W TERENIE
aktualne obserwacje z terenu

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU

 

OBSERWACJE Z LAT:
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

czerwoną gwiazdką * oznaczono starsze obserwacje wprowadzone po ostatniej aktualizacji
 

29.12.2019
Kolonia Kanigowo, nieużytki i ścierniska w pobliżu wyrobisk żwirowni:
liczna drobnica (trznadle, mazurki, dzwońce i szczygły-około 300 sztuk)
rzepołuch-około 60 ptaków
skowronek-6 sztuk
w okolicznym sadzie na opadłych jabłkach żerujące (kwiczoły, kilka paszkotów i samiec kosa-około 40 ptaków)
P. Walendziak


27.12.2019
Iława: jemiołuszka - ok 20 os (A.P. Szypulscy)


20.12.2019
Dziarny okolice oczyszczalni: liczne trznadle żerujące na polach, pojedyncze gile w lesie, dzięcioly duże, dość aktywne czubatki, w powietrzu myszołowy zwyczajne, ogólnie mało ptactwa (P. Szypulski)


16.12.2019
Iława
(os. Podleśne): jastrząb z gołębiem trzepocącym w szponach, udało mu się jednak wyrwać i uciec. Dziarny oczyszczalnia: na stawie krzyzówki, cyraneczki, kilka czapli siwych, pojedyncze kormorany, w powietrzu dorosły bielik (P. Szypulski)


11.12.2019
Waszulki
(gm. Nidzica): jemiołuszka - 6 os (K. Szczepkowski)


16.11.2019
Iława:
żuraw - 2 os przelatujące nad Jeziorakiem (A.P. Szypulscy)


13.11.2019
Iława:
pliszka siwa (P. Szypulski)


31.10.2019
Dziarny oczyszczalnia:
pliszka górska cały czas obecna; na trawniku za oknem częstm gościem jest dzięcioł zielony, a poidło wystawione na lato co dzień w porannych godzinach  odwiedza (min.) paszkot -  (P. Szypulski|)


22.10.2019
Stawy stabilizacyjne (Nidzica):
łabędz niemy-2ad i 5 młodych
kuropatwa-15 sztuk
gęś białoczelna-21 sztuk (ptaki żerowały na polu ozimin od 8 do 12.08,potem zerwały się i odleciały)
srokosz-1 ptak w trakcie polowania
czajka-około 40 ptaków w trakcie żerowania
żuraw-15 sztuk w przelocie w kluczu
(P. Walendziak)


09.10.2019
Kanigowo - teren żwirowni:
żuraw-około 150 z młodymi
łabędź niemy-2 ad +5 młodych w przelocie
gęąś białoczelna -około 80 w trakcie żerowania
czajka-około 20 sztuk+ kilka szpaków (wspólne żerowanie na ściernisku)
P. Walendziak


03.10.2019
Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą:
dymówka-3  w przelocie
łabedz niemy-2 ad + 3 młode
nieliczne juz pliszki siwe,skowronki, lerki i zięby na sciernisku
Kanigowo (teren żwirowni):
gęgawa-2 ad+5 młodych(17 sztuk w przelocie)
żuraw-około 150 sztuk(w tym kikadziesiąt młodych)
P. Walendziak


16.09.2019
Jezioro Karaś w miejscowości Karaś
(gm. Iława): wieża widokowa już oddana, widok na północną część jeziora (w zasadzie to tak jakby już oddzielna część jeziora). Krótka obserwacja: zwarte stado łysek, perkozów dwuczubych i głowienek, tu i ówdzie kilka czernic, perkozki, łabędzie nieme, kormorany (P. Szypulski)


14.09.2019
J. Omulew w Wiknie (gm. Nidzica):
perkoz dwuczuby-2 ad +2 młode
tracz nurogęś-1 samica + 3 młode
kurka wodna-2 młode
czapla siwa-5 ptaków
dymówka-około 20 sztuk przelot nad jeziorem
łabędź niemy-2 ad + 3 młode(1 młody łabędz polski)
bielik-1 ad w przelocie nad jeziorem
P. Walendziak


08.09.2019
Kanigowo - teren żwirowni (gm. Nidzica):
żuraw-110sztuk(w tym 15 tegorocznych młodych-4 pary z 2 młodych,7 par z 1 młodym)
dymówka-6 sztuk
skowronek-kilka ptaków
pliszka siwa-około 30 sztuk(w tym kilka pliszek żółtych)
P. Walendziak


04.09.2019
Dziarny oczyszczalnia: kobuz - 1, krogulec - 1, trzmielojad -1, pliszka górska cn - 2 os. (P. Szypulski)


31.08.2019
jez.Szkotowskie:
kormoran czarny-2 młode ptaki
tracz nurogeś-1 samiec w szacie spoczynkowej
łabedz niemy-1 ad
Kanigowo (teren żwirowni):
kszyk -2 ptaki
biegus zmienny-3 ptaki
piskliwiec-3 ptaki
cza pla siwa-1 ptak młody
grzywacz-około 20 sztuk
bocian biały-5 sztuk
pozatym liczne jeszcze skowronki i dymówki
P. Walendziak


26.08.2019
Rudzienice (gm. Iława): funkcjonujące od tygodnia zlotowisko kilkudziesięciu żurawi na polu nad J. Łabędź (S.Olender)


22.08.2019
Jezioro Popówko: kormorany, perkozy dwuczube i perkozki, łyski, wodniki - głosy, liczne cyraneczki, krakwy i krzyżówki, poza tym świstuny, łabędzie nieme - ok 100 os, łabędź krzykliwy - 2, czapla biała - 104, czapla siwa - 1, brodźce piskliwe - kilka, kszyk - kilka,  biegus zmienny - 1, łęczak - kilka, błotniak stawowy - samica, zimorodek - 1, wąsatki - rodzinka cn. 6 os + odgłosy z innego miejsca,  śpiewający pierwiosnek. Dziarny - oczyszczalnia: pliszka górska cn -3 os, brodziec piskliwy - 2 (P. Szypulski)


16.08.2019
Dziarny oczyszczalnia: pliszka górska - cn 2 osobniki (P. Szypulski)


05.08.2019
Tyrowo (gm. Ostróda): 4 dorosłe bieliki latające nad polami nad rzeką Drwęcą wzdłuż DK 16, sczepiające się szponami i koziołkujące w powietrzu + klępa łosia z łoszakiem przebiegająca przez DK 16. Frednowy (gmina Iława): 8 żurawi (S. Olender)


03.08.2019+
jez.Omulew na wysokości Wikna (gm. Nidzica)
tracz nurogęś-1 samica+3młode
śmieszka-6ad+2 lotne młode
siniak-1 tokujący samiec
trzciniak-1 ad+4 lotne żebrzące jeszcze młode
wilga-8 ptaków, w tym 1 samiec ad,
kukułka-3 ptaki w locie nad jeziorem
czapla siwa-1 juv
kormoran-8ad+5juv
P. Walendziak


19.07.2019
Okolice Dziarn (gm. Iława): trzmielojad - cn 3 os w tym 1 młody (P. Szypulski)


16.07.2019
Okolice Dziarn (gm. Iława): trzmielojad - słyszany od dłuższego czasu, bielik dorosły w locie (P. Szypulski)


15.06.2019
Nidzica na wysokości Kametu
turkawka-2 ad na ściernisku po łubinie 
czajka-3 ad+12 im
żuraw-około 40 ad
P. Walendziak


14.06.2019
Jez.Omulew na wysokości Wikna (gm. Nidzica):
siniak-1 samiec
bielik-1 ad w trakcie pierzenia
kania ruda-1 ad w locie patrolowym
czapla siwa-2 w przelocie
kormoran czarny-1 ad + 2 imm
łabędz niemy-2 ad+ 2 białe+1 siwy młody(wielkości kaczki)
trzciniak-2 ad+4 podloty
P. Walendziak


12.07.2019
Jezioro Popówko: kormorany, perkozy dwuczube, czaple białe, czaple siwe, wodnik, łabędzie nieme, gęgawy, krzyżówki, cyraneczki, łyski, błotniaki stawowe, rybitwy czarne, rybitwy białowąse, brodziec śniady, piskliwy, śmieszki (P. Szypulski)


28.06.2019.
Jezioro Popówko: kormorany, perkozy dwuczube z młodymi, perkozki, łabędzie z młodymi, gęgawy, łyski z młodymi, czaple białe, czaple siwe, batalion - cn. 1 samiec w szacie godowej, brodźce śniade - do 10 os, krwawodzioby, łęczaki, samotnik - cn. 3 os, brodziec piskliwy - cn. 4 os,  czajki z młodymi - do 20 os., kania czarna - 1, kania rdzawa - 1, błotniak stawowy - para (P. Szypulski)


22.06.2019
Jezioro Omulew na wysokości Jabłonki (gm. Nidzica):
nurogęś-1 samiec
siniak-1 samiec
kania czarna-1 ad atakowany przez 2 ad mewy śmieszki
rybitwa zwyczajna-3 ad
samica krzyżówki + 8 piskląt
kokoszka wodna-2 pisklaki
1 samica jastrzębia atakujaca  przelatującego grzywacza
kormoran czarny-2 ad
czapla siwa-4 ad
perkoz dwuczuby-2 ad
P. Walendziak


09.06.2019
jez.Trzcinowe (gm. Nidzica)
nurogęś-1 samica
kukułka-1 samiec
siniak-1 samiec
rybołów -1 ad atakował 1 ad bielika
kormoran czarny-3 ad
czapla siwa-1 ad
(P. Walendziak)


03.06.2019
Nidzica(teren Kametu w pobliżu stawów stabilizacyjnych)
trzciniak-3 samce
kania ruda-1 ad w przelocie
łabędz niemy-4 ad w przelocie
dziwonia-2 samce
błotniak łąkowy-1 samiec w locie patrolowym
świergotek drzewny-1 lęgowy
kukułka-1 samiec
trznadel-lęgowy
kos-1 samiec+4 młode do wylotu
wilga-2 samce+1 samica
krzyżodziób świerkowy-6 ad w przelocie
(P. Walendziak)


25.05.2019
Nidzica:
derkacz - 2 osobniki w pobliżu starej trasy 7, na łąkach nad rzeką wkrą (K. Szczepkowski)


15.05.2019
Nidzica: teren za jeziorkiem miejskim: dziwonia - 2, słowiki i rokitniczki (K. Szczepkowski)

Iława: pierwsze odgłosy słowików (P. Szypulski)


14.05.2019
Wikno nad jez.Omulew
śmieszka-1 para
kania ruda-1 ad
kobuz-1 ad w trakcie polowania na dymówki
czapla biała -1ad w przelocie
perkoz dwuczuby-2 pary
łabedz niemy-1 para
siniak-1 samiec
wrona siwa-1 para w poblizu gniazda
kormoran-8 sztuk w trakcie polowania
dudek-1 ad odzywał się
(P. Walendziak)


09.05.2019
Kanigowo: słowik szary - 1 samiec. Nidzica stawy stabilizacyjne: dudek 1ad (P. Walendziak)


07.05.2019
Kolonia Kanigowo:
kruk-1 para+4 podloty wielkości dorosłego gawrona
jastrząb - samica wyleciała z gniazda
i smutna wiadomość znalazłem martwego bociana białego z obrączką o sygnaturze ORPD Bukwałd 45a,11-001 Dywity nr.obrączki 36
P. Walendziak


05.05.2019
Ostoja Radomno (okolice leśnictwa Ostrów): dzięcioł zielony, śpiewające świstunki, piecuszki, zięby, bogatki, rudziki, kapturki, kosy, nawołujące mysikróliki, na tafli J. Radomno duża ilość łysek i perkozów dwuczubych ( niektóre wysiadujące) oraz jaskółek oknówek + 3 wydry w strumieniu Radomka :-) . (S.Olender)


03.05.2019
Kanigowo (żwirownia):
żuraw-52 sztuki(ptaki dorosłe i ubiegłoroczne)
błotniak łąkowy-1 samiec w locie patrolowym
kwokacz-2 ad
krwawodziób-6 ad
łabędź niemy-2 ad
Nidzica(stawy stabilizacyjne)
łabędź niemy-1 ad
kurka wodna-1 para
łyska-1 para
błotniak stawowy-1 samiec
kukułka-1 słyszany samiec
świstun-1 samiec
trzcianiak-1 śpiewajacy samiec
łozówka-1 samiec
świerszczak-1 samiec
kruk-2 ad na polu przy padlinie sarny
myszołów zwyczajny-gniazdo w pobliskim lasku na sośnie (około 4 m nad ziemią-3 kilkudniowe pisklęta)
P. Walendziak


02.05.2019
Kanigowo (żwirownia):
oknówka i dymówka-około 20 sztuk
pliszka siwa i żółta-12 sztuk
żuraw-11 młodych ubiegłorocznych
czajka-2 pary
sieweczka obrożna -3 pary
krwawodziób-2 pary
brodziec piskliwy-6 sztuk
pokrzewka jarzębata-2 samce śpiewające
wrona siwa-1 ad w przelocie
kos-w pobliskich zaroślach samica wysiaduje 5 jajek
potrzos-1 samiec
P. Walendziak


01.05.2019
Smolany-Żardawy
(gm. Janowiec kosc.): pierwsza kukułka i wilga (kukulka byla slyszana przez mieszkańcow 26 kwietnia) P. Szypulski

*Iława: pustułka na budynku Kościoła Przemienienia ( czerwony kościół), pojedynczy głos bąka słyszalny z bulwaru spacerowego nad Dużym Jeziorakiem.
Szymbark (gm. Iława): intensywny głos bąka z trzcinowisk blisko ruin zamku, żurawie, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, śpiewające kapturki, trznadle, zięby, pierwiosnki, dziwonie, kosy, paszkoty, bogatki, dzwońce, rudziki, czyżyki, łabędź biały na gnieździe (S. Olender)


29.04.2019
Nidzica: pierwszy jerzyk (K. Szczepkowski)

Oczyszczalnia Dziarny: pliszka górska nadal obecna (P. Szypulski)


28.04.2019
Nidzica (stawy stabilizacyjne):
kania ruda-1ad
trzciniak-1 samiec
Kanigowo(żwirownia):
żuraw-11 ubiegłorocznych młodych
krwawodziób-4 ad
kszyk-1ad
piskliwiec-12 sztuk
sieweczka obrożna-2 pary
oknówka i dymówka-około 15 sztuk
kania ruda-1 ad w przelocie
myszołów-1 para(gniazdo w pobliżu żwirowni)
czajka-2 pary
cyranka-1 sam
P. Walendziak


26.04.2019
Iława:
piewszy jerzyk (P. Szypulski)


25.04.2019
Jezioro Popówko i okolice: perkozy dwuczube, zausznik – 2, bąk – 2, czapla siwa – 1, łyski, łabędź niemy – kilkadziesiąt, gęgawy – kilkanaście, głowienki, czernice, świstuny, płaskonosy, cyranki, cyraneczki, krzyżówki, krakwy, gągoły, łęczak – kilkanaście, kszyk – kilka, batalion – kilka, czajki – pojedyncze, mewa mała – ok 30,  błotniak stawowy – 3 (2 samce, 1 samica), błotniak łąkowy – 1 samiec, błotniak – 1 nieoznaczony, kania rdzawa – 1, brzęczka – 1, remizy, kapturki, piegże, świergotki łąkowe i inne wróblowe (P. Szypulski)

Iława: pierwsza pleszka (P. Szypulski)


24.04.2019
Oczyszczalnia Dziarny: pliszka górska - 1 os (P. Szypulski)

Nidzica: pierwsza pleszka (K. Szczepkowski)


22.04.2019
Ilawa osiedle piastowskie: pierwsze oknówki (P. Szypulski)


21.04.2019
Kanigowo
(teren żwirowni oraz wioska):
płaskonos-3 samce + 1 samica
żuraw-1 w przelocie
dymówka-2 w przelocie
świergotek łąkowy-1 samiec
krwawodziób-6
kszyk-3
sieweczka obrożna
piecuszek-1 samiec
sierpówka-2 podloty+1 karmiący je samiec
P. Walendziak


17.04.2019
Nidzica (stawy stabilizacyjne-teren Kametu)
kuropatwa-1 para
białorzytka-1 pierwsza para
P. Walendziak


16.04.2019
Jezioro Popówko: kormoran - kilka, bąk - głos, bocian biały w locie, kormoran - kilka, perkoz dwuczuby - ok 20,  perkozek - głosy, świstun - ok 30, płaskonos - ok 50, gągoły, cyranki, cyraneczki, krakwy, krzyżówki, łabędź krzykliwy - 2 os, łabędzie nieme, gęgawy, czajki - głosy, kszyki, śmieszki, pierwsza dymówka, żurawie na polach. Dół (gmina Iława): bażant - samica, błotniak stawowy - samiec, pierwsza pliszka żółta. Dziarny (gm. Iława): 2 samce błotniaka stawowego. Oczyszczalnia w Dziarnach - pierwsze dymówki (P. Szypulski)

Nidzica (stawy stabilizacyjne)
kania czarna-1 w przelocie
potrzos-1 śpiewający samiec
P. Walendziak


15.04.2019
Nidzica: pierwsza piegża (K. Szczepkowski)


13.04.2019
Nidzica (stawy stabilizacyjne):
łabędź niemy-1 para
łyska-2 ad
błotniak stawowy-1 samiec
śmieszka-4 ad w szacie godowej
Kanigowo: kulczyk-pierwszy słyszany samiec (P. Walendziak)

12.04.2019
Samborowo (gm. Ostróda) : kania ruda (S.Olender)

Iława (rzeka Iławka na wysokości Osiedla Żołnierzy Wyklętych): bąk, 2 pary błotniaków stawowych, gęgawy, drozd śpiewak, paszkot, dzięcioł czarny, potrzeszcz, kopciuszek,pierwiosnek,zięby,czyżyki,skowronki, głosy żurawi ( S.Olender)


10.04.2019
Iława, droga na Szałkowo: łabędź niemy - 25 os w jednym stadzie na polu rzepaku, błotniak stawowy - polujący samiec (P. Szypulski)


08.04.2019
Dziarny (gm. Iława): pierwsza kapturka (P. Szypulski)


07.04.2019
Kanigowo (1 z 5 rozlewisk na żwirowni)
żuraw-1 w przelocie
czajka-4 pary
sieweczka obrożna-8
biegus zmienny-około 30
P. Walendziak

Iława (niebieski szlak pieszy na odcinku : Iława-Półwysep Krzywy Róg ): pierwiosnki, zięby, mysikróliki, kosy, bogatki,paszkot, strzyżyki, sójki, dzięcioły duże, dzięcioły zielone, bardzo aktywne kowaliki i rudziki, krótko odzywająca się słonka, zielonka, głosy żurawi dochodzące z wyspy Wielka Żuława, na tafli Jezioraka para czernic, przy brzegu żeremie bobrowe (S.Olender)


06.04.2019
Poligon Muszaki: piecuszki, potrzeszcz - cn. 3, remiz, dudek - cn 2, lerki, świergotki łąkowe, łabędź krzykliwy - 2,  płaskonosy, cyraneczki, krzyżówki, cyranki, świstuny, czajki, wodnik,  kormoran -18 w locie, rożeńce, czaple siwe, błotniak stawowy - 2,  jastrząb - 1. Jezioro Zawady (gm. Janowo): perkozy dwuczube, krzyżówki, cyraneczki, cyranki, świstuny, płaskonosy, głowienki, gągoły, czernice, krakwy, nurogęsi (K. Szczepkowski, P. Szypulski)


05.04.2019
Iława: pustułka - 2 os przy kościele czerwonym (P. Szypulski)


02.04.2019
Rudzienice (gm. Iława ): kania czarna próbująca poderwać kawałki przejechanego zwierzęcia z DK-16 (S. Olender).


31.03.2019
Okolice Jeziora Głębokiego (gm. Iława) w lesie: dzięcioły duże, dzięcioł czarny - głos; ze śpiewających: pierwiosnki, śpiewaki, strzyżyki, rudziki, zięby, mysikróliki i zniczki, kowaliki, pełzacze leśne, poza tym kosy, droździki, masa grubodziobów, kruk, sójki, czubatki, bogarki i inne. Na Jeziorze: gągoł - 3 pary i kilka krzyżówek, nad wodą odzywający się siniak (P. Szypulski)

Kanigowo (teren żwirowni)
Żuraw-3 ad
Kopciuszek-1samiec
Pierwiosnek-1samiec
Srokosz-1ad
Pustułka-1samiec
Płaskonos-1para
Cyranka-1para
P. Walendziak


28.03.2019
Nidzica: kulczyk - 1 os (K. Szczepkowski)


26.03.2019
Frednowy (gm. Iława) : bocian biały żerujący na podmokłej łące.
Rudzienice (gm. Iława ) oraz Wirwajdy (gm. Ostróda): para żurawi żerująca w odległości 3-5 metrów od ruchliwej DK-16. (S.Olender)


25.03.2019
Kanigowo (teren żwirowni):
żuraw-2 pary
czajka-4 pary
sieweczka obrożna-1 ad
biegus zmienny-11 sztuk
P. Walendziak


22.03.2019
Franciszkowo (gm. Iława): dorosły bielik na polu blisko ruchliwej DK-16, loty godowe czajek, kilka par żurawi na swoich stałych terytoriach w miejscowościach  Rudzienice, Przejazd, Franciszkowo , Tyrowo, niektóre żerujące blisko pasa drogi DK-16. (S.Olender)

Dziarny - oczyszczalnia: pierwszy kopciuszek, na stawie od kilku dni kilkanaście nurogęsi (P. Szypulski)


21.03.2012
Okolice Iławy:
pierwsze potrzosy i śpiewaki (śpiew), przeloty gęsi, ponadto rozśpiewane trznadle, zięby, mysikróliki, rudziki, czyże i inne (P. Szypulski)


20.03.2019
Nidzica (stawy stabilizacyjne):
gęgawa-20w przelocie
rudzik-1śpiewający samiec
zieba-kilka samców w trakcie śpiewu
myszołòw-para w trakcie kopulacji
pliszka siwa-liczne ptaki w przelocie
(P. Walendziak)


19.03.2019
Wałdowo (gm. Ostróda): pierwsza para bocianów białych (S.Olender)


17.03.2019
Iława: młody bielik krążący nad rozlewiskiem rzeki Iławki, obserwowany tego samego dnia wcześniej  nad Małym Jeziorakiem; w korycie Iławki 2 pary gęgawy, czatujące czaple siwe, stadko raniuszków w nadbrzeżnych zaroślach, głos bąka. Na tafli Małego Jezioraka tokujące 2 pary perkoza dwuczubego  ( S.Olender)


12.03.2019
Iława: pierwsze pliszki siwe, śpiewające makolągwy, przeloty gęsi białoczelnych (P. Szypulski)


11.03.2019
Kanigowo - podmokła łaka w pobliżu obwodnicy w  czajka-około 60 sztuk (P. Walendziak)


09.03.2019
Nidzica: grzywacz (K. Szczepkowski)


06.03.2019
Nidzica (okolice stawów stabilizacyjnych)
gęś białoczelna-60 w przelocie
żuraw-3 w przelocie
czajka (około 30)+szpak (około 40)
łyska-2 ad
P. Walendziak


05.03.2019
Iława: pierwsze grzywacze (P. Szypulski)


01.03.2019
Jezioro Popówko i okolice: kania rdzawa w przelocie,  czajka cn 10,  żuraw cn 3 pary, czapla biała - 2, gęś zbożowa 4 w przelocie, szpak kilkadziesiąt żerujących os.; na wodzie: łyska - ok 50, gęgawa ok 100 os, gągoł - ok. 50 os,  nurogęś - kilka os,  bielaczek - 2 os (para), głowienka - ok 50 os,  krzyżówka - ok. 500, świstun - kilkanaście,  rożeniec - kilkadziesiąt,  krakwa - kilkanaście (P. Szypulski)


28.02.2019
Nidzica(stawy stabilizacyjne)
bielik-1 ad atakujący krzyżówki(sam był atakowany przez pare myszołowów)
szpak-4 przelot
białoczelna-około 30 w przelocie
gęgawa-14 w przelocie
żuraw-1 w przelocie
Kanigowo(rozlewiska w pobliżu żwirowni)
żuraw-27+ 3 białoczelne(żerowały na polu po burakach cukrowych)
czajka-4 w przelocie + 1 żerowała
grzywacz-8 w przelocie
ł. niemy-10 ad + 4 imm
cyranka-3 w towarzystwie 4 samców krzyżówki
myszołów zwyczajny-5 sztuk( akrobacje w locie tokowym)
srokosz-1 ad polujący nad polem
kuropatwa-1 ad odzywał się
P. Walendziak


26.02.2019
Nidzica(stawy stabilizacyjne)
żuraw-14 w przelocie
gęś białoczelna-25 w przelocie
nieoznaczone gęsi-około 60 w przelocie
mewa śmieszka -1 ad w szacie spoczynkowej
skowronek-liczne ptaki w przelocie
P. Walendziak


24.02.2019
Kanigowo-(stawy stabilizacyjne w Nidzicy), Borowy Młyn
łabedz niemy-10 ad+4 imm
bielik-1 dorastający ptak(boczne sterówki ogona białe ,środkowe brazowe)
geś białoczelna-około 50 w przelocie
żuraw-1 para słyszana,1 ad w przelocie
kwiczoł-20 sztuk w przelocie
skowronek-około 30
łyska-2 ad
czapla siwa- 2 ad w przelocie
bocian biały-1 ad w pobliżu zabudowań
kruk-9 w przelocie
P. Walendziak

Iława: szpak - ok 15 przelatujących os (P. Szypulski)


18.02.2019
Iława i okolice: przelot skowronków (niektóre śpiewają), gęsi (min. zbożowych) i żurawi, pokrzywnica - śpiew. Dziarny i okolice: jw. poza tym na Iławce gęgawy, gągoły, cyraneczki i krzyżówki, łyski, perkozki; w lesie dzięcioł czarny - 2 osobniki, rozśpiewane paszkoty, śpiewy sikor i pojedynczych trznadli
(P. Szypulski)


17.02.2019
Borowy Młyn-Ważyny (pow. nidzicki)
skowronek-około 20 w przelocie
żuraw-około 20 w przelocie
gęgawa-18 w przelocie
gęś białoczelna-około 60 w przelocie
gęś zbożowa-około 40 w przelocie +2 nieoznaczone łabędzie w kluczu gęsi
bielik-1 ad,1 ptak niedojrzały
potrzeszcz-1 samiec tokujący do siedzącej obok samicy(ptaki siedziały na krzewie głogu)
srokosz-1 śpiewający  samiec
P. Walendziak


16.02.2019
Kanigowo
żuraw-9 sztuk w przelocie
skowronek-6 sztuk w przelocie
gęś białoczelna-około 30 w przelocie
kos-1 spiewajacy samiec
P. Walendziak


14.02.2019
Iława: klucz gęsi (zbożowe+białoczelne) ok 250 osobników, żuraw - 18 w przelocie, na Jeziorze Iławskim: krzyżówki i 4 gągoły (3 samce 1 samica), na rzece Iławce: krzyżówki i samica nurogęsi, na brzegu żerujący samiec dzięcioła czarnego (P. Szypulski)


12.02.2019
Giżycko - stadko jemiołuszek - do 40 os (A. Laskowska, P. Szypulski)


11.02.2019
Giżycko, park przy zamku: gil - ok 10 os, pełzacz leśny - cn. 2, dzięcioł średni - 1 (A. Laskowska, P. Szypulski)


10.02.2019
Kanigowo (gm. Nidzica)
grubodziób-około 30 sztuk w przelocie
kos-1 śpiewający samiec
potrzeszcz-1 śpiewający samiec
wrona siwa-1 para w okolicach terenu lęgowego atakująca myszołowa włochatego
żuraw-1 ptak widziany i słyszany w trakcie przelotu na wysokim pułapie
P. Walendziak


09.02.2019
Skop (gm. Ryn): żuraw - 3 os w przelocie. Wilkasy (gm. Giżycko): bielik - 1 dorosły osobnik (A. Laskowska, P. Szypulski)


05.01.2019
Iława, osiedle piastowskie - pustułka na linii energetycznej (A. Laskowska, P. Szypulski)


06.02.2019
Iława: śpiewający paszkot w okolicach osiedla lubawskiego (P. Szypulski)


03.02.2019
Kanigowo
raniuszek-około 20 sztuk w towarzystwie.mysikrólików,sikor czubatek
dzwoniec-50 sztuk w stadzie z trznadlem i mazurkiem
kruk-1 tokująca para
myszołów zwyczajny-2 szt.
myszołów włochaty-5 szt.
dzięcioł czarny-1 odzywał się
sierpówka-1 tokujący samiec
P. Walendziak


31.01.2019
Dziarny oczyszczalnia ścieków:
przelatujący jastrząb. Iława, jezioro iławskie: zimujący perkoz dwuczuby (P. Szypulski)


21.01.2019
Dziarny oczyszczalnia ścieków:
pliszka górska - 1 os (P. Szypulski)


20.01.2019
Nidzica:
jemiołuszka - ok 40 os (K. Szczepkowski)


15.01.2019
stawy stabilizacyjne oczyszczalni ścieków pod Nidzicą
:
krzyżówka-około 100 sztuk
perkozek-1 ptak
tracz nurogęś-1 samiec
krakwa-1 samiec
łyska-4 ptaki
czapla siwa-2 ptaki
czapla biała-1 ptak
bielik-1 niedojrzały ptak w locie patrolowym nad stawami i popłoch wśród kaczek
łabędź niemy- 2 ad + 1 imm
kwiczoł-około 100-150 ptaków w przelocie
dzwoniec-około 50 sztuk zerujących na gorczycy
paszkot-5 ptaków żerujących na jemiole w koronie topoli w pobliżu zabudowań
P. Walendziak


10.01.2019
Rzeka Iławka za oczyszczalnią w Dziarnach: łabędź krzyliwy - 8 dorosłych, kilkadziesiąt krzyżówek, strzyżyk - 1. Rzeka Iławka w okolicach Kozianki: łabędź krzykliwy - 5 (rodzina 2 dorosłe i 3 młode), myszołów - 2 (P. Szypulski)


02.01.2019
Oczyszczalnia Dziarny: na stawie krzyżówki - ok 300, para nurogęsi i czapla siwa - 3os. Iława - w okolicach jez Iławskiwgo: czeczotka - 5, na jeziorze krzyżówki i cn 3 gągoły. (P. Szypulski)