneczka-1para, krakwa-11, krzyżówka-12, cz.siwa-1, śmieszka-2, kormoran-2, dzięcioł zielony-1 w okolicy. Jez.Kirsajty: hełmiatka-1para, czernica-444, głowienka-152, gągoł-6, ł.niemy-6ad, krzyżówka-5, łyska-560, p.dwuczuby-12, p.rdzawoszyi-2pary (tokujące), cyraneczka-3, płaskonos-1m, gęgawa-50, krakwa-2, cyranka-1para, kormoran-9, śmieszka-200, m.srebrzysta-3, błotniak stawowy-1f, kolejne pierwiosnki-2m. N brzeg Jez.Dargin: gągoł-81, krakwa-1m, nurogęś-2pary, nur czarnoszyi-1ad, p.dwuczuby-4, kormoran-1, czernica-2.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Barczewo: 4 jemiołuszki żerujące na jemiole (H. Pomorska)


05.04.2015.
J.Goldopiwo: krakwa-(2f+1m),bielaczek-(6f+4m),glowienka-40,czernica-140,nur czarnoszyi-2 (A.Sarosiek,W.Marciniak)

04.04.2015.
Jez.Kierźlińskie: nurogęś-2m, 1f, gągoł-14, p.dwuczuby-16, kormoran-1, łyska-3, krzyżówka-4, ł.niemy-2ad.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Sortownia odpadów w Olsztynie: z ciekawszych mewa żółtonoga-4ad. (K.Jankowski, S.Wręga, D.Cząstkiewicz)

Elbląg: pierwsza pliszka górska. Kadyny- para pliszek górskich, mysikróliki, dz. czarny, bielik, kruki (M. Gawron)

Brąswałd: ok 5 rano ciąg słonek tuż za płotem (S. Jakowszczenko)

Jezioro Trupel (od Szwarcenowa na S): kuropatwa - 2, bażant - głos samca, kormoran w kolonii, bąk - 1 (głos), czapla siwa 6 żerujących+3 na polu, czapla biała - 9, krakwa - 10, krzyżówka - nie liczona, gągoł - cn 10, czernica - cn 36, głowienka - 2, cyraneczka - 4, płaskonos - 3 samce, gęgawa- ok 20 na wodzie, w powietrzu 48; gęś zbożowa i białoczelna - mieszany klucz - 120 os, łabędź niemy - ok 40, żuraw - odgłosy 2 par, łyska - ok 600, śmieszka - ok 300 (widać pojedyncze pary na kępach), perkoz dwuczuby - ok 30 os, krogulec - samica przelatująca nad wodą, śpiewak - cn 4, potrzos - 3, wrona - cn -3 (P. Szypulski)

Iława: jemiołuszka - ok 60 os na cmentarzu przy ostródzkiej (A. Laskowska, P. Szypulski)


03.04.2015
Jez.Krzywe, zat.Grunwaldzka: ł.niemy-49, nurogęś-8. Jez.Kortowskie: śmieszka-56, p.dwuczuby-10, gagoł-2pary, kormoran-2.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

02.04.2015

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
pierwszy kulczyk-1m.(D.Cząstkiewicz)

Jez.Gołdopiwo: gągoł-111, bielaczek-9m, 21ff, nurogęś-10f, 6m, szlachar-1m, uhla-1m, głowienka-61, czernica-975, krakwa-55, cyranka-1para, cyraneczka-45, gęgawa-1, świstun-210, krzyżówka-2, łyska-792, p.dwuczuby-36, nur nieoznaczony-1 (przelot na S), nur rdzawoszyi-1ad (przelot na NW), kormoran-1+kolonia, czapla siwa-9, bąk-1m, cz.biała-26, ł.niemy-13ad, 1imm, m.srebrzysta-1ad, m.siwa-70, śmieszka-165, zimorodek-1para, czeczotka-1, bielik-1ad, krogulec-1, pierwszy orlik krzykliwy w przelocie na N. Jez.Łuknajno: ł.niemy-171, świstun-498, gągoł-176, krakwa-14, krzyżówka-40, cyraneczka- 21, cyranka-10, płaskonos-1m, szlachar-1m, nurogęś-73, bielaczek-6f, 4m, czernica-30, kormoran-31, gęgawa-4, rożeniec-6, p.dwuczuby-1, m.białogłowa-1, śmieszka-4500-5000, mewa czarnogłowa-1ad, m.srebrzysta-20, bąk-2m, wąsatka-1para.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Sampława (gm. Lubawa) : kania ruda polująca przy drodze DK-15 (S. Olender)


01.04.2015.
Brąswałd: pierwszy bocian biały (S. Jakowszczenko).
31.03.2015.
Puszcza Romincka: pierwsza pokrzywnica i pierwszy zniczek oraz kolejne rudziki. (D.Cząstkiewicz)

Iława (topole na rynku przy Kopernika): jemiołuszka - 80 os (P. Szypulski)


30.03.2015
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka:
pierwszy rudzik. (A.Sereda-Cząstkiewicz)

29.03.2015.
Jez.Olecko Wlk.: świstun-58, gągoł-4, p.dwuczuby-2. Rosochackie: mewa żółtonoga-1 w przelocie na NE, Pola koło Rożyńska Wlk.: żuraw-102, gęsi już brak. (A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)

Węzina- poldery jez Druzno, śnieżyca mała, bernikle białolice, gęś białoczelna, gęgawy, dwa bociany, myszołów włochaty  (M. Gawron)

Jezioro Popówko (od strony Mózgowa, gm. Iława): łabędź niemy - 60, łabędź krzykliwy - 1, gęgawa - 27+21 w locie, świstun - 105, głowienka - 70, czernica - 50, gągoł - 60, krakwa - 14, cyranka - 4, krzyżówki nie liczone, perkoz dwuczuby - 2, żuraw - 3 w locie+odgłosy, łyska - ok 600, bąk - 2 (odgłosy), czapla biała - 5, czajka - 1 terytorialna, śmieszka - ok 1000, wąsatka - ok 15 w szybkim przelocie między pasami trzcin, w krzakach co najmniej 2 terytorialne rudziki. Jezioro Trupel (gm. Kisielice): gęgawa co najmniej 37, na polu żerowało stado gęsi zbożowych i białoczelnych ok 200 os, gągoł 20, krzyżówka - 3, cyraneczka - 1 samiec, cyranka - 3, perkoz dwuczuby - 8, żuraw - 13 przelot, czapla siwa - 2, czapla biała - 3 na wodzie 22 na polu, bąk - głos, śmieszka - 80, bielik - 1 dorosły krążący, 1 młody nękający kormorany w kolonii, błotniak stawowy - 1 samica, bażant - samiec przelatujący nad  wodą. Iława: stadko jemiołuszek - 15 os (P. Szypulski)

Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą: 20 łabędzi niemych 12 świstunów krzyżówki, pliszka siwa kopciuszek i krakwa samiec (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)

Kanigowo (gm. Nidzica): pierwszy śpiewający rudzik (P. Walendziak)


28.03.2015.
Filipówka, k.Kętrzyna: na polu śmieszka-550, mewa żółtonoga-1ad, m.siwa-7 w okolicy pierwsze terytorialne rudziki. Starynia: siewka złota-90 w przelocie. Tołkiny: jemiołuszka-25. Warnikajmy: makolągwa-25, śmieszka-140. (D.Cząstkiewicz)

Jez.Kierstynówko: hybryd gągoł z bielaczkiem. Ptak zachowywał się bardzo agresywnie do samca gągoła broniąc samicy. Prawdopodobnie ten sam osobnik był już obserwowany w tych okolicach kilka lat temu. Jez.Mamry: ł.niemy-3pary, gęś białoczelna-około150, g.zbożowa-ok.270(w tym jedna leucystyczna), świstun-10, śmieszka-15, m.siwa-5, m.srebrzysta-2, nurogęś-7, gęgawa-2, gągoł, p.dwuczuby, kormoran-nieliczone. Na polu przy Mamrach gęgawa-9. Jez.Święcajty: gęgawa-3 pary. (S.Czernek, D.Cząstkiewicz)

Siedliska k.Giżycka: na ściernisku kukurydzy gęś białoczelna-ok.4000 (odczytano 3 obroże), g.zbożowa-ok.1000, bernikla białolica-21, grzywacz-550, trznadel-70.(A.Grajewska, D.Cząstkiewicz, S.Czernek)

Iława: stadko ok 150 jemiołuszek (P. Szypulski)


27.03.2015.
Puszcza Romincka, Hajnówek: pierwszy kopciuszek-1m.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Nidzica: pierwszy kopciuszek (K. Szczepkowski)


26.03.2015.
J. Gołdopiwo:.nuroges-11, świstun-440, ges zbożowa-200, ges-bialoczelna-150. J .Niegocin: ł.krzykliwy-3. J Kirsajty: czernica-874, lyska-287, gegawa-6, helmiatka-1m, krakwa-3, glowienka-300, nuroges-2, bielaczek(1f+1m) W. Marciniak

Działdowo: na obrzeżach miasta przelatujący rybołów i czapla biała na stawach (P. Hojdeczko)


25.03.2015
Jez.Wysokie,
gm.Dubeninki: świstun-1p., gągoł-6p., krzyżówka-16.
Puszcza Romincka: pierwsze samotniki. (D.Cząstkiewicz)

24.03.2014.

Brąswałd: pierwsza pliszka siwa i słonka (S. Jakowszczenko)

Stawy Tylkówko: łabędź krzykliwy 5, łabędź niemy 1, głowienka 8, krakwa 5, świstun 96, gągoł 46, żuraw 4, wodnik 1, śmieszka 30, czajka 3, kszyk 1, bocian czarny 1, bielik 1,śpiewak 1,  mysikrólik 2, strzyżyk 4 (D. Łapiński)

Lubawa: loty godowe pustułek (S. Olender)


23.03.2015
Puszcza Romincka: zmasowany przelot zięby. Po lesie często widać stada po kilka setek. (D.Cząstkiewicz)

Litwinki (gm. Nidzica): pierwszy kopciuszek, lerka - 4 przelatujące os (P. Walendziak)

Iława/Lubawa: w godzinach porannych głosy przelatujących gęsi białoczelnych (P. Szypulski)


22.03.2015.
Polder Kwiecewo: gęś zbożowa 5000, gęś białoczelna 1000, bernikla białolica 6, batalion 21, szpaki i czajki niepoliczone (D. Łapiński)

Rosochackie, k.Olecka:bernikla rdzawoszyja w stadzie 24 gęgaw. Ptaki przelatywały w niskim przelocie na N. Po za tym łabędź czarnodzioby-3ad w przelocie na S. (D.Cząstkiewcz)

Jez.Gołdap: nurogęś-23, gągoł-21, p.dwuczuby-1, krzyżówka-92. Pola w okolicach Boćwinki: gęś zbożowa i białoczelna razem około 5000, brak jakichkolwiek innych gęsi, grzywacz-900 stado na skoszonym polu kukurydzy (A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz) 

Jagodno-Rangóry (gm. Tolkmicko)- z ciekawszych wąsatka, dwie pary bielaczków, kilka kluczy gęsi białoczelnej, para bielików, 2 pliszki siwe, kilkadziesiąt czernic i głowienek, samiec potrzosa z nie odczytanym metalem. Jez. Druzno - z ciekawszych samotnik, słonka, kilkadziesiąt potrzosów żerujących na polach ornych z trznadlem, 2 pary żurawi, na jeziorze kilka ł. niemych, para nurogęsi, ok 300 łysek, gągoły, perkozy dwuczube, głowienki, cz. białe, polujący młody bielik (M. Gawron) 

Jezioro Popówko (od strony Mózgowa, gm Iława): bardzo zimno i wietrznie, liczebność na pewno zaniżona, podaję to co udało mi się zliczyć. Perkoz dwuczuby - 2, łyska - ok 800,  żuraw - 2 w przelocie, bąk - głos, czapla biała - 4, czapla siwa -2, łabędź niemy - 60, gęgawa cn - 2 (słychać było jeszcze odgłosy zza trzcin), krzyżówka - nie liczona, krakwa - cn 22, czernica - cn, 80, ogorzałka - 1 samiec, głowienka - cn 150, świstun - cn - 120, gągoł cn - 42, hełmiatka - para, bielaczek - 1m i 3f, czajka - 1 w locie, 3 pliszki siwe i głos potrzosa (P. Szypulski)

Jezioro Jasne: (Siemiany, gm Iława): czernica - 10, gągoł - para i 2, dzięcioł czarny, para tokujących bielików i jeden młody (A. Laskowska, P. Szypulski)

Jez. Niegocin: nurogęs-14, pliszka siwa -1, ges zbozowa-80, czernica-140, głowienka -10, łabędź krzykliwy-7(4ad+3juv) W. Marciniak


21.03.2015.
Stawy w Pasymiu: łabędź krzykliwy 2 (para budująca gniazdo), łabędź niemy 2, nurogęś 2, śmieszka 96. Stawy Tylkówko: łabędź krzykliwy 7, łabędź niemy 3, żuraw 11, gągoł 62, śmieszka 7, czajka 26, kszyk 1, śpiewak 1, bielik 1, głowienka 8, srokosz 3, siniak 1, myszołów 1, krakwa 3 (D. Łapiński)

Iława: w godzinach porannych słyszane za oknem przelatujące gęsi białoczelne - ok 5 razy (P. Szypulski)

Iława: pierwsza pliszka siwa (A. Laskowska, P. Szypulski)

Nidzica: pierwszy potrzos w okolicach działek przy Warszawskiej (K. Szczepkowski)


20.03.2015
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza pliszka siwa i kilka pierwszych zięb. (D.Cząstkiewicz)

19.03.2015
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy kszyk i grzywacz. W pobliskim olsie jemiołuszka-9.(D.Cząstkiewicz)

18.03.2015
J. Gołdopiwo: gęś zbożowa 2500-2800, gęś białoczelna: 1500-1700, gęgawa 150, gągoł 6m+4f, nurogęś 5m+5f, krzyżówka 4m+3f, czapla siwa 1 przelotna, czajka 11 przelotne, dzięcioł duży 1m, bielik 1ad (P. Klukiewicz)

Jez.Gołdap: bielaczek-4f, 2m, gągoł-16, krzyżówka-114, nurogęś-14, cyranka-1m, głowienka-1m , świstun-1m, czernica-1f, ł.niemy-1ad, kormoran-2, śmieszka-1, zimorodek-1.(D.Cząstkiewicz)


17.03.2015
Puszcza Romincka: pierwszy śpiewak i świergotek łąkowy. Między Budrami a Grądami Węgorzewskimi: bocian biały w niskim przelocie na E. (D.Cząstkiewicz)

Jez.Mamry: nurogęś-8, krzyżówka-38, ł.niemy-3ad, kormoran-1, gągoł-8, p.dwuczuby-1, krakwa-1para. Na polu na NE od Jez.Mamry: gęgawa-6. Na polu na W od Jez.Mamry: gęgawa-25, gęś-białoczelna-5 w tym jedna z obrożą. Jez.Kirsajty: ł.niemy-12, gęgawa-28, łyska-14, gągoł-8, mewa srebrzysta-3, nurogęś-1p. Północny brzeg Jez.Dargin: gągoł-97, nurogęś-2.(D.Cząstkiewicz, W. Marciniak)

Lubawa: pustułka w miejscu lęgowym przeganiana przez gniazdujące w pobliżu kawki, żurawie odzywające się z miejsca lęgowego, intensywny przelot gęsi (S. Olender)

Droga Sterławki Wielkie - Jeziorko gm. Ryn. Śródpolne rozlewisko: obserwowano HEŁMIATKA- 2f, krakwa 10, krzyżówka- 30, świstun- 46, łabędź niemy- 2, czajka- 2, gęgawa-20, przelotne, gęś zbożowa- 180-200 przelotne (P. Klukiewicz)

Nidzica: bocian biały - 2 osobniki na obrzeżach miasta (Ryszard Hojdeczko)

Iława: w godzinach porannych 5 kluczy przelot gęsi zbożowych i białoczelnych (P. Szypulski)


16.03.2015
Jez.Pluszkiejmskie (Czarne): świstun-6, gągoł-2.(D.Cząstkiewicz)

Jez.Goldopiwo: nurogęś -20, bielaczek-18 (11f+7m) W. Marciniak

Iława. Jezioro Iławskie: perkoz dwuczuby - 1, łabędź niemy - 2ad, krzyżówka - 1 samica, śmieszka - ok 30, mewa siwa - 4, pierwszy potrzos - 1 samiec, grzywacz - 1, kruk w locie - 2, zięba - 2 samce, kos - samiec śpiew, głosy trznadli i dzwońców. Rzeka Iławka (odcinek miejski): krzyżówka w sumie - 106, 1 łabędź niemy na gnieździe, świstun - 1 samica, łyska  - 4 w tym jedna na gnieździe zrobionym w oponie, kokoszka - 1 ad, śmieszka - 31 os  jemiołuszka ok 150 (przy lidl). Mały Jeziorak: perkoz dwuczuby - 2, śmieszka - ok 200, mewa siwa co najmniej - 6, krzyżówka - ok 70, łabędź niemy - 4 ad, 3 imm, jemiołuszka ok 120 (P. Szypulski)


15.03.2015
Lubawa: kania ruda polująca nad polami naprzeciwko stacji benzynowej Lotos (S.Olender)

Iława: pierwszy perkoz dwuczuby na Małym Jezioraku (P. Szypulski)

Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą: łabędź niemy - 19, świstun - 5m,4f; pliszka siwa - 1, obok stawów terytorialna czajka. Park im. Gregoroviusa w Nidzicy: pierwsze stwierdzenie sosnówki - śpiewający samiec (K. Szczepkowski)


14.03.2015

Jez.Gołdap:
bielaczek, 1m, 1f, nurogęś-22, krzyżówka-90.(D.Cząstkiewicz)

Iława: jemiołuszka - ok 40 os (P. Szypulski)


13.03.2015
Nidzica (cmentarz): zięba - 3 samce, kos - samiec, grubodziób - 6, gęś białoczelna - 15 w przelocie (P. Walendziak)
12.03.2015
Jez.Pluszkiejmskie: ł.niemy-11, krzyżówka-60, gągoł-7. Jez.Gołap: bielaczek-3f, 1m, gągoł-36, nurogęś-42, rożeniec-1para, świstun-2pary, cyraneczka-5, krzyżówka-180, śmieszka-2, czapla siwa-2. Pola w okolicach Rożyńska Wlk, Główki i Boćwińskiego Młyna: gęś zbożowa-ok.2000, gęś-białoczelna-ok.1000, ptaki siedziały na skoszonym polu kukurydzy, przejrzeliśmy je dobrze i nie było żadnego innego gatunku. Krążąca kania ruda-1.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

11.03.2015
Puszcza Romincka: pierwsze przelotne lerki (D.Cząstkiewicz)

10.03.2015
Puszcza Romincka: pierwsza słonka-1, myszołów włochaty w wysokim przelocie na S. Ogólnie w lesie dużo stad bogatek po kilka setek w jednym. Jez.Pluszkiejmskie (Czarne): niewielka część rozmarznięta a na niej, rożeniec-1para, cyraneczka-2m, krzyżówka-200, gągoł-7, czapla siwa-1. Niewielkie rozlewisko śródpolne k.Galwieć: cyraneczka-3p. krzyżówka-60, krakwa-1p.(D.Cząstkiewicz)

Jez.Gołdap:bielaczek-2m, 3f, gągoł-68, nurogęś-45, krzyżówka-390, cyraneczka-8, rożeniec-5m, 6f, świstun-20, ł.niemy-7ad, śmieszka-56, mewa siwa-6, czapla siwa-5, szpak-100, zięba w przelocie-7, potrzos-1m.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Iława: nieopodal Iławki, w porannych godzinach śpiewające - zięba, dzwońce i strzyżyk (P. Szypulski)


09.03.2015
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: jemiołuszka-16, żurawie już na swoich stanowiskach, przyleciały kosy, szpaki ale brak jeszcze śpiewaków. Pierwszy potrzos-1m.(D.Cząstkiewicz)

Jez. Wojnowo od m. Ruda obserwowałem: krzyżówka-800, gęgawa-4, nurogęś- 2, świstun-78, rożeniec-4, płaskonos-2, jastrząb-1, szczygieł-10, myszołów-2, żuraw-2, sójka-2, skowronek-1, kania ruda-1, dzięcioł czarny-1m, dzięcioł duży-1m, bogatka-2.(P. Klukiewicz)

Nidzica: pierwszy grzywacz (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)

Lubawa: pierwsze grzywacze - 2 os. (P. Szypulski)


08.03.2015
Jez.Pierzchalskie k.Trąbek: krzyżówka-420, świstun-1para, krakwa-1m, gągoł-3pary, nurogęś-1m, ł.niemy-16. Jez.Kinkajmskie: krakwa-2pary, krzyżówka-310, świstun-118, gągoł-1para, nurogęś-1p., ł.niemy-1ad, śmieszka-6.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Jadąc szosą w miejscowości Ogonki, w kierunku Węgorzewa zaobserwowałem z samochodu szybującego bielika od rybaczówki nad brzegiem jeziora Święcajty, było to około godz. 12.15. Wyraźnie widać białe sterówki ogona, wysokość około 30 - 50 m. (Edward Kamieński)

Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą i okolice: myszołów włochaty w locie, żurawie terytorialne i kilkanaście wlocie, cały czas przelatujące klucze gęsi białoczelnych
i zbożowych, czajka w locie, skowronki, śpiewający kos. Na wodzie: krzyżówka - ok 200, rożeniec - samiec, świstun - 35, czernica - 2 samce, cyraneczka - samica, łabędź niemy - 8 ad (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Kanigowo - Kanigowo kolonia: (gm. Nidzica): gęgawa - 30, kuropatwa - 2 pary, żuraw - para, szpak - 30, śpiewak - 2 samce, lerka - 2, czajka - 3, kos - samiec, strzyżyk - samiec. Siemiątki (gm. Nidzica): myszołów - 5, krogulec - 1 samiec, gęgawa - 50, gęś białoczelna - 170, żuraw - 1 para, dzięcioł czarny - 1, srokosz - 2, lerka - 5, paszkot - 4, wrona - 1, kruk - nowe stanowisko lęgowe (P. Walendziak)

Polder Sątopy Samulewo:
nurogęś 2
cyraneczka 94
czernica 15
rożeniec 80
gągoł 9
łyska 5
czapla siwa 3
czapla biała 8
gęgawa >70
białoczelna 1500
zbożowa 800
bielik 1
skowronek 29
czajka 2850
żuraw 22
mewa srebrzysta 22
śmieszka 21
łabędź niemy 148
łabędź krzykliwy 6
sroka 6
wrona siwa 8
myszołów 1
trznadel 4
szczygieł 19
siniak 5
trznadel 3
krzyżówka dużo :)
Nisko (gm.Bisztynek )

gęś białoczelna 700
gęś zbożowa 400
bernikla białolica 2
czajka 400
żuraw 4
szpak 120

Stawy w Tylkówku
czernica 2
bielik 1
świstun 209
głowienka 10
gągoł 12
kormoran 12
śmieszka 4
paszkot 2
łabędź krzykliwy 3
Stawy rybne w Pasymiu
łabędź krzykliwy 3
D. Łapiński


06.03.2015
Jez.Ełckie:
nurogęś-19, pierwszy perkoz dwuczuby-1, łyska-24, ł.niemy-2ad, gągoł-4, śmieszka i siwa nie liczone. (D.Cząstkiewicz)

05.03.2015
Jez. Jagodne
(gm. Miłki) obserwowano UHLA-12, gęgawa-4, krzyżówka-480, krakwa-20, świstun-50, łabędź niemy- 5 (Piotr Klukiewicz)

Stawy w Tylkówku
gągoł 14
bielik 2
krzyżówka 41
nurogęś 8
łabędź krzykliwy 8
łabędź niemy 3
żuraw 2
myszołów 2
wrona siwa 4
wąsatka 3
szpak 30
kormoran 4
kwiczoł 11
D. Łapiński


04.03.2015
Zalew w Gołdapi
: głowienka-1m, krzyżówka-210, ł.niemy-1ad, gągoł-6.(D.Cząstkiewicz)

03.03.2015
Stawy w Tylkówku:
gągoł 14
głowienka 3
bielik 8
krzyżówka 18
nurogęś 3
czernica 3
łabędź krzykliwy 3
mewa siwa 9
zimorodek 1
czajka 2
żuraw 2
myszołów 1
wrona siwa 7
sroka 2
D. Łapiński

02.03.2015.
Iława
: klucz gęsi białoczelnych ok 80 os, za nimi lecące 2 żurawie (P. Szypulski)

01
.03.2015
Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą:
1 czapla siwa, krzyżówki, samiec świstuna, para labiedzi niemych a w okolicach stawów para żurawi, skowronki, gęsi zbożowe i białoczelne - klucz mieszany 63 sztuki. Nidzica: szpak 9 sztuk (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)

Nidzica: para lecących gęgaw , 1 pustułka w okolicach zamku (K. Szczepkowski)

Pola za Kierźlinami, gm. Barczewo: 2 myszołowy, skowronki, gile, ok. 50 przelatujących czajek, 2 paszkoty. Rejczuchy, gm. Barczewo-2 żurawie. Rumy, gm. Barczewo - 3 żurawie. Pola koło Dźwierzut, gm. Pasym - stado 78 czajek , 2 żurawie, skowronki (H. Pomorska)

Kwiecewo: gęsi mix ok. 2,5 tys, łabędź krzykliwy 62ad +10juv., głowienka 3, rożeniec 2m, świstun 1m, bernikla białolica. I ciekawostka - nietypowa czarnogłówka- Parus montanus oznaczona jako "salicarius" (foto). Ż. Ataszkiewicz, Ł. Głowacki

Stawy stabilizacyjne i okolice:(gm.Nidzica): gęś białoczelna - 140, gęś zbożowa - 40, myszołów - 4, myszołów włochaty - 4, dzięcioł średni - 1, sójka - 15, skowronek - 37, żuraw - 2, na stawach para świstunów i ok 60 krzyżówek. Borowy Młyn (gm. Nidzica): gęś białoczelna - 35, żuraw - 2, czajka - 57, mewa pospolita - 1 ad, szczygieł - 10, czyż - 20, kwiczoł - 11, szpak - 7 (P. Walendziak)

Iława: krążące żurawie nad miastem - 16 os (A. Laskowska, P. Szypulski)

Iława: Jezioro Iławskie: nurogęś - 2m,1f; łabędź niemy - 2ad, krzyżówka - ok 20 (toki), przelatujące gęsi zbożowe - 5os, śmieszka - 3, zimorodek - przelatujący, strzyżyk - śpiew, gil - 2 samice, paszkot - 1. Rzeka Iławka (odc. miejski): krzyżówka w sumie - 214, łabędź niemy - para przy gnieździe z tamtego roku, gągoł - 1m, kilka kluczy gęsi ok 180 (białoczelne i zbożowe), strzyżyk - 2 śpiewające, jemiołuszka - ok 200 os (topole przy lidlu), sroki dobudowujące gniazdo, tokujące gawrony i sierpówki, śpiewające czyże i dzwońce, poza tym kwiczoły, paszkoty - 2, grubodzioby - 2, trznadel, liczne bogatki i modraszki, przelatujące skowronki. Mały Jeziorak (w połowie odmarznięty): krzyżówka - 140, łabędź niemy - 10 ad, 5 imm; mewa siwa - ok 25, śmieszka - 26 (niektóre już z czarnymi kapturami), w okolicy śpiewający pełzacz ogrodowy (P. Szypulski)


28.02.2015.

Kanigowo
(gm. Nidzica), przeloty: gęś białoczelna - 120, g. zbożowa - 60, gęgawa - 70, skowronek - 40 (P. Walendziak)

27.02.2015
Jez. Juno:
krzyżówka-650, bielaczek-2f, 1m, gągoł-28, ł.niemy-2ad. sołtys-1.(D.Cząstkiewicz)

26.02.2015
Zalew w Gołdapi: bielaczek-2f/imm, nurogęś-2m, krzyżówka-120. Jez.Gołdap: pusto. (D.Cząstkiewicz)

25.02.2015

Puszcza Romincka:
silny przelot skowronków w ciągu całego dnia słyszałem ponad 30 skowronków. (D.Cząstkiewicz)

Działdowo, okolice ul Brzozowej: odgłosy żurawi na polach, gęś zbożowa  30 os, pustułka - 2 os w tym jeden polujący (P. Hojdeczko)

Kanigowo: gęś białoczelna-28 (ptaki zerowały na polu po kukurydzy w stadzie tym 3 os to mniejsze gęsi), skowronek-20 sztuk (przelot), szpak-4 ptaki śpiewały, wrona siwa-7 sztuk przelot. Nidzica (okolice cmentarza): gegawa-4 przelot, żuraw-8 przelot, bielik-1 ad krążył i był atakowany przez samca pustułki (P. Walendziak)


22.02.2015
Kanigowo-kol.Kanigowo (gm. Nidzica)
żuraw-1 przelot,1 żerował
skowronek-18 przelot, 27 w stadzie (żerowały)
czajka-6 przelot
gęś białoczelna-około 20 w trakcie wysokiego przelotu
grzywacz-6 żerowało
bielik-1 imm(1-2 letni-przelot)
mieszane stado ( mazurek-około 60 sztuk+trznadel 20 sztuk)
P. Walendziak

Ujście Pasłęki (i okoliczne łąki): łabędź krzykliwy - 2 ad. i 2 imm., bernikla białolica - 2, gęgawa ~80, gęś zbożowa ~20, gęś białoczelna ~3, nurogęś - 3, żuraw - pojedynczy głos, czapla siwa - 1, błotniak zbożowy - 1f/imm., myszołów ~3, kruk - 1, skowronek ~2 (M. Romanowski)

Zalew Wiślany przy ujściu Pasłęki: (Stara Pasłęka ): czapla siwa-4, krzyżówki, mewy siodłate, siwe, srebrzyste, śmieszki, wrony siwe-kilka, łabędzie nieme -2,
nurogęsi -17, gągoły -6, bieliki - 2, łabędzie krzykliwe - 15, kormorany - 9.
Klejnówko, gm. Braniewo: 8 przelatujących gęsi zbożowych. Barczewo: 3 przelatujące żurawie (H. Pomorska)


21.02.2015
Niecka Skaliska k.Popiołów: czajka-10 siedzące na łące. Kałki, gm.Srokowo: pierwsze żurawie w przelocie. (D.Cząstkiewicz, S.Czernek)

Rogity (gm. Braniewo): gęś zbożowa - 21, gęś nieoznaczona ~40, czapla siwa - 1, krogulec - 1, myszołów - 2, skowronek ~2, jemiołuszka ~75 (M. Romanowski)

Pola podKlejnówkiem, gm.Braniewo: stado ok. 100 gęgaw , 9 czajek,8 żurawi (H. Pomorska)

Iława. Jezioro Iławskie: krzyżówka - 94, nurogęś - 1m, gągoł 3m, 1f; łabędź niemy - 2ad, gęś zbożowa - 3 w locie, śmieszka - 1. Rzeka Iławka (odc. miejski) w dużej części zamarznięta: krzyżówka w sumie - 360, świstun - 1m, gągoł - 1m, zimorodek - 1, dzięcioł duży - 2, strzyżyk - 3 (w tym jeden śpiewający), jemiołuszka - 50, kruk - 2, sroki, sójki, kwiczoł - 1, liczne bogatki i modraszki, grubodzioby,  dzwońce i czyże. Jeziorak Mały (odmarznięty skrawek przy galerii): krzyżówka - ok 200, łabędź niemy - 14 ad, 4 imm, śmieszka - 3, mewa siwa - 1 (P. Szypulski)

Nidzica: żuraw - 6 osobników w niskim przelocie (K. Szczepkowski)


20.02.2015
Jez.Gołdap: na rozmarzniętym fragmencie jeziora, bielaczek-2f/imm. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Lejławki Małe, gm. Orneta przelatujący żuraw (H. Pomorska)

Zasłyszane żurawie w Dolinie Łyny pomiędzy Brąswałdem a Barkwedą (S. Jakowszczenko)

Lubawa: mój pierwszy skowronek w tym roku, 4 przelatujące gęsi (nieoznaczone) P. Szypulski

Nidzica: szpak - 2 os (K. Szczepkowski)


18.02.2015
Nidzica: samiec pustułki i 15 gili -w okolicach zamku  (P. Walendziak)

17.02.2015.
Iława: stadko ok 100 jemiołuszek na  ul. Lubawskiej, przy Królowej Jadwigi nisko przelatujący samiec krogulca - częsty gość (P. Szypulski)

Kozłowo: pierwsze skowronki - ok 15 osobników (P. Hojdeczko)


16.02.2015
Barczewo:
przelatujący żuraw (H. Pomorska)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: orzeł przedni-1 (1.zima) ptak w przelocie na S. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)


14.02.2015
Barczewo, Staw Więzienny: gęś zbożowa-1 (ptak bez obrączek i płochliwy), krzyżówka-230.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

12
.02.2014
Gołdap, Zalew:
bielaczek-2f, krzyżówka-140, gągoł-1m.(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

Iława: Jezioro Iławskie ok 200 krzyżówek, gągoł - 4m, 1f. Rzeka Iławka w dużej części zamarznięta, były krzyżówki i łabędzie nieme (nie liczone), w powietrzu samica krogulca i na topolach z jemiołą (niedaleko lidla) ok 200 jemiołuszek (P. Szypulski)


10.02.2014
Gołdap, Zalew: bielaczek-1f, gagoł-1f, nurogęś-1m, krzyżówka-210, ł.niemy-2ad. (D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)

09.02.2015.
Iława: stadko ok 100 jemiołuszek na  ul. Lubawskiej. Lubawa: ok 50 jemiołuszek (P. Szypulski)

08.02.20015
Elbląg: dzięcioł zielony, gile, kowaliki, sikory ubogie , modre, bogatki, czarnogłówki, kwiczoł, grubodziób (M. Gawron)

Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą: pośród kliku setek krzyżówek - jeden samiec świstuna (K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Wierzbowo (gm. Kozłowo): 3 bieliki na polu (dorosły i młody, trzeci nieznany) P. Szypulski


07.02.2015.
Gołdap: przelatująca nisko czapla biała w stronę Zalewu. (A.Sereda-Cząstkiewicz)

Brąswałd: u mnie w karmniku trzy kowaliki rządzą, oczywiście są też bogatki, szarytki i modraszki. Raz jeden była sosnówka, czubatka i pełzacz (pewnie leśny, bo to w środku lasu jest). Czasami na jabłko przylatuje samica dzięcioła zielonosiwego, a górą przelecą niezainteresowane pyzą ziarnowo-tłuszczową czyżyki lub raniuszki. Od pewnego czasu słychać tokującego bielika i puszczyka. Natomiast Pani Puszczykowa wieczorami straszyła gości swoim specyficznym okrzykiem (S. Jakowszczenko)

Pielgrzymowo-Borowy Młyn: (łąka w pobliżu rzeki): sowa błotna-1 ad (atakowany przez sójki i kilka srok). Kanigowo: (okolice byłego pgr-u): kwiczoł-około 30 (na głogach), paszkot- około 10 ( na jemiołach w koronie głogów), kos - 1 samiec, szczygieł-15 sztuk (P. Walendziak)


05.02.2015
Okolice Lwowca (powiat bartoszycki): orzeł przedni - ptak wyleciał znad lasu i zaczął krążyć dając się oglądać z 50-100 m przez kilka minut, bąk - jeden osobnik zimujący w trzcinowiskach. W Garbnie: rudzik, strzyżyki i paszkoty (S. Czernek)
02.02.2015.
Iława: jemiołuszka - ok 100 os na topolowych jemiołach przy lidlu, na Iławce zimorodek - 1, strzyżyk - 1; przy Małym Jezioraku - pełzacz ogrodowy (P. Szypulski)

01.02.2015.
Elbląg- para dzięciołów zielonosiwych, grubodziób, 6 gili, dzięcioł zielony, kruk (M. Gawron)

Iława. Jezioro Iławskie: gągoł - para, krzyżówka - ok 120, gęgawa - 1 w locie, śmieszka - 10, w okolicy: dzięcioł duży, strzyżyk cn. - 2, kos, grubodzioby, dzwońce, gile, sroki, sójki, bogatki, modraszki i s. ubogie. Rzeka Iławka odc. miejski (w środkowej części zamarznięta): krzyżówka w sumie - 350, ł.niemy - 2 ad, w okolicy paszkot - 2, stadko ok 80 czyży i jemiołuszka - ok 350 os. Mały Jeziorak krzyżówka ok 200, ł. niemy 2 ad, 4 imm; śmieszka - 44 (P.Szypulski)


25.01.2015
Elbląg- z ciekawszych: dzięcioł zielonosiwy, ponadto dwa myszołowy zwyczajny, dzwońce, kwiczoły, dz. średni, dz. duży. głos dz. czarnego głos dz. zielonego, gile, bogatki, modraszki, czarnogłówki, kruki (M. Gawron)

Iławka (od wypływu z Jez. Dół do Dziarnowka gm. Iława): w sumie ok 200 krzyżówek, ł. niemy - 3, czapla siwa - 5, myszołów - cn. 3, dzięcioł duży, kruk - 1, paszkot - 1, raniuszek cn. 5, stadko kwiczołów - ok. 30 os (P. Szypulski)


24 01 2015

Rezerwat Jezioro Kośno
: łabędź krzykliwy -5 (2 ad. ,3 juv.), łabędź niemy - 3, paszkot -1, raniuszek -7, mysikrólik -5, dzięcioł duży -2, czyż -ok.30
(D. Łapiński)

Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą: ok 1000 krzyżówek na dwóch stawach w tym samiec sołtys - od lat ten sam zimujący, 1 samiec świstuna. W okolicy ok 30 szczygłów, 10 raniuszków, czyżyki, 2 samice gila, 2 myszołowy zwyczajne (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski)


17.01.2015.
Jez. Popówko
od strony Mózgowa (gm. Iława): łabędź krzykliwy - 3, gęgawa - 8 (trzymające się w parach), krzyżówka - 3, wąsatki cn 5, gil - 3, kruk w locie.
Jez Trupel (gm. Kisielice): gęgawa w sumie 7 (2+3+1 w locie, jedna na jeziorze), gągoł - 3 f, kilkanaście krzyżówek. Wonna (gm. Biskupiec) przelatujące 2 ł. krzykliwe na E od strony jez. Karaś (P. Szypulski)
16.01.2015
Kalinowo gm. Giżycko
- sokół wędrowny 1ad. czatujący.
Łankiejmy gm. Korsze - górniczek 12 os. żer. przy drodze nr.592 (Piotr Klukiewicz)

Iława: ok. 80 jemiołuszek przesiadujących na topoli (P. Szypulski)


06.01.2015

Guty,
gm. Giżycko: kos - 1, kopciuszek - 1, kwiczoł - ok. 60, dzięcioł duży - 1, dzięcioł średni - 2, sójka - 4, sroka - 2, gil - 4, sikory: bogatki, modraszki, ubogie (nie liczone). Jezioro Niegocin, gm. Giżycko: łabędź krzykliwy - 10ad + 7juv ( K. Pawlukojć)

Jezioro Iławskie, przy wpływie Iławki do jeziora ok 270 krzyżówek, wśród nich 1 samiec świstuna. W okolicy: gil - 6, paszkot - 2 (P. Szypulski)


05.01.2015
Orneta, dolina Drwęcy Warmińskiej
: krzyżówka ok. 50, myszołów 3, łabędź niemy 6ad. + 3juv., raniuszek - stadko ok. 10 w tym czarnobrewy, czapla siwa 1. (Ż. Ataszkiewicz)

Barczewo, godz.8.30, 9 jemiołuszek odpoczywających i ok.30 przelatujących w kierunku Olsztyna (H. Pomorska)

Iława: przelatujące stado ok 60 kwiczołów (P. Szypulski)


04.01.2015.
Batorowo k/Elbląga:
7 bernikli białolicych. Elblag- kilkanaście jemiołuszek  (M. Gawron)

Nidzica: jemiołuszka - 1os (K. Szczepkowski)

Iława: samica krogulca przelatująca nad osiedlem przy ul Kr. Jadwigi. (P. Szypulski)


03.01.2015.
Batorowo k/ Elblaga:
z ciekawszych 4 bernikle białolice (M. Gawron)