W TERENIE
aktualne obserwacje z terenu

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU

 

OBSERWACJE Z LAT:
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

czerwoną gwiazdką * oznaczono starsze obserwacje wprowadzone po ostatniej aktualizacji
 

31.12.2018
Jezioro Popówko: kormoran - 1, łabędź niemy - ponad 250 os, gęgawa - ok 60, krzyżówka - para, bielik - 1 dorosły nękający gęgawy. Oczyszczalnia Dziarny: na stawie kilkanaście krzyżówek i cyraneczka - ok 60, krogulec przelatujący nad karmnikiem, dzięcioł zielony - samica na szczycie lipy (P. Szypulski)


30.12.2018
Nidzica: jemiołuszka - 20 os (K. Szczepkowski)


29.12.2018
Informacja od mojego ojca: Wenecja (gm. Morąg): 4 klucze gęsi z głośnym gęganiem lecące na zachód w łącznej liczbie ok 600 os. (S. Jakowszczenko)


23.12.2018
Rodzone (gm. Lubawa):
srokosz czatujący na krzaku nieopodal rz Drwęcy (P. Szypulski)


27.11.2018
Jezioro Popówko w większosci pokryte cienkim lodem: łyska - ok 80, bielik - 2 dorosłe, myszołów 1, łabędź krzykliwy - dwa dorosłe + trzy młode, łabędź niemy około 200, gągoł do 20 os, wąsatka - głosy (P. Szypulski)


21.11.2018
Jezioro Popówko: łyska ponad 200, czapla siwa - 5 w locie, łabędź niemy około 150, gęgawa - około 100, gęś białoczelna - 5, gągoł do 30, krakwa do 200, krzyżówka ok 400, cyraneczka - kilkadziesiąt, nurogęś 2 samice, bielik - 1 polujący dorosły os, kruki w locie - 2+7, wąsatki - głosy, rudzik śpiew, strzyżyk. Stradomno (gm. Iława): polująca pustułka (P. Szypulski)


17.11.2018
Iława:
pierwsze czeczotki - kilkanaście os, na Iławce (odc. miejski): czernica - para, głowienka - para, krzyżówki, łabędzie i łyski (P. Szypulski)


16.11.2018
Nidzica:
jemiołuszka - 6 os (K .Szczepkowski)

Iława: przelatujący jastrząb nad lasem przy osiedlu lubawskim. Oczyszczalnia Dziarny: dzięciol zielony, przelot 6 kruków (P. Szypulski)


11.11.2018
Nidzica:
czapla biała - 1 os, nad Wkrą przy ul. Kilińskiego (K Szczepkowski)


02.11.2018
Grzybiny
(gm. Działdowo): srokosz - 1 os. Łysakowo (gm. Nidzica): potrzeszcz - 1 (P. Szypulski)


27.10.2018
Jezioro Isąg od strony Worlin gm. Łukta: ok 1200 krzyżówek, w tym sołtys - 4, ok. 60 perkozów dwuczubych, 1 gągoł, 12 kormoranów. W lesie słonka i słyszana jemiołuszka, ale to mogła być szpacza prowokacja (S. Jakowszczenko)


01.10.2018
Kanigowo - wyrobiska po żwirowni:
czapla biała-1 ptak czatował
dymówka-12 sztuk polowało nad wyrobiskami
cyraneczka-około 60 sztuk
żuraw-kilka kluczy w przelocie około 300 sztuk
poza tym spore ilości zięb, trznadli, liczne jeszcze skowronki, śpiewające kopciuszki, pierwiosnki oraz mieszane stada drozdowatych: kosy, kwiczoły i paszkoty
P.Walendziak


26.09.2018
Wirwajdy (gmina Ostróda): kania ruda (S.Olender)


25.09.2018
Jezioro Popówko: z ciekawszych pustułka polująca na polach, rybołów, przelotne czajki, gęsi zbożowe i gęgawy, na wodzie coraz więcej świstunów (P. Szypulski)


21.09.2018
Jezioro Popówko: kormorany, perkozek – 7, perkoz rdzawoszyi, perkozy dwuczube liczne łyski, żurawie na polach, czaple białe i siwe, rybołów, błotniak stawowy – samica, gęś zbożowa - 1, gęgawa - 10 w przelocie, krakwa około 200, świstuny, cyraneczki, płaskonosy, skowronki rudziki pierwiosnki, białorzytka na polu, liczne dymówki (P. Szypulski)


17.09.2018
Jez. Popówko: kormorany, perkozy dwuczube, perkozki, żurawie na polach i przelatujące, łyski, czaple białe i siwe, bataliony, brodźce piskliwe,  kszyki, łęczak, mewy srebrzyste, śmieszki, rybołów - 1 os z rybą atakowany przez jaskółki, błotniak stawowy - 1 samica, łabędzie nieme, cyraneczki, krakwy, świstuny, gęgawy, płaskonosy, skowronki i świergotki (łąkowe i drzewne)  w przelocie, setki dymówek w trzcinowiskach i w powietrzu (P. Szypulski)


02.09.2018
Nidzica: jerzyk - 1 os (K. Szczepkowski)


31.08.2018
Jezioro Popówko: kormorany - kilka, łyska - kilkaset, wodnik - głos, perkozki - cn 5, perkozy dwuczube z młodymi - kilkanaście,  zausznik - 1, czapla siwa - 3, czapla biała około 20, cyraneczka i krakwa około 250 w mieszanym stadzie, łabędź niemy około 150, czajki w przelocie - ok 40 os, rybołów - 1 polujący, błotniak stawowy młody + dorosły samiec atakujący kaczki na wodzie, zimorodek - 1 (P. Szypulski)


26.08.2018
Iława (osiedle piastowskie): sokół wędrowny - przelatujący osobnik wzbudzający popłoch wśród gołębi, kawek i reszty ptactwa (P. Szypulski)


24.08.2018
Dziarny - oczyszczalnia: białorzytka - 1 samiec, brodziec piskliwy - 1os., dzięcioł zielony - głos. Iława: dzięcioł czarny odzywający sie w okolicy centrum miasta (P. Szypulski)


16.08.2018
Gm. Kozłowo: kulik wielki, dorosły bielik, samica blotniaka stawowego. Wzdłuż drogi na przewodach el. stada dymówek i oknówek w drodze na południe. W jednym z gniazd jeszcze dwa młode bociany (S. Jakowszczenko)


19.07.2018.
Dziarny oczyszczalnia: trzmielojad - 1 przelatujący os (P. Szypulski)


18.07.2018
Dziarny oczyszczalnia:
brodziec piskliwy - cn 3 os (P. Szypulski)


13.07.2018
Jez. Popówko: czapla biała - 8, łyska - ok 1000 dorosłe z młodymi, żuraw - 2, perkozy dwuczube - 3 pary z młodymi, perkozek - 1, gęgawa - ok 100 dorosłe z młodymi, gęś zbożowa - 1, krzyżówki, płaskonos - 1, cyraneczki, łabędź niemy - ok 200 os w tym 3 pary z młodymi (5,3,3 pisklaki, 2 rodziny miały po 1 pisklaku odm. polskiej), kszyki - kilka, łęczak - 1, czajka - ok 30 dorosłe z młodymi, nieliczne śmieszki, rybitwa czarna cn - 2 os, błotniak stawowy - 1 samiec, kania czarna - 1os, wąsatki - kilka os. Jezioro Karaś: 2 rodziny wąsatek, w sumie para dorosłych i 2 młode + 4 młode. Iława: derkacz (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


12.07.2018.
Iława:
pustułka - 4 os na "czerwonym kościele" (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


10.07.2018
Dk-16 w miejscowości Wirwajdy (gm. Ostróda): kania ruda (S.Olender)


08.07.2018
Jezioro Jeziorak w okolicy Szałkowa (gm. Iława): polująca kania czarna ( S.Olender)


03.07.2018
Jezioro Popówko:
perkoz dwuczuby - kilka par z młodymi, czapla siwa - cn. 15 os, czapla biala - 3, bardzo liczne łyski z młodymi, wodnik - odgłosy, kormorany, krzyżówki, cyraneczki, gegawa - ok 10 par z młodymi, łabędź niemy - ok 180 os w tym tylko 2 pary z młodymi, czajka - 18 os (dorosle+młode), sieweczka rzeczna - 1 os. Stradomno - kania rdzawa (P. Szypulski)


29.06.2018
Iława,
osiedle podleśne: dzięcioł zielonosiwy - 1 os (P. Szypulski)


26.06.2018
Dziarny:
zaroślówka - śpiewający samiec (udokumentowane nagraniem), moje pierwsze stwierdzenie (P. Szypulski)


07.06.2018.
Iława, rozlewiska rzeki Tynwałd: czaple siwe, płaskonosy, cyranki, cyraneczki, krzyżówki, czajki, krwawodzioby tokujące, kszyk tokujący, śmieszki - kolonia, wodnik, zielonka, łyski z młodymi (P. Szypulski)


11.05.2018
Iława, rozlewisko rzeki Tynwałd: czapla biała - 1, czapla siwa - 4, łyski, cyranki, świstuny, krzyżówki, łabędzie nieme - 11 w przelocie, brodziec piskliwy - cn. 2, tokujący łęczak, batalion - ok 30, czajka - do 10, śmieszka kilkadziesiąt (powstała mała kolonia lęgowa), bocian biały - 2 (żerujące - potem poleciały na gniazdo i kopulowały, gniazdo przez wiele lat nie było zajmowane a znajduje się na terenie miasta) P. Szypulski


08.05.2018
Jezioro Popówko:
perkoz dwuczuby - do 15 os, kormoran - do 10 os, bąk - głos, łyska - rozproszone pojedyncze osobniki, żuraw - odgłosy, łabędź niemy - ok 70, płaskonos - 1 para+samiec, krzyżówka - 1 samiec, cyranka - głos, gegawa - ok 30, świstun - 2 pary, rybitwa czarna - do 20 os, czajka - 1, błotniak łąkowy - para, rybołów - 1,  poza tym słowik, trzciniak, rokitniczki, remizy, świergotki łąkowe i inne ptaki (P. Szypulski)


07.05.2018
Iława:
pierwsze jerzyki słyszane przeze mnie (P. Szypulski)


06.05.2018
Kanigowo teren byłej żwirowni:
sieweczka obrożna-2 pary
czajka-2 pary zaniepokojone krukiem który pił wodę
kruk-gniazdo pary z młodymi ścięte przez myśliwego który jest właścicielem lasu pobliżu gniazda na krzewie bzu czarnego widziany podlot kruka więcej młodych nie stwierdzono
krwawodziób-1 para
kwokacz-7 sztuk
rycyk-1 ad tokujący
(P. Walendziak)


02.05.2018
Kanigowo: wilga-2 spiewajace samce, dudek-1 ad odzywał się z polnej sterty kamieni, wrona siwa-1 ad karmiący młode (P. Walendziak)


30.04.2018
Nidzica: pierwsze jerzyki (K. Szczepkowski)


29.04.2018
Iława - las grądowy na odcinku Osiedle Lubawskie- Dziarnówko: kosy, zięby, pierwiosnki, kapturki, świstunki, na rzece Iławce: gęgawy, brzęczka, trzciniak, mewy śmieszki, rokitniczka, na łąkach nad Iławką czajki, dorosły bielik , w miejscowości Dół żuraw i bocian biały żerujący na polu obsianym oziminą, polujący samiec błotniaka stawowego (S.Olender)

Kolonia.Kanigowo:
błotniak stawowy-2 patrolujace samce
bazant-1 para ptaków
srokosz-1 ad
Kanigowo:
kruk-1 zniepokojona para przy gniezdzie w którym są młode
bażant-1 samiec
słowik-1 samiec spiewajacy na terenie cmentarza
P. Walendziak


28.04.2018
Rzeka Marózka na odcinku Swaderki-Kurki: podczas krótkiego spływu zauważone: na J.Pawlik para gągołów oraz łabędzi niemych, rokitniczka, trzciniak,na J. Święte buczenie bąka, głosy żurawi, brzęczka ,trzciniak,rokitniczka, kukułka,od połowy przełomu rzeki do ujścia do J. Świętego 2 samotniki, na trasie przełomu śpiewające zięby, kapturki, pierwiosnki, bogatki, kowaliki, świstunki,dzięcioł duży, dzięcioł czarny (S.Olender)

Smolany (gm. Janowiec Kościelny): pierwszy słowik i kukułka (P. Hojdeczko, K. Szczepkowski, P. Szypulski)

Iława: osiedle piastowskie: pierwsze oknówki (P. Szypulski)


19.04.2018
Iława: pierwsza pleszka (P. Szypulski)


18.04.2018
Lasy pod Iławą: pierwsza świstunka. Iława: trzcinniczek na Iławce (P. Szypulski)


15.04.2018
Iława:
jemiołuszki nadal na cmentarzu - ok 30 os (P. Szypulski)


14.04.2018
Rozlewiska w pobliżu Wólki Majdańskiej gm. Miłomłyn - 30 gęgaw, para płaskonosów, jeden ł. niemy, ok 100 śmieszek, ok 30 os. krzyżówek, duże mieszane stado szpaków, kwiczołów i czajek, para żurawi, pliszki siwe, myszołowy. Jezioro Karnickie gm. Miłomłyn: brzęczka (słyszana), na jeziorze Ligowskim gm. Miłomłyn: kilkanaście czapli białych i stado czernic cn. 100 osobników (S. Jakowszczenko).

*Nidzica: pierwszy kulczyk (K. Szczepkowski)


13.04.2018
Jezioro Popówko: mewa mała ok 50 os. (P. Szypulski)


12.04.2018
Dziarny oczyszczalnia: orlik krzykliwy - 1 os w locie, bielik - 2 dorosłe os. krążące nad lasem. Iława, cmentarz - jemiołuszki, osiedle piastowskie: na bagienku zielonka - odgłosy (P. Szypulski)


11.04.2018
Dziarny oczyszczalnia: piegża, zniczek i dzięcioł zielonosiwy, na stawie para gągołów  (P. Szypulski)


10.04.2018
Dziarny oczyszczalnia
: pierwszy piecuszek (P. Szypulski)


09.04.2018
Iława, rozlewiska rzeki Tynwałd: świstun – do 20 os, cyraneczka – kilkadziesiąt, cyranki – cn. 3 pary,  płaskonos – ok 15, rożeniec – ok 10, krakwa – ok 10,  gągoł - cn 1 para, krzyżówki,  gęgawa – 2, śmieszka - ok 300, łyski, żuraw – 2 pary, brodziec piskliwy – 1, kszyk – 1, czajka – 1 zaniepokojony os, czapla siwa - 1, błotniak stawowy – samiec. W mieście jemiołuszka - kilkanaście (P. Szypulski)


08.04.2018
Iława-Osiedle Piastowskie (okolice bagienka): pierwszy piecuszek. Dziarnów ko (gm.Iława)- teren leśniczówki: dzięcioł zielony, bielik, piegża, szpaki, drozd śpiewak, zięby, kosy, samiec błotniaka stawowego, c zapla siwa. Rodzone (gm. Lubawa)-ujście Iławki: bielik, żurawie (głosy dochodzące z bagiennego lasu), śpiewające zięby, rudzik, sosnówki, kowaliki, drozd śpiewak (S. Olender)

Kanigowo-Borowy Młyn-stawy stabilizacyjne (gm. Nidzica):
jastrząb gołębiarz-samica wysiaduje
mewa siwa - 2 (jeden ptak w szacie 1 zimowej a drugi ptak w szacie 2-3 zima)
mewa śmieszka -8 ad w szacie godowej
wrona siwa-1 para
pierwiosnek-kilka śpiewających samców
łabędź niemy-1 para
krzyżówka-1 samiec
żuraw-1 para żerowała, 1 para w przelocie
Kolonia Kanigowo-nieczynne wyrobisko żwirowe na terenie pola uprawnego oraz skład  żwiru (gm. Nidzica):
łabędź niemy-1 ad
krzyżówka-3 samce i 2 samice
czajka- 3 pary
brodziec krwawodzioby-3 ad
sieweczka obrożna -2 ad
pliszka siwa -około 30 ptaków żerowało nad brzegiem wyrobiska
pliszka żółta – 2 samce
białorzytka-1 samiec
P. Walendziak


07.04.2018
Kanigowo (gm. Nidzica):
pliszka siwa-kilka ptaków słyszanych w trakcie przelotu
kopciuszek-kilka śpiewających samców
kulczyk-2 śpiewające samce
żuraw-6 w przelocie
bocian biały-para kopulowała na gnieździe
lerka-kilka śpiewających samców
srokosz-1 ad czatował nad oziminami
myszołów zwyczajny-samica wysiaduje na gniezdzie
Tatary-przy e-7 (gm. Nidzica):
bocian biały-1 para na gnieździe
P. Walendziak


06.04.2018
Dziarny oczyszczalnia: pierwszy pierwiosnek, kapturka i dymówka, na stawie: płaskonos - para (P. Szypulski)

Kanigowo (gm. Nidzica):
dymówka-1samiec w przelocie
Napierki
czajka-6 sztuk
P. Walendziak


05.04.2018
Napierki (gm. Janowiec Kościelny):
czajka-około 200 sztuk
siniak i grzywacz-około 50 sztuk
Kanigowo (gm. Nidzica):
kopciuszek- 1 śpiewający samiec
modraszka- para w trakcie noszenia materiału
Powierż (gm. Janowiec Kościelny.):
bocian biały-1 para na gnieździe.
(P. Walendziak)


04.04.2018
Dziarny oczyszczalnia: pokrzywnica - 2 os żerujące na resztkach w karmniku i pod nim. Iława: pierwszy kopciuszek (P. Szypulski)


31.03.2018
Napierki: czajka-około 150-200 sztuk na podmokłej łące. Kanigowo: rudzik-1 ad żerował w przydomowym ogródku (P. Walendziak)


28.03.2018
Jezioro Popówko:
żuraw - cn 3 pary, łyska - kilkaset os, bernikla białolica 4 os, gęś białoczelna cn. 20 na wodzie,  gęgawa - kilkadziesiąt os na wodzie+osobniki na polach+przelotne, kilkanaście kluczy różnych gęsi, w tym największy pojedynczy z odnogami - mieszany klucz białoczelnych i zbożowych około 700 os, rożeniec cn 7 os., czernica - kilkadziesiąt, gągoł - kilkadziesiąt, cyraneczka - pow. 100 os, głowienka - do 100 os, świstun do 1000 os, płaskonos - cn 1 para, łabędź niemy - ponad 150 os, błotniak stawowy - 1 samica, czajka - 1, dwie wrony lecące z materiałem na gniazdo (P. Szypulski)


27.03.2018
Dziarny (oczyszczalnia), na stawie: świstun - ok 30, krakwa - 10 (P. Szypulski)

Kanigowo (gm. Nidzica):
lerka-kilka śpiewających samców
bocian biały-1 ad na gnieździe
myszołów zwyczajny-1 para tokująca i budująca gniazdo
pustułka-1 czatujący na linii wysokiego napięcia samiec
P. Walendziak


26.03.2018
Kanigowo (gm. Nidzica):
gegawa-30 w przelocie
białoczelna około-150 w przelocie
czajka-9 sztuk atakowane przez jastrzębia gołębiarza
grzywacz-około 20 sztuk w przelocie
P. Walendziak

Dziarny (oczyszczalnia i okolice); dziś wiosennie: rozśpiewane makolągwy, zięby, bogatki, trznadle, dzwońce, śpiewaki, kosy i inne wróblowe, pierwsze pliszki. Na stawie nurogęsi - 3, kilka gągołów, świstun - para, czernica - para + jeden (niewypierzony samiec?), para cyraneczek, para gęgaw, kilkanaście śmieszek. Na odcinku Iławki za oczyszczalnią: gągoł - ponad 20, kika par cyraneczek, gegawa - para, dużo gęsi w przelocie, żuraw - para terytorialna + odgłosy + para w przelocie, dzięcioł zielonosiwy, pierwsze potrzosy i lerki, śpiewające skowronki (P. Szypulski)


25.03.2018
Iława (odcinek Iławki od strony Osiedla Lubawskiego): głos bąka oraz żurawi, śpiewające skowronki, czapla biała żerująca przy moście drogowym obwodnicy,  2 przelatujące bociany ,polujący myszołów (S. Olender)


21.03.2018
Wałdowo (gm. Ostróda): bocian biały (S. Olender)


18.03.2018
Litwinki, gm. Nidzica polująca pustułka i srokosz (S. Jakowszczenko)


17.03.2018
Kanigowo (gm Nidzica)
czajka-7 żerujące
łabędz krzykliwy-1 ad żerował na podmokłych oziminach
myszołów zwyczajny-1 ad tokował w locie
kuropatwa-1 para
paszkot- 1 ad zerował w towarzystwie czajek
zięba-około 20-30 sztuk w tym kilka śpiewających samców
P. Walendziak

Ligi, gm. Miłomłyn: 2018  klucze gęsi 60 os. i żurawi 40 oś. lądujące na rżysku kukurydzy na nocleg (S. Jakowszczenko)


16.03.2018
Nidzica:
pierwszy grzywacz (K. Szczepkowski)


15.03.2018
Dziarny (gm Iława) okolice oczyszczalni: grzywacz - 2, 2 pary żurawi,   gęgawa - para + 8 w grupie, gągoł - ponad 20, cyraneczka - 12,   czajka - 7, czapla siwa - 2,  myszołów - 3, liczne szpaki i kwiczoły, przelotne śpiewaki (P. Szypulski)

Miłomłyn: pierwszy grzywacz (M. Jakowszczenko)


11.03.2018
Szymbark (gmina Iława): dzięcioł średni, dzięcioł zielony, świeże ślady kucia  po dzięciole czarnym, gile-7, bardzo liczne czyżyki, pełzacz, kowalik, bogatki, licznie odzywające się z pól żurawie, przeloty czajek i szpaków ( S. Olender)

Nidzica: pliszka siwa i szpaki (K. Szczepkowski)


11.03.2018
Iława: pierwsze skowronki i szpaki (A. Szypulska)

Iława: ok 02:00 przelot gęsi białoczelnych (P. Szypulski)


10.03.2018
Gardzień-Starzykowo (gmina Iława) : 3 łabędzie krzykliwe przebywające przez większą część popołudnia na polach (prawdopodobnie 2 z nich to para z pobliskiego rewiru lęgowego), liczne przelatujące i odzywające się z pól żurawie, przeloty gęgawy, czajek, śpiewające trznadle, bogatki i kosy, kowaliki, stadko czyżyków żerujące na szyszkach olchy (S. Olender)

Trasa Kanigowo-Pielgrzymowo-Borowy Młyn i stawy stabilizacyjne
żuraw-3 pary,9 sztuk w przelocie,
skowronek-liczne ptaki w przelocie,
szpak-liczne ptaki w przelocie
gęgawa-ptaki słyszane w trakcie przelotu
nieoznaczone gęsi-5 sztuk w przelocie
grzywacz-3 ptaki w przelocie
czajka-około 40 sztuk żerujących na podmokłych oziminach
bielik-1 ad czatujący w pobliżu stawów rybnych
śmieszka-11 ad w szacie spoczynkowej +1 ptak młodociany
czapla siwa-5 sztuk na olszynie w pobliżu stawów
bocian biały-1 ad na gnieździe
łabędź niemy-1 para
krzyżówka-około 30 sztuk
gągoł-2 samce +1 samica
czernica-1 samiec
pliszka siwa-1 ptak widziany i słyszany w trakcie przelotu
(P. Walendziak)


09.02.2018
Nidzica okolice Izomatu: żuraw-1 para odzywała się z łąk, 16 sztuk w przelocie, szpak-3 sztuki na antenie telewizyjnej, czajka-2 sztuki w przelocie, nieoznaczone gęsi-około 80 w przelocie (P. Walendziak)

Nidzica: pierwsze skowronki (K. Szczepkowski)


06.03.2018
Iława,
rz. Iławka: bielaczek - samica, gągoł - 16 os (toki) P. Szypulski


04.03.2018
Miłomłyn - w nocy w parku pohukiwania puszczyków. Widziane z auta wzdłuż drogi S7: Rączki - polująca pustułka. Nidzica - polująca pustułka. Pawliki - srokosz czatujący na płocie  ponadto pomiędzy Miłomłynem a Nidzicą 16 myszołowów (S. Jakowszczenko)


03.03.2018
Miłomłyn: w starym korycie rzeki Liwa poniżej jazu: łąbędź niemy 2, łyska 5, krzyżówka cn. 100 os. kormoran 1, czapla siwa 1, świstun 1M, kokoszka 2 (S. Jakowszczenko)

Iława; Jezioro Iławskie: kormoran - 3, nurogęś - 5, gągoł - 5, świstun - 3. Rzeka Iławka: na rozszerzeniu przy Kościuszki: nurogęś - para, gągoł - 3, świstun - 2 samice (A.P. Szypulscy)


01.03.2018.
Dziarny oczyszczalnia: jemiołuszka - stadko ok 70 os przesiadywało na lipie z jemiołą (P. Szypulski)


27.02.2018
Iława:
jemiołuszka - ok 50 os w przelocie (P. Szypulski)


21.02.2018
Kanigowo (gm. Nidzica): bielik-1 ad krążył nad dawnym pgr-em. Napierki (gm. Nidzica):żuraw-3 ad na polu ozimin (P. Walendziak)


20.02.2018
Dziarny oczyszczalnia (gm. Iława): dzięcioł zielonosiwy - głos, gęgawa w kluczu - ok 20 os, krzyżodziób świerkowy - 2 w locie (P. Szypulski)


18.02.2018
Rodzone (gmina Lubawa), ujście Iławki do Drwęcy:  2 bieliki polujace na krzyżówki przebywajace w liczbie kilkuset sztuk na rozlewiskach Drwęcy i Iławki, 3 czaple białe. Przy okazji widziane stado jeleni przeprawiajace się przez Drwęcę (S.Olender)


15.02.2018
Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą: żuraw- 2 os. żerowały na ściernisku po kukurydzy + 1 ptak w przelocie, łyska-2 ptaki żerowały na wpół zamarzniętym stawie krzyżówka-około 100 sztuk, łabędź niemy-1 para (P. Walendziak)


14.02.2018
Kanigowo (gm. Nidzica): żuraw-1 w przelocie, czyżyk - około 20 żerowało na szyszkach modrzewia (P. Walendziak)


08.02.2016
Iława:
jemiołuszka - ok 200 os żerujących w parku przy PKP. Dziarny: myszołów włochaty - 1, czeczotka - głos (P. Szypulski)


06.02.2016
Dziarny
(gm. Iława): odzywające się żurawie z pól + 2 w przelocie (P. Szuplski)


04.02.2018
Iława (las wzdłuż niebieskiego szlaku Iława-Siemiany): z ciekawszych: dzięcioł czarny, 2 bieliki. Rodzone (gm. Lubawa): 2 żurawie. Sampława (gm. Lubawa): bielik. (S.Olender)


02.02.2018
Kanigowo (gm. Nidzica): kormoran czarny-1 ad  w przelocie, czeczotka - 6 os żerujących na brzozie (P. Walendziak)


29.01.2018
Widziane przez szybę podczas jazdy drogą S7 w okolicy Załusek (gm. Nidzica): dwa żerujące żurawie i lecący myszołów włochaty (S. Jakowszczenko).


27.01.2018
Jezioro Iławskie: kormoran - 1, czapla biała - 1, nurogęś - 4, gągoł - 7, krzyżówki, śmieszki (P. Szypulski)


26.01.2017
Iława, osiedle podleśne: śpiewająca pokrzywnica. Dziarny - okolice oczyszczalni - śpiewający paszkot, czeczotka - ok 20 os. (P. Szypulski)


24.01.2018
Iława: przelot gęsi białoczelnych ok. godz.21.00 (P. Szypulski)


23.01.2018
Jez. Mosąg i Jez. Orzełek (gmina Dywity): łabędź niemy - 12, czernica - 5, gągoł - 10, nurogęś - 11, perkozek - 1, krzyżowka cn. 500. Olsztyn- jemiołuszka - 22 os. (S. Jakowszczenko)


20.01.2018
Ostróda - Węzeł Południe: polujący bielik. Gietrzwałd: dorosły bielik siedzący na padlinie w towarzystwie 2 kruków kilka metrów od ruchliwej DK-16 (S.Olender)


18.01.2018
Kanigowo: jemiołuszka - ok 30 os, nieoznaczona gęś - 1 os w przelocie (P. Walendziak)


11.01.2018
Kanigowo: żuraw-31 przelatujących os (P. Walendziak)


06.01.2018
Kanigowo: gęś białoczelna - ok. 30 os i żuraw - 15 os żerowały na ściernisku po kukurydzy (P. Walendziak)

Nidzica: jemiołuszka - ok 40 os na jemiołach (K. Szczeepkowski)

03.01.2018
Iława, osiedle podleśne: czeczotka - ok 80 os (P. Szypulski)

Ostróda: stado jemiołuszek ok. 60 os. (S. Jakowszczenko)


02.01.2018
Nidzica
: jemiołuszka - ok 100 os w 3 stadach (K. Szczepkowski)

Nidzica: polująca pustułka (S. Jakowszczenko)


01.01.2018
Iława: 2 klucze żurawi po kilkanaście osobników lecące na północny wschód ( S.Olender)

Kolonia Kanigowo (gm. Nidzica): żuraw-15 sztuk w tym 4 młode ptaki żerujacena oziminach w pobliżu wyrobiska kamieniołomów (P. Walendziak)