W TERENIE
aktualne obserwacje z terenu

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU

 

OBSERWACJE Z LAT:
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

czerwoną gwiazdką * oznaczono starsze obserwacje wprowadzone po ostatniej aktualizacji
 

26.12.2017
Ilawa,
Jezioro Iławkie i okolice: na jeziorze: krzyżówki, krakwa - 10, czapla biała - 5, kormoran - 1, mewa siwa - 1, śmieszka - 3. W okolicach czeczotka - ok 50 os, paszkot - 2, strzyżyk - 1, dzwońce, grubodzioby i inne (A. P. Szypulscy)


13.12.2017
Napierki (gm. Janowiec Kościelny), w kierunku zachodnim przeleciało stado czajek 22os.  Kanigowo (gm. Nidzica): polująca pustułka
(S. Jakowszczenko)


06.12.2017
Dziarny, oczyszczalnia ścieków, na stawie: krzyżówka - ok 400, cyraneczka - ok 80, świstun - 1 samiec (P. Szypulski)


04.12.2017
Dziarny, oczyszczalnia ścieków: drzemlik - 1 os przelatujący nisko nad stawem, następnie usiadł na topoli (P. Szypulski)


03.12.2017
Iława
, na Jez. Iławskim: kormoran - 1, gągoł - 1 samiec. Na Iławce odc miejski: gągoł - para (A.P. Szypulscy)


01.12.2017
Dziarny, oczyszczalnia ścieków, na stawie: nurogęś - 8 samców, krzyżówka - ok 300 os, cyraneczka - cn. 31 os (P. Szypulski)


27.11.2017
Montowo (gm. Grodziczno), na spuszczonym stawie: czapla siwa - 9, czapla biała - 7 (P. Szypulski)


26.11.2017
Okolice Nidzicy. Przy stawach stabilizacyjnych: żuraw - 2 os. (K. Szczepkowski)


25.11.2017
Dziarny oczyszczalnia ścieków, na stawie: krzyżówka - ok 300 (w tym jedna biała), cyraneczka - ok 20, świstun - ok 20, w okolicy: dzięcioł duży w kuźni, szpak - 4, i pliszka siwa - 1 (P. Szypulski)


18.11.2017
Iława i okolice:
od ponad tygodnia często słyszane i widziane czeczotki (P. Szypulski)


14.11.2017
Okolice Mózgowa:
żuraw - ok 20 os żerujące na polu po kukurydzy. Dziarny: przelot żurawi w kluczu (P. Szypulski)


08.11.2017
Okolice Gietrzwałdu widziane z samochodu stado 80 żurawi nabierało wysokości aby uformować klucz
(S. Jakowszczenko)


07.11.2017
Iława
, spacer wzdłuż Jeziora Iławskiego i Iławki - odc. miejski, poziom wody niebywale wysoki. Od pól słychac żurawie, w powietrzu co jakis czas przelatujące czeczotki w małych grupkach: 3-7 os, krzyzodzioby - 8 os, gile, paszkoty, grubodzioby, trznadle, liczne bogatki. Na Jeziorze Iławskim gągoł - 1 samiec. Nad Iławką kilka strzyżykow, w tym co najmniej 2 śpiewające (P. Szypulski)


06.11.2017
Iława,
os. piastowskie: jastrząb próbujący rozbić stado golębi (blokowców) P. Szypulski


01.11.2016
Iława:
gęś białoczelna - 20 os w przelocie (P. Szypulski)


31.10.2017
Napierki (gm. Janowiec Kościelny): żurawie 18 os. klucz lecący w kierunku zachodnim (S. Jakowszczenko)


28.10.2017
Miłomłyn:
słonka w lesie w pobliżu Jeziora Ilinskiego (S. Jakowszczenko)


20.10.2017
Dziarny oczyszczalnia ścieków, staw: kormoran - 5, czapla siwa - 4, krzyżówka pow 100, świstun - ok 50, cyraneczka - ok 30. Na terenie dzięcioł zielony - samica, dzięcioł duży - 2 w kuźni, w powietrzu patrolujący kruk, przelot gęsi zbożowej i białoczelnej (głosy), żuraw - przelatujący klucz z ok 100 os (dorosłe z młodymi), poza tym bardzo aktywne czarnogłówki, sosnówki, czubatki i mysikróliki (P. Szypulski)


19.10.2017
Dziarny oczyszczalnia ścieków, na stawie: krzyżówka ok 100, świstun - ok 40, cyraneczka - ok 20, łabędź niemy - 3 młode, na sośnie nad stawem kilka czapli siwych z kormoranami, nieopodal na drzewie myszołów - 1, na przelotach już rzadziej gęsi białoczelne, poza tym: droździki, śpiewaki, skowronki, świergotki (P. Szypulski)


15-16.10.2017
Iława: bardzo intensywny przelot gęsi białoczelnej od nocnych godzin do rana (P. Szypulski)


14.10.2017
Ilawa
: od 10 października częste przeloty gęsi białoczelnej (P. Szypulski)


12.10.2017
Dziarny oczyszczalnia ścieków: czeczotka - kilkanaście os. w przelocie  (P. Szypulski)


11.10.2017
Dziarny oczyszczalnia ścieków: krzyżodziób świerkowy - 12 os.  (P. Szypulski)


10.10.2017
Miłomłyn, na obrzeżach miasta obserwowałem stado szpaków liczące 4-5 tysięcy osobników żerujących na łące. Spłoszone odleciały na wschód
(S. Jakowszczenko)

Ilawa: w nocy zasłyszane przelatujące gęsi białoczelne (P. Szypulski)


08.10.2015
Nidzica:
krzyżodziób świerkowy - 17 i 4 os (K. Szczepkowski)


04.10.2017
Dziarny oczyszczalnia ścieków: krzyżodziób świerkowy - 5 widzianych  os., żerujące na świerkach. Na stawie: czapla siwa - 8, kormoran ok 50, krzyżówki, gągoł - 2 (P. Szypulski)


02.10.2017
Miłomłyn: krzyżodziób świerkowy - 16 os  żerujących na świerku (S. Jakowszczenko)


29.09.2017
Dziarny oczyszczalnia ścieków, na stawie: gągoł - 11, krzyżówka ok 40, czapla siwa - 11, kormoran - 8. w powietrzu myszołów - 2 (P. Szypulski)


24.09.2017
Pomiędzy Tardą a Szelągiem w kilku kluczach ok 400 żurawi lecących w kilku kolejnych kluczach w kierunku południowo-zachodnim (S. Jakowszczenko)


23.09.2017
Pomiędzy Miłomłynem a Piławkami grupa ok 300 żurawi nabierających wysokości przed dalszą wędrówką. Okolice Sorkwit, przy drodze nr 16 na polnym nieużytku - 6 czapli białych (S. Jakowszczenko)


19.09.2017
Iława,
osiedle piastowskie: gęgawa - 6 os w kluczu, przeloty droździka i świergotka drzewnego. Na osiedlu koczował sokół wędrowny siejący popłoch wśród krzyżówek, gołębi, srok, kawek i innego ptactwa (A. i P. Szypulscy)


13.09.2017
Gietrzwałd: czajka - 1 os. (S. Jakowszczenko)


11.09.2017
Miłomłyn:
jerzyk - 5 os (S. Jakowszczenko)


10.09.2017
Nidzica: jerzyk - 2 os (K. Szczepkowski)

Zybułtowo (gmina Grunwald): żuraw - ok 200 os na polach pod wsią, w okolicy kania ruda - 3 os. nisko przelatujące (P. Szypulskli)


07.09.2017
Ostróda, na budowanym odcinku drogi nr 7 na miejscu składowania kruszywa: białorzytka - 4 os. (S. Jakowszczenko)


06.09.2017
Nidzica:
pleszka - 1 os
(K. Szczepkowski)


05.09.2017
Dziarny
oczyszczalnia ścieków, na stawie: czapla siwa - 26, czapla biała - 3, kormoran czarny - 24, w górze myszołów
(P. Szypulski)

Okolice Ostródy, węzeł drogowy na południe od miasta - polująca pustułka (S. Jakowszczenko)


03.09.2017
Nidzica:
jerzyk - 1 os
(K. Szczepkowski)


01.09.2017
Nidzica:
jerzyk - 2 os
(K. Szczepkowski)

Iława: płomykówka - 1 os przelatujący nad os. piastowskim (P. Szypulski)


31.08.2017
Miłomłyn:
jerzyk - 2 os
(S. Jakowszczenko)


30.08.2017
Okolice wsi Łajsy (gm. Gietrzwałd) widziane z okna pociągu, na łące: czapla biała - 17, czapla siwa - 1, kilkadziesiąt metrów dalej - 3 kruki na rżysku, w górze bielik i myszołów zwyczajny. Po południu ruszyły żurawie, ok 200 os. przeleciało w kierunku północnym w czterech grupach i kluczu w okolicach Gietrzwałdu (S. Jakowszczenko)

Dziarny oczyszczalnia ścieków (gm. Iława); na stawie: kormoran czarny - 6, czapla siwa - 1, mewa srebrzysta - 1, na terenie:  brodziec piskliwy - 2 żerujące na osadach, liczne pliszki siwe i dymówki, kilka kopciuszków, przelatujące szpaki, śpiewający pierwiosnek. Iława: przelatujący kobuz nad osiedlem piastowskim - zapewne przyleciał na oknówki (P. Szypulski)


29.08.2017
Faltyjanki (gm. Miłomłyn): dymówki ok. 40 os (S. Jakowszczenko)


24.08.2017
Siemiany
(gm. Iława): kobuz - 1 samiec przeganiany przez jaskółki (P. Szypulski)


17.08.2017
Dziarny
oczyszczalnia ścieków (gm. Iława): brzegówka - ok 60 polujące na owady unoszące się nad poletkami z osadem, brodziec piskliwy - 1 żerujący na osadach, mewa srebrzysta - 1 rezydujący osobnik (P. Szypulski)


15.08.2017
Iława:
kobczyk - 2 ganiajce sie osobniki (P. Szypulski)


14.08.2017
Iława:
bielik - dorosły osobnik krążący nad osiedlem piastowskim (P. Szypulski)


10.08.2017
Dziarny
(gm. Iława): przelatujący kobuz (P. Szypulski)


29.07.2017
Wysypisko pod Iławą:
czajka w przelocie - ok 60 os; na wysypisku: śmieszki i mewy srebrzyste (młode i dorosłe) ok 200, bocian bialy - powyżej 200 (żerujące i w kominach), kania czarna 7 w kominie i cn 4 żerujące, kania ruda - cn 2 żerujące, kruk ponad 100, szpak - ok 1000, pliszki siwe itp (P. Szypulski)


28.07.2017
Iława
(osiedle piastowskie):
kobuz przeganiany przez oknówki (P. Szypulski)


07.07.2017
Jezioro Popówko: kormoran czarny – 10, perkoz dwuczuby – ok 20, łyska – kilkaset, czapla siwa – 3, czapla biała – 7, łabędź niemy – 83 ad+kilka pisklaków, gęgawa – ok 20, krakwa – ok 20, krzyżówka - kilkadziesiąt, cyraneczka – 20, czajka – 5, łęczak – 4, śmieszka kilkanaście - ad+juv, rybitwy czarne i białowąse – w sumie 40-50 ad+juv, błotniak stawowy – samica (P. Szypulski)


04.07.2017
Lotnisko Dajtki w Olsztynie: polująca pustułka
(S. Jakowszczenko)


03.07.2017
Stawy rybne w Warlitach Wielkich (gm. Ostróda): czapla siwa 12, łyska - 10, krzyżówka z młodymi, gągoł z młodymi, krakwa 1 os., czapla biała 1 os., rybitwa czarna czarna ok. 10 os., rybołów (S. Jakowszczenko)


24.06.2017
Jezioro Święte (gm. Olsztynek): kania czarna, bielik i rybołów (S. Jakowszczenko)


22.06.2017
Stawy rybne w Warlitach Wielkich (gm. Ostróda): perkozek 2, łyska 22, czapla siwa 7, łabędź niemy z przychówkiem 7 młodych, krzyżówka z 8 młodymi kaczętami, rokitniczka, mewy śmieszki, dymówki, jerzyki (S. Jakowszczenko)


19.06.2017
Okolice Iławy, Jezioro Iławskie: głos bąka. Jamielnik: stado 22 żurawi na polu kukurydzy (S.Olender)


15.06.2016
Jezioro Popówko: kormoran - 2, perkoz dwuczuby 18, łabędź niemy - 88 ad w tym 2 pary z młodymi, gęgawa z młodymi, krzyżówki - kilkadziesiąt, para cyranek, krakwa - 1, łyska - kilkaset, bąk, czapla biała - 6, czapla siwa -1, czajka, rybitwa białowąsa do 10 os, rybitwa czarna do 10 os, rybitwa rzeczna - 1, śmieszka - ok. 30, błotniak stawowy - para, kania czarna - 1, kukułka, trzciniaki, remizy, potrzosy, słowik, dziwonia, przepiórka (P. Szypulski)


12.06.2016
Olsztyn: brzęczka przy ul Warszawskiej (S. Jakowszczenko)


09,06,2017
Zybułtowo: orlik krzykliwy - 2 os w locie (P. Szypulski)
03.06.2017
Okolice Nidzicy: kraska (K. Szczepkowski)
21.05.2017
Nidzica, Wkra: samica mandarynki (K. Szczepkowski)

19.05.2017
Gm. Dywity - Łyna pomiędzy jeziorami Mosąg i Orzełek: pliszka górska 1 os, nurogęś z pięcioma młodymi, czapla siwa, zimorodek i trzciniak, na jez. Mosąg 13 łabędzi niemych, jeden ptak na gnieździe, kilka śmieszek (S. Jakowszczenko)


18.05.2017
Nidzica, Park Gregoroviusa: zaganiacz (K. Szczepkowski)


15.05.2017
Nidzica:
dziwonia i brzęczka (K. Szczepkowski)
14.05.2017
Iława:
świerszczak - 2 os na łące przy stacji bip (P. Szypulski)

08.05.2017
Miłomłyn
: słowik, pierwszy jerzyk (S. Jakowszczenko).
07.05.2017
Iława: pierwsze jerzyki (P. Szypulski)

Olsztyn pomiędzy ulicą Warszawską i Iwaszkiewicza: pierwszy słowik (S. Jakowszczenko).
05.05.2017
Nidzica:
pierwsze jerzyki i słowik (K. Szczepkowski)

Iława: pierwszy trzciniak (P. Szypulski)

02.05.2017
Iława:
pierwsze oknówki na os. piastowskim (P. Szypulski)
01.05.2017
Smolany (gm. Janowiec Kościelny) z ciekawszych: kukułka, dudek, pliszki żółte, potrzeszcz - 3, dymówki, pokląskwa, świergotek drzewny, świstunki leśne, zniczki. Krajewo Kawęczyno: ortolan (P. Szypulski)

Urowo (gm. Zalewo): orlik krzyklliwy. Szymonówko (gm. Małdyty): para orlików krzykliwych. Miłomłyn: gęgawy 3 i 2 os. bez przychówku (prawdopodobnie, bo ozimina wysoka i nie miałem lornetki) S. Jakowszczenko.

29.04.2017
Rudzienice (gm. Iława): kania ruda wykonująca akrobacje powietrzne pomiędzy samochodami jadącymi trasą DK-16. Powodem takiego zachowania kani była jej chęć wylądowania na padlinie leżącej w pasie drogowym (S.Olender)


25.04.2017
Iława:  pierwsza pleszka (P. Szypulski)

23.04.2017
Nidzica
: pierwsza pleszka (K. Szczepkowski)

J.Kirsajty: głowienka-11, hełmiatka-1samiec, perkoz rdzawoszyi-2, perkoz dwuczuby-20, czernica-140, gęgawa-6  (W.Marciniak)


22.04.2017
J.Rynskie. Rybical: świstun-2, czernica-28, w kolonii smieszki mewa czarnoglowa-2 (W.Marciniak)


21.04.2017
Iława: pierwsza piegża (P. Szypulski)

Monetki (gm. Ryn): płaskonos - 1m+1f, perkozek - 4, kwokacz - 8, krakwa - 2m+2f, głowienka - 1m+1f, krzyżowka - 2m+2f, czapla siwa - 1, czajka - 8, orlik krzykliwy - 1, gągoł - 1m+1f, łyska - 6, cyranka - 2m+1f  (E. Witek - Pawlukojć, K. Pawlukojć)


19.04.2017
J.Gołdopiwo: perkoz dwuczuby-50, perkoz rogaty-3, bielaczek-18,  czernica-216, głowienka-6, czapla biała-1, śmieszka-100, kania ruda-1 (W. Marciniak)


18.04.2017
Okolice Szymbarka (gm. Iława): orlik krzykliwy (A i P Szypulscy)


15.04.2017
J.Kirsajty: cyranka-3, cyraneczka-1, bąk-1, bielik-1, czernica-150, ogorzałka-1 (W. Marciniak)


14.04.2017
Jezior Lidzbarskie:
para cyranek, 15 płaskonosów (Maciej Jaroszewski)

Nidzica: pierwsza piegża (K. Szczepkowski)


11.04.2017
Spytkowo (gm. Giżycko), teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych : kruk - 44,  śmieszka - 86, mewa siwa - 14, kania ruda - 2, kawka - 56, wrona siwa - 8, bocian biały - 5, mazurek - 8, pliszka siwa - 8, gawron - 12, mewa białogłowa - 8, mewa srebrzysta - 12, szpak - 10, mewa żółtonoga - 6 (K. Pawlukojć)


10.04.2017
Iława
: pierwsza białorzytka. Jezioro Popówko: pierwszy  piecuszek, perkoz dwuczuby - cn 7 par, zausznik - para,  łyski rozproszone przebywające w pobliżu roślinności wodnej, żuraw - głosy,  łabędź niemy - 30, gęgawa - ok 70 (rozproszone lub w małych grupkach na polu i wodzie), czernica - ok 100 os w kilku grupkach lub osobnych parach, świstun - ok 30 os w grupkach i sparowane,  płaskonos - cn 2 pary, głowienka - ok 40 os w grupie, gągoł - cn 3 os, cyraneczka - para, krakwa 5 par, śmieszka - ok 200,  czajka - zaniepokojony osobnik,   kormoran 4 w locie, błotniak stawowy - samiec. Mózgowo: para bocianów na gnieździe.  Laseczno para bocianów na gnieździe. Stradomno: para bocianów na gnieździe (P. Szypulski)

Ostróda: dwie dymówki. Warlity Wielkie gm. Ostróda:  na stawach rybnych (woda spuszczona) pliszki siwe, piskliwce 4 os, bocian czarny, czapla siwa 12 os i bielik w asyście klikunastu wron (S. Jakowszczenko)


09.04.2017
Iława:
bocian biały - 2 w przelocie, błotniak stawowy - 1 (A i P. Szypulscy)


06.04.2017
Kanigowo: bocian biały-3 w przelocie, żuraw-6 w przelocie, błotniak stawowy-1 samiec w locie patrolowym nad oziminami (P. Walendziak)

Miłomłyn: polująca pustułka (S. Jakowszczenko)


04.04.2017
Kanigowo: bocian biały-dziś przyleciał samiec i od razu zabrał się za gniazdo  (P. Walendziak)

Dziarnówko (teren leśniczówki) : dzięcioł zielonosiwy, raniuszki, pierwiosnki, zięby,kosy, bogatki,czyżyki, czarnogłówki, kowalik,szpaki. Rzeka Iławka od strony Osiedla Lubawskiego: błotniak stawowy, drozd śpiewak (S.Olender)


03.04.2017
Iława
: pierwsze kapturki (P. Szypulski)

Kwiry (gmina Iława): błotniaki stawowe -2, gęgawa w trzcinowisku-2, gody perkozów dwuczubych, potrzeszcz, para żurawi na łąkach (S.Olender)


02.04.2017
Iława, rozlewiska rzeki Tynwałd: bocian w locie, żuraw - para, czapla siwa - 3, łabędź niemy - para, cyraneczka dwie pary, gęgawa 3 pary, jastrząb, dzięcioł zielonosiwy, siniak - 2, pierwszy remiz, śpiewaki, trznadle, pierwsza pokrzywnica, kruk, kulczyki, pierwsze pierwiosnki. W lasach Iławskich pierwsze zniczki (P. Szypulski)


01.04.2017
Nidzica: pierwsze pierwiosnki (K. Szczepkowski)


31.03.2017
Kanigowo: kulczyk-1 śpiewający samiec (P. Walendziak)


30.03.2017
Dziarny oczyszczalnia, na stawie: cyraneczka – 26, około połowy z nich w parach; śmieszka – 7, bocian biały krążący nad stawem (P. Szypulski)

J.Male Olecko: świstun-100,głowienka-3, gęsiówka egipska-1 (W.Marciniak)


29.03.2017
Szczepanki: bernikla białolica-7,cyraneczka - 30,świstun-700, płaskonos -40, rożeniec -100, czapla biała-16, krakwa-30, gęś białoczelna +zbożowa-600 (W. Marciniak)


28.03.32017
Iława:
śpiewające lerki na os. Podleśnym (P. Szypulski)

Sątopy -Samulewo: krakwa-47, łabędź niemy-91,cyraneczka-37, rożeniec -140, gęgawa - 57, czernica-310, świstun-700, głowienka-105, dzwoniec-35, krzyżówka-77, gągoł-131, płaskonos -9, czajka-165, perkoz dwuczuby-22, śmieszka-100, czapla biała-22, bielaczek-1, łabędź czarnodzioby-3 im, łyska-200 (W. Marciniak)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy samotnik-1, kopciuszek-1p i pokrzywnica-1. W okolicy sóweczka w stałym terytorium (D.Cząstkiewicz)


27.03.2017
Iława
: jemiołuszki - głosy z jemioł topolowych przy lidlu (P. Szypulski)

26.03.2017
Jez.Gardyńskie: bąk-1m. Łaki przy Jez.Gardyński: kszyk-5, czajka-2p., słonka-kilka, świergotek łąkowy-12  w okolicy włochatka-1m i 7 stanowisk puszczyka. Zalane łąki Węgliska w P.Piskiej: krakwa-10, świstun-40, cyraneczka-50, cyranka-1para, wodnik-1, samotnik-2, ł.krzykliwy-3ad. Okolice Strzałowa: sóweczka-1m. Krutyń: kopciuszek-1m. Rz. Krutynia: nurogęś-1p., zimorodek-2. Rez. Królewska Sosna: pełzacz ogrodowy-2m w różnych miejscach, droździk-30. Jez.Majcz Wielki: para rybołowów już na miejscu, gągoł-35, cyraneczka-1m, łyska-1, ł.niemy-2, p.dwuczuby-2.(D.Cząstkiewicz)


25.03.2017
Kanigowo (gm. Nidzica): gegawa-około 80 w przelocie, gęś białoczelna-około 30 w przelocie, kopciuszek-1 samiec (P. Walendziak)

Ławice (gm. Iława): bocian biały w przelocie (P. Szypulski)

Babięta, okolica Jez.Krawno: sóweczka-1m, kulczyk-1 w przelocie.(D.Cząstkiewicz)

J.Rydzowka: nurogęś -16  (W. Marciniak)


24.03.2017
Jezioro Popówko: perkoz dwuczuby – cn 3 pary, żuraw – głosy, łyska do 1000 os, czernica – powyżej 100 os, głowienka – do 100 os, gągoł – do 50 os, łabędź niemy ok 70, gęgawa cn 50 os z czego około połowa sparowane, krakwa do 100 os, świstun ok 100, płaskonos – 7, cyraneczka – 1 samiec, czajka – cn 2 pary terytorialne, śmieszka - pow. 100 os, młody bielik potrzos (P. Szypulski)

Iława: pierwszy kopciuszek (A. P. Szypulscy)

Wałdowo (gmina Ostróda) : żuraw-6, bocian biały -2, głos dzięcioła zielonego , pustułka. Rudzienice (gmina Iława): bocian biały- 1 (S.Olender)

Puszcza Piska, okolice rez.Pierwos: sóweczka-2m. Nad Jez.Gardyńskim pełzacz ogrodowy-1m. Okolice Babięt: pliszka górska-1m na piętrzeniu, bocian czarny-1, samotnik-1. Babięta: błotniak stawowy-1para nad trzcinowiskiem.(D.Cząstkiewicz)

J.Pozezdrze: śmieszka-350, bielik-1, gągoł -26. J.Goldopiwo: gągoł-27, bielaczek-12, czernica-8, mewa siwa-28. J.Brozowka: nuroges-2. J.Kirsajty: czernica-400, krzyżówka-20, perkoz dwuczuby-18, gągoł-40, świstun-320, gęgawa -12, nurogęś -12, bielaczek-28. J.Oswin: gęgawa -12, gągoł-22, szpak-250 (W. Marciniak)


23.03.2017
Dziarny oczyszczalnia: gęś zbożowa około 50, odgłosy żurawi (P. Szypulski)

Nidzica, park miejski
kos-1 samiec
śpiawak-1 samiec
paszkot-2 śpiewające samce
gil-słyszany śpiewający samiec
śmieszka-15 w przelocie
Teren koło Izomatu:
gęgawa-6 w przelocie
(P.Walendziak)

Szczepanki: bernikla białolica-3, łabędź krzykliwy-8, krakwa-6, swistun-600, rozeniec-200, ges zbożowa+białoczelna -2000. Staswiny: krakwa-2, perkozek-2, świstun-100, rożeniec -7, czapla biała-2 (W. Marciniak)

Staw Pieckowski: śmieszka-nieliczona, krakwa-62, gągoł-2pary, świstun-6, czernica-3m, 1f, p.dwuczuby-3, łyska-46, ł.niemy-24ad, 5imm. Puszcza Piska, okolice Piecek: droździk-30, orzechówka-2, okolicelesniczówkiKołoin: sóweczka-1m, dzięcioł zielony-1m.(D.Cząstkiewicz)


22.03.2017
Jez. Oleckie: krzyżówka-100, nurogęś-6, gągoł -18
(W. Marciniak)

Jez.Gołdap: ogorzałka-3m, p.dwuczuby-5, bielaczek-1m, 1f, kania czarna-1. Puszcza Romincka: pierwszy rudzik i zniczek. Jez.Pluszkiejmskie: czernica-3 (D.Cząstkiewicz)


21.03.2017
Nidzica(park)
zieba-2samce
rudzik-1samiec
gegawa-1w przelocie
Kanigowo
gęś bialoczelna-6 w przelocie
(P. Walendziak)

Dziarny oczyszczalnia: rożeniec – para, cyraneczka cn 40, świstun cn 8, krzyżówki, 2 pary żurawi, myszołów (P. Szypulski)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza pliszka siwa-1, świergotek łąkowy-2.(D.Cząstkiewicz)


20.03.2017
Puszcza Romincka: sóweczka-1m w znanym stanowisku, śpiewaki i zięby już wszędzie.(D.Cząstkiewicz)


19.03.2017
Bratian (gmina Nowe Miasto Lubawskie): bielik polujący nad potężnymi rozlewiskami Drwęcy. Rodzone ( gmina Lubawa): 4 czaple białe na rozlewiskach Drwęcy (S. Olender)

Polder Sątopy-Samulewo: ptaków mnóstwo, niestety nie policzyliśmy wszystkiego dokładnie. Na noclegowisku, czapla biała-115, gęś białoczelna-9200, g.zbożowa-tylko 1 os. bernikla białolica-20. Świstun-600, rożeniec-400, głowienka-510, czernica-350, perkoz dwuczuby-3, kormoran-140, cyranka-1m, 2f, cz.siwa-11, na polach obok ł.krzykliwy-13, świergotek łąkowy-kilka, potrzeszcz-5m w okolicy, dzwoniec-70, siewka złota-50. Rozlewisko w Trzeciakach: świstun-11, cyraneczka-25. Garbno: kolonia gawrona-11gn. Siniec: puszczyk-1para, Mażany: dzięcioł zielonosiwy-1para, 1m. Jez. Kirsajty: czernica-624, głowienka-60, bielaczek-2f, 4m, gągoł-152, łyska-26, ł.niemy-3ad, gęgawa-17, mewa srebrzysta-4, śmieszka-1, mewa białogłowa-3ad, 1imm, kormoran-27, krzyżówka-2, p.dwuczuby-5. Rozlewiska Węgorapy, Zabrost Wielkie: gęś białoczelna-1700, g.zbożowa-200, bernikla białolica-2, gęgawa-7, rożeniec-92, świstun-720, krzyżówka-549, płaskonos-1m, cyranka-1m, ł.niemy-14, czajka-650, kszyk-1, cz.siwa-7. Lasy Skaliskie: sóweczka-1m. Banie Mazurskie: gawron-3gn. Surminy: bocian biały na gn.(D.Cząstkiewicz, G.Osojca)


18.03.2017
Lubień gm. Miłomłyn - przelot zięby w lesie stado kilkaset os (S. Jakowszczenko)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: śpiewak- kilka, zięba-kilka, słonka-1, jemiołuszka-14. Niedaleko na rozlewisku bobrowym czapla biała-2 (D.Cząstkiewicz, G.Osojca)


17.03.2017
Dziarny (gm. Iława) - oczyszczalnia: świstun - 5 samców, cyraneczka około 150 os,  krzyżówka ok 20 par, paszkot, myszołów (P. Szypulski)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: grzywacz-kilka.(D.Cząstkiewicz), słonka-1.(G.Osojca). Jez.Pluszkiemskie (Czarne): świstun-100, krzyżówka-430, cyraneczka-1m, 1f, gągoł-21, czapla biała-10, cz.siwa-2.(D.Cząstkiewicz, G.Osojca)


16.03.2017
Nidzica -godz. 05 ranny wyjazd do pracy:
gęś białoczelna-ptaki słyszane w trakcie przelotu,
droździk- ptak słyszany w trakcie przelotu.
Okolice Izomatu:
gęś białoczelna i zbożowa-około 150 w przelocie,
gęsi nieoznaczone-około 120-150 w przelocie,
pliszka siwa-1 śpiewający samiec na dachu domu jednorodzinnego,
żuraw-9 w przelocie,
P. Walendziak

Warlity Wielkie gm. Ostróda - stawy rybne - pierwsze pliszki siwe 4 os, czajki 12 os, potrzos, czapla siwa, stado wron 27 os. (S. Jakowszczenko)

Zachodnia cz. Puszczy Rominckiej: sóweczka-3m, 1para  (3 nowe stanowiska), włochatka-1, wodnik-1, kszyk-1, puszczyk-2m, 1para. Gołdap, nad Zalewem: uszatka-1m. Bałupiany: puszczyk-2m. Jez.Pluszkiejmskie (Czarne): gągoł-30, nurogęś-7, krakwa-1m, 1fm świstun-3. (D.Cząstkiewicz, G.Osojca)


15.03.2017

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy kszyk-1m, bocian czarny-2, zięba-7.(D.Cząstkiewicz)

14.03.2017
Dziarny (gm. Iława) - oczyszczalnia: myszołów - 1, na stawie nurogęś ok 110, w przelocie gęsi białoczelne około 250 os. W Iławie pierwsze grzywacze (P. Szypulski)

Śródpolne rozlewisko Giławki pomiędzy Łajsami a Pęglitami (gm. Gietrzwałd): ok 120 os. łabędzi niemych i krzykliwych, ok. 20 os. gęsi zbożowych na oziminie, skowronki, srokosz, czajki, szpaki, żurawie i polujący błotniak zbożowy - dorosły samiec. *Miłomłyn: pierwsze grzywacze (S. Jakowszczenko)

Nidzica: pierwszy grzywacz (K. Szczepkowski)

Wschodnia cz. P.Rominckiej, pow. monitoringowa sów leśnych: włochatka-3, puszczyk-6, bąk-3 w przelocie w różnych miejscach, zmasowany nocny przelot gęsi, świstunów, gągołów i łysek.(D.Cząstkiewicz, G.Osojca, K.Kustusch)


13.03.2017
Gietrzwałd: kania ruda krążącą nad DK 16 (S. Olender)

Puszcza Romincka, rez. Czarnówko: dzięcioł trójpalczasty-1f.(D.Cząstkiewicz)


Puszcza Romincka, Koliki: pierwszy śpiewak-1m, puszczyk-1m.(D.Cząstkiewicz, S.Czernek)

12.03.2017
Iława: pliszka siwa, śpiewająca makolągwa; na Jeziorze Iławskim: śmieszka - ok 250, kilka krzyżówek i łysek; pełzacz. Na Małym Jezioraku pierwsze perkozy dwuczube - 2 os (A. i P. Szypulscy)

Ogonki (gm. Węgorzewo): krzyżówka - 32, gągoł - 14, nurogęś - 6, gęgawa - 11, łyska - 2, łabędź krzykliwy - 2 (K. Pawlukojć)

Gołdap: kawka-800 zbierały sie na nocleg.(D.Cząstkiewicz)


11.03.2017
Kanigowo (gm Nidzica): gęś białoczelna - około 120 w przelocie, gęgawa-około 80 w przelocie, czajka-17 w przelocie. Nidzica okolice Izomatu: gęsi nieoznaczone-około 140 w przelocie, pustułka-2 tokujące pary w pobliżu silosów zbożowych (P. Walendziak)

Iława: pierwsza pliszka, intensywny przelot gęsi białoczelnej, wieczorem/nocą przelot świstuna (P. Szypulski)

Sterławki Wielkie (gm. Ryn): pierwszy bocian biały.  Radzieje (gm. Węgorzewo): czajka - 3, gągoł - 1f. Nowy Harsz (gm. Pozezdrze): krzyżówka - 53, krakwa - 2m+2f, gągoł - 2m + 2f, świstun - 2m+2f, gęgawa - 2, srokosz - 1, łyska - 2, czajka - 1 (E. Witek - Pawlukojć, K. Pawlukojć)

Szczepanki (gm. Wydminy):: świstun-1300,czernica-1,rozeniec-29,cyraneczka-2, (W. Marciniak)

Jez. Pisz, Tumiany: pierwsze pliszki siwe-2, nurogęś-21, gągoł-35, krzyżówka-200.(D.Cząstkiewicz)


10.03.2017
Szymany (gm Nidzica), rozlewisko bobrowe: żuraw-1 ad, gęś białoczelna - około 250 w przelocie, gęś zbożowa - około 150 w przelocie, gęgawa-około 80 w przelocie, krogulec- 1 samica ścigająca sójkę (P. Walendziak)

Rozlewiska rzeki Gołdapy, Popioły: czapla biała-3, cz.siwa-1, ł.niemy-81ad.4imm, cyraneczka-25, gęgawa-2, świstun-17, rożeniec-2m, 1f, czajka-270, krzyżówka-200, brodziec śniady-1. (D.Cząstkiewicz)


09.03.2017
Po południu pomiędzy Nagładami a Gietrzwałdem przy drodze krajowej nr 16, na wzniesieniu pola rzepaku odpoczywało ok. tysiąca gęsi: głównie zbożowe i białoczelne, udało się wypatrzeć w stadzie dwie bernikle białolice. Opodal spacerowało 20 żurawi. Następnego dnia rano gęsi przebywały w tym samym miejsc (S. Jakowszczenko)


08.03.2017
Nidzica-park Gregoroviusa i cmentarz: kwiczoł-kilka tokujących samców. Kanigowo: grzywacz-1 tokujący samiec w locie (P. Walendziak)

Szczepanki (gm. Wydminy): gęś zbożowa i bialoczelna-3000, ł. krzykliwy-2, świstun-30, czajka-600 (W. Marciniak)

Zalew w Gołdapi: gągoł-25, nurogęś-2, kormoran-4, cz.siwa-1, krzyżówka-220. Jez. Gołdap: gągoł-4, bielik-2ad (kopulująca para na lodzie) D.Cząstkiewicz

Dolina Gołdapy w okolicy m.Popioły: szybka wizyta, ptaków sporo głównie krzyżówka i ł.niemy, policzone tylko czapla biała-3. Lasy na N od Srokowa: sóweczka-2m, puszczyk-3. Sztynort: puszczyk-3.(D.Cząstkiewicz, S.Czernek)


07.03.2017
Wałdowo ( gm. Ostróda) : czajki w przelocie- ok.70, żurawie-5 , głosy łabędzi krzykliwych, liczne zbożówki w przelocie na niskim pułapie, śpiewające szpaki , bogatki i kosy, dzięcioł zielony, liczne sroki, wrony, sójka-2. Tyrowo (gm.Ostróda) : gęsi zrywające się z popasu na łąkach Jeziora Drwęckiego w liczbie kilku setek (nieoznaczone -widok z przejeżdżającego auta) ( S.Olender)

Zalew w Gołdapi: sieweczka obrożna-1 nadal obecna.(D.Cząstkiewicz)


05.03.2017
Kanigowo: gęś białoczelna-około 150 w przelocie, g.zbożowa-około 50 w przelocie, kormoran czarny-6 w przelocie, świergotek łąkowy - 20 w przelocie (P. Walendziak)

Fragment szlaku Iławski Biskupin w okolicy wsi Gardzień (gm. Iława): para żurawi, para łabędzi krzykliwych lądująca na polu, intensywne przeloty gęsi, głównie zbożowych - łącznie ok. 500 sztuk, czajka-6, śpiewające skowronki, trznadle, kosy, dzwoniec, stadko czyżyków, kowaliki-2, liczne bogatki, dzięcioł duży, duże stado szpaków żerujące na łące ( S.Olender)

Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsze potrzosy-2, siniaki-2 (A.Sereda-Cząstkiewicz)(D.Cząstkiewicz, A.Sereda-Cząstkiewicz)


04.03.2017
Polder Sątopy-Samulewo: gągoł-265, nurogęś-63, czernica-31, głowienka-89, krzyżówka-1400, ł.niemy-34ad, gęgawa-91, kormoran-21, cyraneczka-58, g.zbożowa-500, g.białoczelna-100, rożeniec-63, łyska-15, świstun-55, bielik-2imm, 1ad, mewa siwa-5, m.białogłowa-1ad, czajka-70, wrona-31, dzięcioł czarny-2, dzwoniec-120, zięba-1, kuropatwa-1para, czeczotka-1. Rozlewisko w Koloni Nisko: batalion-1, siewka złota-3, czajka-680, krzyżówka-61, cyraneczka-15, ł.niemy-61ad, 6imm, gęgawa-27, czapla biała-2, śmieszka-6, gągoł-80, nurogęś-1m, 1f, rożeniec-2m, 1f, głowienka-3, czernica-14, krakwa-1m, 1f, świstun-2.  Ściernisko kukurydzy w okolicy m. Grzęda: g.zbożowa-5300, g.białoczelna-1400, gęgawa-29, bernikla białolica-13, ł.krzykliwy-31ad, 13imm, siniak-1, potrzeszcz-1. Rozlewiska rzeki Gołdapy w Popiołach: ł.niemy-98ad, 5imm, krzyżówka-520, rożeniec-1m, świstun-34, czapla biała-1, cz.siwa-1, cyraneczka-3m, 1f, czajka-320, śmieszka-30, m.siwa-30, g.białoczelna-2. Zalew w Gołdapi: sieweczka obrożna-1 nadal obecna, krzyżówka-350, bielaczek-3m, 2f, gagoł-28, nurogęś-4m, 3f, potrzos-1, wrona-41. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: sóweczka-1m nadal obecna.(D.Cząstkiewicz)


03.03.2017
Szczepanki,  Łąki Staświnskie: łabędź niemy - 39, łabędź krzykliwy-35, krzyzowka-700, gęś zbożowa - 970, gęś białoczelna -390, świstun -35, gegawa-20, rożeniec-2, bielik-1.(W. Marciniak)

Ostrowo rozlewiska rz.Jarki: ł.niemy-5ad, czajka-4, żuraw-2, mewa siwa-1ad. W okolicy kolejne lerki-2, ptaki śpiewały. Zalew w Gołdapi: sieweczka obrożna-1ad ptak żerował na lodzie na glonach wyrzuconych przez rzekę, krzyżówka-260, czernica-1m, świstun-1m, gągoł-21, nurogęś-4m, 4f. Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwsza czajka-1 na polanie.(D.Cząstkiewicz)


02.03.2017
Popioly: gągoł -24, łabędź niemy - 82, swistun-37, krzyżówka - 220,czajka-110. Zabrost: krzyzowka-300,czajka-150, świstun - 12, rożeniec-7, łabędź niemy-110, gągoł -57, bielik-1. Mieduniszki: czajka-120, łabędź niemy-47, żuraw - 8 (W. Marciniak)

Nidzica: gęś białoczelna i zbożowa-około 150 w przelocie, gęś białoczelna-23 w przelocie (P. Walendziak)


01.03.2017
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: sóweczka-1m. Pierwsza lerka-2 (D.Cząstkiewicz)


28.02.2017
Jez. Gołdap: ł.niemy-9ad. Ostrowo rozlewiska rz.Jarki: ł.niemy-17, czajka-15, krzyżówka-40, gagoł-11.(D.Cząstkiewicz)

Rozlewiska rzeki Gołdapy i Węgorapy w Niecce Skaliskiej (Łączna suma ptaków koło miejscowości Popioły, Zabrost Wlk. i Dabrówka): ł.niemy-390, krzyżówka-800, świstun-10, rożeniec-5m, czernica-2, głowienka-8, gągoł-42, cyraneczka-10, gęgawa-41, g.zbożowa-68, g.białoczelna-7, czapla biała-5, czajka-650, siewka złota-8, siewnica-1, brodziec śniady-1, kormoran-3, siniak-2, kwiczoł-110, szpak-50, wrona-50.(D.Cząstkiewicz, W.Marciniak)


27.02.2017
Kanigowo-Siemiątki-las Zagrzewski
(gm. Nidzica)
szpak-3 śpiewające samce w wiosce
gęsi- nie oznaczono w trakcie przelotu czterech kluczy ptaków w liczbie około 240
białoczelna-około 80 w przelocie,36 żerowało na podmokłych oziminach oraz 2 klucze w liczbie około 110 ptaków
gęgawa-44 w przelocie
skowronek-spora ilość  ptaków w przelocie, nieliczne już stacjonarne i tokujące
żuraw-2 w przelocie
kos-1 w przelocie i 1 śpiewający
potrzeszcz-1 śpiewający samiec
raniuszek-5 ptaków
czyż-około 60 w zaroślach olchowych
kowalik-1
lerka-1 śpiewający w przelocie
paszkot-2 w przelocie i 1 śpiewający
myszołów włochaty-2 w kominie
łabędź niemy-1 ad w przelocie
śpiewak- 1 samiec śpiewający z czubka modrzewia
kruk-21 sztuk żerujących na padłym rocznym dziku
poza tym ma terenie wioski pierwsze tokujące synogarlice, dzwońce i samiec makolągwy oraz 3 grubodzioby
Kolonia Kanigowo
bielik-1 młody ptak w przelocie
srokosz-2 ad
czajka-3 stada19+13+42 w przelocie
żuraw-5 w przelocie
szpak-9 w przelocie
P. Walendziak

Jez. Juno: krzyżówka-150, gągoł-3, krakwa-2m. Piękne rozlewiska rzeki Gołdapy i Węgorapy w Niecce Skaliskiej (Łączna suma ptaków koło miejscowości Popioły, Zabrost Wlk. i Dabrówka): czajka-700, ł.niemy-381, ł.krzykliwy-6ad, krzyżówka-140, gągoł-1, świstun-3, gęgawa-20, g.zbożowa-45, g.białoczelna-3, żuraw-ok.20, siewka złota-1, czapla siwa-1, myszołów włochaty-5, szczygieł-30, potrzos-2, bielik-1imm, skowronki-kilkadziesiąt, szpak-setki, wrona siwa-40.(A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)


22.02.2017
Puszcza Romincka, Polana Hajnowiecka: pierwszy żuraw-1, ptak siedział na polanie. Kolejne skowronki-2. (A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)


21.02.2017
Kanigowo
, kol.Kanigowo oraz okolice stawów stabilizacyjnych (gm. Nidzica): skowronek-około 40 sztuk; ptaki zerowały na  ugorze po rzepaku, część ptaków w trakcie przelotu, żuraw-1 ptak w przelocie, czapla siwa-1 ptak w przelocie, mewa śmieszka-10 ptaków nad stawami, potem przelot w kierunku Borowego Młyna, ptaki w szacie spoczynkowej, łabędź niemy- 1para, krzyżówka-około 300 sztuk (P. Walendziak)

Okolice Gietrzwałdu: cztery żurawie na oziminie (S. Jakowszczenko)

Dziarny (gm. Iława):  skowronki w przelocie (P. Szypulski)

Gołdap: pierwszy skowronek-1.(A.Sereda-Cząstkiewicz)


20.02.2017
Nidzica:
pierwszy żuraw (K. Szczepkowski)


10.02.2017
Miłomłyn:  w karmniku grubodziób, kosy, trznadle, czyże, zięba, modraszki i bogatki. Opodal jemiołuszka - ok 80 os.  i paszkot dzielnie, ale bezskutecznie broniący jemioły na wiązie (S. Jakowszczenko)


06.02.2017
Iława, Osiedle Podleśne: jemiołuszka ok 40 os  (P. Szypulski)

Puszcza Romincka: potężne stado czyża 5000-6000 osobników. Ptak żerowały w olsie. Liczebność prawdopodobnie zaniżona. Sóweczka-1m w kolejnym miejscu.(D.Cząstkiewicz)


05.02.2017
Dziarnówko (gm. Iława), na Iławce: łabędź niemy - 2 ad, 3 imm; łabędź krzykliwy - 3 ad, cyraneczka - 4 samce i 2 samice; krzyżówka około 200, kos - 2, strzyżyk - 1. Okolice Małego Boru (gm. Iława) myszołów - 2, strzyżyk - cn 2, kruk - 2, dzięcioł średni - 1. Bratian myszołów włochaty - 1, kwiczoł - ok 30, zimorodek - 1 nad Drwęcą (P. Szypulski)


04.02.2017
Bagno Nietlickie, obeszliśmy całe bagno dookoła (około 12 km) co nie przeniosło się na obserwacje bo widzieliśmy tylko: myszołów włochaty-4, bielik-4, srokosz-1 (D.Cząstkiewicz, R.Locman)

03.02.2017
Puszcza Romincka: sóweczka-1m, orzechówka-1.(D.Cząstkiewicz)


30.01.2017
Puszcza Romincka: tej zimy dużo stadek krzyżodziobów świerkowych, głównie są to pojedyncze osobniki lub małe stadka. Dziś trafiło się większe 21os. (D.Cząstkiewicz)

Iława: jer ok 10 os, jemiołuszka - ok 50 os (P. Szypulski)


29.01.2017
Rzeka Gołdapa, Grunajek: krzyżówka-220. Zakałcze, rz. Gołdapa: czapla siwa-3. Miczuły: gil-10. Dąbrówka Polska: szczygieł-40. (A.Sereda-Cząstkiewicz, D.Cząstkiewicz)


26.01.2017
Olsztyn/Łupstych:
srokosz - 1 os (P. Szypulski)


22.01.2017
Iława
osiedle piastowskie: pustułka (jako miejsce odpoczynku wybrała poddasze naszego bloku). Jezioro Iławskie: kilkadziesiąt krzyżówek. Na wpływającej do jeziora rzece Iławce: kokoszka - 1, w okolicach liczne dzwońce, bogatki, pojedyncze modraszki, grubodzioby, samiec kosa, paszkot i śpiewający strzyżyk (A.P. Szypulscy)


18.01.2017.
Iława: jemiołuszka - ok 10 os (P. Szypulski)


17.01.2017
Jez. Juno: krzyżówka-295f, 304m, ł.niemy-9ad, 1imm, czernica-1f/imm, gągoł-1f, 1m. Niecka Skaliska: myszołów włochaty-1, m.zwyczajny-3. Banie Mazurskie: jemiołuszka-10.(D.Cząstkiewicz)


09.01.2017
Worliny (gm.Łukta), Jezioro Isąg: ok 500 krzyżówek, 2 perkozy dwuczube, 8 nurogęsi, para gągołów, 8 czernic i jeden bielik - dorosły, który stwierdził, że to towarzystwo nudzi się siedząc nieruchomo na wodzie więc przepędził stado na drugą stronę jeziora. Woda była jeszcze niezamarznięta (S. Jakowszczenko)


06.01.2017
Iława- środkowy odcinek rzeki Iławki:
zimorodek-1, czyżyki żerujące na szyszkach olchy- ok.30, liczne bogatki, raniuszki żerujące w nadrzecznych krzewach -5, myszołów -1, sroki-14, z kaczek wyłącznie krzyżówki, 2 młode łabędzie nieme ( S. Olender)


02.01.2017
Nidzica, droga nr 7 - obwodnica,  pustułka czatująca  na przewodach nad drogą (S. Jakowszczenko)