W TERENIE
aktualne obserwacje z terenu

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU

 

OBSERWACJE Z LAT:
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

 

czerwoną gwiazdką * oznaczono starsze obserwacje wprowadzone po ostatniej aktualizacji
 
27.12.2021
Iława
- "młyńska wyspa": zimorodek 1 os, grzywacz - 1 os (P. Szypulski)


21.12.2021
Okolice Dziarn
na rzece Iławce, z ciekawszych: pliszka górska i bąk (P. Szypulski)


18.12.2021
Iława:
rz. Iławka odcinek miejski: gągoł - 2 pary. Jezioro Iławskie: stado mew na lodzie złożone z mewy siwej, śmieszki i srebrzystej (dorosłe i młode), kilka kormoranów (P. Szypulski)


17.12.2021
Okolice Dziarn
(gm. Iława): rzeka Iławka - gegawy, krzyżówki, gągoły, para łabędzi krzykliwych, czapla siwa, strzyżyk, w powietrzu - myszołów i jastrząb, w lesie paszkoty, dzięcioł duży, gile i inne wróblowe (P. Szypulski)

Iława: czapla biała nad Iławką (P. Szypulski)


16.12.2021
Iława: gawron z bielactwem - zdjęcie w fotkach z terenu (P. Szypulski)


12.09.2021.
Jezioro Omulew na wysokości Wykna (gm. Nidzica):
czapla biała-1 ptak
czapla siwa-1 ad+2 tegoroczne ptaki
czajka-około 20 w przelocie
lerka-3 w przelocie
żuraw-około 30 w przelocie
pezkozek-1 ptak
perkoz dwuczuby-1 ptak młodociany
bielik-1 ad w locie patrolowym nad jeziorem
mewa pospolita-2 ptaki
mewa śmieszka-4ad w szacie spoczynkowej+2 młode ptaki
dzięcioł czarny-1 ad
P. Walendziak


18.07.2021
Las w Jabłonce (gm. Nidzica)
krogulec-1 samica+5 podlotów
kormoran czarny-1 ad w przelocie
dudek-1 ptak odzywał się
P. Walendziak


05.07.2021
Dziarny: trzmielojad - 1 os w locie, często pojawiają sie bieliki, (w tamtym tygodniu 3 dorosłe: edna para + 1 pojedyńczy os)  P. Szypulski


01.07.2021
Jezioro Omulew (okolice Wykna)
bielik-2 ad polujące na ryby i atakowane przez kanie rudą (1 młodociany bielik-karmiony przez dorosłe ptaki)
perkoz dwuczuby 2 ad + 4 pisklęta
łabędz niemy-2 ad + 5 piskląt
krzyżówka-1 samica + 9 młodych
liczne czaple siwe i kormorany czarne, mewy śmieszki, kilka rybitw zwyczajnych
rybitwa-czarna-2 ad
krwawodziób-1 ad
rycyk-2 ptaki w przelocie
kobuz-1 ad w przelocie
bączek-1 czatujący samiec
zimorodek-1 ptak
P. Walendziak


16.06.2021
Dziarny
- okolice oczyszczalni: muchołówka mała (P. Szypulski)


06-13.06.2021
Bogaczewo
k/Morąga nad jez Narie, z ciekawszych: dzięcioł duży, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, gągoły, rybitwy czarne, rybitwy zwyczajne, trzciniaki, trzcinniczek, zaganiacz, czaple siwe, kormorany, bąk, potrzos, perkozy dwuczube, perkozki, kukułki, żurawie, bielik, błotniak stawowy samiec, jaskolki oknowki, szpaki, wrony  siwe, sójka, śmieszki, krzyżówki z młodymi, pierwiosnki i inne (A. i P. Szypulscy)


12.06.2021
Wykno (gm. Nidzica)teren jeziora Omulew:
nurogęś- 4 pary
gągoł-1 para
krakwa-1 para
łabędź niemy-1 para+6 ad w przelocie
krzyżówka-1 samica+8 piskląt
kukułka-1 samica przeganiana przez 2 trzciniaki
srokosz-1 ad+ 4 podloty
rybołów atakujący 1 ad bielika
perkoz dwuczuby-1 para
śmieszka-4 ad w locie patrolowym nad jeziorem
rybitwa rzeczna-6 ad
czapla siwa-2 ad
kormoran czarny-4 ad
łozówka-nosiła materiał na gniazdo
kobuz- 1 ad w przelocie nad jeziorem atakowany przez dymówki
P. Walendziak


29.05.2021
Okolice Jerzwałdu
(gm. Zalewo): muchołówka mała (P. Szypulski)


27.05.2021
Nidzica: dziwonia (K. Szczepkowski)


23.05.2021
Nidzica: zaganiacz (K. Szczepkowski)


22.05.2021
Nidzica: derkacz (K. Szczepkowski)


20.01.2021
Iława
: dzięcioł zielonosiwy w okolicach Jeziora Iławskiego


15.05.2021
Nidzica (łąki za lecznicą):
kukułka-1 samiec
jerzyk-2 ptaki w przelocie
P . Walendziak


13.05.2021
Kanigowo (stary cmentarz):
wilga-1 samiec
Nidzica(stawy stabilizacyjne)
gąsiorek-1 samiec
P . Walendziak


11.05.2021
Stawy stabilizacyjne-Nidzica:
trzciniak-1 samiec
pierwsze oknówki i brzegówki
dudek-1 ptak w przelocie
P . Walendziak


07.05.2021
Dziarny, przy rzece Iławce: łabędź krzykliwy - 2 os, pierwsze rokitniczki - ciekawostka, na odcinku ok 500 m wzdłuż rzeki naliczyłem cn 15 śpiewających osobników. Iława: pierwszy zasłyszany trzciniak (P. Szypulski)


05.05.2021
Smolany Żardawy: pierwsze pokląskwy, poza tym z ciekawszych - srokosz a w lesie głos turkawki (P. Szypulski)


30.04.2021
Kanigowo-(teren starego cmentarza): słowik-śpiewający samiec ( P. Walendziak)

Iława: pierwy trzcinniczek i cierniówka (P. Szypulski)


29.04.2021
Nidzica: pierwszy krętogłów (K. Szczepkowski)

Stawy stabilizacyjne-Nidzica:
błotniak stawowy-1 tokująca para
łabędź niemy -1 para
dymówka-2 ptaki w przelocie
piegza-1 śpiewający samiec
makolągwa-samica nosi materiał a samiec towarzyszy
P. Walendziak


28.04.2021
Ilawa: pierwsze jaskółki oknówki (P. Szypulski)


27.04.2021
Ilawa
: pierwsze - piegża i pleszka (P. Szypulski)


26.04.2021
Nidzica: pierwsza piegża (K. Szczepkowski)


25.04.2021
Ilawa: pierwsze jaskółki dymówki (P. Szypulski)


21.04.2021
Nidzica:
pleszka (K. Szczepkowski)


16.04.2021
Stawy stabilizacyjne: i teren przyległy:
rybołów-1 ad w locie patrolowym nad stawami
łabędz niemy-1 ad + 1 ptak młodociany w przelocie
czapla siwa -1 ad w ptrzelocie
białorzytka-1 samiec na gruzowisku
P. Walendziak


12.04.2021
Stawy stabilizacyjne-Nidzica:
rybołów-1 ad w przelocie
kania czarna-1 ad w przelocie
czapla siwa-2 ptaki w przelocie
błotniak stawowy-1 para w locie patrolowym nad oziminami
pliszka siwa-1 samiec tokujący na ziemi do 1 samicy
P. Walendziak


11.04.2021
Nidzica:  pierwsze kapturki (K. Szczepkowski)

Kolonia Kanigowo - teren żwirowni (gm. Nidzica):
sieweczka obrożna-2 ad
1 bocian biały+1 żuraw-wspólne żerowanie nad stawem
Stawy stabilizacyjne:
kormoran czarny-2 ad
mewa śmieszka-8 sztuk
mewa pospolita -2 młode ptaki (2-3 letnie)
Kanigowo:
kulczyk-1 samiec
kwiczoł-około 200 sztuk na zaoranym polu

P. Walendziak


06.04.2021
Dziarny (gm. Iława): pierwiosnek (P. Szypulski)

Stawy stabilizacyjne-Nidzica:
śmieszka-1 ad w szacie godowej
mewa pospolita- 2 młode ptaki(2-3 zima)
kopciuszek-1 samiec
bocian biały-2 ptaki w kominie
Kanigowo
bocian biały-1 para na gnieździe

P. Walendziak

01.04.2021
Dziarny oczyszczalnia (gm. Iława):
pierwsze pokrzywnice i kopciuszek (P. Szypulski)

Stawy stabilizacyjne-Nidzica
gągoł-2 samce+1 samica
białoczelna-około 120 w przelocie
kopciuszek-1 samiec
rudzik-1 śpiewający samiec
P. Walendziak


28.03.2021
Kolonia Kanigowo - teren żwirowni i prywatny staw (gm. Nidzica):
słonka-2 ad
brodziec piskliwy-1 ad
żuraw-2 pary
cyraneczka-1 para
krzyżówka-4 pary
czapla biała-1 ad
czajka-2 pary
zięba-około 150 sztuk
kwiczoł-około 200 sztuk (z nimi paszkoty, śpiewaki i kilka droździków)
pliszka siwa-4
poza tym liczna drobnica (sosnówki, czubatki, czyżyki w przelocie, śpiewające kowaliki, potrzeszcze, kosy i śpiewaki)
stawy stabilizacyjne-Nidzica
łabędź niemy-1 para
krzyżówka-około 20 par
świstun-5 par
cyranka-7 samców+5 samic
kormoran czarny-12 ad w szacie godowej
czapla siwa-1 ad
żuraw-1 para
gegawa-1 ad w przelocie
gęś białoczelna-25 w przelocie
myszołów-1 tokująca para
śmieszka-12 ad w szacie godowej w przelocie
P. Walendziak


26.03.2021
Jezioro Popówko
(gm. Iława): kormorany czarne, perkozy dwuczube, bąk, łyski, łabędzie nieme, gęgawy, gęsi białoczelne w przelocie, gągoły, świstuny, czernice, krakwy, krzyżówki, cyraneczki, głowienki, płaskonosy, bielik dorosły, błotniak (samica zbożowego?), czajki, śmieszki (P. Szypulski)


24.03.2021
Dziarny
(gm. Iława): pierwsze drozdy śpiewaki, na stawie oczyszczalni: kormoran czarny - ok 300, tracz nurogęś ok 150, krakwa - 2 pary, cyraneczka - kilka, krzyżówka - ok 150, mewa siwa - ok 40, mewa śmieszka - kilkanaście; nad stawem przelatujący dorosły bielik (P. Szypulski)

17.03.2021
Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą:
czapla siwa-2 ad w przelocie
białoczelna -około 150 w przelocie
zbożowa-około 50 w przelocie
cyranka-8 samców+5 samic na stawach
P. Walendziak


16.03.2021
Nidzica:
pierwsza pliszka siwa (K. Szczepkowski)

Dziarny (gm. Iława): pierwsza pliszka siwa i bocian biały (P. Szypulski)


13.03.2021
Kanigowo (gm. Nidzica):
białoczelna -około 300 sztuk w przelocie
gęgawa-około 150 w przelocie
żuraw-8 w przelocie
czapla biała-1 ad w przelocie
bielik-1 ad w przelocie
paszkot-2 ad w przelocie
grzywacz-2 tokujące w locie samce
P. Walendziak


09.03.2021
Dziarny
rzeka Iławka i okolice (od mostu w dzirnach do oczyszczalni) na Iławce gągoły, krzyżówki, gęgawy oraz liczne gęgawy na polach, kilkanaście czapli siwych, 2 pary żurawi, w powietrzu 2 myszołowy, przelot bielika, przeloty gęsi białoczelnych i zbożowych, pierwsze lerki (przelotne i śpiewające) i pierwsze potrzosy, na terenie oczyszczalni żerujący dzięcioł zielony (P. Szypulski)


06.03.2021
Iława:
pierwsze grzywacze (A.P. Szypulscy)

*Nidzica: pierwsze grzywacze (K. Szczepkowski)


04.03.2021
Dziarny: zniczek - śpiew (P. Szypulski)


03.03.2021
Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą:
łabędzi niemy-4 ad w przelocie+ 1 para pływała na stawie
żuraw- 5 w przelocie
gęś białoczelna-około 100 w przelocie
gągoł-1 samiec na stawie
P. Walendziak


24.02.2021
*Miłomłyn: pierwsze żurawie w przelocie. Ptaki słyszane również na noclegowisku po zmroku. Info od mojego ojca (S. Jakowszczenko)

Iława: intensywne przeloty żurawi i skowronków (P. Szypulski)

Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą:
żuraw-4 w przelocie
skowronek-5 w przelocie
lerka-2 w przelocie
szpak-około 20 sztuk w przelocie
Kanigowo (gm. Nidzica):
sierpówka-1 tokujący samiec
dzwoniec-1 śpiewający samiec przy karmniku ogródkowym
P. Walendziak


23.02.2021
Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą:
żuraw-5 ad w przelocie
skowronek-1 śpiewający samiec w przelocie
gęgawa-3 ptaki na stawie stabilizacyjnym
srokosz- 1 ad w przelocie
P. Walendziak


22.02.2021
Iława i okolice: pierwsze czajki i żurawie, śpiewające paszkoty (A.P. Szypulscy)


21.02.2021
kol.Kanigowo (gm. Nidzica):
żuraw-3 ad w przelocie
kruk-2 pary tokujące w locie
wrona siwa-2 ad
srokosz-1 ad czatujący na gruszy
kuropatwa-4 ad
Stawy stabilizacyjne pod Nidzicą:
kuropatwa-5 ad
krzyżówka-około 200 sztuk
kormoran czarny-1 ad w szacie godowej+ 1 młodociany ptak
czapla siwa-1 ad
P. Walendziak


12.02.2021
Rzeka Iławka w okolicach Kozianki (gm. Iława): dwie rodziny łabędzi krzykliwych (P. Szypulski)
27.01.2021
Dziarny: bielik dorosły - 1 os. w przelocie odzywający się, jastrząb młody - 1os ganiający krzyzówki, pustułka - 1 polujący samiec. Iława: jastrząb polujący na gołębie miejskie (P. Szypulski)

26.01.2021
Dziarny: zięba jer -kilka os. w karmniku (P. Szypulski)


21.01.2021
Iława, rzeka Iławka: kokoszka, nurogęś, zimorodek (P. Szypulski)

Nidzica: przelatująca czapla biała (K. Szczepkowski)


04.01.2021
Dziarny nad rz. Iławką: bekasik - 1, gęgawa - głosy, wąsatki, - kilka, w powietrzu 2 myszołowy,  (P. Szypulski)

01.01.2021
Iława: zimorodek - 1 os na pomoście nad jez. Jeziorak (A.P. Szypulscy)